0

THAO GIẢNG tức CẢNH pác pó

27 1 0
  • THAO GIẢNG tức CẢNH pác pó

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:05

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ TỔ KHXH VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ: “DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ” CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ TỔ KHXH VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ: “ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ” KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Em nêu vài nét tác giả Tố Hữu hoàn cảnh đời thơ “ Khi tu hú”? Em có nhận xét nhan đề thơ? Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 I Đọc- hiểu thích: Tác giả Bằng hiểu biết mình, em nêu vài nét người nghiệp Hồ Chí Minh? -C TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 I Đọc- hiểu thích: Tác giả - Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-2/9/1969) - Sinh Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - Là “ Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa giới” -C TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 I Đọc- hiểu thích: Tác giả - Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-2/9/1969) - Sinh Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - Là “ Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa giới” -C TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh I Đọc- hiểu thích: Tác giả - Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-2/9/1969) - Sinh Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - Là “ Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa giới” Tác phẩm - Bài thơ đời tháng năm 1941 Bến cảng nhà Rồng Bác tìm đường cứu nước -C Bài thơ sáng tác Con tàu đưa Bác sang Pháp hoàn cảnh nào? Công việc Bác sang Pháp Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh I Đọc- hiểu thích: Tác giả - Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-2/9/1969) - Sinh Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - Là “ Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa giới” Tác phẩm - Bài thơ đời tháng năm 1941 Bác Hồ Đại hội Tours năm 1920 -C Tháng 2/1941 Bác trở nước Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh I Đọc- hiểu thích: Tác giả - Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-2/9/1969) - Sinh Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - Là “ Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa giới” Tác phẩm - Bài thơ đời tháng năm 1941 -C …Ôi sáng xuân nay, Xuân 41 Trắng rừng biên giới nở hoa mơ Bác về, im lặng, chim hót Thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ Bác đây, Tổ quốc ơi! Nhớ thương, đất ấm Người Ba mươi năm ấy, chân không nghỉ Mà đến tới nơi! Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 I Đọc- hiểu thích: Tác giả - Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-2/9/1969) - Sinh Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - Là “ Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa giới” Tác phẩm - Bài thơ đời tháng năm 1941 -C TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BÓ I Đọc- hiểu thích: Tác giả - Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-2/9/1969) (1)Bẹ: ngô - Sinh Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - Là “ Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa giới” Tác phẩm - Bài thơ đời tháng năm 1941 Từ khó -C (2) Sử Đảng: Đây lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô, Bác dịch vắn tắt để làm tài liệu học tập cho cán cách mạng Hồ Chí Minh Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh I Đọc- hiểu thích: Tác giả - Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-2/9/1969) Phần 1: (3 câu đầu) - Sinh Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Sáng bờ suối, tối vào hang, - Là “ Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa giới” Cháo bệ rau măng sẵn sàng Tác phẩm Bàn chông chênh dịch sử Đảng - Bài thơ đời tháng năm 1941 Cảnh sinh hoạt cơng việc Bác Pác Bó Từ khó Thể loại- Bố cục: Phần 2: (1 câu cuối) -C - Thể loại: Thất ngôn tứ tuyệt Cháo bẹ rau măng sẵn sàng + Khai, thừa, chuyển, hợp Cảm nhận Bác đời cách mạng - Bố cục: phần Câu khai: Mở đề tài Câu thừa: Nâng cao, triển khai ý câu khai Câu chuyển: Chuyển ý Câu hợp: Tổng hợp toàn ý thơ Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh I Đọc- hiểu thích: II Đọc- tìm hiểu nội dung 1.Cảnh sinh hoạt làm việc Bác Pác Bó TỨC CẢNH PÁC BĨ Sáng bờ suối, tối vào hang, Cháo bẹ (1)rau măng sẵn sàng Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng(2), Cuộc đời cách mạng thật sang -C (Tháng năm 1941) Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh I Đọc- hiểu thích: Tác giả Sáng bờ suối, tối vào hang Tác phẩm Từ khó Thể loại- Bố cục: (2 phần) II Đọc- tìm hiểu nội dung 1.Cảnh sinh hoạt làm việc Nhịp thơ 4/3 Tạo hai vế sóng đơi Bác Pác Bó Sáng bờ suối, tối vào hang => Cuộc sống bí mật giữ nề nếp, quy củ Thể phong Hoạt động Ra >< vào : thái ung dung, chủ động Bác Phép đối Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Biện pháp Sáng >< tối : Thời gian Suối >< hang : Không gian Sáng bờ suối >< Tối vào hang : Vế câu nghệ thuật có tác dụng Diễn tả nhịp nhàng nếp gì? sinh hoạt Bác Pác Bó Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh I Đọc- hiểu thích: Cháo bẹ rau măng sẵn sàng II Đọc- tìm hiểu nội dung 1.Cảnh sinh hoạt làm việc Có ý kiến cho câu thơ: “Cháo bẹ rau măng sẵn sàng” có ba cách hiểu: Bác Pác Bó Sáng bờ suối, tối vào hang => Cuộc sống bí mật giữ nề nếp, quy củ Thể phong thái ung dung, chủ động Bác A Cháo bẹ, rau măng lúc đầy đủ, có sẵn B.ADù ăn cháo bẹ, rau măng khổ tinh thần sẵn sàng C Cả hai cách Cháo bẹ rau măng sẵn sàng Theo em, hiểu phù hợp với tinh thần thơ ? =>Lương thực, thực phẩm, thức ăn, ln sẵn Có đầy đủ, dồi dào(đến mức dư thừa) ⇒ ⇒ cách nói hóm hỉnh, vui đùa Bác Thể tinh thần lạc quan vượt lên hoàn cảnh Bác Cụm từ “ Vẫn sẵn sàng” thể A.Cách hiểu thứ nhất, sẵn sàng người tư tưởng Bác diện ẩn đằng sau cách nói đùa nào? vui, hóm hỉnh Hồ Chí Minh Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh I Đọc- hiểu thích: Bàn chơng chênh dịch sử Đảng II Đọc- tìm hiểu nội dung 1.Cảnh sinh hoạt làm việc -Từ láy tạo hình: “Chơng chênh” Bác Pác Bó Sáng bờ suối, tối vào hang => Cuộc sống bí mật giữ nề nếp, quy củ Thể phong -Nghệ thuật đối : *Đối ý : thái ung dung, chủ động Bác - Điều kiện làm việc > < công việc Cháo bẹ rau măng sẵn sàng =>Lương thực, thực phẩm, thức ăn, ln sẵn Có đầy đủ, dồi dào(đến mức dư thừa) ⇒ ⇒ cách nói hóm hỉnh, vui đùa Bác Thể tinh thần lạc quan vượt lên hồn cảnh Bác Bàn đá chơng chênh dịch sử Đảng - khó khăn > < trọng đại * Đối : Thanh >< Thanh trắc - Từ láy tạo hình “chơng chênh” (khơng vững chắc, khơng phẳng)=> Nguy hiểm Nghệ thuật đối: + Đối ý: Điều kiện làm việc khó khăn tạm bợ >< ( cơng việc trọng đại) +Đối thanh: bằng( chông chênh >< Thanh trắc (dịch sử Đảng) =>Hình tượng người chiến sĩ cách mạng vừa chân thực vừa lớn lao, vững vàng, ung dung, làm chủ cơng việc dù hồn cảnh “chông chênh” “ dịch sử Đảng” Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Biện pháp nghệ thuật có tác dụng gì? Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh I Đọc- hiểu thích: II Đọc- tìm hiểu nội dung 1.Cảnh sinh hoạt làm việc Qua câu thơ, người cách mạng Bác Pác Bó Sáng bờ suối, tối vào hang Cháo bẹ rau măng sẵn sàng Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng =>Bác yêu thiên nhiên, yêu công việc cách mạng ln làm chủ sống hồn cảnh Bác lên ? Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh I Đọc- hiểu thích: II Đọc- tìm hiểu nội dung “Thú lâm tuyền” Bác 1.Cảnh sinh hoạt làm việc Bác Pác Bó có khác với người xưa? Sáng bờ suối, tối vào hang Cháo bẹ rau măng sẵn sàng Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng =>Bác yêu thiên nhiên, yêu công việc cách mạng làm chủ sống hoàn cảnh Ngi xa: +Thng thức thiên nhiên, Lánh đời => ẩn sĩ Bác: +Thng thức thiên nhiên làm cách mạng => ChiÕn sÜ Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh I Đọc- hiểu thích: Cuộc đời cách mạng thật sang II Đọc- tìm hiểu nội dung 1.Cảnh sinh hoạt làm việc Bác Pác Bó Có ý kiến cho rằng: Chữ “sang” kết thúc Cảm nghĩ Bác đời cách mạng thơ coi “chữ thần” “nhãn tự ”, kêt tinh toả sáng tinh thần toàn Em hiểu Cuộc đời cách mạng thật sang từ “sang” nào? - Sang: sang trọng, giàu có cao quý, đẹp đẽ thể cảm giác hài lịng, vui thích -> Niềm vui thích thật sống núi rừng, phong thái ung dung, tầm vóc lớn lao, niềm say mê cách mạng HỒ CHÍ MINH sang trọng, cao sang, cách nghĩ, lối sống, quan niệm Sang Vượt lên gian khổ , có cháo bẹ, rau măng, có bàn đá chơng chênh Sang làm việc tổ quốc mình, thể lối sống, quan niệm tin tưởng vào đường cách mạng, nhân sinh người có nhân cách lý tưởng, đời sống tâm hồn phong phú, cao ung dung tự Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh I Đọc- hiểu thích: Cuộc đời cách mạng thật sang II Đọc- tìm hiểu nội dung 1.Cảnh sinh hoạt làm việc Bác Pác Bó Niềm vui trước “sang”của sống Cảm nghĩ Bác đời cách mạng đầy gian khổ cho ta hiểu thêm vẻ đẹp cách sống Bác ? Cuộc đời cách mạng thật sang - Sang: sang trọng, giàu có cao quý, đẹp đẽ thể cảm giác hài lịng, vui thích -> Niềm vui thích thật sống núi rừng, phong thái ung dung, tầm vóc lớn lao, niềm say mê cách mạng HỒ CHÍ MINH thể lối sống, quan niệm nhân sinh người có nhân cách cao Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh I Đọc- hiểu thích: II Đọc- tìm hiểu nội dung Em kết hợp hai yếu tố cổ điển 1.Cảnh sinh hoạt làm việc đại thơ? Bác Pác Bó Cảm nghĩ Bác đời cách mạng Cuộc đời cách mạng thật sang - Sang: sang trọng, giàu có cao quý, đẹp TỨC CẢNH PÁC BÓ đẽ thể cảm giác hài lịng, vui thích -> Niềm vui thích thật sống núi rừng, phong thái ung dung, tầm vóc lớn lao, niềm say mê cách mạng HỒ CHÍ MINH CỔ ĐIỂN HIỆN ĐẠI - Đề tài - Thi liệu - Thể thơ - Thú lâm tuyền - - Cảm xúc CM - Lạc quan CM - Giọng diệu - Ngôn ngữ - PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 I Đọc- hiểu thích: II Đọc- tìm hiểu nội dung 1.Cảnh sinh hoạt làm việc Bác Pác Bó Cảm nghĩ Bác đời cách mạng Cuộc đời cách mạng thật sang - Sang: sang trọng, giàu có cao quý, đẹp đẽ thể cảm giác hài lịng, vui thích -> Niềm vui thích thật sống núi rừng, phong thái ung dung, tầm vóc lớn lao, niềm say mê cách mạng HỒ CHÍ MINH TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 I Đọc- hiểu thích: Tác giả Tác phẩm Từ khó Thể loại- bố cục II Đọc- tìm hiểu nội dung 1.Cảnh sinh hoạt làm việc Bác Pác Bó Cảm nghĩ Bác đời cách mạng III Tổng kết Nghệ thuật - Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt - Giọng thơ vui đùa hóm hỉnh - Nghệ thuật đối: đối thanh, đối ý Nội dung - Bài thơ thể tinh thần lạc quan, phong thái ung dung Bác sống cách mạng đầy gian khổ Pác Bó - Sự hịa hợp với thiên nhiên, vui với công việc cách mạng niềm vui lớn Bác TỨC CẢNH PÁC BÓ Hồ Chí Minh Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: - Về nhà học thuộc lòng thơ, nắm vững nội dung tìm hiểu tiết học - So sánh, đối chiếu hình thức nghệ thuật thơ với thơ tứ tuyệt tự chọn -Soạn bài: Câu cầu khiến + Đọc, tìm hiểu ngữ liệu để bước đầu nắm đặc điểm hình thức chức câu cầu khiến + Chuẩn bị trước luyện tập 1,2,3,4 trang 31,32,33 SGK ... thơ Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh I Đọc- hiểu thích: II Đọc- tìm hiểu nội dung 1 .Cảnh sinh hoạt làm việc Bác Pác Bó TỨC CẢNH PÁC BĨ Sáng bờ suối, tối vào hang, Cháo... cách mạng đầy gian khổ Pác Bó - Sự hịa hợp với thiên nhiên, vui với công việc cách mạng niềm vui lớn Bác TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh... Là “ Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa giới” -C TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh Chủ đề: Thơ Hồ Chí Minh Tiết: 85 TỨC CẢNH PÁC BĨ Hồ Chí Minh I Đọc- hiểu thích: Tác giả - Chủ tịch Hồ Chí
- Xem thêm -

Xem thêm: THAO GIẢNG tức CẢNH pác pó , THAO GIẢNG tức CẢNH pác pó