0

SKKN một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần

17 2 0
  • SKKN một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 12:47

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÁO CÁO SÁNG KIẾN Tên đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG TIẾT SINH HOẠT CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Ngành Giáo dục Đào tạo cơng tác Ngồi lên lớp, cơng tác Đồn -1- CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO SÁNG KIẾN Đề tài sáng kiến: Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động lên lớp tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Ngành Giáo dục Đào tạo cơng tác Ngồi lên lớp, cơng tác Đồn Mô tả chất sáng kiến 1.1 Các bước thực giải pháp Bước 1: Làm cho người hiểu rõ ý nghĩa, mục đích tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần thật hiệu quả, sôi nổi; Bước 2: Vai trị Ban hoạt động ngồi lên lớp cụ thể là: Bí thư đồn trường, trưởng ban văn nghệ, giáo viên chủ nhiệm việc tổ chức – thiết kế - xây dựng chương trình…; Bước 3: Ban hoạt động lên lớp xây dựng kế hoạch hoạt động tổng thể từ đầu năm học phân công nhiệm vụ cho thành viên sinh hoạt chào cờ theo tuần, tháng năm học để lớp bám theo thực hiện; Bước 4: Xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm Ban cán sự, Ban văn nghệ lớp học sinh động sáng tạo hiệu công việc; Bước 5: Các hoạt động chào cờ phải gắn liền với việc đánh giá thi đua tuần lớp tạo động lực mạnh mẽ Do Ban thi đua nhà trường mà cụ thể Đồn trường phải bố trí thời gian tiết chào cờ để tổng kết đánh giá thi đua tuần Nêu lên mặt mạnh hạn chế cần phải khắc phục 1.2 Phân tích tình trạng giải pháp biết Giờ chào cờ đầu tuần giáo viên học sinh hoạt động có ý nghĩa cao đẹp Đây nghi thức trang trọng thể lòng yêu nước, tự hào dân tộc, biết ơn hệ cha anh hi sinh xương máu để đổi lấy độc lập, tự cho Tổ quốc Bên cạnh đó, chào cờ cịn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp học sinh biết đoàn kết để tạo nên sức mạnh, biết chia sẻ để phát triển Vì vậy, vào thứ hai hàng tuần, nhà trường tổ chức lễ chào cờ thật nghiêm trang, tạo sức lan tỏa đến tất Cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh Trong buổi lễ trang trọng này, việc làm hay, hành động tốt, gương sáng nêu gương, ghi nhận Có thể nói, buổi chào cờ buổi học trải nghiệm sáng tạo Với nhiều năm hoạt động cơng tác Đồn phong trào niên, Bản thân nhận thấy năm học trước (2014 trở trước) nhà trường hình thức sinh hoạt cờ chưa xem hoạt động giáo dục -2- lên lớp Đây trăn trở lớn Ban giám hiệu thân nhiều đồng nghiệp khác Thực tế cho thấy, không đổi cách thức tổ chức tiết chào cờ đầu tuần chào cờ thường bị biến thành thông báo kế hoạch khô khan nhà trường, đánh giá hoạt động chi đồn tuần, phê bình học sinh chưa ngoan, chưa cố gắng, nhắc nhở chung chung lớp chưa hoàn thành nhiệm vụ giao Thời gian giành cho học sinh với chủ đề học tập nội dung khác gần khơng có Vì chưa thực tạo sân chơi, đối thoại học sinh nhà trường Học sinh chưa thực trải nghiệm, thấy giá trị to lớn đằng sau thời khắc hát quốc ca vang lên thiêng liêng Vì thế, chào cờ đơi trở thành tiết sinh hoạt nặng nề, điệp khúc nhàm chán 1.3 Nội dung giải pháp cải tiến sáng kiến để khắc phục nhược điểm Trong chào cờ đầu tuần phẩm chất lực học sinh phát triển hiệu thiết thực thông qua tiết sinh hoạt chào cờ đầu gồm: - Phẩm chất yêu nước, lòng nhân ái: Giáo dục học sinh biết rung cảm thể thái độ yêu thương, niềm tự hào cảnh quan thiên nhiên, di tích, truyền thống địa phương, đất nước, truyền thống hịa bình…; thể thái độ kính trọng, biết ơn người lao động, người có cơng với nước Tích cực, chủ động vận động người khác tham gia hoạt động bảo vệ thiên nhiên, phát huy giá trị di sản văn hóa quê hương, đất nước chủ động, tích cực