0

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành HTKT trong công trình đề tài tòa án nhân dân tối cao THIẾT lập QUÁ TRÌNH điều hòa KHÔNG KHÍ cơ bản TRÊN BIỂU đồ i d

299 4 0
  • Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành HTKT trong công trình đề tài tòa án nhân dân tối cao THIẾT lập QUÁ TRÌNH điều hòa KHÔNG KHÍ  cơ bản TRÊN BIỂU đồ i d

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:30

Đồ án tốt nghiệp Chun ngành: HTKT cơng trình MỤC LỤC SVTH :DƯƠNG THỊ TÚ LINH - MSSV : 137261 Đồ án tốt nghiệp Chuyên ngành: HTKT cơng trình GIỚI THIỆU CHUNG Tên cơng trình: Tịa án Nhân dân tối cao Địa điểm: Số 43 Hai Bà Trưng, quận Hồn Kiếm, Tp.Hà Nội Đặc điểm cơng trình: + Số tầng: 10 tầng, có tầng hầm, tầng + Khu văn phòng , phòng họp phịng xử từ tầng 1-6, diện tích 1800 m2/1 tầng + Quảng trường đặt giữa, thông từ tầng đến tầng 4, có diện tích 574 m 2/1 tầng + Khối tầng hầm phía dưới: hầm 2+3: để xe; hầm (hầm +hầm lửng) bao gồm hội trường, phòng ăn, kho khu để thiết bị Diện tích hầm: 6200 m2/1 tầng + Cơng trình cao 29.7 m Chiều cao tầng Tầng Fsàn (m2) Công (m) Hầm 3.5 6200 Không gian để xe Hầm 3.5 6200 Không gian để xe Hầm 4.5 6200 Khơng gian để xe, kho, phịng máy Hầm 5.5 6200 Hội trường, phòng ăn, phòng XLDL Tầng 4.9 2340 Quảng trường, phòng xử Tầng 3.96 1782 Quảng trường, phòng họp, văn phòng Tầng 3.96 1712 Quảng trường, phòng họp, văn phòng Tầng 3.96 1774 Quảng trường, phòng họp, văn phòng Tầng 3.96 1774 Phòng họp, văn phòng Tầng 3.96 1774 Phòng họp, văn phòng - - Yêu cầu: Thiết kế hệ thống Điều hịa-Thơng gió, Điện Động lực cho cơng trình Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: + TCVN 5687:2010: Tiêu chuẩn quốc gia thơng gió – Điều hịa khơng khí + QC 09:2017: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơng trình xây dựng sử dụng lượng hiệu + Bộ tiêu chuẩn Ashrae Hiệp hội kỹ sư Hoa Kỳ + Giáo trình Điều hịa khơng khí GS.TS Trần Ngọc Chấn + Giáo trình Thơng gió PGS.TS Bùi Sỹ Lý + Tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt hệ thống điện cơng trình TCVN 9206:2012, TCVN 9207:2012 + QC 06:2010: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà cơng trình SVTH :DƯƠNG THỊ TÚ LINH - MSSV : 137261 Đồ án tốt nghiệp Chuyên ngành: HTKT cơng trình + Và số tài liệu, catalog tham khảo khác SVTH :DƯƠNG THỊ TÚ LINH - MSSV : 137261 Đồ án tốt nghiệp Chuyên ngành: HTKT cơng trình PHẦN I: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA CHỌN THƠNG SỐ TÍNH TỐN Thơng số tính tốn Thơng số tính tốn bên nhà - Dựa vào phụ lục A TCVN5687-2010 phụ lục thông số tính tốn khơng khí bên nhà dùng để thiết kế ĐHKK đảm bảo điều kiện tịên nghi nhiệt Ta chọn thơng số tính tốn bên nhà theo sau: Bảng 1-1 Thơng số tính tốn bên nhà Mùa Hè Mùa Đơng Tên phịng tTtt vg tTtt tt ϕ (%) ϕ Ttt (%) vg (m/s) T (0C) (m/s) (0C) Quảng trường 26± 65± 22± 65± 0.5 Văn phòng làm việc 26± 65± 22± 65± 0.5 Phòng họp 26 ±2 65 ±5 22 ±2 65 ±5 0.5 Sảnh, hành lang 26± 65± 22± 65± 0.5 Hội trường 26± 65± 22± 65± 0.5 Phòng ăn 26 ±2 65 ±5 22 ±2 65 ±5 0.5 Phòng điều khiển TT 26 ±2 65 ±5 22 ±2 65 ±5 0.5 Thơng số tính tốn bên ngồi nhà - Chọn thơng số tính tốn bên ngồi nhà theo phương pháp hệ số bảo đảm Kbđ - Đối với công cơng trình TỊA ÁN, ta chọn thời gian khơng đảm bảo 200(h/năm) cho tồn phịng Tra bảng tại Hà Nội, ta chọn thông số tính tốn ngồi nhà theo bảng 1.2 sau ( Phụ lục B TCVN 5687 – 2010) Bảng 1-2 Thông số tính tốn bên ngồi nhà Thời gian đảm bảo (h/năm) Mùa Hè t H N (oC) 200 36.1 ϕ H N Mùa Đông I NH (%) 