0

ĐÁNH GIÁ độc TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN VÀmSƠ BỘ NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KIỂU ANDROGEN CỦA CÂY SÂM CAU VIỆT NAM (CURCULIGO ORCHIOIDES GAERTN ) TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

83 0 0
  • ĐÁNH GIÁ độc TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN VÀmSƠ BỘ NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KIỂU ANDROGEN CỦA CÂY SÂM CAU VIỆT NAM (CURCULIGO ORCHIOIDES GAERTN ) TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:19

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN VÀmSƠ BỘ NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KIỂU ANDROGEN CỦA CÂY SÂM CAU VIỆT NAM (CURCULIGO ORCHIOIDES GAERTN.) TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM CÁC CHỮ VIẾT TẮT AR Thụ thể androgen (Androgen receptor) DHEA Dehydroepiandrosteron DHT Dihydrotestosterone FSH Hormon kích thích nang trứng (Follice Stimulating Hormone) GnRH Hormon giải phóng yếu tố sinh dục (Gonadotropin Releasing Hormone) HE Hematoxylin - eosin LD50 Lethal dose 50% LH Hormon kích thích hồng thể (Luteinizing Hormone) OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development) SC Cao chiết ethanol thân rễ Sâm cau SHBG Globulin liên kết với hormone sinh dục (sex hormone-binding globulin) TES Testosterone TGF-1 Yếu tố tăng trưởng (Transforming growth factor - 1) YHCT Y học cổ truyền YHHĐ Y học đại MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÂY SÂM CAU 1.1.1 Đặc điểm thực vật, phân bố 1.1.2 Bộ phận dùng làm thuốc 1.1.3 Tính vị, tác dụng theo YHCT 1.1.4 Một số kết nghiên cứu theo YHHĐ 1.2 SINH LÝ SINH SẢN NAM 14 1.3 SUY SINH DỤC Ở NAM GIỚI 20 1.3.1 Khái niệm 20 1.3.2 Nguyên nhân phân loại 20 1.3.3 Dịch tễ 21 1.3.4 Triệu chứng chẩn đoán 21 1.3.5 Điều trị - Liệu pháp hormon 22 1.4 YHCT VỚI SINH SẢN NAM 23 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 CHẤT LIỆU NGHIÊN CỨU 26 2.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 26 2.3 THUỐC VÀ HÓA CHẤT 27 2.4 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 27 2.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.5.1 Đánh giá tác dụng kiểu androgen Sâm cau 27 2.5.2 Đánh giá độc tính bán trường diễn Sâm cau 30 2.6 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU .31 2.7 XỬ LÍ SỐ LIỆU 31 CHƯƠNG KẾT QUẢ 32 3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG KIỂU ANDROGEN CỦA SÂM CAU TRÊN MƠ HÌNH CHUỘT CỐNG TRẮNG ĐỰC TRƯỞNG THÀNH KHƠNG THIẾN 32 3.1.1 Ảnh hưởng lên thể trọng chuột 32 3.1.2 Ảnh hưởng lên trọng lượng quan sinh dục 32 3.1.3 Ảnh hưởng lên nồng độ protein toàn phần huyết 33 3.1.4 Ảnh hưởng đến nồng độ TES huyết 34 3.2 ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG KIỂU ANDROGEN CỦA SÂM CAU TRÊN MƠ HÌNH CHUỘT CỐNG TRẮNG ĐỰC NON THIẾN 34 3.2.1 Ảnh hưởng lên thể trọng chuột 34 3.2.2 Ảnh hưởng lên