0

tu nhien va xa hoi 2

7 1 0
  • tu nhien va xa hoi 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:54

2, Kỹ năng: - Kể tên được nơi sống của loài vật - Nhận biết được nơi sống của nhiều loài vật khác nhau 3, Thái độ: - Hình thành thái độ yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường sau bài học - H[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: tu nhien va xa hoi 2