0

Toan hoc 4 Tim hai so khi biet hieu va ti so cua hai so do

7 4 0
  • Toan hoc 4 Tim hai so khi biet hieu va ti so cua hai so do

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 00:06

- Cần nắm vững các bước để giải toán, đồng thời phải đọc kĩ đầu bài để xác định dầu bài yêu cầu tìm gì để đưa ra lời giải chính xác.. - Nhận xét tiết học..[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan hoc 4 Tim hai so khi biet hieu va ti so cua hai so do

Hình ảnh liên quan

- SGK, bài giảng điện tử, bảng phụ, máy chiếu đa vật thể - Toan hoc 4 Tim hai so khi biet hieu va ti so cua hai so do

b.

ài giảng điện tử, bảng phụ, máy chiếu đa vật thể Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Gắn bảng các bước giải. - Toan hoc 4 Tim hai so khi biet hieu va ti so cua hai so do

n.

bảng các bước giải Xem tại trang 4 của tài liệu.