tham gia vận động người khác tham gia hoạt động xã hội góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng thực nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Giáo dục học sinh biết thể quan tâm chăm sóc sức khỏe thể chất tinh thần khơng cho thân, người thân mà cịn cho cộng đồng Ngồi ra, lịng nhân tình yêu thương người người xã hội Là giúp đỡ, sẻ chia với gặp khó khăn sống có nghĩa bao bọc cho người yếu mình.Tích cực, chủ động vận động người khác tham gia phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực, hành vi phi đạo đức, hành vi thiếu ý thức xã hội tham gia hoạt động từ thiện hoạt động phục vụ cộng đồng Thể lòng lịng trắc ẩn nhân loại, người nói chung cảm thông, khoan dung với hành vi, thái độ có lỗi người khác - Phẩm chất chăm chỉ, trung thực trách nhiệm: Giáo dục học sinh có ý thức hồn thành nhiệm vụ giao, cố gắng vượt qua khó khăn để hồn thành nhiệm vụ Giáo dục cho học sinh tự tin trình bày, chia sẻ quan điểm cá nhân trước người trình tham gia hoạt động sống tương lai sau Có ý thức trách nhiệm học tập rèn luyện để chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai; Chủ động, tích cực tham gia vận động người khác tham gia lao động cơng ích, tham gia hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu phát triển bền vững, tham gia hoạt động giáo dục vấn đề xã hội… đánh giá -3- hành vi chấp hành kỷ luật, pháp luật thân người khác; đấu tranh phê bình hành vi vơ kỷ luật, vi phạm pháp luật Bên cạnh phát triển phẩm chất cho học sinh chào cờ cần giáo dục học sinh đạt lực chung mà học sinh phải hướng tới, là: - Năng lực tự chủ: Giáo dục học sinh tự thực công việc ngày thân học tập sống gia đình, chủ động, tích cực tham gia hoạt động lớp, trường, cộng đồng Biết tự phân tích điểm mạnh điểm hạn chế thân biết tự điều chỉnh thân, vận dụng hiểu biết quyền nhu cầu đáng cá nhân để bảo vệ Nhận diện tầng bậc cảm xúc khác thân người khác để biết tự điều chỉnh cảm xúc có thái độ hành vi cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh - Năng lực giao tiếp hợp tác: Giáo dục học sinh xác định mục tiêu giao tiếp hợp tác, nội dung giao tiếp phù hợp với mục đích giao tiếp nội dung hợp tác Sử dụng ngôn ngữ phi ngôn ngữ phù hợp với mục đích, nội dung ngữ cảnh giao tiếp, biết điều chỉnh giọng nói, hành động phù hợp với mục đích, ngữ cảnh giao tiếp Chủ động thiết lập mối quan hệ với bạn bè, thầy cô người xung quanh, biết ni dưỡng, giữ gìn mở rộng quan hệ khác, biết làm chủ mối quan hệ để không ảnh hưởng tiêu cực đến thân người xung quanh Thể lắng nghe tích cực biết cách thỏa thuận, thuyết phục bạn nhóm để hỗ trợ, sẻ chia cần biết hỗ trợ bạn thực nhiệm vụ nhóm với vấn đề đặt Biết dựa vào mục đích đặt để đánh giá hợp tác hoạt động nhóm; nêu mặt được, mặt thiếu sót cá nhân nhóm rút học kinh nghiệm từ hợp tác Qua phát huy lực hợp tác thân nhận mặt hạn chế chế thân qua hoạt động để từ chỉnh sửa thân có hội tham gia nhóm hoạt động thực tiễn khác nhà trường xã hội - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Qua việc tham gia hoạt động tiết sinh hoạt chào cờ giáo dục học sinh biết phân tích tình nảy sinh vấn đề, hình thành kỹ có tính khám phá vấn đề Bước đầu dự đoán phát triển vấn đề số điều kiện khác đề xuất giải pháp khác cho vấn đề, sàng lọc lựa chọn giải pháp hiệu cho vấn đề đặt Thực giải pháp giải vấn đề nhận phù hợp hay không phù hợp giải pháp thực Đánh giá hiệu giải pháp thực rút học kinh nghiệm giải vấn đề Chỉ ý tưởng khác lạ sống xung quanh thể hứng thú bền vững hoạt động khám phá lĩnh vực định, đưa số ý tưởng mới, độc đáo thân người xung quanh -4- *Tóm lại: Mục tiêu tổ chức hoạt động lên lớp tiết chào cờ đầu tuần nhằm giáo dục toàn diện phẩm chất lực cho học sinh có khả muốn trải nghiệm, muốn thể lực thân