trọng lượng quan sinh dục 35 3.2.3 Ảnh hưởng lên nồng độ protein toàn phần huyết 37 3.2.4 Ảnh hưởng đến nồng độ TES huyết 37 3.3 ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA SÂM CAU 38 3.3.1 Tình trạng chung thỏ 38 3.3.2 Sự thay đổi trọng lượng thỏ 38 3.3.3 Ảnh hưởng lên chức tạo máu 38 3.3.4 Ảnh hưởng đến chức gan toàn vẹn tế bào gan 40 3.3.5 Ảnh hưởng đến chức thận 41 3.3.6 Ảnh hưởng lên hình thái cấu trúc vi thể gan thận 42 CHƯƠNG BÀN LUẬN 46 4.1 VỀ CHẤT LIỆU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46 4.1.1 Về chất liệu nghiên cứu 46 4.1.2 Về đối tượng nghiên cứu 48 4.1.3 Về phương pháp nghiên cứu 49 4.2 VỀ KẾT QUẢ TÁC DỤNG KIỂU ANDROGEN CỦA SÂM CAU 51 4.2.1 Trọng lượng chuột 52 4.2.2 Trọng lượng tinh hoàn 52 4.2.3 Trọng lượng túi tinh 54 4.2.4 Trọng lượng tuyến tiền liệt 55 4.2.5 Trọng lượng nâng hậu môn 56 4.2.6 Nồng độ testosterone toàn phần huyết 57 4.2.7 Nồng độ protein toàn phần huyết 63 4.3 VỀ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA SÂM CAU 64 KẾT LUẬN 68 KIẾN NGHỊ 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC……………………………………………………………………… DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Một số dạng TES thường dùng 22 Bảng 3.1 Ảnh hưởng Sâm cau lên thể trọng thể chuột cống trắng đực trưởng thành không thiến 32 Bảng 3.2 Ảnh hưởng Sâm cau lên trọng lượng quan sinh dục chuột cống trắng đực trưởng thành không thiến 33 Bảng 3.3 Ảnh hưởng Sâm cau lên nồng độ protein toàn phần huyết chuột cống trắng đực trưởng thành không thiến 34 Bảng 3.4 Ảnh hưởng Sâm cau lên nồng độ TES toàn phần huyết chuột cống trắng đực trưởng thành không thiến 34 Bảng 3.5 Ảnh hưởng Sâm cau lên thể trọng thể chuột cống trắng đực non thiến 35 Bảng 3.6 Ảnh hưởng Sâm cau lên trọng lượng quan sinh dục chuột cống trắng đực non thiến 36 Bảng 3.7 Ảnh hưởng Sâm cau lên nồng độ protein toàn phần huyết chuột cống trắng đực non thiến 37 Bảng 3.8 Ảnh hưởng Sâm cau lên nồng độ TES toàn phần huyết chuột cống trắng đực non thiến 37 Bảng 3.9 Ảnh hưởng Sâm cau đến trọng lượng thỏ 38 Bảng 3.10 Ảnh hưởng Sâm cau lên chức tạo máu 39 Bảng 3.11 Ảnh hưởng Sâm cau lên chức gan 40 Bảng 3.12 Ảnh hưởng Sâm cau lên chức thận 41 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Cây Sâm cau thân rễ (củ) Hình 1.2 Công thức cấu tạo Curculigoside A (C22H26O11) [23] Hình 1.3 Cơng thức cấu tạo Curculigine A (C20H28Cl2O12) [24] Hình 1.4 Cơng thức cấu tạo Curculigine C (C19H25Cl3O11) [25] Hình 1.5 Thiết đồ cắt đứng dọc quan sinh dục nam 14 Hình 1.6 Sơ đồ tổng hợp tiết TES từ tế bào Leydig tinh hồn 16 Hình 3.2 Hình thái vi thể gan thỏ lô sau 30 ngày (HE x 400) 42 Hình 3.4 Hình ảnh vi thể thận thỏ lô chứng sau 30 ngày (HE x 400) 43 Hình 3.6 Hình thái vi thể thận thỏ lô sau 30 ngày (HE x 400) 43 Hình 3.9 Hình ảnh vi thể gan thỏ lô sau 15 ngày dừng uống (HE x 400) 44 ĐẶT VẤN ĐỀ Suy sinh dục