0

DS7-Tuần 18-Tiết 35 36 40

9 4 0
  • DS7-Tuần 18-Tiết 35 36 40

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:34

KHỞI ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG 1: Nhận xét chung + GV đánh giá về ý thức và kết quả làm bài kiểm tra của HS * Ưu điểm: Đa số các em làm được các bài 1, 2, 3, 4; Nhiều em trình bày bài sạch, đẹp, r[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: DS7-Tuần 18-Tiết 35 36 40