0

BÁO CÁO TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ IPTV

15 0 0
  • BÁO CÁO TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ IPTV

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:19

HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG KHOA VIỄN THÔNG - - BÁO CÁO TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ CƠNG NGHỆ IPTV Giáo viên : Nguyễn Thị Thu Hiên Sinh viên thực : Nguyễn Đức Chiến Lớp : D17CQVT03-B Mã sinh viên : B17DCVT035 Nhóm :3 HÀ NỘI 14/06/2021 Kỹ thuật phát truyền hình MỤC LỤC Lời nói đầu Danh mục từ viết tắt Danh mục hình ảnh Chương 1: Tổng quan IPTV 1.1 Khái niệm IPTV 1.2 Cấu trúc mạng IPTV 1.3 Vấn đề phân phối IPTV 1.4 Các công nghệ cho IPTV 1.5 Các dịch vụ ứng dụng IPTV Chương 2: Các kỹ thuật phân phối mạng IPTV 2.1 Các loại mạng truy cập băng rộng 2.2 IPTV phân phối mạng internet Chương 3: Quản lý mạng IPTV 12 3.1 Đặt vấn đề 12 3.2 Quản lý thiết bị trình duyệt web 12 Chương 4: Kết luận 14 Tài liệu tham khảo 15 Kỹ thuật phát truyền hình LỜI NĨI ĐẦU Ngày nay, truyền hình dựa giao thức Internet IPTV phát triển mạnh mẽ tiến tới vị trí chủ chốt cơng nghiệp truyền hình thu phí, dịch vụ thu hút ý nhiều công ty viễn thông giới IPTV hệ thống nhiều tiện ích, nhận tín hiệu truyền hình video song song với dịch vụ đa phương tiện khác kết nối Internet Cụ thể, IPTV sử dụng kết nối băng rộng hệ thống mạng phân phối chương trình truyền hình sử dụng giao thức IP Trên giới IPTV triển khai mạnh mẽ thu lợi nhuận lớn Tại Việt Nam, IPTV công ty FPT cung cấp vào tháng năm 2006, đầu tháng năm 2009, VNPT bắt đầu cung cấp IPTV Hải Phòng Như vậy, thấy thị trường IPTV Việt Nam giai đoạn bắt đầu tiềm phát triển lớn Với hướng dẫn cô Nguyễn Thị Thu Hiên mong muốn hiểu cơng nghệ mới, sau thời gian tìm hiểu em hoàn thành tiểu luận với đề tài “Tìm hiểu cơng nghệ IPTV” Nội dung gồm trình bày chương sau:  Chương I: Tổng quan IPTV Chương trình bày tóm tắt khái niệm IPTV, cấu trúc mạng IPTV, vấn đề phân phối IPTV, công nghệ cho IPTV cuối số dịch vụ ứng dụng IPTV…  Chương II: Các giải pháp phân phối mạng IPTV Chương đưa giải pháp triển khai mạng phân phối nội dung IPTV Ở em trình bày giải pháp : “IPTV phân phối mạng Internet”  Chương III: Quản lý mạng IPTV Chương tìm hiểu hệ thống quản lý mạng IPTV; vấn đề quản lý cài đặt, cố, quản lý dự phòng, quản lý QoS Tuy nhiên, em đưa phương pháp: “Quản lý thiết bị trình duyệt web”  Chương IV: Kết luận Do IPTV công nghệ khả kiến thức hạn chế nên lập luận, đánh giá, trình bày tiểu luận chưa rõ ràng Và qua mong nhận đóng góp ý kiến giáo để hoàn thiện Sinh viên thực Nguyễn Đức Chiến Kỹ thuật phát truyền hình DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT IPTV Internet Protocol TV Truyền hình Internet IP Internet Protocol Giao thức Internet VoD Video on Demand Truyền hình Video theo yêu cầu VoIP Voice over internet protocol Âm truyền qua internet DSL Digital Subcriber Line Kênh th bao số DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Mơ hình hệ thống IPTV end – to - end Hình 1.2 Cấu trúc chức cho dịch vụ IPTV Hình 2.1 Cấu trúc mạng kênh truyền hình Internet Hình 3.1 Cấu trúc quản lý dựa trình duyệt web 13 Kỹ thuật phát truyền hình CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ IPTV 1.1 KHÁI NIỆM IPTV IPTV (truyền hình sử dụng giao thức IP) hệ thống dịch vụ truyền hình số cung cấp tới thuê bao sử dụng giao thức IP kết nối băng rộng IPTV thường cung cấp với dịch vụ VoD cung cấp cung với dịch vụ Internet khác truy cập Web VoIP IPTV có số điểm đặc trưng là: hỗ trợ truyền hình tương tác, dịch thời gian, tính cá nhân, yêu cầu băng thơng thấp nhiều thiết bị sử dụng Nhưng nhược điểm “chí mạng” IPTV khả liệu cao chậm trễ truyền tín hiệu Nếu đường kết nối mạng người dùng không thật tốt khơng đủ băng thơng cần thiết xem chương trình dễ bị giật hay việc chuyển kênh tốn nhiều thời gian để tải Thêm vào máy chủ nhà cung cấp dịch vụ khơng đủ mạnh số lượng người xem truy cập vào đông làm cho chất lượng dịch vụ giảm sút Tuy nhiên công nghệ mạng Internet ngày phát triển mạnh mẽ đẩy băng thông kết nối lên cao góp phần giúp IPTV khắc phục nhược điểm nói biến thành cơng nghệ truyền hình tương lai 1.2 CẤU TRÚC MẠNG IPTV 1.2.1 Cơ sở hạ tầng mạng IPTV Mơ hình hệ thống IPTV end – to – end gồm thành phần, thành phần lại thực chức năng, nhiệm vụ khác :  Trung tâm liệu  Mạng truy cập băng thông rộng  Thiết bị khách hàng IPTV (IPTVCD)  Mạng gia đình (Home Network) Kỹ thuật phát truyền hình 1.2.2 Cấu trúc chức cho dịch vụ IPTV Một mạng IPTV bao gồm nhiều thành phần bản, cung cấp cấu trúc chức cho phép phân biệt chun mơn hố nhiệm vụ Nhìn vào hình 1.2, ta thấy rõ chức như: cung cấp nội dung, phân phối nội dung, điều khiển IPTV, vận chuyển IPTV cuối chức thuê bao Kỹ thuật phát truyền hình 1.3 VẤN ĐỀ PHÂN PHỐI IPTV Hiện có ba phương thức dùng để phân phối nội dung IPTV qua mạng IP unicast, broadcast multicast  IP Unicast: Được sử dụng để truyền liệu (hay gói liệu) từ máy phát (sender) đến máy thu đơn giản  IP Broadcast: Được sử dụng để gửi liệu từ máy phát (sender) đến toàn mạng Subnetwork gồm nhiều máy thu  IP Multicast: Được sử dụng để cung cấp liệu từ máy phát đến nhóm máy thu cài đặt theo cấu hình thống nhất, thành viên nhóm thuộc mạng phân tán khác 1.4 CÁC CÔNG NGHỆ CHO IPTV Phần bao gồm : Vấn đề xử lý nội dung (gồm nén, chuyển mã, chuyển đổi tốc độ, nhận dạng chương trình); VoD Video server; với hệ thống hỗ trợ hoạt động 1.5 CÁC DỊCH VỤ VÀ ỨNG DỤNG CỦA IPTV Bao gồm:  Truyền hình quảng bá kỹ thuật số  Video theo yêu cầu VoD  Quảng cáo có địa Kỹ thuật phát truyền hình CHƢƠNG II: CÁC KỸ THUẬT PHÂN PHỐI MẠNG IPTV 2.1 CÁC LOẠI MẠNG TRUY CẬP BĂNG RỘNG Các nhà cung cấp khác lựa chọn hệ thống phân phối tùy thuộc vào điều kiện tài nguyên mạng nhu cầu thực tế Có bốn loại mạng truy cập (có dây dẫn) băng rộng khác có khả cung cấp đủ yêu cầu băng thông dịch vụ IPTV là:  Mạng truy cập cáp quang  Mạng DSL  Mạng cáp truyền hình  Mạng Internet Trong tiểu luận này, em trình bày IPTV phân phối mạng internet 2.2 IPTV PHÂN PHỐI TRÊN MẠNG INTERNET Ngày nay, internet phát triển ngày trở nên phổ biến với người dùng Với tốc độ băng thông rộng với tiến kỹ thuật nén liệu, IPTV internet có nhiều chương trình để lựa chọn hơn, cho phép khách hàng xem truyền hình quảng bá nội dung video theo yêu cầu IPTV triển khai mạng internet dạng ứng dụng sau : 2.2.1 Các kênh truyền hình Internet streaming Việc phân phối kênh truyền hình Internet ứng dụng rộng rãi IPTV Nó bao gồm nội dung video streaming từ server tới thiết bị client có khả xử lý hiển thị nội dung video Các kênh truyền hình Internet streaming đưa vào điện thoại di động giải mã STB Nội dung kênh truyền hình Internet streaming phân phối theo thời gian thực người xem xem lại theo cách xem truyền thống Quá trình kỹ thuật streaming kênh truyền hình Internet thường bắt đầu server streaming, nội dung video đóng vào gói IP, nén lại phát qua mạng Internet tới PC client PC có phần mềm, Kỹ thuật phát truyền hình thường chương trình tìm duyệt (browser), giải nén nội dung video phát video “sống” Khoảng thời gian từ lúc chọn kênh truyền hình tới lúc xem thường ngắn phụ thuộc tốc độ kết nối server client Dưới mơ hình cấu trúc mạng kênh truyền hình Internet : Hình 2.1 Cấu trúc mạng kênh truyền hình Internet Việc triển khai tất kênh truyền hình Internet yêu cầu server streaming, server hỗ trợ chức sau:  Lưu trữ khôi phục nội dung video nguồn  Điều khiển tốc độ gói video IP phân phối tới thiết bị người xem  Thực chuyển tiếp chuyển ngược lệnh yêu cầu từ người xem truyền hình Internet Một server streaming đơn làm việc tốt phân phối số lượng kênh truyền hình tới số thuê bao giới hạn Để hỗ trợ cho việc phân phối nhiều kênh tới hàng trăm Kỹ thuật phát truyền hình hàng ngàn thuê bao IPTV, cần phải triển khai số lượng lớn server streaming đường mạng khác Công việc streaming nội dung video cần phải bảo mật nội dung khơng phép lưu trữ thiết bị truy cập khách hàng Vì thế, việc chép nội dung trái phép cần phải ngăn chặn Một lợi khác IPTV khả hoạt động hiệu kết nối có băng thơng thấp người xem có khả bắt đầu xem nội dung điểm luồng IPTV 2.2.2 Dowload Internet IPTV cho phép khách hàng download xem nội dung theo yêu cầu Hầu hết dịch vụ download Internet phải trả tiền trả theo dung lượng download, dịch vụ bao gồm tin tức nội tin thời tiết, phim điện ảnh, phim nội âm nhạc, dẫn giải trí quảng cáo phân loại Một số vị trí cổng Internet trực tuyến gần bắt đầu tiến hành đưa thư viện nội dung chương trình IPTV download cho người sử dụng Internet Trong hầu hết trường hợp, người sử dụng PC để xem chương trình download, nhiên, số công ty bắt đầu cung cấp thiết bị giải mã STB cho khách hàng không muốn xem PC Một số đặc điểm công nghệ IPTV end-to-end dựa dịch vụ download Internet:  Các giao thức mạng: chuẩn giao thức truyền tập tin FTP giao thức truyền siêu văn HTTP thường sử dụng để truyền nội dung IPTV từ server tới client Việc sử dụng giao thức để giảm thiểu khả nội dung IPTV bị ngăn chặn firewall  Công nghệ server: chuẩn phần mềm Web server thường sử dụng để đáp ứng yêu cầu nội dung video  Tốc độ mạng: thời gian để download phim Internet phụ thuộc vào tốc độ kết nối băng rộng chất lượng nội dung video Các phim điện ảnh định dạng SD chương trình download tương đối nhanh so với nội dung video dạng HD 10 Kỹ thuật phát truyền hình  Các nhu cầu lưu trữ: server client yêu cầu khả lưu trữ tiên tiến để hỗ trợ xử lý tập tin IPTV lớn Một số ứng dụng download Internet cho phép thuê bao IPTV ghi lại copy nội dung video download vào đĩa DVD xem đầu DVD 2.2.3 Chia sẻ video ngang hàng Ứng dụng chia sẻ video ngang hàng (peer-to-peer) cho phép nhiều user xem, chia sẻ tạo nội dung video trực truyến Việc sử dụng ứng dụng chia sẻ video peer-to-peer khơng phức tạp thường download cài đặt số phần mềm chuyên dụng Khi phần mềm hoạt động PC, người dùng cần click vào link để download file video Khi tiến trình download bắt đầu, phần mềm ứng dụng chia sẻ video peer-to-peer thiết lập kết nối bắt đầu lấy nội dung video yêu cầu từ nguồn khác Khi file video download ghi đầy đủ vào ổ cứng xem nội dung 11 Kỹ thuật phát truyền hình CHƢƠNG III : QUẢN LÝ MẠNG IPTV 3.