0

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà Nội

1 1 0
  • Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà Nội

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:41

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà Nội PHỊNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH TRÌ TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN -THCS.TOANMATH.com Câu ĐỀ BÀI (2,5 điểm) Rút gọn biểu thức mà không dùng bảng số hay máy tính: a) Câu Câu ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 1 + 20 − 45 b) (2 − ) − 3+ 2 5−  +  c)  d) −   +     1+  sin 48° − cos 60° + tan 27°.tan 63° + sin 30° cos 42° (1,5 điểm) Giải phương trình: a) x + 20 − x + + 16 x + 80 = 15 c) x +1 =3 x−4 b) x2 + x + − = (2 điểm) Với x ≥ x ≠ 25 cho hai biểu thức: A = x +2 = B x −5 20 − x + x − 25 x +5 a) Tính A với x = b) Chứng minh biểu thức B = c) Cho P = Câu x −5 3.B Tìm x nguyên để P có giá trị số nguyên A (3,5điểm) Cho tam giác ABC vuông A , AB = cm, AC = cm a) Giải tam giác ABC b) Gọi I trung điểm BC , vẽ AH ⊥ BC Tính AH , AI c) Qua A kẻ đường thẳng xy vng góc với AI Đường thẳng vng góc với BC B cắt xy điểm M , đường thẳng vng góc với BC C cắt xy điểm N Chứng BC d) Gọi K trung điểm AH Chứng minh B, K , N thẳng hàng minh: MB.NC = Câu 5 2x + (0,5 điểm) Giải phương trình: x + x += HẾT Giải chi tiết kênh Youtube: Vietjack Toán Lý hóa (Bạn vào Youtube -> Tìm kiếm cụm từ: Vietjack Tốn Lý Hóa -> kết tìm kiếm) Hoặc bạn copy trực tiếp Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCGo1lPIGoGvMUHK7m4TwL3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà Nội, Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS thị trấn Văn Điển – Hà Nội