55.1 tư t D N (kJ/ kg) (0C) (oC) 90.63 28.1 10.6 ϕ ND I ND tư (%) (kJ/ kg) (0C) 85.5 27.74 9.4 Tính tốn hệ số truyền nhiệt, truyền ẩm Kết cấu cơng trình - Tham khảo theo quy chuẩn 09:2017 SVTH :DƯƠNG THỊ TÚ LINH - MSSV : 137261 Đồ án tốt nghiệp Chun ngành: HTKT cơng trình Bảng 1-3 Thông số kỹ thuật kết cấu bao che Tên kết cấu Lớp vật liệu Hệ số dẫn Độ dày nhiệt λ, δ, m W/mK Vữa trát 0.015 0.93 Tường 220 xây gạch Gạch nhiều lỗ 0.105 0.52 Hệ số dẫn ẩm μ, mg/mhPa 0.09 0.15 Vữa chèn 0.01 0.93 0.09 Gạch nhiều lỗ 0.105 0.52 0.15 Vữa trát 0.015 0.93 0.09 Vữa trát 0.015 0.93 0.09 Gạch nhiều lỗ 0.105 0.52 0.15 Vữa trát 0.015 0.93 0.09 Gạch nem 0.015 0.81 - Vữa lát 0.01 0.93 - Tấm Polystyrol 0.03 0.047 - Vữa xi măng 0.05 0.3 - Xi măng chống thấm 0.002 0.93 - Bê tông cốt thép 0.12 1.55 - Cửa đi, sổ gỗ Gỗ thông dọc thớ 0.03 0.35 0.323 Trần giả Thạch cao 0.01 0.23 0.054 Sàn Gạch men 0.01 0.87 0.105 Tường 110 xây gạch Mái SVTH :DƯƠNG THỊ TÚ LINH - MSSV : 137261 Đồ án tốt nghiệp Chun ngành: HTKT cơng trình Lớp vật liệu Độ dày δ, m Hệ số dẫn nhiệt λ, W/mK Hệ số dẫn ẩm μ, mg/mhPa Vữa lát 0.02 0.93 0.09 Bê tơng cốt thép 0.2 1.55 0.03 Lớp kính 0.006 0.78 Lớp khơng khí 0.012 - - Lớp kính 0.006 0.78 Vữa lát 0.02 0.93 - Tên kết cấu Kính Nền Bê tơng đá dăm 0.15 1.28 Đất silicat dùng 0.2 0.18 làm lớp đệm Ghi chú: Các thông số lấy theo QCVN 09:2017 sách “Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh – Nguyễn Đức Lợi” Đối với lớp khơng khí Ra = 0.158 (Nội suy theo phụ lục - QCVN 09:2017) Tính tốn hệ số truyền nhiệt, truyền ẩm Hệ số truyền nhiệt K K= δ 1 +∑ i + α T i =1 λi α N n (W/m2K) Trong đó: + αT, αN: Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt kết cấu (W/m2K) (Tra bảng 3,1 trang 82 giáo trình Thơng Gió PGS.TS Bùi Sỹ Lý Hoàng Hiền) + δi, λi: Chiều dày (m) hệ số dẫn nhiệt λ (W/mK) kết cấu bao che lớp thứ i Bảng 1-4 Hệ số truyền nhiệt qua kết cấu Tên kết cấu Tường 220 tiếp xúc với khơng khí bên ngồi αT (W/m2 K) 11.63 αN (W/m2 K) 23.26 K= 1 δ +∑ i + α T i =1 λi α N n 1 0.015 0.105 0.01 0.105 0.015 + + + + + + 11.63 0.93 0.52 0.93 0.52 0.93 23.26 SVTH :DƯƠNG THỊ TÚ LINH - MSSV : 137261 K (W/m2 K) 1.74 Đồ án tốt nghiệp Tên kết cấu Chun ngành: HTKT cơng trình αT (W/m2 K) Tường gạch 220 tiếp xúc với phịng điều 11.63 hịa thơng gió 3.Tường 220 tiếp xúc với 11.63 phịng khơng thơng gió Tường 110 tiếp xúc với phòng điều 11.63 hòa thơng gió Tường 110 tiếp xúc với 11.63 phịng khơng thơng gió 6.Tường 110 tiếp xúc khơng 11.63 khí ngồi Cửa gỗ tiếp xúc với phịng điều 11.63 hịa thơng gió Cửa gỗ tiếp xúc với 11.63 phịng khơng thơng gió Cửa gỗ tiếp xúc 11.63 khơng khí ngồi 10 Kính tiếp xúc khơng khí 11.63 ngồi αN (W/m2 K) K= 1 δ +∑ i + αT i =1 λi α N n K (W/m2 K) 11.63 1 0.015 0.105 0.01 0.105 0.015 + + + + + + 11.63 0.93 0.52 0.93 0.52 0.93 11.63 1.62 8.72 1 0.015 0.105 0.01 0.105 0.015 + + + + + + 11.63 0.93 0.52 0.93 0.52 0.93 8.72 1.54 11.63 2.46 8.72 1 0.015 0.105 0.015 + + + + 11.63 0.93 0.52 0.93 8.72 2.30 23.26 1 0.015 0.105 0.015 + + + + 11.63 0.93 0.52 0.93 23.26 2.75 11.63 1 0.03 + + 11.63 0.35 11.63 3.88 8.72 1 0.03 + + 11.63 0.35 8.72 3.49 23.26 1 0.03 + + 11.63 0.35 23.26 4.66 23.26 1 0.006 0.006 + + 0.158 + + 11.63 0.78 0.78 23.26 SVTH :DƯƠNG THỊ TÚ LINH - MSSV : 137261 3.31 Đồ án tốt nghiệp Tên kết cấu 11 Kính tiếp xúc với phịng điều hịa thơng gió 12.Kính tiếp xúc với phịng khơng thơng gió 13 Sàn Chun ngành: HTKT cơng trình αT (W/m2 K) K= 1 δ +∑ i + αT i =1 λi α N n K (W/m2 K) 11.63 0.006 0.006 + + 0.158 + + 11.63 0.78 0.78 11.63 11.63 2.9 11.63 11.63 14 Trần giả αN (W/m2 K) 11.63 8.72 0.006 0.006 + + 0.158 + + 11.63 0.78 0.78 8.72 2.67 8.72 1 0.01 0.02 0.2 + + + + 11.63 0.87 0.93 1.55 8.72 2.76 8.72 1 0.01 + + 11.63 0.23 8.72 4.10 15 Mái 11.63 0.015 0.01 0.03 0.05 0.002 0.12 + + + + + + + 11.63 0.81 0.93 0.047 0.3 0.93 1.55 23.26 23.26 0.96 - Đối với cách nhiệt (vì có lớp VL có λ = 0.18 (W/ m2 0C) +) Với dải 3: +) Với dải 4: R3 R4 = 8.6 m2 0C/W => 20 K3 = 14.2 m C/W => SVTH :DƯƠNG THỊ TÚ LINH - MSSV : 137261 = 0.1 (W/ m2 0C) K4 = 0.065 (W/ m2 0C) Đồ án tốt nghiệp Chun ngành: HTKT cơng trình Hệ số truyền ẩm Công thức xác định: Kμ = , mg/m2.h.Pa Trong đó: ● δi - Bề dày lớp vật liệu thứ i;(m) ● μi - Hệ số dẫn ẩm lớp vật liệu thứ i; (mg/m.h.Pa) ● n - Số lớp vật liệu có kết cấu ● , - Lần lượt sức cản trao đổi bề mặt bề mặt kết cấu; m 2.h.Pa/mg Vận tốc gió bên ngồi v >1m; ta lấy = 0.1 (m2.h.mmHg/g) = 13.33 x 10-3 (m2.h.Pa/mg) Khi khơng có gió, ta lấy = 0.2 (m2.h.mmHg/g) = 26.67 x 10-3 (m2.h.Pa/mg) Với phịng có độ ẩm φT = 65%: = - = – 0.65 = 0.35 (m2.h.mmHg/g) = 46.66 x 10-3 (m2.h.Pa/mg) Bảng 1-5 Hệ số truyền ẩm qua kết cấu Tên kết cấu Tường 220 tiếp xúc với khơng khí bên ngồi Tường gạch 220 tiếp xúc với phòng điều hòa thơng gió 3.Tường 220 tiếp xúc với phịng khơng thơng gió (m2.h.Pa/mg) 46.66 x 10 -3 46.66 x 10 -3 46.66 x 10 -3 (m2.h.Pa/mg) SVTH :DƯƠNG THỊ TÚ LINH - MSSV : 137261 Kμ = Kμ (mg/m2.h.Pa) 13.33 x 10 -3 0.015 0.105 0.01 0.105 0.015 13.33 ×10−3 + + + + + + 46.66 × 10−3 0.09 0.15 0.09 0.15 0.09 0.53 46.66 x 10 -3 0.015 0.105 0.01 0.105 0.015 46.66 × 10−3 + + + + + + 46.66 × 10−3 0.09 0.15 0.09 0.15 0.09 0.52 26.67 x 10 -3 0.015 0.105 0.01 0.105 0.015 46.66 × 10−3 + + + + + + 26.67 × 10−3 0.09 0.15 0.09 0.15 0.09 0.52 Đồ án tốt nghiệp Tên kết cấu Tường 110 tiếp xúc với phòng điều hòa thơng gió Tường 110 tiếp xúc với phịng khơng thơng gióDạ 6.Tường 110 tiếp xúc khơng khí ngồi Cửa gỗ tiếp xúc với phòng điều hịa thơng gió Chun ngành: HTKT cơng trình (m2.h.Pa/mg) (m2.h.Pa/mg) 46.66 x 10-3 46.66 x 10-3 46.66 x 10-3 46.66 x 10-3 Cửa gỗ tiếp xúc với phịng khơng 46.66 x 10-3 thơng gió Cửa gỗ tiếp 46.66 x 10-3 xúc khơng khí ngồi Kμ = Kμ (mg/m2.h.Pa) 46.66 x 10-3 0.015 0.105 0.015 46.66 × 10−3 + + + + 46.66 ×10−3 0.09 0.15 0.09 0.89 26.67 x 10-3 0.015 0.105 0.015 46.66 × 10−3 + + + + 26.67 ×10−3 0.09 0.15 0.09 0.90 13.33 x 10-3 0.015 0.105 0.015 13.33 ×10−3 + + + + 46.66 × 10−3 0.09 0.15 0.09 0.91 46.66 x 10-3 0.03 46.66 ×10 −3 + + 46.66 × 10−3 0.323 5.37 26.67 x 10-3 0.03 46.66 ×10 −3 + + 26.27 ×10 −3 0.323 6.02 13.33 x 10-3 0.03 13.33 ×10−3 + + 46.66 ×10−3 0.323 6.34 SVTH :DƯƠNG THỊ TÚ LINH - MSSV : 137261 10 Tính tốn tụ bù Cosφ Tính tốn tụ bù Cosφ: PĐH-TG= 721 KW -Hệ số Cosφ tủ tổng trước bù Cosφ1=0.78 => tgφ1=0.8 -Hệ số Cosφ tủ tổng sau bù Cosφ2=0.85 => tgφ2= 0.62 -Công suất phản kháng cần bù Q= P(tgφ1 - tgφ2) = 129 Kvar Nên ta chọn tụ bù hãng SAMWHA sản phẩm SMB-45040KT tụ dầu dung lượng 40 Kvar Chọn aptomat cho tủ tụ bù : P= = = 258 KW  ITT = = 461 (A) Ta chọn Aptomat MCCB-3P-630A Chọn dây cho tủ tụ bù Iddhc =461/0.96x1= 480 (A) Tra bảng ta chọn cáp: Cu/XLPE/PVC (3x240)+(1x120)+E(1x120 PHẦN IV: THIẾT KẾ HT CHỮA CHÁY TRONG CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TRONG CƠNG TRÌNH Tổng quan cơng trình - Tên cơng trình: Tịa án Nhân dân tối cao Địa điểm: Số 43 Hai Bà Trưng, quận Hồn Kiếm, Tp.Hà Nội Đặc điểm cơng trình: + Số tầng : 10 tầng, có tầng hầm, tầng + Khu văn phòng , phòng họp phòng xử từ tầng 1-6, diện tích 1800 m2/1 tầng + Quảng trường đặt giữa, thơng từ tầng đến tầng 4, có diện tích 574 m 2/1 tầng + Khối tầng hầm phía dưới: hầm 2+3: để xe; hầm (hầm +hầm lửng) bao gồm hội trường, phòng ăn, kho khu để thiết bị Diện tích hầm: 6200 m2/1 tầng + Cơng trình cao 29.7 m Bảng 11-1 Bảng thể chiều cao,diện tích cơng tầng Tầng Chiều cao tầng (m) Fsàn (m2) Công Hầm 3.5 6200 Không gian để xe Hầm 3.5 6200 Không gian để xe 6200 Không gian để xe, kho, Hầm 4.5 phòng máy 6200 Hội trường, phòng ăn, Hầm 5.5 phòng XLDL Tầng 4.9 2340 Quảng trường, phòng xử Quảng trường, phòng họp, Tầng 3.96 1782 văn phòng Quảng trường, phòng họp, Tầng 3.96 1712 văn phòng Quảng trường, phòng họp, Tầng 3.96 1774 văn phòng Tầng 3.96 1774 Phòng họp, văn phòng Tầng 3.96 1774 Phòng họp, văn phòng - Loại cơng trình: Căn theo TCVN 6160:1996 "Nhà cao tầng cơng trình cơng cộng có chiều cao từ 25m đến 100m ( tương đương từ 10 đến 30 tầng) Như cơng trình thiết kế thuộc cơng trình nhà cao tầng thiết kế chữa cháy phải tuân thủ yêu cầu chữa cháy nhà cao tầng - Bậc chịu lửa cơng trình: Nhà cơng trình chia thành bậc chịu lửa I, II, III, IV, V Bậc chịu lửa nhà cơng trình xác định theo giới hạn chịu lửa cấu kiện xây dựng chủ yếu Căn theo TCVN 6160:1996 cơng trình nhà cao tầng phải thiết kế với bậc chịu lửa cơng trình bậc I LỰA CHỌN LOẠI HỆ THỐNG CHỮA CHÁY VÀ CHẤT DẬP CHÁY SỬ DỤNG Cơ sở lựa chọn phương pháp chữa cháy chất dập cháy Phân loại đám cháy công trình − Những đám cháy xảy cơng trình (TCVN 5760: 1993): + Đám cháy chất rắn (A): Chiếm khối lượng lớn xảy tại tất tầng toàn nhà (gỗ, giấy, cactong, chất dẻo, vải ) Chất dập cháy sử dụng nước, bọt, bột, khí + Đám cháy chất lỏng (B): Trong cơng trình xảy cháy nhiên liệu xăng dầu tại khu vực hầm chứa nhiên liệu Các đám cháy chất lỏng dập tắt bọt, bột, khí, + Đám cháy chất khí (C): Có thể xảy khí gas tại dạng cơng trình có hộ sử dụng việc đun nấu Đặc điểm loại cháy dễ gây nổ hình thành đám cháy chất rắn hay chất khí Có thể dập tắt chất dập cháy khí Lựa chọn chất dập cháy hệ thống chữa cháy a.Tổng quan chất dập cháy thường gặp : Nước : − Là chất dập cháy phổ biến thích hợp cho đám cháy chất rắn loại A với yêu cầu không cao vệ sinh khu vực sau cháy ,an toàn với người q trình hiểm − Các hệ thống sử dụng chất dập cháy nước bao gồm :hệ thống mũi phun tự động sprinkler,họng nước vách tường Là hệ thống chữa cháy phổ biến ,thiết kế không phức tạp ,phù hợp với công trình sẵn có nguồn nước − Nhược điểm : Chất chữa cháy nước không áp dụng cho đám cháy thiết bị điện ,điện tử viễn thông ,hay đám cháy chất lỏng xăng dầu Bột: − Phạm vi áp dụng: có tác dụng dập cháy nhanh đám cháy chất lỏng ,khí ,khơng đọc với người sinh vật − Nhược điểm : không sử dụng cho trạm điện thoại hay phịng chức có thiết bị độ xác cao + Bột chữa cháy khơng có tác dụng làm lạnh ,nên việc bùng phát trở lại đám cháy cao Bọt : − Là hỗn hợp chất tạo bọt nước để tạo nên dạng bọt (foam ) có tác dụng dập tắt đám cháy − Bọt chữa cháy sử dụng hệ thống phun bọt tự động bao trùm không gian cháy để cách ly đám cháy với khí oxy hạ nhiệt độ dẫn đến dập tắt đám cháy − Bọt chữa cháy thích hợp sử dụng đám cháy chất lỏng xăng dầu ,hay khu vực cháy lớn nhà xưởng ,kho − Nhược điểm : không áp dụng cho đám cháy kim loại kiềm ,các thiết bị điện chưa cắt điện thực biện pháp an toàn điện − Yêu cầu q trình dọn dẹp sinh sau chữa cháy,khơng phù hợp cho nhóm phịng có u cầu vệ sinh cao Khí : − Là loại chất dập cháy dạng khí thường sử dụng cho hệ thống chữa cháy áp