0

GA 4 tuan 2

15 1 0
  • GA 4 tuan 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:56

HS theo dõi trong SGK HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết HS nêu những hiện tượng mình dễ viết sai, những tên riêng cần viết hoa Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang, Đoàn Trường Sinh, Hanh;[r] (1)TUẦN Thứ hai ngày 31 tháng năm 2015 Tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Giọng đọc phù hợp tính cách mạnh mẽ nhn vật Dế Mèn - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp, ght p bức, bất cơng, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối Chọn danh hiệu phù hợp với tính cách Dế Mèn (trả lời các câu hỏi SGK) KNS: Như tiết III.CHUẨN BỊ:Tranh minh hoạ Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc Bảng phụ phân tích sẵn câu III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV Bài cũ: GV yêu cầu HS đọc thuộc lòng bài tập đọc GV nhận xét & chấm điểm Bài mới: b1: Hướng dẫn luyện đọc Bước 1: GV giúp HS chia đoạn bài tập đọc Bước 2: GV yêu cầu HS luyện đọc theo trình tự các đoạn bài (đọc 2, lượt) + Ai đứng chóp bu bọn này? + Thật đáng xấu hổ! + Có phá hết vòng vây không? Lượt đọc thứ 2: GV yêu cầu HS đọc thầm phần chú thích các từ cuối bài đọc Bước 3: Yêu cầu HS đọc lại toàn bài Bước 4: GV đọc diễn cảm bài Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (KNS) Kĩ năng; -Thể thông cảm.-Xác định giá trị.-Tự nhận thức thân Bước 1: GV yêu cầu HS đọc thầm Trận địa mai phục bọn nhện đáng sợ nào? GV nhận xét & chốt ý: Để bắt kẻ nhỏ bé & yếu đuối Nhà Trò thì bố trí là kiên cố & cẩn mật Bước 2: GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2Dế Mèn đã làm cách nào để bọn nhện phải sợ? HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS đọc bài & nêu ý nghĩa câu chuyện HS đọc thuộc lòng bài thơ + Đoạn 1: dòng đầu (Trận địa mai phục bọn nhện) + Đoạn 2: dòng (Dế Mèn oai với bọn nhện) + Đoạn 3: Phần còn lại (Kết cục câu chuyện) Lượt đọc thứ 1: + Mỗi HS đọc đoạn theo trình tự các đoạn bài tập đọc + HS nhận xét cách đọc bạn Lượt đọc thứ 2: + HS đọc thầm phần chú giải 1, HS đọc lại toàn bài HS nghe HS đọc thầm đoạn Bọn nhện tơ kín ngang đường, bố trí nhện gộc canh gác, tất nhà nhện núp kín các hang đá với dáng vẻ HS đọc thầm đoạn Đầu tiên Dế Mèn chủ động hỏi, lời lẽ oai, giọng thách thức kẻ mạnh Thấy nhện cái xuất hiện, vẻ đanh đá, nặc nô - Dế Mèn oai hành động tỏ rõ GV nhận xét & chốt ý (GV lưu ý HS nhấn mạnh các sức mạnh “quay lưng, phóng càng (2) từ xưng hô: ai, bọn này, ta) Bước 3: GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn Dế Mèn đã làm cách nào để bọn nhện nhận lẽ phải? Bọn nhện sau đó đã hành động nào? đạp phanh phách” HS đọc thầm đoạn Dế Mèn vừa phân tích vừa đe doạ bọn nhện Chúng sợ hãi, cùng ran, cuống cuồng Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc diễn cảm chạy dọc, chạy ngang, phá hết các dây tơ HS khá, giỏi chọn đúng danh hiệu hiệp sĩ và giải lối thích lí vì lựa chọn (cu hỏi 4) Bước 1: Hướng dẫn HS đọc đoạn văn Mỗi HS đọc đoạn theo trình tự các đoạn Bước 2: Hướng dẫn kĩ cách đọc đoạn văn bài c Thực hành HS nhận xét, điều chỉnh lại cách đọc cho Bài văn này khuyên chúng ta diều gì? phù hợp d Áp dụng Củng cố : GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS họcYêu cầu HS nhà tiếp tục luyện đọc bài văn, chuẩn bị bài: Truyện cổ nước mình Toán CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ I.MỤC TIÊU: - Biết mối quan hệ đơn vị các hàng liền kề.