0

Quy trình nghiệp vụ khai báo hải quan hàng ghế gỗ xuất khẩu của công ty cổ phần mạng lưới giao nhận toàn cầu 9 điểm

53 0 0
  • Quy trình nghiệp vụ khai báo hải quan hàng ghế gỗ xuất khẩu của công ty cổ phần mạng lưới giao nhận toàn cầu  9 điểm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 16:39

GIỚI THIỆU1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU CT – EXPRESS31.1 Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty31.2 Các Loại Hình Kinh Doanh Của Công Ty41.3 Cơ Cấu Tổ Chức Kinh Doanh Và Quản Lý Của Công Ty51.4 Tình hình và kết quả kinh doanh của công ty71.4.1 Doanh thu71.4.2 Chi phí81.4.3 Phân tích lợi nhuận81.5 Định hướng và phát triển của công ty9CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN MẶT HÀNG GHẾ GỖ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU – CT EXPRESS112.1 Phân Tích Quy Trình Nghiệp Vụ Khai Báo Hải Quan Mặt Hàng Ghế Gỗ Xuất Khẩu112.1.1 Kiểm tra bộ chứng từ132.1.2 Lập tờ khai điện tử 192.1.3 Tiếp nhận thông tin phản hồi312.1.4 Lấy kết quả phân luồng hàng322.1.5 Đăng kí tờ khai xuất khẩu tại cơ quan hải quan332.1.6 Kiểm dịch hàng hóa342.1.7 Thanh lí và vào sổ tàu362.1.8 Thực xuất tờ khai362.2 Phân Tích Những Điểm Hoàn Thiện Và Chưa Hoàn Thiện Về Quy Trình Nghiệp Vụ Khai Báo Hải Quan Mặt Hàng Ghế Gỗ Xuất Khẩu Tại Công Ty CT – EXPRESS2.2.1 Điểm hoàn thiện372.2.2 Điểm chưa hoàn thiện382.3 Đánh Giá Những Điểm Hoàn Thiện Và Chưa Hoàn Thiện Về Quy Trình Nghiệp Vụ Khai Báo Hải Quan Mặt Hàng Ghế Gỗ Xuất Khẩu Tại Công Ty CT – EXPRESS402.3.1 Thiết kế nghiên cứu402.3.2 Kết quả nghiên cứu40CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN MẶT HÀNG GHẾ GỖ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU – CT EXPRESS433.1 Cơ Sở Đề Xuất Kiến Nghị433.2 Các Kiến Nghị443.2.1 Kiến nghị về khâu tiếp nhận và kiểm tra bộ chứng từ443.2.2 Kiến nghị về việc đốc thúc chuẩn bị hàng hóa, đảm bảo việc tập kết hàng trước giờ cắt máng.453.2.3 Kiến nghị về khâu nâng cấp hệ thống mạng, cơ sở vật chất của công ty453.2.4 Kiến nghị về việc Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên.453.2.5 Kiến nghị với cơ quan hải quan nâng cấp phần mềm thông quan điện tử, cấp mới các thiết bị CNTT đảm bảo an ninh, an toàn mạng463.2.6 Kiến nghị về nâng cao chất lượng, dịch vụ khách hàng46KẾT LUẬN48 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI _ HỌ VÀ TÊN: LƯU MINH QUANG Mã số SV: 1821003381 – Lớp 18DLG TÊN ĐỀ TÀI QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN MẶT HÀNG GHẾ GỖ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU - CT EXPRESS BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH: tháng 05/2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI _ HỌ VÀ TÊN: LƯU MINH QUANG Mã số SV: 1821003381 – Lớp 18DLG TÊN ĐỀ TÀI QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN MẶT HÀNG GHẾ GỖ XUẤT KHẨU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MẠNG LƯỚI TỒN CẦU - CT EXPRESS Chuyên Ngành: Logistics Và Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Toàn Cầu BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: TS HÀ MINH HIẾU TP HỒ CHÍ MINH: tháng 05/2021 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan báo cáo thực hành nghề nghiệp kết nghiên cứu, tìm hiểu riêng tác giả, thực hướng dẫn khoa học TS Phạm Gia Lộc, đảm bảo tính trung thực nội dung báo cáo Tác giả xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan MỤC LỤC GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN MẠNG LƯỚI TỒN CẦU CT – EXPRESS 1.1 Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty .3 1.2 Các Loại Hình Kinh Doanh Của Cơng Ty 1.3 Cơ Cấu Tổ Chức Kinh Doanh Và Quản Lý Của Công Ty .5 1.4 Tình hình kết kinh doanh cơng ty 1.4.1 Doanh thu 1.4.2 Chi phí .8 1.4.3 Phân tích lợi nhuận 1.5 Định hướng phát triển công ty CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN MẶT HÀNG GHẾ GỖ XUẤT KHẨU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MẠNG LƯỚI TỒN CẦU – CT EXPRESS 11 2.1 Phân Tích Quy Trình Nghiệp Vụ Khai Báo Hải Quan Mặt Hàng Ghế Gỗ Xuất Khẩu 11 2.1.1 Kiểm tra chứng từ .13 2.1.2 Lập tờ khai điện tử 19 2.1.3 Tiếp nhận thông tin phản hồi 31 2.1.4 Lấy kết phân luồng hàng 32 2.1.5 Đăng kí tờ khai xuất quan hải quan .33 2.1.6 Kiểm dịch hàng hóa 34 2.1.7 Thanh lí vào sổ tàu 36 2.1.8 Thực xuất tờ khai .36 2.2 Phân Tích Những Điểm Hồn Thiện Và Chưa Hồn Thiện Về Quy Trình Nghiệp Vụ Khai Báo Hải Quan