0

Trắc nghiệm vật lí 8 bài 1,2,3,4,5 dành cho học sinh lớp 8 cơ bản

22 24 0
  • Trắc nghiệm vật lí 8 bài 1,2,3,4,5 dành cho học sinh lớp 8 cơ bản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 18:29

Trắc nghiệm Lí 8 bài 1,2,3,4,5 dành cho học sinh lớp 8 cơ bản giúp cho các bạn đạt được điểm cao hơn trong mỗi bài kiểm tra bài 1,2,3,4,5 dành cho học sinh lớp 8 cơ bản giúp cho các bạn đạt được điểm cao hơn trong mỗi bài kiểm trabài 1,2,3,4,5 dành cho học sinh lớp 8 cơ bản giúp cho các bạn đạt được điểm cao hơn trong mỗi bài kiểm trabài 1,2,3,4,5 dành cho học sinh lớp 8 cơ bản giúp cho các bạn đạt được điểm cao hơn trong mỗi bài kiểm trabài 1,2,3,4,5 dành cho học sinh lớp 8 cơ bản giúp cho các bạn đạt được điểm cao hơn trong mỗi bài kiểm trabài 1,2,3,4,5 dành cho học sinh lớp 8 cơ bản giúp cho các bạn đạt được điểm cao hơn trong mỗi bài kiểm trabài 1,2,3,4,5 dành cho học sinh lớp 8 cơ bản giúp cho các bạn đạt được điểm cao hơn trong mỗi bài kiểm tra BÀI 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC Câu 1: Chuyển động học là: A thay đổi khoảng cách theo không gian vật so với vật khác B thay đổi phương chiều vật C thay đổi vị trí vật theo thời gian so với vật khác D thay đổi hình dạng vật so với vật khác Câu 2: Phát biểu sau chuyển động học: A Chuyển động học thay đổi khoảng cách theo không gian vật so với vật khác B Chuyển động học thay đổi phương chiều vật C Chuyển động học thay đổi vị trí vật theo thời gian so với vật khác D Chuyển động học thay đổi hình dạng vật so với vật khác Câu 3: Chuyển động đứng n có tính tương đối vì: A vật đứng yên so với vật đứng yên so với vật khác B vật đứng yên so với vật lại chuyển động so với vật khác C vật chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào quỹ đạo chuyển động D vật chuyển động so với vật chuyển động so với vật khác Câu 4: Chọn phát biểu tính tương đối chuyển động: A Chuyển động đứng n có tính tương đối vật đứng yên so với vật đứng yên so với vật khác B Chuyển động đứng n có tính tương đối vật đứng yên so với vật lại chuyển động so với vật khác C Chuyển động đứng n có tính tương đối vật chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào quỹ đạo chuyển động D Chuyển động đứng yên có tính tương đối vật chuyển động so với vật chuyển động so với vật khác Câu 5: Trong câu có chứa cụm từ “chuyển động”, “đứng yên” sau đây, câu đúng? A Một vật chuyển động vật lại đứng yên vật khác B Một vật xem chuyển động vật này, chắn đứng yên vật khác C Một vật xem chuyển động vật này, khơng thể đứng n vật khác D Một vật xem đứng yên vật này, chắn chuyển động vật khác Câu 6: Một xe buýt chạy từ trạm thu phí Thuỷ Phù lên Huế, ta nói xe buýt đứng yên vật làm mốc là: A Người soát vé lại xe B Tài xế C Trạm thu phí Thủy Phù D Khu cơng nghiệm Phú Bài Câu 7: Hãy chọn câu trả lời đúng: Một người ngồi đoàn tàu chạy thấy nhà cửa bên đường chuyển động Khi người chọn vật mốc là: A Toa tầu B Bầu trời C Cây bên đường D Đường ray Câu 8: Một ô tô đỗ bến xe, vật mốc sau đây, vật mốc tơ xem chuyển động? Hãy chọn câu đúng: A Bến xe B Một ô tô khác rời bến C Một ô tô khác đậu bến D Cột điện trước bến xe Câu 9: Khi nói Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, vật chọn làm mốc là: A Trái Đất B Mặt Trăng C Một vật Mặt Trăng D Một vật Trái Đất Câu 10: Dạng chuyển động viên đạn bắn từ súng AK là: A.Chuyển động thẳng B.Chuyển động cong C.Chuyển động tròn D.Vừa chuyển động cong vừa chuyển động thẳng Câu 11: Dạng chuyển động đầu van xe đạp so với người đứng bên đường là: A Chuyển động thẳng B Chuyển động cong C.Chuyển động tròn D.Vừa chuyển động cong vừa chuyển động thẳng Câu 12: Dạng chuyển động bom thả từ máy bay ném bom B52 là: A.Chuyển động thẳng B.Chuyển động cong C.Chuyển động tròn D.Vừa chuyển động cong vừa chuyển động thẳng Câu 13: Dạng chuyển động dừa rơi từ xuống là: A.Chuyển động thẳng B.Chuyển động cong C.Chuyển động tròn D Vừa chuyển động cong vừa chuyển động thẳng Câu 14: Dạng chuyển động vật nặng rơi từ cao xuống đất là: A.Chuyển động thẳng B.Chuyển động cong C.Chuyển động tròn D Vừa chuyển động cong vừa chuyển động thẳng Câu 15: Hai tàu hoả chạy đường ray song song, chiều, vận tốc Người ngồi tàu thứ sẽ: A chuyển động so với tàu thứ hai B đứng yên so với tàu thứ hai C chuyển động so với tàu thứ D chuyển động so với hành khách tàu thứ hai Câu 16: Hai tàu hoả chạy đường ray song song, chiều, vận tốc Phát biểu đúng: A Người ngồi tàu thứ chuyển động so với tàu thứ hai B Người ngồi tàu thứ đứng yên so với tàu thứ hai C Người ngồi tàu thứ chuyển động so với tàu thứ D Người ngồi tàu thứ chuyển động so với hành khách tàu thứ hai Câu 17: Hai ô tô chuyển động chiều, vận tốc ngang qua nhà Phát biểu đúng: A Các ô tô chuyển động B Các ô tô đứng yên nhà C Các ô tô đứng yên D Ngôi nhà chuyển động ô tô Câu 18: Một xe máy chở hai người chuyển động đường Trong câu mô tả sau câu đúng: A Người cầm lái chuyển động so với xe B Người ngồi sau chuyển động so với người cầm lái C Hai người chuyển động so với mặt đường D Hai người đứng yên so với bánh xe Câu 19: Trên toa xe lửa chạy thẳng đều, va li đặt giá để hàng Va li: A chuyển động so với thành tàu B chuyển động so với đầu máy C chuyển động so với người lái tàu D chuyển động so với đường ray Câu 20: Người lái đị ngồi n thuyền chở hàng thả trơi theo dịng nước người lái đị A chuyển động so với hàng thuyền B chuyển động so với thuyền C chuyển động so với dòng nước D chuyển động so với bờ sơng Câu 21: Có tô chạy đường Trong câu mô tả sau đây, câu khơng đúng? A Ơ tơ chuyển động so với mặt đường B Ơ tơ chuyển động so với người đứng bên đường C Ơ tơ chuyển động so với ô tô chạy song song, chiều vận tốc với D Ơ tơ chuyển động so với bên đường Câu 22: Chuyển động đầu van xe đạp so với trục xe xe chuyển động thẳng đường là: A.chuyển động tròn B.chuyển động thẳng C.chuyển động cong D.là kết hợp chuyển động thẳng với chuyển động tròn Câu 23: Trong chuyển động sau đây, chuyển động chuyển động đều? A Chuyển động người xe đạp xuống dốc B Chuyển động ô tô khởi hành C Chuyển động đầu kim đồng hồ D Chuyển động đoàn tàu vào ga Câu 24: Chuyển động chuyển động của: A cánh quạt quay B khô rơi từ cành xuống C lắc đồng hồ dao động D chim bay lượn bầu trời Câu 25: Dạng chuyển động lắc đồng hồ lắc: A Chuyển động thẳng B Chuyển động cong C Chuyển động tròn D Vừa chuyển động cong vừa chuyển động thẳng Câu 26: Dạng chuyển động cánh quạt quay: A Chuyển động thẳng B Chuyển động cong C Chuyển động tròn D Vừa chuyển động cong vừa chuyển động thẳng Câu 27: Một hành khách ngồi xe bus từ Hà Nam lên Hà Nội, hành khách chuyển động so với: I/ Tài xế II/ Một hành khách khác III/ Một người xe đạp đường IV/ Cột mốc A III B II, III IV C Cả I, II, III IV D III IV Câu 28: Một tàu hoả di chuyển từ Bắc vô Nam, người lái tàu chuyển động so với: I/ Hành khách xe II/ Đầu tàu III/ Một người xe đạp đường IV/ Cột mốc A III B II, III IV C Cả I, II, III IV D III IV Câu 29: Một chim mẹ tha mồi cho Chim mẹ chuyển động so với (1) lại đứng yên so với (2) A Chim con/con mồi B Con mồi/chim C Chim con/ tổ D Tổ/chim Câu 30: Một canô chạy biển kéo theo vận động viên lướt ván Vận động viên lướt ván chuyển động so với: A Ván lướt B Canô C Khán giả D Tài xế canơ Câu 31: Một đồn tàu hoả chạy đường ray Người lái tàu ngồi buồng lái Người soát vé lại tàu Các cối ven đường tàu xem chuyển động so với vật sau đây? A Người lái tàu B Người soát vé C Đầu tàu D Đường ray Câu 32: Hai bạn A B ngồi hai mô tô chạy nhanh nhau, chiều Đến đường gặp bạn C ngồi sửa xe đạp bị tuột xích Phát biểu sau đúng? A A chuyển động so với B B A đứng yên so với B C A đứng yên so với C D B đứng yên so với C Câu 33: Hai người A B ngồi xe ô tô chuyển động đường người thứ ba C đứng yên bên đường Trường hợp sau đúng? A So với người C, người A chuyển động B So với người C, người B đứng yên C So với người B, người A chuyển động D So với người A, người C đứng yên Câu 34: Trong ví dụ vật đứng yên so với vật mốc sau ví dụ sai A Trong đồng hồ chạy, đầu kim đứng yên so với bàn B Trong ô tô chuyển động người lái xe đứng yên so với ô tô C Trên thuyền trơi theo dịng nước người lái thuyền đứng yên so với thuyền D Cái cặp để mặt bàn đứng yên so với mặt bàn Câu 35: Trong trường hợp sau đây, trường hợp khơng đúng? A Ơ tơ chuyển động đường, vật làm mốc cối bên đường B Chiếc thuyền chuyển động sông, vật làm mốc người lái thuyền C Tàu hỏa rời ga chuyển động đường sắt vật mốc nhà ga D Quả bóng rơi từ cao xuống đất, vật mốc mặt đất Câu 36: Trong ví dụ vật đứng yên so với vật mốc, ví dụ sau sai? A Các học sinh ngồi lớp đứng yên so với học sinh sân trường B Quyển sách nằm yên mặt bàn, vật mốc chọn mặt bàn C Ơ tơ đỗ bến xe đứng yên, vật mốc chọn bến xe D So với hành khách ngồi toa tàu toa tàu vật đứng yên Câu 37: Trong chuyển động sau, quỹ đạo chuyển động đường thẳng A Một rơi từ xuống B Bánh xe xe chuyển động C Một viên phấn rơi từ cao xuống D Một viên đá ném theo phưong nằm ngang Câu 38: Trong chuyển động nêu đây, chuyển động chuyển động thẳng? Hãy chọn câu A Cánh quạt quay B Chiếc khô rơi từ cành xuống C Ném mẩu phấn xa D Thả vật nặng rơi từ cao xuống Câu 39: Một ô tô chạy, người soát vé lại Câu nhận xét sau sai? A Hành khách đứng yên so với người lái xe B Người soát vé đứng yên so với hành khách C Người lái xe chuyển động so với bên đường D Hành khách chuyển động so với nhà cửa bên đường Câu 40: Hành khách ngồi toa tàu rời khỏi ga Phát biểu sau đúng? A So với nhà ga hành khách chuyển động B So với toa tàu hành khách đứng yên C So với người soát vé tàu hành khách chuyển động D Các phát biểu A, B, C Câu 41: Có tơ chạy đường Trong câu mơ tả sau, câu khơng đúng? A Ơ tơ chuyển động so với mặt đường B Ơ tơ đứng n so với người lái xe C Ơ tơ chuyển động so với người lái xe D Ơ tơ chuyển động so với cối bên đường Câu 42: Một ô tô chở khách chạy đường Câu mô tả sau sai? A Ơ tơ đứng n so với hành khách xe B Ơ tơ chuyển động so với mặt đường C Hành khách đứng yên so với ô tô D Hành khách chuyển động so với người lái xe Câu 43: Trong chuyển động sau đây, chuyển động có quỹ đạo đường cong Hãy chọn câu A Chuyển động vật nặng ném theo phương nằm ngang B Chuyển động vệ tinh nhân tạo trái đất C Chuyển động thoi rãnh khung cửi D Các chuyển động có quỹ đạo đường cong Câu 44: Một người xe đạp đường thẳng Trong phận sau cho biết phận xe đạp chuyển động tròn chuyển động tròn so với mốc nào? A Van xe đạp với vật mốc trục bánh xe B Khung xe đạp với mặt đường C Bàn đạp với vật mốc mặt đường D Khung xe đạp với vật mốc mặt đường Câu 45: Chuyển động đầu van xe đạp so với mặt đường xe chuyển động thẳng đường là: A chuyển động tròn B chuyển động thẳng C chuyển động cong D chuyển động phức tạp có kết hợp chuyển động thẳng chuyển động cong BÀI 2: VẬN TỐC Phần 1: Câu 1: Độ lớn vận tốc cho biết: A Qũy đạo chuyển động B Mức độ nhanh hay chậm chuyển động C Mức độ nhanh hay chậm vận tốc D Dạng đường chuyển động Câu 2: Trong phát biểu sau, phát biểu đúng? A Độ lớn vận tốc cho biết qũy đạo chuyển động B Độ lớn vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm chuyển động C Độ lớn vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm vận tốc D Độ lớn vận tốc cho biết dạng đường chuyển động Câu 3: Đại lượng sau cho biết mức độ nhanh hay chậm chuyển động? A Quãng đường B Thời gian chuyển động C Vận tốc D Cả đại lượng Câu 4: Độ lớn vận tốc biểu thị tính chất chuyển động? Hãy chọn câu A Quãng đường chuyển động dài hay ngắn B Tốc độ chuyển động nhanh hay chậm C Thời gian chuyển động dài hay ngắn D Cho biết quãng đường, thời gian nhanh chậm chuyển động Câu 5: Trong phát biểu sau độ lớn vận tốc, phát biểu sau đúng: A Độ lớn vận tốc tính quãng đường đơn vị thời gian B Độ lớn vận tốc tính quãng đường ngày C Độ lớn vận tốc tính quãng đường phút D Độ lớn vận tốc tính quãng đường Câu 6: Công thức tính vận tốc là: A B C v = s.t D v = m/s Câu 7: Chọn đáp án đúng: Vận tốc phụ thuộc vào A quãng đường chuyển động B thời gian chuyển động C A B D A B sai Câu 8: Vận tốc cho biết gì? I Tính nhanh hay chậm chuyển động II Quãng đường III Quãng đường đơn vị thời gian IV Tác dụng vật lên vật khác A I; II III B II; III IV C Cả I; II; III IV D I III Câu 9: Chọn phát biểu đúng: A Vận tốc cho biết tính nhanh hay chậm chuyển động B Vận tốc cho biết quãng đường C Vận tốc cho biết tính nhanh hay chậm vận tốc D Vận tốc cho biết tác dụng vật lên vật khác Câu 10: Dựa vào bảng số liệu sau, cho biết người chạy nhanh là: Họ tên Quãng đường Thời gian (s) Nguyễn Chang 100m 10 Nguyễn Đào 100m 11 Nguyễn Mai 100m Nguyễn Lịch 100m 12 A Nguyễn Chang B Nguyễn Đào C Nguyễn Mai D Nguyễn Lịch Câu 11: Dựa vào bảng số liệu sau, cho biết người chạy chậm là: Họ tên Quãng đường Thời gian (s) Thu Chang 100m 10 Mai Đào 100m 11 Thanh Mai 100m Nguyễn Lịch 100m 12 A Thu Chang B Mai Đào C Thanh Mai D Nguyễn Lịch Câu 12: Đơn vị sau đơn vị vận tốc? A m/s B km/h C kg/m3 D m/phút Câu 13: Đơn vị sau đơn vị vận tốc? A km/h B cm/s C m.h D m/s Câu 14: Đơn vị vận tốc là: A km.h B m.s C km/h D s/m Câu 15: Đơn vị vận tốc là: A m.h B m.s C km/h D s/km Câu 16: 15m/s = … km/h A 36km/h B 0,015km/h C 72km/h D 54km/h Câu 17: Vận tốc vật 10m/s Kết sau tương ứng với vận tốc trên? A 36km/h B 54km/h C 48km/h D 60km/h Câu 18: 108km/h = ….m/s A 30m/s B 20m/s C 15m/s D 10m/s Câu 19: 72km/h tương ứng m/s Hãy chọn câu đúng: A 15m/s B 25m/s C 20m/s D 30m/s Lời giải: Câu 20: Hãy xếp vận tốc sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (1) Tàu hoả: 54km/h (2) Chim đại bàng: 24m/s (3) Cá bơi: 6000cm/phút (4) Trái Đất quay quanh Mặt Trời: 108000km/h A (1), (2), (3), (4) B (3), (2), (1), (4) C (3), (1), (2), (4) D (3), (1), (4), (2) Câu 21: Vận tốc ô tô 40km/h, xe máy 11,6m/s, tàu hoả 600m/phút Cách xếp theo thứ tự vận tốc giảm dần sau A Tàu hỏa – tơ – xe máy B Ơ tô- tàu hỏa – xe máy C Tàu hỏa – xe máy – ô tô D Xe máy – ô tô – tàu hỏa Câu 22: Vận tốc ô tô 36km/h, người xe máy 18m/s, tàu hoả 14m/s Thứ tự xếp sau theo thứ tự nhanh đến chậm nhất: A Ơ tơ - tàu hỏa - xe máy B Tàu hỏa - ô tô - xe máy C Xe máy - ô tô - tàu hỏa D Xe máy - tàu hỏa - ô tô Câu 23: Trong đêm tối từ lúc thấy tia chớp sáng lói đến nghe thấy tiếng bom nổ khoảng 15 giây Hỏi chỗ bom nổ cách người quan sát bao xa? Biết vận tốc truyền âm khơng khí 340m/s A 5100m B 5000m C 5200m D 5300m Câu 24: Một người xe máy với vận tốc 12m/s thời gian 20 phút Quãng đường người là: A 240m B 2400m C 14,4km D 4km Câu 25: Một người với vận tốc 4,4km/h Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc km, biết thời gian cần từ nhà đến nơi làm việc 15 phút? Hãy chọn câu A 4,4km B 1,1km C 1,5km D 1,2km Câu 26: Một xe đạp với vận tốc 12km/h Con số cho ta biết điều gì? Hãy chọn câu trả lời A Thời gian xe đạp B Quãng đường xe đạp C Xe đạp 12km D Mỗi km xe đạp 12 Câu 27: Vận tốc ô tô 36km/h cho biết điều gì? Hãy chọn câu A Ơ tơ chuyển động 36km B Ơ tơ chuyển động C Trong ô tô 36km D Ơ tơ 1km 36 Câu 28: Trong công thức biểu diễn mối quan hệ S, v, t sau công thức A S = v/t B t = v/S C t = S/v D S = t/v Câu 29: Một người xe máy phút quãng đường 4km Vận tốc chuyển động người là: A v = 40km/s B v = 400m/phút C v = 4km/ph D v = 11,1m/s Câu 30: Một đoàn tàu chuyển động thời gian 1,5h đoạn đường dài 81000m Vận tốc tàu tính km/h m/s giá trị giá trị sau: A 36km/h 10m/s B 72km/h 20m/s C 18km/h 5m/s D 54km/h 15m/s Câu 31: Một người quãng đường dài 1,5km với vận tốc 10m/s Thời gian để người hết quãng đường là: A t = 0,15 B t = 15 giây C t = 2,5 phút D t = 14,4 phút Câu 32: Trong câu nói vận tốc câu sai? A Vận tốc cho bíêt mức độ nhanh hay chậm chuyển động B Độ lớn vận tốc tính quãng đường đơn vị thời gian C Cơng thức tính vận tốc là: D Đơn vị vận tốc km/h Phần 2: Luyện tập vận tốc Câu 1: Một học sinh từ nhà đến trường đoạn đường 3,6km, thời gian 40 phút Vận tốc học sinh là: A 19,44m/s B 15m/s C 1,5m/s D m/s Câu 2: Máy bay bay từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài 1400km thời gian 45 phút Vận tốc máy bay là: A 1000km/h B 700km/h C 800km/h D 900km/h Câu 3: Máy bay từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc trung bình 30km/h 1h30p Quãng đường từ thành phố A đến thành phố B là: A 39km B 45km C 2700km D 10km Câu 4: Một người xe đạp 40 phút với vận tốc không đổi 15km/h Hỏi quãng đường km? Hãy chọn câu A 10km B 15km C 20km D 16km Câu 5: Đường từ nhà đến trường dài 4,8km Nếu xe đạp với vận tốc trung bình 4m/s Nam đến trường mất: A 1,2h B 120s C D 0,3h Câu 6: Một người quãng đường dài 1,5km với vận tốc 5m/s Thời gian để người hết quãng đường là: A t = 0,15h B t = 15 giây C t = phút D t = 14,4 phút Câu 7: Vận tốc ô tô 36km/h, người xe máy 34000m/h tàu hoả 14m/s Sắp xếp độ lớn vận tốc phương tiện theo thứ tự từ bé đến lớn là: A tàu hỏa – ô tô – xe máy B ô tô – tàu hỏa – xe máy C ô tô – xe máy – tàu hỏa D xe máy – ô tô – tàu hỏa Câu 8: Vận tốc ô tô 36km/h, người xe máy 18m/s, tàu hoả 14m/s Thứ tự xếp sau theo thứ tự nhanh đến chậm nhất: A Ơ tơ - tàu hỏa - xe máy B Tàu hỏa - ô tô - xe máy C Xe máy - ô tô - tàu hỏa D Xe máy - tàu hỏa - ô tô Câu 9: Hùng đứng gần vách núi hét lên tiếng, sau giây kể từ hét Hùng nghe thấy tiếng vọng lại từ vách đá Hỏi khoảng cách từ Hùng tới vách núi bao nhiêu? Biết vận tốc âm khơng khí 330m/s A 660m B 330m C 115m D 55m Câu 10: Nam đứng gần tiếng hét lên tiếng, sau 0,5 giây kể từ hét Nam nghe thấy tiếng vọng lại từ đáy giếng Hỏi chiều sâu giếng bao nhiêu? Biết vận tốc âm khơng khí 330m/s A 660m B 330m C 82,5m D 55m Câu 11: Lúc 5h sáng Chang chạy thể dục từ nhà đến cầu Chương Dương từ cầu Chương Dương chạy nhà Biết từ nhà cầu Chương Dương dài 2,5km Chang chạy với vận tốc 5km/h đến cầu Chang quay đầu chạy ngược nhà Hỏi Chang tới nhà lúc giờ? A 30 phút B C D 0,5 Câu 12: Một ô tô rời bến lúc 6h với vận tốc 40km/h di chuyển từ Quảng Ninh đến Hà Nội, biết Quảng Ninh cách Hà Nội 150km Ơ tơ đến Hà Nội lúc giờ, coi q trình xe khơng dừng nghỉ A 9h B 9h30p C 9h45p D 10h Câu 13: Tay đua xe đạp Dương Anh Đức đợt đua thành phố Hà Nội với quãng đường đua 10 vòng hồ Hồn Kiếm Biết vịng dài 1,7km Dương Anh Đức đua 10 vòng thời gian 20 phút Hỏi vận tốc tay đua Dương Anh Đức đợt đua đó? A 51km/h B 48km/h C 60km/h D 15m/s Câu 14: Một người chạy vòng hồ Hồn Kiếm Biết vịng dài 1,7km Người chạy vòng thời gian 40 phút Vận tốc người chạy A 10km/h B 12,75km/h C 11,24km/h D 13m/s Câu 15: Hai ô tô chuyển động thẳng khởi hành đồng thời địa điểm cách 20km Nếu ngược chiều sau 15 phút chúng gặp Nếu chiều sau 30 phút chúng đuổi kịp Vận tốc hai xe là: A 20km/h 30km/h B 30km/h 40km/h C 40km/h 20km/h D 20km/h 60km/h Câu 16: Hai mô tô chuyển động thẳng khởi hành đồng thời địa điểm cách 18km Nếu ngược chiều sau 12 phút hai xe gặp Nếu chiều sau chúng đuổi kịp Vận tốc hai xe là: A 20km/h 30km/h B 54km/h 36km/h C 40km/h 20km/h D 20km/h 60km/h Câu 17: Hoà Nương đạp xe từ cầu Bích Hồ lên trường ĐHSP dài 18km Hồ đạp liên tục khơng nghỉ với vận tốc 18km/h Nương sớm Hoà 15 phút dọc đường nghỉ chân uống coffee 30 phút Hỏi Nương phải đạp xe với vận tốc để tới trường lúc với Hoà A 16km/h B 18km/h C 24km/h D 20km/h Câu 18: Chuyển động phân tử Hiđrơ 0C có vận tốc 1692m/s, vệ tinh nhân tạo Trái Đất có vận tốc 2880km/h, xe bus BRT 750m/h Chuyển động nhanh hơn? A Chuyển động phân tử Hiđrô B Chuyển động vệ tinh nhân tạo C Chuyển động xe bus BRT D Chuyển động vệ tinh nhân tạo xe bus BRT Câu 19: Vận tốc ô tô 36km/h, người xe máy 18m/s, tàu hoả 14m/s, xe đạp 14,4km/h Chuyển động nhanh hơn? A Ô tô B Tàu hỏa C Xe máy D Xe đạp Câu 20: Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 8h đến Hải Phòng lúc 10h Cho biết Hà Nội – Hải Phịng dài 100km Vận tốc tơ có giá trị là: A 14,5m/s B 48,9km/h C 45km/h D 13,89m/s Câu 21: Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 13h đến Quảng Ninh lúc 17h Cho biết Hà Nội – Quảng Ninh dài 150km Vận tốc tơ có giá trị là: A 35km/h B 37,5km/h C 45km/h D 40km/h Câu 22: Bánh xe tơ du lịch có bán kính 25cm Nếu xe chạy với vận tốc 54km/h số vịng quay bánh xe bao nhiêu? Lấy = 3,144 A 34295 B 34395 C 17197 D 17219 Câu 23: Bánh xe đạp có bán kính 32cm Nếu xe chạy với vận tốc 14,4km/h số vịng quay bánh xe bao nhiêu? Lấy π = 3,144 A 7200 B 7800 C 8200 D 8500 Câu 24: Một ca nơ xi dịng từ A đến B hết 32 phút ngược dòng từ B A hết 48 phút Hỏi cụm bèo trôi từ A B hết bao lâu? A 98 phút B 192 phút C 186 phút D 86 phút Câu 25: Một tàu xi dịng từ bến A đến hết bến B hết Nếu tàu ngược dịng từ bến B đến bến A hết Hỏi khúc gỗ trôi từ bến A đến bến B hết thời gian? Cho vận tốc tàu nước không đổi A B C 10 D 12 Câu 26: Một canô chạy khúc sông từ bến A đến bến B, xi dịng giờ, ngược dịng Tính khoảng cách từ bến A đến bến B, biết vận tốc ca nô xuôi dịng vận tốc ca nơ ngược dòng 6km/h? A 98km B 145km C 120km D 180km Câu 27: Một tàu xi dịng từ bến A đến hết bến B hết Nếu tàu ngược dòng từ bến B đến bến A hết Tính khoảng cách từ bến A đến bến B, biết vận tốc tàu xi dịng vận tốc tàu ngược dòng 6km/h? A 30km B 32km C 36km D 38km BÀI 3: CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU – CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU Câu 1: Thả viên bi máng nghiêng máng ngang hình vẽ Phát biểu chưa xác A Viên bi chuyển động nhanh dần từ A đến B B Viên bi chuyển động chậm dần từ C đến D C Viên bi chuyển động nhanh dần từ A đến C D Viên bi chuyển động không đoạn AC Câu 2: Thả viên bi máng nghiêng máng ngang hình vẽ Phát biểu xác A Viên bi chuyển động chậm dần từ A đến B B Viên bi chuyển động nhanh dần từ C đến D C Viên bi chuyển động nhanh dần từ A đến C D Viên bi chuyển động không đoạn AC Câu 3: Cơng thức tính vận tốc trung bình quãng đường gồm đoạn s1 s2 là: A B C D Câu 4: Công thức sau dùng để tính vận tốc trung bình: A B C D Câu 5: Trong chuyển động sau, chuyển động A Chuyển động dừa rơi từ xuống B Chuyển động Mặt trăng quanh Trái đất C Chuyển động đầu cánh quạt D Chuyển động xe buýt từ đường Phạm Văn Đồng Nguyễn Phong Sắc Câu 6: Trong chuyển động sau, chuyển động A Chuyển động đầu cánh quạt máy bay quạt chạy ổn định B Chuyển động ô tô khởi hành C Chuyển động xe đạp xuống dốc D Chuyển động tàu hỏa vào ga Câu 7: Đào từ nhà tới trường, quãng đường đầu dài 200m Đào phút 40 giây; quãng đường lại dài 300m Đào 100 giây Vận tốc trung bình Đào đoạn đường đoạn đường là: A 2m/s; 3m/s; 2,5m/s B 3m/s; 2,5m/s; 2m/s C 2m/s; 2,5m/s; 3m/s D 3m/s; 2m/s; 2,5m/s Câu 8: Một học sinh đến trường xe đạp, quãng đường đầu dài 3km 10 phút, quãng đường sau dài 2km phút Vận tốc trung bình học sinh đoạn đường đoạn đường là: A 5m/s; 6m/s; 5,5m/s B 3m/s; 2,5m/s; 2m/s C 5m/s; 6,67m/s; 5,56m/s D 3m/s; 2m/s; 2,5m/s Câu 9: Tàu thống TN1 từ ga Huế vào ga Sài Gịn 20h Biết vận tốc trung bình tàu 15m/s Hỏi chiều dài đường ray từ Huế vào Sài Gòn bao nhiêu? A 3000km B 1080km C 1000km D 1333km Câu 10: Một đoàn tàu chuyển động đoạn đường AB với vận tốc trung bình 10m/s Qng đường AB dài bao nhiêu, biết đồn tàu hết quãng đường 7,5 giờ? Hãy chọn câu A 27km B 2700km C 270km D 2,7km Câu 11: Hải từ nhà đến trường 15 phút, biết vận tốc trung bình 8km/h Quãng đường từ nhà Hải đến trường là: A 2km B 2,5km C 5km D 3km Câu 12: Trong trận đấu Đức Áo EURO 2008, Tiền vệ Mai-Cơn BaLack đội tuyển Đức sút phạt cách khung thành đội Áo 30m Các chuyên gia tính vận tốc trung bình đá phạt lên tới 108km/h Hỏi thời gian bóng bay từ chân cầu thủ đến khung thành bao nhiêu? A 1s B 36s C 1,5s D 3,6s Câu 13: Khánh từ nhà đến nơi làm việc với vận tốc 4,4km/h Biết khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc 1,1km Thời gian Khánh đến nơi làm việc là: A 10 phút B 15 phút C 25 phút D 30 phút Câu 14: Hưng đạp xe lên dốc dài 100m với vận tốc 2m/s, sau xuống dốc dài 140m hết 30s Hỏi vận tốc trung bình Hưng đoạn đường dốc? A 50m/s B 8m/s C 4,67m/s D 3m/s Câu 15: Một người đoạn đường đầu dài 3,6km với vận tốc 2m/s, đoạn đường sau dài 1,9km hết 0,3h Vận tốc trung bình người đoạn đường là: A 6,857km/h B 7,865km/h C 6,875km/h D 6,758km/h Câu 16: Một học sinh vô địch giải điền kinh nội dung chạy cự li 1000m với thời gian phút giây Vận tốc học sinh là: A 40m/s B 8m/s C 4,88m/s D 120m/s Câu 17: Một đoàn tàu chuyển động thời gian 1,5h đoạn đường dài 8100m Vận tốc tàu là: A 40m/s B 8m/s C 15m/s D 120m/s Câu 18: Một người xe đạp đoạn đường MNPQ Biết đoạn đường MN = s người với vận tốc v1, thời gian t1; đoạn đường NP = s người với vận tốc v 2, thời gian t2; đoạn đường PQ = s3 người với vận tốc v3, thời gian t3 Vận tốc trung bình người đoạn đường MNPQ tính cơng thức: A B C D Câu 19: Một người quãng đường s hết t1 giây, quãng đường s2 hết t2 giây Trong công thức dùng để tính vận tốc trung bình người hai quãng đường s1 s2 công thức đúng? A B C D Câu 20: Một xe máy di chuyển hai địa điểm A B Vận tốc ½ thời gian đầu 30km/h ½ thời gian sau 15m/s Vận tốc trung bình ô tô đoạn đường là: A 42km/h B 22,5km/h C 36km/h D 54km/h Câu 21: Một vật chuyển động khơng Biết thời gian đầu vật có vận tốc trung bình 12m/s Trong thời gian sau vật có vận tốc 9m/s Vận tốc trung bình vật suốt thời gian chuyển động là: A 11m/s B 10m/s C 10,5m/s D 11,5m/s Câu 22: Một người xe máy đoạn đường ABC Biết đoạn đường AB người với vận tốc 16km/h, thời gian t1 = 15 phút; đoạn đường BC người với vận tốc 24km/h, thời gian t = 25 phút Vận tốc trung bình người đoạn đường ABC là: A 18km/h B 20km/h C 21km/h D 22km/h Câu 23: Một người đoạn đường ABC Biết đoạn đường AB người với vận tốc 10km/h, thời gian t1 = 30 phút; đoạn đường BC người với vận tốc 8km/h, thời gian t = 15 phút Vận tốc trung bình người đoạn đường ABC là: A 9km/h B 9,3km/h C 8,3km/h D 8,7km/h Câu 24: Một ô tô từ Huế vào Đà Nẵng với vận tốc trung bình 48km/h Trong nửa qng đường đầu tơ với vận tốc 40km/h Hỏi vận tốc nửa quãng đường sau? A 50km/h B 44km/h C 60km/h D 68km/h Câu 25: Một ô tô từ Quảng Ninh đến Hà Nội với vận tốc trung bình 40km/h Trong nửa quãng đường đầu ô tô với vận tốc 45km/h Hỏi vận tốc nửa quãng đường sau? A 35km/h B 34km/h C 37km/h D 36km/h Câu 26: Bắn viên bi lên máng nghiêng, sau viên bi lăn xuống với vận tốc 6cm/s Biết vận tốc trung bình viên bi lên xuống 4cm/s Hỏi vận tốc viên bi lên? A 3cm/s B 3m/s C 5cm/s D 5m/s Câu 27: Một người nửa đoạn đường đầu với vận tốc 12km/h Biết vận tốc trung bình đoạn đường 8km/h Vận tốc người nửa đoạn đường sau là: A 6km/h B 6,25km/h C 6,5km/h D 6,75km/h Câu 28: Hai bến sông A B cách 24km, dòng nước chảy theo hướng A đến B với vận tốc 6km/h Một canô từ A đến B 1h Cũng với canơ ngược dịng bao lâu? Biết cơng suất máy ca nô không đổi A 30 phút B 15 phút C D 2,5 Câu 29: Hai bến sông A B cách 30km, dòng nước chảy theo hướng A đến B với vận tốc 3km/h Một ca nô từ A đến B 2h Cũng với ca nơ ngược dịng bao lâu? Biết cơng suất máy ca nô không đổi A 30 phút B 15 phút C 20 phút D 2,5 Câu 30: Xe đạp xe máy khởi hành lúc, chạy chiều đoạn đường AB Hai xe có đồ thị đường hình vẽ I) - ứng với xe máy (II) - ứng với xe đạp Từ đồ thị, cho biết khoảng thời gian từ lúc khởi hành đến hai xe gặp lần thứ vị trí lúc hai xe gặp lúc cách A bao nhiêu? A 45km B 45km C 75km D 3,2 75,4km Câu 31: Một người xe đạp đoạn đường thẳng AB Trên 1/3 đoạn đường đầu với vận tốc 14km/h, 1/3 đoạn đường với vận tốc 16km/h, 1/3 đoạn đường cuối với vận tốc 8km/h Vận tốc trung bình xe đạp đoạn đường AB nhận giá trị nào? Hãy chọn câu A 8,87km/h B 11,6km/h C 8,87m/s D 11,6m/s BÀI 4: BIỂU DIỄN LỰC Câu 1: Kết luận sau không A Lực nguyên nhân trì chuyển động B Lực nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động C Lực nguyên nhân khiến vật thay đổi vận tốc D Một vật bị biến dạng có lực tác dụng vào Câu 2: Kết luận sau A Lực nguyên nhân trì chuyển động B Lực nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động C Lực làm vật biến dạng D Một vật bị biến dạng có lực tác dụng vào Câu 3: Trường hợp cho ta biết chịu tác dụng lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động A Gió thổi cành đung đưa B Sau đập vào mặt vợt bóng tennis bị bật ngược trở lại C Một vật rơi từ cao xuống D Khi hãm phanh xe đạp chạy chậm dần Câu 4: Trường hợp cho ta biết chịu tác dụng lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động A Cầu thủ sút mạnh vào bóng B Dùng tay nén lò xo C Mưa to làm gãy cành bàng D Xe máy chạy tăng ga Câu 5: Trong chuyển động chuyển động tác dụng trọng lực A Xe đường B Thác nước đổ từ cao xuống C Mũi tên bắn từ cánh cung D Quả bóng bị nảy bật lên chạm đất Câu 6: Trong chuyển động sau đây, chuyển động không tác dụng trọng lực? A Mưa rơi xuống đất B Thác nước đổ từ cao xuống C Đầu tàu kéo toa tàu D Hòn đá lăn từ triền núi xuống chân núi Câu 7: Hãy chọn câu trả lời Muốn biểu diễn vec tơ lực cần phải biết yếu tố: A Phương, chiều B Điểm đặt, phương, chiều C Điểm đặt, phương, độ lớn D Điểm đặt, phương, chiều độ lớn Câu 8: Chọn câu nhất: A Các yếu tố vecto lực phương, chiều B Các yếu tố vecto lực điểm đặt, phương, chiều C Các yếu tố vecto lực điểm đặt, phương, độ lớn D Các yếu tố vecto lực điểm đặt, phương, chiều độ lớn Câu 9: Vật chuyển động với vận tốc v1 v2 chịu lực tác dụng hình vẽ Trong kết luận sau kết luận đúng? A Vật 11 tăng vận tốc, vật 22 giảm vận tốc B Vật 11 tăng vận tốc, vật 22 tăng vận tốc C Vật 11 giảm vận tốc, vật 22 tăng vận tốc D Vật 11 giảm vận tốc, vật 22 giảm vận tốc Câu 10: Vật m1 m2 chuyển động với vận tốc v1 v2 chịu lực tác dụng hình vẽ Trong kết luận sau kết luận đúng? A Vật tăng vận tốc, vật giảm vận tốc B Vật tăng vận tốc, vật tăng vận tốc C Vật giảm vận tốc, vật tăng vận tốc D Vật giảm vận tốc, vật giảm vận tốc Câu 11: Khi có lực tác dụng lên vật vận tốc vật nào? Chọn câu trả lời A Vận tốc không thay đổi B Vận tốc tăng dần C Vận tốc giảm dần D Có thể tăng dần có thê giảm dần Câu 12: Phát biểu sau đúng: A Khi có lực tác dụng lên vật, vận tốc không thay đổi B Khi có lực tác dụng lên vật, vận tốc tăng dần C Khi có lực tác dụng lên vật, vận tốc giảm dần D Khi có lực tác dụng lên vật, vận tốc tăng dần có thê giảm dần Câu 13: Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho ý nghĩa vật lí: … nguyên nhân làm thay đổi vận tốc chuyển động A Véctơ B Thay đổi C Vận tốc D Lực Câu 14: Đại lượng làm thay đổi vận tốc vật: A Quãng đường B Thời gian C Công suất D Lực Câu 15: Dùng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: Lực nguyên nhân làm … vận tốc chuyển động A Tăng B Không đổi C Giảm D Thay đổi Câu 16: Lực tác dụng lên vật làm cho vận tốc vật… A B tăng C giảm D thay đổi Câu 17: Khi có lực tác dụng lên vật vận tốc vật nào? A Không thay đổi B Chỉ tăng C Chỉ giảm D Thay đổi tăng giảm Câu 18: Trên hình vẽ lực tác dụng lên ba vật theo tỉ lệ xích Trong xếp theo thứ tự giảm dần lực sau đây, xếp đúng? A F3 > F2 > F1 B F2 > F 3> F1 C F1 > F2 > F3 D Một cách xếp khác Câu 19: Trên hình vẽ lực tác dụng lên ba vật theo tỉ lệ xích Trong xếp theo thứ tự giảm dần lực sau đây, xếp đúng? A F3 > F2 > F1 B F2 > F3 > F1 C F1 > F2 > F3 D Một cách xếp khác Câu 20: Một vật chuyển động thẳng với vận tốc v Muốn vật chuyển động theo phương cũ chuyển động nhanh lên ta phải tác dụng lực vào vật? Hãy chọn câu trả lời đúng? A Cùng phương chiều với vận tốc B Cùng phương ngược chiều với vận tốc C Có phương vng góc với với vận tốc D Có phương so với vận tốc Câu 21: Một vật chuyển động thẳng với vận tốc v Muốn vật chuyển động theo phương cũ chuyển động chậm ta phải tác dụng lực vào vật? Hãy chọn câu trả lời A Cùng phương chiều với vận tốc B Cùng phương ngược chiều với vận tốc C Có phương vng góc với với vận tốc D Có phương so với vận tốc Câu 22: Một vật có lực tác dụng sẽ: A thay đổi khối lượng B thay đổi vận tốc C không thay đổi trạng thái D khơng thay đổi hình dạng Câu 23: Chọn câu đúng: A Một vật có lực tác dụng thay đổi khối lượng B Một vật có lực tác dụng thay đổi vận tốc C Một vật có lực tác dụng khơng thay đổi trạng thái D Một vật có lực tác dụng khơng thay đổi hình dạng Câu 24: Khi có lực tác dụng lên vật … Chọn phát biểu A Lực tác dụng lên vật làm vật chuyển động nhanh lên B Lực tác dụng lên vật làm vật chuyển động chậm lại C Lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng biến đổi chuyển động vật D Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật Câu 25: Chọn phát biểu đúng: A Lực tác dụng lên vật làm vật chuyển động nhanh lên B Lực tác dụng lên vật làm vật chuyển động chậm lại C Lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng biến đổi chuyển động vật D Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật Câu 26: Sử dụng hình vẽ (minh hoạ cho trường hợp kéo gàu nước từ giếng lên) Hãy chọn phát biểu chưa xác A Lực kéo có phương thẳng đứng, chiều hướng lên trên, độ lớn 40N B Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống, độ lớn 30N C Lực kéo trọng lực phương D Lực kéo trọng lực hướng Câu 27: Hình vẽ bên Câu mơ tả sau A Lực F có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 3N B Lực F có phương nằm ngang, chiều từ phải sang trái, độ lớn 15N C Lực F có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 15N D Lực F có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 1,5N Câu 28: Các lực tác dụng lên vật A, B, C biểu diễn hình vẽ Trong câu mô tả lời yếu tố lực sau đây, câu nhất? A Lực F1 tác dụng lên vật A: phương thẳng đứng, chiều từ lên trên, độ lớn 6N B Lực F2 tác dụng lên vật B: phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 18N C Lực F3 tác dụng lên vật C: phương hợp với đường nằm ngang góc 30 chếch sang phải, chiều từ lên, độ lớn 12N D Các câu mô tả Câu 29: Có ba lực tác dụng lên vật hình vẽ bên Lực tổng hợp tác dụng lên vật là: A 75N B 125N C 25N D 50N Câu 30: Có hai lực tác dụng lên vật hình vẽ bên Lực tổng hợp tác dụng lên vật là: A 70N B 80N C 60N D 50N Câu 31: Khi ném bóng lên cao (bỏ qua ma sát), hình vẽ sau diễn tả lực tác dụng lên bóng A Hình B Hình C Hình D Hình Bài 32: Khi thả nhẹ bóng từ cao xuống (bỏ qua ma sát), hình vẽ sau diễn tả lực tác dụng lên bóng A Hình B Hình C Hình D Hình Bài 33: Hình vẽ sau biểu diễn trọng lực vật nặng có khối lượng 1kg A Hình B Hình C Hình D Hình Bài 34: Hình sau biểu diễn trọng lực vật có khối lượng 5kg? A B C D Bài 35: Vì nói lực đại lượng véc tơ? A Vì lực đại lượng có độ lớn B Vì lực đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương C Vì lực đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương chiều D Vì lực đại lượng vừa có phương vừa có chiều Bài 36: Véc tơ lực biểu diễn nào? A Bằng mũi tên có phương, chiều tuỳ ý B Bằng mũi tên có phương, chiều trùng với phương, chiều lực, có độ dài biểu thị cường độ lực theo tỉ xích cho trước C Bằng mũi tên có phương, chiều trùng với phương, chiều lực D Bằng mũi tên có phương, chiều trùng với phương, chiều lực, có độ dài tuỳ ý biểu thị cường độ lực Bài 37: Lực tác dụng lên vật theo phương ngang, chiều từ phải sang trái, cường độ 40N, tỉ xích 1cm ứng với 20N Cách biểu diễn là: A B C D Bài 38: Hình sau biểu diễn lực kéo F tác dụng lên vật theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, F = 20N? A B C D Bài 39: Trong hình vẽ đây, đặc điểm lực là: A Lực có điểm đặt vật, cường độ 20N B Lực có phương ngang, chiều từ phải sang trái, cường độ 20N C Lực có phương khơng đổi, chiều từ trái sang phải, cường độ 20N D Lực có phương ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ 20N, có điểm đặt vật Bài 40: Quan sát vật thả rơi cao xuống, cho biết tác dụng trọng lực làm cho đại lượng vật lý thay đổi? A Khối lượng riêng B Trọng lượng C Vận tốc D.Khối lượng Bài 41: Trong trường hợp sau đây, trường hợp vận tốc vật thay đổi? A Khi lực tác dụng lên vật cân B Khi khơng có lực tác dụng lên vật C Khi có hai lực tác dụng lên vật vật cân D Khi có lực tác dụng lên vật Bài 42: Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho ý nghĩa vật lý “Lực vận tốc đại lượng…” A vecto B thay đổi C lực D vận tốc BÀI 5: SỰ CÂN BẰNG LỰC – QUÁN TÍNH – LỰC MA SÁT Câu 1: Hai lực cân bẳng là: A hai lực đặt lên vật, có cường độ nhau, phương nằm đường thẳng, chiều ngược B hai lực đặt lên hai vật, có cường độ nhau, phương nằm đường thẳng, chiều ngược C hai lực đặt lên vật, có cường độ nhau, phương nằm đường thẳng, chiều D hai lực đặt lên hai vật, có cường độ nhau, phương nằm đường thẳng, chiều Câu 2: Phát biểu sau đúng? A Hai lực cân hai lực đặt lên vật, có cường độ nhau, phương nằm đường thẳng, chiều ngược B Hai lực cân hai lực đặt lên hai vật, có cường độ nhau, phương nằm đường thẳng, chiều ngược C Hai lực cân hai lực đặt lên vật, có cường độ nhau, phương nằm đường thẳng, chiều D Hai lực cân hai lực đặt lên hai vật, có cường độ nhau, phương nằm đường thẳng, chiều Câu 3: Thế hai lực cân bằng? A Hai lực cường độ, có phương đường thẳng, ngược chiều tác dụng vào vật B Hai lực cường độ, có phương đường thẳng, chiều tác dụng vào vật C Hai lực cường độ, có phương đường thẳng ngược chiều D Hai lực cường độ, phương, chiều tác dụng vào vật Câu 4: Câu sau khơng nói lực cân bằng: A Hai lực cân đặt lên vật B Hai lực có độ lớn C Hai lực cân chiều D Hai lực cân có phương nằm đường thẳng Câu 5: Chuyển động theo quán tính là: A Dưới tác dụng lực cân vật đứng yên chuyển động, chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng B Dưới tác dụng lực cân vật đứng yên tiếp tục đứng yên, chuyển động dừng lại C Dưới tác dụng lực cân vật đứng yên tiếp tục đứng yên, chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng D Dưới tác dụng lực cân vật đứng yên chuyển động, chuyển động dừng lại Câu 6: Phát biểu sau đúng? A Dưới tác dụng lực cân vật đứng yên chuyển động, chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng B Dưới tác dụng lực cân vật đứng yên tiếp tục đứng yên, chuyển động dừng lại C Dưới tác dụng lực cân vật đứng yên tiếp tục đứng yên, chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng D Dưới tác dụng lực cân vật đứng yên chuyển động, chuyển động dừng lại Câu 7: Trường hợp chuyển động mà khơng có lực tác dụng A Xe máy đường B Xe đạp chuyển động đường quán tính C Chiếc thuyền chạy sông D Chiếc đu quay quay Câu 8: Trường hợp chuyển động mà lực tác dụng A Ơ tơ đường B Xe kéo lên dốc C Quả bóng rơi từ cao xuống D Người xe đạp ngừng đạp, xe chuyển động phía trước Câu 9: Một vật chịu tác dụng hai lực chuyển động thẳng Nhận xét sau đúng? A Hai lực tác dụng hai lực cân B Hai lực tác dụng có độ lớn khác C Hai lực tác dụng có phương khác D Hai lực tác dụng có chiều Câu 10: Khi vật chịu tác dụng hai lực cân thì: A Vật đứng yên chuyển động B Vật chuyển động chuyển động chậm dần C Vật chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng D Vật chuyển động chuyển động nhanh dần Câu 11: Một vật chuyển động thẳng đều, chịu tác dụng hai lực F1, F2 Điều sau đúng? A Khi hai lực tác dụng có phương khác B Khi hai lực tác dụng có chiều C Khi lực tác dụng lên vật cân D Khi lực tác dụng lên vật có độ lớn khác Câu 12: Trong trường hợp sau trường hợp vận tốc vật không thay đổi? Hãy chọn câu nhất? A Khi có lực tác dụng B Khi có hai lực tác dụng với độ lớn khác C Khi có lực tác dụng lên vật cân D Khi có lực tác dụng lên vật không cân Câu 13: Câu sau nói tác dụng lực cân bằng? A Hai lực cân không làm thay đổi vận tốc vật B Hai lực cân làm thay đổi vận tốc vật C Hai lực cân làm cho vật chuyển động chậm dần D Hai lực cân làm cho vật chuyển động nhanh dần Câu 14: Một xe tơ chuyển động thẳng đột ngột dừng lại Hành khách xe nào? Hãy chọn câu trả lời A Hành khách nghiêng sang phải B Hành khách nghiêng sang trái C Hành khách ngã phía trước D Hành khách ngã phía sau Câu 15: Một xe tơ chuyển động thẳng đột ngột rẽ trái Hành khách xe nào? Hãy chọn câu trả lời A Hành khách nghiêng sang phải B Hành khách nghiêng sang trái C Hành khách ngã phía trước D Hành khách ngã phía sau Câu 16: Khi ngồi tơ hành khách thấy nghiêng người sang phải Câu nhận xét sau đúng? A Xe đột ngột tăng vận tốc B Xe đột ngột giảm vận tốc C Xe đột ngột rẽ sang phải D Xe đột ngột rẽ sang trái Câu 17: Hành khách ngồi xe ô tô chuyển động thấy bị nghiêng phía trái, chứng tỏ xe: A Đột ngột giảm vận tốc B Đột ngột giảm vận tốc C Đột ngột rẽ sang trái D Đột ngột rẽ sang phải Câu 18: Trong chuyển động sau chuyển động chuyển động qn tính? A Hịn đá lăn từ núi xuống B Xe máy chạy đường C Lá rơi từ cao xuống D Xe đạp chạy sau không đạp xe Câu 19: Trong chuyển động sau chuyển động chuyển động qn tính? A Ơ tơ chuyển động B Chuyển động dịng nước chảy sơng C Xe đạp ngừng đạp xe chuyển động D Chuyển động vật rơi xuống Câu 20: Hai lực cân hai lực: A điểm đặt, phương, chiều cường độ B điểm đặt, phương, ngược chiều cường độ C đặt hai vật khác nhau, phương, chiều cường độ D đặt hai vật khác nhau, phương, ngược chiều cường độ Câu 21: Thế hai lực cân bằng? A Hai lực cường độ, có phương đường thẳng, ngược chiều tác dụng vào vật B Hai lực cường độ, có phương đường thẳng, chiều tác dụng vào vật C Hai lực cường độ, có phương đường thẳng ngược chiều D Hai lực cường độ, phương, chiều tác dụng vào vật Câu 22: Hai lực đặt lên vật, cường độ, phương nằm đường thẳng, ngược chiều là: A Hai lực không cân B Hai lực cân C Quán tính D Khối lượng Câu 23: Một vật đứng yên mặt phẳng nằm ngang Các lực tác dụng vào vật cân là: A Trọng lực P Trái Đất với lực ma sát F mặt bàn B Trọng lực P Trái Đất với lực đàn hồi C Trọng lực P Trái Đất với phản lực N mặt bàn D Lực ma sát F với phản lực N mặt bàn Câu 24: Cốc nước đặt đứng yên mặt bàn Các lực tác dụng vào cốc cân là: A Trọng lực P Trái Đất với lực ma sát F mặt bàn B Trọng lực P Trái Đất với lực đàn hồi C Trọng lực P Trái Đất với phản lực N mặt bàn D Lực ma sát F với phản lực N mặt bàn Câu 25: Khi có lực tác dụng, vật thay đổi vận tốc đột ngột vật có: A ma sát B trọng lực C quán tính D đàn hồi Câu 26: Tính chất giữ nguyên vận tốc vật là: A Hai lực không cân B Hai lực cân C Quán tính D Khối lượng Câu 27: Quán tính là: A tính chất giữ nguyên độ lớn hướng vận tốc B tính chất giữ nguyên trọng lượng vật C tính chất giữ nguyên khối lượng vật D tính chất giữ nguyên thể tích vật Câu 28: Chọn câu sai A Quán tính vật có quan hệ với khối lượng vật B Vì có qn tính nên vật khơng thể thay đổi vận tốc C Vật có khối lượng lớn có qn tính nhỏ D Tính chất giữ nguyên vận tốc vật gọi quán tính Câu 29: Quan sát hình vẽ bên, cặp lực cân là: A B Bài 30: Quan sát hình vẽ bên, cặp lực cân là: C D A B C D Bài 31: Một bóng khối lượng 0,5kg treo vào đầu sợi dây, phải giữ đầu dây với lực để bóng nằm cân A 0,5 N B Nhỏ 0,5 N C 5N D Nhỏ 5N Bài 32: Một bóng khối lượng 1kg treo vào đầu sợi dây, phải giữ đầu dây với lực để bóng nằm cân A 10 N B Nhỏ N C 1N D Nhỏ 10N Bài 33: Một vật nằm yên mặt bàn nằm nghiêng (hình vẽ), lực cân với trọng lực P là: A B C Cả A, B D Cả A, B sai Bài 34: Một cầu treo sợi tơ mảnh hình vẽ Cầm đầu B sợi để giật sợi bị đứt điểm A điểm C Muốn sợi bị đứt điểm C ta phải giật nào? Hãy chọn câu trả lời A Giật thật mạnh đầu B cách khéo léo B Giật đầu B cách từ từ C Giật thật nhẹ đầu B D Vừa giật vừa quay sợi Bài 35: Treo vật vào lực kế thấy lực kế 30N Khối lượng vật bao nhiêu? A m > 3kg B m = 30kg C m = 3kg D m < 3kg Bài 36: Treo vật vào lực kế thấy lực kế 20N Khối lượng vật bao nhiêu? A m > 2kg B m = 20kg C m = 2kg D m < 2kg Bài 37: Trong cách mô tả sau tương quan trọng lượng P lực căng T, câu đúng? A Cùng phương, ngược chiều, độ lớn B Cùng phương, chiều, độ lớn C Cùng phương, ngược chiều, khác độ lớn D Không giá, ngược chiều, độ lớn Bài 38: Khi xe tăng tốc đột ngột, hành khách xe có xu hướng bị ngã phía sau Câu giải thích sau đúng? A Do người có khối lượng lớn B Do quán tính C Do lực tác dụng lên người cân D Một lí khác Bài 39: Khi bút tắc mực, ta thường cầm bút vẩy mạnh bút lại tiếp tục viết Câu giải thích sau đúng? A Sự cân lực mực bút B Quán tính C Tính linh động chất lỏng D Bút bị hỏng Bài 40: Với cường độ, cách biểu diễn hai lực cân sau đúng? A Hình B Hình C Hình D Hình ... ví dụ vật đứng yên so với vật mốc, ví dụ sau sai? A Các học sinh ngồi lớp đứng yên so với học sinh sân trường B Quyển sách nằm yên mặt bàn, vật mốc chọn mặt bàn C Ơ tơ đỗ bến xe đứng yên, vật mốc... vận tốc, vật giảm vận tốc B Vật tăng vận tốc, vật tăng vận tốc C Vật giảm vận tốc, vật tăng vận tốc D Vật giảm vận tốc, vật giảm vận tốc Câu 11: Khi có lực tác dụng lên vật vận tốc vật nào? Chọn... 7 ,86 5km/h C 6 ,87 5km/h D 6,758km/h Câu 16: Một học sinh vô địch giải điền kinh nội dung chạy cự li 1000m với thời gian phút giây Vận tốc học sinh là: A 40m/s B 8m/s C 4 ,88 m/s D 120m/s Câu 17: Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm vật lí 8 bài 1,2,3,4,5 dành cho học sinh lớp 8 cơ bản, Trắc nghiệm vật lí 8 bài 1,2,3,4,5 dành cho học sinh lớp 8 cơ bản