0

SKKN một vài biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao năng lực thực hiện đánh giá thường xuyên học sinh theo thông tư 22 2016TT BGDĐT

24 1 0
  • SKKN một vài biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao năng lực thực hiện đánh giá thường xuyên học sinh theo thông tư 22 2016TT BGDĐT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 12:53

PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quán triệt quan điểm đạo Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT đánh giá học sinh tiểu học Thơng tư 30 nhận định có tinh thần đổi mạnh mẽ tránh khỏi hạn chế định Vì vậy, ngày 22/09/2016 Bộ Giáo dục Đào tạo cho ban hành Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT để giúp cho việc thực quy định đánh giá học sinh tiểu học Thông tư 30 tường minh hơn, cụ thể hơn; giúp cho giáo viên dễ dàng việc đánh giá học sinh; giúp cho phụ huynh có hội nắm bắt rõ ràng mức độ đạt em mình, từ kịp thời phối hợp với nhà trường trình giáo dục học sinh Mục đích việc đánh giá giúp giáo viên điều chỉnh, đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động trải nghiệm trình kết thúc giai đoạn dạy học, giáo dục Bên cạnh đó, kịp thời phát cố gắng, tiến học sinh để động viên, khích lệ phát khó khăn chưa thể tự vượt qua học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ; đưa nhận định ưu điểm bật hạn chế học sinh để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động học tập, rèn luyện học sinh; Tiếp đến, giúp học sinh có khả tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập rèn luyện để tiến Các bậc phụ huynh tham gia đánh giá trình kết học tập, rèn luyện, trình hình thành phát triển lực, phẩm chất em Giúp cán quản lý giáo dục cấp kịp thời đạo hoạt động giáo dục, đổi phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu giáo dục Hình thức đánh giá học sinh tiểu học đánh giá thường xuyên nhận xét, kết hợp với đánh giá định kỳ để xác định mức độ hoàn thành hay chưa hồn thành chương trình học sinh Đánh giá thường xuyên nhận xét dùng lời nói, chủ yếu lời nói mang tính xây dựng, tích cực để phản hồi giúp học sinh phát lỗi, sửa lỗi…đây đánh giá tiến học sinh, đánh giá để phát triển học tập học sinh tiểu học, lời nói có sức ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ, tình cảm, xúc cảm, đến niềm tin học sinh Thực tế, việc đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư 22/2016 thực năm học qua Tuy nhiên, số giáo viên chưa thấu hiểu cách thức đánh giá, chưa vận dụng nguyên tắc, kĩ thuật phương pháp đánh giá thường xuyên học sinh Nhiều khi, giáo viên thực việc đánh giá thường xuyên học sinh cách sơ lược, chung chung, thiếu cụ thể Vậy, thực đánh giá thường xuyên học sinh để đảm bảo đạt mục đích việc đánh giá? Đó câu hỏi đặt cho tất chúng ta-những người làm công tác giáo dục Hơn hết hiểu rõ tầm quan trọng việc thực đổi kiểm tra, đánh giá học sinh ảnh hưởng đến đổi phương pháp dạy học, đến chất lượng giáo dục nhà trường Vì thế, tơi nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao lực thực đánh giá thường xun học sinh theo Thơng tư 22/2016/TT-BGDĐT” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Điểm đề tài: Đề tài đưa số giải pháp, biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao lực đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư 22/2016 cho đội ngũ giáo viên nhà trường tiểu học Trong trọng thực đồng bộ, linh hoạt hệ thống biện pháp, giải pháp như: Nâng cao nhận thức cho giáo viên vai trị, trách nhiệm công tác đánh giá thường xuyên học sinh; nắm kĩ thuật phương pháp đánh giá thường xuyên học sinh; sử dụng hợp lí có hiệu cơng cụ hỗ trợ đánh giá; đặc biệt giúp giáo viên nắm quy trình thực đánh giá thường xuyên học sinh trình giảng dạy giáo dục Phạm vi áp dụng đề tài: Trong đề tài thân sâu vào nghiên cứu “Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao lực cho giáo viên thực đánh giá thường xuyên học sinh theo TT 22/2016 " trường công tác, nhằm kịp thời giúp giáo viên thực tốt vào trình giảng dạy, giáo dục, góp phần nâng cao hiệu dạy học nhà trường PHẦN NỘI DUNG THỰC TRẠNG VIỆC ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN HỌC SINH THEO TT22/2016 Ở TRƯỜNG TH TÔI ĐANG CÔNG TÁC 1.1.Đặc điểm, tình hình chung đơn vị 1.1.1 Khái quát tình hình chung Ngơi trường tơi cơng tác có bề dày truyền thống tinh thần hiếu học Trong nhiều năm qua, trường liên tục phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến, Tập thể lao động Xuất sắc Có thể khẳng định với trường địa bàn tồn huyện, trường đóng góp phần không nhỏ cho thành công ngành Giáo dục Đào tạo huyện nhà Đặc biệt phong trào đổi phương pháp dạy học, phong trào bồi dưỡng học sinh khiếu, giáo viên giỏi Hiện trường có 22 cán giáo viên, nhân viên (trong có giáo viên hợp đồng) Nữ 20 người tỉ lệ 90,9 %, nam người tỉ lệ 9,1 % Trình độ đào tạo đạt chuẩn chuẩn 100% Được quan tâm sâu sát cấp lãnh đạo đặc biệt quyền địa phương nên nhìn chung sở vật chất trường đảm bảo tốt cho việc dạy học Trường có 10 lớp với 10 phịng học kiên cố phòng chức trang bị phương tiện dạy học đại Khuôn viên, cảnh quan trường rộng rãi, thoáng mát, đủ chỗ cho học sinh học tập, vui chơi ngày khang trang, sạch, đẹp 1.1.2 Chất lượng giáo dục kết hội thi đạt năm qua Năm học 2017-2018: 100 % học sinh hồn thành chương trình lớp học, mơn học 100% học sinh hồn thành chương trình tiểu