0

Ke hoach hoat dong Cau lac bo tieng Anh nam hoc 20162017

5 3 0
  • Ke hoach hoat dong Cau lac bo tieng Anh nam hoc 20162017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2021, 04:58

TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Bộ phận chuyên môn nhà trường triển khai kế hoạch đến các tổ chuyên môn 3,4,5; theo dõi quá trình tổ chức sinh hoạt để đánh giá kết quả và báo cáo về Phòng Giáo dục v[r] (1)PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Số: 179/KH-S1HMT Hòa Mỹ Tây, ngày 07 tháng12 năm 2016 KẾ HOẠCH Hoạt động câu lạc tiếng Anh năm học 2016-2017 Căn Kế hoạch số 97/KH-GDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2016 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa tổ chức sinh hoạt câu lạc (CLB) tiếng Anh năm học 2016-2017; Căn Kế hoạch số 131/KH-S1HMT ngày 13 tháng 10 năm 2016 thực nhiệm vụ công tác chuyên môn năm học 2016-2017 trường Tiểu học Số Hòa Mỹ Tây, Trường Tiểu học Số Hòa Mỹ Tây xây dựng kế hoạch hoạt động CLB tiếng Anh năm học 2016-2017 cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Mục đích - Xây dựng môi trường để học sinh có thể sử dụng tiếng Anh và thực hành kỹ ngôn ngữ học cách tự nhiên và hào hứng - Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ tiếng Anh thông qua các hoạt động câu lạc - Tăng cường kỹ nghe, nói tiếng Anh, phát triển kỹ giao tiếp cho học sinh - Giao lưu, học hỏi lẫn nhau, giúp tiến bộ, tìm hiểu trao đổi phương pháp học tập - Tạo dựng sân chơi lành mạnh, sôi và bổ ích, thu hút học sinh tham gia, góp phần làm phong phú đời sống sinh hoạt tập thể cho học sinh Yêu cầu - Học sinh tự nguyện tham gia; - Tổ chức sinh hoạt câu lạc đúng kỳ; - Các chủ đề sinh hoạt phải phong phú, đem lại hiệu cao II ĐỐI TƯỢNG THAM GIA - Cán bộ, giáo viên yêu thích môn tiếng Anh - Học sinh các lớp 3,4,5 có kết học tập môn tiếng Anh mức Hoàn thành tốt Số lượng khối lớp không quá 12 em III NỘI DUNG, HÌNH THỨC (2) Nội dung Luyện kỹ nghe, nói, luyện phản xạ ngôn ngữ thông qua các trò chơi, bài hát, đọc thơ tiếng Anh, luyện kỹ thuyết trình các chủ đề tiếng Anh, theo chủ đề hàng tháng Hình thức tổ chức - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt CLB tối thiểu tháng lần hướng dẫn Ban chủ nhiệm CLB - Tổ chức thi nói tiếng Anh nhiều hình thức khác (thi hùng biện, hát, kể chuyện, đóng kịch,… tiếng Anh) - Tổ chức các hoạt động cho học sinh trải nghiệm sử dụng tiếng Anh Thành viên Câu lạc và các quy định thành viên - Thành viên CLB tiếng Anh là học sinh tham gia học tập Trường Tiểu học Số Hòa Mỹ Tây có nguyện vọng bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao khả tiếng Anh - Quyền lợi thành viên Câu lạc bộ: + Được tham gia vào các hoạt động chính thức Câu lạc + Được tư vấn, giúp đỡ trước khó khăn quá trình học tiếng Anh + Được tham gia các chương trình phối hợp Câu lạc với các tổ chức và ngoài nhà trường để nâng cao trình độ tiếng Anh + Có quyền đưa các ý kiến đóng góp xây dựng Câu lạc + Có quyền xin khỏi Câu lạc có nguyện vọng - Nghĩa vụ thành viên Câu lạc bộ: + Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế và quy định sinh hoạt Câu lạc + Tích cực tham gia các hoạt động Câu lạc + Tích cực đóng góp ý kiến và nội dung để xây dựng Câu lạc + Tham gia các chương trình sinh hoạt Câu lạc đúng và đầy đủ IV NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ TỪNG THÁNG Nội dung sinh hoạt hàng tháng TT Thời gian Chủ đề và nội dung sinh hoạt Tháng 12 Opening Ceremony of English Club (Lễ mắt câu lạc Tiếng Anh) Christmas (Giáng sinh) Điều chỉnh, bổ sung (3) Tháng Tet holiday (Kỳ nghỉ Tết) Tháng My family (Gia đình tôi) Tháng Mother’s Day (Chủ đề mẹ) Tháng My Hobbies (Sở thích tôi) Tháng My school (Trường tôi) Summer Holiday (Kỳ nghỉ hè) Tháng Children's Day (Ngày Quốc tế thiếu nhi) Tháng 7,8 Autumn Festival (Tết Trung thu) Tổ chức mắt CLB và sinh hoạt kỳ đầu - Thời gian: 30 phút ngày 24/12/2016 - Địa điểm: Tại điểm trường Quảng Mỹ thuộc Trường TH Số Hòa Mỹ Tây - Nội dụng, chương trình: (Có Chương trình chi tiết kèm theo) V TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Bộ phận chuyên môn nhà trường triển khai kế hoạch đến các tổ chuyên môn 3,4,5; theo dõi quá trình tổ chức sinh hoạt để đánh giá kết và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo; - Các tổ trưởng chuyên môn triển khai cho các thành viên tổ; thông báo để học sinh đăng ký tham gia CLB; - Ban chủ nhiệm xây dựng kịch chi tiết buổi sinh hoạt, trình lãnh đạo nhà trường duyệt trước tổ chức sinh hoạt CLB; tham mưu, đề xuất và chuẩn bị điều kiện để mắt CLB tiếng Anh vào cuối tháng 12/2016 Trên đây là kế hoạch hoạt động câu lạc tiếng Anh năm học 2016-2017 Trường Tiểu học Số Hòa Mỹ Tây./ Nơi nhận: HIỆUTRƯỞNG - Tất GV trường; - Website trường; - Lưu: VT, CM Nguyễn Anh Thư (4) CHƯƠNG TRÌNH LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH (Kèm theo Kế hoạch số 179/KH-S1HMT ngày 07/12/2016 Trường Tiểu học Số Hòa Mỹ Tây) STT I NỌI DUNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH LỄ RA MẮT Văn nghệ chào mừng 1.ABC song 2.The way we go to school 3.Let’s count from from 1-10 Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu Phát biểu lãnh đạo nhà trường Đọc định thành lập CLB tiếng Thầy Hội Anh và mời mắt (Giáo viên và học sinh) Tặng hoa chúc mừng - Hiệu trưởng - Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tây Hòa - Trưởng ban Đại diện CMHS Phát biểu nhận nhiệm vụ Ban chủ nhiệm CLB Thông qua Quy chế hoạt động CLB Phát biểu lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Phát biểu đáp từ và chuyển sang nội dung II SINH HOẠT CLB Văn nghệ tập thể Head shoulders knees and toes 2.Family song 3.Rain rain go away Thi thuyết trình 05 học sinh CLB tham gia thi Đố vui: “RUNG CHUÔNG VÀNG” Văn nghệ toàn đội bài Jingle bell Phát biểu cảm ơn và tổng kết Thầy Trình,Thầy Hội, Cô Thương, cô Diễm, cô Lợ Thầy Hội, Cô Thương - Hiệu trưởng - Cô Diễm - Cô Diễm - Lãnh đạo Phòng GD&ĐT - MC học sinh dẫn chương trình học sinh dẫn chương trình Cô Diễm soạn slide 15 câu hỏi để chiếu Tất các thành viên CLB Hiệu trưởng (5) PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ TT 10 11 12 13 14 15 Nội dung Nắm danh sách học sinh CLB Tập các tiết mục văn nghệ Thuê âm và hỗ trợ số lượng học sinh, kỉ thuật máy Trang trí lễ đài Đặt maket Liên hệ mua đồ đồng phục cho CLB Chuẩn bị kịch chi tiết và dẫn chương trình (MC) Chuẩn bị Quy chế hoạt động CLB Mua 03 bó hoa tặng CLB Chuẩn bị nước cho đại biểu Đánh thư mời Đại biểu Tổ chức họp PHHS các em CLB Hướng dẫn 05 học sinh thi thuyết trình Thuyết kế 15 câu hỏi trò chơi “Rung chuông vàng” Quà tặng HS đạt kết trò chơi Người phụ trách Diễm, Thương Hội, Diễm, Thương, Lợ Trình Mênh, Tây, Vinh, Kim Mênh Thương Thương, Hội Diễm Nhuynh Văn phòng Văn phòng Lãnh đạo nhà trường Thương, Diễm Diễm Thương (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach hoat dong Cau lac bo tieng Anh nam hoc 20162017, Ke hoach hoat dong Cau lac bo tieng Anh nam hoc 20162017