0

Nhóm 2 chiến lược imc cho OFÉLIA

28 0 0
  • Nhóm 2   chiến lược imc cho OFÉLIA

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 11:10

Chiến lược truyền thông marketing tích hợp cho dòng sản phẩm son của Ofélia. Bằng việc sử dụng 5 công cụ truyền thông marketing tích hợp để xây dựng chiến lược IMC cho quý 42021. Để đạt được mục tiêu doanh thu và mục tiêu truyền thông. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH IMC CHO SẢN PHẨM SON CỦA OFÉLIA Nhóm Mục lục CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ IMC 1.1 Xác định mục tiêu IMC .2 1.2 Quyết định ngân sách IMC: .2 1.3 Quyết định thông điệp IMC: .3 1.4 Quy trình thực IMC: Chương II CHIẾN LƯỢC IMC CHO “SẢN PHẨM OFÉLIA” 2.1 Giới thiệu nhãn hiệu: 2.2 Nội dung quản trị IMC nhãn hiệu: 10 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 19 3.1 Ưu điểm hạn chế: 19 3.2 Giải pháp 20 3.3 Kiến nghị 21 IV Kết luận 22 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ IMC 1.1 Xác định mục tiêu IMC - Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng - Đạt mục đích marketing kết hợp công cụ truyền thông - Giúp khách hàng nhận thức sản phẩm, nhãn hiệu, nâng cao uy tín - Duy trì niềm tin lòng trung thành khách hàng với nhãn hiệu - Truyền tải tất thơng tin lợi ích điểm mạnh sản phẩm - Tạo yêu mến trung thành với nhãn hiệu - Xây dựng hình ảnh đẹp cho nhãn hiệu doanh nghiệp - Tạo câu chuyện cho nhãn hiệu - Đạt cộng tác từ đối tác trung gian lực lượng bán hàng - Củng cố hoạt động phân phối điểm bán lẻ - Tăng doanh số bán hàng lợi nhuận - Tăng giá trị thương hiệu 1.2 Quyết định ngân sách IMC: Phương pháp xác định ngân sách cho hoạt động truyền thông: Muốn thưc hoạt động truyền thông Marketing, công ty cần phải cung cấp ngân sách định Thơng thường có phương pháp xác định ngân sách cho hoạt động truyền thông công ty: Phương pháp xác định ngân sách theo tỷ lệ % doanh số bán Theo phương pháp này, công ty xây dựng ngân sách truyền thông tỷ lệ phần trăm doanh số bán dự kiến Phương pháp có ưu điểm khuyết điểm Về ưu điểm kể ưu điểm sau: • Thứ nhất, phương pháp dễ tính tốn • Thứ hai, phương pháp dễ chấp nhận Về nhược điểm kể nhược điểm sau: Phương pháp khơng có vững chắc, nhờ chương trình truyền thơng mà doanh nghiệp tăng doanh số, khơng phải doanh số có trước để làm tính ngân sách truyền thơng Phương pháp cân cạnh tranh Theo phương pháp này, công ty xây dựng ngân sách truyền thông ngân sách truyền thông đối thủ cạnh tranh địa bàn chu kỳ kinh doanh Phương pháp có ưu điểm tránh khả xảy chiến tranh truyền thông công ty cạnh tranh Khó khăn việc thực phương pháp khó xác định ngân sách truyền thông công ty cạnh tranh Mặt khác, mục tiêu truyền thông công ty khác nhau, khơng hồn tồn hợp lý Phương pháp vào mục tiêu nhiệm vụ Theo phương pháp này, công ty xây dựng ngân sách truyền thông sở mục tiêu nhiệm vụ cần phải giải phương diện truyền thông Phương pháp xem có khoa học Điều quan trọng cần lưu ý mục tiêu, nhiệm vụ truyền thông phải đặt mục tiêu nhiệm vụ chiến lược Marketing Phương pháp chi theo khả Theo phương pháp này, công ty xây dựng ngân sách truyền thông theo khả tài họ Phương pháp có nhược điểm công ty chủ động sử dụng hoạt động truyền thông theo mức cần thiết để tác động tới thị trường 1.3 Quyết định thông điệp IMC: Bước 1: Hình thành thơng điệp Xác định thị trường mục tiêu Bao vậy, có thị trường có sản phẩm Xác định thị trường hướng đến, nguồn khách mà muốn công giúp sản phẩm đạt hiệu ưa chuộng với người sử dụng Có thị trường nguồn khách hàng hướng đến, thơng điệp thu hẹp, gần gũi tác động mạnh đến đối tượng tiếp cận Xác định “đối tượng quan tâm” thị trường Sau xác định thị trường mục tiêu, bạn cịn phải tìm hiểu xem thị trường thật cần hay có khúc mắc Họ khơng quan tâm đến bạn, bạn phải quan tâm đến họ, điều giúp bạn đạt hiệu truyền thông quảng bá sản phẩm Việc xác định vấn đề thị trường giúp bạn thu hẹp thị trường mục tiêu Trình bày giải pháp bạn cho vấn đề thị trường Giải pháp công cụ cần thiết, thuốc bổ sung vào điểm thiếu mà thị trường cần Chúng ta ý đến thứ mà thiếu, cần Cũng việc hữu ích có tác dụng đời sống Tiếp đó, xác định tất lợi ích mà giải pháp bạn mang lại, lợi ích cải thiện sống khách hàng bổ sung vào chỗ thiếu cách Cố gắng đảo ngược rủi ro mà khách hàng có giải pháp bạn Đồng thời, định vị giải pháp bạn dễ dàng thực Trình bày giải pháp cho người có tình trạng tương tự Khi có phần đối tượng mà bạn hướng đến, bạn khơng thể theo đuổi người Mà bên cạnh đó, bạn cần phải mở rộng thị trường việc phát triển sản phẩm đến rộng với người có tình trạng tương tự Mọi người tin người khác nói, người gặp vấn đề tương tự họ có kết tích cực Trong bước này, bạn cần chứng minh giải pháp cách đưa chứng thực từ khách hàng trước giải kết đạt Không cách trình bày mà bạn đem đến cho người sử dụng, mà cịn kết Là để có hiệu người sử dụng tác động tích cực mặt tài thời gian sử dụng Giải thích khác biệt bạn so với đối thủ cạnh tranh Nếu sản phẩm bạn tốt lại giống sản phẩm đối thủ cạnh tranh, liệu bạn nghĩ đạt hiệu Bạn hạ giá thành thấp hơn, có lâu dài cho doanh nghiệp bạn Đưa ưu điểm, khác biệt với đối thủ hiệu tích cực mà đem lại điều mà bạn cần làm tác động điều đến với người tiêu dùng Bước 2: Đánh giá chọn thơng điệp Đơn giản, súc tích, dễ nhớ, dễ hiểu Thay slogan cồng kềnh với nhiều từ ngữ hoa mỹ, thông điệp ngắn gọn, bao hàm ý dễ vào nhận thức khách hàng cách mà ông lớn giới lĩnh vực làm “Just it” Nike hay “Think different” Apple Chân thật, tạo niềm tin tính xác Những thơng điệp khơng mơ tả thực chất sản phẩm mô tả cách phóng đại gây nên thiện cảm người tiêu dùng Có thể thấy điều Carlsberg “Probably the best beer in the world” - slogan mang tính đề cao đẳng cấp sản phẩm lại khó đập tan hồi nghi khách hàng bị phản tác dụng gây nên cảm giác tầm thường cho thương hiệu Từ ngữ phổ biến, thơng dụng Mỗi khách hàng có hiểu biết định lĩnh vực khác nên việc sử dụng từ ngữ chuyên ngành, đặc biệt khó để phù hợp với hầu hết cơng chúng nhận tin Thay vào từ ngữ phổ thơng lại dễ dàng tiếp cận khiến khách hàng nhanh chóng nhớ sản phẩm Prudential sở hữu slogan đáp ứng tốt yêu cầu - “Luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu” Sự bắt mắt, thu hút câu từ hình thức thể Là cách doanh nghiệp nắm bắt quan tâm khách hàng tới thương hiệu Thơng điệp phải có liên kết với chủ đề Bạn sáng tạo thông điệp hay, thu hút điều khơng có ý nghĩa khơng gắn với mục tiêu lợi ích sản phẩm Nó khơng có khả tác động đến hành vi mua khách hàng dù họ có cho slogan thú vị Phù hợp với văn hóa, phong tục, tín ngưỡng đối tượng Sư bất cẩn việc nghiên cứu thị trường địa phương gây sai lầm nghiêm trọng cho doanh nghiệp Khi mắt thị trường Trung Quốc, Pepsi phát hành sản phẩm với slogan “Pepsi mang bạn trở với sống” lại dịch thành nghĩa “Pepsi mang tổ tiên bạn trở từ giới bên kia” Đây tình hài hước lại tạo nên rào cản cho bước tiến phát triển toàn cầu hóa Pepsi Sự ảnh hưởng vật chất lẫn trạng thái tâm lý tác động đến hành vi, tinh thần người Slogan “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” Vinfast tác động trực tiếp đến tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc người Việt Nam từ tác động đến cảm xúc hành vi họ Bước 3: Thực thơng điệp: 1.4 Quy trình thực IMC: Bước 1: Xác định mục tiêu Sử dụng Mơ hình SMART gợi ý hữu hiệu để xác định mục tiêu: Specific – cụ thể Measurable – đo lường Achievable – đạt Realistic – thực tế Time-focused – tập trung vào yếu tố thời gian Các mục tiêu giúp bạn đo lường hiệu có sở để đánh giá hoạt động truyền thơng Tuy nhiên, có u cầu bắt buộc mục tiêu kế hoạch bạn bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu “bất di bất dịch” “Achievable” “Realistic” Nếu mục tiêu chưa đạt tiêu chí cẩn trọng việc thực Bước 2: Xác định đối tượng mục tiêu Khách hàng mục tiêu nhóm người có đặc điểm nhân học phù hợp với sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp hướng tới Đó nhóm đối tượng online đối tượng hữu ngồi đời thực, có thói quen mua hàng, hành vi mua hàng cụ thể quan trọng có khả chi trả, bỏ tiền mua sản phẩm, dịch vụ họ cần Việc xác định đối tượng mục tiêu giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng mong muốn, tiết kiệm chi phí đưa kế hoạch phù hợp để “chinh phục” họ Để xác định xác đối tượng mục tiêu, bạn áp dụng số nguyên tắc Marketing Dựa nghiên cứu, lý thuyết – Tiến hành thống kê, nghiên cứu từ số liệu thu thập phạm vi khách định (số lượng nghiên cứu phải đủ nhiều để đưa số chung) – Nghiên cứu, phân tích đối thủ lĩnh vực, từ nghiên cứu nhóm đối tượng khách hàng mà muốn nhắm đến Dựa yếu tố thực tiễn – Đi thị trường (market visit) – Quan sát thực tế (in-home visit) – Sống thử sống người tiêu dùng – Khảo sát thực tế thói quen truyền thơng (media habit) – Nghiên cứu tâm lý nhu cầu, mong muốn, khát khao nỗi sợ hãi người dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ Bước 3: Consumer Insight Không phải thật hiển nhiên, Insight thật ngầm hiểu, diễn giải hành vi xu hướng khách hàng Việc khai thác tâm lý, thói quen, sở thích khách hàng khiến họ cảm thấy hứng thú thấu hiểu Điều kích thích tị mị mong muốn trải nghiệm sản phẩm Tâm lý hàng vi người tiêu dùng thay đổi ngày, việc xác định insight khách hàng địi hỏi Marketer phải có kiến thức tảng chắn khả “cảm thụ” mạnh mẽ Một vài “chỉ dẫn” đưa để việc tìm “sự thật ngầm hiểu” bao gồm: Collect (thu nhập thông tin) – Connect & Dig Deeper (Kết nối đào sâu) – Crafting (sắp xếp thủ công) Bước 4: Big Idea Khi nắm insight khách hàng, Marketer cần phải đưa ý tưởng để giải vấn đề Big Idea ý tưởng chủ đạo ngắn gọn, súc tích liên quan đến khách hàng có khả tạo kết nối sản phẩm khách hàng tiềm Big Idea thành công ý tưởng khơi dậy cảm xúc khách hàng khiến người tiêu dùng nghĩ sản phẩm điều cần thiết với họ Bên cạnh Insight khai thác, bạn xây dựng Big Idea dựa việc: – Phân tích đối thủ – Khảo sát ý kiến khách hàng – Báo, Tạp chí Cho dù tạo nên từ cách Big Idea bạn phải thể vai trò thương hiệu cách dễ dàng khiến khách hàng biết, thích, nhớ thương hiệu bạn Bước 5: Kế hoạch thực kế hoạch truyền thơng marketing tích hợp IMC Để thực hóa ý tưởng đến gần với khách hàng bạn cần phải phát triển thành kế hoạch chi tiết Các yếu tố cần xác lập phải trả lời câu hỏi: – Thời gian, chi phí, ngân sách dành cho giai đoạn bao nhiêu? – Các hoạt động (key hook) hoạt động truyền thông chủ đạo (key message) gì? – Đâu hoạt động phụ trợ cho giai đoạn? Trả lời đầy đủ câu hỏi định hướng bạn xây dựng cho kế hoạch chi tiết rõ ràng Bước 6: Đánh giá hiệu truyền thông Đánh giá hiệu truyền thơng kế hoạch truyền thơng marketing tích hợp IMC bước không phần quan trọng lại có nhiều Marketer bỏ qua Kết thúc chiến dịch truyền thông, dựa số liệu thu thập từ khách hàng chi phí thực với mục tiêu, ngân sách dự kiến ban đầu để đánh giá hiệu Các nội dung đánh giá bao gồm: – Mức độ nhận biết thương hiệu – Mức độ nhận biết chiến dịch – Mức độ nhớ hiểu biết thông điệp truyền thông – Sự tác động chiến dịch mức độ nhận thức tình cảm thương hiệu – Sự tác động chiến dịch với hành vi mua hàng khách hàng (bao gồm tỉ lệ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ tỉ lệ khách hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho người khác) – Phản hồi từ khách hàng Ngoài cần phải đánh giá hoạt động truyền thông đối thủ số SOV/SOI để điều chỉnh hoạt động phù hợp giai đoạn Thực tốt việc đánh giá hiệu truyền thông sau chiến dịch giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí gia tăng hiệu truyền thơng CHƯƠNG II CHIẾN LƯỢC IMC CHO “SẢN PHẨM OFÉLIA” 2.1 Giới thiệu nhãn hiệu: OFÉLIA có xuất xứ thương hiệu từ Mỹ thành lập vào tháng 12 năm 2016 với tên gọi xác Ofélia Los Angeles sản xuất xứ sở Hàn Quốc xinh đẹp – thiên đường mỹ phẩm OFÉLIA tiếng Hy Lạp giúp đỡ, ngồi có nghĩa đẹp Tuy mang phong cách Mỹ OFÉLIA hướng đến đối tượng khách hàng bạn gái Việt Nam độ tuổi từ 18 – 32 với tiêu chí đại chất lượng thỏi son Và tất nhiên bạn fan trung thành clip swatch son hẳn bạn biết OFÉLIA thương hiệu mỹ phẩm Ngô Quỳnh Trang, hay biết đến với tên Changmakeup – beauty blogger quen thuộc Việt Nam sáng lập Với thành tựu tiêu biểu như:  Tháng 4/2017: Nhận giải “Influence Asia Beauty Award 2017” (nhân vật có ảnh hưởng nhiều lĩnh vực làm đẹp Việt Nam)  Năm 2019, Changmakeup thức trở thành nữ beauty blogger Việt Nam nhận nút vàng  Đầu năm 2020, bà Ngô Quỳnh Trang có tên danh sách 30 Under 30 – 30 gương mặt 30 tuổi bật Forbes Việt Nam năm Thương hiệu Ofélia tiếng dịng son có thiết kế sang chảnh, màu son đa dạng thời thượng, chất lượng son tiêu chuẩn quốc tế Ngồi dịng sản phẩm son, Ofélia cịn có số sản phẩm kèm như: bút kẻ mắt, cọ trang điểm, túi trang điểm,… Những giá trị lớn mà OFÉLIA mong muốn mang đến khách hàng QUALITY: chất lượng sản phẩm; CONFIDENCE: tự tin, trân trọng thân; CREATIVITY: liên tục đổi mới, sáng tạo DIVERSITY: đa dạng, màu da, giới tính phong cách sống Hai giá trị lớn mà OFÉLIA mang lại, tự tin tơn vinh đa dạng, màu da, giới tính phong cách Đây giá trị mà bạn trẻ nên có Để thể giá trị đó, từ ảnh đầu tiên, Ofélia mời nhiều bạn người mẫu nam nữ, với nhiều tông da khác Là thương hiệu mỹ phẩm trẻ, OFÉLIA sớm chiếm lòng tin phái đẹp chăm chút tâm sản phẩm, từ bao bì thiết kế, cách đóng gói, mùi hương chất lượng Và tất nhiên không kể đến dịch vụ chăm sóc khách hàng mà OFÉLIA xem mặt thương hiệu muốn cải thiện ngày Cột mốc quan trọng đánh dấu bùng nổ thương hiệu bán 14.000 thỏi son tiếng đồng hồ sau mắt Các sưu tập, phiên son “cũ rích” khiến chị em săn lùng tìm mua cho Hay chí canh ngày canh đêm để pre-order sưu tập son Son OFÉLIA biết cách làm chị PR - - Tổ chức kiện online “Make your own way to shine” với chia sẻ Chang makeu p KOL Trinh Phạm, Đào Bá Lộc đối tượng tham gia người yêu trang điểm zoom Chươn g trình gây quỹ “ Cùng Ofélia qua đại dịch” - Sự kiện “Make your own way to shine” 15.000.000vnd/ tiếng - Chuẩn bị quà tặng kiện tham gia mini game: trị giá triệu đồng/sự kiện - 5000 x 20.000 100.000.000vnđ/ tháng = Tổng: 117.000.000vnđ Khuyến - - - Chươn g trình Giveaw ays 15/10 đến 22/10 Tặng quà mừng sinh nhật năm hãng Mừng giáng sinh an lành, vui vẻ với chươn g trình BUY ONE GET ONE Marketing trực tiếp Email marketing SMS marketing Bán hàng cá nhân Gói Gcalls Professional - Số lượng voucher khuyến 30K: 200 voucher = 6.000.000vnđ Số lượng voucher khuyến 50K: 100 voucher = 5.000.000vnđ Tiền gương Ofélia: 50x100 = 5.000.000vnđ Tiền băng đô Ofélia: 50x50 = 2.500.000vnđ - Số lượng voucher khuyễn sinh nhật trị giá 500K: 10 voucher = 5.000.000vnđ - Số lượng sản phẩm tặng kèm: - Đợt 1: 70 sản phẩm x299k = 20.930.000vnđ - Đợt 2: 50 sản phẩm x 299k = 14.950.500vnđ Đợt 3: 30 sản phẩm x 330k = 9.900.000vnđ - Phí Freeship: 350x30k = 10.500.000vnđ Tổng: 79.780.000vnđ Gói doanh nghiệp 3.117.000 vnđ/ tháng SMS brandname Phí khởi tạo: cskh/ thơng báo 150.000vnđ Phí tháng: 450.000vnđ/ tháng Tổng: 3.627.000vnđ 265.000vnđ/tháng 795.000vnđ/3 tháng Tổng ngân sách: 268.672.000vnđ 2.2.3 Thơng điệp IMC: B1: Hình thành thơng điệp: - Tâm lí chung chị em phụ nữ tình hình dịch bệnh nay, dễ nảy sinh buồn chán, thả lỏng việc chăm sóc sắc đẹp thân Ofélia thấu hiểu bất tiện, khó khăn phái đẹp với mong muốn chia sẻ lan tỏa thơng điệp tích cực đến người Ofélia mang đến tiện lợi với giải pháp mua sắm online vừa đảm bảo an toàn vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng Với lợi kinh nghiệm kinh doanh từ ngày đầu thành lập Nền tang báng hàng qua kênh Social Media giúp khách hàng tiếp cận với sản phẩm dễ dàng so với nhãn hàng khác B2: Đánh giá lựa chọn thông điệp Thông điệp cần đánh trúng tâm lí insight khách hàng, tạo hiệu ứng lan truyền “viral”, phù hợp với văn hóa Việt Ofélia mang đến thơng điệp: “Ở nhà xinh xúng xính Ofélia!” với mong muốn phái đẹp qua mùa dịch Đồng hành ngày hội tôn vinh phái đẹp, chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 B3: Thực thông điệp 2.2.4 Quyết định công cụ truyền thơng tích hợp (5 cơng cụ): Quảng cáo: Các chương trình quảng cáo điễn với tần suất thường xuyên với kiện lớn đảm bảo cho hình ảnh sản phẩm son OFÉLIA in đậm tâm trí người xem Các quảng cáo thuyết phục người xem mặt tâm lý “ Khi sử dụng son OFÉLIA bạn cô gái thời thượng, dẫn dầu xu hướng làm đẹp” Đối tượng người xem cô gái trẻ nên phương tiện truyền thông sử dụng Google Search Ads, Engagement Campaign Facebook - Instagram Về quảng cáo tìm kiếm – Google Search Ads, hãng trả phí cho Google để ưu tiên vị hiển thị quảng cáo đối tượng tìm kiếm keyword liên quan đến ngành hàng Tuỳ theo vị trí xuất có mức giá khác Đề xuất Campaign Search Ads Target:  Vị trí chạy: Việt Nam  Độ ti: 18 – 35  Giới tính: Nữ  Sở thích: trang điểm làm đẹp, mua sắm  Quy mô tiếp cận 30.000.000 người / tháng Bộ keyword: Son môi OFÉLIA, son môi chất lượng, son môi hot, son mơi khuyến mãi, son mơi OFÉLIA có tốt khơng… Về quảng cáo tài trợ Facebook – Instagram, quảng cáo tài trợ Facebook hình thức quảng cáo mà người dùng Facebook thường thấy viết Facebook Các thông điệp, banner quảng cáo nhãn hàng trả tiền để Facebook ưu tiên hiển thị, phí quảng cáo tính theo số lượt click lượt xem Mức đấu giá nhãn hàng trả cho quảng cáo cao hội xuất ưu tiên Facebook Ads – Ins Đề xuất campaign engagement Target  Vị trí chạy: Việt Nam  Độ tuổi: 18 – 35  Giới tính: Nữ  Sở thích: trang điểm làm đẹp, mua sắm  Quy mô tiếp cận 30.000.000 người / tháng Đề xuất kinh phí 100.000vnd/ ngày tổng thời gian 30 ngày Đạt số người tiếp cận: 3,8K – 10,9K lượt tiếp cận/ ngày Lượt tương tác viết: 449 – 1,3K Tiktok ads Target  Vị trí chạy: Việt Nam  Độ tuổi: 18 – 35  Giới tính: Nữ  Sở thích: trang điểm làm đẹp, mua sắm  Quy mô tiếp cận 30.000.000 người/ tháng Đề xuất kinh phí 100.000vnd/ ngày tổng thời gian 30 ngày Đạt số người tiếp cận: 3,8K – 10,9K lượt tiếp cận/ ngày Lượt tương tác viết: 449 – 1,3K Các quảng cáo giúp nhãn hàng tiếp cận được, thu thập thông tin khácg hàng tiềm Khi khách hàng tìm kiếm từ khố liên quan xuất hiên quảng cáo hãng, điều giúp việc tiếp cận thông tin khách hàng thuận tiện Khách hàng tương tác, bình luận vào quảng cáo nhờ thu thập thơng tin, sở thích cá nhân khách hàng từ giúp ích cho việc tiếp thị, bán hàng Marketing trực tiếp: Là thương hiệu mỹ phẩm trẻ, OFÉLIA sớm chiếm lòng tin phái đẹp chăm chút tâm sản phẩm, từ bao bì thiết kế, cách đóng gói, mùi hương chất lượng Và tất nhiên không kể đến dịch vụ chăm sóc khách hàng mà OFÉLIA xem mặt thương hiệu muốn cải thiện ngày - - Đối tượng mục tiêu: khách hàng mua hàng Ofélia Mục tiêu truyền thơng: tăng lịng trung thành với thương hiệu, lắng nghe phản hồi khách hàng, tiếp thị cho chương trình khuyến Thiết kế thơng điệp: Ofélia luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu Tiếp nhận thông tin phản hồi: Hotline: 098 403 7103 – 038 861 2120, email: hi@Ofélia.vn Phương tiện truyền thông: sử dụng Gcalls, Telephone, Email Khuyến mãi: Để cảm ơn đồng hành yêu thương người suốt thời gian qua Ofélia tổ chức chương trình tri ân khách hàng nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 mang tên OFÉLIA REWARDS - Đối với khách hàng (200 khách hàng) OFÉLIA tổ chức ngày Giveaways thành viên Thời gian tham gia ngày 15/10 đến 22/10 7h đến 19h tối Có nhiều phần quà cho ngày với thể lệ tham gia vô đơn giản: 1⃣ Bước 1: Follow Instagram @Ofélia_vietnam Fanpage OFÉLIA Việt Nam chia sẻ viết Story bạn, kèm hashtag #OFÉLIAGiveaway 2⃣ Bước 2: Comment Tag người bạn số cuối số điện thoại đăng ký OFÉLIA REWARDS viết Ví dụ: @an @tram @linh – 56789 3⃣ Truy cập website Ofélia.vn/rewards, điền thông tin đăng ký miễn phí tài khoản OFÉLIA REWARDS để nhận Voucher 30K Voucher Free Shipping cho đơn hàng bạn - Đối với khách hàng thân thiết (100 khách hàng) Và voucher giảm 50K cho sản phẩm nhiều phần quà hấp dẫn: ⃣ Gương OFÉLIA đơn hàng từ 400K ⃣ Gương OFÉLIA + Băng đô OLLIE đơn hàng từ 500K Mừng sinh nhật Ofélia tuổi, nhãn hàng dành tặng phần quà đặc biệt bao gồm sản phẩm thuộc dòng son Ofélia kèm thư tay từ CEO Changmakeup vào khung 00:12 12:12 phút ngày 12/12/2021 cho khách hàng may mắn hàng hãng Ofélia Shopee Đến hẹn lại lên với ưu đãi lớn năm BUY ONE GET ONE tưng bừng suốt tuần từ 24/12 đến 31/12 Ofélia mong muốn mang đến mùa Giáng Sinh An Lành, Vui Vẻtới khách hàng Mua son bất kỳ* Ofélia.vn sàn thương mại điện tử (Lazada Mall, Shopee Mall, Tiki), nhận ưu đãi Merry Christmas! ⃣Từ 24/12 - 26/12: Tặng son Modern Matte - Attention trị giá 299K + Voucher Freeship ⃣Từ 27/12 - 29/12: Tặng son Modern Matte - First Love trị giá 299K + Voucher Freeship ⃣Từ 30/12 – 31/12: Tặng son Touch Of Rose - Sea Pearl trị giá 330K + Voucher Freeship Bên cạnh đó, cịn nhiều phần q hấp dẫn khác dành cho mốc đơn hàng 400K - 700K - 900K Hẹn bạn 0H ngày 24/12 * Quà tặng áp dụng cho đơn hàng từ 250K * Các sản phẩm tặng kèm cố định Chương trình kết thúc sớm thời hạn dự kiến hết tặng phẩm Quan hệ công chúng: Tổ chức kiện livestream Fanpage OFÉLIA Việt Nam “Make your own way to shine” với chia sẻ Changmakeup KOL Trinh Phạm, Đào Bá Lộc đối tượng tham gia người yêu làm đẹp Tham gia livestream với tương tác bạn nhận nhiều phần quà hấp dẫn, có hội giao lưu, học hỏi thêm kiến thức làm đẹp với KOLs tiếng Thời gian tổ chức: 11/11/2021 Thời lượng: tiếng Với mong muốn ủng hộ cho quỹ vaccine Covid-19 để Nhà Nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid 19 Ofélia thực Chương trình gây quỹ “Cùng Ofélia qua đại dịch” thông qua 5000 đăng khách hàng mua son Ofélia Thể lệ tham gia: B1: Đăng ảnh selfie video ngắn sản phẩm Ofélia lên trang facebook cá nhân chế độ công khai kèm caption: “Ở nhà xinh xúng xính Ofélia” B2: Gắn thẻ người bạn kèm hashtag #CungOféliadiquadaidich#Ofélia check in Fanpage OFÉLIA Việt Nam *Việc nhỏ ý nghĩa lớn, với đăng bạn đóng góp 20K vào quỹ “Cùng Ofélia qua đại dịch” để qun góp vào quỹ vaccine phịng chống Covid – 19 Nhà Nước Bán hàng cá nhân: Ofélia khơng có cửa hàng hãng Việt Nam mà thay vào đó, dịng sản phẩm Ofélia phát hành với hình thức online 100%, website Ofélia.vn sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada), Facebook, Instagram, Bên cạnh khách hàng trải nghiệm dịng sản phẩm trước chuỗi cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm Waston, Hasaki Vì khơng có cửa hàng hãng nên khách hàng khó trải nghiệm sản phẩm cách trực tiếp Nhận thấy điểm yếu đó, thương hiệu tập trung vào phần Social Media đặc biệt phần hình ảnh tảng Khách hàng muốn tư vấn dịng sản phẩm liên hệ hotline: 038 861 2120 để tư vấn trực tiếp từ nhân viên Ofélia Sử dụng lực lượng bán hàng không nhằm mục tiêu doanh số mà mục tiêu truyền thơng xây dựng hệ thống Dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo mang lại đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với công cụ đại tối ưu OFÉLIA mong muốn mang lại dịch vụ chăm sóc tốt cho khách hàng Sau sử dụng giải pháp Gcalls, đơn hàng xử lý nhanh Mức độ hài lòng dịch vụ OFÉLIA nâng cao.” 2.2.5 Đánh giá hiệu hoạt động truyền thông: Được sáng lập Beauty Blogger trẻ tiếng Changmakeup cộng sự, từ kế hoạch tầm nhìn người làm truyền thơng, kế hoạch truyền thơng tích hợp IMC OFÉLIA đạt thành công ấn tượng mong đợi Vào ngày thức mở bán, 14.000 thỏi son hết vòng đồng hồ Ngày nhiều phụ nữ trẻ Việt Nam xem thỏi son xinh xắn OFÉLIA trang điểm khơng thể thiếu hàng ngày Liên tục trở thành tên đứng đầu bảng xếp hạng giới mỹ phẩm, làm đẹp Thương hiệu nội địa nhiều bạn trẻ ưa thích tin dùng Quảng cáo: Việc sử dụng chiến lược quảng cáo giúp nhãn hàng nâng cao độ nhận diện thương hiệu, tiếp cận khách hàng tiềm Người tiêu dùng nắm bắt khuyến mãi, ưu đãi mua hàng Ofélia Khi đó, số đo lường số người quảng cáo tiếp cận được, số lượng thảo luận thương hiệu mạng xã hội Về cách thức để kiểm tra, lấy kết từ Facebook Ads, Google Adwords, hệ thống social listening thông qua công cụ media agency Khi chiến dịch quảng cáo thành công giúp tăng doanh thu bán hàng Ofélia Marketing trực tiếp: Tất liệu Ofélia, từ nhà phân phối nhân viên bán hàng toàn quốc thông qua Gcalls quản lý cách đồng nhất, giúp tăng hiệu cho công tác Thông qua phản hồi khách hàng giúp hãng có nhận biết ý kiến khách hàng sản phẩm dịch vụ họ sử dụng để từ đưa chiến lược phù hợp để đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng Tạo cho khách hàng cảm giác quan tâm, lắng nghe ý kiến, nhu cầu thân Khuyến Với khuyến hấp dẫn với quy mô đối tượng rộng kích thích nhu cầu mua sắm người tiêu dùng.Tăng độ nhận diện người tiêu dùng với sản phẩm Ofélia Quan hệ công chúng Chương trình gây quỹ từ thiện giúp tạo dựng danh tiếng thương hiệu việc tài trợ chương trình giúp ích cho xã hội Lấy niềm tin tình cảm người tiêu dùng xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho thương hiệu, từ sản phẩm nhiều người biết tới Giúp doanh nghiệp tạo dựng lòng tin với khách hàng Bán hàng cá nhân Xây dựng không gian tương tác trực tiếp người tiêu dùng với nhân viên chăm sóc khách hàng Khách hàng dễ dàng chọn cho sản phảm yêu thích phù hợp với thân Tiếp cận lượng khách hàng đông đảo thông qua sàn thương mại điện tử, nắm bắt tâm lý họ sản phẩm Ofélia CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Ưu điểm hạn chế: Quảng cáo: Với cách thức tiếp cận khách hàng thông qua Social online thời đại công nghệ số nay, tảng mạng xã hội ngày trở nên phát triển, xem xã hội thu nhỏ giúp cho ofélia dễ dàng tiếp cận đến khách hàng, tạo nên ấn tượng người xem Ngoài ra, thực quảng cáo tảng Social online giúp cho OFÉLIA đa dạng linh động lựa chọn phương tiện thực chiến dịch quảng cáo Tuy nhiên, với quảng cáo nhiều gây nên thiện cảm khách hàng Chi phí để thực quảng cáo phải trả lớn Marketing trực tiếp: Luôn không ngừng nâng cao, tạo thoải mái cho khách hàng cách lắng nghe, thấu hiểu giải vấn đề khách hàng nhanh chóng Ngồi ra, email hãng cịn có tên miền nhãn hàng tạo tin tưởng với khách hàng Bên cạnh đó, thực Marketing trực tiếp gặp hạn chế gửi email nhiều vơ tình làm phiền đến khách hàng Khuyến mãi: Các chương trình khuyến mãi, giveaways OFÉLIA tổ chức thường xuyên tảng xã hội facebook, Instagram,… Hoặc chương trình mua tặng trang web thức Ofélia.vn sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada,…nên tạo thu hút khách hàng giúp tăng doanh thu bán hàng Nhưng chương trình khuyến diễn với tần suất nhiều khiến cho khách hàng lo ngại chất lượng sản phẩm, giảm hình ảnh thương hiệu Ngồi ra, tạo thói quen mua sắm khơng tốt cho khách hàng mà mua hàng lúc có khuyến mãi, giảm doanh thu bán hàng Quan hệ công chúng: Việc xây dựng chương trình ủng hộ quỹ vaccine phịng chống Covid19 tạo thiện cảm, tăng độ nhận diện xây dựng hình ảnh thương hiệu Thơng qua tiếp cận với khách hàng mục tiêu Nhưng thực chương trình gặp phải vấn đề pháp lí làm lộ thông tin khách hàng Bán hàng cá nhân: Đảm bảo chất lượng sản phẩm không bị làm giả Độc quyền sản phẩm thời gian ngắn trước phân phối cho đại lý bán hàng Tăng lượng tiếp cận khách hàng tới sản phẩm nhãn hiệu Tuy nhiên, việc phát hành sản phẩm qua hình online 100% gây lo lắng cho khách hàng chưa sử dụng sản phẩm Ofélia 3.2 Giải pháp Quảng cáo Cần chọn kênh quảng cáo tối ưu để tập trung tiếp cận đến khách hàng, lập kế hoạch quảng cáo phù hợp Marketing trực tiếp: Khi gửi email nên ghi đầy đủ nội dung tiêu đề để giúp cho khách hàng dễ dàng nhận biết nội dung mà nhãn hàng muốn nhắn gửi Và cần phải tạo cấu trúc thư khoa học, nội dung rõ ràng, mạch lạc, đưa nội dung trọng tâm không nên viết dài Thư email hấp dẫn người đọc cấu trúc cần có text - hình ảnh nhãn hàng – text Khi có hình ảnh nhãn hàng thư giúp cho khách hàng nhận diện nội dung thư gửi đến Khuyến Vẫn muốn thu hút khách hàng thông qua khuyến để không làm giảm giá trị thương hiệu nhãn hàng cần phải xây dựng chiến lược quảng cáo phù hợp Nên xây dựng chương trình khuyến vào dịp đặc biệt 20/10, Giáng sinh sinh nhật hãng,…trong quý năm 2021 Và chương trình có khoảng thời gian định Khi thực cần trọng đến nhóm khách hàng nhu cầu khách hàng mục tiêu để giảm khuyến thu hút quam tâm khách hàng Quan hệ cơng chúng Thống kê số lượng đăng có hastag #cungOfeliadiquadaidich thực đầy đủ thủ tục pháp lí, minh bạch khoản thu chi ngân sách để gây quỹ vaccine Và đề biện pháp phòng ngừa cố xảy nhanh chóng giải Bán hàng cá nhân Có kế hoạch đào tạo cụ thể cho nhân viên chăm sóc khách hàng, tư vấn cho khách hàng sản phẩm phù hợp với nhu cầu họ Đồng thời giải đáp thắc mắc, lo lắng sản phẩm Mở rộng hợp tác với đại lí phân phối chuỗi hàng mỹ phẩm uy tín để mang lại nhiều trải nghiệm thức cho khách hàng 3.3 Kiến nghị Xác định mục tiêu chiến lược xúc tiến hỗn hợp: Cần phải xác định thị trường mục tiêu đặc điểm thị trường ta thực chiến dịch truyền thông marketing nhận phản ứng đáp lại cuối mua hài lòng với sản phẩm OFÉLIA Để dẫn đến hàng động mua hài lịng với sản phẩm nhãn hàng cần phải tăng nhận biết thương hiệu với khách hàng Khi gây dựng hình ảnh cho nhãn hiệu khả cạnh tranh thương hiệu đối thủ khác nâng cao Muốn thực hoạt động truyền thông Marketing tốt, nhãn hàng cần phải cung cấp ngân sách định Nhãn hàng nên xây dựng ngân sách truyền thông chiếm tỷ lệ phần trăm doanh số bán hàng dự kiến hay xây dựng ngân sách truyền thông sở mục tiêu nhiệm vụ cần phải giải phương diện truyền thông Như vậy, thực hoạt động truyền thơng dễ hoạch định kênh truyền thông cần thiết để tiếp cận tới khách hàng mục tiêu Ofélia nên xây dựng cho cộng đồng để theo dõi, chia sẻ, review dòng sản phẩm Ofélia thống ứng dụng Social media là: Website nơi chia sẻ review mang tính khoa học chun sâu thơng qua blog trang review, Facebook Ofélia tạo group cộng đồng dành cho người u thích sản phẩm chia sẻ hình ảnh, trải nghiệm sản phẩm trang thông tin để khách hàng nhận thông tin sản phẩm ưu đãi khuyến hãng, Instagram nơi nhãn hàng giao lưu khách hàng Và khách hàng nhận thơng tin sản phẩm, đợt khuyến Ofélia IV KẾT LUẬN Với sứ mệnh mình, Ofélia ln muốn mang đến trải nghiệm tốt tới khách hàng Bởi khách hàng động lực để Ofélia không ngừng hồn thiện phát triển thân Thơng qua chiến dịch Ofélia muốn gửi lời cảm ơn, tri ân khách hàng đồng hành nhãn hàng năm qua góp phần tạo nên điều tốt đẹp cho cộng đồng Ofélia muốn lan toả tự tin, lượng tích cực tơn vinh vẻ đẹp khách hàng Dù bạn có giới tính hay độ tuổi bạn có quyền u thân hồn cảnh Hãy yêu thân theo cách mà bạn muốn *Tài liệu tham khảo: -IMC vai trị truyền thơng marketing tích hợp https://guru.edu.vn/imc-la-gi-va-vai-tro-cua-truyen-thong-marketingtich-hop/ -Integrated marketing communication gì? Vai trị cơng cụ truyền thơng https://flavaentertainmentproductions.com/integrated-marketingcommunication -Phương pháp định ngân sách cho hoạt động truyền thông http://quantri.vn/dict/details/9609-phuong phap-xac-dinh-ngansach-cho-hoat-dong-truyen-thong -Thơng điệp truyền thơng gì? https://brandinfo.biz/marketing/thong-diep-truyen-thong-la-gi/144238-404.html -Thơng điệp truyền thơng cách viết https://jidodigital.com/thong-diep-truyen-thong-va-cach-viet -Quy trình lập kế hoạch truyền thơng marketing tích hợp (IMC) http://greenway.com.vn/quy-trinh-lap-ke-hoach-truyen-thongmarketing-tich-hop-imc/ ... vào khung 00: 12 12: 12 phút ngày 12/ 12/ 2 021 cho khách hàng may mắn hàng hãng Ofélia Shopee Đến hẹn lại lên với ưu đãi lớn năm BUY ONE GET ONE tưng bừng suốt tuần từ 24 / 12 đến 31/ 12 Ofélia mong muốn... VỀ IMC 1.1 Xác định mục tiêu IMC .2 1 .2 Quyết định ngân sách IMC: .2 1.3 Quyết định thông điệp IMC: .3 1.4 Quy trình thực IMC: Chương II CHIẾN LƯỢC... Nam: 1603 Park 6B, Vinhomes Central Park, 20 8 Nguyễn Hữu CảnhPhường 22 -Quận Bình Thạnh-TP Hồ Chí Minh 2. 2 Nội dung quản trị IMC nhãn hiệu: 2. 2.1 Mục tiêu IMC: - Hướng đến đối tượng khách hàng bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhóm 2 chiến lược imc cho OFÉLIA, Nhóm 2 chiến lược imc cho OFÉLIA