trước tập thể chưa có hội thể nhiều yếu tố khách quan khác Qua hoạt động trải nghiệm thực tế tiết chào cờ đầu tuần nhằm tạo tính lan tỏa đến lớp, đến cá nhân học sinh chưa tham gia hoạt động để có hội tham gia vào hoạt động tập thể khác nhà trường tổ chức vào ngày lễ lớn năm như: khai giảng năm học mới, hoạt động chủ điểm tháng, sinh nhật Đồn… Bên cạnh hoạt động cờ sơi nổi, bổ ích tác động đến cá nhân học sinh tiết học khóa, q trình hình thành nhân cách kỹ sống cho học sinh 1.3.1 Giải pháp, kinh nghiệm 1: Phát huy tổ chức đồn niên tổ chun mơn hoạt động lên lớp Đoàn niên đội dự bị tin cậy, cánh tay đắc lực Đảng, nơi nuôi dưỡng khát vọng tuổi trẻ từ cịn ghế nhà trường Đồn niên lực lượng quan trọng việc tổ chức hoạt động lên lớp nhà trường; tất hoạt động nhà trường có đóng góp tích cực đồn niên Sau số hoạt động: a) Chương trình chi đoàn tổ chức hoạt động Ngay từ đầu năm học chi đoàn đăng ký chương trình chi đồn tổ chức hoạt động cờ Hoạt động đưa vào nghị Đại hội đồn trường năm học Bí thư đoàn trường tham mưu với lãnh đạo nhà trường lập kế hoạch chương trình chi đồn tổ chức hoạt động, lên lịch phân công cụ thể lớp thực vào tiết chào cờ đầu tuần với thời lượng từ 15 20 phút theo chủ đề định hướng trước Các chủ đề xoay quanh chủ điểm tháng Chương trình cơng tác Đồn, cơng tác lên lớp ngày lễ lớn năm học Trong trình thực chương trình chi đoàn tổ chức hoạt động gồm: văn nghệ chào mừng, điểm tin hoạt động, thành tích lớp, nhà trường thời gian qua, viết tuyên truyền theo chủ đề xây dựng kỹ lưỡng lớp, có kiểm tra giáo viên chủ nhiệm, trưởng ban văn nghệ nhà trường, giáo viên môn ngữ văn, lịch sử ( báo cáo liên quan đến cách diễn đạt, liên quan đến lựa chọn thơng tin tun truyền địi hỏi xác cao) Sau thực xong chương trình có đánh giá nhận xét Ban hoạt động lên lớp mà cụ thể là: Giáo viên chủ nhiệm lớp, Trưởng ban văn nghệ, giáo viên phụ trách mơn, Bí thư đồn niên… để rút kinh nghiệm việc tổ chức, điều hành chi đồn để em có tiến lần tổ chức hoạt động Dưới Lịch phân cơng chương trình lớp năm học 2020 – 2021 xây dựng từ đầu năm học dựa tảng kế thừa từ năm học trước thực xuyên suốt năm học: -5- LỊCH CỦA TRƯỜNG THPT …… NĂM HỌC 2020 – 2021 TH Á N G Chủ điểm 09 Thanh niên học tập rèn luyện nghiệp CNH HĐH đất nước 10 Thanh niên với tình bạn tình yêu gia đình 11 12 Thanh niên với truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo Thanh niên với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Thanh niên với việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Lớp thực Thời gian thực Niềm vui ngày khai trường 12/1 5/9 An tồn giao thơng hạnh phúc nhà 12/2 21/9 Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên 12/4 12/10 Ngày 20/10 nghĩ Mẹ Cô giáo 12/3 19/10 Giữ gìn truyền thống “Tơn sư trọng đạo” 12/5 16/11 Chung tay giữ gìn vùng trời, vùng biển thiêng liêng Tổ quốc 11/1 14/12 Kỉ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) 12/6 21/12 Nghĩ ngày Học sinh – sinh viên ( 9/1 ) 11/2 28/12 Xuân yêu thương 11/3 25/1 Chủ đề 11/4 Thanh niên với lí tưởng cách mạng Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 11/5 Thanh niên với vấn đề lập nghiệp Ngày hội đoàn viên 10/3 Thanh niên với hịa bình, hữu nghị hợp tác Niềm vui ngày toàn thắng 10/5 ( 30/ 4/ 1975 ) 10/6 Bác Hồ trái tim em 10/1 ( sinh nhật Bác 19/5) 10/2 Thanh niên với Bác Hồ 1/2 11/6 26/3 10/4 26/4 17/5 *Lưu ý: - GVCN, Đoàn niên, Trưởng ban văn nghệ kiểm duyệt chương trình lớp thật kỹ trước công diễn Thời lượng cơng diễn 15-20 phút Chương trình đưa vào chấm thi đua năm học Đoàn nhiên -6- b) Báo cáo ngoại khóa nhà trường tiết chào cờ đầu tuần Ngay từ đầu năm học Ban hoạt động lên lớp xây dựng kế hoạch tổng thể nội dung thực năm học, phối hợp với tổ chuyên môn xây dựng đề tài báo cáo ngoại khóa năm học; đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ thời gian báo cáo thành viên Thời lượng báo cáo chuyên đề không nhiều khoảng từ 10 15 phút tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần để tránh gây nhàm chán học sinh Trong trình báo cáo lồng ghép chương trình hoạt động chi đoàn, lồng ghép tiểu phẩm kịch hay hoạt cảnh, lồng ghép câu hỏi tìm hiểu có phần thưởng quà nhỏ như: kẹo, bút bi, sổ danh ngôn, thơ… để tạo hứng thú khắc sâu kiến thức cho học sinh Dưới lịch phân công báo cáo chuyên đề nhà trường năm học LỊCH PHÂN CÔNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2020 – 2021 CỦA TRƯỜNG THPT ……… Tháng Tên đề tài Thời gian Báo cáo truyền thống tốt đẹp nhà 5/9/2020 trường Ban giám hiệu Báo cáo Luật an tồn giao thơng 21/9/2020 đường Mời công an huyện Báo cáo tuyên truyền Ngày Pháp luật 5/10/2020 nước Cộng hịa XHCN Việt Nam Nhóm Sử, GDCD Báo cáo chuyên đề 20/10; kỷ niệm ngày 19/10/2020 sinh anh hùng Lý Tự Trọng Đoàn niên, Ban nữ công Chuyên đề kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thông qua thi “ sáng 19/11/2020 tác thơ văn qua hoạt động báo tường” Tổ ngữ văn (báo cáo đánh giá thi) Báo cáo chuyên đề Ngày giới phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS, phịng 30/11/2020 chống Covid, tun truyền pháp luật Nhóm sử - GDCD Báo cáo ngoại khóa chuyên đề An toàn 14/12/2020 thực phẩm Tổ tiếng Anh - Sinh 09/2020 10/2020 11/2020 Phân công nhiệm vụ Khai giảng năm học 12/2020 Báo cáo ngoại khóa chuyên đề kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 21/12/2020 Nam ngày Quốc phịng tồn dân 22/12 1/2021 Báo cáo kỷ niệm Ngày học sinh, sinh 28/12/2020 viên 9/1 Đoàn trường 2/2021 Báo cáo chuyên đề kỷ niệm 91 năm 1/2/2021 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 Tổ Sử - GDCD Nhóm Sử - GDCD -7- 3/2021 4/2021 5/2021 Báo cáo chuyên đề kỷ niệm Ngày Quốc 8/3/2021 tế phụ nữ 8/3 Tổ Nữ công nhà trường Báo cáo chuyên đề kỷ niệm ngày thành 26/3/2021 lập Đồn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 Lồng ghép chương trình khai mạc ngày hội đồn viên Bí thư đồn trường Báo cáo chuyên đề: Diễn đàn phòng 5/4/2021 chống bạo lực học đường Đoàn niên Báo cáo chuyên đề kỷ niệm ngày giải 26/4/2021 phóng Miền Nam ,thống đất nước Mời đại diện cấp ủy chi báo cáo Báo cáo chuyên đề Kỷ niệm Ngày sinh 17/5/2021 nhật Bác Hồ 19/5 Tổ Ngữ văn 1.3.2 Giải pháp, kinh nghiệm 2: Giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống học sinh thông qua việc nêu cao ý nghĩa hoạt động phong trào tiết sinh hoạt chào cờ Trong nhà trường có nhiều hoạt động, nhiều phong trào; thông qua hoạt động phong trào nhằm giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh Để em tích cực tham gia hoạt động phong trào cần phải tuyên truyền cho học sinh hiểu biết ý nghĩa sâu xa hoạt động Từ em hứng thú tham gia tự rèn luyện xây dựng nên phẩm chất nhân cách tốt cho thân Để đạt hiệu cao trước tổ chức hoạt động phong trào tiết sinh hoạt chào cờ cần lồng ghép mục đích, ý nghĩa, tính chất cao đẹp phong trào để làm nguồn cảm hứng cho em hoạt động, như: - Phong trào “Xuân yêu thương”: Kể từ năm 2015 đến chương trình “xuân yêu thương” đồng hành với em học sinh có hồn cảnh khó khăn nhà trường suốt năm liền Cứ đến dịp tết đến xuân nhà trường dành buổi sáng thứ đầu tuần thường buổi thứ ngày cận tết Nguyên đán năm để tổ chức cho em học sinh có hồn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán nhận suất quà tổ chức đoàn thể, mạnh thường quân, đặc biệt phong trào ni heo đất đồn niên xây dựng nên Đại hội đoàn trường; số tiền chương trình “xuân yêu thương” lên tới hàng trăm triệu đồng Quá trình xây dựng chương trình xuân yêu thương tổ chức đoàn thể xây dựng từ đầu năm học mới; Các em hứng thú, cảm thấy