0

Bai 21 cau cam than (1)

22 0 0
  • Bai 21 cau cam than (1)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:13

1 CÂU PHÂN LOẠI THEO MỤC ĐÍCH NĨI Câu nghi vấn Câu cầu khiến Câu cảm thán Câu trần thuật Tiết 86 CÂU CẢM THÁN Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Đặc điểm hình thức chức năng: Ví dụ: Nhận xét: a Hỡi lão Hạc ! b Than ôi ! a Hỡi lão Hạc! Thì đến lúc lão làm liều hết Một người ấy! Một người khóc trót lừa chó! Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, khơng muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng Con người đáng kính theo gót Binh Tư để có ăn ư? Cuộc đời thật ngày thêm đáng buồn (Nam Cao, Lão Hạc) b Nào đâu đêm vàng bên bờ suối Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? Đâu ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới? Đâu bình minh xanh nắng gội, Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? Đâu chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? Than ơi! Thời oanh liệt đâu? (Thế Lữ, Nhớ rừng) Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Đặc điểm hình thức chức năng: Ví dụ: Nhận xét: a Hỡi lão Hạc ! b Than ôi ! a Hỡi lão Hạc! Thì đến lúc lão làm liều hết Một người ấy! Một người khóc trót lừa chó! Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng Con người đáng kính theo gót Binh Tư để có ăn ư? Cuộc đời thật ngày thêm đáng buồn (Nam Cao, Lão Hạc) b Nào đâu đêm vàng bên bờ suối Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? Đâu ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới? Đâu bình minh xanh nắng gội, Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? Đâu chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? Than ơi! Thời oanh liệt cịn đâu? (Thế Lữ, Nhớ rừng) Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Đặc điểm hình thức chức năng: Ví dụ: Nhận xét: a Hỡi lão Hạc ! b Than ! * Đặc điểm hình thức: - Có từ cảm thán - Kết thúc dấu chấm than cuối câu a Hỡi lão Hạc! Thì đến lúc lão làm liều hết Một người ấy! Một người khóc trót lừa chó! Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, khơng muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng Con người đáng kính theo gót Binh Tư để có ăn ư? Cuộc đời thật ngày thêm đáng buồn (Nam Cao, Lão Hạc) b Nào đâu đêm vàng bên bờ suối Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? Đâu ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới? Đâu bình minh xanh nắng gội, Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? Đâu chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? Than ơi! Thời oanh liệt đâu? (Thế Lữ, Nhớ rừng) Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Đặc điểm hình thức chức năng: Ví dụ: Nhận xét: a Hỡi lão Hạc ! Bộc lộ cảm xúc ông giáo với lão Hạc b Than ôi ! Lời than tiếc nuối hổ *Đặc điểm hình thức: - Có từ cảm thán - Kết thúc dấu chấm than cuối câu *Chức năng: -Bộc lộ trực tiếp cảm xúc a Hỡi lão Hạc! Thì đến lúc lão làm liều hết Một người ấy! Một người khóc trót lừa chó! Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng Con người đáng kính theo gót Binh Tư để có ăn ư? Cuộc đời thật ngày thêm đáng buồn b Nào đâu đêm vàng bên bờ suối (Nam Cao,ánh Lãotrăng Hạc)tan? Ta say mồi đứng uống Đâu ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới? Đâu bình minh xanh nắng gội, Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? Đâu chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? Than ơi! Thời oanh liệt cịn đâu? (Thế Lữ, Nhớ rừng) Câu cảm thán (ở ví dụ trên) dùng để làm gì? Tiết 86 CÂU CẢM THÁN Em đặt câu cảm thán cho tranh đây: Hình Chao ơi! Mặt trời mọc biển thật đẹp Hình Ơi! Q nhiều q! Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Đặc điểm hình thức chức năng: Ví dụ: Nhận xét: *Đặc điểm hình thức: - Có từ cảm thán - Kết thúc dấu chấm than cuối câu *Chức năng: Bộc lộ trực tiếp cảm xúc Khi viết đơn, biên bản, hợp đồng hay trình bày kết giải tốn, … dùng câu cảm thán khơng? Vì sao? Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Đặc điểm hình thức chức năng: Ví dụ: Nhận xét: * Đặc điểm hình thức: - Có từ cảm thán - Khi viết đơn, biên bản, hợp đồng hay trình bày kết giải tốn, … khơng dùng câu cảm thán Vì: - Ngơn ngữ đơn từ, biên bản, hợp đồng … sử dụng ngơn ngữ văn hành – cơng vụ cần ngắn gọn, rõ ràng, theo mẫu … khơng có cảm xúc - Kết thúc dấu chấm - Ngôn ngữ để trình bày kết giải than cuối câu tốn ngơn ngữ văn khoa *Chức năng: học – ngơn ngữ “duy lí”, ngơn ngữ tư logic nên khơng thích hợp với việc sử Bộc lộ trực tiếp cảm xúc dụng yếu tố ngôn ngữ bộc lộ cảm xúc Như vậy, câu cảm thán thường sử dụng 10 hoàn cảnh nào? 11 Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Đặc điểm hình thức chức năng: Ví dụ: Nhận xét: * Đặc điểm hình thức: - Có từ cảm thán - Kết thúc dấu chấm than cuối câu * Chức năng: - Bộc lộ trực tiếp cảm xúc * Công dụng: Xuất chủ yếu văn chương ngơn ngữ nói ngày 12 Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Đặc điểm hình thức chức năng: Ví dụ: Nhận xét: * Đặc điểm hình thức: * Chức năng: * Cơng dụng: a Hỡi lão Hạc! Thì đến lúc lão làm liều hết Một người ấy! Một người khóc trót lừa chó! Một người … ngày thêm đáng buồn b Nào đâu đêm vàng bên bờ suối … (Nam Cao, Lão Hạc) Than ơi! Thời oanh liệt cịn đâu? (Thế Lữ, Nhớ rừng) Em quan sát ví dụ cho biết vị trí câu cảm thán? Thường đứng đầu câu, phận biệt lập câu, tạo thành câu đặc biệt 13 Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Đặc điểm hình a Hỡi lão Hạc! Thì đến lúc thức chức năng: lão làm liều hết Một người ấy! Một người Ví dụ: khóc trót lừa chó! Một Nhận xét: người … ngày thêm đáng * Đặc điểm hình thức: buồn * Chức năng: * Cơng dụng: Tại saoCao, trongLão ví dụ 1a có câu (Nam Hạc) kết thúc dấu chấm than lại câu cảm thán? => Vì khơng có từ ngữ cảm thán (câu nghi vấn dùng để bộc lộ cảm xúc thất vọng) 14 Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Đặc điểm hình a Hỡi lão Hạc! Thì đến lúc thức chức năng: lão làm liều hết Một người ấy! Một người Ví dụ: khóc trót lừa chó! Một Nhận xét: người … ngày thêm đáng * Đặc điểm hình thức: buồn (Nam Cao, Lão Hạc) * Chức năng: * Công dụng: Tại ví dụ 1a có câu kết thúc dấu chấm than lại câu cảm thán? Lưu ý: Dù kết thúc dấu chấm than dùng để bộc lộ cảm xúc khơng có từ ngữ cảm thán câu khơng phải câu cảm thán 15 Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Đặc điểm hình thức chức năng: Ví dụ: Nhận xét: Ghi nhớ: SGK / 44 Câu cảm thán, câu trần thuật, câu cầu khiến, câu nghi vấn bộc lộ cảm xúc, em thấy có khác việc biểu lộ tình cảm câu cảm thán kiểu câu khác? - Câu cảm thán: tình cảm biểu lộ trực tiếp - Các kiểu câu khác: tình cảm biểu lộ gián tiếp Qua việc tìm hiểu trên, em hiểu câu cảm thán? 16 Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Đặc điểm hình thức chức năng: II Luyện tập: *Lưu ý: - Những từ ngữ cảm thán: ôi, than ôi, ơi, chao ơi, trời ơi,…có thể tự tạo thành câu đặc biệt mà phận biệt lập câu thường đứng đầu câu Ví dụ: + Chao ! Mùa xn đến (câu đặc biệt) + Chao ôi, ba tháng hè mà dài kỉ (một bộ phận biệt lập câu) - Những từ: thay, biết bao, xiết bao, biết chừng nào, đứng sau từ ngữ mà bổ nghĩa (làm phụ ngữ) Ví dụ: + Mẹ ơi, tình yêu mà mẹ dành cho thiêng liêng biết bao! (đứng sau tính từ) 17 Tiết 86 CÂU CẢM THÁN Bài tập / 44 Tìm câu cảm thán có đoạn trích sau Giải thích câu cảm thán? a Than ơi! Sức người khó lịng địch với sức trời! Thế đê không cự lại với nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê hỏng (Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay) b Hỡi cảnh rừng ghê gớm ta ơi! (Thế Lữ, Nhớ rừng) c Chao ơi, có rằng: hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho cử chỉ ngu dại thơi Tơi phải trải cảnh Thoát nạn rồi, mà cịn ân hận q, ân hận (Tơ Hồi, Dế mèn phiêu lưu kí) * Các câu cịn lại có dấu chấm than khơng có từ cảm thán nên câu cảm thán 18 Tiết 86 CÂU CẢM THÁN Bài tập / 44 Phân tích tình cảm, cảm xúc thể câu sau Có thể xếp câu vào kiểu câu cảm thán khơng? Vì sao? a Ai làm cho bể đầy Cho ao cạn cho gầy cị con? b Xanh thăm thẳm Vì gây dựng nỗi này? c Tơi có chờ đâu, có đợi đâu ; Lời than thở bị áp người nông dân chế độ phong kiến Nỗi uất ức, khổ đau người chinh phụ trước nỗi truân chuyên chiến tranh gây Tâm trạng bế tắc nhà thơ trước sống (trước CMT8) d Anh mà chết chỉ tội ngông cuồng dại dột Tôi biết làm Đem bây ? lại gợi chigiờ xuân ân hận Dế Mèn trước chết thảm thương Dế Choắt thêm Sự sầu => Tuy bộc lộ tình cảm, cảm xúc khơng có câu 19 câu cảm thán, khơng có hình thức đặc trưng loại câu Tiết 86 CÂU CẢM THÁN Bài tập / 44 Nêu đặc điểm hình thức chức câu nghi vấn, câu cầu khiến câu cảm thán Kiểu câu Đặc điểm hình thức Chức - Có từ nghi vấn từ “hay” - Cuối câu có dấu chấm hỏi (?) - Dùng để hỏi - Cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ tình cảm, cảm xúc Cầu khiến - Có từ cầu khiến - Cuối câu thường có dấu chấm than (!) - Dùng để yêu cầu, lệnh, đề nghị, khun bảo, khích lệ Cảm thán - Có từ ngữ cảm thán - Cuối câu có dấu chấm than (!) - Dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc Nghi vấn 20 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Nắm vững đặc điểm hình thức, chức câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán Học thuộc ghi nhớ SGK / 44 Làm tiếp tập trang 45 Viết đoạn văn ngắn (chủ đề tự chọn) có sử dụng câu cảm thán Chuẩn bị mới: “Câu trần thuật” -Tìm hiểu đặc điểm hình thức, chức câu trần thuật -Xem trước tập trang 46, 47 21 22 ... mật? Than ơi! Thời oanh liệt đâu? (Thế Lữ, Nhớ rừng) Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Đặc điểm hình thức chức năng: Ví dụ: Nhận xét: a Hỡi lão Hạc ! Bộc lộ cảm xúc ông giáo với lão Hạc b Than ôi ! Lời than. .. chiếm lấy riêng phần bí mật? Than ơi! Thời oanh liệt cịn đâu? (Thế Lữ, Nhớ rừng) Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Đặc điểm hình thức chức năng: Ví dụ: Nhận xét: a Hỡi lão Hạc ! b Than ! * Đặc điểm hình thức:... chiếm lấy riêng phần bí mật? Than ơi! Thời oanh liệt đâu? (Thế Lữ, Nhớ rừng) Tiết 86 CÂU CẢM THÁN I Đặc điểm hình thức chức năng: Ví dụ: Nhận xét: a Hỡi lão Hạc ! b Than ôi ! a Hỡi lão Hạc! Thì
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 21 cau cam than (1) , Bai 21 cau cam than (1)