Mặt Hàng Ghế Gỗ Xuất Khẩu Tại Công Ty CT – EXPRESS 2.2.1 Điểm hoàn thiện 37 2.2.2 Điểm chưa hoàn thiện 38 2.3 Đánh Giá Những Điểm Hoàn Thiện Và Chưa Hồn Thiện Về Quy Trình Nghiệp Vụ Khai Báo Hải Quan Mặt Hàng Ghế Gỗ Xuất Khẩu Tại Công Ty CT – EXPRESS 40 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 40 2.3.2 Kết nghiên cứu 40 CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC HỒN THIỆN QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN MẶT HÀNG GHẾ GỖ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU – CT EXPRESS 43 3.1 Cơ Sở Đề Xuất Kiến Nghị 43 3.2 Các Kiến Nghị 44 3.2.1 Kiến nghị khâu tiếp nhận kiểm tra chứng từ .44 3.2.2 Kiến nghị việc đốc thúc chuẩn bị hàng hóa, đảm bảo việc tập kết hàng trước cắt máng 45 3.2.3 Kiến nghị khâu nâng cấp hệ thống mạng, sở vật chất công ty 45 3.2.4 Kiến nghị việc Đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn cho nhân viên 45 3.2.5 Kiến nghị với quan hải quan nâng cấp phần mềm thông quan điện tử, cấp thiết bị CNTT đảm bảo an ninh, an toàn mạng 46 3.2.6 Kiến nghị nâng cao chất lượng, dịch vụ khách hàng 46 KẾT LUẬN 48 PHỤ LỤC GIỚI THIỆU Trong năm gần Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng với giới, điển hình ngày 14/1/2019, CPTPP thức có hiệu lực Việt Nam Trong năm gần Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng với giới, theo Báo cáo World Bank Chỉ số hoạt động logistics (LPI), công bố ngày 24 tháng năm 2018, Việt Nam đứng thứ 39/160 nước tham gia nghiên cứu, tăng 25 bậc so với năm 2016 vươn lên đứng thứ nước ASEAN Bên cạnh đó, nhu cầu logistics tăng mạnh Việt Nam, với mức tăng trưởng GDP 7,08% năm 2018 Sự tăng trưởng sản xuất nước, tiền lương tiêu dùng, dân số trẻ bùng nổ thương mại điện tử yếu tố thúc đẩy thị trường logistics Việt Nam phát triển Đây hội cho công ty 3PL quốc tế cung cấp giá trị gia tăng dịch vụ logistics giao hàng tận nơi Tại Việt Nam, có số nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cao Blockchain vào hoạt động logistics Trong đó, thực việc nghiên cứu áp dụng đại trà e-DO (Giấy giao hàng điện tử) cho lô hàng lẻ (LCL) tham gia dự án e-B/L Hiệp hội Giao nhận vận tải quốc tế FIATA Điển Tân Cảng Sài Gịn áp dụng thử nghiệm e-Port, e-DO với vài hãng tàu Bên cạnh phát triển Logistics kéo theo hình thành phát triển nghiệp vụ hỗ trợ liên quan đến xuất nhập cụ thể quy trình thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập quan trọng Nó ảnh hưởng lớn đến việc lưu thơng hàng hóa xuất nhập thương mại Công Ty Cổ Phần Mạng Lưới Toàn Cầu CT-EXPRESS thành lập năm tạo uy tín với khách hàng có hợp đồng lớn nhỏ ngồi nước Tuy nhiên, việc sai sót khâu chuẩn bị chứng từ khai báo hải quan nhiều hạn chế khác khiến công ty chưa mở rộng với nhiều quốc gia, đội ngũ nhân viên cơng ty cịn yếu so với cơng ty nước ngồi Đồng thời, việc nắm bắt tình hình xu thế giới thích ứng với chuyển hóa doanh nghiệp khơng phải điều dễ dàng Chính thế, việc sâu nghiên cứu quy trình thực nghiệp vụ khai báo hải quan hàng nhập thực tế phát sinh cấp thiết có ý nghĩa quan trọng Nên tác giả chọn đề tài cho báo cáo thực hành nghề nghiệp “Quy trình nghiệp khai báo hải quan hàng hóa xuất khẩutại Cơng ty Cổ Phần Mạng Lưới Tồn Cầu CT- EXPRESS” nhằm tìm hiểu quy trình thực tế nghiệp vụ khai báo hải quan công ty, đề xuất kiến nghị giải pháp để khắc phục hạn chế cịn tồn đọng quy trình Trong q trình thực tập cơng ty, tác giả nhận thấy quy trình nghiệp vụ khác bên cạnh khâu có điểm hồn thiện có khâu chưa hồn thiện làm ảnh hưởng trực tiếp tới khâu khác quy trình nói riêng uy tín với chất lượng phục vụ khách hàng cơng ty nói riêng Những thiếu xót hạn chế khác khâu quy trình bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khác nhau, nhiên, tác giả đưa kiến nghị cụ thể cho quy trình để cơng ty ngày nhận điểm để đưa chiến lược kịp thời để khắc phục tình trạng đồng thời nâng cao nghiệp vụ quy trình nhằm nâng cao khả phục vụ khách hàng tốt Và kết trình thực tập cơng ty tác giả trình bày báo cáo Đề tài kết cấu gồm chương: Chương 1: Tổng Quan Về Công Ty Cổ Phần Mạng Lưới Toàn Cầu CT – Express Chương 2: Quy Trình Nghiệp Vụ Khai Báo Hải Quan Hàng Xuất Khẩu Tại Cơng Ty Cổ Phần Mạng Lưới Tồn Cầu – CT Express Chương 3: Kiến Nghị Về Việc Hoàn Thiện Quy Trình Nghiệp Vụ Khai Báo Hải Quan Hàng Xuất Khẩu Tại Cơng Ty Cổ Phần Mạng Lưới Tồn Cầu – CT Express CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN MẠNG LƯỚI TỒN CẦU CT – EXPRESS 1.1 Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty - Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Mạng Lưới Toàn Cầu Tên viết tắt: CT EXPRESS Địa công ty: A75/6E/15 Bạch Đằng - p.2 - Q.Tân Bình - TP.HCM Mã số thuế: 0313319468 Người đại diện pháp lý: Lê Thành Trung Hotline: 0937.91.99.77 ( Mr.Trung) - 0935.48.56.58 (Mrs.My) Ngày hoạt động: 24/06/2015 Email : info@ctexpress.com.vn Website: ctexpress.com.vn Logo công ty: Công ty thành lập ngày 24/06/2015, thành lập ông Lê Thành Trung người đại diện hợp pháp Giai đoạn đầu thành lập, cơng ty vận chuyển đóng gói gia cơng cho số công ty nhỏ Nhưng sau năm hoạt động, nhờ vào đội ngũ sale có kinh nghiệm nên tên CT - EXPRESS dần khách hàng biết đến nhiều hơn, từ hoạt động dịch vụ công ty ngày phát triển để phục vụ tốt cho khách hàng Dù công ty thành lập nên hoạt động dịch vụ chưa lớn mạnh công ty khác, nhiên, với chuyên nghiệp tận tâm đội ngũ cơng ty tương lai cơng ty phát triển mạnh mẽ lớn mạnh không dịch vụ mà cịn hình thức bên ngồi 1.2 Các Loại Hình Kinh Doanh Của Cơng Ty Giao nhận hàng hóa xuất nhập nước quốc tế Xuất mặt hàng phạm vi cho phép Nhà Nước Cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế, vận tải đa phương thức Tìm nguồn hàng nhập giá rẻ, chuyển tiền nước đảm bảo an toàn cho khách hàng giao dịch với đối tác xuất nước toàn giới Cụ thể: STT DỊCH VỤ LOẠI HÌNH KINH DOANH Nhập từ nước Việt Nam Xuất từ Việt Nam nước khác Dịch vụ vận chuyển hàng không (Air) Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Vận tải Dịch vụ vận chuyển đường biển (SEA) Dịch vụ vận chuyển nguyên container FCL/FCL (nội địa/ quốc tế) Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ container LCL/LCL (nội địa/ quốc tế) Tư vấn xuất nhập Tư vấn cho khách hàng tất thủ tục chứng từ để xuất/ nhập hàng hóa Xuất/ Nhập kinh doanh Xuất/ Nhập phi mậu dịch Tạm nhập tái xuất/ tạm xuất tái nhập Nhập / xuất gia công Nhập/ xuất sản xuất xuất Khai báo hải quan Nhập đầu tư nộp thuế Nhập đầu tư tái tạo tài sản cố định Nhập triển lãm/ Hành lý Xuất nhập vào khu chế xuất/ doanh nghiệp chế xuất Hàng nhập ủy thác phục vụ An Ninh, QP… Thơng quan hàng hóa Thơng quan tất loại hình hàng hóa tất cảng 1.3 Cơ Cấu Tổ Chức GIÁM ĐỐC PHÒNG KINH BỘ PHẬN DOANH SALE PHỊNG KẾ TỐN BỘ PHẬN GIAO NHẬN PHỊNG XUẤT NHẬP BỘ PHẬN KHẨU TỪ CHỨNG PHÒNG NHÂN SỰ BỘ PHẬN TRUCKING Hình 1.3: Bảng sơ đồ tổ chức cơng ty Nguồn: Phịng nhân - Giám đốc: Là người thành lập công ty, chịu trách nhiệm hoạt động công ty, người điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ ngày cơng ty có quyền nghĩa vụ: Quyết định vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh công ty Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư công ty Quyết định chọn đối tác chiến lược kinh doanh,thiết lập mối quan hệ tốt với đối tác chiến lược, ngân hàng khách hàng tiềm công ty Ban hành quy chế quản lý nội công ty Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh quản lí cơng ty - Phịng Kinh Doanh Trưởng phòng kinh doanh điều hành chịu trách nhiệm cho toàn hoạt động lợi nhuận, hướng phát triển, tăng trưởng phòng kinh doanh Lập kế hoạch kinh doanh tổ chức thực kế hoạch, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh Phụ trách phân tích báo cáo kinh doanh, xây dựng phát triển hệ thống giá, chiết khấu quản lý lãi/lỗ kinh doanh Các phận Sales cước có nhiệm vụ tìm kiếm trì khách hàng thơng qua mạng lưới nhân viên với công ty khác, đồng thời xúc tiến việc ký kết hợp đồng với khách hàng Phát triển nhóm kinh doanh Đề xuất giải pháp nhằm cạnh tranh với cơng ty có chung lĩnh vực kinh doanh Nghiên cứu tìm hiểu thị trường xuất nhập tỉnh thành giới, đưa kế hoạch xuất nhập hiệu nhằm tăng khả cạnh tranh, đem lại lợi 10 Theo thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật( Phytosanitary Certificate): - Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật xuất - Giấy ủy quyền chủ vật thể: áp dụng trường hợp chủ vật thể ủy quyền cho công ty thực đăng ký kiểm dịch thực vật (Bản chính) - Vận đơn (Bill of Lading): Bản chụp xuất trình để đối chiếu Công ty đăng ký kiểm dịch thực vật với quan kiểm dịch thực vật Chi Cục Kiểm Dịch Thực Vật Vùng II, nộp hồ sơ trực tiếp cho quan kiểm dịch thực vật phận tiếp nhận hồ sơ trả kết Căn vào kết kiểm tra vật thể, quan kiểm dịch thực vật cấp không cấp giấy chứng nhận Trường hợp khơng cấp giấy chứng nhận thơng báo chủ vật thể biết nêu rõ lý Bộ phận chứng từ lập Công văn cam kết việc cắt seal kiểm dịch Sau nhân viên giao nhận đến nhà Điều độ cảng Cát Lái để tiến hành đăng kí cắt seal đến phịng Hải quan giám sát để đóng dấu xác nhận cho việc cắt seal Xác định vị trí container: Tại cảng Cát Lái, lên website https://eport.saigonnewport.com.vn/Containers → nhập số container tra vị trí để biết vị trí container Đi tìm container: container nằm tầng cao nhân viên giao nhận đến thương vụ đóng tiền đảo chuyển container cầm hóa đơn bãi tìm xe nâng để yêu cầu hạ container xuống, container nằm sẵn tầng nhân viên giao nhận điện thoại mời cán kiểm hóa xuống cắt seal tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa: - Kiểm tra sơ bộ: Kiểm tra bên ngồi lơ vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chun chở, khe, kẽ nơi sinh vật gây hại ẩn nấp - Kiểm tra chi tiết: Kiểm tra bên lấy mẫu lô hàng theo quy định QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật; thu thập vật thể mang triệu chứng gây hại 39 sinh vật gây hại; phân tích giám định mẫu vật thể, sinh vật gây hại thu thập + Nếu hàng hóa phù hợp với khai báo, cán kiểm hóa bấm seal hải quan niêm phong container đồng thời ghi vào tờ khai xác nhận hàng hóa khai báo + Nếu hàng hóa khơng với thực tế khai báo hải quan tiến hành xử phạt vi phạm (mức xử phạt tùy theo mức độ vi phạm) 2.1.7 Thanh lí vào sổ tàu  Thanh lý hải quan bãi: – Nhân viên giao nhận đến hải quan lý hàng xuất cảng để lý – Nhân viên mang tờ khai thông quan đến hải quan giám sát bãi ghi số container/seal, tàu/chuyến lên tờ khai gốc – Sau đó, nộp hồ sơ lí gồm: + Tờ khai thơng quan (2 bản) + Mã vạch (2 bản) – Hải quan lí kiểm tra đóng dấu xác nhận lên mã vạch trả lại tờ khai gốc mã vạch đóng dấu thơng quan  Vào sổ tàu hàng xuất Công ty tiếp tục nộp tờ khai hải quan điện tử+ mã vạch đóng dấu thơng quan vào phận giám sát tàu xuất Nhân viên vào sổ tàu nhập máy thông tin tờ khai (tên công ty, số tờ khai, tên tàu, số chuyến, số container) in 02 “phiếu xác nhận đăng ký tờ khai hải quan cho doanh nghiệp” Công ty tiến hành kiểm tra phiếu xác nhận đăng ký tờ khai tên tàu, số container, số seal xem có với thơng tin tờ khai khơng Nếu ký tên vào tờ phiếu xác nhận đăng ký tờ khai hải quan trả lại 01 bản.Nếu sai u cầu họ chỉnh sửa thơng tin lại Kết thúc q trình làm thủ tục thơng quan cho lơ hàng xuất cảng, hàng hóa xếp lên tàu theo kế hoạch hãng tàu Lưu ý: Phải vào sổ tàu trước đến Closing time không hàng rớt lại không xuất thông quan 40 2.1.8 Thực xuất tờ khai Sau tàu rời bến có Bill of Lading cơng ty tiến hành thực xuất tờ khai Bộ hồ sơ thực xuất bao gồm: - Tờ khai hải quan điện tử: 01 01 photo - Vận đơn đường biển (B/L -Bill of Lading): 01 - Phiếu xác nhận đăng ký tờ khai: 01 - Doanh nghiệp nộp hồ sơ thực xuất cho nhân viên hải quan phận thực xuất tờ khai Chi cục Hải quan cảng Cát Lái Nhân viên hải quan tiến hành kiểm tra đóng dấu Ơ 33 tờ khai Sau trả lại cho công ty giấy tờ sau: - Tờ khai hải quan điện tử: 01 đóng dấu xác nhận vào Ô 33 - Phiếu xác nhận đăng ký tờ khai hải quan: 01 Nhân viên hải quan lưu giữ lại giấy tờ sau: - Tờ khai hải quan điện tử: 01 photo - Vận đơn đường biển: 01 Công ty lấy giấy tờ nhân viên hải quan vừa trả lại đem công ty lưu giữ Đến hồn tất q trình làm thủ tục hải quan hàng xuất công ty CT-EXPRESS 2.2 Phân Tích Những Điểm Hồn Thiện Và Chưa Hồn Thiện Về Quy Trình Nghiệp Vụ Khai Báo Hải Quan Hàng Hóa Xuất Khẩu Tại Cơng Ty CT – EXPRESS 2.2.1 Điểm hoàn thiện Ở khâu lập tờ khai điện tử truyền liệu: - Công ty đến trụ sở quan Hải quan mà khai hải quan địa điểm có máy tính kết nối mạng internet - Đội ngũ nhân viên cơng ty có trình độ đại học với trình độ chun mơn có nhiều kinh nghiệm, thành thục tất quy trình, am hiểu cập nhật thông tin hàng hóa, chuyên nghiệp, đáng tin cậy việc thực thủ tục hải quan nên tạo tin tưởng khách hàng 41 - Hệ thống sở vật chất công ty tương đối ổn định, sẵn sàng cho việc kết nối mạng với Hải quan - Cơng ty đăng ký thực thủ tục hải quan điện tử Chi cục Hải quan điện tử chấp nhận làm thủ tục hải quan điện tử Chi cục khác thay việc phải làm đăng ký Chi cục hải quan điện tử trước Giúp Công ty tiết kiệm nhiều thời gian, chủ động trình làm thủ tục hải quan Ở khâu tiếp nhận thông tin phản hồi Thời gian hệ thống khai báo hải quan điện tử tiếp nhận liệu phản hồi nhanh chóng, gần tức thời mà không cần phải chờ đợi Hiện thời gian tiếp