0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021

66 0 0
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH  ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2021, 00:43

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021 Thông tin chung 1.1 Thơng tin trường • Tên trường: Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch • Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân • - Khu A (Trụ sở chính): Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh • - Khu B: 461 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh - Khu C: Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh • Website: http://www.pnt.edu.vn 1.2 Quy mô đào tạo Quy mô NCS Học viên CH Khối ngành VI 16 Tổng: 16 Nhóm ngành CĐSP ĐH TCSP GD quy GDTX GD quy GDTX GD quy GDTX 254 7252 0 0 254 7252 1.3 Thơng tin tuyển sinh quy năm gần 1.3.1 Phương thức tuyển sinh năm gần nhất: Xét tuyển 1.3.2 Điểm trúng tuyển đại học năm gần (lấy từ kết Kỳ thi THPT quốc gia) Năm tuyển sinh 2019 Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/ Tổ hợp xét tuyển Số nhập học Chỉ tiêu Khối ngành VI Điểm trúng tuyển Năm tuyển sinh 2020 Chỉ tiêu Số nhập học Điểm trúng tuyển Tổ hợp xét tuyển chung cho tất ngành: B00: Tốn- Hóa- Sinh 800 812 23,50 760 768 26,40 80 91 23.35 80 87 26,10 - Ngành Điều dưỡng 150 174 20,06 150 156 23,50 - Ngành Dinh dưỡng 60 71 20,15 60 61 23,00 - Ngành Răng hàm Mặt 80 86 24,05 80 86 26,50 - Ngành Xét nghiệm Y học 50 54 22,60 50 51 25,50 - Ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học 40 49 21,45 40 42 24,70 - Ngành Khúc xạ Nhãn khoa 40 50 21,55 40 39 21,20 - Ngành Y tế công cộng 50 64 18,05 50 50 19,00 1350 1451 1310 1340 - Ngành Y khoa - Ngành Dược học Tổng Các thông tin năm tuyển sinh 2.1 Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học Phổ thơng (theo hình thức giáo dục quy giáo dục thường xuyên) 2.2 Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc 2.3 Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa kết điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 2.4 Chỉ tiêu tuyển sinh: 2.4.1 Đại học hệ Chính quy: Tổng tiêu 1.280 Chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học quy tất ngành phân bố 50% cho Tp.HCM để đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế thành phố, 50% lại dành cho tất tỉnh thành Tp.HCM Tổng tiêu ngành sau: - Ngành Y khoa (6 năm) : 700 - Ngành Răng- Hàm- Mặt (6 năm) : 80 - Dược học (5 năm) : 86 - Ngành Điều dưỡng (4 năm) : 164 (bao gồm ngành Điều dưỡng Đa khoa, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Điều dưỡng chuyên ngành Cấp cứu bệnh viện, Điều dưỡng chuyên ngành Phục hồi chức năng) - Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (4 năm) : 54 - Ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học (4 năm) : 40 - Ngành Khúc xạ Nhãn khoa (4 năm) : 40 - Ngành Y tế công cộng (4 năm) : 56 - Ngành Dinh dưỡng (4 năm) : 60 Mã ngành tiêu cụ thể cho đối tượng sau: - Mã ngành có ký tự “TQ”: áp dụng cho thí sinh có hộ ngồi Tp.HCM - Mã ngành có ký tự “TP”: áp dụng cho thí sinh có hộ TP.HCM xác định ngày cuối nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 ** Lưu ý: hướng dẫn chọn mã ngành tuyển sinh: Thí sinh chọn mã ngành trúng tuyển nhập học áp dụng quy định dành cho đối tượng thuộc mã ngành suốt khóa học - Thí sinh có hộ Tp.HCM: chọn mã ngành: TP; TQ - Thí sinh có hộ ngồi Tp.HCM: chọn mã ngành: TQ STT Đối tượng có hộ ngồi Tp.HCM Đối tượng có hộ Tp.HCM Mã ngành tuyển sinh Chỉ tiêu Mã ngành tuyển sinh Chỉ tiêu Tên ngành Y khoa 7720101TQ 330 7720101TP 330 Dược học 7720201TQ 43 7720201TP 43 Điều dưỡng 7720301TQ 82 7720301TP 82 Dinh dưỡng 7720401TQ 30 7720401TP 30 Răng Hàm Mặt 7720501TQ 40 7720501TP 40 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601TQ 27 7720601TP 27 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602TQ 20 7720602TP 20 Khúc xạ nhãn khoa 7720699TQ 20 7720699TP 20 Y tế cơng cộng 7720701TQ 28 7720701TP 28 Ngồi ra, ngành Y khoa có 40 tiêu đào tạo theo nhu cầu đặt hàng địa phương Thời hạn Trường nhận công văn đặt hàng đào tạo địa phương trước ngày 30/06/2021 Trường xem xét phân bổ tiêu cho địa phương có văn đặt hàng 2.4.2 Chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học: Các thông tin tuyển sinh sau đại học, thông báo cụ thể cổng thông tin điện tử Trường Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: Trường công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trang thông tin điện tử Trường trước thí sinh điều chỉnh nguyện vọng 2.6 Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành trường: 2.5 Mã trường: TYS STT Mã ngành đào tạo Tên ngành 7720101 Y khoa 7720201 Dược học 7720301 Điều dưỡng 7720401 Dinh dưỡng 7720501 Răng – Hàm - Mặt 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720699 Khúc xạ nhãn khoa 7720701 Y tế cơng cộng • Tổ hợp xét tuyển: B00 (Tốn – Hóa - Sinh) chung cho tất ngành • Xét tuyển dựa vào kết kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 theo mơn Tốn – Hóa – Sinh • Điều kiện đăng ký xét tuyển chung cho tất ngành tuyển sinh: - Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên năm học lớp 12 THPT Đầy đủ sức khỏe để theo học ngành đăng ký xét tuyển • Điều kiện đăng ký xét tuyển vào ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt: Thí sinh phải có điểm trung bình cộng 05 học kỳ THPT ≥ 7.0 điểm (05 học kỳ điểm trung bình: Học kỳ I năm lớp 10; Học kỳ II năm lớp 10; Học kỳ I năm lớp 11; Học kỳ II năm lớp 11 Học kỳ I năm lớp 12) Thí sinh phải đảm bảo điều kiện điểm trung bình cộng 05 học