0

Thi GVDG 2020 bài từ ĐỒNG âm CHUẢN

9 1 0
  • Thi GVDG 2020 bài từ ĐỒNG âm CHUẢN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:11

Ngày soạn: 10/11/2020 Ngày giảng: 7A: 17/11/2020 TiÕt 44: TỪ ĐỒNG ÂM A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: Qua học giúp học sinh biết: - Khái niệm từ đồng âm - Việc sử dụng từ đồng âm Kĩ - Nhận biết từ đồng âm văn bản; phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa - Đặt câu phân biệt từ đồng âm - Nhận biết hiện tượng chơi chữ bằng từ đồng âm Thái độ Co y thc la chon t ụng âm nói và viết Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, lực hợp tác, lực sáng tạo, lực tự quản bản thân, lực giao tiếp - Năng lực riêng: Năng lực tiếp nhận và tạo lập văn bản B CHUẨN BỊ Giáo viên Nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, soạn giáo án theo chuẩn kiến thức kĩ năng, kế hoạch bài dạy, máy tính, phiếu học tập, máy chiếu, phần thưởng, giấy A0, bút Học sinh Học bài cũ, chuẩn bị bài mới, đồ dùng học tập, sách giáo khoa, ghi C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định tổ chức 7A…………vắng .………………………… Kiểm tra cũ: phút Gv chiếu : ? Chỉ cặp từ trái nghĩa ví dụ sau? Số chẳng giàu nghèo Ngày ba mươi Tết thịt treo nhà ? Thế từ trái nghĩa? ? Nêu tác dụng từ trái nghĩa? Hs: - Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược - Tác dụng: Từ trái nghĩa được sử dụng thể đối, tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động Bài A Hoạt động 1: Khởi động - Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng ý cho học sinh - Phương pháp: thuyết trình, vấn đáp - Thời gian: phút Gv: Mở đầu tiết học hôm nay, cô cho các em chơi trò chơi: giải đố có thưởng Gv chiếu: Hai có tên Cây xoè mặt nước lên chiến trường Cây này bảo vệ quê hương Cây hoa nở ngát thơm mặt hờ? Cây ? - Cây súng ( vũ khí) – Cây súng ( hoa súng) Trùng trục bị thui Chín mắt, chín mũi, chín đi, chín đầu (Là gì?) - Con chó thui, toàn thân nó thịt chín Bánh khơng ăn được, đường khơng ngọt? (Là gì?) - Bánh xe - Đường Cây có lá khơng hoa, có cành khơng trái dặm xa ngàn? (Đó gì?) - Cây số GV: Các em thấy trị chơi nào? Hs Gv: Vậy trở lại trò chơi những học sau Các em những điểm thú vị, hấp dẫn các câu đố đó là việc sử dụng từ ngữ tác giả dân gian Bài học hôm nay, cô trị tìm hiểu về điểm thú vị qua bài học về từ đồng âm Điều chỉnh, bổ sung: B Hoạt động : Hình thành nội dung kiến thức học - Mục tiêu: học sinh hiểu được khái niệm về từ đồng âm, cách sử dụng từ đồng âm - Phương pháp: Vấn đáp, giải thích, minh hoạ, phân tích, nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận - Kĩ thuật: động não, trình bày phút - thời gian: 25 phút Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung I THẾ NÀO LÀ TỪ ĐỒNG ÂM ? GV: Chiếu ví dụ - Gọi hs đọc Ví dụ (SGK / * Chú ý vào từ in đậm: Lồng hai câu 135) ? Giải thích nghĩa từ ‘lồng” câu trên? - Lồng 1: Miêu tả hoạt động ngựa đứng nhảy dựng