0

Ngôi kể trong văn tự sự

50 0 0
  • Ngôi kể trong văn tự sự

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:15

Phòng giáo dục đào tạo huyện Ân Thi Trường THCS Xuân Trúc Giáo viên thực hiện: Hoàng Thị Hà KIỂM TRA BÀI CŨ Em h·y giới thiệu thân mình? Em hiểu ngơi kể gì? Tiết 33-34: NGƠI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ I-Ngơi kể & vai trị ngơi kể 1-Khái niệm ngơi kể Là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng kể chuyện 2-Vai trị ngơi kể Ngơi kể có vai trị văn tự sự? Tiết 33-34: NGƠI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ I-Ngơi kể & vai trị ngơi kể 1-Khái niệm ngơi kể Là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng kể chuyện 2-Vai trị ngơi kể Dẫn dắt câu chuyện giúp người đọc nắm nội dung & hiểu chủ đề câu chuyện II-Các loại ngơi kể 1-Xét ví dụ Bảng tìm hiểu ví dụ Tiết 33-34: NGƠI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ • Đoạn 1: Vua đình thần chịu thằng bé thông minh lỗi lạc Nhưng vua cịn muốn thử lần Qua hơm sau, hai cha ăn cơm công quán, có sứ nhà vua mang tới chim sẻ, với lệnh bắt họ phải dọn thành ba cỗ thức ăn Em bé nhờ cha lấy cho kim may đưa cho sứ giả, bảo: - Ông cầm lấy kim tâu đức vua rèn cho thành dao để xẻ thịt chim Vua nghe nói, từ phục hẳn ( Em bé thông minh ) Người kể gọi tên nhân vật gì? Tiết 33-34: Đoạn Ngơi kể NGÔI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ Dấu hiệu Người kể gọi tên nhân vật là: vua, thằng bé, cha con, sứ giả, chim sẻ, họ, sứ nhà vua, em bé Tác dụng Kết luận Khi người kể đâu? Đoạn 2: Bởi ăn uống điều độ làm việc có chừng mực nên tơi chóng lớn Chẳng bao lâu, trở thành chàng dế niên cường tráng Đơi tơi mẫm bóng Những vuốt chân, khoeo cứng dần nhọn hoắt Thỉnh thoảng, muốn thử lợi hại vuốt, co cẳng lên, đạp phanh phách vào cỏ Những cỏ gãy rạp, y có nhát dao vừa lia qua Đơi cánh tơi, trước ngắn hủn hoẳn, thành áo dài kín xuống tận chấm Mỗi tơi vũ lên, nghe tiếng phành phạch giịn giã ( Tơ Hồi, Dế Mèn phiêu lưu kí ) Thay đổi ngơi kể đoạn văn thành kể thứ 3? Thay đổi đoạn văn thành kể thứ nhất? Tiết 33-34: NGƠI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ • Đoạn 1: Vua đình thần chịu thằng bé thơng minh lỗi lạc Nhưng vua cịn muốn thử lần Qua hôm sau, hai cha ăn cơm cơng qn, có sứ nhà vua mang tới chim sẻ, với lệnh bắt họ phải dọn thành ba cỗ thức ăn Em bé nhờ cha lấy cho kim may đưa cho sứ giả, bảo: - Ông cầm lấy kim tâu đức vua rèn cho thành dao để xẻ thịt chim Vua nghe nói, từ phục hẳn ( Em bé thơng minh ) Khơng nên đổi đổi phải cấu tạo lại đoạn văn phá vỡ cách kể ban đầu & nội dung chuyện phải thêm bớt phù hợp với cách kể Từ việc thay đổi kể đoạn văn cho biết kể chuyện phải làm để lời kể hấp dẫn? Tiết 33-34: NGƠI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ I-Ngơi kể & vai trị ngơi kể 1-Khái niệm ngơi kể Là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng kể chuyện 2-Vai trị ngơi kể Dẫn dắt câu chuyện giúp người đọc nắm nội dung & hiểu chủ đề câu chuyện II-Các loại kể 1-Xét ví dụ: *đoạn văn Bảng tìm hiểu ví dụ *đoạn văn 2-Ghi nhớ - SGK trang 89 Tiết 33-34: Đoạn Ngơi kể NGƠI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ Dấu hiệu -Người kể gọi tên nhân vật là: vua, thằng bé, cha con, sứ giả, chim sẻ, họ, sứ nhà vua, em bé -Người kể giấu -Người kể xưng “tơi” (Mèn) -Người kể diện câu chuyện Tác dụng Người kể kể linh hoạt, tự do, khách quan diễn với nhà vua, với em bé Kết luận KL1: -Người kể giấu -Gọi tên nhân vật tên chúng -Người kể kể linh hoạt, tự diễn với nhân vật -Có tính khách quan Người kể kể KL2: trực tiếp -Người kể diện, xưng trải qua, tơi -Kể trực tiếp mình thấy nghe, thấy, trải qua, nói cảm tưởng, ý nghĩ -Có tính chủ quan KL3: Người kể xưng “tôi” - ”Tôi” tác phẩm khơng tác giả Tơ Hồi thiết tác giả *Thay đổi ngơi kể KL4: Người kẻ tự đoạn thành ngơi lựa chọn ngơi kể thích hợp thứ Tiết 33-34: NGƠI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ I-Ngơi kể & vai trị ngơi kể 1-Khái niệm ngơi kể Là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng kể chuyện 2-Vai trị ngơi kể Dẫn dắt câu chuyện giúp người đọc nắm nội dung & hiểu chủ đề câu chuyện II-Các loại kể 1-Xét ví dụ:*đoạn văn Bảng tìm hiểu ví dụ *đoạn văn 2-Ghi nhớ - SGK trang 89 III-Luyện tập: Bài tập Tôi sinh lớn lên vùng ven biển Tơi khơng cịn nhớ mặt bố tơi bố tơi sớm Tiết 33-34: NGƠI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ I-Ngơi kể & vai trị ngơi kể 1-Khái niệm ngơi kể Là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng kể chuyện 2-Vai trị ngơi kể Dẫn dắt câu chuyện giúp người đọc nắm nội dung & hiểu chủ đề câu chuyện II-Các loại ngơi kể 1-Xét ví dụ:*đoạn văn Bảng tìm hiểu ví dụ *đoạn văn 2-Ghi nhớ - SGK trang 89 III-Luyện tập: Tiết 33-34: NGÔI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ I-Ngơi kể & vai trị ngơi kể II-Các loại kể III-Luyện tập: Bài tập a- Tôi sinh lớn lên vùng ven biển Tơi khơng cịn nhớ mặt bố tơi bố tơi sớm b-Năm tháng trơi qua, Mã Lương không ngừng học vẽ c-Xuân đường nhà Sao hơm lại khơng tự kìm chế mắng em học sinh Em xác định kể đoạn văn ? Bài 2: Thay đổi kể đoạn văn thành thứ ba nhận xét Ngày vậy, suốt buổi tơi chui vào hang, hì hục đào đất để khoét ổ lớn làm thành giường ngủ sang trọng Rồi lo xa cụ già họ hàng dế, đào hang sâu sang hai ngả làm đường tắt, cửa sau, ngách thượng, phòng gặp việc nguy hiểm, thân lối khác ( Tơ Hồi, Dế Mèn phiêu lưu kí ) Tiết 33-34: NGƠI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ I-Ngơi kể & vai trị ngơi kể II-Các loại ngơi kể III-Luyện tập: Bài tập Bài 2: Thay đổi kể đoạn văn thành thứ ba nhận xét ngơi kể đem lại điều cho đoạn văn? Ngày vậy, suốt buổi chui vào hang, hì hục đào đất để khoét ổ lớn làm thành giường ngủ sang trọng Rồi lo xa cụ già họ hàng dế, đào hang sâu sang hai ngả làm đường tắt, cửa sau, ngách thượng, phịng gặp việc nguy hiểm, thân lối khác ( Tơ Hồi, Dế Mèn phiêu lưu kí ) -Thay " tơi " " Dế Mèn " -Nhận xét: Đoạn văn kể theo thứ ba có sắc thái khách quan Tiết 33-34: NGƠI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ I-Ngơi kể & vai trị kể II-Các loại kể III-Luyện tập: Bài tập Bài tập Bài tập Thay đổi kể đoạn văn thành thứ ba nhận xét ngơi kể đem lại điều cho đoạn văn? Một bóng lẹ làng từ ra, rơi xuống mặt bàn Thanh định thần nhìn rõ: mèo già bà chàng, mèo già chơi đùa với chàng ngày trước Con vật nép chân vào khẽ phe phẩy đi, hai mắt ngọc thạch xanh giương lên nhìn người Thanh mỉm cười lại gần vuốt ve mèo ( Thạch Lam, Dưới bóng hồng lan ) -Thay " tơi " vào từ " Thanh ", " chàng “? Nhận xét: Ngôi kể thứ nhất, xưng " " tô đậm thêm sắc thái tình cảm mang tính chủ quan, câu chuyện xảy hiển trước mắt người đọc qua giọng kể người BÀI Tiết 33: NGÔI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ II LUYỆN TẬP Bài 4: Thảo luận nhóm: Truyện Cây bút thần kể theo ngơi nào? Vì ? Truyện " Cây bút thần " kể theo thứ ba Vì: Người kể gọi tên nhân vật " Mã Lương " BÀI Tiết 33: NGÔI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ II LUYỆN TẬP Bài 5: Thảo luận nhóm: -Vì truyện cổ tích, truyền thuyết người ta hay kể chuyện theo thứ ba mà khơng kể theo ngơi thứ nhất? Vì: -Truyền thuyết, cổ tích câu chuyện xẩy từ lâu, người kể ngày không chứng kiến, không trải qua việc nên dùng để kể -Để giữ khơng khí truyền thuyết, cổ tích -Giữ khoảng cách rõ rệt người kể nhân vật truyện BÀI Tiết 33: NGÔI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ II LUYỆN TẬP Bài 6: Thảo luận nhóm: -Khi viết thư , em sử dụng kể nào? -Khi viết thư , em sử dụng ngơi kể 1(xưng: tơi, mình, con, em, anh ,) để bộc lộ tính chủ quan, chân thực, riêng tư Xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo em học sinh! ... ngơi kể gì? Tiết 33-34: NGƠI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ I-Ngơi kể & vai trị ngơi kể 1-Khái niệm ngơi kể Là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng kể chuyện 2-Vai trị ngơi kể Ngơi kể có vai trị văn tự sự? ... -Người kể Qua việc tìm hiểu ví dụ ta thấy có ngơi kể? Trong ngơi kể kể sử dụng nhiều hơn? Nêu ưu điểm ngơi kể? Tiết 33-34: NGƠI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ Đoạn Ngôi Dấu hiệu kể Tác dụng Kết luận -Người kể. .. vật KL1: -Người kể dấu -Gọi tên nhân vật tên chúng -Người kể kể linh hoạt, tự diễn với nhân vật Tiết 33-34: NGÔI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ I-Ngơi kể & vai trị ngơi kể 1-Khái niệm ngơi kể Là vị trí giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngôi kể trong văn tự sự , Ngôi kể trong văn tự sự