0

Dia ly 10 Bai 3 Su dung ban do trong hoc tap va doi song

12 0 0
  • Dia ly 10 Bai 3 Su dung ban do trong hoc tap va doi song

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 09:16

dụng của bản đồ trong học tập và đời sống ngoài các vdụ đó cú trong SGK..  Xung phong phát biểu ý kiến phỏt.[r] (1)(2) Kiểm tra cũ : 1: Có cách biểu đối tượng địa lí BÐ? PP kí hiệu PP chấm điểm dùng để biểu đối tượng ÐL ? So sánh PP 2 : PP đường chuyển động phương pháp (3) HS thảo luận vai trị trình bày cụ thể ứng dụng đồ học tập đời sống ngồi vdụ cú SGK  Xung phong phát biểu ý kiến phỏt biểu (4)(5)1 Trong học tập : Là phương tiện hữu ích để HS học tập lớp, nhà trả lời câu kiểm tra ÐLí 2 Bản đồ đời sống : Phương tiện sử dụng rộng rãi đời sống hàng ngày : - Bảng đường - Phục vụ ngành sản xuất - Trong quân (6)(7) 2: Hãy giải thích ý nghĩa vấn đề cần lưu ý cho ví dụ (8) II Sử dụng đồ, atlát học tập1. Một số vấn đề cần lưu ý :  a Chọn đồ phù hợp với nội dung cần tìm hiểu  b Ðọc đồ phải tìm hiểu tỉ lệ đồ kí hiệu đồ (9)3.Hãy phân tích mối quan hệ tương hỗ các thành phần ÐL đồ. (10)2 Hiểu mối quan hệ yếu tố địa lí bản đồ, atlát : (11) 5 Dặn dò :- HS làm câu 2,3 trang 16 SGK  - Học bài, ôn lại tất trước  Phục vụ thực hành  - Xem trước thực hành (12)CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM! GIỜ HỌC HÔM NAY ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC.
- Xem thêm -

Xem thêm: Dia ly 10 Bai 3 Su dung ban do trong hoc tap va doi song, Dia ly 10 Bai 3 Su dung ban do trong hoc tap va doi song