lực tự động bình chữa cháy áp lực lưu động cơng trình − Ngun lý tác động chung : bao trùm đám cháy ,giảm mật độ chất oxy đồng thời làm hạ nhiệt độ đám cháy − Phạm vi áp dụng : áp dụng cho hệ thống chữa cháy tự động tại phòng sở liệu máy tính ,kĩ thuật server ,các phòng kĩ thuật điện − Yêu cầu chung :hệ thống chữa cháy khí phải áp dụng cho phịng chức đóng kín q trình chữa cháy,khối tích phịng khơng q lớn b.Lựa chọn chất dập cháy hệ thống chữa cháy cho công trình − Việc lựa chọn chất dập cháy hệ thống chữa cháy phải vào phân loại đám cháy cơng trình tn thủ theo TC QC hành với yêu cầu sau : + Chất dập cháy hệ thống chữa cháy phải đảm bảo yếu tố an toàn cho người thoát nạn từ đám cháy + Làm hạ nhiệt độ dập tắt đám cháy ,ngăn ngừa cháy lan cách nhanh chóng hiệu + Sử dụng chất dập cháy phòng chức hệ thống thiết bị đặc biệt có giá trị phải đảm bảo tới khả vệ sinh sau dập cháy ,khơng gây hỏng hóc đặc biệt phải có khả dập tắt đám cháy nhanh chóng + Chất dập cháy hệ thống chữa cháy phải đảm bảo tính khả thi giá thành đầu tư chi phí thiết kế vận hành + Việc lựa chọn chất dập cháy hệ thống chữa cháy việc đảm bảo yếu tố kĩ thuật cịn phải đảm bảo yếu tố kinh tế điều phụ thuộc nhiều vào chủ đầu tư • Một số trường hợp khu vực gara hầm xảy hỏa hoạn ,thì hệ thống hút khói hầm hoạt động cấp độ cao,thiết kế hệ thống chữa cháy khí tự động khơng khả thi khoảng không gian chữa cháy lớn ,khoang cháy không đảm bảo kín,thay vào người ta thường sử dụng hệ thống chữa cháy sprinkler họng nước vách tường với bình chữa cháy khí,bột cầm tay xe đẩy nhằm dập tắt đám cháy + Chia tầng hầm thành khoang cháy ngăn khói đám cháy lan rèm ngăn cháy VFM Độ thả rèm không thấp đầu người đi, tiện cho việc di chuyển thoát nạn có cố Rèm ngăn cháy thả tự động có cố kể khơng có điện + VFM thí nghiệm theo tiêu chuẩn BS476 Phần 20/22, cửa chống cháy thời gian tiếng Tiêu chuẩn EN 13501-1, A2s1d0 ngăn khói có đặc điểm đây: Được lắp kín nhằm khơng cho lửa khói xâm nhập vào; "Chế độ an tồn" điện, an tồn kiểm sốt; Lựa chọn kích hoạt chng cảnh báo cảm biến khói/ lửa Nhẹ, mỏng, dễ lắp đặt có kích thước tiêu chuẩn lên tới chiều rộng 50 m; Bề mặt sạch "dễ lau", có ray dẫn hướng hẹp loại bỏ bụi/ dầu mỡ Kết luận : vào mục 3.1 TCVN 5760:1993, TCVN 2622:1995 đặc điểm tính chất nguy hiểm cháy loại đám cháy ta lựa chọn chất chữa cháy hệ thống chữa cháy sau : Bảng 11-2.Lựa chọn phương án chữa cháy chất dập cháy Khu vực Tầng hầm ,sảnh hành lang tầng chức Chất chữa cháy Hệ thống chữa cháy Đặc điểm − Hệ thống họng nước vách Nước Họng nước vách tường kết hợp với hệ thống chữa cháy sprinkler (một số khu vực hầm tường có khả chữa cháy với lưu lượng lớn tập trung ,kết hợp với hệ Khu vực Chất chữa cháy ,sảnh trang bị thêm bình chữa cháy cầm tay xe đẩy bột ,khí ) khác Nhóm phịng kĩ thuật • Phịng máy Chiller • Các phịng kĩ thuật khác Nhóm phịng AHU số phòng máy khác Hệ thống chữa cháy Khí FM200 Hệ thống chữa cháy khí FM200 Bột khí Bình chữa cháy tay bóng nổ Đặc điểm thống mũi phun sprinkler phản ứng nhanh ,tạo lối nạn an tồn cho người q trình hiểm − Khí khơng gây ngạt ảnh hưởng đến người trình dập tắt đám cháy − Không sử dụng nước bọt nên không làm hư hại tài sản sau dập tắt lửa − FM-200 sạch, không để lại chất thải, loại trừ chi phí vệ sinh sau dập tắt đám cháy tiết kiệm thời gian khắc phục hậu FM-200 không ảnh hưởng đến sắt, nhôm, đồng loại vật liệu khác nhựa, cao su hay hợp chất ngành điện -Bóng chữa cháy hay cịn gọi bịng cứu hỏa cầu có vỏ nhựa, bên có tích hợp ngồi nổ chứa chất dạng bột khơ có tác dụng chữa cháy Những bóng chửa cháy có khả phản ứng nhạy với nhiệt độ cao, lửa bùng phát có nhiệt độ lớn 70 độ C bóng chữa cháy tự động kích hoạt từ đến giây để dập tắt đám cháy có phạm vi rộng m vng – Vỏ bóng chữa cháy chất bột chữa cháy bên không gây hại cho người, động vật môi trường xung quanh − Dễ dàng sử dụng, tiết kiệm, đơn giản k cần bảo trì bảo dưỡng − Thích hợp cho khơng gian Khu vực Chất chữa cháy Hệ thống chữa cháy Đặc điểm riêng lẻ, diện tích vừa phải TÍNH TỐN THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TRONG CƠNG TRÌNH Hệ thống chữa cháy vách tường Hệ thống chữa cháy vách tường − Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường hệ thống chữa cháy bắt buộc phải có cho cơng trình cuộn vòi, lăng phun kết hợp với họng chữa cháy cố định khả chữa cháy có hiệu cao Tuy nhiên, chức chữa cháy thực có người − Hệ thống chữa cháy vách tường thiết kế lắp đặt hệ thống ướt, nước có sẵn nén đường ống − Theo “mục 10.14 (TCVN 2622:1995)” số họng chữa cháy cho điểm bên nhà lưu lượng họng ,đối với tịa nhà tích hợp khối tích > 25000(m3) với lưu lượng họng 2.5 (l/s) + Căn theo mục 5.4 phần QCVN 08/2009/BXD,với khu vực hầm thuộc loại hầm kín tích khoang cháy < 5000 m3 lưu lượng họng 2.5 (l/s) chiều dài cuận vòi mềm 20 (m), để đảm bảo điểm cháy có hịng nước chữa cháy ta bố trí họng nước vách tường tầng (bản vẽ ) + Các tầng từ tầng tới tầng (vản phòng dịch vụ) bố trí tầng họng phun nước vách tường, lưu lượng họng 2.5 (l/s) chiều dài cuận vòi mềm 20 (m) + Bán kính họng dảm bảo tại điểm tồ nhà phải có hai họng phun tới − Họng nước chữa cháy bố trí bên nhà cạnh lối vào, cầu thang, hành lang, nơi dễ nhìn thấy, dễ sử dụng, tâm họng nước bố trí độ cao 1.25m so với mặt sàn Mỗi họng nước trang bị cuộn vòi vải tráng cao su lăng phun, khớp nối, áp lực họng đảm bảo chiều cao cột nước dày đặc >=6m Chiều dài cuộn vòi họng đảm bảo tại điểm nhà bảo vệ họng nước vách tường Vị trí lắp đặt số lượng họng vòi xem vẽ thiết kế Hệ thống chữa cháy tự động spinkler − Khả chữa cháy tự động đầu phun tự động Sprinkler Chức tự động chữa cháy nhiệt độ tại khu vực bảo vệ đặt đến ngưỡng làm việc đầu phun − Để đảm bảo an tồn PCCC cao cho cơng trình, hệ thống chữa cháy sprinkler lắp đặt tất khu vực cơng trình, ngoại trừ khu vực chữa cháy nước phịng kĩ thuật, khu vực có trần q cao − Hệ thống chữa cháy sprinkler được thiết kế lắp đặt hệ thống ướt, nước có sẵn nén đường ống − Lưu lượng nước chữa cháy , mà hệ thống sprinkler cung cấp phải đảm bảo yêu cầu nước chữa cháy tương ứng với mức độ nguy cháy khu vực theo TCVN 7336:2003  Phương pháp bố trí đầu phun Sprinkler: − Hệ thống chữa cháy sử dụng đầu Sprinkler hướng lên lắp đặt cho tầng hầm (gara xe ), phịng rác bố trí phía trần, đầu Sprinkler hướng xuống lên lắp đặt cho khu vực dịch vụ, văn phòng, sảnh, hành lang Khoảng cách đầu phun 1,5 - m, khoảng cách đến tường 1,2 – m − Các khu vực có nhiệt độ mơi trường t < 40 0C bố trí đầu phun có nhiệt độ làm việc 680C ( khu vực tầng dv-tm, văn phòng, hội trường) − Các khu vực có nhiệt độ mơi trường 61 0C< t < 1000C bố trí đầu phun có nhiệt độ làm việc 1410C.( khu vực bếp nấu)  phân loại nhóm nguy cháy cơng trình Căn theo phụ lục A ,TCVN 7336: 2003 cơng trình phân loại sở theo mức độ nguy phát sinh đám cháy sau: Bảng 11-3 Phân nhóm phịng theo nguy cháy Nhóm phịng Tầng hầm Văn phịng Phân loại Có nguy cháy trung bình nhóm II Có nguy cháy trung bình nhóm I Tính tốn thuỷ lực hệ thống chữa cháy Sprinkler lựa chọn đầu phun: Tính tốn thuỷ lực cho HT chữa chữa cháy cho tầng hầm - tầng 6: Căn vào cường độ phun cho khu vực vị trí khu vực theo thiết kế kiến trúc cơng trình kết chọn tính tốn thủy lực cho hệ thống tính cho vị trí bất lợi lưu lượng áp lực Tính tốn lưu lượng nước cho chữa cháy: - Lưu lượng nước tính tốn cho hệ thống sprinkler: Tầng hầm làm gara ô tô nên theo TCVN 7336-2003 tầng hầm thuộc nhóm II, có nguy cháy trung bình với cường độ phun 0.24 (l/m2.s), diện tích để tính tốn lưu lượng nước 240 (m2) thời gian phun chữa cháy 60 (phút) Vậy ta có lưu lượng chữa cháy cho hệ thống sprinkler là: Q1= 0.24 x 240=57.6 (l/s) - Lưu lượng nước tính toán cho hệ thống chữa cháy vách tường: Tầng hầm làm gara có khối tích > 5000m3 theo QCVN 13:2018/ BXD TCVN 2622-1995, cần phải tính tốn hai họng nước chữa cháy vách tường D50 với lưu lượng họng (l/s) Ta có lưu lượng chữa cháy cho hệ thống chữa cháy vách tường là: Q2= x 2=10 (l/s) Vậy tổng lưu lượng nước chữa cháy cho khu vực tầng hầm là: Q = Q1+ Q2 = 57.6 + 10= 67.6 (l/s) Với khu vực tầng văn phịng nên thuộc nhóm có nguy cháy trung bình nhóm I nên có cường độ phun 0.12 (l/m 2.s) diện tích tính tốn lưu lượng nước 240 (m2) Vậy tổng lưu lượng chữa cháy là: Q=Q1+Q2= 0.12 x 240 +2.5 x 2=33.8 (l/s) Tính tốn cột áp: HB = Hl + H2 + Hh+ hc+ Htd + HD + ∆Z Trong đó: Hl - Tổn thất cột áp mạng đường ống mcn; H2 - Tổn thất cột áp van mạng đường ống mcn; Hh - Tổn thất cột áp ống hút mcn Hh = mcn; hc - Tổn thất áp lực cục hc = (H1 + H2) x 10% mcn; Htd - Cột áp tự họng nước chữa cháy mcn; HD - áp suất dư đường ống để hệ thống sprinkler hoạt động (theo TCVN 7336-2003 5-100 mcn), chọn HD=5 mcn; ∆Z - Độ cao chênh lệch họng nước chữa cháy cao nhất, xa với mức nước bể dự trữ: ∆Z =24 mcn tính cho tầng ; Với tầng hầm ∆Z= 12 m + Tính Hl: Tổn thấp áp lực dọc đường ống Hd = i.L (m)-theo TCVN 4513-1988 - i tổn thất áp lực bên đường ống mét dài i=A.q2; - A sức cản đơn vị phụ thuộc vào đường ống cấp nước; - q lưu lượng nước tính tốn (l/s) Bảng11-4: Bảng tính tổn thất cho tầng Chiều dài Lưu lượng Tổn thất áp lực Tổn thất áp Đường Sức cản tính tốn tính tốn ma sát/ m lực dọc đường kính đơn vị A L(m) (Q-l/s) dài i ống (H – mcn) 0.0000339 Ống Ф150 86 33.8 0.039 3.34 Ống Ф50 0.001108 0.028 0.03 Ống Ф40 0.04453 4.32 0.831 1.66 Ống Ф32 3.6 0.09386 2.88 0.779 2.80 Ống Ф25 3.6 0.4367 1.44 0.906 3.26 Tổng cộng - mcn 11.09 Bảng 11-5 Bảng tính tổn thất cho tầng hầm Chiều dài Lưu lượng Tổn thất áp lực Tổn thất áp Đường Sức cản tính tốn tính tốn ma sát/ m lực dọc đường kính đơn vị A L(m) (Q-l/s) dài i ống (H – mcn) 0.0000339 Ống Ф150 142 62.6 0.133 18.89 Ống Ф65-1 Ống Ф65-2 Ống Ф50 Ống Ф40 Ống Ф32 12 1.4 3.5 3.5 3.5 0.002993 10 0.002993 11.52 0.00118 8.64 0.04453 5.76 0.09386 2.88 Tổng cộng - mcn 0.299 0.397 0.088 1.477 0.779 3.59 0.56 0.31 5.17 2.72 31.24 + Tính H2: Tổn thấp áp lực qua van H2 = A.Q2 (m) – theo TCVN 7336-2003 Đường kính van DN150 Số lượng van Sức cản đơn vị A Lưu lượng tính tốn (Q-l/s) Tổn thất áp lực dọc đường ống (H – mcn) 0.000368 62.6 5.77 Tổng cộng 5.77 - TH1: Tính tổn thất áp lực từ tầng hầm-tầng + Tính hc: hc = (H1 + H2) x 10% = (11.09 + 5.77) x 10% = 1.67 mcn + Tính Htd: Áp lực cần thiết lăng chữa cháy để tạo cột nước đặc ≥ 6m (Bảng 16 TCVN 4513 – 1988) = 21 mcn => HB = Hl + H2 + Hh+ hc + Htd + HD + ∆Z = 11.09 + 5.77 + + 1.67 + 21 + + 24 ≈ 72.53 mcn - TH2: Tính tổn thất áp lực đến vị trí xa hầm + Tính hc: hc = (H1 + H2) x 10% = (31.24 + 5.77) x 10% = 3.7 mcn + Tính Htd: Áp lực cần thiết lăng chữa cháy để tạo cột nước đặc ≥ 6m (Bảng 16 TCVN 4513 – 1988) = 21 mcn => HB = Hl + H2 + Hh+ hc + Htd + HD + ∆Z = 31.24 + 5.77 + + 3.7 + 21 + - 4.5 ≈ 66.21 mcn Lựa chọn máy bơm chữa cháy cho khu vực tầng hầm đến tầng 6: Máy bơm chữa cháy phải có thông số kỹ thuật sau: + Máy bơm (01 máy bơm 01 máy bơm dự phòng động điện): - Điện áp: 220v/380v-50Hz; - Lưu lượng: Q = 67.6 (l/s) = 243.36 (m3/h); - Cột áp: H = 80 (mcn) - C/s: 20 kw + Máy bơm trì áp lực động điện: - Điện áp: 220v/380v-50Hz; - Lưu lượng: Q = 7.2 (m3/h); - Cột áp: H = 80 (mcn) Tính tốn khối tích bể nước chữa cháy Khối tích bể ngầm Khối tích nước chữa cháy cho hệ thống sprinkler chữa cháy liên tục vòng với lưu lượng nước chữa cháy 57.6 l/s: V1 = (57.6 x 3.6) x = 207.36 (m3) Khối tích nước chữa cháy cho hệ thống chữa cháy vách tường liên tục vòng với lưu lượng chữa cháy 10 l/s: V2 = (10.0 x 3.6) x = 108 (m3) Vậy tổng lưu lượng nước chữa cháy cho khu vực tầng hầm là: ≈ V = V1+ V2 = 207.36 + 108 320 (m3) TÍNH TỐN HỆ THỐNG CHỮA CHÁY FM200 Các khu vực bảo vệ hệ thống chữa cháy khí FM200: Phịng máy phát điện Phòng hạ Phòng máy biến áp Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7161-2009: Hệ thống chữa cháy khí – Tính chất vật lý thiết kế hệ thống NFPA 2001: Tiêu chuẩn chữa cháy khí sạch  c V m= ữì 100 c S S = 0,1269 + 0,000513*T m: Khối lượng khí HFC-227ea(kg) c: Nồng độ phần trăm, nồng độ thể tích HFC-227ea khơng khí nhiệt độ định V: Là thể tích nguy hiểm thực, thể tích bao kín trừ kết cấu cố định mà chất chữa cháy không thấm qua S: Là thể tích riêng, thể tích nhiệt HFC-227e T: Là nhiệt độ thiết kế vùng nguy hiểm Vì vậy, khối lượng khí cần sử dụng: Bảng 11-6: Bảng tính khối lượng khí cần sử dụng: ST T Tên Phòng Phòng máy phát điện Phòng hạ Phịng máy biến áp Diện tích phịn g Chiề u cao Thể tích phịn g Nhiệt độ phịn g Nồng độ thiết kế Thể tích riêng Khối lượng (Kg) 28 4.5 126 20 0.137 69.14 16.5 18.8 4.5 4.5 74.25 84.6 20 20 7 0.137 0.137 40.75 46.43 Khối lượng chọn Tổ hợp bình FM200 Nồng độ theo khối lượng chọn 160 bình 68L bình nạp 60kg bình 68L nạp 40kg khí FM200 7.86 Bảng 11-7: Bảng xác định số lượng đầu phun kích thước đường ống dựa vào lượng khí xả Lượng xả phun 10s (kg) 25 bar 42 bar 50 bar 17 25 30 28 40 50 42 60 75 66 95 110 100 140 200 150 200 260 Kích thước ống ISO DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 ANSI 1/2” 3/4" 1” 1/4” 1/2” 2” Kích thước đầu phun hệ 42-50 bar FM-200 NOVEC 30 30 Kích thước đầu phun hệ 25 bar FM-200 NOVEC 15 15 60 60 40 40 140 140 216 100 100 150 .. .Đồ án tốt nghiệp Chun ngành: HTKT cơng trình GI? ?I THIỆU CHUNG Tên cơng trình: Tịa án Nhân d? ?n t? ?i cao Địa ? ?i? ??m: Số 43 Hai Bà Trưng, quận Hồn Kiếm, Tp.Hà N? ?i Đặc ? ?i? ??m cơng trình: + Số... Đồ án tốt nghiệp Chuyên ngành: HTKT cơng trình + Và số t? ?i liệu, catalog tham khảo khác SVTH :D? ?ƠNG THỊ TÚ LINH - MSSV : 137261 Đồ án tốt nghiệp Chuyên ngành: HTKT cơng trình PHẦN I: THIẾT KẾ HỆ... 0.52 Đồ án tốt nghiệp Tên kết cấu Tường 110 tiếp xúc v? ?i phịng ? ?i? ??u hịa thơng gió Tường 110 tiếp xúc v? ?i phịng khơng thơng gióDạ 6.Tường 110 tiếp xúc khơng khí ng? ?i Cửa gỗ tiếp xúc v? ?i phòng ? ?i? ??u
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành HTKT trong công trình đề tài tòa án nhân dân tối cao THIẾT lập QUÁ TRÌNH điều hòa KHÔNG KHÍ cơ bản TRÊN BIỂU đồ i d , Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành HTKT trong công trình đề tài tòa án nhân dân tối cao THIẾT lập QUÁ TRÌNH điều hòa KHÔNG KHÍ cơ bản TRÊN BIỂU đồ i d