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Việc phân phối dịch vụ truyền hình mạng IP trở thành thách thức mặt công nghệ thương mại cho nhà cung cấp dịch vụ IPTV Một thách thức xuất hoạt động mạng IPTV hàng ngày, nhà cung cấp dịch vụ cần phải có lực quản lý lưu lượng video thành phần hạ tầng mạng IP Các nhà cung cấp IPTV cần phải có hệ thống quản lý mạng NMS (Network Management System), phận giám sát nhận dạng cố ảnh hưởng tới việc phân phối dịch vụ truyền hình tới khách hàng Trong tiểu luận này, em đưa phương pháp quản lý thiết bị trình duyệt web 3.2 QUẢN LÝ THIẾT BỊ BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB Quản lý thiết bị trình duyệt web cho phép thiết bị mạng quản lý từ vị trí khác thơng qua sử dụng chuẩn trình duyệt web Thông tin thiết bị hiển thị cửa số chương trình tìm duyệt, sửa đổi cho hoạt động thiết bị hay cấu hình thiết lập thông qua giao diện người dùng chuẩn Một số thiết bị sử dụng giao diện IP cho hoạt động chuẩn nó, chức web server Đây server cho phép truy cập web từ xa để thông tin với xử lý thiết bị cho số chức Một nhiều chức thực thi web server quản lý thiết bị Hình 3.1 mô tả chức làm việc với : 12 Kỹ thuật phát truyền hình Hình 3.1 Cấu trúc quản lý dựa trình duyệt web Trong hình 3.3 thiết bị phía bên tay phải thiết bị mạng Phần mềm bên thiết bị thực chức web server, giám sát xử lý yêu cầu giao thức HTTP Các yêu cầu đến từ số user khác với quyền truy cập khác Để đáp ứng yêu cầu này, server cung cấp trang web thiết kế theo yêu cầu cho phép user xem thơng tin quan trọng thiết bị Ví dụ hình 3.1 có ba lớp truy cập cung cấp: nhân viên quản lý mạng, nhân viên bảo dưỡng user xác thực Nhân viên quản lý mạng có tồn quyền truy cập để theo dõi mặt thành phần mạng sửa đổi cấu hình thiết bị Nhân viên bảo dưỡng quan sát tất trạng thái cấu hình thiết bị khơng thể thay đổi cấu hình User xác thực bị giới hạn Quản lý dựa trình duyệt web có lợi cho việc quản lý mạng bao gồm nhiều thiết bị phân tán phạm vi rộng thực tế mạng chia sẻ phức tạp 13 Kỹ thuật phát truyền hình CHƢƠNG IV : KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu với nỗ lực thân, đề tài “Tìm hiểu cơng nghệ IPTV” em hoàn thành với số kết sau đây: Bài tiểu luận trình nội dung gồm :  Tổng quan IPTV  IPTV phân phối Internet  Quản lý thiết bị trình duyệt web IPTV cấp độ cao cơng nghệ truyền hình tương lai IPTV thực có khả cạnh tranh với chương trình truyền hình vệ tinh hay loại truyền hình cáp thơng thường Đặc biệt phân phối Internet – tảng công nghệ hàng đầu mang lại cho người dùng trải nghiệm chưa có trước Qua đề tài phần giúp ta hiểu thêm công nghệ IPTV, công nghệ mới, công nghệ mà có IPTV đáp ứng nhu cầu giải trí người xem truyền hình Nhưng khơng thể tránh khỏi thiếu sót q trình làm bài, mong bảo giáo để em nắm kiến thức công nghệ IPTV, tiểu luận thêm đầy đủ xác Thanh Hóa, ngày 15 tháng năm 2021 Sinh viên thực Nguyễn Đức Chiến 14 Kỹ thuật phát truyền hình Tài liệu tham khảo: Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu cơng nghệ truyền hình internet (IPTV) hệ thống IPTV Việt Nam https://lib.hpu.edu.vn/bitstream/handle/123456789/17888/1_ChuThiThi_DT1001 pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR1Ij9Kwtp5My41R8mFOeNnOKvqHrETQGSvZI5Rb4hVXxRZH-TOn-XzQcA 15 ... hiểu cơng nghệ IPTV? ?? Nội dung gồm trình bày chương sau:  Chương I: Tổng quan IPTV Chương trình bày tóm tắt khái niệm IPTV, cấu trúc mạng IPTV, vấn đề phân phối IPTV, công nghệ cho IPTV cuối số... Chương 1: Tổng quan IPTV 1.1 Khái niệm IPTV 1.2 Cấu trúc mạng IPTV 1.3 Vấn đề phân phối IPTV 1.4 Các công nghệ cho IPTV ... IPTV Chương 2: Các kỹ thuật phân phối mạng IPTV 2.1 Các loại mạng truy cập băng rộng 2.2 IPTV phân phối mạng internet Chương 3: Quản lý mạng IPTV
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ IPTV , BÁO CÁO TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ IPTV