học 78 học sinh khen toàn diện mặt 107 học sinh khen mặt tiến học tập Tồn trường có 185 em khen, tỉ lệ 79,7 % Năm học 2018-2019: 100 % học sinh hồn thành chương trình lớp học, mơn học 100% học sinh hồn thành chương trình tiểu học 95 học sinh khen toàn diện mặt 107 học sinh khen mặt tiến học tập Tồn trường có 202 em khen, tỉ lệ 80,5 % Kết hội thi học sinh khiếu Viết chữ đẹp, OTE, TDTT cấp Huyện, cấp Tỉnh năm qua: Năm học Giải Nhất Giải Nhì Giải Ba Giải KK Tổng số giải 2016-2017 31 2017-2018 13 25 2017-2018 10 Hội thi GV dạy giỏi; giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Trường, cấp Huyện, cấp Tỉnh: Năm học Cấp Trường Cấp Huyện Cấp Tỉnh Ghi 2016-2017 11 GV công nhận 2017-2018 11 GV đạt năm trước 2018-2019 13 11 GV công nhận 1.2 Thực trạng đánh giá thường xuyên học sinh giáo viên đơn vị 1.2.1 Ưu điểm: Thông tư 22 đời đa số cán quản lý, giáo viên đón nhận cách hồ hởi có điểu chỉnh để phù hợp với thực tiễn tạo điều kiện đánh giá hoạt động học tập, lực, phẩm chất học sinh rõ nét hơn, giảm áp lực ghi chép, hồ sơ giáo viên Cán quản lý, giáo viên cốt cán tham gia lớp tập huấn nâng cao lực đánh giá thường xuyên cho học sinh theo Thơng tư 22/2016 Sở giáo dục, Phịng giáo dục Và thực triển khai trường cho 100% giáo viên đơn vị Phụ huynh học sinh dần quen với việc đánh giá qua Thông tư 30 nên với nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 22 phần làm cho phụ huynh học sinh yên tâm hơn, tin tưởng thầy hơn, điều góp phần làm giảm áp lực với học sinh với giáo viên Giáo viên phụ huynh học sinh quan tâm đến học sinh nhiều hơn, học sinh phát triển cách toàn diện, tăng gắn kết gia đình với nhà trường Trong đánh giá khơng có phân biệt học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu nên em khơng bị mặc cảm áp lực điểm số Giáo viên nắm nguyên tắc, kĩ thuật phương pháp công cụ thực đánh giá thường xuyên học sinh, vận dụng vào trình giảng dạy giáo dục linh hoạt 1.2.2 Hạn chế Bên cạnh thuận lợi nêu trên, thực đánh giá thường xuyên học sinh theo Thơng tư 22 cịn số khó khăn, hạn chế sau: Thông tư 22 không bắt buộc giáo viên phải thường xuyên ghi lời nhận xét vào học sinh với mục đích để giảm áp lực ghi chép cho giáo viên dẫn đến số giáo viên có tư tưởng nhận xét cho có, ghi vài nhận xét chung chung, không tư vấn giúp đỡ học sinh dẫn đến hiệu đánh giá thường xuyên không cao Một số giáo viên chưa nắm nguyên tắc, kĩ thuật phương pháp đánh giá thường xuyên học sinh Sử dụng công cụ hỗ trợ đánh giá chưa hiệu quả, thiếu tính khoa học, sáng tạo Hoặc nắm việc vận dụng vào thực tế chưa linh hoạt, chưa sáng tạo hiệu chưa cao Công tác quản lý, giám sát việc đánh giá thường xuyên chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả, chưa có biện pháp giúp đỡ, hướng dẫn giáo viên thực Một số phụ huynh học sinh khơng thích nhận xét lời cho nhận xét khơng biết em đạt mức độ cụ thể nên chưa quan tâm nhiều đến việc nhận xét, chưa khuyến khích cha mẹ học sinh tham gia đánh giá thầy cô 2.2.3 Nguyên nhân: Đội ngũ giáo viên nhiệt tình chưa thực linh hoạt đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Khi đánh giá thường xuyên, số giáo viên chưa biết cách phân hóa đối tượng học sinh Lời nhận xét đánh giá thường xuyên giáo viên cịn mang tính chất chung chung, thiếu cụ thể chưa có tính động viên, khích lệ học sinh Một số giáo viên lớn tuổi ngại đổi mới, ngại thay đổi nên chịu nghiên cứu kĩ thuật, phương pháp, công cụ hỗ trợ đánh giá thực gặp khó khăn Giáo viên chưa thật ý đến việc hướng dẫn học sinh tự đánh giá tham gia đánh giá Cán quản lý chưa thật sâu sát chưa hướng dẫn, kiểm tra minh chứng đánh giá giáo viên đánh giá thường xuyên dẫn tới tính chủ quan giáo viên đánh giá học sinh Kết khảo sát thực tế kĩ thực đánh giá thường xuyên học sinh giáo viên đơn vị: Số giáo viên có kĩ tốt việc áp dụng phương pháp, kĩ thuật, công cụ hỗ trợ đánh giá thường xuyên học sinh trình dạy học: 3/15, TL: 20,0% Số giáo viên có kĩ việc áp dụng phương pháp, kĩ thuật, công cụ hỗ trợ đánh giá thường xuyên học sinh trình dạy học: 5/15, TL: 33,3% Số giáo viên lúng túng trong việc áp dụng phương pháp, kĩ thuật, công cụ hỗ trợ đánh giá thường xuyên học sinh trình dạy học: 7/15, TL:46,7% Trước thực trạng này, việc tìm biện pháp đạo nhằm nâng cao lực cho giáo viên thực đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư 22/2016 trách nhiệm việc làm cần thiết người cán quản lý trường học việc thực mục tiêu giáo dục nhà trường MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 22/2016 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Thực tốt đổi kiểm tra, đánh giá tạo động lực thúc đẩy đổi phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Một hình thức kiểm tra đánh giá đánh giá thường xuyên Đánh giá thường xuyên hoạt động đánh giá diễn tiến trình thực hoạt động giảng dạy mơn học, cung cấp thông tin phản hồi cho giáo viên học sinh nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động giảng dạy, học tập Để giúp giáo viên thực tốt nhận xét đánh giá thường xuyên kết học tập học sinh, thực số giải pháp sau: Giải pháp 1: Quán triệt nâng cao nhận thức cho đội ngũ mục đích đánh giá thường xuyên học sinh Trong trình đạo triển khai thực đơn vị, tập trung hướng dẫn kĩ để giáo viên thấu hiểu việc đánh giá thường xuyên học sinh kịp thời phát cố gắng, tiến học sinh nhằm động viên, khích lệ phát khó khăn chưa thể tự vượt qua học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ, đưa nhận định ưu điểm bật hạn chế học sinh để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động học tập, rèn luyện học sinh, góp phần thực mục tiêu giáo dục Tiểu học Học sinh tiểu học xây dựng niềm tin, hứng thú học đường cở sở lời nhận xét trực tiếp giáo viên tình bối cảnh có ý nghĩa Những lời nhận xét trực tiếp, tích cực giáo viên học sinh tiểu học ln có sức mạnh tạo dựng, nhân niềm tin, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng hứng thú học đường Cho nên đánh giá thường xuyên không dùng điểm số mà sử dụng nhận xét chứa đầy cảm xúc tích cực có lợi cho thúc đẩy hoạt động học tập, giúp phát triển toàn diện nhân cách học sinh tiểu học Trước đây, việc dùng điểm số để đánh giá thường xuyên gây khơng áp lực cho học sinh phụ huynh Giờ đây, quy định đánh giá thường xuyên nhận xét khơng nhằm vào kết mà cịn động viên, khuyến khích học sinh phát huy hết khả mình, học sinh biết em sai đâu, sai biết cách khắc phục, sửa chữa Thông tư 22 quy định: giáo viên dùng lời nói cho học sinh biết chỗ đúng, chưa cách sửa chữa; viết nhận xét vào sản phẩm học tập học sinh cần thiết, có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời Việc đánh giá thường xuyên nhận xét giúp học sinh có khả tự nhận xét, rút kinh nghiệm tham gia nhận xét, tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác, có hứng thú học tập rèn luyện để tiến Việc đánh giá thường xuyên nhận xét để cha mẹ học sinh người giám hộ có điều kiện tham gia nhận xét, đánh giá trình kết học tập, trình phát triển lực, phẩm chất em mình, từ tích cực hợp tác với nhà trường hoạt động giáo dục Ngồi ra, q trình học cịn trọng đến việc học sinh tự đánh giá lẫn nhau, cha mẹ học sinh tham gia đánh giá Với cách làm góp phần làm tăng gắn kết gia đình với nhà trường giáo dục học sinh Đây bước tiến quan trọng ngành giáo dục việc kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh Việc nhận xét tiến bộ, thành công học tập học sinh mang lại hứng thú, niềm vui cho em Mặt khác, đánh giá nhận xét, giáo viên gần gũi, sâu sát hiểu học sinh Đặc biệt, so sánh em với em khác điều kiện học tập hay khả tiếp thu em Khi đội ngũ nhận thức nội dung cốt lõi đánh giá học sinh họ tin tưởng hơn, thực có trách nhiệm Giải pháp 2: Hướng dẫn giáo viên sử dụng linh hoạt số phương pháp kĩ thuật đánh giá thường xuyên học sinh trình dạy học Thông tư 22 quy định: Đánh giá thường xuyên đánh giá trình học tập, rèn luyện kiến thức, kĩ năng, thái độ số biểu lực, phẩm chất học sinh, thực theo tiến trình nội dung mơn học hoạt động giáo dục Đánh giá thường xuyên cung cấp thông tin phản hồi cho giáo viên học sinh nhằm hỗ trợ, điều chỉnh kịp thời, thúc đẩy tiến học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học Để làm tốt công tác đánh giá thường xuyên, người giáo viên cần thực hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét, tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh Các hoạt động có mối quan hệ tương hỗ, biện chứng với nhau, hoạt động hỗ trợ cho hoạt động ngược lại Trong đó, hoạt động nhận xét giáo viên vô quan trọng Điều đặc biệt trọng tập huấn cho đội ngũ vấn đề: -Thứ nhất: Các nhóm phương pháp kĩ thuật thường sử dụng đánh giá thường xuyên -Thứ hai: Làm để giáo viên biết cách đánh giá thường xuyên nhận xét tích cực? Vấn đề thứ : Tương ứng với phương pháp số kĩ thuật định Các nhóm phương pháp kĩ thuật thường sử dụng đánh giá thường xuyên trình dạy học bao gồm: + Phương pháp Quan sát ->Kĩ thuật : Sử dụng thang đo; ghi chép ngắn; ghi chép kiện thường nhật; sử dụng bảng kiểm; sử dụng phiếu đánh giá + Phương pháp Vấn đáp ->Kĩ thuật : Đặt câu hỏi trả lời câu hỏi; nhận xét lời; trình bày miệng; tơn vinh kết học tập + Phương pháp Viết -> Kĩ thuật: Viết nhanh; Viết nhận xét; viết lời bình/suy ngẫm; viết thu hoạch /tập san; hồ sơ học tập; dự án học tập; viết thẻ kiểm tra + Phương pháp Tích hợp->Kĩ thuật : Phân tích, phản hồi; Phiếu kiểm tra; Xử lí tình huống; Thực hành, thí nghiệm; định hướng học tập, trò chơi,… Tùy thuộc vào phân môn, môn, dạy, đối tượng học sinh để lựa chọn phương pháp kĩ thuật đánh giá cho phù hợp Vấn đề thứ hai: Làm để giáo viên biết cách đánh giá thường xuyên nhận xét tích cực? Đây coi vấn đề cốt lõi, trọng tâm, vấn đề có ảnh hưởng tích cực đến việc thực giáo viên Theo chuyên gia giáo dục: lời nói ảnh hưởng đến suy nghĩ, lời nói nhẹ nhàng, tâm tình, khơng chê bai, miệt thị, thể niềm tin tích cực giáo viên vào khả học sinh thúc đẩy nỗ lực cố gắng tạo dựng niềm tin tích cực học sinh Những lời nhận xét khơ khan, cứng nhắc mang tính tiêu cực giáo viên ảnh hưởng xấu, làm niềm tin học sinh vào thân, chí làm thui chột hứng thú học đường học sinh Về tâm lý giáo dục, khắc sâu vào tâm hồn học sinh câu nhận xét mẫu, dấu, hình khắc vơ hồn, mà phải lời tâm tình giáo viên, thể quan tâm tình yêu thương thực sự, thể thấu hiểu học trò tình huống, ngữ cảnh thích hợp Đánh giá nhận xét q trình trao đổi trị, lời tâm tình, định hướng, gợi mở giúp học sinh nảy sinh ý tưởng… Điều quan trọng q trình trao đổi cơ, trị giúp học sinh tạo dựng niềm tin, nuôi dưỡng hứng thú học tập, thúc đẩy nỗ lực vượt khó… điều kích hoạt phát triển nhân cách tốt nhiều lần đánh giá cho điểm, cho điểm phải tn thủ ngun tắc xác, khách quan Khi cho điểm học sinh nhớ đến điểm số, ý đến nhận xét…Có lẽ hiểu rõ mục đích đánh giá giáo dục thấy rõ đánh giá thường xuyên nhận xét quan trọng Do đòi hỏi giáo viên phải học hỏi để làm chủ kĩ đánh giá thường xuyên học sinh Tôi thường hướng dẫn giáo viên đánh giá thường xuyên nhận xét tích cực để tạo dựng mơi trường học tập giàu tương tác, kích hoạt cố gắng, nỗ lực học sinh, giúp học sinh có hội thể mình, tích cực khám phá kiến thức, trải nghiệm để tạo thay đổi kiến thức, kĩ năng, thái độ kể hứng thú, niềm tin, giúp học sinh biết cách làm để cải thiện thành tích học tập, để thành cơng sống Những lời nhận xét như: “Cô thích câu trả lời em; hơm em làm cô ngạc nhiên, cô cảm thấy tự hào em”… Hoặc lời nói nhẹ nhàng, nhận xét tích cực như: “Em có khả ; bạn lớp tin tưởng em…; cô tin tưởng em…; cô tin em làm được… em chưa tập trung; em kiểm tra lại xem cách làm em có khác với bạn?; em có suy nghĩ hay cách làm khác chia sẻ với bạn nhóm?; em xem xét việc góc nhìn khác để có ý tưởng mới”… lời nhận xét tràn đầy cảm xúc tích cực Đây hạt giống tâm hồn gieo vào trí não tuổi thơ, chúng có giá trị điểm mười nào, dưỡng chất, nuôi dưỡng hứng thú học đường, tạo dựng, nhân niềm tin Tóm lại, lời nhận xét giáo viên phải thông điệp chở đầy cảm xúc tích cực, có khả “chạm tới trái tim” giúp thúc đẩy hoạt động học tập, phát triển nhân cách học sinh Giải pháp Hướng dẫn giáo viên nắm quy trình đánh giá thường xuyên học sinh Việc đánh giá thường xuyên học sinh tiểu học thể qua giai đoạn: Thu thập thơng tin; Xử lí thơng tin; Ra định Định hướng, điều chỉnh -Thứ nhất: Thu thập thông tin Thông thường để đánh giá thường xuyên học sinh cách xác, giáo viên phải việc thu thập thông tin qua: Quan sát hành vi, lời nói của học sinh; Vấn đáp; Nghiên cứu kết quả, sản phẩm hoạt động học sinh; Nghe học sinh trình bày kết quả, sản phẩm học tập liên hệ, phối hợp lực lượng giáo dục -Thứ hai: Xử lí thơng tin Sau thu thập thông tin, giáo viên thực xử lý thông tin qua bước: Xác nhận, ghi nhận biểu hành vi, kết hoạt động, học tập học sinh; Đối chiếu kết học sinh với mục tiêu hoạt động, học phát lỗi, sai sót, hạn chế hay kết tích cực học sinh -Thứ ba: Ra định Thơng thường, giáo viên phải nhanh nhạy định hình cho được: Nhận xét học sinh nào? Nội dung nhận xét ? Nhận xét nào? Tiêu chí nhận xét phải đảm bảo: Tính xác; Tính rõ ràng; Tính thời sự; Tính định hướng giàu cảm xúc Ví dụ: “Bẩn khơng hồn hảo Lần sau nhớ viết chữ đẹp hơn”, “Em đọc kỹ đề 10 điểm rồi”, “Tiếc quá, lần sau cẩn thận hơn”,… -Thứ tư: Định hướng điều chỉnh Giáo viên trực tiếp cách, giúp học sinh sửa lỗi; Gợi ý cho học sinh tự sửa, khắc phục lỗi; Khuyến khích học sinh giúp sửa lỗi; Liên hệ với gia đình để giúp học sinh sửa lỗi Kiểm tra, giám sát, thu thập thông tin việc học sinh sửa lỗi Như vậy, để thực tốt việc đánh giá thường xuyên học sinh, giáo viên cần nắm quy trình đánh giá phải đảm bảo tính linh hoạt, tính xác việc đánh giá học sinh Giải pháp Hướng dẫn giáo viên sử dụng hợp lý công cụ hỗ trợ đánh giá thường xuyên học sinh Trong trình đạo triển khai tập huấn cho giáo viên thực đánh giá học sinh theo Thông tư 22, ý hướng dẫn cho giáo viên cách sử dụng hợp lý công cụ hỗ trợ đánh giá thường xuyên học sinh Các công cụ hỗ trợ đánh giá bao gồm: Phiếu quan sát; Thang đo; Bảng kiểm; Thẻ/phiếu kiểm tra; Phiếu đánh giá tiêu chí; Phiếu hỏi; Hồ sơ học tập; Câu hỏi vấn đáp Tùy theo học, môn học cụ thể tùy trình độ học sinh để sử dụng cơng cụ hỗ trợ đánh giá cho phù hợp 10 Ví dụ: Sử dụng Thang đo để đánh giá kĩ dãy núi lược đồ, đồ Dãy Hồng Liên Sơn ( Địa lí lớp 4) u cầu Đối tượng đánh giá Mức Tìm nhanh dãy núi đồ ; thao tác Mức Tìm dãy núi đồ ; thao tác chưa thật (VD: không hết dãy núi, ngược hướng,…) Mức Không tìm dãy núi đồ tìm chậm với hỗ trợ GV/bạn ; chưa biết cách dãy núi đồ (VD : vào điểm vào chữ tên dãy núi) HS A HS B HS C Ví dụ: Sử dụng bảng kiểm để đánh giá nhận thức, thái độ việc chấp hành sách dân số, kế hoạch hóa gia đình Dân số nước ta ( Địa lí lớp 5) TT Nội dung Đồng ý Gia đình đơng có thêm thu nhập Mỗi gia đình sinh Gia đình giàu có nhiều Hiện dân số Việt Nam đông nên cặp vợ chồng cưới không nên sinh Ở nông thôn thành phố phải thực công tác kế hoạch hóa gia đình Khơng đồng ý Ví dụ: Sử dụng phiếu đánh giá theo tiêu chí để đánh giá kĩ thu thập xử lí thơng tin học sinh, cụ thể thu thập tranh ảnh ăn công nghiệp trung du Bắc Bộ Trung du Bắc Bộ ( Địa lý lớp 5) Tiêu chí Mức độ Mức độ Mức độ Từ – 10 tranh, chọn có tranh ăn – tranh, chọn có tranh ăn Dưới tranh chọn có tranh chưa trung du Mức Số lượng tranh ảnh 11 công nghiệp công nghiệp Bắc Bộ Viết tên loại Viết đủ tên thể tranh Viết chưa đủ tên thể tranh Viết chưa tên số thể tranh Cách phân loại Thể sáng tạo, rõ nét việc phân loại loại Thể việc phân loại loại Chưa thể Cách trình bày Cân đối đẹp Cân đối Chưa cân đối Ví dụ: Sử dụng Bảng kiểm để đánh giá hành vi giữ gìn vệ sinh trường lớp học sinh sau dạy đạo đức “Giữ gìn trường lớp đẹp” STT Biểu Có Học sinh có bỏ rác vào nơi quy định không? Học sinh có vẽ bậy, viết bậy lên tường lớp học khơng? Học sinh có vẽ bậy, viết bậy bàn khơng? Học sinh có tham gia làm vệ sinh trường lớp khơng? Học sinh có tham gia trang trí lớp học khơng? Học sinh có vệ sinh nơi quy định không? Không … Bên cạnh đó, tơi hướng dẫn giáo viên thực công cụ hỗ trợ đánh giá học sinh theo Thơng tư 22 bảng thang đánh giá để đánh giá biểu lực phẩm chất học sinh Việc thực theo dõi thang đánh giá không làm nhiều thời gian giáo viên mà hiệu mang lại cao, có sức thuyết phục lớn Vì số thang đánh giá yêu cầu lực, phẩm chất thời điểm in sẵn, giáo viên cần tích vào thích hợp Vừa giúp giáo viên khơng bị nhầm lẫn qn q trình theo dõi vừa có minh chứng để cuối học kì, cuối năm đánh giá, đề nghị khen thưởng học sinh Mặt khác, việc 12 theo dõi giúp giáo viên đến thời điểm, giáo viên biết học sinh chưa đạt nội dung để có biện pháp giúp đỡ em kịp thời Ví dụ: Thang đánh giá Năng lực, Phẩm chất Khoanh trịn vào số thích hợp biểu thị hành vi học sinh (chỉ chọn mức độ): = Không đúng, chưa = Thường xuyên = Đôi đúng, = Rất thường xuyên STT Mức độ Các biểu hành vi quan sát thể lực, phẩm chất Năng lực I Tự phục vụ, tự quản HS tự vệ sinh thân thể, ăn, mặc gọn gàng HS tự chuẩn bị đồ dùng học tập cá nhân lớp, nhà HS tự giác hồn thành cơng việc giao hẹn 4 HS chủ động thực nhiệm vụ học tập HS tự xếp thời gian học tập, sinh hoạt cá nhân, vui chơi hợp lý HS tự xếp thời gian làm tập theo yêu cầu giáo viên HS tự chủ tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế HS tự nguyện, tham gia hoạt động giáo dục, rèn luyện Hợp tác HS có kĩ giao tiếp, sẵn sàng giúp đỡ bạn 10 HS tích cực tham gia vào cơng việc tổ/nhóm 11 HS dễ làm quen, dễ dàng kết bạn 12 HS biết nói lời cảm ơn người khác giúp điều 13 HS tích cực, tự giác hồn thành cơng việc nhóm giao hẹn 14 HS lắng nghe dễ dàng thỏa thuận với bạn nhóm 15 HS dễ chơi với bạn dù họ khác nhiều điểm II 13 HS thụ động, ngại nói ý kiến riêng tình học tập theo nhóm 17 Tự học giải vấn đề HS tự thực nhiệm vụ học tập cá nhân, học tập theo nhóm 18 HS tự giác, chủ động hoàn thành tập giao hẹn 19 HS tự kiểm tra, đánh giá kết học tập để điều chỉnh việc học 20 HS tìm hiểu rõ vấn đề có bất đồng, để hiểu lý do, mà không tức giận 21 Khi gặp vấn đề khó giải quyết, HS tìm trợ giúp từ giáo viên, bạn bè 22 HS vận dụng điều học để giải vấn đề học tập 23 Để giải vấn đề, HS thường cố gắng đến 24 HS chủ động nghĩ cách khác để giải vấn đề 16 III Phẩm chất IV 25 Chăm học, chăm làm HS tự giác tham gia làm việc vặt nhà giúp bố mẹ 26 HS thích thầy giao công việc lớp, trường 27 HS thể chăm chỉ, sẵn sàng giúp đỡ bạn lớp 28 HS có tập trung, ý lắng nghe học 29 HS chủ động nêu thắc mắc tích cực phát biểu ý kiến học 30 HS nỗ lực hồn thành cơng việc giao lớp, nhà hẹn 31 HS chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động tập thể lớp, trường 32 HS thụ động, ngại nói suy nghĩ cá nhân trước lớp 14 V Tự tin, trách nhiệm 33 HS tự tin giao tiếp ứng xử với bạn lớp 34 HS chủ động, tự tin tình học tập rèn luyện 35 HS thể tự tin thảo luận nhóm 36 HS thể tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ giao 37 HS nỗ lực, có trách nhiệm học tập, rèn luyện thân 38 HS tự chịu trách nhiệm, không đổ lỗi, sẵn sàng nhận lỗi làm sai 39 HS bạn nhóm/lớp tin tưởng 40 Các bạn nhận xét HS có trách nhiệm thực nhiệm vụ giao 41 Trung thực, kỉ luật HS thể thật thà, ghét gian dối 42 HS ln nói việc, khơng nói sai người khác 43 HS biết bảo vệ cơng, khơng lấy khơng phải 44 HS tơn trọng cam kết, giữ lời hứa 45 HS tôn trọng nội quy thực nghiêm túc quy định học tập 46 HS tự giác, tập trung cho nhiệm vụ học tập, không cần nhắc nhở 47 HS tự giác, thực yêu cầu học tập, rèn luyện lớp, trường 48 Các bạn nhận xét HS thực nghiêm túc nề nếp, quy định học tập 49 Đoàn kết, yêu thương HS thể tơn trọng, nhường nhịn, gắn kết nhóm bạn 50 HS biết cách ứng xử, không gây đoàn kết tổ, lớp VI VII 15 51 HS có đóng góp xây dựng tập thể lớp thân thiện, đoàn kết, biết yêu thương 52 HS khơng nói xấu bạn ganh ghét bạn lớp 53 HS yêu thương, quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em 54 HS yêu trường, lớp, biết ơn thầy giáo, cô giáo 55 HS yêu thương bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn 56 HS thích tìm hiểu địa danh, người có cơng với q hương, đất nước Tóm lại, có nhiều cơng cụ hỗ trợ đánh giá học sinh thường xuyên học sinh theo Thông tư 22 Tuy nhiên, phải tùy thuộc vào môn học, học, đối tượng học sinh điều kiện thực tế nhà trường để lựa chọn, sử dụng cách có hiệu quả, thiết thực Và việc sử dụng công cụ hỗ trợ đánh giá để đạt mục đích đánh giá thường xuyên học sinh tùy thuộc vào lực, trình độ giáo viên Giải pháp Hướng dẫn giáo viên thực hành đánh giá thường xuyên Để giúp giáo viên thực đánh giá thường xuyên học sinh đạt mục tiêu theo Thông tư 22, hướng dẫn giáo viên thực hành đánh giá thường xuyên qua nội dung như: Lập kế hoạch đánh giá thường xuyên, thực đánh giá lớp vận dụng số cách thức thường sử dụng đánh giá thường xuyên Trước hết, hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch đánh giá thường xuyên Do tính chất hoạt động đánh giá diễn thời gian tương đối dài nên giáo viên cần lập kế hoạch cho hoạt động Trên sở hiểu biết chuẩn kiến thức, kĩ chuẩn lực, phương pháp đánh giá kỹ thuật đánh giá, giáo viên cần lập kế hoạch đánh giá cho chủ đề học tập mơn học để chủ động thực hoạt động suốt học kỳ năm học Tiếp theo, hướng dẫn giáo viên thực đánh giá thường xuyên lớp Chọn lựa phối hợp phương pháp, kĩ thuật khác đánh giá thường xuyên Để biết cách sử dụng phương pháp, kĩ thuật, công cụ dùng để đánh giá thường xuyên cần tách biệt phương pháp, kĩ thuật, công cụ Tuy nhiên, vận dụng phương pháp kỹ thuật đánh giá cần nên phối hợp số kĩ thuật, công cụ việc đánh giá học, chủ đề học tập Mỗi kỹ thuật mạnh phát huy tác dụng tốt việc đánh giá số chủ đề, nội dung học tập đó, chưa 16 phù hợp với chủ đề, nội dung khác Các phương pháp quan sát, vấn đáp viết bổ sung cho trình đánh giá thường xuyên lớp học ngồi học Mỗi phương pháp có kỹ thuật khác nhau, kỹ thuật lại có công cụ khác nhau, công cụ (phiếu đánh giá) sử dụng vài kĩ thuật Vì thể giáo viên cần nắm vững tất phương pháp, kĩ thuật thu thập thông tin thường xuyên quan trọng Đồng thời cân nhắc, lựa chọn, phối hợp kĩ thuật cho phù hợp với mục đích, mục tiêu đánh giá đối tượng đánh giá Làm để lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp? Có thể chia nội dung chủ đề học tập cấp tiểu học thành loại lớn sau: - Thứ nhất: Kiến thức khoa học kĩ nhận thức Loại gồm nội dung quy tắc, quy trình, khái niệm, đọc hiểu văn bản… -Thứ hai: Kỹ hoạt động Loại gồm kỹ năng: đọc (đọc thành tiếng, đọc diễn cảm), viết, nói, nghe, làm tính, giải tốn, phân loại đối tượng, làm thí nghiệm, tạo sản phẩm, giải vấn đề… - Thứ ba: Thái độ, giá trị, niềm tin Loại gồm nội dung: nhận thức thái độ, giá trị, niềm tin; thể thái độ, giá trị, niềm tin qua hành vi… Phương pháp Viết, Vấn đáp phát huy tác dụng tốt với việc đánh giá loại nội dung thứ Phương pháp Quan sát, Viết, Vấn đáp phát huy tác dụng tốt với việc đánh giá loại nội dung thứ hai Phương pháp Quan sát, Viết phát huy tác dụng tốt với việc đánh giá nội dung thứ ba Tùy thuộc nội dung, chủ đề học tập, tùy thuộc vào phương pháp đánh giá cho, giáo viên phối hợp số kỹ thuật đánh giá thường xuyên để đánh giá trình học sinh học học chủ đề học tập Sau đó, hướng dẫn giáo viên nắm vững số cách thức thường sử dụng đánh giá thường xuyên, bao gồm: (1) Giáo viên đánh giá học sinh theo cách sau: +Cách thức giáo viên tìm hiểu nhu cầu, lực học sinh: sử dụng phiếu hỏi, bảng điểm, thang đo, phiếu đánh giá tiêu chí, trả lời nhanh câu hỏi mở, trò chơi điều… xin đừng viết em suy nghĩ/lo lắng… + Cách thức giáo viên khích lệ, định hướng học tập: suy ngẫm, tự đánh giá, trả lời câu hỏi mở + Cách thức giáo viên giám sát tiến bộ: dự giờ, hồ sơ học tập, kế hoạch học tập, sổ theo dõi học tập/sổ ghi chép thường nhật… 17 + Cách thức kiểm tra đánh giá hiểu biết, kỹ thực hành: ghi chép ngắn, thẻ kiểm tra, phiếu hỏi, phiếu quan sát, vấn, hồ sơ học tập… (2) Giáo viên hướng dẫn học sinh biết cách tự đánh giá đánh giá lẫn Giáo viên khuyến khích học sinh nói suy nghĩ cá nhân trước lớp nhóm… trình tranh luận, học sinh vỡ nhiều điều trải nghiệm tương tác cuối q trình học sinh chọn lựa ý nghĩ, hành động phù hợp qua q trình học sinh nói ra, giáo viên biết học sinh suy nghĩ hay sai để kịp thời uốn nắn, điều chỉnh Từ đó, học sinh tự nhận xét, tham gia nhận xét; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác, có hứng thú học tập để rèn luyện, để tiến Học sinh đánh giá lẫn thông qua việc đánh giá sản phẩm, công việc học sinh khác Học sinh quan sát bạn trình học tập, thơng tin mà em có hoạt động mang tính chi tiết, cụ thể thơng tin thầy/ cô thu Đánh giá lẫn không tập trung vào đánh giá tổng kết cuối kì mà nhằm mục đích hỗ trợ học sinh suốt trình học tập em Ví dụ : Muốn học sinh đánh giá đọc thành tiếng bạn, giáo viên hỏi : Em có nghe rõ bạn đọc khơng? (tiêu chí âm lượng) Em thấy bạn đọc chưa từ nào? (tiêu chí đọc đúng) Bạn ngắt câu dài vừa luyện đọc chưa? (tiêu chí đọc trơn) Bạn đọc vừa hay chậm? (tiêu chí tốc độ) Qua đánh giá hoạt động, sản phẩm bạn, học sinh học hỏi điểm hay rút kinh nghiệm từ chưa tốt bạn, hình thành khả tự chịu trách nhiệm với nhận xét, đánh giá bạn học, học sinh hình thành rõ ràng thân yêu cầu học tập, cách ứng xử với người khác, từ điều chỉnh hay phát triển hành vi, thái độ thân Tuy nhiên, đánh giá lẫn phụ thuộc nhiều vào cảm tính học sinh, khó thu thập thơng tin học sinh nhút nhát, bạn bè Giải pháp Hướng dẫn giáo viên nắm rõ cách sử dụng kết đánh giá thường xuyên Sử dụng kết đánh giá thường xuyên để điều chỉnh hoạt động dạy học Mục đích đánh giá thường xuyên tập trung chủ yếu cung cấp thông tin phản hồi cho học sinh, giáo viên để hỗ trợ phát triển hoạt động học tập học sinh Đặc biệt kết đánh giá thường xuyên cần cung cấp kịp thời để học sinh có đủ thơng tin nhanh chóng điều chỉnh việc học nhằm cải thiện kết thời gian với yêu cầu chương trình Những kết đánh giá thường xuyên học sinh lớp thông tin quan trọng giúp giáo viên phân tích điểm mạnh, điểm 18 yếu nội dung chủ đề học tập Trên sở đó, giáo viên tìm cách thức điều chỉnh nội dung học tập phương pháp dạy học cho phù hợp với học sinh nhằm đạt u cầu chương trình Giáo viên khơng dùng kết đánh giá thường xuyên để so sánh thành tích học sinh với học sinh khác, điều không phù hợp với mục tiêu đánh giá thường xuyên không tôn trọng học sinh Việc đánh giá thường xuyên diễn chủ yếu lớp học, nên giáo viên có trách nhiệm thơng báo kết đánh giá cho học sinh, cha mẹ học sinh Kết việc đánh giá thường xuyên thường giáo viên thông báo trực tiếp cho học sinh lúc diễn hoạt động đánh giá Chính tính chất trực tiếp chỗ làm cho việc thông báo kết đánh giá thường xuyên giáo viên dễ gây vấn đề nhạy cảm với học sinh Để tránh điều này, giáo viên cần có thái độ tích cực, xây dựng việc thơng báo kết đánh giá cho học sinh Việc giáo viên cần làm khẳng định phần kết tích cực học sinh hồn thành hồn thành tốt trước, điều học sinh chưa hoàn thành giáo viên không nên thông báo dạng lời chê, phủ nhận cố gắng mà nên nói em có cố gắng, đặc biệt mong muốn nhìn thấy nỗ lực nữa… để học sinh tự nhận giá trị tập trung vào phần việc chưa hồn thành Quan trọng hơn, giáo viên cần đưa lời góp ý, hướng dẫn để học sinh biết cách làm tốt điều học sinh chưa làm Với học sinh chưa đạt, chưa hoàn thành, giáo viên cần có thêm lời khẳng định em có tiến bộ, cần cố gắng thêm theo cách cách … để kết tốt Khi thông báo kết đánh giá thường xuyên đến phụ huynh, giáo viên cần tập trung phản hồi điểm mạnh, trao đổi thống với phụ huynh biện pháp cụ thể để trì, phát huy điểm mạnh học sinh; hay số điểm hạn chế, cần khắc phục ngay, thống biện pháp cụ thể để khắc phục hạn chế Giáo viên cần phản hồi cách khéo léo để không làm tổn thương phụ huynh Khi phụ huynh có yêu cầu nhận xét việc học tập, rèn luyện học sinh, giáo viên cung cấp chứng thu thập qua quan sát, qua vấn đáp qua viết trình đánh giá thường xuyên để giải thích kết học tập, rèn luyện học sinh nêu đánh giá định kỳ, đồng thời để phụ huynh biết mặt mạnh, mặt yếu mà tiếp tục hỗ trợ, động viên thời gian Với học sinh gặp nhiều khó khăn học tập, rèn luyện, giáo viên cần thiết phải thông báo kết đánh giá thường xuyên học sinh để khơng giải thích kết học tập, rèn luyện học sinh qua đánh giá định kỳ mà để trao đổi điểm em họ yếu, 19 việc họ cần làm để hỗ trợ em Với học sinh có thành tích học tập, rèn luyện tốt, giáo viên cần thông báo kết đánh giá thường xuyên học sinh cho phụ huynh để họ biết em có điểm mạnh gì, việc họ cần làm để hỗ trợ em học tập tốt Như vậy, giáo viên sử dụng kết đánh giá thường xuyên để điều chỉnh hoạt động dạy học Thông báo kết đánh giá thường xuyên cho học sinh, cha mẹ học sinh từ trì thúc đẩy công tác phối hợp giáo dục nhà trường gia đình Tóm lại: Đánh giá thường xuyên nhận xét tạo hội cho trẻ em học học mà đánh giá thường xuyên khơng thêm việc cho giáo viên, hỗ trợ học sinh học tốt giáo viên dạy học hiệu Chính việc nâng cao lực nhận xét đánh giá thường xuyên cho giáo viên trường tiểu học hoạt động cần thiết Giải pháp Nâng cao lực đánh giá thường xuyên học sinh cho giáo viên thông qua dự giờ, kiểm tra Tôi đạo chuyên môn tổ chức dự giờ, thao giảng môn học hoạt động giáo dục, đó, trọng đến việc áp dụng thực đánh giá thường xuyên nhận xét trình dạy học giáo viên lớp theo Thơng tư Góp ý, hướng dẫn để giáo viên điều chỉnh mạnh dạn tự tin việc thực đánh giá thường xuyên nhận xét dạy hàng ngày Trong công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo từ tổ chuyên môn đến nhà trường, trọng kiểm tra việc thực đánh giá thường xuyên nhận xét “viết” giáo viên để góp ý, giúp đỡ nhau, rút kinh nghiệm việc đánh giá học sinh Ban Giám hiệu thường xuyên theo dõi giáo viên trải nghiệm qua thực tế dạy học lớp để chia sẻ cách đánh giá thường xuyên nhận xét học sinh q trình dạy học; từ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên, quyền chủ động vận dụng cách linh hoạt, "lời nói" “viết” vào phiếu học tập, kiểm tra học sinh phù hợp với học sinh nhà trường; thống cách vận dụng, triển khai cho phù hợp với điều kiện thực tế trường mình, lớp mình; cập nhật thơng tin cách đánh giá trường để vận dụng vào thực tế dạy học; tuyên truyền giải thích cho cha mẹ học sinh quy định đánh giá học sinh tiểu học, hướng dẫn cha mẹ học sinh cách theo dõi, hỗ trợ học sinh học tập, tham gia đánh giá học sinh, phối hợp với giáo viên, nhà trường cho thuận tiện việc giáo dục học sinh 20 Tóm lại, vấn đề kiểm tra đánh giá học sinh đánh giá thường xuyên giáo viên qua phản hồi nhận xét cho học sinh dường mang lại tiến nhiều quan tâm lớn đến việc học tập em Để nâng cao chất lượng học tập, giáo viên cần sử dụng cách hợp lý, mực khéo léo nhận xét cho sản phẩm học tập học sinh, giúp cho học sinh biết em đâu so với yêu cầu, đích cách em cần đến thời gian Đó biện pháp quan trọng mà giáo viên làm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh * Kết đạt được: Sau năm áp dụng thực giải pháp đội ngũ có chuyển biến tích cực nhận thức việc đánh giá học sinh, quan tâm đánh giá đầy đủ nội dung đánh giá ( kiến thức, phẩm chất, lực) Đặc biệt, nhiều giáo viên ý đến rèn luyện lực, phẩm chất cho học sinh nhiều Làm tốt công tác tuyên truyền cho cộng đồng, xã hội Đa số giáo viên nắm mục đích, phương pháp, kĩ thuật công cụ hỗ trợ đánh giá thường xuyên, vận dụng vào thực tiễn dạy học, góp phần đánh giá xác kết học tập học sinh, từ nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Sau năm thực đơn vị, kĩ đánh giá thường xuyên học sinh giáo viên đơn vị công tác đạt sau: Số giáo viên có kĩ tốt việc áp dụng phương pháp, kĩ thuật, công cụ hỗ trợ đánh giá thường xuyên học sinh trình dạy học: 10/15, TL: 66,7% Số giáo viên có kĩ việc áp dụng phương pháp, kĩ thuật, công cụ hỗ trợ đánh giá thường xuyên học sinh trình dạy học: 5/15, TL: 33,3% Số giáo viên cịn lúng túng trong việc áp dụng phương pháp, kĩ thuật, công cụ hỗ trợ đánh giá thường xuyên học sinh trình dạy học: 21 PHẦN KẾT LUẬN Ý nghĩa, phạm vi áp dụng đề tài: Có thể khẳng định, kiểm tra, đánh giá phận, phần thiếu trình dạy học Đây hoạt động thường xun có vai trị quan trọng, phản ánh đầy đủ việc dạy thầy việc học trò, đồng thời giúp cho nhà quản lý giáo dục hoạch định chiến lược trình quản lý điều hành Đổi kiểm tra đánh giá bao gồm đổi hình thức đánh giá, phương thức đánh giá, phương tiện đánh giá, tiêu chí đánh giá, thiết kế đề kiểm tra để đánh giá học sinh Đổi hình thức đánh giá sử dụng phối hợp đánh giá nhận xét kết hợp đánh giá điểm số Trong hình thức đánh giá thường xuyên học sinh thực hàng giờ, hàng ngày qua tất hoạt động giáo dục Và để đạt mục đích việc đánh giá theo Thơng tư 22, địi hỏi cán quản lý, giáo viên phải nhận thức mục đích, ý nghĩa việc đánh giá Bên cạnh phải nắm nguyên tắc, phương pháp kĩ thuật đánh công cụ hỗ trợ đánh giá thường xuyên học sinh Các giải pháp, biện pháp đề tài đưa có tính khả thi dễ thực hiện, đem lại hiệu thiết thực việc nâng cao lực đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư 22 cho giáo viên Các biện pháp không xếp theo thứ tự ưu tiên mà có mối quan hệ tác động, hỗ trợ lẫn Sự thành công công tác đạo nâng cao lực đánh giá thường xuyên học sinh cho đội ngũ nhờ thực cách linh hoạt biện pháp phù hợp với trường cụ thể Mặt khác, thành cơng cịn phụ thuộc vào quản lý đạo người quản lý, tham gia hưởng ứng nhiệt tình đội ngũ Sáng kiến nêu biện pháp đạo nhằm giúp giáo viên nâng cao lực đánh giá thường xuyên học sinh nhà trường Tiểu học cho đạt hiệu cao Tuy nhiên thực tế để biện pháp áp dụng thành công, người cán quản lý phải biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện đơn vị phụ trách Và để đạt mục tiêu cuối người quản lý phải khơng ngừng học tập, đổi mới, sáng tạo biện pháp cho phù hợp với thực tế trường Bài học kinh nghiệm Việc thực triển khai Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT đánh giá xếp loại học sinh mối quan tâm chung ngành giáo dục xã hội Để Thông tư 22 thực cách có hiệu quả, địi hỏi cán quản lý phải tổ chức triển khai Thông tư 22 22/2016/TT-BGDĐT sâu rộng giáo viên nhà trường nhiều hình thức triển khai qua việc học tập văn bản, tổ chức chuyên đề thường xuyên năm học để giáo viên nhận thức đầy đủ thực công tác kiểm tra, đánh giá Duy trì cơng tác kiểm tra cơng cụ đánh giá học sinh giáo viên, tổ chức khảo sát đánh giá học sinh tháng, đối chiếu với kết đánh giá giáo viên nhằm làm cho giáo viên thực nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh Nhà trường cần phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền phổ biến nội dung đánh giá đến học sinh, phụ huynh học sinh hiểu thấu đáo nội dung thông tư để phối hợp thực Như giúp phụ huynh khắc phục tư tưởng coi trọng điểm số mà ý đến cơng tác đánh giá tồn diện, khơng chạy theo thành tích từ chấm dứt việc dạy thêm, học thêm nhà trường Việc kiểm tra đánh giá chặt chẽ, xác cho giúp cho hiệu trưởng đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh từ có biện pháp đạo công tác dạy học nhà trường, đồng thời thực tốt công tác phụ đạo học sinh hạn chế kĩ năng, bồi dưỡng học sinh khiếu Từ đó, nhà trường đạt mục tiêu giáo dục bậc tiểu học góp phần đào tạo hệ trẻ tự tin, động, sáng tạo phát triển toàn diện Đối với giáo viên cần kiểm tra, đánh giá học sinh đảm bảo mục đích ý nghĩa ngun tắc đánh giá Cơng tác kiểm tra, đánh giá phải thực công khai, cơng bằng, xác đảm bảo thường xun, có hệ thống Đánh giá ý lời nhận xét phải mang tính động viên khích lệ, động viên phải rõ hạn chế học sinh, đồng thời có tư vấn, thúc đẩy học sinh Giáo viên phải có cộng đồng trách nhiệm việc tuyên truyền phổ biến phối hợp với phụ huynh lớp thực tốt văn đạo cấp liên quan đến công tác giáo dục nhà trường việc thực đổi kiểm tra, đánh giá học sinh để phụ huynh nắm để phối hợp thực cách đồng nhằm thực mục tiêu giáo dục tiểu học Kiến nghị, đề xuất: Để làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên thực đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư 22/2016 trường Tiểu học, cần: Tổ chức thường xuyên buổi tập huấn sử dụng phương pháp, kĩ thuật, cách thức đánh giá thường xuyên học sinh Tăng cường dự giờ, trao đổi, chia sẻ, rút kinh nghiệm công tác thực đánh giá học sinh Lãnh đạo nhà trường phải động, sáng tạo 23 việc vận dụng biện pháp đạo nâng cao lực đánh giá thường xuyên học sinh cho đội ngũ Mỗi giáo viên phải nhận thức mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng việc đánh giá thường xuyên học sinh Từ có ý thức trau dồi, bồi dưỡng kĩ đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư 22/2016./ Trên số biện pháp “Chỉ đạo giáo viên nâng cao lực đánh giá thường xuyên học sinh theo TT 22” mà nghiên cứu áp dụng vào trường công tác Rất mong nhận ý kiến đóng góp hội đồng khoa học cấp để sáng kiến đưa vào thực đạt hiệu tốt hơn./ 24 ... minh chứng đánh giá giáo viên đánh giá thường xuyên dẫn tới tính chủ quan giáo viên đánh giá học sinh Kết khảo sát thực tế kĩ thực đánh giá thường xuyên học sinh giáo viên đơn vị: Số giáo viên có... trường MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 22/ 2016 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Thực tốt đổi kiểm tra, đánh giá tạo động lực thúc đẩy đổi phương pháp. .. trợ đánh giá để đạt mục đích đánh giá thường xuyên học sinh tùy thuộc vào lực, trình độ giáo viên Giải pháp Hướng dẫn giáo viên thực hành đánh giá thường xuyên Để giúp giáo viên thực đánh giá thường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một vài biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao năng lực thực hiện đánh giá thường xuyên học sinh theo thông tư 22 2016TT BGDĐT , SKKN một vài biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao năng lực thực hiện đánh giá thường xuyên học sinh theo thông tư 22 2016TT BGDĐT