0

Bai 20 tuc canh pac bo

42 3 0
  • Bai 20 tuc canh pac bo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:13

Ô chữ gồm 12 ký tự, tên Bác Hồ dùng 30 năm hoạt động cách mạng (1911 – 1941) N G U Y Ễ N Á I Q U Ố C Ô chữ gồm ký tự, tên hang núi mà Bác sống làm việc năm 1941 - 1942 P Á C B Ĩ Ơ chữ gồm ký tự, tỉnh giáp biên giới Việt Trung, nơi Bác Hồ đặt bước chân sau 30 năm hoạt động cách mạng nước C A O B Ằ N G NGUYỄN ÁI QUỐC - PÁC BĨ CAO BẰNG - 1941 Đây thơng tin liên quan đến bàithơ Bác thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thơ ? Ngữ văn Văn bản: Hồ Chí Minh TỨC CẢNH PÁC BĨ (Hồ Chí Minh ) I/ Tìm hiểu chung : 1.Tác giả: - Hồ Chí Minh (1890-1969) -Quê : Làng Sen, Kim Liên ,Nam Đàn, Nghệ An - Vị lãnh tụ vĩ đại dân tộc Việt Nam -Là danh nhân văn hóa giới TỨC CẢNH PÁC BĨ (Hồ Chí Minh ) I/ Tìm hiểu chung : Tác giả: Tác phẩm Sáng bờ suối, tối vào hang Cháo bẹ rau măng sẵn sàng Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng Cuộc đời cách mạng thật sang a Đọc, thích : Bẹ: ngô Sử Đảng : Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, Bác dịch vắn tắt làm tài liệu học tập cho cán cách mạng TỨC CẢNH PÁC BĨ (Hồ Chí Minh ) I/ Tìm hiểu chung : Tác giả: Tác phẩm a Đọc, thích Sáng bờ suối, tối vào hang Cháo bẹ rau măng sẵn sàng Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng Cuộc đời cách mạng thật sang b Hoàn cảnh sáng tác đời tháng 2-1941 Bác Hồ nước tiếp đạo cách mạng ác sống làm việc hang Pác Bó (Cao Bằng) Đường vào hang Pác Bó Vì Bác cảm thấy “cuộc đời cách mạng thật sang” ? sang trọng, cao sang, cách nghĩ, lối sống, quan niệm Vượt lên gian khổ , có cháo bẹ, rau măng, có bàn đá chơng chênh Sang làm việc tổ quốc mình, tin tưởng vào đường cách mang, lý tưởng, đời sống tâm hồn phong phú, ung dung tự TỨC CẢNH PÁC PÓ I Tìm hiểu chung : II Tìm hiểu chi tiết 1.Cuộc sống Bác Pác Pó 2.Tâm trạng Bác III.Tổng kết Nội dung: Bài thơ cho thấy tinh thần lạc quan, phong thái ung dung Bác Hồ sống cách mạng đầy gian khổ Pác Bó 2.Nghệ thuật: Bài thơ tứ tuyệt bình dị pha giọng điệu vui đùa, hóm hỉnh ( Hồ Chí Minh) TỨC CẢNH PÁC BĨ ( Hồ Chí Minh) IV.Luyện tập Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh nhận xét : “ Thơ Bác có kết hợp hài hồ tính cổ điển tính đại” Em vài nét tính cổ điển tính đại thơ ? Bài thơ “Tức Cảnh Pác Bó” có kết hợp hài hồ cổ điển đại Em lựa chọn đáp án vào tng ct cho hp lớ Cụm từ Đề tài Công việc cách mạng Thi liệu cổ: Suối, hang, đá Thú lâm tuyền Lối sống cách mạng Lời thơ nhẹ nhàng, đùa vui Thể thơ: tứ tuyệt ng ý Chữ quốc ngữ Cổ điển Hiện đại TC CNH PC Bể ( Hồ Chí Minh ) Đáp án : + Cổ điển : - Thể thơ : Thất ngôn tứ tuyệt -Gợi cảnh lâm tuyền ( niềm vui thú đựơc sốn rừng suối ) +Hiện đại : - Viết chữ quốc ngữ ( Thường thể thơ t tứ tuyệt viết chữ Hán chữ Nôm -Nhân vật người chiến sĩ cách mạ -Lời thơ giản dị , vui đùa 6374102598 10 Bài thơ “ Tức cảnh Pắc Pó” làm theo thể thơ nào? Thất ngơn tứ tuyệt 6374102598 10 Em đọc thuộc thơ “ Tức cảnh Pắc Pó” Sáng bờ suối, tối vào hang Cháo bẹ rau măng sẵn sàng Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng Cuộc đời cách mạng thật sang 6374102598 10 Bài thơ “Tức cảnh Pắc Pó” mang giọng điệu vui, thoải mái, sảng khối Đúng hay sai? Đúng 6374102598 10 Pắc Pó thuộc địa phận tỉnh nào? Cao Bằng 6374102598 10 Bài thơ “ Tức cảnh Pắc Pó” có kết hợp hài hồ cổ điển đại Đúng hay sai? Đúng 6374102598 10 Kể số tên gọi khác Chủ tịch Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành Nguyễn Sinh Cung Nguyễn Ái Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 20 tuc canh pac bo , Bai 20 tuc canh pac bo