0

Thủy điện trong đời sống hiện nay

38 0 0
  • Thủy điện trong đời sống hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:23

Tiết kiệm năng lượng là việc sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả. Việc tiết kiệm năng lượng được chia thành 2 loại hình cơ bản là:Tiết kiệm năng lượng chủ động: Tiết kiệm năng lượng chủ động là việc thông qua sự đo lường, giám sát và kiểm soát mức độ sử dụng năng lượng để thực hiện những thay đổi thường xuyên mang tính chủ động để tiết kiệm năng lượng.Tiết kiệm năng lượng thụ động: Tiết kiệm năng lượng thụ động là việc triển khai các biện pháp tiết kiệm như sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, tắt điện khi không sử dụng,...Trong đó tiết kiệm năng lượng chủ động thường sử dụng ở những khu vực quy mô lớn như các nhà máy, công xưởng,... Việc tiết kiệm năng lượng sẽ giúp đơn vị giảm tải khá nhiều chi phí phải chi trả. Và tiết kiệm năng lượng thụ động được sử dụng chủ yếu ở các hộ gia đình, khi con người có ý thức cần tiết kiệm điện cũng như tiết kiệm năng lượng, tài nguyên. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ XANH VÀ NĂNG LƯỢNG SẠCH CBHD: PGS TS Lê Thanh Hải HVTH: Chu Thành Chung Nguyễn Vũ Khải Trần Thị Nguyệt Hoàng Oanh Đinh Tiến Phong Dương Trọng Phước NỘI DUNG GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM NGUYÊN LÝ VÀ PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC THỦY NĂNG PHÂN LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CÁC DẠNG TURBIN NƯỚC CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ CỐ MỤC TIÊU Tình hình phát triển thủy điện Việt Nam Giới thiệu nguyên lý khai thác thủy Phân tích tác động có lợi hại thủy điện môi trường TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Đình Thống, Lê Danh Liên – Cơ sở lượng tái tạo – NXB Khoa học kỹ thuật – 2006 Phan Kỳ Nam - Sổ tay kỹ thuật thủy lợi (tập 6) - Công trình tuyến lựợng thiết bị thuỷ điện Bộ mơn cơng trình thủy, Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy Điện - Bài giảng thủy điện (tập – 2) Các báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện Bản Vẽ, La Trọng, Hịa Bình Quyết định số: 110/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm 2007 v/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025 Website: http://www.vi.wikipedia.org KHÁI NIỆM VỀ THỦY ĐIỆN Thuỷ điện là nguồn điện có từ lượng nước Đa số lượng thuỷ điện có từ thế năng của nước tích các đập nước làm quay một tuốc bin nước và máy phát điện Năng lượng theo cách nhìn vơ tận Tuy nhiên nguồn lượng mà cịn người khai thác trở lên khan trở thành vấn đề lớn giới Thuỷ dạng lượng tiềm tàng nước Năng lượng tiềm tàng thể ba dạng: Hố - nhiệt - Hoá nước thể việc làm thành dung dịch muối hoà tan, loại nước sông để biến thành lượng Nhiệt nước sinh chênh lệch nhiệt độ lớp nước mặt đáy sông, biển, nước mặt đất mỏ nước ngầm Cơ nước thể mưa, dịng chảy sơng suối, sóng nước thuỷ triều Trong lượng dịng sơng nguồn lượng lớn khai thác thuận tiện, TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN TẠI VIỆT NAM Việt Nam quốc gia thiên nhiên ưu đãi có hệ thống sơng ngịi phong phú, đa dạng trải khắp chiều dài đất nước nên thuận lợi cho việc phát triển thủy điện Có 1000 sông suối với trữ tiềm tàng lớn (sông Đà, sông Lô, hệ thống sông Đồng Nai…) Những năm gần nhịp độ phát triển Việt Nam ngày tăng, đặc biệt nhà máy điện Hồ Bình Một cơng trình lớn khu vực Đơng Nam Á đem lại nguồn lợi kinh tế lớn Bên cạnh nhà máy thuỷ điện Thác Bà, Thác Mơ, Trị An, Yaly… đóng góp tích cực cho cơng ngiệp hố đại hố đất nước Tiềm thủy điện Việt Nam khoảng 31.000 MW Hiện nay, cơng trình thuỷ điện khai thác khoảng 10.000 MW ứng với khai thác khoảng 30% tiềm thủy điện TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN TẠI VIỆT NAM TT Các cơng trình Tổng Công suất (MW) CS Thủy điện (MW) Tỉ lệ % Thủy điện/Tổng Cơng trình vào vận hành năm 2006 861 401 46% Cơng trình vào vận hành năm 2007 2.096 746 36% Cơng trình vào vận hành năm 2008 3.271 1.551 47%  4 Công trình vào vận hành năm 2009 3.393 1.239 36% Cơng trình vào vận hành năm 2010 4.960 1.846 37% Cơng trình vào vận hành năm 2011 5.401 1.901 35% Cơng trình vào vận hành năm 2012 6.554 2.754 42% Cơng trình vào vận hành năm 2013 7.309 1.759 24% Cơng trình vào vận hành năm 2014 7.177 1.752 24% 7.722 1.022 13%  10 Cơng trình vào vận hành năm 2015 Nguồn: Quyết định số: 110/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm 2007 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN TẠI VIỆT NAM Ghi chú: So sánh tỷ lệ Nhà máy Thủy điện đưa vào sử dụng so với tổng Nhà máy điện đưa vào hoạt động qua năm DANH SÁCH MỘT SỐ HÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐANG KHAI THÁC > 100MW STT Tên Công suất lắp máy (MW) Tỉnh Hịa Bình 1920 Hịa Bình Thác Bà 108 Yên Bái Yali 720 Gia Lai Đa Nhim 160 Lâm Đồng Hàm Thuận 300 Lâm Đồng Đa Mi 175 Lâm Đồng Thác Mơ 150 Bình Phước Trị An 400 Đồng Nai Sông Tranh 160 Quang Nam NGUYÊN LÝ KHAI THÁC THỦY NĂNG Đánh giá lượng tiềm tàng đoạn sông PHÂN LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Phân loại theo công suất lắp máy Trạm thuỷ điện nhỏ, khi: Nlm < 5MW Thủy điện trung bình khi: Nlm = – 50MW Thuỷ điện lớn, khi: Nlm > 50 - 1.000MW Theo TCVN 285 - 2002 phân cấp TTĐ sau: Trạm thuỷ điện cấp V, khi: Nlm < 0,200 MW; Trạm thuỷ điện cấp IV, khi: Nlm < – 0,2MW; Trạm thuỷ điện cấp III, khi: Nlm < 50 – 5MW; Trạm thuỷ điện cấp II, khi: Nlm < 300 – 50MW; Trạm thuỷ điện cấp I, khi: Nlm ≥ 300MW; Khi TTĐ có > 1.000 MW thường coi TTĐ cấp đặc biệt Ghi chú: 1MW = 1.000KW PHÂN LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Phân loại theo điều kiện nhà máy chịu áp lực nước thượng lưu  Nhà máy thuỷ điện ngang đập  Nhà máy thuỷ điện sau đập nhà máy đường dẫn Phân loại theo cột nước trạm Thuỷ điện  Trạm thuỷ điện cột nước thấp, khi:Hmax < 50 m  Trạm thuỷ điện cột nước trung bình, khi: 50 m ≤ Hmax ≤ 400 m  Trạm thuỷ điện cột nước cao, khi:Hmax > 400 m Phân loại theo kết cấu nhà máy  Nhà máy thuỷ điện không kết hợp xả lũ  Nhà máy thuỷ điện kết hợp xả lũ  Nhà máy thuỷ điện kết hợp kết cấu  Nhà máy ngầm nửa ngầm  Nhà máy thuỷ điện tích  Nhà máy thủy điện thủy triều Nhà máy thủy điện ngang đập Nhà máy thủy điện sau đập Nhà máy thủy điện đường dẫn Nhà máy thủy điện ngầm nửa ngầm CẤU TẠO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CẤU