lên với sức mạnh đột ngột khó kìm giữ - Lồng 2: Cái lồng – vật được làm bằng tre, nứa, gỗ, sắt thường dùng để nhốt chim, ngan, gà, vịt… ? Từ việc hiểu nghĩa trên, xác định từ loại hai từ “lồng” ví dụ tìm từ đồng nghĩa với nó? - Lồng1: động từ - phi, vọt, nhảy… - Lồng 2: danh từ - chuồng, rọ… ? Hãy nhắc lại từ đồng nghĩa? - Là những từ có nghĩa giống hoặc gần giống ? So sánh từ lồng mặt hình thức (vỏ âm thanh) mặt nội dung ( ý nghĩa) rút kết luận? GV chiếu: - Vỏ âm ( ách đọc, cách viết) giống - Nghĩa khác xa nhau, khơng liên quan với Nhận xét Lờng và lồng 2: vỏ âm (cách đọc, cách viết) giống nghĩa khác xa nhau, không liên quan đến - GV chiếu tiếp ví dụ: R̀i đậu mâm xơi đậu Kiến bị đĩa thịt bị ? Giải thích nghĩa cặp từ in đậm câu? Xác định từ loại? Câu 1: - đậu(1): hoạt động ruồi (động từ) - đâụ(2): tên loaị hạt dùng để ăn (danh từ) Câu 2: - bò(1): hoạt động kiến (động từ) - bò(2): tên loại thực phẩm (danh từ) ? Cũng giống ví dụ trên, em so sánh cặp từ mặt hình thức, mặt nội dung? (Chúng có giống khác nhau) Giống về vỏ âm (cách đọc, cách viết), nghĩa khác xa GV: Những từ lồng, đậu, bò vừa tìm hiểu gọi từ đồng âm ? Vậy qua phân tích ví dụ, em hiểu đồng âm? Những từ phát âm giống nghĩa hoàn toàn khác xa nhau, không liên quan đến (từ đờng âm) Đó là nội dung ghi nhớ sgk trang 135 - HS đọc ghi nhớ Ghi nhớ sgk - trang 135 Chiếu tiếp ví dụ: Gọi học sinh đọc ví dụ: H: Từ chân (1) chân (2) hai câu sau có phải từ đồng âm khơng? Vì sao? Gợi ý: Trước tiên em giải thích nghĩa từ chân câu? a Nam bị ngã nên đau chân (1) - Chân (1) phận dưới thể, dùng để đi, đứng, chạy, nhảy… b Cái bàn này chân bị gãy rồi (2) - Chân (2) phận dưới mặt bàn, có tác dụng đỡ cho mặt bàn… ? Hai từ chân có phải từ đồng âm khơng ? Vì sao? - Chân (1) chân (2) chúng có nghĩa khác có chung nét nghĩa làm sở “bộ phận, phần cùng”=> Dựa vào kiến thức học lớp xác định không phái từ đồng âm mà từ nhiều nghĩa THẢO LUẬN NHÓM – PHÚT - Đại diện nhóm trình bày - Nhóm khác nhận xét, giáo viên nhận xét và đánh giá ? Em phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa? - Giống về mặt âm - Từ đồng âm: Nghĩa hoàn toàn khác nhau, không liên quan đến Từ nhiều nghĩa: Có nét chung về nghĩa giống làm sở =>Trong tìm hiểu từ đồng âm em lưu ý phân biệt với từ nhiều nghĩa Gv chiếu tập 1: Nêu yêu cầu yêu cầu học sinh làm Chia theo tổ: tổ từ - Tổ 1: cao, ba, tranh - Tổ 2: sang, nam, sức - Tổ 3: nhè, tuốt, môi + cao: cao lớn, cao ngựa, chiều cao, cao thấp + ba: ba ba, số ba, ba tuổi, ba má + tranh: bức tranh, mái tranh, tranh giành + sang: sang trọng, giàu sang, sửa sang + nam: phương nam, nam giới, bạn Nam + sức: sức lực, sức ép, sức khỏe + nhè: lè nhè, nhè mặt, khóc nhè + tuốt: máy tuốt, tuốt lúa, tuốt gươm + môi: hở môi, cái môi, môi giới, mơi trường GV chiếu ví dụ: Bà già chợ Cầu Đơng Gọi học sinh đọc ví dụ II SỬ DỤNG TỪ ĐỒNG ÂM Ví dụ ? Bài ca dao thuộc chủ đề mà em học chương trình