0

Bai 21 GIANGCau tran thuat pđ (1)

21 0 0
  • Bai 21  GIANGCau tran thuat  pđ (1)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:13

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI LỚP HỌC ONLINE TRÊN ZOOM NGƯỜI THỰC HIỆN: DƯƠNG HOÀNG GIANG TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI NGỮ VĂN BÀ I N Ả I G G Tiết 90: Câu trần thuật CÂU PHỦ ĐỊNH Tiết 90 CÂU TRẦN THUẬT – CÂU PHỦ ĐỊNH I/ Đặc điểm hình thức chức câu trần thuật: Ví dụ (SGK/45; 46) a/ Lịch sử ta có nhiều kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước dân ta Chúng ta có quyền tự hào trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… Chúng ta phải ghi nhớ công lao vị anh hùng dân tộc, dân tộc tiêu biểu cho dân tộc anh hùng (Hồ Chí Minh) b/ Thốt nhiên người nhà q, mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm, tất tả chạy xông vào, thở không lời: - Bẩm…quan lớn…đê vỡ rồi! ( Phạm Duy Tốn) c/ Cai Tứ người đàn ông thấp gầy, tuổi độ bốn lăm, năm mươi Mặt lão vng hai má hóp lại ( Lan Khai) d/ Ôi Tào Khê! Nước Tào Khê làm đá mòn đấy! Nhưng dòng nước Tào Khê khơng cạn lịng chung thủy ta! (Nguyên Hồng) Tiết 90 CÂU TRẦN THUẬT – CÂU PHỦ ĐỊNH I/ Đặc điểm hình thức chức câu trần thuật: Ví dụ (SGK/45; 46) Nhận xét Câu hỏi: Các câu dẫn ví dụ có dấu hiệu hình thức đặc trưng kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán hay không?  Chỉ có câu “ Ơi Tào Khê” đoạn (d) có đặc điểm hình thức câu cảm thán Các câu cịn lại khơng có đặc điểm câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán THẢO LUẬN NHÓM (3 phút) Câu hỏi: Các câu dẫn ví dụ dùng để làm gì? Nhóm 1: Ví dụ a Nhóm 2: Ví dụ b Nhóm 3: Ví dụ c Nhóm 4: Ví dụ d Tiết 90 CÂU TRẦN THUẬT – CÂU PHỦ ĐỊNH a/ (1) Lịch sử ta có nhiều kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước dân ta (2) Chúng ta có quyền tự hào trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… (3) Chúng ta phải ghi nhớ công lao vị anh hùng dân tộc, dân tộc tiêu biểu cho dân tộc anh hùng (1) Nhận định (2) Kể (3) Yêu cầu Tiết 90 CÂU TRẦN THUẬT – CÂU PHỦ ĐỊNH b/ (1) Thốt nhiên người nhà quê, mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm, tất tả chạy xông vào, thở không lời: - (2) Bẩm…quan lớn…đê vỡ rồi! (1) Kể, tả (2) Thông báo Tiết 90 CÂU TRẦN THUẬT – CÂU PHỦ ĐỊNH c/ (1) Cai Tứ người đàn ông thấp gầy, tuổi độ bốn lăm, năm mươi (2) Mặt lão vng hai má hóp lại (1), (2) Miêu tả d/ (1) Ôi Tào Khê! (2) Nước Tào Khê làm đá mịn đấy! (3) Nhưng dịng nước Tào Khê khơng cạn lịng chung thủy ta ! (1) Câu cảm thán – Bộc lộ tình cảm, cảm xúc (2) Nhận định (3) Bộc lộ tình cảm, cảm xúc Tiết 90 CÂU TRẦN THUẬT – CÂU PHỦ ĐỊNH I/ Đặc điểm hình thức chức câu trần thuật: Kết luận Ghi nhớ: - Câu trần thuật khơng có đặc điểm hình thức kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán; thường dùng để kể,thơng báo, nhận định, miêu tả Ngồi chức đây, cầu trần thuật cịn dùng để yêu cầu, đề nghị hay bộc lộ tình cảm, cảm xúc,…( vốn chức kiểu câu khác) - Khi viết, câu trần thuật thường kết thúc dấu chấm, đơi kết thúc dấu chấm than dấu chấm lửng - Đây kiểu câu dùng phổ biến giao tiếp Tiết 90 CÂU TRẦN THUẬT – CÂU PHỦ ĐỊNH Bài tập: Xác định kiểu câu chức năng: a) Anh tắt thuốc đi! a Câu cầu khiến Ra lệnh b) Anh tắt thuốc không? b Câu nghi vấn Đề nghị c) Xin lỗi, không hút thuốc c Câu trần thuật Đề nghị Tiết 90 CÂU TRẦN THUẬT – CÂU PHỦ ĐỊNH I/ Đặc điểm hình thức chức câu trần thuật: II/ Đặc điểm hình thức chức câu phủ định: Xét ngữ liệu SGK tr/ 52: Tiết 90 CÂU TRẦN THUẬT – CÂU PHỦ ĐỊNH II/ Đặc điểm hình thức chức câu phủ định: Xét ngữ liệu SGK tr/ 52: a) Nam Huế b) Nam c) Nam d) Nam Huế không Huế chưa Huế chẳng ĐẠI NỘI HUẾ II Đặc điểm hình thức chức câu phủ định * Xét ngữ liệu SGK tr/ 52: a) Nam Huế thông báo, xác nhận việc “Nam Huế” có diễn Câu khẳng định b) Nam khơng Huế thơng báo, xác nhận khơng có việc “Nam Huế” c) Nam chưa Huế diễn d) Nam chẳng Huế Câu phủ định b) Nam không Huế c) Nam Huế chưa d) Nam Huế chẳng thơng báo, xác nhận khơng có việc “Nam Huế” diễn Nam em tơi xác nhận khơng có quan hệ Nam khơng có máy tính xác nhận khơng có vật Nam làm việc khơng sai xác nhận khơng có tính chất => Câu phủ định miêu tả II Đặc điểm hình thức chức câu phủ định * Xét ngữ liệu SGK tr/ 52: Thầy sờ vòi bảo: - Tưởng voi nào, hóa sun sun đỉa - Thầy sờ ngà bảo: chần chẫn địn càn - Khơng phải, - Thầy sờ tai bảo: Nó bè bè quạt thóc ( Thầy bói xem voi) - Đâu có! => Câu phủ định bác bỏ Ghi nhớ • Câu phủ định câu có từ ngữ phủ định như: không, chẳng, chả, chưa, không phải(là), chẳng phải(là), đâu có phải(là), đâu(có),… • Câu phủ định dùng để: - Thơng báo, xác nhận khơng có vật, việc, tính chất, quan hệ (câu phủ định miêu tả) - Phản bác ý kiến, nhận định (câu phủ định bác bỏ) Bài tập 4: SGK/ 54 a) Đẹp mà đẹp! Khơng đẹp tí nào! b) Làm có chuyện đó! Khơng thể có chuyện được! c) Bài thơ hay à? c) Bài thơ đâu có hay d) Cụ tưởng sung sướng chăng? d) Tôi chả sung sướng cụ đâu - Các câu câu phủ định - Những câu dùng để bác bỏ ý kiến , nhận định HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC: * Ở tiết này: - Học thuộc ghi nhớ, tự cho ví dụ câu khẳng định câu phủ định - Làm phần lại hai học - Viết đoạn đối thoại có sử dụng kiểu câu học: câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cảm thán, câu cầu khiến câu phủ định * Ở tiết sau: - Soạn “Hành động nói”, tìm hiểu: + Khái niệm hành động nói + Các kiểu hành động nói thường gặp Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Xin chào hện gặp lại em ! Click to edit Master text styles Second level Third level ... rồi! (1) Kể, tả (2) Thông báo Tiết 90 CÂU TRẦN THUẬT – CÂU PHỦ ĐỊNH c/ (1) Cai Tứ người đàn ông thấp gầy, tuổi độ bốn lăm, năm mươi (2) Mặt lão vuông hai má hóp lại (1), (2) Miêu tả d/ (1) Ôi... vị anh hùng dân tộc, dân tộc tiêu biểu cho dân tộc anh hùng (1) Nhận định (2) Kể (3) Yêu cầu Tiết 90 CÂU TRẦN THUẬT – CÂU PHỦ ĐỊNH b/ (1) Thốt nhiên người nhà quê, mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm,... d Tiết 90 CÂU TRẦN THUẬT – CÂU PHỦ ĐỊNH a/ (1) Lịch sử ta có nhiều kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước dân ta (2) Chúng ta có quyền tự hào trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 21 GIANGCau tran thuat pđ (1) , Bai 21 GIANGCau tran thuat pđ (1)