0

Website quản lý nhà hàng (lập hoá đơn, đăng ký lịch làm)

53 6 0
  • Website quản lý nhà hàng (lập hoá đơn, đăng ký lịch làm)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2021, 18:01

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM KHOA: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÁM ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG (Thanh Toán, Đăng Ký Lịch Làm Part-time) Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Thảo Nguyên Sinh viên thực hiện: Lê Ngọc Thạch 0350080050 Nguyễn Thanh Tùng 0350080059 Lớp : ĐHCNTT_1 Khoá : 03 TP Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2017 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM KHOA: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÁM ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG (Thanh Toán, Đăng Ký Lịch Làm Part-time) Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Thảo Nguyên Sinh viên thực hiện: Lê Ngọc Thạch 0350080050 Nguyễn Thanh Tùng 0350080059 Lớp : ĐHCNTT_1 Khố : 03 TP Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2017 MỞ ĐẦU Để góp phần nâng cao hiệu việc quản lý nhà hàng Ý nghĩa phần mềm giúp dễ dàng quản lý thơng tin nhân viên, thơng tin ăn, lập hố đơn việc đăng ký lịch làm Với chủ đề “ Website quản lý nhà hàng (lập hoá đơn, đăng ký lịch làm) nhóm chúng em thực dạng nghiên cứu xây dựng chức dựa vào việc tìm hiểu thực tế kiến thức học lớp, Nhưng với nghiên cứu tảng để phát triển sâu rộng cho đồ án môn học sau Do lần chúng em tự xây dựng thiết kế phần mềm Kèm với hạn chế khả kiến thức thực tế Xin thơng cảm sai xót chúng em BẢNG PHÂN CÔNG ST T 10 11 12 13 14   Cơng Việc Tìm hiểu u cầu Phân tích, xác định yêu cầu Phân loại, xây dựng chức Thiết kế giao diện tổng quát Xây dựng giao diên Xây dựng cở sở liệu Xử lý đăng nhập/ đăng xuất Xử lý liệu ăn: - Xuất giá theo - Tính tốn thành tiền = số lượng * đơn giá Xử lý liệu Nhân Viên: - Thêm/ sửa/ xoá Nhân Viên_QLNV Xử lý liệu Lịch Làm: - Đăng ký lịch làm_Nhân viên - Theo dõi lịch làm hàng tuần_Quản Lý - Thêm/ sửa/ xoá lịch làm_Quản lý Test case: Đăng ký lịch làm Quản lý Nhân Viên Đăng Nhập/ Đăng xuất Thanh toán Quản lý ăn Quản lý lịch làm Đăng ký lịch làm Chỉnh sửa Đăng ký lịch làm_Xuất theo tuần(153) Giáo diện Tập báo cáo Tập thuyết trình   Phụ trách Tùng Thạch Tùng Thạch Tùng Ghi               Thạch   Tùng   Thạch   Tùng Thạch Thạch               Tùng Tùng+ Thạch             LỜI CẢM ƠN Cám ơn cô Nguyễn Thị Thảo Nguyên tận tình hướng dẫn nhóm em,làm cho nhóm em mở rộng thêm kiến thức mới, kỹ cần thiết để làm việc tập thể tổ chức hiệu quả.Do kiến thức môn học chưa chuyên sâu, q trình làm cịn nhiều thiếu sót mong thầy thông cảm, nhận xét sửa chữa để chúng em rút kinh nghiệm cho đề tài sau Gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Thảo Nguyên cung cấp kiến thức môn học để chúng em hồn thành đề tài Chân thành cảm ơn cơ! Sinh viên thực hiện: Lê Ngọc Thạch 0350080050 Nguyễn Thanh Tùng 0350080059 NHẬN XÉT MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CHƯƠNG II: MÔ TẢ CHỨC NĂNG VÀ YÊU CẦU Xác định yêu cầu 2 Các chức chương trình .2 2.1 Chức lập hoá đơn 2.2 Chức đăng ký lịch làm .2 2.3 Chức quản lý nhân viên 2.4 Chức quản lý ăn Usecase Đặc tả usecase 4.1 Usecase đăng nhập 4.2 Usecase đăng ký lịch làm 4.3 Quản lý hoá đơn 4.4 Usecase quản lý lịch làm 4.5 Usecase quản lý ăn 4.6 Usecase quản lý nhân viên .5 Activity Diagram .6 5.1 Đăng nhập 5.2 Đăng ký lịch làm .7 Lược đồ Class Diagram(AD) 13 Lược đồ (Sequence Diagram_SD) .16 Lược đồ ERD 19 Một số giao diện website 20 10 Một số yêu cầu khác khách hàng 24 CHƯƠNG III:PHÂN TÍCH CÁC CHỨC NĂNG 25 Chức quản lý nhân viên 26 Chức quản lý ăn 27 Chức lập hoá đơn 28 Chức đăng ký lịch làm 29 CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 31 Bảng nhanvien .31 Bảng monan 31 Bảng calam .32 Bảng hoadon 32 Bảng phancong .32 CHƯƠNG V: XỬ LÝ DỮ LIỆU_CODE 33 Truy xuất thông tin lưu trữ sở liệu: 33 Xố thơng tin nhân viên: 34 Sửa thông tin lịch phân công 34 Tính tốn liệu: 35 Log out 35 Thêm liệu: 36 Kiêm tra thông tin trước nhân viên thực hiên đăng ký ca làm .36 Kiểm tra thông tin điền vào form 37 Xử lý đăng nhập 37 CHƯƠNG VI: TEST CASE 38 CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN 42 Những việc làm .42 Những việc chưa làm 42 Hướng phát triển 42 Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Lý chọn đề tài Trong thời buổi công nghệ nay, hình thức quản lý thủ cơng trước bắt đầu giảm bớt_do cố sai xót đáng tiếc ảnh hưởng đến người tiêu dùng/ khách hàng lẫn doanh nghiệp thương mại Thay vào đó, phần mềm công nghệ ngày xuất đa dạng, hổ trợ hầu hết lĩnh vực: trị, kinh tế, giáo dục, môi trường, y tế, Những phần mềm đem lại lợi ích vơ to lớn, hạn chế sai xót đáng tiếc dùng phương pháp thủ công trước Nhận thấy nhu cầu với qua tìm hiểu, chúng em xin phép xây dựng hệ thống “Quản lý nhà hàng(thanh toán+đăng ký lịch làm part-time)” Các chức Website Website bao gồm chức tốn đăng ký lịch làm Thanh toán: Cho phép nhân viên lựa chọn ăn, số lượng lưu hố đơn vào sở liệu Đăng ký lịch làm: Cho phép nhân viên chọn ca làm lưu vào sở liệu Các công cụ cần thiết Công cụ cần thiết để xây dựng Adobe Dreamweaver CS6 Trình duyệt Wamp Ngôn ngữ sử dụng để xây dựng hệ thống HTML PHP ` SVTH: THANH TÙNG-NGỌC THẠCH Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên Hình 8: Thêm ăn Chức xố ăn: Admin cần bấm delete Hệ thống xoá nhân viên khỏi sở liệu Chức sửa ăn: Admin cần nhập mã ăn, tên giá mới, sau bấm sửa ăn Hệ thống lưu thay đổi thơng tin ăn vào sở liệu Lưu ý: cần nhập tất ô, không nhập đủ không sửa ăn Hình 9:Sửa ăn Khi đăng nhập tài khoản nhân viên không truy cập vào trang quản lý Chức lập hoá đơn Khi đăng nhập tài khoản quản lý người dùng truy cập vào trang lập hố đơn Ở trang người dùng chọn vào mục lập hoá đơn menu, sau người dùng chọn vào số bàn chọn ăn theo order khách Sau nhân viên bấm lưu để lưu hoá đơn vào sở liệu ` SVTH: THANH TÙNG-NGỌC THẠCH 30 Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên Hình 10: Lập hoá đơn Chức đăng ký lịch làm Khi đăng nhập tài khoản nhân viên người dùng truy cập vào trang đăng ký lịch làm Ở trang người dùng chọn vào mục đăng ký lịch làm menu, nhân viên chọn vào ca muốn làm bấm nút đăng ký Hệ thống kiểm tra thông tin mà nhân viên chọn Nếu hợp lệ xuất thông báo cho nhân biết đăng ký thành công , thông tin vi phạm ràng buộc xuất thơng báo cho nhân viên biết đăng ký không thành công yêu cầu chọn lại.Lưu ý: Mỗi ca làm việc tối đa nhân viên nhân viên đăng ký ca ngày hơm r khơng đăng ký lại Bảng lịch làm cho nhân viên thấy ngày hơm đó, ca đủ nhân viên hay chưa thể số nhân viên đăng ký ca ` SVTH: THANH TÙNG-NGỌC THẠCH 31 Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên Hình 11: Đăng ký lịch làm ` SVTH: THANH TÙNG-NGỌC THẠCH 32 Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU Xây dựng hệ thống chứa liệu cho website(tạo MySQL) Bảng nhanvien Bảng nhanvien chứa thông tin nhân viên gồm trường:        MaNV: Mã nhân viên HoTen: Họ tên nhân viên NgaySinh: Ngày sinh nhân viên SĐT: Số điện thoại DiaChi: Địa ChucVu: Chức vụ Password: password Bảng monan Bảng monan chứa thông tin nhân viên gồm trường:  MaMon: Mã ăn  TenMon: Tên ăn  DonGia: Đơn giá ` SVTH: THANH TÙNG-NGỌC THẠCH 33 Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên Bảng calam Bảng calam chứa thông tin nhân viên gồm trường:  Ca: Tên ca  TimeStart: Thời gian bắt đầu  TimeEnd: Thời gian kết thúc Bảng hoadon Bảng hoadon chứa thông tin nhân viên gồm trường:  MaHD: Mã hoá đơn  Ngay: Ngày lập hoá đơn  MaMon: Mã ăn  SoLuong: Số lượng  Dongia: Đơn giá  ThanhTien: Thành tiền Bảng phancong Bảng phancong chứa thông tin nhân viên gồm trường:  Thu: Thứ  Ca: Tên ca  NVien: Tên nhân viên ` SVTH: THANH TÙNG-NGỌC THẠCH 34 Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên ` SVTH: THANH TÙNG-NGỌC THẠCH 35 Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên CHƯƠNG V: XỬ LÝ DỮ LIỆU_CODE Truy xuất thông tin lưu trữ sở liệu: ` SVTH: THANH TÙNG-NGỌC THẠCH 36 Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên Xố thơng tin nhân viên: Sửa thơng tin lịch phân công ` SVTH: THANH TÙNG-NGỌC THẠCH 37 Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên Tính tốn liệu: Log out ` SVTH: THANH TÙNG-NGỌC THẠCH 38 Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên Thêm liệu: Kiêm tra thông tin trước nhân viên thực hiên đăng ký ca làm ` SVTH: THANH TÙNG-NGỌC THẠCH 39 Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên Kiểm tra thông tin điền vào form Xử lý đăng nhập ` SVTH: THANH TÙNG-NGỌC THẠCH 40 Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên CHƯƠNG VI: TEST CASE Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên Quản lý nhà hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thảo Nguyên CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN Những việc làm  Chức Admin:  Quản lý Món Ăn  Quản lý Nhân Viên  Quản lý Lịch Làm  Quản lý Hoá Đơn  Chức Quản lý: Thanh toán hoá đơn  Chức Nhân viên:  Quản lý tài khoản  Đăng ký lịch làm  Những chức bổ sung:  Đặt bàn(khách hàng)  Quản Lý đặt bàn(Quản Lý) Những việc chưa làm  Lập chi tiết hoá đơn  Chuyển đơn đặt bàn thành Hoá Đơn Hướng phát triển  Phát triển quản lý chuổi nhà hàng, Quản lý xem xét hoạt động chung chi nhánh  Nâng cấp lên thêm chức năng:  Phân biệt rõ ràng chức Bếp Phục vụ  Quản lý khách hàng thân thiết  Đăng ký thành viên nhà hàng ... xin phép xây dựng hệ thống “Quản lý nhà hàng(thanh toán+đăng ký lịch làm part-time)” Các chức Website Website bao gồm chức tốn đăng ký lịch làm Thanh toán: Cho phép nhân viên lựa chọn ăn, số lượng... 13 Lược đồ (Sequence Diagram_SD) .16 Lược đồ ERD 19 Một số giao diện website 20 10 Một số yêu cầu khác khách hàng 24 CHƯƠNG III:PHÂN TÍCH CÁC CHỨC... dàng quản lý thơng tin nhân viên, thơng tin ăn, lập hoá đơn việc đăng ký lịch làm Với chủ đề “ Website quản lý nhà hàng (lập hố đơn, đăng ký lịch làm) nhóm chúng em thực dạng nghiên cứu xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Website quản lý nhà hàng (lập hoá đơn, đăng ký lịch làm) , Website quản lý nhà hàng (lập hoá đơn, đăng ký lịch làm)

Mục lục

Xem thêm