0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO Tên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

337 2 0
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI  ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO Tên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2021, 00:50

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2012 ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO Tên ngành đào tạo Mã số Tên sở đào tạo Trình độ đào tạo : Quản trị kinh doanh : 51340101 : Trường Đại học Lao động - Xã hội : Cao đẳng Phần SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH Trường Đại học Lao động - Xã hội tiền thân Trường trung cấp Lao động - Tiền lương thuộc Bộ Lao động thành lập từ năm 1961 Năm 1997 trường nâng cấp lên cao đẳng tháng 1/2005 nâng cấp lên Cao đẳng Ngồi trụ sở số 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội nhà trường 02 sở đào tạo, Cơ sở Sơn Tây có diện tích gần 8ha Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, TX Sơn Tây, Hà Nội Cơ sở II- TP Hồ Chí Minh có có diện tích gần 5ha số 1018 đường Tô Ký, Phường Tân chánh hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh Trong 50 năm qua trường ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao, Đảng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba nhiều phần thưởng cao quí khác Ngành Lao động - Thương binh Xã hội quản lý giám sát lĩnh vực đặc thù tất doanh nghiệp kinh tế Các lĩnh vực mà ngành phụ trách gồm nhiều vấn đề kinh tế liên quan đến quản trị kinh doanh, tiền lương, sách liên quan đến lao động, bảo hộ lao động, chế độ tài liên quan đến quyền lợi người lao động, cần nhiều cán có trình độ chun mơn Quản trị kinh doanh Trong hội nghị giao ban ngành, lãnh đạo Bộ nhiều lần yêu cầu Trường Đại học Lao động - Xã hội phải chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh, để trước hết phục vụ cho ngành, sau đáp ứng nhu cầu chung đất nước Nhà trường có mối quan hệ tốt với nhiều doanh nghiệp Hà Nội số tỉnh lân cận; Hàng năm trường nhận đề xuất doanh nghiệp nhu cầu cán bộ, có cán đào tạo ngành Quản trị kinh doanh Đến năm 2012 Nhà trường có kinh nghiệm năm đào tạo bậc đại học 15 năm đào tạo bậc cao đẳng Hiện nhà trường đào tạo sau đại học (thạc sĩ), đại học cao đẳng, với nhiều loại hình đào tạo (chính qui tập trung, vừa làm vừa học, liên thơng) Hiện qui mô đào tạo trường 10.000 sinh viên, có 6000 sinh viên đại học 4000 sinh viên cao đẳng 04 ngành Quản trị nhân lực, Kế toán, Bảo hiểm Công tác xã hội Số lượng sinh viên đại học tốt nghiệp 3500 người (4 khóa); số sinh viên tốt nghiệp hạng Khá trở lên đạt 65%; Số lượng sinh viên cao đẳng tốt nghiệp 7500 người (13 khóa), tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp hạng Khá trở lên đạt 70%; Nhìn chung kết đào tạo trường đạt chất lượng tốt, số sinh viên tốt nghiệp có việc làm chiếm tỉ lệ lớn, sinh viên trường doanh nghiệp đánh giá cao Nhà trường có bước chuẩn bị cho việc đào tạo ngành Quản trị kinh doanh từ năm 2005, trước trường có 02 môn trực thuộc là: Bộ môn Quản trị doanh nghiệp với 16 giảng viên môn Kinh tế học với 18 giảng viên Đến đầu năm 2009, trường thành lập Khoa Quản trị kinh doanh sở mơn mời 01 đồng chí Tiến sĩ, Trưởng môn Quản trị kinh doanh đại học KTQD Hà Nội làm trưởng khoa; đến khoa Quản trị kinh doanh trường có 34 giảng viên hữu, có 05 Tiến sĩ, 20 Thạc sĩ số lại theo học sau đại học Mặt khác Nhà trường cịn có khoa Quản lý lao động có 05 PGS 12 Tiến sĩ tham gia giảng dạy học phần ngành Quản trị kinh doanh có 20 giảng viên theo học Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh trường Đại học tổng hợp ShoutLuzon Philippin, đến năm 2012 tốt nghiệp Năm 2005, Trường Đại học Lao động - Xã hội Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép đào tạo bậc đại học cao đẳng 04 ngành là: Quản trị nhân lực, Kế toán, Bảo hiểm Công tác xã hội; năm 2011 Nhà trường phép đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực Nhà trường đào tạo hình thức như: qui, VLVH, liên thơng cao đẳng - Cao đẳng, trung cấp cao đẳng trung cấp - Cao đẳng; tổng qui mô đào tạo thời khoảng 10.000 người học (gồm thạc sĩ, cử nhân, nghề qui VLVH) Q trình đào tạo Nhà trường không ngừng tăng cường đội ngũ giảng viên có trình độ cao, đầu tư sở vật chất, qua chất lượng đào tạo trường ngày nâng cao, thương hiệu Nhà trường ngày khẳng định xã hội Trong giai đoạn tới nhiệm vụ ngành LĐ-TB&XH nặng nề, địi hỏi phải có đội ngũ cán đa dạng chun mơn nghiệp vụ, quan trọng nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh Trước tình hình lãnh đạo Bộ LĐ- TB&XH giao nhiệm vụ cho trường phải phát triển thêm ngành đào tạo Nhà trường trường đại học đầu ngành Bộ, nên phải đáp ứng nhu cầu đào tạo lao động có trình độ cao đa dạng ngành nghề, để phục vụ nhiều lĩnh vực khác Hiện nhà trường tiến hành đào tạo 04 ngành học bậc đại học cao đẳng chưa đủ để đáp ứng yêu cầu đa dạng lao động ngành; Căn vào lực đội ngũ giáo viên, sở vật chất nhu cầu thị trường lao động, đồng thời để thực định hướng đạo lãnh đạo Bộ Lao động- Thương binh Xã hội; Trường đại học Lao động - Xã hội kính trình đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép trường mở ngành đào tạo Quản trị kinh doanh trình độ Cao đẳng Phần NĂNG LỰC ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI Đội ngũ giảng viên - Trường Đại học Lao động - Xã hội có 797 cán bộ, giảng viên; có 70% giảng viên có trình độ sau Cao đẳng học sau Cao đẳng Cụ thể trường có 04 PGS; gần 20 tiến sĩ; 100 người theo học nghiên cứu sinh; 200 người có trình độ thạc sĩ, số cịn lại theo học thạc sĩ nước Đối với ngành Quản trị kinh doanh Nhà trường có bước chuẩn bị đầy đủ đội ngũ giảng viên hữu Nhà trường thành lập khoa Quản trị kinh doanh từ năm 2009 với 28 giảng viên hữu, có 02 tiến sĩ, 16 thạc sĩ 10 cử nhân chuyên ngành đào tạo Hiện trường có 20 giảng viên theo học khóa đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Trường đại học tổng hợp southern Luzon Philippin đến tháng 3/2013 tốt nghiệp Nhà trường bố trí 110 giảng viên có trình độ thạc sĩ tiến sĩ tham gia giảng dạy đủ 100% học phần thuộc ngành Quản trị kinh doanh; cụ thể sau: DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Số TT Họ tên, năm sinh, chức vụ Chức danh khoa học, năm phong Học vị, nước, năm tốt nghiệp Ngành, chuyên ngành Ng Thị Giáng Hương; 1975; Trưởng khoa LLCT Thạc sĩ, Việt Nam, 2002 Triết học Vũ Thị Tố Vân; 1959, Việt Nam Thạc sĩ, Việt Nam,1999 Triết học Đào Mai Phước; 1980; Phó trưởng khoa LLCT Thạc sĩ, Việt Nam 2006 Kinh tế trị Phạm Thị Thuỷ; 1980; Giảng viên Thạc sĩ, Việt Nam, 2007 Kinh tế trị Học phần/mơn học, số tín chỉ/ĐVHT dự kiến đảm nhiệm Nguyên lý CNMLN; tín Nguyên lý CNMLN; tín Nguyên lý CNMLN; tín Nguyên lý CNMLN; tín Chức danh khoa học, năm phong Học vị, nước, năm tốt nghiệp Ngành, chuyên ngành Đoàn Thị Thu Hà; 1980; Giảng viên Thạc sĩ, Việt Nam, 2007 Triết học Nguyễn Văn Tuân; 1974; Giảng viên Nguyễn Thị Thu; 1982; Giảng viên Thạc sĩ; Việt Nam; 2010 Thạc sĩ; Việt Nam; 2010 Số TT Họ tên, năm sinh, chức vụ Lịch sử Đảng Triết học Học phần/mơn học, số tín chỉ/ĐVHT dự kiến đảm nhiệm Nguyên lý CNMLN; tín Tư tưởng Hồ Chí Minh; tín Tư tưởng Hồ Chí Minh; tín Đường lối cách mạng ĐCSVN; tín Đường lối cách mạng ĐCSVN; tín Đường lối cách mạng ĐCSVN; tín Đường lối cách mạng ĐCSVN; tín Tiếng Anh bản; tín Tiếng Anh bản; tín Tiếng Anh bản; tín Tiếng anh bản; tín Tốn cao cấp; tín Tốn cao cấp; tín Tốn cao cấp; tín Lý thuyết xác xuất thống kê toán; tín Lý thuyết xác xuất thống kê tốn; tín Đơng Thị Hồng; 1978; Phó trưởng khoa LLCT Thạc sĩ, Việt Nam, 2004 Kinh tế trị Đặng Thị Hồng Vi; 1972; Giảng viên Thạc sĩ, Việt Nam, 2007 Triết học 10 Triệu Thị Trinh; 1980; Giảng viên Thạc sĩ, Việt Nam, 2007 Lịch sử Đảng 11 Đỗ Thị Ngọc Ánh; 1980; Giảng viên Thạc sĩ, Việt Nam, 2009 Kinh tế trị Nguyễn Thị Lan Anh; 1976; Giảng viên Đỗ Diệp Linh; 1984; Giảng viên Đào Thị Thu Hương; 1981; Giảng viên Cao Thị Huyền Nga; 1987; Giảng viên Ngô Thị Mai; 1979; Giảng viên Phạm Thị Ninh; 1977; Giảng viên Lê Thị Thùy Chinh; 1981; Giảng viên Thạc sĩ; Việt Nam; 2009 Thạc sĩ; Việt Nam; 2012 Thạc sĩ; Việt Nam; 2009 Thạc sĩ; Việt Nam; 2011 Thạc sĩ; Việt Nam; 2003 Thạc sĩ; Việt Nam; 2004 Thạc sĩ; Việt Nam; 2007 19 Nguyễn Thị Sơn; 1976; Giảng viên Thạc sĩ; Việt Nam; 2001 Toán 20 Phạm T Tuyết Nhung; 1972; Giảng viên Thạc sĩ; Việt Nam; 2003 Toán Thạc sĩ; Việt Nam; 2004 Công nghệ TT Tin học I; tín Thạc sĩ; Việt Nam; 2010 Tốn - Tin Tin học