0

SKKN một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi có hiệu quả ở môn toán lớp 2

39 1 0
  • SKKN một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi có hiệu quả ở môn toán lớp 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 12:47

PHẦN I ĐẶT vÊn ĐỀ Lí chọn đề tài : Trong chương trình giáo dục tiểu học nay, mơn Tốn với mơn học khác nhà trường Tiểu học có vai trị góp phần quan trọng đào tạo nên người phát triển tồn diện Tốn học mơn khoa học tự nhiên có tính lơgic tính xác cao, chìa khố mở phát triển môn khoa học khác Muốn học sinh Tiểu học học tốt mơn Tốn người giáo viên truyền đạt, giảng giải theo tài liệu có sẵn Sách giáo khoa, sách hướng dẫn thiết kế giảng cách dập khn, máy móc làm cho học sinh học tập cách thụ động Nếu dạy học việc học tập học sinh diễn thật đơn điệu, tẻ nhạt kết học tập khơng cao Nó ngun nhân gây cản trở việc đào tạo em thành người động, tự tin, sáng tạo sẵn sàng thích ứng với đổi diễn hàng ngày §èi víi mơn tốn bậc Tiểu học, u cầu giáo dục đòi hỏi phải đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Vì người giáo viên phải gây hứng thú học tập cho em cách lôi em tham gia vào hoạt động học tập Hiểu rõ tâm lý trẻ nhỏ hiếu động, tị mị, thích khám phá nên cố gắng thiết kế tiết dạy thật nhẹ nhàng, sinh động, gây hứng thú với em Sao cho “Học mà chơi, chơi mà học” Vui chơi để có ích cho việc học tập mà lại khắc sâu V× thÕ Trị chơi học tập hoạt động mà em hứng thú Các trị chơi có nội dung tốn học lý thú bổ ích phù hợp với việc nhận thức em Thông qua trò chơi em lĩnh hội tri thức toán học cách dễ dàng, củng cố, khắc sâu kiến thức cách vững chắc, tạo cho em niềm say mê, hứng thú học tập, việc làm Khi đưa trò chơi tốn học cách thường xun, khoa học chắn chất lượng dạy học mơn tốn ngày nâng cao Chính lý nêu mà qua nhiều năm thực chương trình, tơi rút vài kinh nghiệm mong chia sẻ với bạn đồng nghiệp với đề tài : “ Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi có hiệu mơn tốn lớp 2” Mục đích nghiên cứu đề tài: - Góp phần đổi phương pháp dạy học mơn tốn Tiều học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập giao lưu Hình thành rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn - Góp phần gây hứng thú học tập mơn Tốn cho học sinh, mơn học coi khơ khan, hóc búa việc đưa trị chơi Tốn học nhằm mục đích để em học mà chơi, chơi mà học Trị chơi tốn học giúp em lĩnh hội tri thức mà giúp em củng cố khắc sâu tri thức Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu : 3.1 Nhiệm vụ : - Tìm hiểu trị chơi học tập Tốn - Tìm hiểu thực trạng tài liệu trị chơi Tốn học 3.2 Phạm vi nghiên cứu : - Đối tượng : Học sinh lớp 2A, trưêng TiÓu häc Cổ Đơ - huyện Ba Vì – Thành phố Hà Nội - Tài liệu : Sách giáo khoa toán, sách hướng dẫn giáo viên, sách trị chơi tốn học nói chung Phương pháp nghiên cứu : Để thực đề tài này, sử dụng phương pháp sau : a Nghiên cứu tài liệu : - Đọc tài liệu sách, báo, tạp chí giáo dục có liên quan đến nội dung đề tài - Đọc SGK, sách giáo viên, loại sách tham khảo : Toán tuổi thơ, giúp em vui học toán b Nghiên cứu thực tế : - Dự giờ, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp nội dung trị chơi tốn học - Tổng kết rút kinh nghiệm trình dạy học - Tổ chức tiến hành thực nghiệm sư phạm (Soạn giáo án thông qua tiết dạy) để kiểm tra tính khả thi đề tài c Phương pháp trực quan: Hướng dẫn học sinh hoạt động trực tiếp tượng, vật cụ thể, để dựa vào mà nắm bắt kiến thức, kỹ mơn Tốn d Phương pháp thực hành – luyện tập: Thực hành, luyện tập kiến thức, kỹ môn học e Phương pháp gợi mở vấn đáp: Sử dụng hệ thống câu hỏi để hướng dẫn học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi, bước tiến dần đến kết luận cần thiết, giúp học sinh tự tìm kiến thức g Phương pháp giảng giải minh họa: Dùng lời nói để giải thích tài liệu toán, kết hợp với phương tiện trực quan để hỗ trợ cho việc giải thích Kế hoạch thực hiện: a Thời gian nghiên cứu: Qua nhiều năm giảng dạy cụ thể từ năm học: 2011 – 2012, 2012 – 2013 b Kế hoạch nghiên cứu: - Tháng - 2012: Nghiên cứu, ăng ký tên s¸ng kiÕn kinh nghiƯm - Tõ th¸ng 10 - 2012 đến tháng - 2013: Xây dựng đề cơng - nghiên cứu điều tra làm thực nghiệm - Tháng 4: Viết sáng kiến kinh nghiệm - Tháng 5: Hoàn thiện, nép s¸ng kiÕn kinh nghiƯm Khẳng định tính đề tài: Việc tạo trò chơi dạy học mơn tốn lớp cho học sinh khơng phải đề tài mới, nhiều người nghiên cứu làm để trị chơi có hiệu nhất, học sinh làm toán tốt ? Đó điều tơi muốn trình bày đề ti ny PHN II NI DUNG giải pháp Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN : Vị trí mơn tốn trường Tiểu học : Trong trường phổ thơng nói chung, trường tiểu học nói riêng, mơn Tốn góp phần quan trọng việc đặt móng cho việc hình thành phát triển nhân cách học sinh, có khả to lớn việc giúp học sinh phát triển lực phẩm chất, trí tuệ Mơn tốn mơn học khác cung cấp tri thức khoa học ban đầu, nhận thức giới xung quanh bồi dưỡng tình cảm đạo đức tốt đẹp người Thật vậy, tính chất trừu tượng, khái quát cao, suy luận lơgic chặt chẽ, tốn học có khả hình thành người học óc trừu tượng, lực tư lơgic xác Việc tìm kiếm cách chứng minh định lí, tìm lời giải hay cho tốn có tác dụng việc rèn luyện cho học sinh phương pháp tư khoa học học tập, việc giải vấn đề, biết cách quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh, dự đốn, suy luận, chứng minh Qua rèn luyện cho học sinh trí thơng minh sáng tạo Khơng thế, mơn Tốn cịn góp phần tích cực vào việc giáo dục cho em phẩm chất đáng quí học tập, lao động sống, như: tính kỷ luật, tính kiên trì, tính xác, biết cảm thụ đẹp ứng dụng phong phú toán học, tìm đẹp lời giải hay, Khi nhận điều này, học sinh ngày yêu thích, say mê mơn Tốn hơn, tích cực học tập, ứng dụng nó, từ mà chất lượng học tốn ngày cao Mơn tốn trường Tiều học môn độc lập, chiếm phần lớn thời gian chương trình học trẻ Mơn tốn có tầm quan trọng to lớn Nó mơn khoa học nghiên cứu có hệ thống, phù hợp với hoạt động nhận thức tự nhiên người Mơn tốn có khả giáo dục lớn việc rènluyện, thao tác tư cần thiết để người phát triển tồn diện, hình thành nhân cách tốt đẹp cho người lao động thời đại Đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học lứa tuổi Tiểu học thể trẻ thời kỳ phát triển hay nói cụ thể hệ quan cịn chưa hồn thiện sức dẻo dai thể cịn thấp nên trẻ khơng thể làm lâu cử động đơn điệu, dễ mệt hoạt động mạnh môi trường thiếu dưỡng khí Học sinh Tiểu học có trí thơng minh nhạy bén sắc sảo, có óc tưởng tượng phong phú nghe giảng dễ hiểu quên chúng không tập trung cao độ Đó tiền đề tốt cho việc phát triển tư toán học dễ bị phân tán, rối trí bị áp đặt, căng thẳng, tải Chính nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, hình thức chuyển tải, truyền đạt làm cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi điều xem nhẹ Đặc biệt học sinh lớp 2, lớp mà em vừa vượt qua mẻ ban đầu chuyển từ hoạt động vui chơi chủ đạo sang hoạt động học tập chủ đạo Vì lứa tuổi mẫu giáo, em học theo cách vui chơi chủ yếu yêu cầu kỷ luật học tập kết học tập không đặt nghiêm ngặt em Lên đến lớp u cầu đặt thường xuyên em tất mơn học Như nói cách học, yêu cầu học trẻ lớp gặp phải thay đổi đột ngột mà đến cuối năm lớp sang lớp em quen dần với cách học Do học trở nên nặng nề, khơng trì khả ý em em có nghe làm theo Muốn học có hiệu địi hỏi người giáo viên phải đổi phương pháp dạy học tức kiểu dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm” hướng tập trung vào học sinh, sở hoạt động em Kiểu dạy người giáo viên người định hướng, tổ chức tình học tập kích thích óc tò mò tư độc lập Muốn em học trước hết giáo viên phải nắm nội dung lựa chọn, vận dụng phương pháp cho phù hợp, sử dụng phương pháp trực quan, thuyết trình, trị chơi sử dụng phương pháp giảng giải, kiểm tra, thí nghiệm phải ý đến đặc điểm tâm sinh lý học sinh Tiểu học Học sinh Tiểu học ngồi lâu học làm việc nhiều thời gian giáo viên thay đổi hoạt động học em học: cho em thảo luận, làm tập thơng qua trị chơi Có gây hứng thú học tập khắc sâu học.Vì người giáo viên phải tạo hứng thú học tập phải thường xuyên luyện tập Trẻ hiếu động, ham hiểu biết nên dễ gây cảm xúc song em chóng chán Do dạy học giáo viên phải sử dụng nhiều đồ dùng dạy học, đưa học sinh tham quan, thực tế, tăng cường thực hành, tổ chức trò chơi xen kẽ để củng cố khắc sâu kiến thức Chương II : C¬ së thùc tiễn THC TRNG việc tổ chức trò chơi dạy họcToán lớp Để nắm đợc việc dạy toán lớp 2, tr−êng TiĨu häc Cổ Đơ ta kh«ng thĨ chØ đánh giá sở dạy mà phải xem xét tìm hiểu thêm số vấn đề có liên quan ảnh hởng trực tiếp gián tiếp đến trình giảng dạy giáo viên Do việc sâu vào điều tra thực trạng dạy phải quan sát, điều tra số vấn đề: Việc chuẩn bị giáo viên, thực trạng nắm kiến thức học sinh thực trạng nhận thức đội ngũ giáo viên học sinh tổ chức trò chơi môn Toán để thu thập thêm số liệu cần thiết từ phân tích xử lý số liệu tìm nguyên nhân dẫn đến thực trạng dạy to¸n líp ë tr−êng TiĨu häc Cổ Đơ - Ba Vì - Hà Nội Năm học 2011 – 2012 tơi phân cơng dạy lớp 2D trưêng TiĨu häc Cổ Đô năm học 2012 – 2013 phân cơng dạy lớp 2A trưêng TiĨu häc Cổ Đơ - huyện Ba Vì – Thành phố Hà Nội Căn vào tình hình tơi thấy lớp tơi chủ nhiệm có số thuận lợi khó khăn sau: Thuận lợi : - Trường Tiểu Học Cổ Đơ trường có sở vật chất tương đối đầy đủ Các phịng học có đầy đủ đèn, quạt ánh sáng cho học sinh Bàn ghế vừa tầm vóc, đồ dùng cho việc giảng dạy giáo viên tương đối đầy đủ - Nhiều em thích học tốn có ý thức học tập tốt - Phụ huynh học sinh quan tâm nên học sinh có đầy đủ sách dùng để học tập - Ban giám hiệu tổ môn quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho phát triển chuyên môn - Trong q trình giảng dạy, tơi ln tự nghiên cứu tài liệu, sách báo, học tập đồng nghiệp, vận dụng phương pháp dạy học cho đạt hiệu cao Khó khăn: - Tr−êng TiĨu häc C ụ trờng xa trung tâm huyn Ba Vỡ, đa số học sinh em nông dân lao động tuý nên có điều kiện giao l−u, tiÕp xóc víi cc sèng ån µo tÊp nập nơi thị thành mà sống xung quanh em làng quê với ruộng đồng ngời lao động hiền lành, tất điều kiện nh: nhận thức phụ huynh học sinh hạn chế Vì có ảnh hởng không đến phong trào học tập học sinh Do em nhút nhát rụt rè giao lu tiếp xúc với ngời không mạnh dạn, tự tin nh học sinh vùng gần thị xW, th trn - Lp ch nhim cã nhiều học sinh nam, em hiÕu đéng, số học sinh chưa chăm học, học cịn yếu mơn toán nên tự ti, chưa mạnh dạn tham gia vào hoạt động học tập - Trong nhiều năm qua, đổi phương pháp dạy học Toán số giáo viên nặng tâm lý mơn học nên q trình giảng dạy trọng việc truyền thụ kiến thức với mục đích giúp học sinh học tốt mơn Việc sử dụng trò chơi học tập số giáo viên cịn hình thức có sử dụng trị chơi mức gượng ép, miễn cưỡng, cịn có Mặt khác, cịn số giáo viên sử dụng trò chơi học tập chưa chọn lọc kỹ, chưa có tác dụng thiết thực phục vụ mục tiêu học nên việc tổ chức trò chơi chưa đạt hiệu Trò chơi học Toán tạo hứng thú cho em, giúp em yêu thích, say mê môn học nhng không đợc sử dụng thích hợp, thờng xuyên thao tác em bỡ ngỡ, lúng túng Điều tra việc dạy môn toán lớp Điều tra công tác chuẩn bị giáo viên dạy học môn toán lớp Yếu tố góp phần vào thành công tiết dạy chuẩn bị chu đáo dạy giáo viên trớc lên lớp Bằng việc điều tra, quan sát công tác chuẩn bị cho tiết dạy toán cụ thể hai giáo viên t Tôi nhận thấy: Trớc lên lớp giáo viên có chuẩn bị giáo án Chứng tỏ giáo viên đW có đầu t định dạy Hầu hết giáo viên đọc tài liệu tham khảo nhng chủ yếu sách giáo viên Việc thiết kế trò chơi dạy học toán hạn chế Kết thực trạng việc tổ chức trò chơi dạy học toán Trong trình đạo chuyên môn trờng thờng xuyên dự thăm lớp Do khuôn khổ đề tài có hạn không trình bày đợc diƠn biÕn c¸c tiÕt häc Qua dù giê đồng t, nhận xét nh sau: - Nhìn chung giáo viên đW thực đầy đủ mục tiêu học, kết hợp vừa rèn kỹ vừa cung cấp kiến thức Giờ dạy thực đầy đủ bớc, xác định đầy đủ kiến thức trọng tâm để truyền đạt cho học sinh, phát huy đợc tính tích cực học sinh Về phơng pháp hình thức tổ chức dạy học đW có hiệu quả, học sinh nắm kiến thức ca bi hc.Song bên cạnh bộc lộ hạn chế giỏo viờn phụ thuộc nhiều vào hớng dẫn thiếu sáng tạo, linh động - Các hình thức tổ chức hoạt động học tập học Toán đơn điệu, nghèo nàn Việc sử dụng hình thức trò chơi dạy học Toán cha thực đợc trọng Sở dĩ có tình trạng thân đồng chí giáo viên cha thấy nghĩa tác dụng trò chơi học Toán - Tài liệu nói hình thức tổ chức trò chơi học tập có, số tài liệu giỏo án có đa hình thức trò chơi phong phú song cha sát thực, không mang tính khả thi Bên cạnh giáo viên không đợc tập huấn thiết kế trò chơi trình độ giáo viên Tiểu học lại không đồng Cũng có giáo viên dạy lớp có sáng kiến kinh nghiệm hay song cha đợc tổ chức đánh giá tổng kết mà viết gửi dự thi trờng, Phòng Sở giáo dục 10 + Khi nghe hiệu lệnh “1,2,3 bắt đầu” em bắt đầu thực Em xong trước thực tuyên dương + Nếu em làm xong lúc thêm câu hỏi phụ để đánh giá tuyên dương Ví dụ : Độ dài đường gấp khúc tạo sợi dây có thay đổi số đoạn thẳng tạo thành thay đổi hay khơng ? Vì ? * Trò chơi 12 : Mèo bắt chuột (Trò chơi áp dụng Tiết 119 : Luyện tập) - Mục đích : + Luyện tập củng cố kỹ nhân, chia + Tập cho học sinh cách đánh giá, cho điểm - Chuẩn bị : + Mặt nạ Mèo chuột + Hai bìa ghi phép tính cho đội + Đồng hồ theo dõi thời gian - Cách chơi : Chia làm đội, đội A Đội B phát cho em học sinh định trước mặt nạ mèo Khi nghe hiệu lệnh giáo viên gọi mèo "meo, meo" mèo đáp lại “meo, meo” tất em cử để tham gia chơi bước lên phía trước để thực Trong thời gian định cho phép, đội làm nhanh đội thắng * Trị chơi 13: Lên rừng hái nấm (Áp dụng : Luyện tập – trang 123 - Bài 1) - Mục đích : + Giúp học sinh củng cố bảng chia cách hiểu nhanh + Rèn luyện cách tư tạo sân chơi bổ ích 25 - Chuẩn bị : + Giáo viên tạo thành khu rừng nhỏ lớp + Trong khu rừng có nấm có mang kết nấm có mang kết sai + Hai giỏ để đựng nấm Học sinh thực hành Hái nấm - Cách chơi : + Gọi đội lên tham gia chơi, đội cử em Một em cầm phép tính đọc phép tính lên để bạn hái nấm có mang kết đúng, em xách giỏ đựng cấy nấm lành (đúng) Sau hái xong em mang phép tính kết đọc lên nhóm bạn nhận xét, đội hái phải nấm độc ( sai) đội thua 26 *Trị chơi 14: “ Cánh hoa tìm nhụy” Trị chơi vận dụng để củng cố lại kiến thức : “Phép cộng có tổng 100 ” Bài tập : Thi tìm nhanh : Các phép cộng có tổng 100 ” - Mục đích : Giúp học sinh : + Ôn lại cách nhÈm phÐp céng (cã nhí) cã tỉng b»ng 100 + Rèn khả tập trung suy nghĩ cao độ + Rèn phản xạ nhanh, nhạy + Tạo hứng thú khơng khí sơi học tập - Chuẩn bị : + Nhiều miếng bìa cắt theo hình cánh hoa ghi phép cộng khác cã tæng b»ng 100, cã một, hai phép cộng khơng cã tỉng b»ng 100 (hình 1a ) + Vẽ trực tiếp lên tờ giấy to vòng tròn làm nhị hoa Trong nhị hoa ghi 100 ( hình 1b ) 75 + 25 64 + 36 48 + 52 100 60 + 30 84 + 16 95 + 56 + 34 Hình 1a : Cánh hoa Hình 1b: Nhị hoa 27 - Tiến hành: Giáo viên chia học sinh thành nhiều nhóm chơi tùy theo số nhị hoa cánh hoa chuẩn bị Khi trị chơi bắt đầu, nhóm chơi có nhiệm vụ tìm cánh hoa phép cộng có tổng 100 ” dán vào nhị hoa cho phù hợp Sau 5-7 phút, giáo viên hô : “ Dừng chơi!” Nhóm dán nhiều cánh hoa đẹp thắng Nhận xét, khen thưởng để động viên em - Sau học sinh chơi xong, giáo viên chấm nhận xét, khen thưởng để động viên em hỏi thêm số câu hỏi sau để khắc sâu học + Tại khơng dán cánh hoa có phép cộng 56 + 34 vào nhị hoa ? + Phép tính “56 + 34 ” có thuộc dạng học ngày hơm khơng ? Tại ? - Lưu ý :  Trò chơi cịn vận dụng Phép cộng có tổng 10: Số phép nhân chia ; Số phép nhân chia Một phần hai ; Một phần ba ; Một phần tư ; Một phần năm, …… cần thay đổi yêu cầu ghi nhị hoa cánh hoa 28 Thùc nghiƯm I Mơc ®Ých cđa viƯc thùc nghiƯm: Nh»m minh chøng cho việc tổ chức trị chơi vào dạy vµ kiĨm nghiƯm tÝnh khả thi đề tài ; hiệu phơng pháp, hình thức tổ chức hoạt động T chc trị chơi dạy học mơn Tốn lớp II Nội dung, kế hoạch: Tôi đW tiến hành T chức trị chơi nhiều tiết học mơn Tốn lp điều kiện thời gian không cho phép nên thực phạm vi lớp 2A vµ víi thêi gian tổ chức trị chơi phỳt III Phơng pháp, hình thức tổ chức tiết thực nghiệm: * Gồm phơng pháp: - Phơng pháp nêu vấn đề - Phơng pháp nn bt - Phơng pháp quan sát - Phơng pháp suy luận - Phơng pháp lô gic - Phơng pháp hỏi đáp - Phơng pháp kiểm tra đánh giá - Phơng pháp thực hành luyện tập * Các hình thức tổ chức : Thi lớp; tho lun nhúm, cá nhân, v bi tập ; bảng con, trò chơi 29 IV Thêi gian địa điểm thực nghiệm: Sau xin ®−a tiÕt dạy thực nghiệm nh− sau: * Thời gian: - Ngày 11 tháng 12 năm 2012 * Địa điểm : Lớp 2A trờng Tiểu học C ụ - Ba Vì – Hà Nội * Bài dạy thực nghiệm: Tiết 72 : Tìm số trừ I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Biết cách tìm số trừ biết số bị trừ hiệu - Củng cố cách tìm thành phần phép tính trừ biết hai thành phần lại - Vận dụng cách tìm số trừ vào giải toán * Trọng tâm: HS nắm đợc cách tìm số trừ II dựng dy hc: GV: - Bài giảng máy tính - Máy tính – Máy chiếu – Phấn màu , phiếu học tập khổ to, ba hộp quà nhỏ HS : - Mỗi HS chuẩn bị 10 vịt giấy màu vàng, bảng con, tập III Các hoạt ng dy hc : 30 Thi HĐ thầy HĐ cđa trß gian ổn định: phút Bài cũ : gọi HS lên bảng làm em làm BT : bảng,cả lớp theo dõi, x -11 =25 nhận xét Hỏi : Trong phép trừ thành phần HS khác trả lời chưa biết ? Nêu cách tìm thành phần đó? GV gọi HS nhận xét, cho điểm Bài 30 phút Giới thiệu ghi đầu - HS ghi đầu vào Tiết 72 : Tìm số trừ - Gọi HS nhắc lại đầu a Giảng : - HS thao tác theo hướng Nhắc HS lấy 10 vịt giấy dẫn GV để mặt bàn Sau cất số vịt vào hộp để lại bàn - Hỏi: Số vịt cất vào hộp - HS đếm trả lời - HS trả lời ? - Làm để biết ? GV nhận xét HS quan sát tranh hình - 10 - Có vịt ? - Sau có số vịt chạy ngồi, đếm xem cịn lại ? 31 - - Số vịt chạy biết chưa? - Chưa biết - Hãy nêu phép tính tương ứng? - Vài HS nêu 10 x = - Yêu cầu HS nêu tên gọi thành phần - 10 số bị trừ, x lµ sè trõ cđa phÐp trõ ? lµ hiƯu GV gợi ý, dẫn dắt HS, cho em thảo luận nhóm bàn để tìm số trừ x hay HS thảo luận nhóm bàn số vịt chạy ngồi Lấy 10 - Đại diện vài nhóm trả li - Gọi HS lên bảng viết 10 - x = x = 10 - x=4 - VËy muốn tìm số trừ cha biết làm - Muốn tìm số trừ ta lấy số ? bị trõ trõ ®i hiƯu Gọi vài hs đọc ghi nhớ - Hs đọc ghi nhớ b Thực hành: - đọc yêu cầu Bài 1: Tính x - GV hớng dẫn cách làm phộp tr x thứ 15 - x = 10 x = 15 - 10 x=5 GV hỏi lại cách tìm số trừ x - HS làm bảng cỏc phộp tr x lại, 3HS làm bảng lớp - Gọi HS đọc phép trừ x - 14 =18 Hỏi : Phép trừ có khác với phép tr trờn ? HS tr li HS làm bảng HS trả lời - Nêu cách tìm số b tr ? - Nhận xét, chữa 32 Bài 2: Gi đọc yêu cầu bi - Viết số thích hợp vào ô trống - Bài yêu cầu ? - HS thảo luận theo nhóm 4, Viết kết vào phiếu khổ Cho HS thảo luận theo nhóm to Đại diện nhóm lên dán kết trao đổi chất vấn cách làm - GV nhËn xÐt làm nhúm - đọc yêu cầu Bài 3: - Có 35 ô tô sau rời - Bài toán cho biết ? bến lại 10 ô tô - Bài toán hỏi ? - Hỏi số ô tô ®W rêi bÕn - Nêu cách tóm tắt tốn HS nêu: hai cách tóm tắt khác (bằng sơ đồ đoạn thẳng lời) - Lµm thÕ để tìm đợc số ô tô đW - HS trả lời rêi bÕn ? - HS gi¶i vào - Yêu cầu HS giải vo v Bài giải: Số « t« ®W rêi bÕn: 35 - 10 = 25 (« t«) GV thu số chấm Gọi HS chữa bảng lớp GV nhËn xÐt làm HS phút Cñng cè , dn dũ : 33 Đáp số: 25 ô tô - Trị chơi: “Ơ cửa bí mật ” HS chơi trò chơi HD : trò chơi 15 giới thiệu (trang 29, 30, 31) - Dặn HS học thuộc ghi nhớ - Ôn chuẩn bị sau phút Dặn dò : - Về nhà học ghi nhớ bàbài nhiều tập cách tìm số trừ - Chuẩn bị sau : Đường thẳngVề nhà học ghi nhớ học làm nhiều tập Chương V : KẾT QUẢ THỰC HIỆN Qua thời gian vận dụng “Một số kinh nghiệm tổ chức trị chơi dạy học mơn Tốn lớp 2” tơi nhận thấy em có tiến rõ rệt mơn Tốn Lớp học nhẹ nhàng, tự nhiên chất lượng Phần củng cố học, qua nội dung giúp học sinh khắc sâu kiến thức nhớ lâu Học sinh vui vẻ thích học tập, hăng hái phát biểu ý kiến tham gia trị chơi cách tích cực Phát số khiếu đặc biệt số học sinh Qua đó, giúp tơi giáo dục em trọng tâm Có tinh thần đồn kết bạn bè, phát huy tính tập thể cao Các em rèn khả nhanh nhẹn, khéo léo tạo cho em mạnh dạn, tự tin hơn, có hội khẳng định tự đánh giá học tập Trò chơi kỷ niệm đáng nhớ thời thơ ấu mái trường thân yêu em Kết cụ thể đạt môn Toán năm học sau: 34 Lớp 2D - Năm học 2011- – 2012 Sĩ số lớp : 28 Học lực Đầu môn năm Giỏi em Khá em HK I 10 em 10 em HK II 15 em em Giải thưởng Cấp trường Cấp huyện giải Nhất giải Ba giải Nhì giải KK giải Ba giải KK Trung bình em em em Yếu 5e m em em Lớp 2A - Năm học 2012 – 2013 Sĩ số lớp : 29 Học lực môn Giỏi Khá Đầu năm 10 em em HK I Giữa HK II 12 em em Giải thưởng Cấp trường Cấp huyện giải Nhì giải Nhì giải Ba giải KK 16 em 10 em giải KK Trung bình em em em Yếu em em em 35 Đặc biệt nhận thấy số em học trung bình, yếu em: Quyền , Bắc, Tùng, Huy, Lan ,… đầu năm rụt rè, nhút nhát, phát biểu qua nhiều lần chơi trò chơi phù hợp với khả tạo cho em mạnh dạn, tự tin hơn, từ góp phần nâng cao chất lượng học tập mơn Tốn lớp tơi Kết năm sau cao năm trước rõ rệt Về phía thân tơi, thời gian đầu vận dụng trị chơi học tập vào mơn Tốn, tơi gặp nhiều khó khăn như: học sinh chưa quen cịn ngỡ ngàng chưa mạnh dạn, lớp ồn Qua thời gian, em trở nên nhanh nhẹn hơn, thích thú đặc biệt em thích học mơn Tốn hơn.Tơi cảm thấy tiết học diễn nhẹ nhàng hơn, không mệt mỏi truyền thụ kiến thức cho học sinh Vì kiến thức em tiếp thu cách chủ động tích cực thơng qua trị chơi Kĩ vận dụng trị chơi tơi linh hoạt hơn, thành thạo Tơi có nhiều kinh nghiệm việc lựa chọn trò chơi cho phù hợp nhất, đảm bảo rèn kĩ cho học sinh theo mục tiêu tập Từ khả sáng tạo nâng lên bước, giúp cho thiết kế nhiều trò chơi học tập cách nhanh nhạy Kì I vừa qua, tơi đW tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện, vận dụng trò chơi học tập (Trò chơi 15) vào tiết dạy Toán lớp Kết tiết dạy giải Ba cấp huyện thầy cô trường đánh giá cao cách tổ chức trò chơi học tập 36 PHẦN III : KÕt luËn Việc sử dụng trị chơi học tập tiết học tạo mơi trường học tập mà học sinh tích cực chủ động Các em mạnh dạn tham gia hoạt động Từ kĩ giao tiếp phát triển Sự say mê học tập em nguồn động viên thúc đẩy phải ln vận dụng trị chơi học tập vào tiết học Đồng thời giúp tơi ln tìm tịi, nghiên cứu thiết kế trị chơi để lơi em tham gia vào hoạt động học tập * Khi vận dụng trò chơi học tập cần lưu ý số điều sau : - Trò chơi học tập phải có luật chơi rõ ràng, đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện, khơng địi hỏi thời gian dài cho việc huấn luyện - Trò chơi cần diễn thời gian hợp lí, phù hợp với tất đối tượng học sinh - Sử dụng lúc, chỗ trò chơi học tập có tác dụng tích cực, kích thích hứng thú học tập giúp tiết học đạt hiệu cao 37 - Khơng lạm dụng trị chơi học tập, biến tiết học thành tiết chơi tổ chức nhiều trò chơi tiết học gây cho học sinh mệt mỏi - Tránh lặp lặp lại trò chơi học tập tiết học không hấp dẫn học sinh, không thu hút học sinh * Khi thiết kế trò chơi học tập cần lưu ý : - Khi tổ chức trị chơi học tập nói chung mơn tốn lớp nói riêng, phải dựa vào nội dung học, vào điều kiện sở vật chất trường, thời gian tiết học mà lựa chọn thiết kế trò chơi cho phù hợp Song để tổ chức trò chơi tốn học có hiệu địi hỏi người thầy phải có kế hoạch, chuẩn bị thật chu đáo cho trò chơi - Việc làm đồ dùng phục vụ cho trị chơi phải đảm bảo tính khoa học, thẩm mỹ, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi tiểu học Muốn dạy tốt mơn học người giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình, sách giáo khoa, đặc trưng mơn Ln ln tìm tịi cải tiến phương pháp dạy học cho phù hợp với học sinh lớp phụ trách Phương pháp giảng dạy phải thu hút ý em, nhằm gây hứng thú phát huy tính tích cực, chủ động em - Bản thân người giáo viên cần tự trang bị kiến thức cho thơng qua sách báo, tài liệu, giáo trình tham khảo ln học hỏi đồng nghiệp trước hay, để áp dụng vào giảng dạy cho tốt Đặc biệt mơn Tốn cần xác cao Cho nên người giáo viên cần có sổ tay ghi chép học sinh đạt chưa đạt học để rút kinh nghiệm cho năm học sau Kết hợp tốt mối quan hệ học sinh với để giúp em tiến Trao đổi kinh nghiệm tiếp nhận đóng góp nhiệt tình đồng nghiệp Đồng thời, phải có phối hợp đồng gia đình – nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên dạy học sinh học hiệu Trên số kinh nghiệm qua thực tế giảng dạy Mặc dù cố gắng nhiều đề tài chắn tránh khỏi thiếu sót Rất mong hội đồng xét duyệt bạn đồng nghiệp góp ý kiến 38 bổ sung thờm đề tài đợc hoàn hảo vận dụng thực tiễn cho có hiệu cao h¬n * Cam đoan : Tơi xin cam đoan đề tài thực năm học 2012 -2013, không chép Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Cổ Đô , ngày 12 tháng năm 2013 Ngời viết Trần Thị Kim Sinh 39 ... sinh tiến hành tổ chức trò chơi Tổ chức trò chơi nghệ thuật nên cần phải ý đến việc giáo dục kỹ sống cho em 16 Giới thiệu số trò chơi tốn học lớp : Sau tơi xin giới thiệu số trị chơi tiêu biểu... ngày học trò chơi mệt nhọc Sau trò chơi mệt nhọc nên cho trò chơi nhẹ nhàng Đừng chọn trị chơi trở thành ganh đua, có ý chế nhạo hay trị chơi mang tính may rủi 2. 4: Cách tổ chức trò chơi Thời... làm nhiều tập Chương V : KẾT QUẢ THỰC HIỆN Qua thời gian vận dụng ? ?Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy học mơn Tốn lớp 2? ?? tơi nhận thấy em có tiến rõ rệt mơn Toán Lớp học nhẹ nhàng, tự nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi có hiệu quả ở môn toán lớp 2 , SKKN một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi có hiệu quả ở môn toán lớp 2