0

Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

137 34 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2021, 18:45

... triển hàng đ? ??u châu Á với học quảng bá du lịch thông qua chiến dịch truyền thông “Dynamic Korea” “Imagine Your Korea” nguồn kinh nghiệm đ? ??t giá cho Việt Nam Từ thực tiễn Hàn Quốc nét tương đ? ??ng... lực kiểm tra, đ? ?nh giá chiến dịch Với lợi tiềm du lịch đ? ?nh giá cao, Việt Nam hồn tồn dựa kinh nghiệm học chiến dịch truyền thông Hàn Quốc đ? ?? xây dựng đ? ?ơc chiến dịch truyền thông du lịch bản, hiệu... tương đ? ??ng tiềm du lịch văn hóa, Việt Nam vận dụng nhiều từ học kinh nghiệm Hàn Quốc đ? ?? nâng cao hiệu chiến dịch truyền thông ngành du lịch Với phân tích chương 2, chương đ? ?a học kinh nghiệm khuyến
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1.2.2 Mô hình truyền thông cơ bản và các bước thực hiện một chiến dịch truyền thông hiệu quả - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

1.2.2.

Mô hình truyền thông cơ bản và các bước thực hiện một chiến dịch truyền thông hiệu quả Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 2.1 Logo chính thức của chiến dịch quảng bá du lịch Hàn Quốc – Dynamic Korea (Nguồn Tổng cục du lịch Hàn Quốc – KTO) - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.1.

Logo chính thức của chiến dịch quảng bá du lịch Hàn Quốc – Dynamic Korea (Nguồn Tổng cục du lịch Hàn Quốc – KTO) Xem tại trang 42 của tài liệu.
Hình 2.3 Bản đồ địa hình Hàn Quốc (Nguồn Tổng cục du lịch Hàn Quốc – KTO) - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.3.

Bản đồ địa hình Hàn Quốc (Nguồn Tổng cục du lịch Hàn Quốc – KTO) Xem tại trang 46 của tài liệu.
Hình 2.4 Ý nghĩa Logo“Dynamic Korea” với điểm nhấn chữ o– vòng tròn âm dương trong văn hóa khổng giáo, màu sắc biến đổi chuyển mình giữa hai - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.4.

Ý nghĩa Logo“Dynamic Korea” với điểm nhấn chữ o– vòng tròn âm dương trong văn hóa khổng giáo, màu sắc biến đổi chuyển mình giữa hai Xem tại trang 52 của tài liệu.
Hình 2.5 Buổi quảng bá, giới thiệu hình ảnh thương hiệu mới của du lịch Hàn Quốc tại Đảo Floating, khu Banpo - Hangang. - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.5.

Buổi quảng bá, giới thiệu hình ảnh thương hiệu mới của du lịch Hàn Quốc tại Đảo Floating, khu Banpo - Hangang Xem tại trang 54 của tài liệu.
Hình 2.6 Bảng tóm tắt các hoạt động truyền thông chủ yếu của Dynamic Korea và ImagineyourKorea - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.6.

Bảng tóm tắt các hoạt động truyền thông chủ yếu của Dynamic Korea và ImagineyourKorea Xem tại trang 55 của tài liệu.
điện tử Truyền hình - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

i.

ện tử Truyền hình Xem tại trang 56 của tài liệu.
Kênh truyền hình riêng Arirang TV, và đài truyền - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

nh.

truyền hình riêng Arirang TV, và đài truyền Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 2.7 Sách giới thiệu du lịch, văn hóa Hàn Quốc in bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Nguồn – KTO) - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.7.

Sách giới thiệu du lịch, văn hóa Hàn Quốc in bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Nguồn – KTO) Xem tại trang 58 của tài liệu.
Hình 2.8 Thư viện quốc gia Hàn Quốc (Nguồn KTO) - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.8.

Thư viện quốc gia Hàn Quốc (Nguồn KTO) Xem tại trang 60 của tài liệu.
Hình 2.9 Poster chiến dịch Dynamic Korea tại chương trình trao đổi văn hóa Hàn Quốc – Nhật Bản 2011(Nguồn KTO) - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.9.

Poster chiến dịch Dynamic Korea tại chương trình trao đổi văn hóa Hàn Quốc – Nhật Bản 2011(Nguồn KTO) Xem tại trang 62 của tài liệu.
Hình 2.11 Poster cổ động chương trình tại ViệtNam (tháng 9/2014) trong cuộc thi viết về chủ đề Hàn Quốc trong tôi khởi xướng bởi KNTO Việt Nam - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.11.

Poster cổ động chương trình tại ViệtNam (tháng 9/2014) trong cuộc thi viết về chủ đề Hàn Quốc trong tôi khởi xướng bởi KNTO Việt Nam Xem tại trang 63 của tài liệu.
Hình 2.10 Banner giới thiệu chiến dịch ImagineYourKorea tại Băng Cốc – Thái Lan trong chuỗi sự kiện Tuần lễ văn hóa Hàn Quốc Tháng 11/ - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.10.

Banner giới thiệu chiến dịch ImagineYourKorea tại Băng Cốc – Thái Lan trong chuỗi sự kiện Tuần lễ văn hóa Hàn Quốc Tháng 11/ Xem tại trang 63 của tài liệu.
Hình 2.12 Poster quảng cáo ngoài trời của ImagineyourKorea tại Anh tháng 9/2015 (Nguồn KTO) - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.12.

Poster quảng cáo ngoài trời của ImagineyourKorea tại Anh tháng 9/2015 (Nguồn KTO) Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình 2.13 Hình ảnh portal của website chính phủ Hàn Quốc trong chiến dịch Dynamic Korea (Nguồn KTO) - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.13.

Hình ảnh portal của website chính phủ Hàn Quốc trong chiến dịch Dynamic Korea (Nguồn KTO) Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình 2.14 Hình ảnh website chính thức của chiến dịch thúc đẩy du lịch Hàn Quốc Imagine Your Korea (Nguồn KTO) - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.14.

Hình ảnh website chính thức của chiến dịch thúc đẩy du lịch Hàn Quốc Imagine Your Korea (Nguồn KTO) Xem tại trang 65 của tài liệu.
Hình 2.16 Kênh Intagram chính thức của chiến dịch ImagineyourKorea được gần 4000 lượt người theo dõi với các thông tin được cập nhật thường xuyên - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.16.

Kênh Intagram chính thức của chiến dịch ImagineyourKorea được gần 4000 lượt người theo dõi với các thông tin được cập nhật thường xuyên Xem tại trang 66 của tài liệu.
Hình 2.15 Fanpage chính thức của ImagineYourKorea (Nguồn KTO) - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.15.

Fanpage chính thức của ImagineYourKorea (Nguồn KTO) Xem tại trang 66 của tài liệu.
Hình 2.17 Kênh Youtube chính thức của ImagineYourKorea thu hút 19.561 người đăng ký 23.793.073 lượt xem với hơn 3000 Video được cập nhật - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.17.

Kênh Youtube chính thức của ImagineYourKorea thu hút 19.561 người đăng ký 23.793.073 lượt xem với hơn 3000 Video được cập nhật Xem tại trang 67 của tài liệu.
Hình 2.18 Fanpage chính thức của chiến dịch ImagineyourKorea tại mạng xã hội Youku thu hút khoảng hơn 7 triệu người theo dõi tại Nhật Bản - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.18.

Fanpage chính thức của chiến dịch ImagineyourKorea tại mạng xã hội Youku thu hút khoảng hơn 7 triệu người theo dõi tại Nhật Bản Xem tại trang 67 của tài liệu.
Hình 2.19 Jung Ryeo Won (trái) và Park Si Hoo (phải) là hai đại sứ du lịch Hàn Quốc trong chiến dịch Dynamic Korea – Nguồn TV Report - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.19.

Jung Ryeo Won (trái) và Park Si Hoo (phải) là hai đại sứ du lịch Hàn Quốc trong chiến dịch Dynamic Korea – Nguồn TV Report Xem tại trang 68 của tài liệu.
Hình 2.20 Big Bag giới thiệu hình ảnh Hàn Quốc trong các ấn phẩm khởi động cho chiến dịch Imagine your Korea (Nguồn KTO) - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.20.

Big Bag giới thiệu hình ảnh Hàn Quốc trong các ấn phẩm khởi động cho chiến dịch Imagine your Korea (Nguồn KTO) Xem tại trang 69 của tài liệu.
Hình 2.21 Jeon Ji Hyun tại sự kiện công bố đại sứ Du lịch Hàn Quốc tháng 8/ 2014 - (Nguồn KTO) - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.21.

Jeon Ji Hyun tại sự kiện công bố đại sứ Du lịch Hàn Quốc tháng 8/ 2014 - (Nguồn KTO) Xem tại trang 71 của tài liệu.
Hình 2.22 Tháng 8/2015 Lee Min Ho trở thành đại diện quảng bá du lịch Hàn Quốc (Nguồn KTO) - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.22.

Tháng 8/2015 Lee Min Ho trở thành đại diện quảng bá du lịch Hàn Quốc (Nguồn KTO) Xem tại trang 72 của tài liệu.
Hình 2.23 Biểu đồ dự toán đóng góp của K– pop trong việc thúc đẩy các ngành mỹ phẩm, giải trí, du lịch (Nguồn thống kê từ đánh giá của KTO 2014) - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.23.

Biểu đồ dự toán đóng góp của K– pop trong việc thúc đẩy các ngành mỹ phẩm, giải trí, du lịch (Nguồn thống kê từ đánh giá của KTO 2014) Xem tại trang 81 của tài liệu.
Hình 2.24 Logo Tổng cục du lịch Hàn Quốc - KTO - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.24.

Logo Tổng cục du lịch Hàn Quốc - KTO Xem tại trang 90 của tài liệu.
Hình 2.26 Biểu đồ đóng góp trực tiếp của du lịch Hàn Quốc vào GDP (Nguồn Tourism Outlook – Visa) - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.26.

Biểu đồ đóng góp trực tiếp của du lịch Hàn Quốc vào GDP (Nguồn Tourism Outlook – Visa) Xem tại trang 95 của tài liệu.
Hình 2.27 Số liệu khách du lịch trong sáu tháng đầu năm 2014 của Hàn Quốc; Nguồn: Tổ chức du lịch Hàn Quốc (KTO) - Quảng bá du lịch hàn quốc thông qua các chiến dịch truyền thông thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với việt nam hiện nay (khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “dynamic korea” và “imagine your korea” từ năm 2010 đ

Hình 2.27.

Số liệu khách du lịch trong sáu tháng đầu năm 2014 của Hàn Quốc; Nguồn: Tổ chức du lịch Hàn Quốc (KTO) Xem tại trang 96 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm