0

Noi voi con da sua 2(chinh tiet 2)

29 16 0
  • Noi voi con   da sua 2(chinh tiet 2)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:30

Câu 1- Bài thơ “Nói với con” Y Phương sáng tác năm nào? Câu 2- Nói với tình cảm cội nguồn, nhà thơ muốn nhắc iu gỡ? Bài 24 Tiết 124 Văn bản: Y Phương Người đồng thương Cao đo nỗi buồn Xa ni chí lớn Dẫu cha muốn Sống đá khơng chê đá gập ghềnh Sống thung khơng chê thung nghèo đói Sống sông suối Lên thác xuống ghềnh Không lo cực nhọc Người đồng thơ sơ da thịt Chẳng nhỏ bé đâu Người đồng tự đục đá kê cao quê hương Còn quê hương làm phong tục Con thơ sơ da thịt Lên đường Không nhỏ bé Nghe NĨI VỚI CON VỀ NHỮNG ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI ĐỒNG MÌNH: LỜI DẶN DỊ CỦA CHA: Người đồng thương Cao đo nỗi buồn Xa nuụi ln Nói với đức tính ngời đồng mình: * Ngi ng mỡnh Xa ni chí lớn" - Cách nói ngắn gọn, khác lạ: + Lấy nỗi buồn để đo chiều cao + Lấy chí lớn để đánh giá độ xa => Người đồng có khát vọng, có ý chí lớn lao Lời dặn dò cha: Du lm thỡ cha muốn Sống đá không chê đá gập ghềnh Sống thung khơng chê thung nghèo đói Sống sông suối Lên thác xuống ghềnh Không lo cực nhc Nói với đức tính ngời ®ång m×nh: * “ Người đồng Xa ni Lời dặn dò cha: * Sng trờn ỏ Khụng lo cực nhọc” + Cách nói so sánh, ẩn dụ tượng trưng “ chí lớn” sống đá”, “sống thung”, “sống - Cách nói ngắn gọn, khác lạ: sông, suối”, “ lên thác, xuống ghềnh”: Môi trường, hoàn cảnh sống + Lấy nỗi buồn để đo chiều cao nhiều cực nhọc, nhiều thử thách, + Lấy chí lớn để đánh giá độ xa gian nan => Người đồng có khát vọng, có + Điệp từ “sống”: Khẳng định cách ý chí lớn lao sống, lẽ sống chân => Muốn con: + Thuỷ chung, gắn bó với quê hương + Biết chấp nhận thử thách vượt qua nghị lực niềm tin ⇒ Nhận xét chung: + Phần thơ niềm tự hào Y Phương sức sống mạnh mẽ, bền bỉ, truyền thống cao đẹp quê hương tự tin nhà thơ sống + Nhà thơ muốn truyền cho lòng tự hào niềm tự tin để bước vào đời TỔNG KẾT: Nghệ thuật: - Thể thơ tự khơng bị gị bó câu chữ - Giọng điệu thơ thiết tha, trìu mến, ấm áp - Sử dụng nhiều biện pháp tu từ, đặc biệt hình ảnh vừa cụ thể, mộc mạc vừa có tính khái qt giàu chất thơ Nội dung - ý nghĩa: - Mượn lời nói với con, Y Phương thể tình cảm gia đình ấm cúng, ca ngợi truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ quê hương, dân tộc - Bài thơ giúp ta hiểu thêm sức sống, vẻ đẹp tâm hồn dân tộc miền núi, gợi nhắc tình cảm gắn bó với truyền thống, với q hương ý chí vươn lên sống 10 Đây động từ thể hào phóng núi rừng quê hương với “người đồng mình” gồm chữ cái? cho Một đặc điểm hình thức Y Phương nói “người đồng mình” gồm chữ cái? Thơ sơ Bạn may mắn! Chúc mừng! Đây phẩm chất người cha nói “người đồng mình” gồm chữ cái? Chí lớn Đây mong muốn người cha quê hương gồm chữ cái? Gắn bó Bạn may mắn! Chúc mừng! Một điệp từ nhắc lại lời dặn cha gồm chữ cái? khơng chê Bạn may mắn! Chúc mừng! Cách nói “lên đường” mang ý nghĩa gì? Ý nghĩa khái quát: đường đời Từ tình cảm gia đình, quê hương, nhà thơ đặt vấn đề gì? Vấn đề lẽ sống Hướng dẫn nhà - Học thuộc thơ - Nắm nội dung kiến thức - Làm tập SGK trang 74 - Chuẩn bị tiết 125 “ Nghĩa tường minh hàm ý” ... cực nhọc Người đồng thơ sơ da thịt Chẳng nhỏ bé đâu Người đồng tự đục đá kê cao q hương Cịn q hương làm phong tục Con thô sơ da thịt Lên đường Không nhỏ bé Nghe NĨI VỚI CON VỀ NHỮNG ĐỨC TÍNH CỦA... sống, lẽ sống chân ⇒ Muốn con: + Thuỷ chung, gắn bó với quê hương + Biết chấp nhận thử thách vượt qua núi nghị lực niềm tin "Con thô sơ da thịt Lên đường Không nhỏ bé Nghe con. " Nói với đức tính... Khẳng định cách sống, lẽ sống chân => Muốn con: + Thuỷ chung, gắn bó với quê hương + Biết chấp nhận thử thách vượt qua nghị lực niềm tin * ? ?Con … Nghe con? ?? Sử dụng hình ảnh cụ thể giàu ý - Sự lặp
- Xem thêm -

Xem thêm: Noi voi con da sua 2(chinh tiet 2) , Noi voi con da sua 2(chinh tiet 2)