có trách nhiệm với nhà trường để quan tâm, chia sẻ với bạn có hồn cảnh khó khăn Khi cịn làm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Bí thư đồn niên tơi thường khun em noi gương phong trào như: kháng chiến chống Pháp có chương trình “ hũ gạo cứu đói” (1945), ngày có chương trình “ hũ gạo tình thương”, học sinh có chương trình “ ni heo đất”, việc làm nhỏ có ý nghĩa cao đẹp tình cảm tương thân tương ái, vòng tay bạn bè Phong trào trì suốt nhiều năm liền ngày phát triển mạnh mẽ vùng đất khô cằn Từ phong trào em vừa rèn luyện phẩm chất tiết kiệm, trân trọng đồng tiền -8- dù nhỏ nhất, vừa xây dựng tinh thần đoàn kết, yêu thương biết sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau… - Phong trào “Xanh-sạch-đẹp” trường hơn: Đây hoạt động thường xuyên có theo dõi, đánh giá Ban hoạt động lên lớp tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần Qua hoạt động này, muốn giáo dục em ý thức trách nhiệm trước sống gắn kết với thiên nhiên, môi trường trường thân yêu mình, giáo dục em “Hãy coi ngơi trường ngơi nhà thân u mình” Hằng tuần có lớp trực sân trường bồn hoa trước cổng trường tuần buổi trực; nhiệm vụ tham gia lao động quét dọn, nhổ cỏ, bắt sâu chăm sóc xanh Các em làm việc tự giác đầy trách nhiệm giám sát Giáo viên chủ nhiệm, Đoàn niên, bảo vệ theo lịch phân công nhà trường Chính thế, quang cảnh nhà trường lúc xanh, sạch, đẹp Tất học sinh tham gia lao động, tự rèn luyện ý thức lao động làm việc tự giác, trách nhiệm…Từ em u q ngơi trường hơn, hình thành trách nhiệm với cơng việc gia đình như: quét nhà, xếp chăn ngủ dậy….mà đa số học sinh, cha mẹ học sinh cịn thờ với cơng việc xem cơng việc nhỏ nhặt Ngồi hoạt động phong trào nêu cịn có nhiều phong trào hoạt động khác nhà trường Hiểu ý nghĩa, mục đích nhân văn phong trào mà quý thầy giáo học sinh ủng hộ, tích cực tham gia nên nhà trường ngày lên vững mạnh Hơn qua phong trào giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện thêm nhân cách đạo đức cho học sinh Các em ngày lớn dần lên với phẩm chất tốt đẹp từ ngồi ghế nhà trường 1.3.3 Giải pháp, kinh nghiệm 3: Giáo dục học sinh thông qua hình thức sân khấu hóa như: múa, hát, tiểu phẩm, hoạt cảnh hình thức hóa trang cờ Đây nội dung thầy cô học sinh yêu thích buổi chào cờ sân khấu hóa hình thức học sinh hóa thân vào nhân vật để giải số tình xảy thời chiến tranh sống gần gũi với em Từ sân khấu hóa em khắc sâu giá trị tốt đẹp sống, tự xây dựng giá trị phẩm chất, nhân cách; biết hoài niệm, tri ân khứ, biết hướng đến điều tốt đẹp tương lai Qua hoạt động tạo lan tỏa học sinh thông qua hình thức diễn xướng Để hình thức sân khấu hóa đạt hiệu tốt, lớp phải bốc thăm đề tài trước để chuẩn bị nội dung, kịch bản, người tập luyện thời gian định tiến hành tổ chức tiết chào cờ; để có chuẩn bị chu đáo lớp, lãnh đạo nhà trường phân công cô giáo trưởng ban văn nghệ giáo viên dạy văn hỗ trợ lớp gặp khó khăn kịch Đó thuận lợi lớn Ban hoạt động lên lớp hoạt động nhà trường năm học vừa qua -9- Một số chủ đề gần gũi với học sinh đưa để lớp lựa chọn xây dựng kịch để tập luyện biểu diễn: - Uống nước nhớ nguồn - Những hát năm tháng - Nét đẹp tình bạn, nhớ ơn thầy cơ, mái trường - Vệ sinh an tồn thực phẩm, vệ sinh mơi trường trường học - Văn hóa giao thơng thời nay, đôi điều cần suy nghĩ với học sinh - Lợi ích mặt trái sử dụng Febook học sinh, hướng khắc phục - Làm sử dụng Febook văn minh - Phòng chống bạo lực học đường – tất chung tay - Phòng chống HIV/AIDS - Phòng chống Covid-19 - Làm để xây dựng “ngôi trường hạnh phúc”… 1.3.4 Minh họa kế hoạch cụ thể việc tổ chức hoạt động lên lớp cờ đầu tuần SỞ GD& ĐT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự -Hạnh phúc Số:137 /KH-LTT Thăng Bình, ngày 23 tháng 11 năm 2020 KẾ HOẠCH Tuyên truyền