0

Bài soạn công nghệ 9 tuần 22

5 4 0
  • Bài soạn công nghệ 9 tuần 22

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:50

Phương pháp dạy học: thuyết trình Định hướng phát triển năng lực: năng lực nhận thức Cây ăn quả ở nước ta có nguồn gốc xuất xứ khác nhau, nên thường bị nhiều loại sâu, bệnh phá hại.. Vậy[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn công nghệ 9 tuần 22