- Biết viết, đọc các số có đến sáu chữ số II.CHUẨN BỊ: Bảng phóng to tranh vẽ (trang 8)Bảng từ bảng cài, các cài có ghi 100 000, 10 000, 000, 100, 10, III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV Khởi động: Bài cũ: Biểu thức có chứa chữ (tt) GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động1: Số có sáu chữ số a Ôn các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn GV treo tranh phóng to trang Yêu cầu HS nêu quan hệ liền kề đơn vị các hàng liền kề b Giới thiệu hàng trăm nghìn GV giới thiệu: 10 chục nghìn = trăm nghìn trăm nghìn viết là 100 000 (có số & sau đó là số 0) c Viết & đọc các số có chữ số GV treo bảng có viết các hàng từ đơn vị đến trăm nghìn GV gắn kết đếm xuống các cột cuối bảng, hình thành số 432516 HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS sửa bài HS nhận xét HS nêu HS nhận xét: HS nhắc lại HS xác định (3) Số này gồm có chữ số? GV yêu cầu HS xác định lại số này gồm bao nhiêu trăm nghìn, bao nhiêu chục nghìn, bao nhiêu đơn vị… GV hướng dẫn HS viết số & đọc số GV viết số, yêu cầu HS lấy các 100 000, 10 000, …., gắn vào các cột tương ứng trên bảng Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1: Sáu chữ số HS xác định HS viết & đọc số HS thực hiện, HS có thể tự nêu số có sáu chữ số sau đó đọc số vừa nêu HS làm bài HS sửa & thống kết Bài tập 2: Bài tập 3: Củng cố GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi HS tham gia trò chơi “Chính tả toán” Dặn dò: Chuẩn bị bài: Luyện tập: bài 3, trang 10 Buổi chiểu Luyện tập đọc I/ Mục tiêu: - Giúp HS luyện đọc trơn, trôi chảy, lưu loát, phát âm đúng - Củng cố lại kiến thức bài tập đọc đã học - Rèn kĩ đọc diễn cảm, đọc phân vai nhân vật truyện cách phù hợp II/ Chuẩn bị: - SGK Tiếng Việt III/ Các hoạt động dạy - học: Giáo viên hướng dẫn lại cách đọc cho học sinh - Gọi 2-3 HS khá đọc nối tiếp đoạn bài (2-3 lần) - Cho HS luyện đọc theo cặp, luyện đọc theo nhóm, luyện đọc theo tổ - Cho HS thi đọc các cặp, nhóm, tổ lớp - Gọi HS trả lời các câu hỏi nội dung bài tập đọc - Cho HS rút ý chính bài, HS khác nhận xét - Giáo viên kết luận Tổ chức thi đọc cá nhân, đọc theo nhóm, đọc theo tổ - Cho HS thi đọc các cặp, nhóm, tổ lớp - Cho HS thi đọc phân vai nhân vật - Gọi HS nhận xét cách đọc bạn - Giáo viên nhận xét, kết luận IV/ Củng cố - dặn dò: - Tuyên dương HS đọc bài tốt - Về nhà luyện đọc lại bài nhiều lần và chuẩn bị bài hôm sau - Luyện toán I/ Mục tiêu: - Giúp HS củng cố lại kiến thức toán đã học - Rèn kĩ làm toán cho HS, giúp HS yếu làm các bài toán đã học II/ Chuẩn bị: - SGK toán - Vở bài tập toán (4) III/ Các hoạt động dạy - học: GV hướng dẫn cách làm bài HS tự làm bài vào BT Gọi HS lên bảng chữa bài Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng GV nhận xét, kết luận IV/ Củng cố - dặn dò: - Tuyên dương HS làm bài tốt - Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài hôm sau Luyện Chính tả I/ Mục tiêu: - Giúp HS luyện viết đúng bài chính tả - Rèn kĩ viết đúng chính tả cho HS, giúp HS yếu nói riêng và lớp nói chung luyện viết đúng các từ khó, dễ viết sai, tên riêng cần viết hoa: Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang, Đoàn Trường Sinh, Hanh; từ ngữ dễ viết sai khúc khuỷu, gập ghềnh, liệt II/ Chuẩn bị: - SGK TV 4- Tập - Vở bài tập TV tập III/ Các hoạt động dạy - học: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe viết a Hướng dẫn chính tả: Giáo viên đọc đoạn viết chính tả Học sinh đọc thầm đoạn chính tả Cho HS luyện viết từ khó vào bảng con: Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang, Đoàn Trường Sinh, Hanh; từ ngữ dễ viết sai khúc khuỷu, gập ghềnh, liệt b Hướng dẫn HS nghe viết chính tả: Nhắc cách trình bày bài Giáo viên đọc cho HS viết Giáo viên đọc lại lần cho học sinh soát lỗi Hoạt động 2: Chấm và chữa bài - Chấm lớp đến bài - Giáo viên nhận xét chung Hoạt động 3: HS làm bài tập chính tả 2b và 3b - HS đọc yêu cầu bài tập - Giáo viên giao việc cho học sinh Cách tiến hành : - Học sinh đọc yêu cầu bài tập (2): Điền vào chỗ trống an hay ang - HS làm vào VBT sau đó thi đua làm trên bảng - Học sinh đọc yêu cầu bài tập(3a/b): Giải câu đố - Gọi HS nhận xét - Giáo viên nhận xét và chốt lại lời giải đúng IV/ Củng cố - dặn dò: - Tuyên dương HS viết đúng, làm bài tốt - Về nhà luyện viết lại bài và chuẩn bị bài hôm sau (5) Thứ ba ngày 01 tháng năm 2015 Chính tả : (Nghe – viết) Mười năm cõng bạn học I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Nghe - viết đúng và trình bày bài CT sẽ, đúng qui định - Làm đúng BT2 và BT(3) a/b, BT CT phương ngữ GV soạn, phân biệt s / x, ăn / ăng II.CHUẨN BỊ:VBT Phiếu khổ to viết sẵn nội dung bài tập 2, để phần giấy trắng để HS làm tiếp BT3 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV Bài cũ: GV mời HS đọc cho bạn viết bảng lớp, lớp viết vào bảng tiếng có âm đầu l/ n vần an / ang Bài mới: Giới thiệu bài Hoạt động1: Hướng dẫn HS nghe - viết chính tả GV đọc đoạn văn cần viết chính tả lượt GV yêu cầu HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết & cho biết từ ngữ cần phải chú ý viết bài HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS viết bảng lớp, lớp viết bảng HS nhận xét HS theo dõi SGK HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết HS nêu tượng mình dễ viết sai, tên riêng cần viết hoa Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang, Đoàn Trường Sinh, Hanh; từ ngữ dễ viết sai khúc GV viết bảng từ HS dễ viết sai & hướng khuỷu, gập ghềnh, liệt dẫn HS nhận xét HS nhận xét GV yêu cầu HS viết từ ngữ dễ viết sai vào bảng HS luyện viết bảng GV đọc câu, cụm từ lượt cho HS viết GV đọc toàn bài chính tả lượt HS nghe – viết GV chấm bài số HS & yêu cầu cặp HS đổi HS soát lại bài soát lỗi cho HS đổi cho để soát lỗi chính tả Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả Bài tập 2: GV mời HS đọc yêu cầu bài tập HS đọc yêu cầu bài tập GV yêu cầu HS tự làm vào bài tập HS tự làm vào VBT GV dán các tờ phiếu đã viết sẵn nội dung truyện Vài HS lên bảng làm vào tờ phiếu đã in sẵn vui lên bảng, mời HS lên bảng thi làm đúng, nội dung truyện nhanh (GV lưu ý: gạch tiếng sai, viết tiếng đúng Từng em đọc lại truyện sau đã điền từ lên trên) hoàn chỉnh, sau đó nói tính khôi hài GV nhận xét kết bài làm HS, chốt lại lời truyện vui giải đúng, kết luận bạn thắng Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng Bài tập 3a: GV mời HS đọc yêu cầu bài tập 3a GV chốt lại lời giải đúng Dòng 1: chữ sáo Dòng 2: chữ ao HS đọc câu đố Cả lớp thi giải nhanh, viết đúng chính tả lời giải đố vào nháp (6) Củng cố Dặn dò: GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS.Chuẩn bị bài: Nghe – viết Cháu nghe câu chuyện bà; phân biệt tr / ch, dấu hỏi / dấu ngã Toán LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: - Viết và đọc các số có đến sáu chữ số - Bài 1, bài 2, bài (a, b, c), bài (a, b) II.CHUẨN BỊ: VBT Bảng cài, các ghi các chữ số (bảng từ) III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV Bài cũ: GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động1: Ôn lại các hàng GV cho HS ôn lại các hàng đã học, mối quan hệ đơn vị hai hàng liền kề GV viết số: 825 713, yêu cầu HS xác định các hàng & chữ số thuộc hàng đó là chữ số nào (Ví dụ: chữ số thuộc hàng đơn vị, chữ số thuộc hàng chục … Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1: GV yêu cầu HS tự nhận xét quy luật viết số tự làm Bài tập 2: Bài tập 3: Bài tập 4: GV lưu ý: Chữ số không để đầu cùng bên trái Ví dụ: 013 684 không phải là số có sáu chữ số (vì thực nó là số 13 684, là số có chữ số) Dặn dò: Chuẩn bị bài: Hàng & lớp HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS sửa bài HS nhận xét HS nêu HS xác định HS làm bài HS sửa & thống kết Đạo đức TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (Tiết 2) I.MỤC TIÊU: - Nêu số biểu trung thực học tập - Biết được: Trung thực học tập giúp em học tập tiến bộ, người yêu mến.- Hiểu trung thực học tập là trách nhiệm học sinh - Có thái độ và hành vi trung thực học tập II.CHUẨN BỊ:SGK Các mẩu chuyện, gương trung thực học tập III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài cũ: Trung thực học tập (tiết 1) Trò chơi chuyền thư: Vì cần phải trung thực HS nêu (7) học tập? Bài mới: a Khám phá Giới thiệu bài b Kết nối Hoạt động1: Thảo luận nhóm (bài tập 3) GV chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận nhóm GV kết luận cách ứng xử đúng tình huống: Chịu nhận điểm kém tâm học để gỡ lại Báo lại cho cô giáo biết để chữa lại điểm cho đúng Nói bạn thông cảm, vì làm là không trung thực học tập Hoạt động 2: Trình bày tư liệu đã sưu tầm (bài tập 4) Yêu cầu vài HS trình bày, giới thiệu Thảo luận lớp: Em nghĩ gì mẩu chuyện, gương đó? GV kết luận: Xung quanh chúng ta có nhiều gương trung thực học tập Chúng ta cần học tập các bạn đó c Thực hành: Trình bày tiểu phẩm (bài tập 5) GV mời 1, nhóm trình bày tiểu phẩm đã chuẩn bị + Em có suy nghĩ gì tiểu phẩm vừa xem? + Nếu em vào tình đó, em có hành động không? Vì sao? GV nhận xét chung d Vận dụng Củng cố : Luôn thực trung thực học tập và nhắc nhở bạn bè cùng thực Chuẩn bị bài: Vượt khó học tập (tiết 1) HS nhận xét Các nhóm thảo luận Đại diện nhóm trình bày Cả lớp trao đổi, chất vấn, nhận xét, bổ sung HS trình bày Lớp thảo luận (có thể thảo luận nhóm đôi) Thảo luận chung lớp: Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾT I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Biết thêm số từ ngữ (gồm thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng) chủ điểm Thương người thể thương thân (BT1, BT4); - Nắm cách dùng số từ có tiếng "nhân" theo nghĩa khác nhau: người, lịng thương người (BT2, BT3) II.CHUẨN BỊ:VBT Bút & tờ phiếu khổ to kẻ sẵn các cột BT1; kẻ bảng phân loại để HS làm BT2 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài cũ: GV yêu cầu HS viết vào tiếng có người gia đình mà phần vần: HS viết bảng lớp, lớp viết vào Bài mới: HS nhận xét Hoạt động1: Giới thiệu bài (8) Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập Bài tập 1: GV mời HS đọc yêu cầu bài tập GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng Từ ngữ thể lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại: lòng nhân ái, lòng vị tha, tình thân ái, tình thương mến, yêu quý, xót thương, đau xót, tha thứ, độ lượng, bao dung, thông cảm, đồng cảm … Từ ngữ trái nghĩa với nhân hậu yêu thương: ác, nanh ác, tàn ác, tàn bạo, cay độc, ác nghiệt, dữ, tợn, dằn …… Từ ngữ thể tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại: cứu giúp, cứu trợ, ủng hộ, hỗ trợ, bênh vực, bảo vệ, che chở, che chắn, che đỡ, nâng đỡ Từ ngữ trái nghĩa với đùm bọc giúp đỡ: ăn hiếp, hà hiếp, bắt nạt, hành hạ, đánh đập …… Bài tập 2: GV mời HS đọc yêu cầu bài tập GV phát phiếu khổ to riêng cho cặp HS Bài tập 3: GV giúp HS hiểu yêu cầu bài: Mỗi em đặt câu với từ thuộc nhóm a (nhân có nghĩa là người) từ nhóm b (nhân có nghĩa là lòng thương người) GV phát giấy khổ to & bút cho các nhóm HS làm bài GV nhận xét HS khá, giỏi nêu ý nghĩa các câu tục ngữ BT4 Bài tập 4: GV lập nhóm trọng tài, nhận xét nhanh, chốt lại lời giải: Ở hiền gặp lành: khuyên người ta Trâu buộc ghét trâu ăn: chê người Một cây làm chẳng …… hòn núi cao: Củng cố Dặn dò: GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS.Chuẩn bị bài: Dấu hai chấm HS đọc yêu cầu bài tập Từng cặp HS trao đổi, làm bài vào VBT Đại diện nhóm HS làmbài trên phiếu trình bày kết Cả lớp nhận xét kết làm bài HS đọc lại bảng kết có số lượng từ tìm đúng & nhiều Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng HS đọc yêu cầu bài tập HS trao đổi theo cặp, sau đó làm bài vào VBT HS đọc yêu cầu bài tập Mỗi HS nhóm tiếp nối viết câu mình đặt lên phiếu Đại diện các nhóm dán kết bài làm lên bảng lớp, đọc kết HS đọc yêu cầu bài tập Từng nhóm trao đổi nhanh câu tục ngữ Tiếp nối đọc nhanh nội dung khuyên bảo, chê bai câu Nhóm trọng tài nhận xét nhanh Thứ tư ngày 02 tháng năm 2015 Địa lí DÃY NÚI HOÀNG LIÊN SƠN I.MỤC TIÊU: - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, khí hậu dy Hồng Lin Sơn: + Dãy núi cao và đồ sộ Việt Nam: có nhiều đỉnh nhọn, sườn núi dốc, thung lũng thường hẹp và sâu.+ Khí hậu nơi cao lạnh quanh năm (9) - Chỉ dãy Hoàng Liên Sơn trên đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam - Sử dụng bảng số liệu để nêu đặc điểm khí hậu mức độ đơn giản: dựa vào bảng số liệu cho sẵn để nhận xét nhiệt độ Sa Pa vào tháng và tháng - Tự hào cảnh đẹp thiên nhiên đất nước Việt Nam II.CHUẨN BỊ:SGK Bản đồ tự nhiên Việt Nam - Tranh ảnh dãy núi Hoàng Liên Sơn & đỉnh núi Phan-xi-păng III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV Bài cũ: Nêu các bước sử dụng đồ? Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân GV trên đồ Việt Nam vị trí dãy Hoàng Liên Sơn Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm phía nào sông Hồng & sông Đà? Dãy núi Hoàng Liên Sơn dài bao nhiêu km? Đỉnh núi, sườn & thung lũng dãy núi Hoàng Liên Sơn nào? Tại đỉnh núi Phan-xi-păng gọi là nóc nhà Tổ quốc? Hoạt động 2: Thảo luận nhóm Dựa vào lược đồ hình 1, hãy đọc tên các đỉnh núi & cho biết độ cao chúng Quan sát hình (hoặc tranh ảnh đỉnh núi Phanxi-păng), mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng Hoạt động 3: Làm việc lớp GV yêu cầu HS đọc thầm mục SGK & cho biết khí hậu vùng núi cao Hoàng Liên Sơn nào? GV gọi HS lên vị trí Sa Pa trên đồ HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS trả lời HS dựa vào kí hiệu để tìm vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn lược đồ hình HS trình bày kết làm việc trước lớp HS trên đồ Việt Nam vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn & mô tả dãy núi Hoàng Liên Sơn (vị trí, chiều dài, độ cao, đỉnh, sườn & thung lũng dãy núi Hoàng Liên Sơn) Đại diện nhóm trình bày kết làm việc trước lớp HS các nhóm nhận xét, bổ sung Khí hậu lạnh quanh năm HS lên vị trí Sa Pa trên đồ Việt Nam Củng cố Dặn dò: Tập đọc TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng tự hào, tình cảm - Hiểu nội dung: Ca ngợi truyện cổ nước ta vừa nhân hậu, thông minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quí báu cha ông (trả lời các câu hỏi SGK; thuộc 10 dòng thơ đầu 12 dòng thơ cuối) Yêu thích tìm đọc & gìn giữ kho tàng truyện cổ đất nước II.CHUẨN BỊ: - Tranh minh hoạ Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc Sưu tầm các tranh minh hoạ các truyện cổ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV Bài cũ: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tt) HOẠT ĐỘNG CỦA HS (10) GV yêu cầu – HS nối tiếp đọc bài Sau học xong toàn bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu , em nhớ hình ảnh nào Dế Mèn? Vì sao? GV nhận xét & chấm điểm Bài mới: a Khám phá Giới thiệu bài b Kết nối: b1 Hướng dẫn luyện đọc Bước 1: GV giúp HS chia bài thơ thành đoạn HS nối tiếp đọc bài HS nêu ý riêng mình + Đoạn 1: Từ đầu ……… phật tiên độ trì + Đoạn 2: Tiếp theo ……… rặng dừa nghiêng soi + Đoạn 3: Tiếp theo ………… ông cha mình + Đoạn 4:Tiếp theo ………… chẳng việc gì + Đoạn 5: Phần còn lại Lượt đọc thứ 1: + Mỗi HS đọc đoạn theo trình tự các đoạn bài tập đọc + HS nhận xét cách đọc bạn Lượt đọc thứ 2: + HS đọc thầm phần chú giải Bước 2: GV yêu cầu HS luyện đọc theo trình tự các đoạn bài (đọc 2, lượt) Lượt đọc thứ 1: GV chú ý nhắc nhở HS cách phát âm, ngắt nghỉ hơi, giọng đọc phải phù hợp Bài thơ cần đọc với giọng chậm rãi, ngắt nhịp đúng với nội dung dòng thơ Lượt đọc thứ 2: GV yêu cầu HS đọc thầm phần chú thích các từ cuối bài đọc GV giải thích thêm các từ ngữ sau: Bước 3: Yêu cầu HS đọc lại toàn bài 1, HS đọc lại toàn bài Bước 4: GV đọc diễn cảm bài HS nghe B2 : Hướng dẫn tìm hiểu bài Vì tác giả yêu truyện cổ nước nhà? + Vì truyện cổ nước mình nhân hậu, ý nghĩa sâu xa + Vì truyện cổ giúp ta nhận phẩm chất quý báu cha ông + Vì truyện cổ truyền cho đời sau nhiều lời răn dạy quý báu ông cha ta Bài thơ gợi cho em nhớ đến truyện cổ nào? Tấm Cám Nêu ý nghĩa truyện đó? Tìm thêm truyện cổ khác thể nhân hậu người Việt Nam ta?  Em hiểu ý hai dòng thơ cuối bài nào? truyện cổ chính là lời răn dạy cha ông đời sau Qua câu chuyện cổ, ông cha dạy cháu cần sống nhân hậu, độ lượng, công bằng, Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc diễn cảm chăm chỉ… Hướng dẫn HS đọc đoạn thơ GV mời HS đọc tiếp nối đoạn bài Mỗi HS đọc đoạn theo trình tự các c Thực hành đoạn bài thơ Qua bài học em rút điều gì? d Áp dụng Củng cố : GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS học (11) Toán HÀNG VÀ LỚP I.MỤC TIÊU: - Biết các hàng lớp đơn vị, lớp nghìn Biết gi trị chữ số theo vị trí chữ số đó số Biết viết số thành tổng theo hàng - Bài 1, bài 2, bài II.CHUẨN BỊ:VBTBảng phụ đã kẻ sẵn phần đầu bài học (chưa điền số) III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV Bài cũ: GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà GV nhận xét Bài mới: Giới thiệu Hoạt động1: Giới thiệu lớp đơn vị, lớp nghìn Yêu cầu HS nêu tên các hàng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, GV viết vào bảng phụ GV đưa bảng phụ, viết số 321 vào cột số yêu cầu HS lên bảng viết chữ số vào các cột ghi hàng & nêu lại Tiến hành tương tự các số 654 000, 654 321 Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1: GV yêu cầu HS đọc to dòng chữ phần đọc số, sau đó tự viết vào chỗ chấm cột viết số (48 119) xác định hàng & lớp chữ số để điền vào chỗ chấm: chữ số hàng chục nghìn, lớp nghìn; chữ số hàng nghìn, lớp nghìn… Bài tập 2: GV cho HS tay vào chữ số số 876 325 đọc theo mẫu Các bài còn lại yêu cầu HS làm vào bài tập Bài tập 3: Yêu cầu HS nêu lại mẫu: GV viết số 543 216 lên bảng, yêu cầu HS lên bảng tay vào chữ số 2, sau đó xác định hàng & lớp chữ số đó: chữ số thuộc hàng trăm, lớp đơn vị nên giá trị chữ số là 200 Sau đó yêu cầu HS tự làm Bài tập 4: Yêu cầu HS xác định yêu cầu bài, quan sát mẫu tự làm Củng cố Dặn dò: Chuẩn bị bài: So sánh số có nhiều chữ số.Làm bài SGK HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS sửa bài HS nhận xét Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn HS nghe & nhắc lại HS đọc to HS tự viết vào chỗ chấm cột số viết số HS xác định hàng & lớp chữ số & nêu lại HS nhận xét: HS thực HS làm bài HS sửa & thống kết HS làm bài HS sửa HS làm bài HS sửa bài HS thi đua (12) Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE – ĐÃ ĐỌC I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Hiểu câu chuyện thơ Nàng tiên ốc, kể lại đủ ý lời mình Hiểu ý nghĩa cu chuyện: Con người cần thương yêu, giúp đỡ lẫn - Thương yêu, giúp đỡ người xung quanh II.CHUẨN BỊ:Tranh minh hoạ Bảng phụ viết câu hỏi tìm hiểu truyện III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài cũ: Yêu cầu HS tiếp nối kể lại truyện HS kể GV nhận xét & chấm điểm HS nhận xét Bài mới: A Khám phá: Giới thiệu bài B Kết nối: B1 Hướng dẫn HS tìm hiểu câu chuyện GV đọc diễn cảm bài thơ HS nghe +Bà lão nghèo làm nghề gì để sinh sống? + Bà lão kiếm sống nghề mò cua bắt ốc + Thấy Ốc đẹp, bà thương, không muốn bán, Bà lão làm gì bắt Ốc? thả vào chum để nuôi + Đi làm về, bà thấy nhà cửa đã quét +Từ có Ốc, bà lão thấy nhà có gì lạ? sẽ, đàn lợn đã ăn no, cơm nước đã nấu sẵn, vườn rau nhặt cỏ + Bà thấy nàng tiên từ chum nước Khi rình xem, bà lão đã nhìn thấy gì? bước + Bà bí mật đập vỡ vỏ ốc, ôm lấy nàng Sau đó, bà lão đã làm gì? tiên + Bà lão và nàng tiên sống hạnh phúc bên Câu chuyện kết thúc nào? Họ thương yêu hai mẹ C.Thực hành : Hướng dẫn HS kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện Bước 1: Hướng dẫn HS kể chuyện lời mình a) Yêu cầu HS kể chyện theo nhóm b) Yêu cầu HS thi kể chuyện trước lớp Bước 2: Trao đổi ý nghĩa câu chuyện D Áp dụng Dặn dò: GV nhận xét tiết học, Yêu cầu HS nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân Bước a) Kể chuyện nhóm b) Kể chuyện trước lớp Bước HS cùng GV bình chọn bạn kể chuyện hay nhất, hiểu câu chuyện (13) Thứ sáu ngày 04 tháng năm 2015 Tập làm văn TẢ NGOẠI HÌNH CỦA NHÂN VẬT TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Hiểu: Trong bài văn kể chuyện, việc tả ngoại hình nhân vật là cần thiết để thể tính cách nhân vật (Nội dung Ghi nhớ) - Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật (BT1, mục III); kể lại đoạn câu chuyện Nàng tiên ốc có kết hợp tả ngoại hình (BT2) - KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin- Tư sáng tạo II.CHUẨN BỊ:Bảng phụ ghi các ý đặc điểm ngoại hình Nhà Trò – bài (phần nhận xét) Phiếu đoạn văn Vũ Cao (phần luyện tập) VBT III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài cũ: Yêu cầu HS nhắc lại ghi nhớ bài? Trong các bài học trước, em đã biết tính cách HS nhắc lại nhân vật thường biểu qua HS trả lời phương diện nào? HS nhận xét Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động1: Hướng dẫn học phần nhận xét Câu 1: Chị Nhà Trò có đặc điểm Yêu cầu HS đọc đề bài ngoại hình sau: GV yêu cầu HS ghi vắn tắt nháp lời giải + Sức vóc: gầy yếu lột bài 1, suy nghĩ để trao đổi với các bạn bài + Thân mình: bé nhỏ + Cánh: mỏng cánh bướm non, ngắn chùn chùn, yếu, chưa quen mở + Trang phục: người bự phấn, mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng Câu 2: Ngoại hình nhân vật Nhà Trò thể tính cách yếu đuối, thân phận tội nghiệp, đáng thương, dễ bị ăn hiếp, bắt nạt chị Hoạt động 2: Hướng dẫn học phần ghi nhớ Vài HS đọc ghi nhớ SGK Cả lớp (KNS) Kĩ năng-Thể thông cảm.-Xác định đọc thầm lại giá trị.-Tự nhận thức thân Hoạt động 3: Hướng dẫn luyện tập Bài tập 1: HS đọc đọan văn yêu cầu bài tập Yêu cầu HS đọc đề bài & xác định yêu cầu đề Cả lớp đọc thầm yêu cầu, gạch bài từ miêu tả hình dáng nhân vật HS trao đổi, nêu từ ngữ miêu tả Những chi tiết miêu tả đó nói lên điều gì chú ngoại hình chú bé liên lạc bé? HS đọc yêu cầu bài tập SH đọc lại truyện thơ Nàng tiên Ốc Bài tập 2: HS trao đổi, nêu kết luận Yêu cầu HS đọc đề bài 2, HS thi kể Cả lớp nhận xét cách kể bạn có đúng Yêu cầu HS đọc lại truyện thơ Nàng tiên Ốc Củng cố – Dặn dò:GV nhận xét tiết học Yêu cầu với yêu cầu bài không HS ghi nhớ nội dung đã học (14) Toán TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU I.MỤC TIÊU: - Nhận biết hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu và lớp triệu Biết viết các số lớp triệu - Bài 1, bài 2, bài (cột 2) II.CHUẨN BỊ: VBT Bảng phụ có kẻ sẵn khung SGK (chưa viết số, chưa có chữ lớp triệu) Bảng III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài cũ: So sánh số có nhiều chữ số HS sửa bài Bài mới: Giới thiệu: HS nhận xét Hoạt động1: Giới thiệu lớp triệu gồm có hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu Yêu cầu HS lên bảng viết số nghìn, mười nghìn, trăm nghìn, mười trăm nghìn: 000 000 Hoạt động 2: Thực hành HS viết Bài tập 1: HS làm bài Bài tập 2: HS sửa bài Đọc số khoanh ghi số Dùng thước nối với khoanh có lời ghi đúng HS làm bài Bài tập 3: HS sửa & thống kết Yêu cầu HS làm mẫu thêm ý tiếp theo: số 250 000 thì chữ số thuộc hàng trăm nghìn, lớp HS phân tích mẫu nghìn nên giá trị chữ số là hai trăm nghìn, viết HS làm bài là 200 000 HS sửa Bài tập 4: Giúp HS vẽ mẫu đoạn thẳng, sau đó yêu cầu HS HS làm bài vẽ tiếp đoạn còn lại HS sửa bài Củng cố Dặn dò: Chuẩn bị bài: Triệu & lớp triệu (tt) Làm bài 2, SGK Sinh hoạt lớp Tuần I/ Mục tiêu : - Đánh giá tổng kết các hoạt động tuần - Kế hoạch công tác tuần II/ Chuẩn bị: Họp trước ban cán lớp III/Tiến hành sinh hoạt : 1/ Đánh giá tổng kết các hoạt động tuần vừa qua Lớp trưởng điều hành : Bắt bài hát Mời tổ trưởng lên nhận xét các thành viên tổ mình : học tập , nề nếp tác phong * LPHTập: Nhận xét chung học tập * LPLĐ: Nhận xét chung ; LĐ vệ sinh khu vực phân công ,trực nhật lớp * LPMT: Nhận xét sinh hoạt đội , tiếng hát đầu giờ, thể dục buổi * Lớp Trưởng: Nhận xét tổng kết chung, xếp loại theo tổ (15) +GV chủ nhiệm: Nhận xét Tuyên Dương mặt tốt : Tham gia học tập tốt , đa số các em làm bài đầy đủ lớp, nhà + Bộ môn thực tốt, có nề nếp học tập +Nhắc nhỡ HS khắc phục măt tồn +Lao động : Chưa tự giác, cần khắc phục thực tốt / GV nêu công tác - Đi học chuyên cần 100% - Ổn định thực tốt nề nếp, tác phong - Có ý thức học tập tốt - Có ý thức giữ vệ sinh mơi trường trường học - Kiểm tra vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường khu vực đã phân công - Chuẩn bị cho các phong trào thi đua Liên đội triển khai - (16)
- Xem thêm -

Xem thêm: GA 4 tuan 2, GA 4 tuan 2