0

G.a hình học 9 tuần 21 tiết 39 40

10 2 0
  • G.a hình học 9 tuần 21 tiết 39 40

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:37

+ Phương tiện: Thước thẳng, compa Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Giáo viên yêu cầu học sinh phân chia 2 - Ñònh lyù các trường hợp về vị trí của điểm O và Số đo góc nội tiếp bằng [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: G.a hình học 9 tuần 21 tiết 39 40