TẠO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN  Cửa nhận nước  Bộ dẫn động thuỷ lực nâng hạ cánh phai đập tràn xả đáy  Đập tràn xả đáy  Hệ thống khí nén OPY – 220/110 KV  Hệ thống khí nén cao hạ áp gian máy nhà máy  Hệ thống dầu xả biến tự ngẫu máy biến tự dùng  Hệ thống dầu tuabin  Hệ thống cấp nước kỹ thuật tổ máy biến  Hệ thống cung cấp nước sản xuất  Hệ thống làm khô phần nước qua tổ máy  Máy biến áp  Kháng điện  Máy cắt  Dao cách ly dao nối đất  Hệ thống chống sét  Thanh  Biến điện áp (TU) biến dòng điện (TI)  Hệ thống điện tự dùng  Turbin TUABIN VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRẠM THỦY ĐIỆN LỢI ÍCH Đối với môi trường: - Năng lượng sạch, nguồn tái tạo, nguồn điện quan trọng cho an ninh lượng quốc gia - Điều tiết vi khí hậu khu vực Trạm vùng lân cận - điều hòa khơng khí cải thiện mơi trường: + Thay đổi chế độ nhiệt ẩm vùng hồ xung quanh: độ ẩm tăng, nhiệt độ giảm + Điều tiết dòng chảy mùa lũ + Cung cấp nguồn nước mùa kiệt + Trữ lượng nước nước ngầm tăng Đối với kinh tế: - Cung cấp nguồn điện với chi phí thấp Ví dụ: khơng tốn nhiên liệu đốt, chi phí vận hành & bảo dưỡng thấp Nhiệt điện - Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tạo công ăn việc làm cho dân địa phương, thu hút khách du lịch, tham quan,… VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRẠM THỦY ĐIỆN NHƯỢC ĐIỂM Tác động đến kinh tế: + Ảnh hưởng đến việc di cư người dân + Ảnh hưởng tới hoạt động nông nghiệp người dân khu vực hạ lưu đập như: Ngập đất hoa màu mùa mưa, hạn hán mùa khô Tác động đến hệ sinh thái khu vực lân cận Trạm: phá vỡ cân + Thực vật cạn + Động vật cạn + Động thực vật nước Ví dụ: Làm thảm thực vật tự nhiên Khu vực thượng lưu đập hạ lưu đập VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRẠM THỦY ĐIỆN NHƯỢC ĐIỂM Tác động đến mơi trường nước: + Thay đổi dịng chảy + Bồi lắng dịng sơng phía hạ lưu bồi lắng phía thượng lưu đập (tích tụ chất hữu cơ, vô cơ, …), Ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước: đập vùng hạ lưu + Hình thành chế độ thủy văn phía hạ lưu thượng lưu đập + Ngăn cản cá di cư + Nguy sặt lở, sói mịn lịng sơng gần khu vực cửa xả đập + Khả nước sang lưu vực khác Sự cố -Tác động đến môi trường địa chất địa mạo, gây tượng động đất - Rò rỉ đập, Vỡ đập - Vận hành thiết bị tua bin, máy phát điện, cửa xả,… CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI ... tuyến lựợng thiết bị thuỷ điện Bộ mơn cơng trình thủy, Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy Điện - Bài giảng thủy điện (tập – 2) Các báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện Bản Vẽ, La Trọng, Hịa... thuỷ điện không kết hợp xả lũ  Nhà máy thuỷ điện kết hợp xả lũ  Nhà máy thuỷ điện kết hợp kết cấu  Nhà máy ngầm nửa ngầm  Nhà máy thuỷ điện tích  Nhà máy thủy điện thủy triều Nhà máy thủy điện. .. Nhà máy thủy điện ngang đập Nhà máy thủy điện sau đập Nhà máy thủy điện đường dẫn Nhà máy thủy điện ngầm nửa ngầm CẤU TẠO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CẤU TẠO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN  Cửa nhận nước  Bộ dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủy điện trong đời sống hiện nay, Thủy điện trong đời sống hiện nay