kỳ THPT ≥ 7.0 điểm để đăng ký vào ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt Sau có kết trúng tuyển, Trường kiểm tra hồ sơ nhập học, thí sinh không đáp ứng điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển, Trường từ chối hồ sơ nhập học - • Điều kiện đăng ký xét tuyển vào ngành Khúc xạ Nhãn khoa: điểm kỳ thi Trung học Phổ thông môn Tiếng Anh đạt từ điểm 7.0 trở lên (phải học môn chuyên ngành tiếng Anh giảng viên nước ngồi trực tiếp giảng dạy) • Tiêu chuẩn phụ: dùng để xét trường hợp thí sinh có tổng điểm xét tuyển nhau, xếp ưu tiên theo thứ tự sau: - Điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Ngoại ngữ theo quy chế kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 - Điểm Trung bình chung lớp 12 Trung học Phổ thơng - Điểm thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Văn 2.7 Tổ chức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, thời gian cụ thể theo Hướng dẫn tuyển sinh Bộ Giáo dục Đào tạo 2.8 Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển, Nhà Trường theo hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo cụ thể hóa thơng báo trang thơng tin Trường 2.9 Lệ phí xét tuyển: Theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo: 25.000 đồng/ nguyện vọng 2.10 Học phí dự kiến với sinh viên quy: Mức học phí dự kiến Năm học 2021 – 2022 (mức cao không vượt quá) Ngành học Y khoa Dược học Răng Hàm Mặt 32.000.000 Điều dưỡng Dinh dưỡng Kỹ thuật Xét nghiệm y học Kỹ thuật Hình ảnh y học 28.000.000 Khúc xạ Nhãn khoa Y tế Cơng cộng Học phí chưa bao gồm 02 học phần bắt buộc, Giáo dục thể chất Giáo dục Quốc phòng – An ninh thu theo quy định hành Đây đơn giá học phí dự kiến áp dụng năm học 2021 – 2022, để đáp ứng nhu cầu cao chất lượng nhân lực y tế tốt nghiệp đại học, Trường tiếp tục đầu tư sở vật chất, tăng cường chương trình hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo, lực thực hành sở y tế, lực ngoại ngữ phục vụ phát triển nghề nghiệp cho người học Đơn giá học phí năm sau điều chỉnh trượt giá theo quy định Thời gian dự kiến tuyển sinh đợt bổ sung năm: Nhà Trường công bố trang thông tin Trường có nhu cầu xét tuyển bổ sung Thơng tin điều kiện đảm bảo chất lượng 4.1 Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nghiên cứu: 4.1.1 Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá: Tổng diện tích đất trường: 147.491,6 m2 Bao gồm: khu hữu (20.391,6 m2) + đất dự án (126.600m2) - Tổng diện tích sàn xây dựng trường: 36.518,88 m2 Bao gồm: • Diện tích khu A1 (3 tầng): 4.613,4m2 • Diện tích khu A2 (7 tầng): 13.300 m2 • Diện tích khu A3(6 tầng, tầng hầm, tầng KT): 3.715,5 m2 • Diện tích khu B: 3.112,088 m2 • Diện tích khu C (9 tầng, tầng hầm, tầng KT): 11.777,892 m2 Trong đó: - Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học trường: 29.654,9 m2, cụ thể theo bảng sau: - STT Hạng mục Hội trường, giảng đường, phòng học loại Diện tích sàn xây dựng (m2) 5,224.65 Thư viện, trung tâm học liệu 967.55 Phịng thí nghiệm, phịng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập 23462.7 Tổng - 29.654,9 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo/ 01 sinh viên: 4.0 m2 Số chỗ Ký túc xá sinh viên: Nhà trường có phương án thực hợp đồng thuê lại khu ký túc xá Trường Đại học, học viện chung cư trống Quỹ Phát triển nhà Thành phố 4.1.2 Thống kê phịng thực hành, phịng thí nghiệm trang thiết bị TT Các trang thiết bị Số lượng Bộ mơn Hóa sinh – SHPT Y học 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Máy lắc Máy tinh lọc Máy điện di nhỏ Máy real time định lượng DNA Máy lắc ủ nhiệt Máy ủ lắc Máy ly tâm Tủ âm Tủ lạnh trữ mẫu Hotte PCR Tủ ấm CO2 Tủ an tồn sinh học Kính hiển vi soi ngược Cân phân tích điện Tủ ấm CO2 Máy hút dịch chân không Hệ thống điện di Bể điều nhiệt khô Máy luân nhiệt Máy quang phổ UV-VIS (đo nồng độ DNA) Máy chụp hình gel Máy chụp hình UV Máy chuyển gene xung điện Micropipetor 10 1 14 1 1 1 1 12 25 Bộ dụng cụ điện di protein western blotting, Mini PROTEAN 26 27 28 Bộ môn Hóa – Sinh hóa ĐC Máy cất nước lần GFL Máy điện phân Máy sinh hóa bán tự động Humalyser 2000 2 TT 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Các trang thiết bị Máy sinh hóa bán tự động Humalyser 3000 Máy khuấy từ có gia nhiệt Máy tạo đá Máy điều nhiệt ướt Bể ủ nhiệt Máy pH cầm tay Máy cất nước lần Máy ly tâm 12 ống Tủ hút khí độc Cân phân tích điện Kính hiển vi Nồi hấp khử trùng Tủ hấp tiệt trùng khô Tủ âm Máy ly tâm Máy phân tích nước tiểu Máy lắc Bộ môn Ký sinh Tủ âm sâu Sanyo U52V Tủ ấm Memmert Tủ sấy khô Lồng cấy nấm Nồi hấp ướt Máy ly tâm Máy hút chân không Máy cất nước lần Cân điện tử Kính hiển vi Máy đọc ELISA Máy rửa ELISA Máy đếm tế bào cầm tay Máy lắc đa Máy đo PH Máy lắc nhỏ Kính hiển vi Olympus BX53 + máy vi tính Dell Vostro Kính hiển vi Zeiss Máy đo độ đục Bình đựng nito lỏng Bộ mơn Mắt – Khúc xạ nhãn khoa Máy Phaco Visalis Kính Slit Lamp Số lượng 1 1 1 2 1 1 1 92 40 1 1 1 1 TT 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Các trang thiết bị Kính sinh hiển vi Máy đo số kính Máy nhãn áp Máy đo khoảng cách đình Sinh hiển vi khám mắt Máy đo độ cong giác mạc Máy mài kính Máy khoan mắt kính Máy cắt rãnh Máy hơ gọng kính Máy đo khoảng cách đồng tử Máy đo độ phân cực Máy cắt dưỡng Máy đo độ phân cực Máy cố định mắt kính Máy cắt kính Bộ mơn Mơ phơi - GPB Kính hiển vi Tủ đơng lạnh -80 độ C Tủ ấm Tủ lạnh sâu nito lỏng Tủ lạnh sâu Tủ ủ CO2 Tủ ủ ấm Hotte Laminar Bàn sấy lam Bể dàn trải cắt lát Bàn chụp hình Krokus Máy vùi tự động Máy cưa xương Máy cắt lạnh Máy cắt lát mòng quay Hệ thống vùi mơ Kính hiển vi Olympus BX53 Kính hiển vi Olympus BX51 Kính hiển vi soi ngược CK2 Kính hiển vi chụp hình BX50 Kính hiển vi quan sát đơi Leica Buồng cấy vô trùng Máy khuấy từ Máy sấy Số lượng 1 4 1 2 2 2 87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TT Các trang thiết bị Số lượng 108 109 110 111 112 113 114 Máy hút ẩm Máy đông khô Cân điện tử Máy rửa siêu âm Máy ly tâm Nồi hấp tiệt trùng Máy cất nước lần Bộ môn Sinh lý Máy đọc ELISA Máy rửa ELISA Quang phổ kế Máy ly tâm Tủ lạnh Liehherr Tủ ủ 37-75 độ C Kính hiển vi Olympus CX21 Máy xét nghiệm đông máu Máy chưng cách thủy Máy PT nước tiểu Máy ủ Microplate The Jitterbug Máy quay Hct Herme 2- 233M2 Tủ ủ CO2 Máy sấy tiệt trùng khô Máy quay Hct Máy đo độ lắng hồng cầu Máy khuấy từ Máy phân tích nước tiểu Tủ vơ trùng Máy đo PH Hanna Kính hiển vi Olympus CX41 Kính hiển vi huỳnh quang soi ngược IX71 Máy hơ hấp kế+CPU_Màn hình +máy in Canon Lsershot LBP 1120 Máy điện tim cần+CPU Pentium4+Màn hình Dell+Máy in laser Canon LBP 2900 Máy đo hô hấp Spirolab Khoa Răng Hàm Mặt Máy cạo vôi Ghế máy nha Máy Xquang Máy hấp áp suất Máy đánh Amalgame 1 1 1 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 10 1 1 56 1 1 1 1 1 1 1 1 STT Khối ngành/Ngành GS.TS/ PGS.TS/ GS.TSKH PGS.TSKH TS/ TSKH ThS ĐH 326 Nguyễn Lê Phương Thảo X 327 Nguyễn Phú Hoài X 328 Nguyễn Quốc Đại X 329 Nguyễn Thị Kim Phượng X 330 Nguyễn Thị Minh Phương X 331 Nguyễn Thị Ngọc Lâm X 332 Nguyễn Thị Thanh Thủy X 333 Nguyễn Thị Thanh Tình X 334 Nguyễn Thị Yến Linh X 335 Nguyễn Vũ Lam Yên X 336 Phạm Thị Cẩm Duyên X 337 Phan Hoàng Trọng X 338 Trần Thị Ngọc Phượng X 339 Trần Thị Thu Hằng X 340 Trần Thị Xuân Hạnh X 341 Trương Thùy Linh X 342 Việt Thị Minh Trang X 343 Võ Kim Ngân X 344 Võ Thị Thanh Trà X 345 Đinh Hoàng Hải X 346 Hồ Ngọc Trâm X 347 Khưu Tấn Phúc X 348 Lê Hữu Duy X 52 STT Khối ngành/Ngành GS.TS/ PGS.TS/ GS.TSKH PGS.TSKH TS/ TSKH ThS ĐH 349 Ngơ Gia Trí X 350 Nguyễn Đức Hân X 351 Nguyễn Hoàng Linh X 352 Nguyễn Quân X 353 Nguyễn Tấn Khoa X 354 Nguyễn Thị Huyền Trang X 355 Phạm Thị Thanh Hải X 356 Phạm Vũ Ánh Nguyệt X 357 Phan Thị Mỹ Trinh X 358 Phan Thị Tuyết Sương X 359 Thái Hữu Khoa X 360 Trần Quốc Cường X 361 Võ Quang Tiến X 362 Võ Thị Tám X Ngành Dinh dưỡng 363 Đào Thị Yến Phi X 364 Trần Đức Sĩ X 365 Đoàn Thị Ánh Tuyết X 366 Lê Hoàng Hạnh Nghi X 367 Lê Huy Hoàng X 368 Nguyễn Ngọc Minh X 369 Nguyễn Thị Đan Thanh X 370 Bùi Ngọc Minh Thanh X 53 STT Khối ngành/Ngành GS.TS/ PGS.TS/ GS.TSKH PGS.TSKH TS/ TSKH ThS ĐH 371 Đoàn Thị Kim Thoa X 372 Dương Anh Thy X 373 Hà Ngọc Phương Anh X 374 Lý Thị Mỹ Ngân X 375 Ngô Hồng Ngọc X 376 Nguyễn Lê Quỳnh Như X 377 Nguyễn Minh Hiển X 378 Nguyễn Phan Hoàng Đăng X 379 Nguyễn Phương Anh X 380 Phạm Công Danh X 381 Phạm Minh Châu X 382 Phạm Trần Thiên Nhân X 383 Trần Mỹ Nhung X 384 Trương Xuân Bích X Ngành Răng Hàm Mặt 385 Cao Hữu Tiến X 386 Đặng Chí Vũ Ln X 387 Lê Đình Hiếu X 388 Nguyễn Quốc Trưởng X 389 Nguyễn Tài Dũng X 390 Nguyễn Tiến Linh X 391 Nguyễn Văn Hóa X 392 Phạm Ngọc Khôi X 54 STT Khối ngành/Ngành GS.TS/ PGS.TS/ GS.TSKH PGS.TSKH TS/ TSKH ThS 393 Dương Minh Phương X 394 Dương Thị Hoài Xuân X 395 Lý Nguyễn Bảo Khánh X 396 Nguyễn Hữu Nhân X 397 Nguyễn Như Trung X 398 Nguyễn Quỳnh Hương X 399 Nguyễn Thị Minh Nguyệt X 400 Trần Kim Trinh X 401 Trần Thị Thùy Trang X 402 Vũ Minh Hoàng X 403 Cù Hoàng Anh ĐH X Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 404 Đỗ Thị Hà 405 Đỗ Minh Trí X 406 Hồ Thị Hồi Thu X 407 Hồng Thị Phương Dung X 408 Hoàng Thúy Hằng X 409 Lê Đức Vinh X 410 Lưu Mỹ Phụng X 411 Nguyễn Thị Như Quỳnh X 412 Phạm Cúc Hoa X 413 Phạm Hiền Anh Thư X 414 Phạm Minh Tuấn X X 55 STT Khối ngành/Ngành GS.TS/ PGS.TS/ GS.TSKH PGS.TSKH TS/ TSKH ThS ĐH 415 Trần Minh Anh Đào X 416 Trần Thị Thanh Vy X 417 Trịnh Thị Ngọc Ái X 418 Võ Văn Tính X 419 Đào Kim Khánh X 420 Ngô Nguyễn Ý Thơ X 421 Nguyễn Hoàng Chương X 422 Nguyễn Ước Nguyện X 423 Phạm Gia Quỳnh X 424 Phạm Minh Quân X 425 Phạm Thị Thanh Vân X 426 Tăng Tuấn Hải X 427 Triệu Thị Xuân Thu X Ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học 428 Bùi Anh Thắng X 429 Đặng Ngọc Thạch X 430 Nghiêm Phương Thảo X 431 Nguyễn Đại Hùng Linh X 432 Nguyễn Thị Tuyên Trân X 433 Hồ Quang Minh X 434 Huỳnh Chung X 435 Lâm Diễm Phương X 436 Lưu Ngọc Bảo Trân X 56 STT Khối ngành/Ngành GS.TS/ PGS.TS/ GS.TSKH PGS.TSKH TS/ TSKH ThS ĐH 437 Nguyễn Minh Đức X 438 Trần Các Hùng Dũng X 439 Đặng Thế Phong X 440 Lưu Bá Trình X 441 Phạm Nguyên Vũ X Ngành Khúc xạ Nhãn khoa 442 Đinh Trung Nghĩa X 443 Nguyễn Ngọc Anh X 444 Trịnh Quang Trí X 445 Đồn Kim Thành X 446 Đoàn Thị Hồng Hạnh X 447 Lê Quốc Tuấn X 448 Nguyễn Ngọc Anh Tú X 449 Nguyễn Trịnh Bảo An X 450 Trần Yến Phương X 451 Võ Thị Bảo Châu X 452 Vũ Hoàng Thảo My X 453 Lê Thanh Hải X 454 Nguyễn Công Thành X 455 Nguyễn Ngân Giang X 456 Trần Thị Kim Ngân X Ngành Y tế Công cộng 457 Nguyễn Văn Cư X 57 STT Khối ngành/Ngành GS.TS/ PGS.TS/ GS.TSKH PGS.TSKH TS/ TSKH ThS 458 Tăng Kim Hồng X 459 Đặng Vĩnh Hiệp X 460 Ngô Thị Thùy Dung X 461 Nguyễn Ngọc Vân Phương X 462 Phùng Đức Nhật X 463 Võ Thành Liêm X 464 Võ Thị Xuân Hạnh X 465 Cao Nguyễn Hoài Thương X 466 Đỗ Thị Lan Anh X 467 Hà Võ Vân Anh X 468 Hoàng Thị Diễm Phương X 469 Huỳnh Thị Ngọc Hai X 470 Lê Thụy Bích Thủy X 471 Nguyễn Linh Phương X 472 Nguyễn Thị Hoàng Phương X 473 Nguyễn Thị Ngọc Diễm X 474 Nguyễn Thị Ngọc Trinh X 475 Nguyễn Thùy Châu X 476 Nguyễn Tiến Hưng X 477 Nguyễn Trọng Hiến X 478 Phùng Quang Vinh X 479 Trần Thị Bích Hiền X 480 Trần Thị Hoa Vi X 58 ĐH STT Khối ngành/Ngành GS.TS/ PGS.TS/ GS.TSKH PGS.TSKH TS/ TSKH ThS ĐH 481 Trần Thị Tâm Nhàn X 482 Trần Vĩnh Tài X 483 Võ Ngọc Thủy Tiên X 484 Bùi Hồng Cẩm X 485 Đặng Bảo Đăng X 486 Đỗ Minh Tâm X 487 Đoàn Bích Hà X 488 Dương Ánh Ngọc X 489 Huỳnh Kim Chi X 490 Kim Văn Thành X 491 Lâm Sơn Bảo Vi X 492 Lê Hồng Đức X 493 Lê Hồng Hoài Linh X 494 Lê Kiều Chinh X 495 Lê Thiện Khiêm X 496 Nguyễn Lê Diễm Chi X 497 Nguyễn Minh Phương X 498 Nguyễn Ngân Hà X 499 Nguyễn Quỳnh Trúc X 500 Nguyễn Vũ Minh Nguyệt X 501 Phạm Hoàng Gia Khương X 502 Phạm Nguyễn Đức Tín X 503 Phạm Thị Ngọc Như X 59 STT Khối ngành/Ngành GS.TS/ PGS.TS/ GS.TSKH PGS.TSKH TS/ TSKH ThS ĐH 504 Phạm Văn Hồng X 505 Phan Kim Mỹ X 506 Tơ Hồng Linh X 507 Trần Cao Thịnh Phước X 508 Trần Thanh Thiên Trúc X 509 Trần Thị Kim Thanh X 510 Trương Hoàng Tuấn Anh X 511 Vũ Ngọc Thảo Vy X Môn Chung 512 Đoàn Thị May 513 Cửu Quang Thành X 514 Đặng Như Thụy Vy X 515 Hà Bích Hương X 516 Hoàng Quốc Bảo X 517 Hoàng Thị Hằng X 518 Hoàng Thị Phương Thảo X 519 Nguyễn Ngọc Kim Ngân X 520 Nguyễn Thị Bích Nhã X 521 Phạm Thị Thùy X 522 Phan Thị Nam Trân X 523 Phan Thị Tịnh Nhơn X 524 Tống Đức Phong X 525 Võ Thị Kim Thủy X X 60 STT Khối ngành/Ngành GS.TS/ PGS.TS/ GS.TSKH PGS.TSKH TS/ TSKH ThS ĐH 526 Nguyễn Hoàng Ân X 527 Nguyễn Thừa Hùng X 528 Phạm Tuấn Anh X 529 Phan Minh Trung X TỔNG CỘNG 18 103 289 117 TS/ TSKH ThS ĐH 4.3 Danh sách giảng viên thỉnh giảng: Khối ngành VI STT Khối ngành/ ngành GS.TS/ PGS.TS/ GS.TSKH PGS.TSKH Y khoa Dương Quý Sỹ X Lê Đỗ Thùy Lan X Võ Thị Chi Mai X Trần Thị Hồng X Trần Quang Bính X Võ Thị Mỹ Hạnh X Phạm Đăng Trọng Tường X Nguyễn Thị Phan Thúy X Nguyễn Thị Diễm Thu X 10 Nguyễn Trúc Quỳnh X 11 Nguyễn Nhựt Trường X 12 Hồ Thị Mỹ Châu X 13 Vũ Thị Phương Thảo X 14 Đỗ Thị Thanh Tâm X 15 Nguyễn Vũ Hoàng X 16 Nguyễn Thị Thanh Thơ X 17 Võ Thị Đoan Phượng X 18 Đoàn Văn Lợi Em X 61 STT Khối ngành/ ngành GS.TS/ PGS.TS/ GS.TSKH PGS.TSKH TS/ TSKH 19 Nguyễn Thanh Hùng X 20 Nguyễn Thị Kim Anh X 21 Huỳnh Xuân Nghiêm X 22 Đặng Thị Hiện X 23 Nguyễn Vũ Mỹ Linh X 24 Bùi Thị Thủy Tiên X 25 Hoàng Thị Thanh Thảo X 26 Huỳnh Thị Thúy Mai X 27 Lý Thanh Xuân X 28 Lê Kim Bá Liêm X 29 Phạm Thị Hải Châu X 30 Nguyễn Đăng Quang X 31 Nguyễn Lan Phượng X 32 Bùi Văn Hoàng X 33 Nguyễn Hữu Trung X 34 Nguyễn Văn Giang X 35 Phạm Minh Khôi Nguyên X 36 Đặng Ngọc Yến Dung X 37 Nguyễn Thị Minh Tâm X 38 Nguyễn Thị Từ Anh X 39 Huỳnh Thiị Bích Huyền X 40 Lê Thị Thanh Trúc X 41 Phùng Mạnh Thắng X 42 Đỗ Kiên Cường X 43 Nguyễn Thị Thanh Hà X 44 Ngô Hùng Dũng X 45 Phạm Việt Thanh X 46 Phan Trung Hòa X 47 Lê Thị Thu Hà X 62 ThS ĐH STT Khối ngành/ ngành GS.TS/ PGS.TS/ GS.TSKH PGS.TSKH TS/ TSKH ThS 48 Trần Thị Ngọc Hà X 49 Tạ Thị Thanh Thủy X 50 Phạm Xuân Dũng X 51 Đặng Quốc Huy Thịnh X 52 Ngô Thị Yên X 53 Huỳnh Minh Tuấn X 54 Trương Thị Ánh Tuyết X 55 Huỳnh Thiên Thảo X 56 Trần Thị Ngọc Tâm X 57 Lê Huy Bình X 58 Ngô Thanh Hà ĐH X 59 Nguyễn Đắc Minh Châu X 60 Ngô Trần Minh Thiện X 61 Nguyễn Thị Hồng Phượng X 62 Phan Thị Hằng X 63 Phạm Thị Ý n X 64 Tơ Hồi Thư X 65 Nguyễn Đức Trung X 66 Bùi Ngọc Khuê X 67 Dương Ngọc Lan X Dược học 68 Trương Thị Đẹp 69 Nguyễn Thành Triết 70 Võ Lý Phương Thùy X 71 Nguyễn Thị Huyền Trâm X 72 Phạm Hồng Thắm X X X Điều dưỡng 73 Đỗ Thị Thanh Thủy 74 Nguyễn Thiện Vũ X X 63 STT Khối ngành/ ngành GS.TS/ PGS.TS/ GS.TSKH PGS.TSKH TS/ TSKH ThS ĐH 75 Lê Hoàng Oanh X 76 Lê Thị Thanh Thùy X 77 Huỳnh Thanh Hà X 78 Cao Thị Vân X 79 Trần Minh Hải X 80 Lâm Thị Kim Phượng X 81 Đoàn Thị Ngọc Nga X 82 Đỗ Thị Thanh Thúy X Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 83 Đường Thị Hồng Diệp X 84 Mai Nguyệt Thu Huyền X 85 Nguyễn Đàm Châu Bảo X 86 Nguyễn Thúc Bội Ngọc X 87 Trương Quân Thụy X 88 Lê Thị Thùy Như X 89 Vũ Thị Như Oanh X 90 Võ Ngọc Nguyên X 91 Đinh Nguyễn Huy Mẫn X 92 Nguyễn Hữu Lộc X 93 Trần Ngọc Thúy Nguyên X Kỹ thuật Hình ảnh Y học 94 Ngô Minh Tuấn X Khúc xạ Nhãn khoa 95 Nguyễn Như Quân X 96 Nguyễn Chí Trung Thế Quyền X 97 Phạm Thị Thủy Tiên X 98 Nguyễn Đức Trọng 99 Nguyễn Thị Ngọc Thảo X 100 Nguyễn Hồ Ngọc Ánh X X 64 STT Khối ngành/ ngành GS.TS/ PGS.TS/ GS.TSKH PGS.TSKH TS/ TSKH ThS ĐH 101 Huỳnh Lương Minh X 102 Nguyễn Lê Phương Duyên X 103 Võ Thị Mỹ Duyên X 104 Đào Văn Thái X 105 Nguyễn Đình Thái X Y tế Cơng cộng 106 Nguyễn Hồi Nam X 107 Tơ Gia Kiên X 108 Tơ Gia Kiên X 109 Nguyễn Thanh Nguyên X 110 Dương Đình Cơng X 111 Nguyễn Viết Tuấn X 112 Ngơ Trần Thiên Hương X TỔNG CỘNG 62 28 15 Tình hình việc làm (thống kê cho khóa tốt nghiệp gần nhất) - Năm 2019: Nhóm ngành Chỉ tiêu Tuyển sinh Số SV/HS trúng tuyển nhập học Số SV/HS tốt nghiệp Trong số SV/HS tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng ĐH ĐH ĐH ĐH 1488 1190 1190 1488 1190 1190 Chỉ tiêu Tuyển sinh Số SV/HS trúng tuyển nhập học Số SV/HS tốt nghiệp Trong số SV/HS tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng ĐH ĐH ĐH ĐH 1244 1047 1047 1244 1047 1047 Khối ngành VI Tổng - Năm 2020: Nhóm ngành Khối ngành VI Tổng 65 - Khơng có bậc CĐSP TCSP Tài - Tổng nguồn thu hợp pháp/năm trường năm 2020: 299.863.000.000 đồng (hai trăm chín mươi chín tỷ tám trăm sáu mươi ba triệu đồng) (khơng có ngân sách cấp) - Tổng chi phí đào tạo trung bình sinh viên/năm năm liền trước năm tuyển sinh (2020): 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng) Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021 KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH (đã ký) PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp 66
- Xem thêm -

Xem thêm: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021