0

27 thầy bói xem voi

23 1 0
  • 27  thầy bói xem voi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:09

Thầy bói xem voi ( Truyện ngụ ngơn) I Tìm hiểu chung Cây hao Chổicàn sể Đòn HD đọc, thích Tóm tắt Thể loại:đọc, Truyện ngơn Trong có từngụ em Bố cục Em chưa hiểu nêu việc - Từ đầu “sờ đi”: thầy bói xem voi - Tiếp “chổi sể cùn”: thầy bói bàn luận tranh cãi - Cịn lại: kết việc xem voi II Đọc hiểu văn Các thầy bói xem voi a Giới thiệu việc xem voi Không giới Đều bị mù ông thầy bói Chưa biết hình thù voi Hồn cảnh Ế hàng Nhân có voi qua thiệu cụ thể Mở truyện tên tuổi, lai lịch ngắn gọn, hấp dẫn Các thầy bói xem voi b Diễn biến việc xem voi Xem tay Mỗi thầy sờ phận voi Cách xem voi Điệp cấu trúc: “Thầy sờ vịi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân, thầy sờ đuôi.”  Nhấn mạnh cách xem voi thầy bói Cách phán voi Đúng phận voi Sai đánh đồng phận = toàn thể Sun sun đỉa Chần chẫn đòn càn Xem voi cách phiến diện, Bè bè quạt thóc xem phận mà Sừng sững cột đình coi tổng thể Tun tủn chổi sể cùn Nhận định voi ông thầy khẳng định qua biện pháp nghệ thuật nào? THẢO LUẬN NHÓM (5 phút) Tưởng voi nào, hóa sun sun đỉa Khơng phải, chần chẫn địn càn Đâu có! Nó bè bè quạt thóc Ai bảo! Nó sừng sững cột đình Các thầy nói khơng Chính tun tủn chổi sể cùn NGHỆ THUẬT - Dùng từ láy, biện pháp so sánh  Sự vật trở nên cụ thể, sinh động - Sử dụng từ ngữ phủ định  Tính cách bảo thủ, cho ý kiến c Kết việc xem voi - Kết quả: Vẫn khơng biết voi có hình thù mà đánh sứt đầu mẻ trán Kế qulầm ả củcủa a ccác uộcthầy Theo em tsai xemlàvdo oi mắt hay - Nguyên nhân: Do cách nhận thức chủ quan : nhân khác? bảonguyên vệ ý kiến mình, khơng cần lắng nàocủa ?nào nghe tham khảo ý kiến người khác - Nghệ thuật: Phóng đại  Gây cười Tơ đậm tính cách chủ quan, ý chí, bảo thủ biết giải bất đồng bạo lực thầy bói EM LÀ NHÀ TƯ VẤN Giả sử em có mặt chỗ thầy bói xem voi chứng kiến tồn câu chuyện Bây giờ, thầy cãi chuẩn bị đánh Em tư vấn cho thầy cách giải mâu thuẫn họ - Tập hợp tất ý kiến họ phận voi - Cùng sờ phận - Mượn voi nhỏ để người sờ tồn voi -Nhờ người quản voi- chủ nhân voi phân giải giúp - Tại truyện “Thầy bói xem voi” dân gian khơng lấy người bình thường để xây dựng cốt truyện mà lại ơng thầy bói mù? - Người sáng mắt, có học mà cách nhìn khơng đúng, sai lệch hậu khơng - Châm biếm sâu xa thầy bói rởm THẢO LUẬN III Tổng kết Nội dung Nghệ thuật Bài học - Khi tìm hiểu việc, - Kể câu chuyện ơng thầy bói - Cách nói ngụ ngơn, phóng đại: vật vào phải xem xét chúng mù xem voi - Dựng đối thoại, tạo nên tiếng cười hài cách toàn diện - Thành ngữ “Thầy bói xem voi” hước kín đáo - Ứng xử khiêm tốn, biết học hỏi, - Lặp lại việc lắng nghe - Nghệ thuật phóng đại Một số câu thành ngữ có nội dung tương ứng với Thầy bói xem voi Ăn ốc đốn mị Thấy mà chẳng thấy rừng Truyện Thầy bói xem voi truyện kể ? Vừa gây cười vừa phê phán thói quen Có tính chất gây cười xấu Đưa học cách xem xét vật, tượng A B C D Kể câu chuyện thường ngày Cả năm thầy bói có chung sai lầm miêu tả voi ? Đều sờ chung voi Không biết nghe ý kiến người khác Đều bị khiếm thị nên nhìn khơng rõ A B C D Chỉ sờ phận mà lại khái quát chung vật Bài học truyện Thầy bói xem voi ? Cần phải xem xét tồn diện Nhận xét hồ đồ thói xấu đáng vật, tượng đưa nhận cười xét Không nên phủ nhận ý kiến người khác A B C D Không nên tự tin vào thân Ý nghĩa truyện ngụ ngơn “Thầy bói xem voi” Muốn kết luận vật cần xem Phải có cách xem xét vật phù hợp với xét cách tồn diện vật phù hợp với mục đích xem xét Phải khơng ngừng học tập, trau dồi nhận thức có phương pháp nhận thức A B C D Tất ý Tình sau ứng với thành ngữ “Thầy bói xem voi” Một lần, bạn An khơng soạn bài, lớp Một lần không lời, bị mẹ mắng trưởng cho bạn học yếu Bạn hát khơng hay, giáo nói bạn khơng có khiếu hát A B C D Bạn Quỳnh không làm BTVN nên bị cô giáo phạt Dẫn chứng hay Truyện khơng nhằm nói mù thể chất, mà muốn nói đến mù nhận thức mù phương pháp nhận thức thầy bói Truyện chế giễu ln thầy bói nghề thầy bói cách nhẹ nhàng sâu sắc.” HD tự học Nêu điểm chung điểm riêng hai học rút từ hai Viết đoạn văn nêu cảm nhận truyện ngụ ngôn: “Ếch ngồi đáy em đoàn kết giếng” “Thầy bói xem voi” bạn lớp học Soạn: Luyện tập xây dựng tự - kể chuyện đời thường Thank you for your listening ... đi”: thầy bói xem voi - Tiếp “chổi sể cùn”: thầy bói bàn luận tranh cãi - Cịn lại: kết việc xem voi II Đọc hiểu văn Các thầy bói xem voi a Giới thiệu việc xem voi Không giới Đều bị mù ơng thầy bói. .. hình thù voi Hồn cảnh Ế hàng Nhân có voi qua thiệu cụ thể Mở truyện tên tuổi, lai lịch ngắn gọn, hấp dẫn Các thầy bói xem voi b Diễn biến việc xem voi Xem tay Mỗi thầy sờ phận voi Cách xem voi Điệp... ? ?Thầy sờ vịi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân, thầy sờ đi.”  Nhấn mạnh cách xem voi thầy bói Cách phán voi Đúng phận voi Sai đánh đồng phận = toàn thể Sun sun đỉa Chần chẫn đòn càn Xem
- Xem thêm -

Xem thêm: 27 thầy bói xem voi , 27 thầy bói xem voi