0

Giáo án phụ tuần 12 : Tên chủ đề nhánh: Họ hàng gia đình

7 3 0
  • Giáo án phụ tuần 12 : Tên chủ đề nhánh: Họ hàng gia đình

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:15

Chơi theo ý thích: Cùng bao quát trẻ chơi Chơi các trò chơi dân gian; Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời đảm bảo cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, tránh xa những chỗ nguy hiểm, không xô[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phụ tuần 12 : Tên chủ đề nhánh: Họ hàng gia đình