nhận, xử lý phản hồi thông tin khai báo từ 1-3 giây Với hàng luồng xanh (miễn kiểm tra hồ sơ giấy thực tế hàng hóa), thời gian thông quan từ 1-3 giây Ở khâu đăng kí tờ khai xuất quan hải quan: - Ngay công ty nộp thuế điện tử ngân hàng, thông tin nộp tiền chuyển online cho Cổng toán điện tử hải quan khoản, trừ nợ thuế, thông quan hàng hóa Nhờ giúp giảm thời gian thơng quan - Kết hợp với việc áp dụng mã vạch, thời gian thực giám sát với hàng hóa xuất nhập cịn vài phút thay hàng trước kia, giảm ách tắc hàng hóa cổng cảng Ở khâu kiểm dịch hàng hóa : - Cơng ty có trụ sở kinh doanh gần Chi cục kiểm dịch Thực vật vùng II( địa chỉ: 28 Mạc Đỉnh Chi - Quận - TP Hồ Chí Minh) nên thuận tiện cho việc đến nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật - Tại cảng Cát Lái, công ty lên website để tra vị trí container để cắt seal tiến hành kiểm dịch thực vật cách nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm thời gian (https://eport.saigonnewport.com.vn/Containers) Ở khâu lí vào sổ tàu: Quy trình lý vào sổ tàu thực đơn giản sử dụng hệ thống Eport nên liệu đồng cho phép lý online → Rút ngắn thời gian làm thủ tục Ở khâu thực xuất tờ khai: 42 Quy trình thực xuất tờ khai đơn giản nhanh chóng 2.2.2 Điểm chưa hồn thiện Bước 1: Lập tờ khai điện tử truyền liệu: - Hệ thống kết nối mạng công ty đôi lúc chậm: Nguyên nhân: Đường truyền khai hải quan điện tử bị nghẽn mạng truyền chậm, làm cho việc khai hải quan bị kéo dài - Phần mềm khai báo hải quan điện tử ECUS cài đặt thường bị lỗi phông chữ tiếng việt bị lỗi phần mềm - Tốn thời gian công sức để đào tạo chuyên môn cho nhân viên: Nguyên nhân: Tuy đội ngũ nhân viên tốt nghiệp đại học chiếm tỉ lệ cao, nhân viên có chuyên môn ban đầu xuất nhập hay giao nhận chiếm tỉ lệ không cao, nên phải tốn thời gian công sức để đào tạo chuyên môn - Công tác kiểm tra, chuẩn bị chứng từ cịn gặp khó khăn: Ngun nhân: chứng từ có nhiều loại giấy tờ, đặc biệt đơn hàng lớn: hợp đồng, hóa đơn thương mại , phiếu đóng gói, chứng nhận xuất xứ, chứng từ bị sai lệch, không hợp lệ, mâu thuẫn với hàng hóa nên đơi dẫn đến tình trạng trì trệ hồn thành thủ tục kiểm tra chứng từ để tiến hành hoạt động sau Sai sót việc khai báo hải quan: Mất nhiều thời gian cho việc làm thủ tục thông quaNguyên nhân: Tuy ứng dụng khoa học công nghệ vào khai báo hải quan điện tử, nghiệp vụ cịn tương đối đơn giản, đơi gặp phải nhiều sai sót Đối với lơ hàng lớn u cầu thủ tục kê khai tương đối dài phức tạp Điều dễ gây nên sai sót trình nhập tờ khai dẫn đến việc thời gian để sửa chữa thông tin thông quan hàng hóa Bước 3: Lấy kết phân luồng hàng, thơng quan: Mất nhiều thời gianNguyên nhân: Nếu lô hàng bị phân luồng vàng đỏ nhiều thời gian làm thủ tục thông quan cho lô hàng: kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa Bước 4: Đăng kí tờ khai xuất quan hải quan - Việc đăng kí tờ khai cảng giống khai hải quan thủ cơng: Ngun nhân: Sau truyền liệu lên phía Hải quan xong, nhân viên giao 43 nhận xuất nhập công ty phải in tờ khai mang đến cửa Hải quan cần xuất hàng để làm thủ tục hải quan Việc in mang hồ sơ cảng làm thủ tục quay tình trạng giống khai hải quan thủ cơng Chỉ khác hồ sơ làm thủ tục hải quan điện tử đơn giản việc tiến hành làm thủ tục nhanh chóng - Hàng khơng thể lên tàu theo thời gian dự kiến: Nguyên nhân: Đơi hàng hóa giao trễ khơng kịp tàu rời cảng, tới cắt máng mà hàng chưa mang đến cảng, điều gây nhiều khó khăn cho nhân viên giao nhận Nếu hàng đến cảng không kịp tàu cắt máng phát sinh nhiều chi phí cho việc lưu kho, lưu bãi Bước 5: Kiểm dịch hàng hóa : Tốn nhiều thời gian chi phí: Ngun nhân: Vì mặt hàng nơng sản nên cần phải kiểm dịch thực vật Quy trình kiểm dịch thực vật gồm nhiều thủ tục rườm rà, gây tốn nhiều thời gian chi phí cho cơng ty 2.3 Đánh Giá Những Điểm Hoàn Thiện Và Chưa Hoàn Thiện Về Quy Trình Nghiệp Vụ Khai Báo Hải Quan Hàng Hóa Xuất Khẩu Tại Cơng Ty CT – EXPRESS 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp định tính với cơng cụ vấn sâu Tác giả tiến hành vấn Ông Huỳnh Quang Mến – nhân viên khai báo hải quan/giao nhận trường, Bà Loan – nhân viên chứng từ sale Ông Tấn – nhân viên giao nhận Nội dung vấn bao gồm: - Nhận xét Ông Mến, Bà Loan Ơng Tấn điểm hồn thiện - chưa hồn thiện mà tác giả trình bày phần 2.2 Sắp xếp tầm quan trọng Ông Mến, Ông Tấn Bà Loan điểm hoàn thiện chưa hồn thiện mà tác giả trình bày phần 2.2 Và nội dung vấn trình bày kết nghiên cứu phần 44 2.3.2 Kết nghiên cứu Theo ông Mến, Ơng Tấn bà Loan ơng đồng ý với điểm hoàn thiện bước làm lập tờ khai điện tử truyền liệu - Hệ thống ECUS/VNACCS cho phép tự động xác định thuế suất mã HS, dòng hàng nên hạn chế sai sót q trình nhập liệu, giảm tình trạng phụ thuộc vào văn bản, giấy tờ công ty - Nhờ mối quan hệ tốt đẹp với hải quan mà trình liên quan đến thủ tục hải quan giải nhanh gọn Tuy nhiên số quan điểm mà người chưa đồng ý với tác giả như: - Ở khâu hoàn thiện bước kiểm tra chứng từ cơng tác chưa thật ổn cụ thể nhân viên cịn chưa cẩn thận, thiếu sót gặp chút khó khăn có nhiều chứng từ cần phải kiểm tra đặc biệt lơ hàng lớn với chứng từ đơi sai lệch với với thực tế hàng hóa khách hàng gửi thiếu chứng từ quan trọng từ xảy việc chậm trễ hoạt động sau Ngun nhân đội ngũ nhân viên cơng ty chưa có q nhiều kinh nghiệm thực tiễn tính chất đặc biệt hàng hóa, trình độ anh văn cịn chưa tốt gây cản trở việc giao tiếp để thấu hiểu yêu cầu khách nước Ngoài chứng từ - khơng ăn khớp với gây việc chậm trễ Ngân hàng Ở bước lập tờ khai điện tử Ơng Mến khơng đồng ý với tác giả nhân viên đơi khai thiếu, khai nhầm thông tin cụ thể dịch sai tên tiếng Việt hàng hóa hay áp mã thuế sai tính sai giá thuế (dễ bị hệ thống hải quan phân vào luồng vàng) dẫn đến việc giao hàng chậm trễ cho khách Vì Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định Thương Mại khác dẫn đến việc có số lơ hàng có quy định Hải quan kiểm tra chuyên ngành khác nên việc áp mã thuế sai hay không hiểu rõ ưu đãi hàng hóa thuế quan hay hàng hóa đơi lạ lẵm việc mà nhân viên hay gặp Cùng với nhân viên chứng từ đơi kiểm tra chứng từ bị sai sót dẫn đến nhân viên khai báo hải quan khai 45 Theo quan điểm ông Huỳnh Quang Mến, Ơng Tấn Bà Loan vấn đề sau tầm quan trọng xếp theo thứ tự sau: 1/ Sai sót khâu chuẩn bị chứng từ khai báo hải quan 2/ Hàng lên tàu theo thời gian dự kiến 3/ Hệ thống kết nối mạng công ty đôi lúc cịn chậm 4/ Tốn nhiều thời gian cơng sức để đào tạo chuyên môn cho nhân viên 5/ Phần mềm khai hải quan bị lỗi hệ thống, kẹt mạng TĨM TẮT CHƯƠNG 2: Trên tồn quy trình nghiệp vụ khai báo hải quan hàng hóa xuất Sau phân tích cụ thể quy trình nghiệp vụ khai báo hải quan, tác giả đưa đánh giá điểm hoàn thiện đạt được, bên cạnh điểm chưa hồn thiện tồn Và để khách quan nên tác giả tiến hành phịng vẩn Ơng Mến, Ơng Tấn Bà Loan để đánh giá quan điểm tác giả điểm hoàn thiện điểm chưa hoàn thiện Nhằm mục đích nâng cao hiệu làm việc, tác giả đưa kiến nghị cho quy trình nghiệp vụ khai báo hải quan sở đánh giá Ông Mến, Ông Tấn Bà Loan Và kiến nghị nằm chương chương 46 CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC HỒN THIỆN QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN HÀNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GHẾ GỖ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU – CT EXPRESS 3.1 Cơ Sở Đề Xuất Kiến Nghị Trong thời kì bùng nổ dịch vụ giao nhận nay, đối thủ cạnh tranh không ngừng cải tiến dịch vụ áp dụng mơ hình tiên tiến giới để giúp nâng cáo chất lượng dịch vụ mang tới cho khách hàng Đó lý khách hàng ngày yêu cầu cao chất lượng thời gian thực khai báo hải quan Do cơng ty phải ln có chiến lược để nâng cấp chất lượng dịch vụ ngày theo phát triển chung xã hội để mang đến hài lòng cho khách hàng Trên sở phân tích lặp luận đánh giá chương 2, tác giả nêu điểm hoàn thiện chưa hoàn thiện Tuy nhiên, điểm hoàn thiện điểm chưa hồn thiện lại cịn có số sai sót thiếu xót dựa theo ý kiến Ông Mến, Ông Tấn Bà Loan Từ đó, tác giả đề xuất số kiến nghị nhằm đưa đóng góp giúp cơng ty nâng cao hiệu làm việc giải vấn đề uẩn khúc cho vấn đề sau đây: 1/ Sai sót khâu chuẩn bị chứng từ khai báo hải quan→ Khắc phục sai sót việc chuẩn bị kiểm tra hồ sơ chứng từ 2/ Hàng lên tàu theo thời gian dự kiến→Đốc thúc chuẩn bị hàng hóa, đảm bảo việc tập kết hàng trước cắt máng 3/ Hệ thống kết nối mạng cơng ty đơi lúc cịn chậm→Hồn thiện nâng cấp hệ thống mạng, sở vật chất công ty 4/ Tốn nhiều thời gian công sức để đào tạo chuyên môn cho nhân viên→Đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn cho nhân viên 5/ Phần mềm khai hải quan bị lỗi hệ thống, kẹt mạng→ Kiến nghị với quan hải quan nâng cấp phần mềm thông quan điện tử, cấp thiết bị CNTT đảm bảo an ninh, an toàn mạng 6/ Nâng cao chất lượng, dịch vụ khách hàng 47 3.2 Các Kiến Nghị 3.2.1 Kiến nghị khâu tiếp nhận kiểm tra chứng từ Công ty cần tuyển thêm nhân viên có trình độ chun mơn, khả tiếp thu tốt việc phụ trách khâu lập chứng từ Người có nhiệm vụ kiểm tra lại tất chứng từ sau chứng từ hoàn tất trước nộp cho hải quan để nhận giao hàng cho khách Bộ phận chứng từ nên kiểm tra thật kỹ phát thiếu chứng từ nên thối thúc khách hàng hàng bàn giao chứng từ, hồ sơ hàng hóa, nhân viên công ty cần kiểm tra kĩ để kịp thời phát sai sót, điểm bất lợi cho việc toán khách hàng… làm chứng từ cho khách, nhân viên ý để khỏi gây nhầm lẫn sai sót Cần tìm hiểu đặc tính riêng biệt loại hàng hóa cần vận chuyển cho khách hàng, để tránh làm đổ vỡ hay biến chất, hư hỏng trình vận chuyển hàng hóa đến cho khách hàng Nhân viên chứng từ hay nhân viên khai báo hải quan phối hợp kiểm tra lại chứng từ cần thiết quan trọng xếp chúng theo thứ tự để khai báo hải quan diễn nhanh chóng xác chứng từ để sớm đăng ký khai báo hải quan điện tử Nên có kết hợp phịng ban để chuyển giao nhanh chóng cho bên phịng giao nhận, tránh dồn ứ hàng khiến nhân viên giao nhận không kịp làm hàng Đặc biệt nhân viên khai báo hải quan cần chủ động việc tận dụng tiến công nghệ thông tin vào cơng việc, việc tìm kiếm thơng tin qua internet cập nhật thơng tin sách pháp luật Nhà nước ta nước đối tác áp dụng lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, luôn cập nhập văn pháp lý thuế, biến động thị trường đặc điểm hoạt động Để tránh sai sót việc áp mã thuế cần mua bổ sung thay năm Biểu thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT áp mã cho hàng hóa Đồng thời nhân viên nên cập nhật tỷ giá ngày viết lên bảng thơng báo cơng ty Để đưa kiến nghị này, tác giả liên hệ vấn ông Mến Bà Loan để tìm vấn đề thường gặp trình khai báo hải quan khó khăn người q trình làm việc với Song song với đó, tác 48 giả dựa vào quan sát, hiểu biết kết hợp kiến thức học để đưa kiến nghị 3.2.2 Kiến nghị việc đốc thúc chuẩn bị hàng hóa, đảm bảo việc tập kết hàng trước cắt máng Đốc thúc chủ hàng đóng hàng nhanh chóng, số lượng chất lượng, đội xe vận chuyển hàng hóa cần tính toán kỹ thời gian di chuyển lấy hàng, kể việc dự phòng thời gian kẹt xe hay gặp trục trặc khác để đảm bảo việc tập kết hàng cắt máng Hàng hóa xuất cảng biển cần đảm bảo việc tập trung hàng, đóng hàng giao hàng thời hạn quy định Bố trí thêm số lượng nhân viên giao nhận công ty để phân chia công việc lô hàng bị phân luồng vàng đỏ nhằm giảm bớt việc di chuyển phòng ban cảng cho nhân viên phối hợp xử lý nhanh chóng 3.2.3 Kiến nghị khâu nâng cấp hệ thống mạng, sở vật chất công ty Công ty nên nâng cấp hệ thống kết nối internet tốc độ cao để tránh chập chờn, để đảm bảo trình truyền liệu khai báo hải quan nhanh chóng thường xuyên cập nhật lại phần mềm khai báo hải quan có yêu cầu cập nhật để hạn chế lỗi phần mềm Hệ thống Công ty cần trang bị thêm máy phát điện để tránh trường hợp bị điện thời gian dài Ngồi Cơng ty nên trang bị thêm máy tính cho nhân viên 3.2.4 Kiến nghị việc Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên Tổ chức tập huấn,bồi dưỡng thêm nhiều kiến thức thủ tục hải quan điện tử kiến thức giao nhận xuất nhập cho nhân viên - Thứ nhất, Mở lớp đào tạo, trao đổi nghiệp vụ cho nhân viên, trọng việc đào tạo chỗ với việc cập nhật kiến thức khai báo hải quan, giao nhận lĩnh vực có liên quan cho nhân viên, đặc biệt luật, điều luật quốc tế, hiệp định vừa kí kết nâng cao - lực quản lí rủi ro phát sinh q trình làm việc Thứ hai, có sách phạt rõ ràng đợt kiểm tra trình độ chuyên môn nhân viên hay nhân viên làm việc không hiệu quả; 49 sách thưởng, phụ cấp, đãi ngộ nhân viên giỏi, khuyến khích nhân viên hồn thành tốt cơng việc giao nâng cao trình độ chun mơn Ngồi ra, cơng ty cần đào tạo đội ngũ nhân viên giao nhận xuất nhập hội đủ tố chất sau: nhanh nhạy, kỹ lưỡng, giao tiếp tốt, chịu đựng sức ép, làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm cao Tạo môi trường làm việc động, sáng tạo, thu hút nhân tài đến người nhiều kinh nghiệm lại với cơng ty sách như: đãi ngộ nhân tài, sách lương sách đảm bảo sống gia đình nhân viên 3.2.5 Kiến nghị với quan hải quan nâng cấp phần mềm thông quan điện tử, cấp thiết bị CNTT đảm bảo an ninh, an toàn mạng Đề nghị Quý lãnh đạo Hải quan cần nhanh chóng cải thiện nâng cấp phần mềm khai thủ tục hải quan, khắc phục lỗi đường truyền, nâng cấp máy chủ Đồng thời, lắp đặt hệ thống dự phịng rủi ro đường truyền có cố, lắp đặt hệ thống mạng, có kết nối, cài đặt phần mềm hải quan điện tử cổng cảng nơi có giám sát hải quan để phục vụ cơng tác thơng quan hàng hóa Cần tổ chức nhiều buổi tập huấn áp dụng thủ tục hải quan điện tử cho nhân viên cơng ty có kiến thức chuyên sâu hải quan điện tử Điều này, giúp cho phía cơng ty mạnh dạng giảm bỡ ngỡ, tâm lý e ngại tham gia thực thủ tục hải quan điện tử Hải quan cần đại hóa thủ tục hải quan điện tử để thực với tên gọi hải quan điện tử Như sau truyền liệu xong, hàng hóa phân luồng xanh cơng ty chờ đến ngày tàu cập cảng mang hàng hóa giao hàng lên tàu hồn tất Cịn hàng hóa rơi vào luồng vàng hay luồng đỏ lúc cơng ty cầm hồ sơ hay mang hàng hóa cảng cho nhân viên hải quan kiểm hóa Như thực thuận tiện tiết kiệm nhiều thời gian cho phía cơng ty lẫn Hải quan 3.2.6 Kiến nghị nâng cao chất lượng, dịch vụ khách hàng: Một số biện pháp có khả giúp cơng ty giữ khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới: 50 - Luôn quan tâm đến yêu cầu khách hàng giữ mối quan hệ song phương, thường xuyên liên lạc với khách hàng để nắm bắt thông tin - phản hồi từ khách hàng nhằm đề sách hợp lí Trong trình thực hợp đồng dịch vụ khai báo hải quan, giao nhận với khách hàng, nhân viên cần thực tiến độ kiểm tra chất lượng hàng hóa phải đảm bảo Có sách ưu đãi với khách hàng, lắng nghe ý kiến khách hàng - Cung cấp cho khách hàng thông tin cần thiết đối tác XNK, điều khoản hợp đồng ngoại thương, giải thích cho khách hàng rõ vấn đề - phát sinh tránh rắc rối sau Chăm sóc khách hàng hậu bán hàng: tư vấn, giúp đỡ khách hàng khách hàng gặp khó khăn trục trặc, tạo mối quan hệ với khách hàng qua việc hỏi thăm khách hàng cách quảng cáo hiệu tốn chi phí trì khách hàng cũ có thêm khách hàng thông qua mối quan hệ phương thức truyền miệng TÓM TẮT CHƯƠNG Từ việc phân tích nhận xét chung điểm hoàn thiện điểm chưa hoàn thiện quy trình nghiệp vụ khai báo hải quan hàng hóa xuất khẩu, thông qua ý kiến nhân viên phận chứng từ công ty, tác giả đến việc đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nghiệp vụ khai báo hải quan hàng hóa xuất cơng ty CT - EXPRESS 51 KẾT LUẬN Khai báo hải quan mảnh ghép quan trọng hoạt động xuất nhập Trong đó, tăng trưởng mạnh mẽ thương mại quốc tế Việt Nam phát triển nhanh chóng dịch vụ logistics đặt doanh nghiệp ngành trước hội thách thức khơng nhỏ Do đó, hội thách thức cho ngành vận tải giao nhận ngày lớn Với đề tài “quy trình nghiệp vụ khai báo hải quan hàng hóa mặt hàng ghế gỗ xuất cơng ty cổ phần mạng lưới tồn cầu - CT Express”, tác giả hi vọng mang đến tiếp cận tổng quan quy trình nghiệp vụ công ty tổng quan công ty Từ thấy cịn nhiều điểm chưa hồn thiện cụ thể phịng ban cơng ty chưa thực phối hợp tốt lẫn cá nhân lực nhân viên cịn hạn chế, song song với cịn nhiều ngun nhân bắt nguồn từ bên ngồi cơng ty Và điểm hoàn thiện chưa hoàn thiện tác giả phân tích dựa theo ý kiến chủ quan đánh giá, góp ý nhân công ty tạo nên tranh tổng thể để dẫn đến việc đưa kiến nghị nhằm khắc phục điểm cịn thiếu xót cơng ty nhằm nâng cao quy trình nghiệp vụ từ đẩy mạnh khả phục vụ khách hàng tốt đặc biệt thích nghi tốt với thị trường khắc nghiệt Mặc dù cố gắng nhiều, nhiên hạn chế mặt kiến thức, kinh nghiệm thời gian trình thực tập ý kiến đề xuất đưa báo cáo dựa ý kiến chủ quan, khơng tránh khỏi có nhiều thiếu sót Tác giả hi vọng với ý kiến nêu trên, cơng ty CT- EXPRESS tham khảo để phần khắc phục khó khăn phát triển tương lai 52 PHỤ LỤC ... triển công ty CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN MẶT HÀNG GHẾ GỖ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU – CT EXPRESS 11 2.1 Phân Tích Quy Trình Nghiệp Vụ Khai. .. THIỆN QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN HÀNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GHẾ GỖ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU – CT EXPRESS 3.1 Cơ Sở Đề Xuất Kiến Nghị Trong thời kì bùng nổ dịch vụ giao nhận. .. cơng ty Và nội dụng trình bày chương 14 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN HÀNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG LƯỚI TỒN CẦU – CT EXPRESS 2.1 Phân Tích Quy Trình Nghiệp Vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình nghiệp vụ khai báo hải quan hàng ghế gỗ xuất khẩu của công ty cổ phần mạng lưới giao nhận toàn cầu 9 điểm, Quy trình nghiệp vụ khai báo hải quan hàng ghế gỗ xuất khẩu của công ty cổ phần mạng lưới giao nhận toàn cầu 9 điểm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm