0

Giáo án Âm nhạc 6 chủ đề 3 tiết 10 11 12

14 3 0
  • Giáo án Âm nhạc 6 chủ đề 3 tiết 10 11 12

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:49

- Hoạt động ứng dụng trong lớp, các nhóm HS chọn 1 trong 2 hoạt động ứng dụng sau: + Hát bài Hành khúc tới trường kết hợp gõ đệm: Hát kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo phách, thể hiện rõ p[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 6 chủ đề 3 tiết 10 11 12

Hình ảnh liên quan

Gv ghi bảng Học hát: Bài Hành khúc tới trường (30’) - Giáo án Âm nhạc 6 chủ đề 3 tiết 10 11 12

v.

ghi bảng Học hát: Bài Hành khúc tới trường (30’) Xem tại trang 3 của tài liệu.
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới: - Giáo án Âm nhạc 6 chủ đề 3 tiết 10 11 12

o.

ạt động hình thành kiến thức mới: Xem tại trang 7 của tài liệu.
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới: - Giáo án Âm nhạc 6 chủ đề 3 tiết 10 11 12

o.

ạt động hình thành kiến thức mới: Xem tại trang 10 của tài liệu.
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới: - Giáo án Âm nhạc 6 chủ đề 3 tiết 10 11 12

o.

ạt động hình thành kiến thức mới: Xem tại trang 11 của tài liệu.
Gv ghi bảng GV hỏi - Giáo án Âm nhạc 6 chủ đề 3 tiết 10 11 12

v.

ghi bảng GV hỏi Xem tại trang 12 của tài liệu.