0

NOI VOI CON 24 2

4 6 0
  • NOI VOI CON 24 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:30

2/ Nói với đức tính người người đồng mong ước cha: Người đồng thương Cao đo nỗi buồn Xa nuôi chí lớn Dẫu cha muốn Sống đá không chê đá gập ghềnh Sống thung khơng chê thung nghèo đói Sống sơng suối Lên thác xuống ghềnh Không lo cực nhọc Người đồng thơ sơ da thịt Chẳng nhỏ bé đâu Người đồng tự đục đá kê cao q hương Cịn q hương phong tục Con thô sơ da thịt Lên đường Không nhỏ bé Nghe Người đồng thương Cao đo nỗi buồn Xa ni chí lớn Dẫu cha muốn Sống đá không chê đá gập ghềnh Sống thung không chê thung nghèo đói Sống sơng suối Lên thác xuống ghềnh Khơng lo cực nhọc * Nói với đức tính người đồng mình: - Cách nói ngắn gọn, khác lạ: Lấy chiều cao độ xa để đo nỗi buồn ý chí + Buồn chưa làm cho quê hương phát triển giàu mạnh + Có ý muốn tâm đạt điều tốt đẹp tương lai  Người đồng có nỗi buồn lớn lao, khát vọng lớn lao - Những hình ảnh đa nghĩa: “đá”, “thung” + Phản ánh đặc điểm vùng miền nơi người đồng sinh sống + Biểu trưng cho điều kiện sống nhiều khó khăn, vất vả - Cách nói phủ định để khẳng định: “không chê”  Khẳng định thái độ sống gắn bó, thuỷ chung  Người đồng sống vất vả bền bỉ, gắn bó với quê hương cho q huơng cịn nhiều đói nghèo, cực nhọc - Hình ảnh ẩn dụ: “thác”, “ghềnh”  biểu trưng cho gian nan, thử thách - Hình ảnh so sánh: “Sống sống suối/ Lên thác xuống ghềnh/ Không lo cực nhọc” cụ thể hoá cách sống mạnh mẽ, khống đạt - Cách nói phủ định lặp lại “khơng lo” khẳng định rõ ý chí, niềm tin Người đồng sống mạnh mẽ, khống đạt, biết chấp nhận khó khăn thử thách vượt qua nghị lực, niềm tin - Điệp ngữ, “sống” đứng đầu ba dòng thơ liên tiếp khiến lời thơ lời khẳng định cách sống, lẽ sống chân * Nói với niềm mong muốn - Lồng ghép niềm mong muốn vào câu thơ nói người đồng  truyền cho niềm tự hào vẻ đẹp người đồng cách tự nhiên Muốn phải biết sống nghĩa tình, thủ chung với quê hương, biết chấp nhận vượt qua thử thách ý chí niềm tin Người đồng thơ sơ da thịt Chẳng nhỏ bé đâu Người đồng tự đục đá kê cao q hương Cịn q hương phong tục Con thô sơ da thịt Lên đường Không nhỏ bé Nghe ... đồng thơ sơ da thịt Chẳng nhỏ bé đâu Người đồng tự đục đá kê cao q hương Cịn q hương phong tục Con thơ sơ da thịt Lên đường Không nhỏ bé Nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: NOI VOI CON 24 2 , NOI VOI CON 24 2