0

GV TOÁN dữ LIỆU, THU THẬP dữ LIỆU TOÁN 6 SGK mới

4 3 0
  • GV TOÁN   dữ LIỆU, THU THẬP dữ LIỆU TOÁN 6 SGK mới

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:22

NHĨM GIÁO VIÊN TỐN DỮ LIỆU –THU THẬP DỮ LIỆU PHIẾU ĐỀ SỐ 01 Phần 1: Trắc nghiệm (2.0 điểm) Cho hai dãy liệu: (1) Số học sinh lớp trường: 50 45 47 48 46 43 44 (2) Tên vật ni u thích gia đình: Con chó, mèo, chim, sâu, gà, lợn, bò Chọn đáp án câu sau? Câu Trong liệu trên, dãy số liệu? A Dãy B Dãy Câu Số liệu có giá trị lớn dãy liệu thứ là: A 49 B 50 C 48 D 44 Câu Dữ liệu khơng hợp lí dãy liệu thứ hai là: A Con chim B Con mèo C Con sâu D Con bị Câu Em khơng thể thu thập liệu trường học gia đình em cách sau đây? A Quan sát B Lập phiếu hỏi C Làm thí nghiệm Phần : Bài tập tự luận (8.0 điểm) Bài 1: (2,0 điểm) An đun nước đo nhiệt độ nước số thời điểm sau bắt đầu đun kết sau: Số phút 10 11 sau bắt đầu đun Nhiệt 41 76 84 94 99 100 105 độ ( C) a) An thu liệu cách nào: quan sát, làm thí nghiệm hay lập bảng hỏi? b) Tìm giá trị khơng hợp lí (nếu có) liệu nhiệt độ nước mà An đo Giải thích Bài 2: (2,0 điểm) Trong liệu sau, liệu số liệu, liệu số liệu? Em liệt kê vài liệu liệu (2) (1) Diện tích tỉnh, thành phố nước (đơn vị tính km2) (2) Tên lồi động vật sống vườn quốc gia Cúc Phương (3) Số học sinh nam tổ lớp 6A Bài 3:(1,0 điểm) Để thu thập dãy liệu sau, em sử dụng phương pháp thu thập nào? SĐT: 0943313477 NHĨM GIÁO VIÊN TỐN a) Số bạn thuận tay trái lớp b) Nhiệt độ sôi số chất lỏng c) Thủ đô quốc gia Đông Nam Á Bài 4:(2,0 điểm) Đọan trích sau trích từ Thời báo tài Việt Nam số ngày 26-5-2020: Căn báo cáo nhanh Văn phịng Bộ Cơng an Cục hàng hải Việt Nam, tháng 5-2020 (từ ngày 15-4-2020 đến 14-5-2020), toàn quốc xảy 999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 529 người làm bị thương 660 người So với tháng kì năm 2019 tháng 5-2020 giảm 328 vụ, giảm 29 người tử vong, giảm 415 người bị thương Hãy liệt kê số vụ tai nạn giao thông, số người tử vong, số người bị thương tháng 5-2019 toàn quốc Bài 5:(1,0 điểm) Một nhà nghiên cứu giáo dục đến trường Trung học phát cho học sinh phiếu hỏi có nội dung sau: Kết kiểm phiếu sau: Hãy viết dãy liệu thu được? HƯỚNG DẪN PHIẾU ĐỀ SỐ 01 Phần I: Trắc nghiệm Câu Đáp án A B C Phần II: Phần tự luận Bài 1: a) An làm thí nghiệm để thu liệu SĐT: 0943313477 C NHĨM GIÁO VIÊN TỐN b) Giá trị 105 giá trị khơng hợp lí điều kiện bình thường nước sơi 1000C bay Bài 2: (1) (3) số liệu (2) khơng số liệu Liệt kê (2): Báo gấm, Sóc, Mèo rừng, Hươu sao, Nhím … Bài 3: a) Quan sát b) Làm thí nghiệm c) Tra cứu từ Internet Bài 4: Trong tháng 5-2019: Số vụ tai nạn giao thông là: 998 + 328 = 1326 (vụ) Số người tử vong là: 529 + 29 = 558 (người) Số người bị thương là: 660 + 415 = 1075 (người) Bài Dãy liệu thu dãy liệu biểu thị mơn thể thao u thích học sinh trường trung học PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02 Bài 1: Em ghi lại năm sinh thành viên gia đình Dãy liệu thu có phải dãy số liệu hay khơng? Bài 2: Em quan sát liệt kê: a) Các thân gỗ em gặp đường học b) Các loại phương tiện để di chuyển người Bài 3: Tìm giá trị khơng hợp lí (nếu có) dãy liệu sau: a) Tên số truyện cổ tích: Sọ Dừa, Thạch Sanh, Ông lão đánh cá cá vàng, Thầy bói xem voi b) Một số thân gỗ: xoan, xà cừ, bạch đàn, đậu tương, phi lao Bài 4: Bình thực đo khối lượng riêng viên sỏi (đơn vị kg/m3) lần ghi lại kết sau: 5000 769 167 923 300 a) Dữ liệu Bình thu có phải số liệu không? b) Biết khối lượng riêng nước 000 kg/m3 Trong giá trị Bình ghi lại trên, giá trị khơng hợp lí? Vì sao? Bài 5: Thầy giáo theo dõi thời gian giải tốn nhóm 10 học sinh lớp ghi lại bảng sau: Số thứ 10 tự học sinh Thời 10 9 10 15 gian (phút) SĐT: 0943313477 NHĨM GIÁO VIÊN TỐN Em viết dãy số liệu thu được? Bài 6: Hãy lập phiếu câu hỏi để thu thập liệu dụng cụ học tập bạn tổ em? SĐT: 0943313477 ... tai nạn giao thông là: 998 + 328 = 13 26 (vụ) Số người tử vong là: 529 + 29 = 558 (người) Số người bị thương là: 66 0 + 415 = 1075 (người) Bài Dãy liệu thu dãy liệu biểu thị mơn thể thao u thích học... thực đo khối lượng riêng viên sỏi (đơn vị kg/m3) lần ghi lại kết sau: 5000 769 167 923 300 a) Dữ liệu Bình thu có phải số liệu không? b) Biết khối lượng riêng nước 000 kg/m3 Trong giá trị Bình ghi... 10 15 gian (phút) SĐT: 0943313477 NHĨM GIÁO VIÊN TỐN Em viết dãy số liệu thu được? Bài 6: Hãy lập phiếu câu hỏi để thu thập liệu dụng cụ học tập bạn tổ em? SĐT: 0943313477
- Xem thêm -

Xem thêm: GV TOÁN dữ LIỆU, THU THẬP dữ LIỆU TOÁN 6 SGK mới , GV TOÁN dữ LIỆU, THU THẬP dữ LIỆU TOÁN 6 SGK mới

Từ khóa liên quan