0

Bai 4 Chuyen nguoi con gai Nam Xuong

9 6 0
  • Bai 4 Chuyen nguoi con gai Nam Xuong

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 06:22

+ Thứ ba: Đối với các môn học khác cũng vậy như môn Lịch sử, Địa lí, GDCD… các em đã được tìm hiểu về kiến thức liên quan đến kĩ năng sống, những phẩm chất tốt đẹp, những địa danh, những[r] (1)PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI Tên tình dạy học: TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN VÀO GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN BÀI: ÔN TẬP - NGOẠI KHÓA: “CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG” Mục tiêu dạy học: a, Mục tiêu chung: Văn học lấy chất liệu từ đời sống thực, dường việc học văn người học quan niệm là môn học nhà trường cần phải học, không có chút liên hệ tới đời sống thực tế hàng ngày Bởi mà việc học văn và dạy văn các nhà trường là thử thách đặt với thày cô và các học trò mình Các tác phẩm văn học thường là câu chuyện, bài thơ dạy ta cái hay, cái đẹp, biết yêu, biết ghét, biết nhớ ơn, biết căm thù cái ác, cái xấu… Nhưng tình cảm đó dường dừng lại mức độ cảm nhận người học mà chưa thực vào đời sống trở thành kĩ sống cho học sinh Hơn nữa, tác phẩm văn học gắn với thời điểm lịch sử định, gắn với địa danh cụ thể nào đó Nhưng sau học sinh học xong, các em nhớ ý chính tác phẩm, nhớ tên nhân vật chính mà quên cách nhanh chóng các địa danh, các kện lịch sử có liên quan, đặc biệt các em ý nghĩa tác phẩm ngủ yên cảm nhận không gắn với việc nhìn nhận thực tế sống Chính vì mà mục tiêu bài học liên môn này, người thầy muốn các em vận dụng kiến thức liên môn để giải các câu hỏi, các tình thực tế gắn với tác phẩm nhằm giúp người học nắm kiến thức tác phẩm, tạo kĩ sống đời sống hàng ngày và thấy hỗ trợ tích cực kiến thức liên môn học và giải vấn đề thực tiễn b, Mục tiêu cụ thể: * Về kiến thức: - Môn Ngữ văn: Giúp các em: + Trình bày khái niệm thể loại truyện truyền kì + Phân tích đặc điểm nhân vật: Vũ Nương, Trương Sinh (2) + Nắm và hiểu rõ ý nghĩa tác phẩm “ Chuyện người gái Nam Xương” (Truyện phê phán thói ghen tuông mù quáng làm tan nát hạnh phúc gia đình và đồng thời ca ngợi vẻ đẹp truyền thống người phụ nữ Việt Nam) - Môn Địa lí: Giúp các em: + Xác định vị trí địa lí sông Hoàng Giang (nơi Vũ Nương tự vẫn) thuộc xã Lí Nhân, Huyện Chân Lí, tỉnh Hà Nam + Xác định vị trí địa lí tỉnh Hà Nam thuộc khu vực Đồng sông Hồng - Môn Lịch sử: Giúp các em: + Xác định tác phẩm đời vào kỉ XVI - thời kì phong kiến nhà Lê nước ta + Xác định đúng giặc Chiêm nhắc tới tác phẩm đánh chiếm nước ta vào kỉ XIII, XIV, XV + Nắm bắt tỉnh Hà Nam tách từ tỉnh Hà Nam Ninh (ngày 26- 121991) - Môn GDCD: Giúp học sinh: + Xác định hành vi Trương Sinh: nghi oan, đánh, mắng chửi tệ, đuổi Vũ Nương khỏi nhà là hành vi bạo lực đình, vi phạm luật Hôn nhân gia đình + Xác định nghĩa vụ công dân việc chứng kiến hành vi bạo lực gia đình thì phải có trách nhiệm gnăn cản và báo cho chính quyền nơi gần để bảo vệ người bị hại * Về kỹ năng: - Giúp các em rèn thành thạo khả tư duy, nhận nhiệm vụ, thu thập thông tin, phân tích kênh hình, xử lí thông tin, liên hệ thực tế - Cảm nhận nỗi bất hạnh người phụ nữ xã hội phong kiến và sẵn lòng giúp đỡ người có hoàn cảnh bất hạnh - Xử lí tình tác phẩm gắn với thực tế đời sống thân và địa phương Từ đó rút cách xử lí tình theo chiều hướng tích cực * Về thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ sống tình cảm và hạnh phúc gia đình - Khơi gợi lòng đồng cảm với số phận bất hạnh - Có ý thức bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp người phụ nữ Việt Nam (3) Đối tượng dạy học: * Đối tượng dạy học tình là học sinh - Số lượng học sinh: … em - Số lớp thực hiện: lớp - Khối lớp: * Một số đặc điểm cần thiết khác học sinh đã học theo dự án: - Dự án mà tôi thực là chương trình ngoại khóa dùng để ôn tập kiến thức tác phẩm văn học Trung đại chương trình Ngữ văn lớp Đồng thời trực tiếp giảng dạy với các em học sinh lớp nên có nhiều thuận lợi quá trình thực hiện: + Thứ nhất: Các em học sinh lớp đã tiếp cận năm học với kiến thức chương trình bậc THCS Không còn bỡ ngỡ, lạ lẫm với hình thức kiểm tra, đánh giá mà giáo viên đề + Thứ hai: Đối với môn Ngữ văn các em đã học nhiều bài từ lớp có liên quan đến vấn đề Lịch sử, Địa lí, GDCD, các tình liên quan thực tế mang tính giáo dục kĩ sống + Thứ ba: Đối với các môn học khác môn Lịch sử, Địa lí, GDCD… các em đã tìm hiểu kiến thức liên quan đến kĩ sống, phẩm chất tốt đẹp, địa danh, thời điểm lịch sử có liên quan đên tác phẩm văn học tích hợp các bài học Vì nên cần thiết kết hợp kiến thức môn học nào đó vào môn Ngữ văn để giải vấn đề bài học, các em không cảm thấy bỡ ngỡ Ý nghĩa tình huống: Qua thực tế dạy học nhiều năm tôi thấy việc kết hợp kiến thức các môn học “tích hợp” vào để giải vấn đề nào đó môn học là việc làm cần thiết Điều đó không đòi hỏi người giáo viên giảng dạy môn không nắm bắt nhuần nhuyễn kiến thức môn mình giảng dạy mà còn cần phải không ngừng trau kiến thức môn học khác để giúp các em gải các tình huống, các vấn đề đặt môn học cách nhanh nhất, hiệu Tôi đã trình bày và thực thử nghiệm tình nhỏ môn Ngữ văn học lớp , học kỳ I năm học 2014 - 2015 - Đồng thời tôi thấy “tích hợp” vận dụng kiến thức liên môn là khái niệm sử dụng nhiều lĩnh vực Đặc biệt giáo dục tích hợp kiến thức các môn (4) học vào để giải các vấn đề môn học giúp học sinh hiểu rộng hơn, sâu vấn đề môn học đó - Tích hợp giảng dạy giúp học sinh phát huy suy nghĩ, tư duy, sáng tạo học tập và ứng dụng vào thực tiễn - Tích hợp kiến thức liên môn đòi hỏi người giáo viên môn thật khéo léo.Nếu không thì vô hình chung người thầy biến dạy văn thành dạy Lịch sử, Địa lí hay GDCD * Cụ thể: - Đối với tình này, thực giúp các em học sinh nắm được, hiểu rõ mối liên hệ việc tác phẩm với di tích đền thờ Vũ Nương truyện Vợ chàng Trương Hà Nam Giúp các em hiểu phẩm chất tốt đẹp người phụ nữ qua nhân vật Vũ Nương, hiểu phần nào thực XHPK nước ta thời kì Trung đại - Từ nội dung, ý nghĩa tác phẩm, giúp các em tự tìm hiểu tình hình thực tế địa phương có liên quan như: bạo lực gia đình, tư tưởng Trọng nam khinh nữ, tình cụ thể giáo dục kĩ sống cho thân và người xung quanh * Trong thực tế: Tôi thấy bài soạn có kết hợp với kiến thức các môn học khác giúp giáo viên tiếp cận tốt hơn, hiểu rõ hơn, sâu vấn đề đặt sách giáo khoa Từ đó bài dạy trở nên sâu sắc, sinh động Học sinh có hứng thú học bài, tìm tòi, khám phá nhiều kiến thức và suy nghĩ sáng tạo nhiều Từ đó vận dụng kiến thức vào thực tế tốt Thiết bị dạy học, học liệu: * Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng: - Thiết bị dạy học: + Máy tính, máy chiếu: Được sử dụng vào việc hỗ trợ giảng dạy bài học nhằm góp phần giải nhanh, gọn các câu hỏi đặt và hỗ trợ hình ảnh làm bài giảng sinh động, hấp dẫn với người học - Đồ dùng dạy học: + Lược đồ Việt Nam: dùng dể giúp học sinh xác định vị trí địa lí số địa danh liên quan tác phẩm - Học liệu dạy học: (5) + Kiến thức lịch sử: Giúp người dạy và người học nắm số kiện lịch sử dân tộc kỉ XIII, XIV, XV, XVI; năm tách tỉnh Hà Nam từ tỉnh Hà Nam Ninh (1991) + Kiến thức Địa lí: Học sinh xác định vị trí địa lí tỉnh Hà Nam trên đồ và khu vực địa lí + Kiến thức môn GDCD: Giúp học sinh thấy phẩm chất tốt đẹp Vũ Nương Chỉ hành vi Trương Sinh là hành vi bạo lực gia đình, thuộc qui định Luật Hôn nhân và gia đình + Kĩ giải tình thực tiễn rút từ bài học * Mô tả các ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tình huống: - CNTT đưa vào tình chủ yếu là phần mềm Powerpoint, phần mềm Violet để tạo các hiệu ứng đặt các câu hỏi, đưa đáp án và âm sôi động cho đáp án đúng nhằm cổ vũ tinh thần tích cực cho người học Hoạt động dạy học : Hoạt động Giáo Viên và học sinh 1.Chuyện người gái Nam Xương Nội dung Nguyến Dữ, kỉ XVI tác giả nào? Ra đời vào kỉ bao nhiêu? 2.Thế kỉ XVI, Chuyện người gái 2.Nhà Lê Nam Xương đời, nước ta triều đại phong kiến nào? Chuyện người gái Nam Xương 3.Truyền kì mạn lục trích tập truyện nào Nguyễn Dữ? Truyền kì mạn lục là gì? Ghi chép điều tản mạn lưu truyền dân gian Vũ Nương truyện bật với đặc điểm nào? 5.Đẹp người, đẹp nết Khi nhà chồng, Vũ Nương đã thể 6.Người vợ thủy chung, người hiếu thảo, vai trò mình nào? người mẹ mực yêu Vũ Nương đã bị chồng nghi oan đánh, 7.Nỗi oan thất tiết (6) mắng và đuổi nàng Nàng đã phải nhảy xuống sông tự tử Vậy nỗi oan nàng là gì? 8.Trọng nam khinh nữ Khi Vũ Nương muôn nói lời minh oan và gặng hỏi nguyên nhân thì Trương Sinh gạt 9.Đẻ cố cho trai để nối dõi đi, định không nghe Theo em, đó là tông đường thói tục nào chế độ phong kiến? 10.Hoàng Giang Thói Trọng nam khinh nữ còn tồn 11.Xã Nhân Lí, huyện Lí Nhân, tỉnh Hà trọng xã hội ngày nay, theo em nó Nam thể việc làm nào? 10 Tên sông mà Vũ Nương đã tự vẫn? 12.Tỉnh Hà Nam 11 Con sông Hoàng Giang địa phận xã nào, huyện nào, tỉnh nào nước 13.Tỉnh Hà Nam Ninh, 1991 ta? 12 Hiện nay, đền thờ Vũ Nương tỉnh nào? 14 Đồng sông Hồng 13 Tỉnh Hà Nam nơi có đền thờ Vũ Nương Theo em, tỉnh này đã tách 15 Do Trương Sinh đa nghi, hay ghen, thất từ tỉnh nào, năm nào? học 14 Tỉnh Hà Nam thuộc khu vực địa lí nào nước ta? 16 Luật Hôn nhân và gia đình 15 Nguyên nhân nào trực tiếp dẫn đến cái chết Vũ nương? 16 Trương Sinh đã đánh, mắng đuổi Vũ Nương đi, trực tiếp gây cái chết nàng Theo em, xã hội ngày thì Trương Sinh đã vi phạm luật nào? 17 Nếu em là người chứng kiến cảnh bạo 17.Báo cho chính quyền nơi gần lực gia đình xảy địa phương em hoàn cảnh bi kịch gia đình vũ Nương, em làm gì? (7) 18 Vũ Nương vì bị oan không thể minh 18.Tạm đến nhà người thân chờ hội minh oan với chồng mà nàng phải chọn cái chết oan để giải thoát cho mình Nếu em bị nỗi oan nào đó mà bị cha mẹ đánh ,mắng đuổi Em làm gì? 19 Trương Sinh đã tạm biệt mẹ già, vợ trẻ 19 Giặc Chiêm để lính đánh giặc nào? 20 Theo dòng lịch sử dân tộc, hãy cho biết: giặc Chiêm đánh nước ta vào kỉ nào ? 20 Thế kỉ XIII, XIV, XV 21 Cái chết Vũ Nương đã tố cáo XHPK là xã hội nào? 21.XHPK không đem lại hạnh phúc cho 22 Theo em, để giúp Vũ Nương tránh khỏi người phụ nữ cái chết bi thương, em chọn cho nàng 22.Tạm nơi khác để sống chờ ngày minh đường nào? oan 23 Trong truyện, chi tiết “cái bóng” 23 “Cái bóng” lên lần lên lần? 24 Chi tiết “cái bóng” tác phẩm có 24.“Cái bóng” có ý nghĩa thắt nút, cởi nút vai trò gì? cho câu chuyện bi kịch gia đình Vũ Nương 25.Lòng bao dung, vị tha Vũ Nương 25 Khi chồng lập đàn giải oan, Vũ Nương trở nói lời đa tạ Trương Sinh biến Chi tiết đó thể nét đẹp nào 26.Rộng lòng tha thứ họ thực biết hối nàng? lỗi 26 Nếu người nào đó đã gây lỗi lầm với em, họ biết lỗi, em làm gì? 27.Đảm đang, tháo vát, thùy mị nết na, 27 Từ phẩm chất tốt đẹp Vũ chung thủy, hiếu thảo, hết lòng yêu nương, em học gì nàng? 28 Số phận người phụ nữ Việt nam xã hội phong kiến, điển hình là Vũ Nương đã Nguyễn Du khái quát nhận định nào? 28 Lời bạc mệnh chính là lời chung (8) 29 Từ số phận bất hạnh Vũ Nương 29 Xây dựng xã hội nam – nữ thực bình (nói riêng) và người phụ nữ xã đẳng hội phong kiến (nói chung) Em có ước mong xây dựng xã hội nào? 30 Chuyện người gái Nam Xương có ý 30.Truyện phê phán thói ghen tuông mù nghĩa gì? quáng và ca ngợi vẻ đẹp truyền thống * Giáo viên chốt đáp án cho câu hỏi người phụ nữ Việt Nam đã nêu và loại dần thí sinh dự thi theo câu trả lời mà các em đã lựa chọn Kiểm tra đánh giá kết học tập Quá trình kiểm tra đánh giá chính là đáp án- số điểm (theo thang điểm: điểm cho câu trả lời đúng) mà các em trực tiếp lựa chọn thi Rung chuông vàng kiến thức liên môn 8.Các sản phẩm học sinh: * Sau kết thúc thi, tôi thấy 90 % học sinh tham dự thi đã nắm bắt kiến thức nội dung và ý nghĩa tác phẩm Biết trình bày ý tưởng mình các biện pháp khắc phục, hạn chế cách ứng xử chưa hợp lí tình đặt các câu hỏi Từ đó HS đã liên hệ nội dung, ý nghĩa bài học với tình hình thực tế gia đình, địa phương và xã hội * Kết đạt sau: Số TT Số lượng học sinh đạt điểm cùng mức điểm Số điểm đạt thi học sinh học sinh học sinh học sinh 10 học sinh 12 học sinh 18 học sinh 33 học sinh 30 29 28 27 26 25 24 20 Từ kết học tập các em, tôi nhận thấy việc kết hợp kiến thức liên môn vào môn học nào đó là việc làm cần thiết, có hiệu rõ rệt học sinh Cụ thể là tình chúng tôi thực thử nghiệm môn Ngữ văn lớp 9, học kỳ I năm học 2014 - 2015 đã đạt kết khả quan Chúng tôi thực tiếp (9) dự án này vào học kỳ II năm học 2014 - 2015 học sinh lớp và nghiên cứu tiếp các dự án môn học khác Giúp các em học sinh không giỏi môn mà cần biết cách kết hợp kiến thức các môn học lại với để trở thành người phát triển toàn diện Đồng thời việc thực tình này giúp người giáo viên dạy môn không ngừng trau kiến thức các môn học khác để dạy môn mình tốt hơn, đạt kết cao Trên đây là tình thử nghiệm tôi, mong ủng hộ, đóng góp các quý thầy, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp để tôi hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Kim Đông, ngày … tháng … năm 201… Giáo viên môn (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 4 Chuyen nguoi con gai Nam Xuong, Bai 4 Chuyen nguoi con gai Nam Xuong

Từ khóa liên quan