Ngữ Văn lớp 7? Những câu hát châm biếm ? Bài ca dao nói việc gì? Bà già xem bói và lời phán thầy bói ?Tìm từ đồng âm giải nghĩa từ đồng âm? Chiếu: - lợi 1: lợi ích, lợi lộc, thuận lợi - lợi 2,3: phần thịt chân ? Cho biết việc sử dụng từ đồng âm ví dụ có tác dụng gì? - Ơng thầy bói mượn hiện tượng từ đồng âm để tạo cách hiểu bất ngờ thú vị cho người đọc => Từ đó tiếng cười phê phán nhẹ nhàng được bật Gv: Bà lão già rồi, rụng hết rời cịn lợi thơi mà cịn muốn lấy chờng tìm lợi lộc Ở bài ca dao tác giả dân gian chơi chữ bằng cách sử dụng từ đồng âm để có tác dụng làm cho lời nói trở nên sinh động, giàu hình ảnh Sử dụng phổ biến ca dao chấm biếm, câu đố,… Vậy thế nào là chơi chữ, có những lối chơi chữ nào được tìm hiểu tiết học sau H: Nhờ đâu mà em phân biệt nghĩa từ lợi câu trên? - Nhờ gắn từ vào câu nói cụ thể, gọi là ngữ cảnh giao tiếp Gv chiếu: ? Với câu: Đem cá kho Nếu tách khỏi ngữ cảnh, em hiểu câu thành nghĩa? Chiếu: Thành câu có hai nét nghĩa : + kho: Đem cá về để chế biến thức ăn + kho: Đem cá về nơi chứa cá Chiếu: + kho: cách chế biến thức ăn + kho: nơi chứa đồ =>Từ kho được dùng với nghĩa nước đôi ? Vậy lưu ý thứ sử dụng từ đồng âm gì? Chiếu: ? Trường hợp muốn yêu cầu đem cá để chế biến, nấu nướng em phải nói nào? Nhận xét - Chú ý đến ngữ cảnh - Không dùng từ với nghĩa nước đôi hs… Chiếu đáp án: - Đem cá về mà kho - Đem cá về kho tương ? Trường hợp muốn yêu cầu đem cá để nhập kho hàng em phải nói nào? hs… Chiếu đáp án: - Đem cá về cất kho - Đem cá về để vào kho ? Vậy để tránh hiểu lầm tượng từ đồng âm gây ta phải ý điều giao tiếp? - Đặt từ đờng âm ngữ cảnh cụ thể câu văn, Ghi nhớ đoạn văn, tình giao tiếp sgk – trang 136 (HS đọc ghi nhớ.) Cho học sinh làm tập – theo nhóm thời gian phút Đọc câu chuyện Hs suy nghĩ trả lời, giáo viên nhận xét, đánh giá Điều chỉnh, bổ sung: C Hoạt động 3: luyện tập - Mục tiêu: củng cố kiến thức – học sinh vận dụng lí thuyết làm được bài tập - Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận nhóm - Thời gian: phút GV: Để hiểu kỹ kiến thức -> luyện tập III LUYỆN TẬP GV chiếu Bài tập nhanh tay nhanh mt Có 12 hỡnh ảnh hỡnh, Quan sat tranh tỡm cac t ụng bn phải nhanh chãng nhËn âm để gọi tên cho các bức tranh biết từ đồng âm ứng với o? cp hỡnh ảnh Sau 01 phút, bn tỡm đợc ỳng từ đồng âm bn o s c im Gv tuyên dương học sinh tìm cho điểm học sinh đó: - đờng tiền – tượng đờng - lá cờ - bàn cờ - em bé bò – bò - hoa súng – súng - đường – cân đường Bài tập 2: - đá – đá bóng a Tìm nghĩa khác danh từ cổ giải thích mối liên quan nghĩa - Nghĩa gốc: cổ: phần thể nối đầu với thân mình: cổ họng, hươu cao cổ - Nghĩa chuyển: + cổ tay: phần nối bàn tay với cánh tay + cổ áo: phần chiếc áo + cổ chai: phần giữa miệng chai và thân chai - Mối liên quan giữa các nghĩa đó: Đều có nét nghĩa chung giống làm sở: dựa sở vị trí giữa hai phần nào đó b Tìm từ đồng âm với danh từ cổ cho biết nghĩa từ - cổ đại: Thời đại xưa lịch sử - cổ kính: Cơng trình xây dựng từ lâu, có vẻ trang nghiêm - cổ phần: Phần vốn góp vào công ty để kinh doanh - cổ đông: Người có cổ phần công ty Bài tập ? Đặt câu cho cặp từ đồng âm sau: - bàn (Danh từ) – bàn (Động) - sâu (danh từ) – sâu (tính từ) - năm (danh từ) – năm (số từ) Bài tập 3: * bàn (Danh từ) – bàn (Động) - Chúng ngời vào bàn để bàn bạc chọn bài hát thi gia điệu tuổi hồng - Chúng ta ngồi vào bàn để bàn vấn đề này Chia theo tổ: tổ đặt câu với ý 1, tổ ý 2, - Ba ngồi tổ ý bàn để bàn bạc việc học nhóm - Con sâu lẩn sâu vào bụi rậm Hoặc: Con sâu rơi xuống hố sâu - Năm nay, cháu em năm tuổi - Năm nay, em học lớp Điều chỉnh, bổ sung: D Hoạt động : Hoạt động vận dụng - Mục tiêu: củng cố kiến thức – học sinh vận dụng lí thuyết làm được bài tập - Phương pháp: nêu và giải quyết vấn đề - Thi gian: 02 phỳt Viết đoạn vn( từ - câu) có sử dụng từ đồng âm vi chủ đề tùy chọn? Gợi ý: - Hình thức: + Đoạn văn ngắn ( - câu) + Phương thức biểu đạt: Biểu cảm, tự sự, miêu tả + Có sử dụng từ đồng âm - Nội dung: + Nói về chủ đề + Có thể sử dụng những cặp từ đồng âm sau bài tập Điều chỉnh, bổ sung: E Hoạt động : Hoạt động tìm tòi, mở rộng( nhà) - Mục tiêu: củng cố kiến thức – học sinh vận dụng lí thuyết làm được bài tập - Phương pháp: nêu và giải quyết vấn đề - Thời gian: 01 phút ? Tìm số văn ca dao, câu đố, câu đối có sử dụng từ đồng âm? Điều chỉnh, bổ sung: Củng cố: phút ? Bài học hôm các em cần nắm được những nội dung nào? - Khái niệm từ đồng âm - Sử dụng từ đồng âm - Phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa Gv chiếu sơ đồ tư GV hệ thống lại bài qua đồ tư Dặn dò: phút - Về nhà học thuộc ghi nhớ - Hoàn thành bài tập theo hướng dẫn * Soạn bài tiét liền kề: “Các yếu tố tự sự, miêu tả văn biểu cảm” (SGK/137): ? Tìm các yếu tố tự sự, miêu tả đoạn văn SGK/137 ? Nếu khơng có ́u tố tự sự và miêu tả yếu tố biểu cảm có bộc lộ được hay không? Đông Cao, ngày 16 tháng 11 năm 2020 Phê duyệt giáo án tổ trưởng tổ chuyên môn …………… Nguyễn Đình n PHIẾU HỌC TẬP – NHĨM ……… ? Em phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa? PHIẾU HỌC TẬP – NHÓM ……………… ? Em phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa? ... DỤNG TỪ ĐỒNG ÂM Ví dụ ? Bài ca dao thuộc chủ đề mà em học chương trình Ngữ Văn lớp 7? Những câu hát châm biếm ? Bài ca dao nói việc gì? Bà già xem bói và lời phán thầy bói ?Tìm từ đồng âm. .. năm 2020 Phê duyệt giáo án tổ trưởng tổ chun mơn …………… Nguyễn Đình n PHIẾU HỌC TẬP – NHÓM ……… ? Em phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa? PHIẾU HỌC TẬP – NHÓM ……………… ? Em phân biệt từ đồng âm từ. .. vịt… ? Từ việc hiểu nghĩa trên, xác định từ loại hai từ “lồng” ví dụ tìm từ đồng nghĩa với nó? - Lờng1: động từ - phi, vọt, nhảy… - Lồng 2: danh từ - chuồng, rọ… ? Hãy nhắc lại từ đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi GVDG 2020 bài từ ĐỒNG âm CHUẢN , Thi GVDG 2020 bài từ ĐỒNG âm CHUẢN