0

nhan biet hinh vuong trong tam giac chu nhat

5 1 0
  • nhan biet hinh vuong trong tam giac chu nhat

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:01

- Cô cho trẻ tìm quanh lớpnhững đồ dùng có dạng những hình vừa học: Trẻ tìm được cờ đuôi nheo có hình tam giác, khung ảnh Bác hình chữ nhật, hình vẽ ông mặt trời trên tường hình tròn, [r] (1) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN XUYÊN MỘC TRƯỜNG MẦM NON XUYÊN MỘC GIÁO ÁN HỘI GIẢNG Chủ đề: Gia Đình Đề tài: Xác định vị trí - dưới, trước - sau thân và của đối tượng khác (2)Giáo viên: Trần Thị Kim Huệ Năm học: 2015-2016 GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Chủ đề : Gia đình Tên đề tài: Dạy trẻ nhận biết phân biệt hình trịn, hình vng, hình chữ nhật, hình tam giác Độ tuổi: -6 tuổi I Mục đích, yêu cầu: - Trẻ nhận biết, phân biệt hình trịn, hình vng, hình tam giác, hình chữ nhật Trẻ nêu rõ nét đặc điểm bật hình: hình lăn được, khơng lăn được, có góc hay khơng có góc, có cạnh hay khơng có cạnh So sánh giống hình - Rèn kĩ nhận biết, phân biệt Phát triển khả nhận biết màu sắc Củng cố khả quan sát, ghi nhớ trẻ - Giáo dục trẻ ngoan, nghe lời cô Hứng thú hoạt động II Chuẩn bị: - Mỗi trẻ rổ đựng hình vng, trịn, tam giác, chữ nhật - Máy tính, máy chiếu - Bài hát: Nhà tôi, nhà thương - que tính: que tính dài nhau, que dài dài que - tranh nhà cho trẻ chơi - số đò dùng lớp có dạng hình trịn, vng, tam giác, chữ nhật: Cờ nheo, ảnh Bác, miếng xốp trẻ ngồi, hình ông mặt trời - Bút màu để trẻ nối III Tiến hành HĐ 1: Gây hứng thú (3)- Vậy cô bạn hát bài: Nhà nhé! - Bạn giỏi kể cho cô bạn biết ngơi nhà nào? (1 tầng, ) - Ngơi nhà có tầng có mái ngói hình tam giác đẹp, Có nhiều ngơi nhà tạo hình khác nhau, hơm tìm hiểu xem hình tạo ngơi nhà nhé! HĐ 2: Nhận biết hình trịn, vng, tm giác, chữ nhật - Trước tiên cho bạn chơi trị chơi thú vị trị chơi: Ơ cửa bí mật - Cơ mời trẻ lên chọn cửa có màu mà trẻ thích - Trẻ đốn tên hình cửa- Hình trịn - Hình trịn có màu gì? - Bạn lên chọn ô cửa nữa? - Trẻ nói tên hình cửa- Hình tam giác - Gọi tiếp trẻ lên chọn ô cửa để mở - Trẻ mở cửa nói tên hình, màu sắc hình - Thêm trẻ lên mở cửa - Nêu tên hình cửa - Khen trẻ HĐ 3: Dạy trẻ phân biệt hình trịn, vng, tam giác, chữ nhật - Bây lại cho thử tài: Đố bạn hình gì? - Cho trẻ xem hình ảnh hình trịn - Hỏi trẻ hình gì? - Đặc điểm hình trịn nào? (được tạo đường cong khép kín) - Vì hình trịn lại lăn được? - Cơ cho trẻ cầm hình lăn -> Hình trịn tạo đường cong trịn khép kín lăn Vì hình trịn mặt cong bao quanh nên lăn dễ dàng - Cho trẻ tiếp tục quan sát hình ảnh hình tam giác - Hỏi trẻ hình gì? - Hình tam giác có màu gì? (4)- Cho trẻ lấy hình tam giác đếm số cạnh với - Hình tam giác có góc? Đếm số góc - Vì hình tam giác khơng lăn được? -> Hình tam giác có cạnh góc, hình có mặt bao thẳng nên khơng lăn hình trịn - Trẻ nhận xét đặc điểm hình vng? - Đếm số cạnh hình vng - Nhận xét đặc điểm cạnh -> Hình vng hình có cạnh, cạnh dài nhau, hình vng khơng lăn mặt bao thẳng - Đố bạn biết hình gì? - Bạn nêu đặc điểm hình chữ nhật? - Cùng đếm số cạnh hình, nhận xét cạnh nào? - Vì hình chữ nhật khơng lăn được? Cho trẻ lăn thử -> Hình chữ nhật có cạnh, cạnh dài cạnh ngắn Vì hình có mặt bao thẳng nên khơng lăn - Vừa cô bạn nêu đặc điểm hình gì? - Cho trẻ quan sát lại hình học * Cho trẻ so sánh hình vng hình chữ nhật - Bạn biết hình vng hình chữ nhật giống điểm nào? - Nêu khác hình - Cho trẻ thực thao tác xếp que tính thành hình vng xếp que tính thành hình chữ nhật để thấy rõ khác biệt rõ nét hình -> Hình vng hình chữ nhật giống có cạnh Khác hình vng có cạnh cịn hình chữ nhật có cạnh, cạnh dài cạnh ngắn * So sánh hình trịn với hình cịn lại - Điểm khác hình trịn với hình vng, chữ nhật, tam giác gì? - Vì hình trịn lăn mà hình cịn lại khơng lăn được? -> Hình trịn lăn có mặt bao cong, hình cịn lại mặt bao thẳng nên khơng lăn (5)- Cô cho trẻ tìm quanh lớpnhững đồ dùng có dạng hình vừa học: Trẻ tìm cờ nheo có hình tam giác, khung ảnh Bác hình chữ nhật, hình vẽ ơng mặt trời tường hình trịn, miếng xốp trẻ ngồi hình vng - Các bạn ngoan học hôm nên cô thưởng cho trị chơi từ hình tạo nên ngơi nhà, trị chơi: Đội nhanh hơn! - Cách chơi: Cơ có tranh vịng trịn tranh ngơi nhà ghép hình học Yêu cầu đội lên nối phần ngơi nhà hình tranh với hình học cho đứng Trong thời gian hát đội xong trước nối nhiều chiến thắng - Tổ chức cho trẻ chơi - Kiểm tra kết - Củng cố lại hình, khen trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: nhan biet hinh vuong trong tam giac chu nhat, nhan biet hinh vuong trong tam giac chu nhat