0

Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố kinh tế xã hội đến nhu cầu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hải Phòng

10 6 0
  • Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố kinh tế xã hội đến nhu cầu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hải Phòng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:53

Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vận tải hành khách công cộng,thông qua phân tích định lượng, xác định mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu có liên quan đến vận tải hành khách công cộng, bằng xe buýt tại TP. Hải Phòng. Trên cơ sở đó tác giả khuyến nghị một số biện pháp để thúc đẩy nhu cầu vận tải hành khách công cộng, phù hợp với mục tiêu phát triển chung của thành phố. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thơng vận tải PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN NHU CẦU VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Nguyễn Quang Thành1, Nguyễn Hữu Hà2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng Hải Phịng, số 14 Minh Khai, Hải Phịng Trường Đại học Giao thơng Vận tải, Số Cầu Giấy, Hà Nội * Tác giả liên hệ: Email: mrthanh.pmuhp@gmail.com; Tel: 0904 812 712 Tóm tắt Vận tải hành khách cơng cộng (VTHKCC) xe bt TP Hải Phịng có thời gian phát triển khoảng 16 năm (2004 - 2020) Cho đến loại hình xe buýt hoạt động ngày yếu mới đáp ứng chưa đến 2% nhu cầu lại người dân Có nhiều yếu tố tác động đến nhu cầu VTHKCC xe buýt, có yếu tố có tác động tích cực có yếu tố tác động tiêu cực khiến cho nhu cầu VTHKCC giảm đi, làm cho hệ thống chưa đạt hiệu tối ưu Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu VTHKCC thông qua phân tích định lượng, xác định mối quan hệ số tiêu kinh tế xã hội chủ yếu có liên quan đến VTHKCC xe buýt TP Hải Phịng Trên sở tác giả khuyến nghị số biện pháp để thúc đẩy nhu cầu VTHKCC phù hợp với mục tiêu phát triển chung thành phố Từ khóa: Hải Phịng, vận tải hành khách cơng cộng, kinh tế xã hội, phân tích hồi quy ĐẶT VẤN ĐỀ Hệ thống VTHKCC xe buýt phận cấu thành hệ thống GTVT đô thị, tập hợp tất dịch vụ liên quan đến VTHKCC xe buýt toàn sở hạ tầng (CSHT) phục vụ cho hoạt động phương tiện vận tải (PTVT) dịch vụ hỗ trợ để phục vụ nhu cầu lại người dân Để hệ thống VTHKCC xe buýt hoạt động hiệu tổ chức hệ thống phải hồn chỉnh với kết hợp hữu yếu tố: Mạng lưới tuyến VTHKCC; CSHT kỹ thuật tuyến; Đoàn phương tiện vận tải; Hệ thống phục vụ dịch vụ hỗ trợ; Hệ thống quản lý điều hành vận tải Và đó, phát triển VTHKCC xe bt biến đổi, gia tăng theo chiều hướng tích cực quy mô, chất lượng hệ thống VTHKCC (mạng lưới tuyến, sở hạ tầng, phương tiện công nghệ) trình độ, lực quản lý điều hành nhằm đáp ứng nhu cầu lại ngày cao Các yếu tố chủ quan tác động trực tiếp đến nhu cầu VTHKCC: - Cung ứng dich vụ: VTHKCC xe buýt giống loại hình vận tải khác ln khơng ngừng địi hỏi phải nâng cao chất lượng phục vụ Yếu tố tập -820- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải trung vào sở vật chất kỹ thuật quy trình nghiệp vụ Chính người cung cấp dịch vụ phải tạo nhu cầu cho người sử dụng, biến nhu cầu khách quan thành lợi cạnh tranh VTHKCC xe buýt với loại hình vận tải khác - Tổ chức quản lý khai thác VTHKCC xe buýt: Với chất dịch vụ cơng ích, hoạt động xe bt địi hỏi phối hợp liên tục từ phía nhà nước DNVT Nếu hệ thống không tổ chức hợp lý, thiếu giám sát thiếu liên kết bên gây khó khăn quản lý hoạt động VTHKCC gây tình trạng lộn xộn, khơng kiểm soát chất lượng cung ứng dịch vụ - Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ: Số lượng chất lượng nguồn nhân lực tác động lớn đến phát triển VTHKCC xe buýt nói chung nhu cầu VTHKCC nói riêng Nếu nhân lực có trình độ, lực phục vụ tốt đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thu hút hành khách xe Nếu đội ngũ lao động quản lý chưa qua đào tạo bản, thiếu kiến thức, kĩ nghiệp vụ khơng thể phục vụ tốt cho hệ thống VTHKCC Các yếu tố khách quan tác động đến nhu cầu VTHKCC: - Điều kiện tự nhiên: Đây yếu tố hình thành nên thói quen lại người dân, ảnh hưởng đến cấu luồng, tuyến vận tải Nếu khai thác tốt điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển VTHKCC xe buýt Tuy nhiên không tận dụng điều kiện không phát triển hợp lý gây khó khăn, thách thức khơng nhỏ - Trình độ phát triển kinh tế xã hội thị: Q trình thị hóa nhanh kéo theo gia tăng quy mô dân số nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách Khi nhu cầu cầu lại tăng lên tiền đề thách thức đề phát triển VTHKCC với nhu cầu ngày cao số lượng, chất lượng vận tải Những yếu tố tác động gián tiếp đến trình khai thác dịch vụ Nếu không thỏa mãn nhu cầu người sử dụng dịch vụ khó tồn - Đầu tư phát triển hệ thống GTVT: Quy mô kết cấu mạng lưới giao thông tạo khả tiếp cận cho hành khách, đảm bảo hoạt động hệ thống vận tải đô thị Nếu hệ thống GTVT đầu tư đồng bộ, hoàn thiện tạo tiền đề cho phát triển phương thức vận tải, đặc biệt VTHKCC Do đó, yếu tố có ảnh hưởng quan trọng tới phát triển hệ thống VTHKCC đô thị - Sự phát triển khoa học công nghệ: ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư phương tiện trang thiết bị phục vụ cho ngành vận tải Các công nghệ mới tăng cường lực vận chuyển giảm thiểu tác động tiêu cực đến mơi trường Bên cạnh đó, cơng nghệ giúp cho việc quản lý điều hành VTHKCC đạt hiệu cao Cùng với phát triển khoa học công nghệ giới, cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi hành vi người, hình thành xu hướng đô thị thông minh, cư dân thông minh quyền điện tử Điều địi hỏi cần phải có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển phù hợp Nhà nước doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật, nắm bắt khoa học công nghệ để nâng cao hiệu hoạt động - Thể chế, sách phát triển: Đây yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài đến phát triển VTHKCC xe buýt Hiện nay, hệ thống pháp luật quản lý -821- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải VTHKCC cịn chưa đầy đủ, chế, sách cịn thiếu minh bạch chưa quán nên công tác quản lý nhiều bất cập hạn chế Nếu thiếu lãnh đạo toàn diện hỗ trợ nhà nước thơng qua chế, sách phát triển hợp lý khó đạt hiệu mong đợi Mọi thể chế, sách phát triển phải xây dựng để vừa khai thác tối đa lợi vừa phải đáp ứng mục tiêu môi trường xã hội Đặc biệt vốn đầu tư sách trợ giá, hỗ trợ hoạt động VTHKCC Ảnh hưởng yếu tố kinh tế xã hội (KTXH) đô thị đến nhu cầu VTHKCC: Trong yếu tố khách quan tác động đến nhu cầu VTHKCC, yếu tố KTXH như: phát triển KTXH đô thị (đặc trưng mức tăng trưởng kinh tế (GDP), quy mô dân số, đầu tư phát triển GTVT hay sách hỗ trợ hoạt động có ảnh hưởng định đến nhu cầu VTHKCC - Quy mô dân số: yếu tố nói lên số lượng nhu cầu Thơng thường, quy mơ dân số tăng kéo theo nhu cầu dịch vụ tăng, có nhu cầu VTHKCC tăng theo Nếu quy mô dân số tăng mà nhu cầu lại giảm ngược lại vấn đề phải xem xét phát triển ổn định chưa - Tăng trưởng kinh tế: yếu tố tác động đến lĩnh vực phát triển đô thị, quy mô kinh tế lớn, có mức tăng trưởng ổn định đảm bảo nhu cầu dân sinh nhu cầu dịch vụ khác - Vốn đầu tư: bao gồm vốn đầu tư cho tồn hệ thống GTVT thị vốn đầu tư cho VTHKCC Nếu nguồn vốn đầu tư ổn định, có xu hướng tăng để phát triển CSHT, sở vật chất kỹ thuật ngày nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu hành khách Những yếu tố không tác động trực tiếp đến hoạt động VTHKCC có tác động vĩ mơ, lâu dài đến tính bền vững hệ thống Khi nhu cầu tăng sản lượng VTHKCC tăng qua năm Điều cho thấy mức độ phát triển đáp ứng nhu cầu lại hệ thống VTHKCC Q trình địi hỏi nguồn đầu tư ổn định giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu định lượng số tiêu kinh tế xã hội chủ yếu có liên quan đến VTHKCC xe bt TP Hải Phịng thơng qua mơ hình hồi quy tuyến tính để xác định mối quan hệ chúng Các tiêu lựa chọn đưa vào mô hình (các biến tương ứng) sau: Y: Khối lượng VTHKCC/năm, đặc trưng cho nhu cầu phát triển VTHKCC; X1: GDP Hải Phòng qua năm (so sánh 2010), đặc trưng cho tốc độ phát triển kinh tế địa phương; X2: Dân số thị Hải Phịng, đặc trưng cho quy mô phát triển mặt xã hội; X3: Tổng vốn đầu tư phát triển GTVT đô thị, đặc trưng cho mức độ phát triển hệ thống GTVT; X4: Tổng mức trợ giá, đặc trưng cho mức độ đầu tư trực tiếp vào hệ thống VTHKCC -822- Trường Đại học Giao thông vận tải Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Số liệu đầu vào Bảng dưới đây: Bảng Thống kê số tiêu kinh tế xã hội liên quan đến VTHKCC xe buýt TP Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2018 Năm Khối lượng VTHKCC (1000 lượt khách/năm) GDP hàng năm so sánh 2010 (tỷ đồng) Tổng dân số đô thị (1000 người) Tổng vốn đầu tư phát triển GTVT đô thị (tỷ đồng/năm) 2010 5.100 68.827 1.837 5.111,81 Tổng mức trợ giá cho VTHKCC (triệu đồng/năm) 5.000,00 2011 4.500 76.398 1.880 5.022,20 5.500,00 2012 4.400 82.602 1.904 5.054,04 5.550,00 2013 4.700 88.508 1.925 5.477,13 9.000,00 2014 5.400 96.373 1.946 5.758,74 12.400,00 2015 6.100 106.242 1.963 6.214,52 13.300,00 2016 7.000 116.470 1.980 6.657,68 15.000,00 2017 7.400 132.778 1.998 6.554,03 15.500,00 2018 6.800 154.370 2.028 6.440,75 16.000,00 (Nguồn: Sở GTVT - Sở KHĐT Hải Phòng, 2019[4]) Tác giả sử dụng Cơng cụ phân tích liệu (Data Analysis/Regression) phần mềm Microsoft Excel để tính tốn phân tích mơ hình hồi quy biến độc lập X1, X2, X3, X4 biến phụ thuộc Y Mơ hình hồi quy phản ánh phụ thuộc tuyến tính nhu cầu VTHKCC xe buýt đến yếu tố kinh tế xã hội đô thị Chọn mức ý nghĩa α=0,05 (5%) Độ tin cậy hồi quy 1-=0,95 (95%) Nếu giá trị P kết hồi quy nhỏ hay mức ý nghĩa α, số liệu coi có ý nghĩa thống kê Mức tin cậy cao (giá trị P thấp), kết có ý nghĩa Tác giả tiến hành phân tích độc lập mơ hình: - Mơ hình 1: ảnh hưởng gián tiếp yếu tố KTXH đến nhu cầu VTHKCC (Mối quan hệ phụ thuộc biến Y biến X1, X2, X3); - Mơ hình 2: ảnh hưởng trực tiếp trợ giá đến nhu cầu VTHKCC (Mối quan hệ phụ thuộc biến Y X4) PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Kết chạy phần mềm Excel thể qua thông số hồi quy Bảng 2, dưới 2.1 Đánh giá mơ hình * Phương trình hồi quy: Y = 1,93X1 – 17,71X + 0,03X + 25.685,29 * Kiểm định phù hợp mô hình hồi quy: -823- Hội nghị Khoa học cơng nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải Để có kết luận xác phù hợp mơ hình (tồn hay khơng mối quan hệ (sự tương quan) biến), ta tiến hành kiểm định cách so sánh giá trị F-crit (Significance F) mơ hình với mức ý nghĩa  Ta thấy: Significance F = 0,0001 < α = 0,05 nên mô hình hồi quy phù hợp Mơ hình có ý nghĩa vị trí thống kê kiểm định F < α * Kiểm định giả thuyết với hệ số hồi quy: Để khẳng định tồn nhận giá trị cụ thể hệ số cụ thể mơ hình, ta kiểm tra theo điều kiện: | t | > t / (n - k) Sử dụng hàm TINV Excel để tính giá trị t / (n - k) Ta có: t / (n - k) = TINV(/2 ; n - k) = TINV(0,025 ; 5) = 3,16 Từ bảng kết ta có giá trị t theo biến X1, X2, X3 7,27, - 3,66 3,27 Do đó, điều kiện | t | > t / (n - k) thỏa mãn Các hệ số hồi quy gắn liền với biến X1, X2 X3 có ý nghĩa giá trị P-value tương ứng với hệ số hồi quy 0,0007; 0,01; 0,02 nhỏ α Hệ số tương quan bội 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố kinh tế xã hội đến nhu cầu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hải Phòng, Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố kinh tế xã hội đến nhu cầu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hải Phòng