nam hội chứng lâm sàng sinh hóa liên quan mật thiết với tuổi, đặc trưng triệu chứng lâm sàng suy giảm nồng độ testosterone huyết thanh, gây tác động bất lợi lên sức khỏe chất lượng sống [59] Liệu pháp testosterone thay điều trị trường hợp nam giới bị suy sinh dục giúp cải thiện đáng kể triệu chứng như: tăng khối lượng cơ, giảm khối lượng mỡ, tăng mật độ khoáng xương, cải thiện chức tình dục, cảm xúc cảm giác khỏe khoắn nói chung [59], [60], [63] Tuy nhiên, số tác dụng không mong muốn ghi nhận làm tăng nguy phì đại tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt…[59], [63] Điều dẫn đến xu hướng sử dụng thuốc, thuốc có nguồn gốc thiên nhiên thay cho testosterone tổng hợp Nhiều vị thuốc YHCT sử dụng để điều trị chứng suy sinh dục nam có hiệu như: Ba kích, Nhục thung dung, Dâm dương hoắc, Đỗ trọng, Hải mã, Nhân sâm… Gần đây, vị thuốc Sâm cau ca ngợi dược thảo quý, có tác dụng tăng cường chức sinh lý sức khỏe tình dục nam giới Sâm cau, tên khoa học Curculigo orchioides Gaertn., thuộc họ Tỏi voi lùn (Hypoxidaceae) [1], có nhiều tên gọi khác Ngải cau, Cơ nốc lan, Tiên mao…[2] Bộ phận dùng làm thuốc thân rễ Rhizoma Curculiginis Theo YHCT, thân rễ (hay củ) Sâm cau có vị cay, tính ấm, có độc, vào hai kinh Tỳ Thận, có tác dụng bổ Thận tráng dương, ôn trung táo thấp, tán ứ, trừ tê, kiện gân cốt Theo kinh nghiệm dân gian Sâm cau nước ta chủ yếu dùng để trị chứng liệt dương, thể suy nhược, đau nhức xương khớp Dùng dạng sắc ngâm rượu uống, dùng riêng phối hợp với thuốc khác [2], [3], [7] Các nghiên cứu xác định thành phần hóa học Sâm cau nhóm phenolic glycosid, chất có hoạt tính dược học chủ yếu Ngồi Sâm cau cịn chứa flavones, steroids, saponins, triterpenoids…[11], [12], [14] Về tác dụng dược lý, nghiên cứu chứng minh Sâm cau có nhiều tác dụng như: chống viêm, tăng cường sinh dục, kích thích miễn dịch, kháng histamine, kháng hen, bảo vệ gan, chống loãng xương, kháng tiểu đường, chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống ung thư…[9], [14], [26], [33], [38], [44], [45], [50] Tuy nhiên, nghiên cứu Sâm cau Việt Nam chưa nhiều, đặc biệt nghiên cứu tác dụng cải thiện chức sinh lý nam giới khảo sát độ an toàn dược liệu Do vậy, đề tài “Đánh giá độc tính bán trường diễn sơ nghiên cứu tác dụng kiểu androgen Sâm cau Việt Nam (Curculigo orchioides Gaertn.) động vật thực nghiệm” tiến hành với mục tiêu: Đánh giá sơ tác dụng kiểu androgen cao chiết ethanol thân rễ Sâm cau chuột cống đực Khảo sát độc tính bán trường diễn cao chiết ethanol thân rễ Sâm cau thỏ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÂY SÂM CAU 1.1.1 Đặc điểm thực vật, phân bố Hình 1.1 Cây Sâm cau thân rễ (củ) Sâm cau tên khoa học Curculigo orchioides Gaertn., thuộc họ Tỏi voi lùn (Hypoxidaceae) [1] Sâm cau có nhiều tên Ngải cau, Cơ nốc lan, Tiên mao…[2] Sâm cau loài thảo sống lâu năm, có chiều cao khoảng 20-30 cm Có từ 3-6 lá, hình mũi mác xếp nếp tựa cau từ thân rễ nên gọi Sâm cau Phiến thon hẹp, hai mặt nhẵn gần màu, gân song song, dài 40cm, rộng 2-3,5cm, cuống dài 10cm Thân rễ mập, hình trụ dài, dạng củ, to ngón tay út, có rễ phụ nhỏ, vỏ thô màu nâu, nạc màu vàng ngà Hoa màu vàng xếp 3-5 nhỏ thành cụm, trục ngắn kẽ lá, nằm bắc hình trái xoan lợp lên nhau, đài có lơng; tràng cánh nhẵn, nhị xếp thành hai dãy, nhị ngắn, bầu hình thoi, có lơng rậm Hoa có vào mùa hè, mùa thu (tháng 5-7) Quả nang thn, dài 1,5cm, chứa từ 1-4 hạt phình đầu [3] Trên giới, Sâm cau phân bố số tỉnh phía Nam Trung Quốc, Lào, Malaysia, Thái Lan, Philippine, Ấn Độ Ở Việt Nam Sâm cau phân bố rải rác tỉnh vùng núi, từ Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng đến Tây Nguyên Sâm cau loài ưa ẩm, ưa sáng chịu bóng, thường sống nơi đất cịn tương đối màu mỡ thung lũng, chân núi đá vôi ven rẫy Cây sinh trưởng phát triển tốt mùa mưa ẩm, phần thân rễ dạng củ, cắm sâu xuống đất, hoa hàng năm, già tự mở để hạt phát tán xung quanh [3] Sâm cau nhân giống tự nhiên hạt tách mầm Trồng thích hợp vào mùa xuân Có thể nhân giống vơ tính phương pháp ni cấy mơ tế bào cho hệ số nhân giống cao [4] Trước năm 1980, Sâm cau khai thác Sơn La, Hịa Bình làm dược liệu với quy mô lớn trở nên dần Sâm cau đưa vào Danh mục đỏ thuốc Việt Nam (Nguyễn Tập, 1996, 2001) [5], [6] 1.1.2 Bộ phận dùng làm thuốc Bộ phận dùng làm thuốc thân rễ Rhizoma Curguliginis Thu hái quanh năm, tốt vào mùa thu, đào rửa sạch, cạo bỏ vỏ ngâm nước vo gạo đêm để khử bớt độc, phơi khô [2], [3] 1.1.3 Tính vị, tác dụng theo YHCT Sâm cau vị cay, tính ấm, có độc, vào hai kinh Tỳ Thận, có tác dụng ơn Thận tráng dương, trừ hàn thấp, mạnh gân cốt, thông kinh hoạt lạc [3], [7] Trong dân gian, Sâm cau dùng chữa nam giới tinh lạnh, liệt dương, người già đái són, lạnh dạ, ăn, tê thấp, lưng gối vận động khó khăn Cịn dùng chữa hen tiêu chảy, làm thuốc bổ, giã nát đắp chữa lở loét, bệnh da [3], [7] Trong y học cổ truyền Trung Quốc, nước sắc thân rễ Sâm cau dùng làm thuốc bổ chung chữa suy nhược thể, đau lưng, viêm khớp, viêm thận mạn tính điều kinh Ở Ấn Độ, Nepal Philippine, thân rễ Sâm cau dùng làm thuốc lợi tiểu kích dục, chữa bệnh da, loét dày tá tràng, trĩ, lậu, bạch đới, hen, vàng da, tiêu chảy nhức đầu Ở Ấn Độ người ta dùng thân rễ Sâm cau để gây sẩy thai dạng thuốc sắc thuốc bột uống với đường, sữa Sâm cau có độc, dùng liều cao kéo dài gây cường dương, hao tinh tổn lực Người hư hỏa không nên dùng [3], [7] Dược liệu phơi khô, thái nhỏ dùng tán thành bột mịn, ngâm rượu sắc uống, liều 3-9g/ngày Dùng riêng phối hợp với vị thuốc khác [7] Một số thuốc có Sâm cau dùng lâm sàng [3]: • Chữa liệt dương rối loạn thần kinh chức năng: Sâm cau 8g; Sâm bố chính, Hồi sơn, Trâu cổ, Kỷ tử, Ngưu tất, Tục đoạn, Thạch hộc, vị 12g; Cam thảo nam, Cáp giới, Ngũ gia bì, vị 8g Sắc uống ngày thang • Chữa phong thấp, lưng lạnh đau, thần kinh suy nhược, liệt dương: Sâm cau 50g thái nhỏ vàng, rượu trắng 650ml Ngâm ngày Mỗi ngày uống hai lần vào trước hai bữa ăn chính, lần 25-30ml • Chữa nam giới liệt dương, phụ nữ tử cung lạnh khó thụ thai: 64 cá sấu chuột nhắt bị thiến tác giả Mai Thành Chung cs [76] cho thấy chuột tiêm TES liều 0,5 mg/kg/ngày liên tục 14 ngày khơng làm tăng nồng độ protein tồn phần huyết so với lô chứng Các hormon sinh dục, đặc biệt TES làm tăng đồng hóa protein thời kỳ dậy thì, cơ, hệ khối phát triển, ngồi cịn làm tăng tổng hợp khung protein xương [58] Như đồng hóa protein TES thể dạng protein cấu trúc tạo hình protein dự trữ, ảnh hưởng đến protein máu Điều giải thích cho kết nghiên cứu Sâm cau làm tăng rõ trọng lượng quan sinh dục, tăng mạnh nồng độ TES tồn phần lại khơng làm tăng nồng độ protein tồn phần huyết thanh, thấy Sâm cau khơng thể hoạt tính đồng hóa trội so với hoạt tính androgen 4.3 VỀ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA SÂM CAU Từ kết nghiên cứu tác dụng kiểu androgen, cho thấy với liều 525 mg cao/kg thể trọng chuột, Sâm cau thể hoạt tính androgen chuột cống trắng Điều mở hướng ứng dụng dùng Sâm cau để điều trị cho trường hợp suy sinh dục nam liệu pháp hormon Từ đặt vấn đề, liều dùng lâm sàng tối ưu, an tồn? Với liều có tác dụng chuột cống 525 mg cao/kg, ngoại suy liều tương đương có hiệu người với hệ số 1/7 [73] hiệu suất chiết 12,97% ta 578,3 mg dược liệu khô/kg cân nặng người trưởng thành Mức liều gấp 3,2 lần liều dùng khuyến cáo dân gian (60-180 mg dược liệu khô/kg/ngày [7]) Mặt khác, theo YHCT Sâm cau có độc, dùng liều cao kéo dài gây cường dương, hao tinh lực, vã mồ hôi, người hư hỏa cấm dùng [3] Do đó, việc đánh giá độc tính độ an tồn Sâm cau quy trình bắt buộc để làm cho thử nghiệm lâm sàng Tuy nhiên nghiên cứu độc tính Sâm cau khơng nhiều Một nghiên cứu năm 2013 đánh giá chất triterpenoid ketone loại cycloartane hợp chất khác biết chiết 65 xuất từ Sâm cau có ảnh hưởng gây độc lên tế bào gan người dòng HL-7702 [79] Nghiên cứu độc tính cấp Sâm cau chuột cống trắng, số tác Asif M Kumar A (2010) hay Elumalai A., Irisappan S.C Balamuthu K (2013) công bố kết giống dịch chiết methanol thân rễ Sâm cau với mức liều đến 2000 mg/kg thể trọng chuột khơng có chuột bị chết khơng có dấu hiệu bị ngộ độc [54], [55] Trên lâm sàng, chế phẩm Sâm cau dạng trà tan Tiên mao g/gói khoa Dược bệnh viện YHCT trung ương sản xuất Dương Minh Sơn cs nghiên cứu độc tính cấp chuột nhắt trắng độc tính bán trường diễn thỏ (2007) Kết với liều tăng dần từ 10 g/kg đến 30 g/kg thể trọng chuột nhắt trắng khơng ghi nhận có chuột chết tất lô, đa số chuột giảm hoạt động, nằm ngủ 2-3 giờ, sau 24 hoạt động nhanh nhẹn trở lại Trên thỏ với liều uống 9g/3 lần/ngày tuần khơng ghi nhận có thay đổi tình trạng chung, chức tạo máu chức gan, thận thỏ lô thử với lô chứng trước sau thử nghiệm [56] Mẫu thử cao chiết ethanol thân rễ Sâm cau dùng nghiên cứu tác giả Nguyễn Bích Ngọc khảo sát độc tính cấp chuột nhắt trắng Kết mức liều 45 g cao/kg thể trọng chuột, tương đương với 347 g dược liệu khô/kg thể trọng chuột, cao chiết ethanol thân rễ Sâm cau không gây chết chuột không ghi nhận dấu hiệu bất thường chuột tất lô, không xác định LD50 [11] Để tiếp tục đánh giá độc tính mẫu cao chiết Sâm cau này, tiến hành khảo sát độc tính bán trường diễn mẫu cao thỏ với mức liều 0,263 g cao/kg (tương đương liều có tác dụng dược lý chuột cống 525 mg cao/kg, ngoại suy thỏ, hệ số 0,5 [73]) 1,315 g cao/kg (gấp lần liều có tác dụng dược lý) Kết nghiên cứu cho thấy, sau 30 ngày cho thỏ uống liên tục, Sâm cau khơng gây ảnh hưởng lên tình trạng chung, cân nặng chức tạo máu Các số phản ánh chức gan toàn vẹn tế bào gan thỏ 66 gồm hoạt độ enzym AST, ALT, nồng độ protein billiribin toàn phần không thay đổi đáng kể so với lô chứng Chức thận thỏ thí nghiệm thể số ure creatinine Chỉ số ure giới hạn bình thường, không thay đổi khác biệt so với lô chứng Riêng số nồng độ creatinin có tăng nhẹ lô thỏ uống liều 1,315 g/kg sau 15 ngày 30 ngày uống, mức tăng chưa đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng thời điểm so với thời điểm lúc bắt đầu thí nghiệm (p >0,05) sau dừng uống mẫu thử 15 ngày số trở bình thường Liều cao thử độc tính thỏ 1315 mg cao/kg, với hệ số ngoại suy sang người 1/3 [73] hiệu suất chiết 12,97% suy liều tương đương người 3380 mg dược liệu khô/kg cân nặng, mức liều gấp 18,8 lần mức liều khuyến cáo dùng dân gian (60-180 mg dược liệu khô/kg [7]) Kết thử nghiệm thỏ cho thấy với mức liều mẫu cao chiết khơng có độc tính bán trường diễn Điều tạo sở khoa học cho việc ứng dụng Sâm cau làm thuốc điều trị suy sinh dục lâm sàng Một nghiên cứu hoi độc tính bán trường diễn dịch chiết methanol thân rễ Sâm cau nhóm Elumalai A., Irisappan S.C Balamuthu K thực năm 2013 chuột cống trắng cho kết quả: với mức liều Sâm cau 200, 400, 800 mg/kg thể trọng cho chuột uống liên tục tuần ghi nhận khơng có khác biệt đáng kể thay đổi khối lượng thể số huyết học quan sát nhóm Sâm cau nhóm chứng [55] Nghiên cứu cho kết tương tự Trên chức gan, tất lô thử làm không làm thay đổi hoạt độ ALT, AST billirubin so với lơ chứng Riêng nồng độ protein tồn phần, tất chuột lô dùng Sâm cau tăng so với lô chứng sau tuần dùng sau tuần dừng uống thuốc thử, mức tăng tỷ lệ thuận với liều, liều 800 mg/kg tăng mạnh với 18,38% sau tuần 45,58% sau tuần dừng uống [55] Kết nghiên cứu cho thấy Sâm cau với liều thử có làm tăng nồng độ 67 protein so với lô chứng, sau tuần tăng cao sau dừng uống thuốc tuần, 2,11% 2,67% Mức tăng không đáng kể, thấp nhiều mức tăng nghiên cứu Trên chức thận, nồng độ ure không khác biệt so với lơ chứng, riêng nồng độ creatinine tất mức liều làm tăng so với lô chứng, mức tăng tỷ lệ thuận với liều, liều 800 mg/kg tăng mạnh với 27,78% không đạt ý nghĩa thống kê sau tuần dừng uống nồng độ trở mức tương đương với trước lúc thí nghiệm [55] Kết tương đương với kết chúng tôi, nhiên mức tăng nghiên cứu thấp so với nghiên cứu Tóm lại, kết với nghiên cứu tương đồng Sự khác chủ yếu tỷ lệ thay đổi thơng số theo dõi Điều lí giải cách chọn đối tượng nghiên cứu khác Chúng tiến hành nghiên cứu thỏ, cịn nghiên cứu làm chuột cống, thay đổi chuột cống nhạy so với thỏ Ngoài ra, nguồn gốc cách thức bào chế mẫu thử từ dược liệu khác lí dẫn đến khác Trong khuôn khổ đề tài cao học, hạn hẹp thời gian xung đột kinh phí khơng cho phép chúng tơi thực nghiên cứu chuyên sâu để đánh giá chi tiết độc tính độ an tồn Sâm cau độc tính trường diễn, độc tính sinh sản, độc tính di truyền… hi vọng nghiên cứu sau tiếp tục thực để bổ sung thêm liệu khoa học Sâm cau 68 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu sơ tác dụng kiểu androgen khảo sát độc tính bán trường diễn cao chiết ethanol thân rễ Sâm cau Curculigo orchioides Gaertn thu hái Việt Nam thực nghiệm, rút số kết luận sau: Cao chiết ethanol thân rễ Sâm cau với hai mức liều thử 350 mg cao/kg 525 mg cao/kg trọng lượng chuột cống, tương đương với 2,7 g dược liệu khô/kg 4,05 g dược liệu khô/kg trọng lượng chuột cống thể tác dụng kiểu androgen qua mơ hình thực nghiệm Hershberger, tác dụng phụ thuộc liều Trong đó, mức liều 525 mg cao/kg mơ hình chuột cống đực non thiến thể tác dụng rõ qua việc làm tăng mạnh trọng lượng tuyến tiền liệt (↑51,14%), túi tinh (↑35,38%) tăng cao nồng độ testosterone huyết (↑682,3%) so với lô chứng bệnh lý dùng nước cất, mức tăng đạt ý nghĩa thống kê (p0,05, pa-b >0,05, pa-c >0,05, pa-d >0,05 Hematocrit ( %) D0 (a) D15 (b) D30 (c) D45 (d) Tỷ lệ lympho bào ( %) D0 (a) D15 (b) D30 (c) D45 (d) 36,9 ± 1,3 37,9 ± 2,4 38,5 ± 1,5 38,2 ± 0,8 36,9 ± 0,9... 3.10 Ảnh hưởng Sâm cau lên chức tạo máu Chỉ số Bạch cầu (103/mm 3) Hồng cầu (106/mm 3) Tiểu cầu (103/mm 3) Thời điểm D0 (a) D15 (b) D30 (c) D45 (d) Lô chứng uống nước cất (n=1 0) 8,0 ± 0,6 9,2 ± 1,0... tác dụng kiểu androgen Sâm cau Việt Nam (Curculigo orchioides Gaertn. ) động vật thực nghiệm” tiến hành với mục tiêu: Đánh giá sơ tác dụng kiểu androgen cao chiết ethanol thân rễ Sâm cau chuột cống
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ độc TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN VÀmSƠ BỘ NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KIỂU ANDROGEN CỦA CÂY SÂM CAU VIỆT NAM (CURCULIGO ORCHIOIDES GAERTN ) TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM , ĐÁNH GIÁ độc TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN VÀmSƠ BỘ NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KIỂU ANDROGEN CỦA CÂY SÂM CAU VIỆT NAM (CURCULIGO ORCHIOIDES GAERTN ) TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM