0

Noi voi con da sua 2(chinh t1)

24 7 0
  • Noi voi con   da sua 2(chinh t1)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:30

Em đọc thuộc lòng thơ “Sang thu” Hữu Thỉnh? Nêu cảm nhận em hai câu thơ sau: “Sấm bớt bất ngờ Trên hàng ng tui Bài 24 Tiết 123 Văn bản: Y Phương - Sinh năm 1948, người dân tộc Tày, quê Trùng Khánh, Cao Bằng - Từng nhập ngũ phục vụ qn đội, sau cơng tác Sở Văn hóa - Thơng tin Cao Bằng Hiện ông Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Cao Bằng - Thơ Y Phương thể tâm hồn chân thật, mạnh mẽ, sáng cách tư giàu hình ảnh người miền núi Tác giả: Y Phương - Tác phẩm tiêu biểu: + Người núi Hoa (1982) + Tiếng hát tháng giêng (1986) + Đàn then (1996) NÓI VỚI CON Y Phương Chân phải bước tới cha Chân trái bước tới mẹ Một bước chạm tiếng nói Hai bước tới tiếng cười Người đồng u Đan lờ cài nan hoa Vách nhà ken câu hát Rừng cho hoa Con đường cho lòng Cha mẹ nhớ ngày cưới Ngày đẹp đời Dẫu cha muốn Sống đá không chê đá gập ghềnh Sống thung khơng chê thung nghèo đói Sống sông suối Lên thác xuống ghềnh Không lo cực nhọc Người đồng thơ sơ da thịt Chẳng nhỏ bé đâu Người đồng tự đục đá kê cao q hương Cịn q hương làm phong tục Con thô sơ da thịt Lên đường Người đồng thương Khơng nhỏ bé Cao đo nỗi buồn Nghe Xa ni chí lớn * Hồn cảnh sáng tác: Sáng tác năm 1980 - thời điểm đất nước gặp nhiều khó khăn, vấn đề lẽ sống chân nhiều người đặt * Thể thơ: Tự * Phương thức biểu đạt: Biểu cảm * Cảm xúc chủ đạo: Qua lời nói với con, Y Phương bộc lộ tình cảm gia đình, tình yêu niềm tự hào quê hương, dân tộc, đặc biệt vấn đề lẽ sống chân * Bố cục: phần: + Phần (Từ đầu -> " đẹp đời"): Nói với tình cảm cội nguồn + Phần (Cịn lại: Từ " Người đồng thương lắm" -> hết): Nói với đức tính người đồng NĨI VỚI CON Y Phương Chân phải bước tới cha Chân trái bước tới mẹ Một bước chạm tiếng nói Hai bước tới tiếng cười Người đồng yêu Đan lờ cài nan hoa Vách nhà ken câu hát Rừng cho hoa Con đường cho lòng Cha mẹ nhớ ngày cưới Ngày đẹp đời a Khung cảnh gia đình: “Chân phải bước tới cha Chân trái bước tới mẹ Một bước chạm tiếng nói Hai bước tới tiếng cười” - Lời thơ ngắn gọn, giản dị, tự nhiên - Điệp cấu trúc câu, hình ảnh cụ thể: Tái bước chập chững - Cách diễn đạt độc đáo: Sử dụng thao tác tư không hệ thống => Tái khung cảnh gia đình đầm ấm, quấn quýt, hạnh phúc, tràn ngập tiếng nói, tiếng cười b Nói với cội nguồn: * Quê hương: - Cuộc sống người quê hương: “Người đồng yêu Đan lờ cài nan hoa Vách nhà ken câu hát” + Cách gọi đậm chất miền núi, thân thương, trìu mến, : “ Người đồng mình” + Các động từ “đan”, “cài”: Miêu tả cụ thể sống lao động, cho thấy cần cù, khéo léo + Hình ảnh “ Vách nhà ken câu hát”: Cuộc sống tươi vui, lạc quan => Người quê hương có sống lao động cần cù, khéo léo, cốt cách tài hoa, tinh thần lạc quan, tươi vui Con lớn lên sống lao động - Thiên nhiên quê hương: “Rừng cho hoa Con đường cho lịng” + Hình ảnh thực: rừng, hoa, đường + Nghệ thuật nhân hoá ẩn dụ => Thiên nhiên quê hương thật tươi đẹp, nghĩa tình Con lớn lên thiên nhiên đẹp nghĩa tình * Gia đình: “Cha mẹ nhớ ngày cưới Ngày đẹp đời” Sử dụng từ ngữ : “ nhớ về” => Khẳng định: Cha, mẹ ln nhớ ngày hạnh phúc để giữ gìn, tạo dựng cho khơng khí gia đình thuận hoà, hạnh phúc nhất, cho điều kiện tốt để lớn lên, trưởng thành  Y Phương người cha yêu thương thắm thiết, yêu quê hương sâu nặng Nhà thơ muốn nhắc nhở cội nguồn sinh dưỡng để biết yêu quý, trân trọng q hương gia đình Tiểu kết • Nghệ thuật: Lời thơ giản dị, tự nhiên, sử dụng từ ngữ, cách diễn đạt độc đáo, điệp cấu trúc câu, phép nhân hóa, ẩn dụ … • Nội dung: Nói với tình cảm cội nguồn, nhà thơ muốn nhắc cội nguồn sinh dưỡng để biết yêu quý, trân trọng quê hương gia đình 1 10 Y Phương người dân tộc nào? Dân tộc Tày Cảm xúc chủ đạo “Nói với ”là gì? Tình cảm gia đình, tình yêu – niềm tự hào quê hương, dân tộc mình, vấn đề lẽ sống chân Bạn may mắn! Chúc mừng! Điệp cấu trúc câu, hình ảnh “chân phải, chân trái”, “một bước, hai bước” bốn câu đầu thơ tái điều gì? Những bước chập chững Bốn câu thơ đầu: “Chân phải bước tới cha Chân trái bước tới mẹ Một bước chạm tiếng nói Hai bước tới tiếng cười” Tái khung cảnh gia đình nào? Khung cảnh gia đình đầm ấm, quấn quýt, hạnh phúc, tràn ngập tiếng nói, tiếng cười Bạn may mắn! Chúc mừng! Tình cảm cội nguồn mà Y Phương nói đến thơ bao gồm tình cảm nào? Tình cảm gia đình tình cảm quê hương Bạn may mắn! Chúc mừng! Cuộc sống “người đồng mình” sống nào? Cuộc sống lao động cần cù, khéo léo, cốt cách tài hoa, tinh thần lạc quan, tươi vui Nói với cội nguồn, nhà thơ muốn nhắc điều gì? Nhắc cội nguồn sinh dưỡng để biết yêu quý, trân trọng gia đình quê hương Hướng dẫn nhà - Học thuộc thơ - Nắm nội dung kiến thức phân tích phần I - Chuẩn bị tiếp tiết 123 (phần lại văn theo câu hỏi SGK) ... xuống ghềnh Không lo cực nhọc Người đồng thơ sơ da thịt Chẳng nhỏ bé đâu Người đồng tự đục đá kê cao q hương Cịn q hương làm phong tục Con thô sơ da thịt Lên đường Người đồng thương Khơng nhỏ bé... (1996) NÓI VỚI CON Y Phương Chân phải bước tới cha Chân trái bước tới mẹ Một bước chạm tiếng nói Hai bước tới tiếng cười Người đồng u Đan lờ cài nan hoa Vách nhà ken câu hát Rừng cho hoa Con đường... NĨI VỚI CON Y Phương Chân phải bước tới cha Chân trái bước tới mẹ Một bước chạm tiếng nói Hai bước tới tiếng cười Người đồng yêu Đan lờ cài nan hoa Vách nhà ken câu hát Rừng cho hoa Con đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Noi voi con da sua 2(chinh t1) , Noi voi con da sua 2(chinh t1)