I; tín 12 13 14 15 16 17 18 Nguyễn Thanh 21 Huyền; 1975; Giảng viên Phạm Minh Tú; 1981; 22 Giảng viên Anh văn Anh văn Anh văn Anh văn Toán Toán Toán Số TT 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Họ tên, năm sinh, chức vụ Tạ Tường Vi; 1973; Giảng viên Ngô Bích Liên; 1982; Giảng viên Nguyễn Thị Sinh Chi; 1974; Trưởng BM Vũ Thị Tuyết Lan; 1977; Giảng viên Nguyễn Thanh Huyền; 1976; Giảng viên Nguyễn Duy Phương; 1974; Giảng viên Trần Kiều Trang; 1978; Giảng viên Đào Xuân Hội; 1981; Phó trưởng BM Phạm Kim Thoa; 1983; Giảng viên Trần Lan Anh; 1980; Giảng viên Phạm Đức Long; 1977; Phó trưởng BM GDTC 34 Bùi Như ý; 1979; Giảng viên 35 Lê Thị Thu Hương; 1982; Giảng viên 36 Nguyễn Huy Khôi; 1983; Giảng viên 37 38 39 40 41 42 Chức danh khoa học, năm phong Trung tâm GDQP AN II - Đại học SP Nguyễn Thị Thuận; 1959; Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Ánh Tuyết; 1983; Giảng viên Nghiêm Thị Ngọc Bích; 1985; Giảng viên Ngơ Anh Cường; 1981; Phó trưởng BM Nguyễn Thị Vân; 1958; Phó trưởng khoa Học vị, nước, năm tốt nghiệp Ngành, chun ngành Học phần/mơn học, số tín chỉ/ĐVHT dự kiến đảm nhiệm Thạc sĩ; Nga; 1995 Thạc sĩ; Việt Nam; 2009 Thạc sĩ; Việt Nam; 2004 Tiến sĩ; Việt Nam; 2011 Cơng nghệ TT Khoa học máy tính Cơng nghệ TT Kinh tế - kỹ thuật Tin học I; tín Tin học II; tín Tin học II; tín Tin học II; tín Thạc sĩ; Việt Nam; 2004 Luật Thạc sĩ; Việt Nam; 2008 Thạc sĩ; Việt Nam; 2006 Thạc sĩ; Việt Nam; 2008 Thạc sĩ; Việt Nam; 2008 Thạc sĩ; Việt Nam; 2006 Thạc sĩ; Việt Nam; 2004 Thạc sĩ; Trung Quốc; 2012 Thạc sĩ; Việt Nam; 2010 Thạc sĩ; Trung Quốc; 2009 PGS; 2009 Tiến sĩ; Việt Nam; 2004 Thạc sĩ; Việt Nam; 2012 Thạc sĩ; Việt Nam; 2012 Thạc sĩ; Việt Nam; 2007 Thạc sĩ; Việt Nam; 2000 Luật Luật Luật Luật Luật Pháp luật đại cương; tín Pháp luật đại cương; tín Pháp luật đại cương; tín Pháp luật đại cương; tín Soạn thảo văn bản; tín Soạn thảo văn bản; tín Thể dục thể thao Giáo dục thể chất; tín Thể dục thể thao Giáo dục thể chất; tín Thể dục thể thao Giáo dục thể chất; tín Thể dục thể thao Giáo dục thể chất; tín Kinh tế Quản trị nhân lực Kinh tế lao động Kinh tế học Quản lý giáo dục Giáo dục quốc phòng; tín Quan hệ lao động; tín Quan hệ lao động; tín Đàm phán kinh doanh; tín Đàm phán kinh doanh; tín Tâm lý học đại cương; tín Số TT Học vị, nước, năm tốt nghiệp Ngành, chuyên ngành Tâm lý học xã hội Quản lý giáo dục Đỗ Thị Mỹ Trang; 1981; Giảng viên Lương Xuân Dương; 1974; Phó trưởng khoa Đoàn Thị Quỳnh Anh; 1980; Giảng viên Lê Thị Hải Hà; 1980; Giảng viên Bùi Thị Ngọc; 1978; Giảng viên Trần Thị Hương; 1978; Giảng viên Phan Thị Thu Mai; 1978; Trưởng BM Đỗ Thị Thuý; 1983; Giảng viên Lê Thu Trang; 1980; Giảng viên Nguyễn Thuỳ Dung; 1976; Giảng viên Thạc sĩ; Việt Nam; 2007 Thạc sĩ; Việt Nam; 2007 Thạc sĩ; CH Pháp; 2007 Thạc sĩ; Canada; 2007 Thạc sĩ; Philippin; 2007 Thạc sĩ; Hà Lan; 2011 Tiến sĩ; Việt Nam; 2010 Thạc sĩ, Úc, 2010 Thạc sĩ; Việt Nam; 2007 Thạc sĩ; Việt Nam; 2006 Thạc sĩ; Việt Nam; 2009 Thạc sĩ; Việt Nam; 2006 Thạc sĩ; Việt Nam; 2009 Thạc sĩ; Việt Nam; 2007 Thạc sĩ; Việt Nam; 2004 Phạm Thị Thu Thủy; 1981; Giảng viên Thạc sĩ; Việt Nam; 2008 Phạm Linh Giang; 1980; Giảng viên Phạm Thị Thuý Vân; 1979; Giảng viên Lê Thuỳ Hương; 1978; Giảng viên Đỗ Thị Tươi; 1975; Phó trưởng khoa Nguyễn Duy Phúc; Thạc sĩ; Việt Nam; 2009 Thạc sĩ; Việt Nam; 2006 Thạc sĩ; Việt Nam; 2008 Thạc sĩ; Việt Nam; 2002 Tiến sĩ; Việt Họ tên, năm sinh, chức vụ Lê Thị Dung; 1959; Giảng viên Đặng Thị Phương 44 Lan; 1958; Giảng viên Nguyễn Trung Hải; 45 1976; Giảng viên 43 46 Ng Thị Thanh Hương; 1963; Trưởng BM 47 Nguyễn Lê Trang; 1982; Trưởng BM 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Chức danh khoa học, năm phong Xã hội học Học phần/mơn học, số tín chỉ/ĐVHT dự kiến đảm nhiệm Tâm lý học đại cương; tín Tâm lý học đại cương; tín Xã hội học đại cương; tín Cơng tác xã hội Xã hội học đại cương; tín Cơng tác xã hội Xã hội học đại cương; tín Quản trị kinh doanh Quản lý kinh tế Kinh tế vi mơ; tín Kinh tế vi mơ; tín Marrketing bản; tín Marrketing bản; tín Ngun lý kế tốn; tín Ngun lý kế tốn; tín Ngun lý kế tốn; tín Ngun lý thống kê; tín Nguyên lý thống kê; tín Quản trị học; tín Kế tốn Quản trị kinh doanh Kế toán Kế toán Kinh tế Thống kê Thống kê KT-XH Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh TM Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Kinh tế lao động Kinh tế lao Quản trị học; tín Quản trị chiến lược; tín Quản trị chiến lược; tín Quản trị chiến lược; tín Quản trị nhân lực; tín Quản trị nhân lực; Số TT Họ tên, năm sinh, chức vụ 1973; Phó trưởng khoa Chức danh khoa học, năm phong Học vị, nước, năm tốt nghiệp Ngành, chuyên ngành Nam; 2011 động Trần Thị Hương; 1976; Giảng viên Phạm Văn Nghĩa; 65 1974; Phó trưởng BM Nguyễn Thị Thanh 66 Nga; 1974; Phó trưởng BM Thạc sĩ; Việt Nam; 2006 Thạc sĩ; Việt Nam; 2006 Thạc sĩ; Việt Nam; 2009 Kế toán 67 Phan Thị Phương; 1957; Phó trưởng khoa Thạc sĩ; Việt Nam; 2001 Quản trị kinh doanh 68 Nguyễn Cẩm Bình; 1978; Phó trưởng BM Thạc sĩ; Việt Nam; 2008 Quản trị kinh doanh Bùi Thị Xuân Mai; 1960; Trưởng khoa Ngô Thị Mai; 1984; Giảng viên Khuất Thị Thu Hiền; 1975; Phó trưởng BM Ng Vũ Hồng Oanh; 1973; Giảng viên Ng Thị Thanh Bình; 1959; Trưởng mơn Đỗ Thu Hương; 1978; Giảng viên Phí Thị Thu Trang; 1976; Giảng viên Trương Đức Định; 1973; Phó trưởng khoa Lê Thị Thanh Hương; 1974; Giảng viên Nguyễn Huy Hiếu; 1978; Giảng viên Nguyễn Thị Anh Trâm; 1974; Giảng viên Tiến sĩ; Việt Nam; 2008 Thạc sĩ; Việt Nam Thạc sĩ; Việt Nam; 2007 Thạc sĩ; Việt Nam; 2000 Thạc sĩ; Việt Nam; 2008 Thạc sĩ; Việt Nam; 2006 Tiến sĩ; Việt Nam; 2008 Thạc sĩ; Việt Nam; 2002 Thạc sĩ; Việt Nam; 2002 Thạc sĩ; Việt Nam; 2008 80 81 64 Tài Kinh tế Học phần/mơn học, số tín chỉ/ĐVHT dự kiến đảm nhiệm tín Quản trị tài chính; tín Quản trị tài chính; tín Quản trị tài chính; tín Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh tổng hợp; tín Quản trị kinh doanh tổng hợp; tín Tâm lý kinh doanh; tín Tâm lý kinh doanh; tín Luật kinh doanh; tín Luật kinh doanh; tín Thống kê doanh nghiệp; tín Thống kê doanh nghiệp; tín Kế tốn doanh nghiệp; tín Kế tốn doanh nghiệp; tín Kế tốn doanh nghiệp; tín Quản trị chất lượng; tín Thạc sĩ; Đức; 2009 Quản trị kinh doanh Quản trị chất lượng; tín Ninh Thị Thúy Ngân; 1979; Giảng viên Thạc sĩ; Việt Nam; 2009 Quản lý kinh tế Lê Thị Tú Oanh; 1977; Giảng viên Thạc sĩ; Việt Nam; 2004 Kinh tế 82 Phạm Ngọc Yến; Thạc sĩ; Việt Kih tế 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Tâm lý học Tâm lý học Luật Luật Quản lý giáo dục Thống kê KT-XH Kế tốn Tài Kế tốn Kế tốn Quản trị sản xuất kinh doanh; tín Quản trị sản xuất kinh doanh; tín Phân tích hoạt động Số TT Họ tên, năm sinh, chức vụ 1976; Giảng viên Chức danh khoa học, năm phong Học vị, nước, năm tốt nghiệp Ngành, chuyên ngành Nguyễn Lê Anh; 1965; Giảng viên Thạc sĩ; Việt Nam; 2008 Thống kê KT-XH Tăng Anh Cường; 1977; Giảng viên Nguyễn Thế Tuyên; 1984; Giảng viên Vũ Hồng Phong; 1981; Giảng viên Trần Thị Minh Phương; 1982; Giảng viên Cấn Hữu Dạn; 1981; Giảng viên Trịnh Khánh Chi; 1984; Giảng viên Phạm Đỗ Dũng; 1980; Giảng viên Phạm Đức Trọng; 1976; Giảng viên Trần Thị Hạnh; 1984; Giảng viên Nguyễn Thị Phương Lan; 1982; Giảng viên Trương Thị Tâm; 1979; Giảng viên Nguyễn Thị Hồng; 1977; Phó trưởng khoa Đồn Thị Yến; 1976; Trưởng BM Thạc sĩ; Việt Nam; 2011 Thạc sĩ; Việt Nam; 2009 Tiến sĩ; Việt Nam; 2011 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Kinh tế lao động kinh doanh; tín Phân tích hoạt động kinh doanh; tín Quản trị rủi ro; tín Quản trị rủi ro; tín Hành vi tổ chức; tín Thạc sĩ; Việt Nam; 2008 Kinh tế lao động Hành vi tổ chức; tín Thạc sĩ; Việt Nam; 2010 Thạc sĩ, Việt Nam, 2010 Thạc sĩ; Việt Nam; 2010 Thạc sĩ; Việt Nam; 2011 Thạc sĩ; Việt Nam; 2011 Thạc sĩ; Việt Nam; 2011 Thạc sĩ; Việt Nam; 2012 Thạc sĩ; Việt Nam; 2008 Thạc sĩ; Việt Nam; 2007 Kinh tế lao động Tài ngân hàng Quản trị kinh doanh Khoa học máy tính Quản trị kinh doanh 97 Phạm Thị Thanh Hòa; 1983; Giảng viên Thạc sĩ; Việt Nam; 2009 98 Đào Mạnh Huy; 1979; Trưởng BM Thạc sĩ; Việt Nam; 2006 99 Đỗ Thùy Dung; 1983; Giảng viên Thạc sĩ, Việt Nam, 2008 Phùng Bá Đề; 1953; kiêm trưởng khoa Hồng Bích Hồng; Thạc sĩ; Việt Nam; 2010 Tiến sĩ; Việt 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 100 101 Nam; 2007 Học phần/mơn học, số tín chỉ/ĐVHT dự kiến đảm nhiệm 10 Hành vi tổ chức; tín Bảo hiểm thương mại; tín Bảo hiểm thương mại; tín Bảo hiểm thương mại; tín Kinh doanh quốc tế; tín Kinh doanh quốc Thương mại tế; tín Kinh tế lao Kinh doanh quốc động tế; tín Quản trị Kế hoạch nhân lực; nguồn NL tín Kinh tế lao Kế hoạch nhân lực; động tín Văn hố đạo đức Quản trị kinh doanh; tín kinh doanh Văn hoá đạo đức Quản trị kinh doanh; tín kinh doanh Văn hố đạo đức Quản trị kinh doanh; tín kinh doanh Quản lý Bảo hiểm xã hội; giáo dục tín Bảo hiểm Bảo hiểm xã hội; Chương IV: Các chế độ tiền lương (12 tiết: lý thuyết, tiết thảo luận) I Chế độ trả lương tối thiểu Khái niệm Chế độ trả lương tối thiểu việc sử dụng qui định pháp luật Nhà nước tiền lương tối thiểu bắt buộc người sử dụng lao động phải trả công lao động lao động thuộc đối tượng điều chỉnh chế độ Chế độ tiền lương tối thiểu áp dụng cho người lao động làm công việc giản đơn điều kiện môi trường lao động bình thường Chế độ trả lương tối thiểu khu vực kinh tế 2.1 Trả lương lương tối thiểu chung 2.2 Tiền lương tối thiểu để trả công lao động doanh nghiệp Các đối tượng áp dụng mức tiền lương tối thiểu 3.1 Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu chung Các đối tượng áp dụng mức tiền lương tối thiểu qui định cho doanh nghiệp nghiệp Các hình thức vận hành chế độ tiền lương tối thiểu doanh II Chế độ tiền lương cấp bậc Khái niệm tiền lương cấp bậc Chế độ tiền lương cấp bậc bao gồm toàn qui định tiền lương Nhà nước mà quan, doanh nghiệp vận dụng để trả lương, trả công cho người lao động người công nhân, lao động trực tiếp, vào số lượng chất lượng lao động điều kiện lao động họ hồn thành cơng việc định Đối tượng áp dụng Ý nghĩa chế độ tiền lương cấp bậc Các yếu tố cấu thành chế độ tiền lương cấp bậc 4.1 Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật 4.2 Thang lương, bảng lương chế độ tiền lương cấp bậc 4.3 Mức lương III Chế độ tiền lương chức vụ Khái niệm chế độ tiền lương chức vụ Chế độ tiền lương chức vụ toàn văn bản, qui định Nhà nước thực trả lương cho loại cán viên chức đảm nhận chức danh, chức vụ doanh nghiệp, quan hành nghiệp đơn vị lực lượng vũ trang 323 Đối tượng áp dụng tiền lương chức vụ Ý nghĩa chế độ tiền lương chức vụ Các yếu tố cấu thành chế độ tiền lương chức vụ 4.1 Chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức 4.2 Bảng lương viên chức 4.3 Mức lương IV Câu hỏi, tập (theo giáo trình Bài tập Tiền lương) Chương V: phụ cấp lương (12 tiết: lýthuyết, thảo luận, tập) I Bản chất vai trò phụ cấp lương Bản chất hình thức biểu phụ cấp lương - Phụ cấp lương khoản tiền lương bổ sung cho lương cấp bậc, chức vụ, lương cấp hàm điều kiện lao động, mức độ phức tạp công việc điều kiện sinh hoạt có yếu tố khơng ổn định - Phụ cấp lương biểu tiền, vật hình thức khác - Phụ cấp lương biểu dạng hữu hình vơ hình Vai trò phụ cấp lương II Phân biệt lương phụ cấp lương III Phụ cấp lương giới IV Các chế độ phụ cấp lương Nhà nước quy định Phụ cấp thâm niên vượt khung Phụ cấp chức vụ lãnh đạo Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo Phụ cấp khu vực Phụ cấp thu hút Phụ cấp lưu động Phụ cấp độc hại nguy hiểm Phụ cấp trách nhiệm công việc Phụ cấp đặc biệt 10 Các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề V Xây dựng chế độ phụ cấp lương (giáo viên giới thiệu cho sinh viên biết nội dung sau) - Căn xây dựng chế độ phụ cấp lương quan, doanh nghiệp 324 - Quy trình xây dựng chế độ phụ cấp lương - Một số chế độ phụ cấp lương khác áp dụng + Phụ cấp ý thức, phụ cấp trách nhiệm + Phụ cấp lương cho người lao động có số kỹ đặc biệt VI Câu hỏi, tập (theo giáo trình Bài tập Tiền lương) 325 Chương VI: Các hình thức trả lương (18 tiết: tiết lý thuyết, tiết tập) I Hình thức trả lương theo sản phẩm Khái niệm ý nghĩa trả lương theo sản phẩm Hình thức trả lương theo sản phẩm hình thức trả lương cho người lao động trực tiếp vào số lượng chất lượng sản phẩm (hoặc dịch vụ) mà họ hoàn thành Đối tượng điều kiện áp dụng II Các chế độ trả lương theo sản phẩm Trả lương sản phẩm trực tiếp cá nhân Trả lương theo sản phẩm tập thể (tổ , đội, nhóm ) Trả lương sản phẩm gián tiếp Trả lương sản phẩm khoán Trả lương sản phẩm có thưởng Trả lương sản phẩm luỹ tiến III Hình thức trả lương theo thời gian Khái niệm, đối tượng điều kiện áp dụng - Hình thức trả lương theo thời gian hình thức trả lương vào mức lương cấp bậc chức vụ thời gian làm việc thực tế cơng nhân viên chức Thực chất hình thức trả công theo số ngày công (giờ công) thực tế làm - Hình thức trả lương áp dụng chủ yếu với: Công chức, viên chức; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Lực lượng vũ trang; Những người thực quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ lĩnh vực sản xuất - kinh doanh; Công nhân sản xuất làm công việc định mức lao động, tính chất sản xuất trả lương theo sản phẩm khó đảm bảo chất lượng - Điều kiện: +Phải thực chấm công cho người lao động xác; +Phải đánh giá xác mức độ phức tạp công việc; +Phải bố trí người việc; Các hình thức trả lương theo thời gian 2.1 Trả lương theo thời gian đơn giản 2.2 Trả lương theo thời gian có thưởng IV Một số qui định luật lao động tiền lương liên quan đến áp dụng hình thức trả lương Trả lương ngừng việc 326 Trả lương cho ngày nghỉ theo luật định theo thoả thuận Trả lương làm đêm Trả lương làm thêm Trả lương làm sản phẩm xấu V Câu hỏi, tập (theo giáo trình Bài tập Tiền lương) 327 Chương VII: tiền thưởng (6 tiết: tiết lý thuyết, tiết tập) I Những vấn đề lý luận tiền thưởng Khái niệm, ý nghĩa nguyên tắc tiền thưởng 1.1 Khái niệm Tiền thưởng thực chất khoản tiền bổ sung cho tiền lương Cùng với tiền lương, tiền thưởng góp phần thoả mãn nhu cầu vật chất cho người lao động chừng mực định người sử dụng lao động sử dụng biện pháp khuyến khích vật chất có hiệu người lao động, nhằm tác động đến động cơ, thái độ, suất hiệu làm việc người lao động 1.2 Ý nghĩa tiền thưởng 1.3 Nguyên tắc tổ chức tiền thưởng Nội dung tổ chức tiền thưởng 2.1 Xác định nguồn tiền thưởng 2.2 Xác định tiêu chuẩn thưởng mức thưởng 2.3 Lựa chọn hình thức thưởng 2.4 Tổ chức xét thưởng trả thưởng Các hình thức tiền thưởng kinh tế 3.1 Thưởng cho hoạt động sáng tạo 3.2 Một số hình thức thưởng tạo động lực lao động II Một số hình thức tiền thưởng áp dụng kinh tế thị trường nước ta Thưởng từ lợi nhuận Thưởng tiết kiệm vật tư Thưởng nâng cao tỷ lệ hàng có chất lượng cao Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất Thưởng sáng chế Chế độ tiền thưởng đối thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty thuộc công ty Nhà nước III Quy trình xây dựng quy chế trả thưởng doanh nghiệp, quan IV Câu hỏi, tập (theo giáo trình Bài tập Tiền lương) 328 Chương VIII: Đổi sách tiền lương kinh tế thị trường hội nhập quốc tế (6 tiết thảo luận) I Sự cần thiết đổi sách tiền lương kinh tế thị trường hội nhập quốc tế II Thực trạng sách tiền lương hành Hệ thống sách tiền lương hành áp dụng cho loại hình doanh nghiệp 1.1 Nội dung sách tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh a Chính sách tiền lương tối thiểu b Chính sách thang lương, bảng lương c Cơ chế quản lý tiền lương, thu nhập 1.2 Đánh giá mặt tích cực tồn sách tiền lương loại hình doanh nghiệp Hệ thống sách tiền lương hành áp dụng cho khu vực hành chính, nghiệp 2.1 Nội dung sách tiền lương hành khu vực hành chính, nghiệp 2.2 Các nội dung sách tiền lương hành khu vực hành nghiệp so với sách tiền lương trước 2.3 Những ưu điểm hạn chế sách tiền lương hành khu vực hành nghiệp III Các quan điểm hồn thiện sách tiền lương kinh tế thị trường hội nhập quốc tế IV Nội dung đổi sách tiền lương kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Chính sách tiền lương tối thiểu Chính sách thang lương, bảng lương Chính sách quản lý tiền lương, thu nhập V Các giải pháp đổi sách tiền lương kinh tế thị trường hội nhập quốc tế VI Chính sách tiền lương doanh nghiệp số nước giới khu vực VII Câu hỏi ôn tập (theo giáo trình Bài tập Tiền lương) 329 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành I (học phần I) Thời lượng : tín - Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ hai-học kì II hệ Cao đẳng Phân bổ thời gian: Lí thuyết : 70% Thực hành: 30 % Phụ trách giảng dạy: Khoa Ngoại Ngữ Mô tả học phần: Rèn luyện kĩ Đọc - Viết cấp độ nâng cao cho sinh viên Học phần có liên quan chặt chẽ với học phần tiếng Anh chuyên ngành II Kiến thức học phần điều kiện tiên học phần Tiếng Anh chuyên ngành II Mục tiêu học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên thuật ngữ phổ biến khối chuyên ngành kinh tế, từ vựng cần thiết để rèn luyện kĩ đọc, viết