Ngày giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12) tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Căn kế hoạch Số 1853/SGĐT-CTHSSVPC ngày 27 tháng 10 năm 2020 Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam việc triển khai tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2020; Căn văn đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Thực kế hoạch số 100/KH-LTT ngày tháng 10 năm 2020 việc tổ chức hoạt động lên lớp năm học 2020-2021 Nay nhà trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể sau: I Mục đích, yêu cầu - Nâng cao nhận thức học sinh tham gia phòng chống HIV/AIDS phòng, chống dịch bệnh Covid-19; - Tích cực phịng ngừa ngăn chặn có hiệu việc lây nhiễm HIV/AIDS cộng đồng Giáo dục ý thức học sinh không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS - Giáo dục ý thức cho học sinh cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - 10 - II Nội dung, thời gian, địa điểm hình thức tổ chức Nội dung - Tuyên truyền kiến thức phịng chống HIV/AIDS phịng chống Covid-19 ( ý thông điệp 5k Bộ y tế); - Thống kê số liệu số ca HIV/AIDS số ca nhiễm Covid 19 cập nhật - Vận động CB,GV,NV học sinh tích cực tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS phòng chống Covid-19 Thời gian, địa điểm - Tiết Chào cờ lúc 7h35 phút, Thứ 2, ngày 30/11/2020; - Địa điểm: Tại tiền sảnh Hình thức tun truyền - Tổ chức thơng qua xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền; - Báo cáo tuyên truyền, câu hỏi giao lưu giáo viên với học sinh; - Cơng đồn, Đồn niên tổ chức tun truyền thường xuyên CB,GV,NV học sinh toàn trường III Thành phần tham dự Đối với nhà trường - Cấp ủy chi bộ, Ban giám hiệu; - Ban hoạt động lên lớp; - Cán bộ, giáo viên, nhân viên; - Học sinh toàn trường Khách mời - Mời trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh tham dự IV Chương trình buổi ngoại khóa Ổn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; Báo cáo tuyên truyền phịng chống HIV/AIDS (Cơ Huỳnh Thị Vi Ta); Bài hùng biện phòng chống Covid-19 tiểu phẩm tuyên truyền ý thức phòng chống Covid-19 ( Em Trần Thị Huệ lớp 11/3 tiểu phẩm đội văn nghệ xung kích thực hiện); Đánh giá hoạt động thời gian qua, khen thưởng tập thể lớp đạt thành tích thi đua tuần triển khai hoạt động nhà trường thời gian tới ( Đồn niên, phận có liên quan); Dặn dị V Nội dung trang trí - 11 - Nội dung in panô (1,4m x 2m) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG NGOẠI KHĨA TUN TRUYỀN NGÀY THẾ GIỚI PHỊNG CHỐNG HIV/AIDS(1/12) TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG COVID-19 NĂM HỌC 2020 - 2021 Thăng Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2020 VI Kinh phí thực ( có dự trù kinh phí riêng) VII Tổ chức thực Đối với nhà trường - Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Cơng đồn, Đồn niên tổ chức tun truyền cho buổi ngoại khóa; - Xây dựng kinh phí cho buổi ngoại khóa Đối với Đồn trường - Chuẩn bị âm thanh, hỗ trợ cho giáo viên báo cáo có yêu cầu, quản lý học sinh Phối hợp Ban văn nghệ chuẩn bị tiết mục văn nghệ - Tổ chức điều hành buổi ngoại khóa Giao cho Cô Huỳnh Thị Vi Ta(TPCM tổ Ngữ văn + Sử – Công dân): Chuẩn bị báo cáo tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS với thời lượng khoảng 15 phút Giao cho Cơ Nguyễn Thị Bích Chi (Trưởng ban văn nghệ): Kiểm tra hùng biện em Trần Thị Huệ lớp 11/3 phòng chống Covid-19 kiểm tra tiểu phẩm tuyên truyền ý thức phòng chống Covid-19 đội văn nghệ chi đoàn 11/1, 11/3 phân công thực Đối với giáo viên chủ nhiệm: Tập trung, điểm danh, bố trí xếp quản lý học sinh theo thời gian tổ chức Trên Kế hoạch Tuyên truyền Ngày giới phòng chống HIV/AIDS(1/12) tuyên truyền phòng chống Covid-19 Đề nghị phận có liên quan triển khai thực theo nội dung / Nơi nhận: - HT, PHT (để đạo); - CĐ, Đoàn TN (để phối hợp); - GVCN, Cô Vi Ta, Cô Bích Chi (để thực hiện); - Lưu VT, NGLL HIỆU TRƯỞNG Đã ký Lê Cao Lan - 12 - 1.4 Khả áp dụng Sáng kiến Tổ chức sinh hoạt chào cờ hình thức đổi tạo cho học sinh phát triển phẩm chất, lực kỹ thân góp phần vào nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh giáo viên; đồng thời mở đầu cho tuần làm việc hiệu cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh nhà trường Đây hoạt động nhằm góp phần giáo dục xây dựng nhân cách học sinh, giúp nhà trường nâng cao chất lượng học tập, chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ sống cho học sinh Các giải pháp sáng kiến áp dụng rộng rãi cho trường địa bàn huyện, tỉnh thông qua tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần 1.5 Các điều kiện, phương tiện cần thiết để thực áp dụng giải pháp - Để thực tốt nội dung tiết sinh hoạt chào cờ phải có hệ thống âm thật tốt, phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện để sinh hoạt chào cờ, phải có kế hoạch, chương trình cụ thể cho tuần hoạt động Qua nhiều năm tổ chức hoạt động cờ yếu tố khơng nhỏ góp phần tạo nên thành cơng tiết ngoại khóa cờ ủng hộ thời tiết, đa phần trường THPT địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa có nhà đa để chủ động việc tổ chức hoạt động ngoại khóa mà phụ thuộc vào “ mưa thuận, gió hịa” - Phải tun truyền sâu rộng học sinh giáo viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần…Làm để bắt đầu tuần trông đợi cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh chương trình hấp dẫn học sinh nhà trường thể qua trình tập luyện miệt mài để có thành cụ thể; từ lan tỏa đến thầy học sinh nhà trường, phù hợp với việc thông điệp ngành Giáo dục “ ngày đến trường niềm vui”, “Trường học hạnh phúc” 1.6 Hiệu thu áp dụng sáng kiến Với nhiều năm hoạt động cơng tác Đồn, cơng tác Hội, tinh thần trách nhiệm cơng việc, thân tự tìm tòi nghiên cứu đúc kết qua kinh nghiệm thực tiễn áp dụng Trong năm qua Phong trào cơng tác Đồn hoạt động ngồi lên lớp nhà trường ln đạt nhiều thành tích cao thi cấp tỉnh Nhiều năm liền Đoàn trường đạt thành tích xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh Học sinh ngày động, sáng tạo, khơng cịn rụt rè, cách hành xử sống chuẩn mực hơn; tình trạng bạo lực học khơng cịn xảy có mâu thuẫn nhỏ kịp thời trao đổi giải Khi tham gia hoạt động cấp tổ chức thường có thành tích cao so với năm học trước Có thành tích xuất sắc năm qua bắt nguồn từ việc cải tiến nội dung sinh hoạt tiết chào cờ tuần năm học Từ góp phần định hướng cho học sinh tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát triển lực cá nhân, trau dồi kỹ sống trường học chủ nhân tương lai đất nước Qua khảo sát thực tế thu kết đáng khích lệ sau: - 13 - - 100% học sinh tự đánh giá phẩm chất lực thân - 100% thích nghe báo cáo ngoại khóa có kèm câu hỏi quà trả lời nội dung giáo dục chủ điểm tháng Trong 92% học sinh nắm vững kiện trọng đại đất nước qua chủ điểm tháng Hầu hết học sinh hăng hái việc trả lời câu hỏi - 100% học sinh thích chương trình chi đoàn tổ chức hoạt động hình thức đổi tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần - 100% học sinh có ý thức chấp hành tốt Nội quy nhà trường - Phong trào thi đua học tập nhà trường ngày sôi Các em thi học giỏi để lập thành tích cao cho thân cho nhà trường Chính vậy, kết thi học sinh giỏi, Olympic, thí nghiệm thực hành….các mơn văn hóa nhiều năm qua đạt thành tích cao cấp tỉnh Các thi ngoại khóa năm học 2020-2021 đạt nhiều tích ấn tượng: + Giải khuyến khích thi trực tuyến quốc gia “Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” + Giải thi hùng biện “ Câu chuyện đạo đức pháp luật” cấp tỉnh + Giải nhì thi “văn học-học văn” cấp tỉnh + Huy chương bạc mơn bóng đá nam, huy chương đồng môn võ cổ truyền Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh +Giải toàn đoàn thi liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2021 huyện Thăng Bình tổ chức - Kết hình ảnh cụ thể nội dung tổ chức cờ qua năm học đăng tải Website nhà trường, đoàn trường - Kết mặt giáo dục học lực hạnh kiểm qua thống kê năm: Năm học Hạnh kiểm Tốt Khá Học lực T.Bình Yếu Giỏi 2015- 75.38% 20.95% 2016 3.67% 0% 5.33% 38.22% 39.64% 16.69% 0.12% 2016- 76.46% 18.70% 2017 4.07% 0.76% 8.14% 37.40% 43.26% 10.69% 0.38% 2017- 74.36% 18.62% 2018 6.04% 0.94% 12.15% 41.70% 36.30% 8.77% 0.94% 2018- 84.53% 13.96% 1.50% 2029 0% 22.97% 42.34% 31.08% 3.60% 0% 2019- 93.26% 6.01% 2020 0% 29.47% 43.11% 26.10% 1.32% 0% 0.73% Khá T.Bình Yếu Kém Sáng kiến áp dụng từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 tạo khơng khí phấn khởi, sôi tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tuần - 14 - Thông qua tiết sinh hoạt chào cờ hiệu giáo dục tốt phẩm chất đạo đức học sinh, giúp em động tích cực sống, học tập Hơn góp phần nhỏ cho đất nước, quê hương hệ người động, có hồi bão cơng hiến, có đạo đức trí tuệ Qua lần sinh hoạt tạo điều kiện cho học sinh cịn có cá tính rụt rè đủ tự tin thể trước tập thể đông người Từ ý nghĩa sâu xa giúp học sinh yêu trường, yêu lớp hơn, tình bạn bè gắn kết mà hạn chế thấp học sinh gây gỗ, đánh Từ nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo người toàn diện thời đại hội nhập quốc tế, xây dựng hệ tương lai tốt đẹp động, sáng tạo, tự tin, lĩnh công việc sống Xây dựng trường học thân thiện, hạnh phúc Sáng kiến tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục đổi nội dung, hình thức, cách thức tổ chức để đáp ứng với chương trình đổi Giáo dục phổ thông 2018 Những thông tin cần bảo mật (nếu có): khơng Danh sách thành viên tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu – có: TT Họ tên Huỳnh Thanh Hải Phan Huỳnh Hiệp Nơi áp dụng sáng kiến Ghi Trường THPT Lý Tự Trọng Bí thư đồn năm học 20172018, 2018-2019 Trường THPT Quế Sơn Năm áp dụng 2020-2021 Trường THPT Lý Tự Trọng Bí thư đồn năm học 20192020,2020-2021 Hồ sơ minh họa ( số hình ảnh tổ chức hoạt động cờ) - 15 - Phần: TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương trình giáo dục phổ thơng (GDPT 2018) 2.Tài liệu tìm hiểu Chương trình hoạt động trải nghiệm hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp - trường đại học Sư phạm Hà Nội 3.Tài liệu tập huấn kỹ sống Nguyễn Thế Anh - 16 - Phần: MỤC LỤC TT NỘI DUNG 1.1 Mô tả chất sáng kiến Các bước thực giải pháp 1.2 Phân tích tình trạng giải pháp biết 1.3 Nội dung giải pháp cải tiến sáng kiến để khắc phục nhược điểm TRANG 01 01 01,02 02,03,04,05, 06,07,08,09,10,11 1.4 Khả áp dụng Sáng kiến 12 1.5 Các điều kiện, phương tiện cần thiết để thực áp dụng giải pháp 12 1.6 Hiệu thu áp dụng sáng kiến 12,13,14 Những thông tin cần bảo mật 14 Danh sách thành viên tham gia áp dụng thử 14 Hồ sơ minh họa hình ảnh hoạt động cờ 14 Tài liệu tham khảo 15 Mục lục 16 ... KIẾN Đề tài sáng kiến: Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động lên lớp tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Ngành Giáo dục Đào tạo công tác Ngồi lên lớp, cơng tác Đồn Mơ tả... chơi, đối thoại học sinh nhà trường Học sinh chưa thực trải nghiệm, thấy giá trị to lớn đằng sau thời khắc hát quốc ca vang lên thiêng liêng Vì thế, chào cờ đơi trở thành tiết sinh hoạt nặng nề,... phục nhược điểm Trong chào cờ đầu tuần phẩm chất lực học sinh phát triển hiệu thiết thực thông qua tiết sinh hoạt chào cờ đầu gồm: - Phẩm chất yêu nước, lòng nhân ái: Giáo dục học sinh biết rung
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần , SKKN một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần