0

QD cong bo kiem tra tai san cuoi nam 2018 2019

4 10 0
  • QD cong bo kiem tra tai san cuoi nam 2018 2019

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:05

Bà Phùng Thị Như Hoa, Tổ trưởng Tổ kiểm tra đọc toàn văn Quyết định số 22/QĐ-KTNB ngày 28/04/2019 của Hiệu trưởng trường MG Tân Tiến về việc kiểm tra tài sản trang thiết bị đồ dùng đồ ch[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: QD cong bo kiem tra tai san cuoi nam 2018 2019