trình độ nâng cao Học phần chủ yếu nghiên cứu thuật ngữ mang tính kinh tế tầm vĩ mơ, sách xã hội kinh tế Sau học học phần sinh viên sử đọc tài liệu chuyên ngành đơn giản tiếng Anh Nội dung chi tiết học phần Học phần phân bổ dạy (từ đến 8) giáo trình “tiếng anh chuyên ngành Lao động- xã hội” nhà xuất Lao động- xã hội Thời lượng: thực tiết Kiểm tra q trình ơn tập 04 tiết (3 tiết kiểm tra 01tiết ôn tập) Unit 1: Social security in Vietnam I- New words Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word II- Grammar: Possessive adjective, agreement and use of possessive adjectives (Tham khảo trang 174 & 175 A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press) III- Reading the Text Exercise 1: True or false Exercise 2: Comprehension questions Unit 2: Social security in Britain I- New words 330 Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word… II- Grammar: Relative pronouns and clauses (Tham khảo trang 190 & 191 A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press) III- Reading the Text Exercise 1: True or false Exercise 2: Comprehension questions Unit 3: Social insurance in Vietnam I- New words Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word… II- Grammar: Defining relative clause: person (Tham khảo trang 192 A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press) III- Reading the Text Exercise 1: True or false Exercise 2: Comprehension questions Unit 4: Education and Training I- New words Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word… II- Grammar: Defining relative clause: things (Tham khảo trang 193 A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press) III- Reading the Text Exercise 1: True or false Exercise 2: Comprehension questions Unit 5: Health care I- New words Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word… II- Grammar: Non defining relative clause: things (Tham khảo trang 194 A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press) 331 III- Reading the Text Exercise 1: True or false Exercise 2: Comprehension questions Unit 6: Social policies implication in Vietnam I- New words Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word… II- Grammar: Non defining relative clause: person (Tham khảo trang 194 & 195 A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press) III- Reading the Text Exercise 1: True or false Exercise 2: Comprehension questions Unit 7: Social stratification I- New words Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word… II- Grammar: Reduced relative pronoun (Tham khảo trang 196 A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press) III- Reading the Text Exercise 1: True or false Exercise 2: Comprehension questions Unit 8: Labor law I- New words Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word… II- Grammar: Noun clause (Tham khảo trang 206 A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press) III- Reading the Text Exercise 1: True or false Exercise 2: Comprehension questions Tài liệu học tập 332 a Sách, giáo trình chính: “tiếng anh chuyên ngành Lao động- xã hội” nhà xuất Lao động- xã hội b Sách tham khảo chính: A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press 10 Phương pháp đánh giá Điểm q trình có trọng số 30% điểm học phần Điểm trình tổ hợp từ điểm kiểm tra thường xuyên (tương ứng 90%) điểm chuyên cần (tương ứng 10%) Số lần kiểm tra: kiểm tra viết 01 kiểm tra nói Điểm thi hết mơn có trọng số 70% điểm học phần môn học Điểm thi thực 01 thi cuối kì học 333 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành II (học phần II) - Thời lượng : tín - Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ ba – học kì I hệ Cao đẳng - Phân bổ thời gian: - Lí thuyết : 70% - Thực hành: 30 % Phụ trách giảng dạy: Khoa Ngoại Ngữ Mô tả học phần: Rèn luyện kĩ Đọc - Viết cấp độ nâng cao cho sinh viên Học phần cung cấp thuật ngữ quản trị, nguồn nhân lực, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mơ Nó liên quan chặt chẽ với học phần tiếng Anh chuyên ngành I Kiến thức học phần điều kiện tiên học phần Tiếng Anh chuyên ngành III Mục tiêu học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên thuật ngữ phổ biến chuyên ngành quản trị, nguồn nhân lực, kinh tế vĩ mô vi mô, từ vựng cần thiết để rèn luyện kĩ đọc, viết trình độ nâng cao Sau học học phần sinh viên sử đọc tài liệu chuyên ngành tiếng Anh Nội dung chi tiết học phần Học phần phân bổ dạy (từ đến 16) giáo trình “tiếng anh chuyên ngành Lao động- xã hội” nhà xuất Lao động- xã hội Thời lượng: thực tiết Kiểm tra trình ôn tập 04 tiết (3 tiết kiểm tra 01 tiết ôn tập) Unit 9: Unemployment and job creation I- New words Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word… II- Grammar: comparision of the present perfect (Tham khảo trang 193 & 194 A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press) III- Reading the Text Exercise 1: True or false Exercise 2: Comprehension questions Unit 10: Employment policies I- New words 334 Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word… II- Grammar: In time clauses (Tham khảo trang 195 A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press) III- Reading the Text Exercise 1: True or false Exercise 2: Comprehension questions Unit 11: Salary and Wage I- New words Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word… II- Grammar: In indirect speech (Tham khảo trang 196 A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press) III- Reading the Text Exercise 1: True or false Exercise 2: Comprehension questions Unit 12: Population control I- New words Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word… II- Grammar: III- Reading the Text Exercise 1: True or false Exercise 2: Comprehension questions Unit 13: Family planning I- New words Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word… II- Grammar: Future perfect and future perfect continuous (Tham khảo trang 215 & 216 A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press) III- Reading the Text Exercise 1: True or false 335 Exercise 2: Comprehension questions Unit 14: Management of working capital I- New words Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word… II- Grammar: Subordinate clause (Tham khảo trang 217 A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press) III- Reading the Text Exercise 1: True or false Exercise 2: Comprehension questions Unit 15: What is economic about? I- New words Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word… II- Grammar: The sequence of tenses (Tham khảo trang 218 A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press) III- Reading the Text Exercise 1: True or false Exercise 2: Comprehension questions Unit 16: Microeconomics I- New words Exercise 1: Write the correct word in each blank Exercise 2: Match each word… II- Grammar: Future with intention (Tham khảo trang 446 A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press) III- Reading the Text Exercise 1: True or false Exercise 2: Comprehension questions 11 Tài liệu học tập a Sách, giáo trình chính: “tiếng anh chun ngành Lao động- xã hội” nhà xuất Lao động- xã hội 336 b Sách tham khảo chính: A practical English grammar – A.J Thomson & A.V Martinet; Oxford University Press 12 Phương pháp đánh giá Điểm q trình có trọng số 30% điểm học phần Điểm trình tổ hợp từ điểm kiểm tra thường xuyên (tương ứng 90%) điểm chuyên cần (tương ứng 10%) Số lần kiểm tra: kiểm tra viết 01 kiểm tra nói Điểm thi hết mơn có trọng số 70% điểm học phần môn học Điểm thi thực 01 thi cuối kì học III DỰ KIẾN MỨC HỌC PHÍ: Căn vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ; Mức học phí dự kiến 3.300.000 đ/người/năm học 337 ... trị kinh doanh Quản trị kinh doanh tổng hợp; tín Quản trị kinh doanh tổng hợp; tín Tâm lý kinh doanh; tín Tâm lý kinh doanh; tín Luật kinh doanh; tín Luật kinh doanh; tín Thống kê doanh nghiệp;... âm tiếng Anh Cách dùng cụm động từ tiếng anh Cách phát âm đánh dấu trọng âm tiếng anh Cách phát âm đánh dấu trọng âm tiếng Anh Cẩm nang cấu trúc câu tiếng Anh Cẩm nang dành cho chủ 10 doanh nghiệp... động tín Văn hố đạo đức Quản trị kinh doanh; tín kinh doanh Văn hoá đạo đức Quản trị kinh doanh; tín kinh doanh Văn hố đạo đức Quản trị kinh doanh; tín kinh doanh Quản lý Bảo hiểm xã hội; giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO Tên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO Tên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh