0

Tóm tắt Báo Cáo Phát Triển Con Người Năm 2013

28 0 0
  • Tóm tắt Báo Cáo Phát Triển Con Người Năm 2013

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2021, 00:17

Tóm tắt Báo Cáo Phát Triển Con Người Năm 2013 Sự trỗi dậy nước Nam bán cầu: Tiến người giới đa dạng S W E N Bản quyền © 2013 thuộc Chương Trình Phát Triển Liên Hợp Quốc Số UN Plaza, NewYork, NY10017, USA Bản quyền bảo hộ Không chép, tái bản, lưu trữ hệ thống mở, chuyển tải phần ấn phẩm hình thức điện tử, in, ghi âm, hình ảnh, hình thức khác chưa đồng ý Ban bieân soạn Báo Cáo Phát Triển Con Người 2013 Trưởng ban chủ biên Khalid Malik Nghiên cứu số liệu Maurice Kugler (Trưởng nhóm nghiên cứu), Milorad Kovacevic (Trưởng nhóm thống kê), Subhra Bhattacharjee, Astra Bonini, Cecilia Calderón, Alan Fuchs, Amie Gaye, Iana Konova, Arthur Minsat, Shivani Nayyar, José Pineda Swarnim Waglé Truyền thông xuất William Orme (Trưởng nhóm truyền thơng), Botagoz Abdreyeva, Carlotta Aiello, Eleonore Fournier-Tombs, Jean-Yves Hamel, Scott Lewis Samantha Wauchope Báo cáo phát triển người quốc gia Eva Jespersen (Phó ban), Christina Hackmann, Jonathan Hall, Mary Ann Mwangi Paola Pagliani Điều phối hành Sarantuya Mend (Quản lý hoạt động), Ekaterina Berman, Diane Bouopda, Mamaye Gebretsadik Fe Juarez-Shanahan Tóm tắt Báo Cáo Phát Triển Con Người Năm 2013 Sự trỗi dậy nước Nam bán cầu: Tiến người giới đa dạng Xuất cho Published for the ChươngNations Trình United Phát Triển Development Liên Hợp Quốc Programme (UNDP) (UNDP) Empowered lives Resilient nations Lời nói đầu Báo cáo phát triển người năm 2013 – Sự trỗi dậy nước Nam bán cầu: Tiến người giới đa dạng – đề cập đến xu hướng địa trị hình thành thời đại nay, xem xét vấn đề lên xu hướng, nhân tố góp phần định hình đồ phát triển giới Báo cáo lập luận chuyển ấn tượng nhiều quốc gia phát triển trở thành kinh tế lớn động với ảnh hưởng trị ngày sâu rộng có tác động đáng kể đến trình phát triển người Báo cáo nêu rõ vòng thập kỉ qua, tất quốc gia đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giáo dục, y tế, thu nhập – tiêu chí đánh giá Chỉ số phát triển người (HDI) – theo khơng có quốc gia số khảo sát có số HDI năm 2012 thấp năm 2000 Do giai đoạn quốc gia có số HDI thấp lại tiến nhanh hơn, giá trị toàn cầu hội tụ đây, tiến không đồng khu vực khu vực Khi xem xét cụ thể phát triển người quốc gia có số HDI tăng trưởng mạnh giai đoạn từ 1999 đến 2012 thu nhập phương diện khác phát triển người, Báo cáo khảo sát chiến lược giúp quốc gia thành công Dưới góc độ này, Báo cáo năm 2013 có đóng góp quan trọng vào tư tưởng phát triển qua việc mô tả cụ thể yếu tố tác động đến trình biến đổi phát triển đề xuất ưu tiên sách tương lai nhằm trì nguồn động lực Báo cáo dự đốn đến năm 2020, riêng tổng sản lượng kinh tế phát triển hàng đầu Braxin, Trung Quốc Ấn Độ vượt qua tổng sản lượng Canada, Pháp, Đức, Ý, Anh Mỹ cộng lại Báo cáo rõ tăng trưởng phần lớn nhờ quan hệ hợp tác thương mại công nghệ nước Nam bán cầu với Mặc dù vậy, thơng điệp gửi gắm Báo cáo Báo cáo phát triển người trước riêng tăng trưởng kinh tế khơng tự chuyển thành tiến phát triển người Các sách hỗ trợ người nghèo đầu tư thích đáng vào lực người – thông qua việc trọng giáo dục, dinh dưỡng, y tế kĩ lao động – nâng cao khả tiếp cận công ăn việc làm tạo sở cho phát triển bền vững Báo cáo năm 2013 bốn lĩnh vực cụ thể cần trọng để trì động lực cho phát triển, là: tăng cường bình đẳng, có bình đẳng giới; đảm bảo tiếng nói tham gia người dân, có giới trẻ; đối mặt với thách thức mơi trường, quản lí biến động mặt nhân Báo cáo đề xuất thân thách thức phát triển toàn cầu ngày phức tạp mang tính quốc tế cao nên phối hợp hành động để giải thách thức thời đại, cho dù xóa bỏ đói nghèo, biến đổi khí hậu hay vấn đề hịa bình an ninh Do quốc gia ngày liên kết chặt chẽ thông qua hoạt động thương mại, nhập cư công nghệ thông tin liên lạc nên việc định sách nơi lại có ảnh hưởng đáng kể đến nơi khác lạ Các khủng hoảng lương thực, tài chính, khí hậu năm gần gây ảnh hưởng tiêu cực đến sống nhiều người chứng minh điều cho thấy tầm quan trọng việc phải hành động để giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương người trước cú sốc thảm họa Để khai thác hiệu nguồn tài nguyên tri thức, kỹ năng, tư phát triển Nam bán cầu, Báo cáo kêu gọi tham gia tổ chức có khả tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập khu vực hợp tác Nam-Nam Sức mạnh trỗi dậy số nước phát triển tạo sách kinh tế xã hội sáng tạo, đồng thời giúp quốc gia ngày trở thành đối tác thương mại, đầu tư phát triển quan trọng quốc gia phát triển khác Rất nhiều quốc gia Nam bán cầu phát triển nhanh chóng, kinh nghiệm họ hợp tác Nam-Nam coi động lực cho sách phát triển UNDP đóng vai trị hữu ích người mơi giới tri thức, người triệu tập bên tham gia – bao gồm phủ, tổ chức quần chúng công ty đa quốc gia – để chia sẻ kinh nghiệm Chúng tơi đóng vai trị việc tạo điều kiện học hỏi xây dựng lực Báo cáo cung cấp hiểu biết sâu sắc cho việc thực hợp tác Nam Nam tương lai Cuối cùng, Báo cáo kêu gọi phải nhìn nhận cách nghiêm túc vai trị thể chế quản trị toàn cầu việc thúc đẩy hình thành giới cơng bình đẳng Báo cáo cấu trúc lỗi thời, khơng cịn phản ánh thực tiễn kinh tế địa trị, cân nhắc phương án lựa chọn cho kỉ nguyên hợp tác Báo cáo kêu gọi phải tăng cường tính minh bạch trách nhiệm giải trình, nhấn mạnh vai trị tổ chức quần chúng toàn cầu vấn đề việc nâng cao quyền định người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thách thức toàn cầu, thường người nghèo dễ tổn thương giới Trong bối cảnh tiếp tục thảo luận chương trình nghị phát triển tồn cầu sau năm 2015, hi vọng nhiều người dành thời gian để đọc Báo cáo suy ngẫm học kinh nghiệm rút để áp dụng chúng giới biến đổi không ngừng Báo cáo giúp thay đổi nhận thức thực trạng phát triển tồn cầu, cho thấy học từ kinh nghiệm tăng trưởng nhanh nhiều quốc gia Nam bán cầu Helen Clark, Tổng giám đốc Chương Trình Phát Triển Liên Hợp Quốc Nội dung Báo cáo phát triển người 2013 Lời nói đầu CHƯƠNG Lời cảm ơn Quản lý hợp tác kỷ nguyên Một quan điểm tồn cầu hàng hóa cơng cộng Tổng quan Vị đại diện xứng đáng cho nước Nam bán cầu Giới thiệu Xã hội dân toàn cầu Hướng tới chủ nghĩa đa nguyên thống CHƯƠNG Chủ quyền có trách nhiệm Tình hình phát triển người Các thể chế chế Tiến quốc gia Kết luận: đối tác kỷ nguyên Hội nhập xã hội An sinh người Chú thích Tài liệu tham khảo CHƯƠNG Một phương Nam hội nhập PHỤ LỤC SỐ LIỆU Tái lập cân bằng: giới hội nhập hơn, phương Nam hội nhập Hướng dẫn cho độc giả Động lực từ phát triển người Chú giải quốc gia thứ hạng HDI, 2012 Đổi tinh thần doanh nhân nước Nam bán cầu Các bảng số liệu thống kê Các hình thức hợp tác Chỉ số phát triển người thành phần Duy trì đà tiến kỷ nguyên không ổn định Các xu hướng Chỉ số phát triển người, 1980–2012 Chỉ số phát triển người điều chỉnh theo bất bình đẳng CHƯƠNG Chỉ số bất bình đẳng giới Động lực cho bước đột phá phát triển Chỉ số nghèo đa chiều Động lực 1: tâm chủ động phát triển Nhu cầu nguồn lực Động lực 2: khai thác thị trường toàn cầu Động lực 3: đổi liệt sách xã hội Giáo dục Y tế Hòa nhập xã hội CHƯƠNG 10 Mậu dịch quốc tế: dòng chảy hàng hóa dịch vụ Duy trì đà phát triển 11 Các dòng vốn quốc tế vấn đề di cư Ưu tiên sách quốc gia phát triển 12 Đổi công nghệ Xây dựng mơ hình nhân học giáo dục 13 Môi trường Ảnh hưởng tốc độ dân số già 14 Các xu hướng dân số Nhu cầu phải có sách tham vọng Các khu vực Chớp thời Số liệu tham khảo Phụ lục kỹ thuật: giải thích phương pháp dự báo Tóm tắt Trong giai đoạn khủng hoảng tài 2008-2009, giới phải ý kinh tế nước phát triển không ngừng lớn mạnh kinh tế phát triển ngừng tăng trưởng Kể từ trở đi, trỗi dậy Nam bán cầu - mà nước phát triển nhìn nhận việc thiết lập lại cân mong đợi từ lâu giới - bàn đến nhiều Các bàn luận thường tập trung vào GDP tăng trưởng thương mại số quốc gia lớn Tuy nhiên, GDP thương mại, cịn có nhiều nguồn động lực lớn hơn, liên quan đến nhiều quốc gia với xu khó nắm bắt, tiềm ẩn tác động sâu rộng đến sống người, đến công xã hội quản lí dân chủ phạm vi quốc gia quốc tế Báo cáo rõ, trỗi dậy Nam bán cầu vừa kết việc liên tục đầu tư vào phát triển người thành tựu đạt vừa hội cho tiến người mức độ cao phạm vi toàn giới Để thực hóa điều địi hỏi nhà hoạch định sách tầm quốc gia quốc tế phải biết hiểu rõ học kinh nghiệm cơng tác hoạch định sách phân tích Báo cáo HÌNH 1: Hơn 40 nước Nam bán cầu có mức tăng số HDI giai đoạn 1990-2012 cao nhiều so với dự đoán dựa sở số HDI năm 1990 HDI, 2012 Korea, Rep 0,9 Chile Mexico Malaysia Turkey Brazil Tunisia Thailand Mauritius China 0,7 Indonesia Viet Nam India Lao PDR Bangladesh 0,5 Ghana Uganda Rwanda 99 = HD I2 01 0,3 I1 Sự trỗi dậy nước Nam bán cầu chưa thấy tốc độ quy mô Trên sở khái niệm phát triển người theo nghĩa rộng, hiểu câu chuyện tăng trưởng đầy ấn tượng lực cá nhân trình phát triển người cách bền vững quốc gia mà phần lớn dân số giới sinh sống Việc hàng tỉ người nhiều quốc gia tiến lên nấc thang phát triển, thấy, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tạo cải vật chất tiến người tất quốc gia vùng lãnh thổ giới Các nước phát triển có nhiều hội có sáng kiến sách sáng tạo, điều đem lại lợi ích cho kinh tế phát triển Hầu phát triển gặt hái thành cơng có nhiều quốc gia đặc biệt thành cơng – gọi “sự trỗi dậy nước Nam bán cầu” Một vài số có bước tăng trưởng nhanh chóng, điển hình Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Nam Phi Thổ Nhĩ Kì Tuy vậy, kinh tế nhỏ bé có thành tựu đáng kể, ví dụ Bangladesh, Chi lê, Ghana, Mauritius, Rwanda, Thái lan Tunisia (hình 1) Mặc dù tập trung vào trỗi dậy Nam bán cầu tác động đến phát triển người, Báo cáo phát triển người năm 2013 đề cập đến giới nói chung biến động khơng ngừng phần nhiều trỗi dậy Nam bán cầu, thách thức nảy sinh (trong số có thách thức kết thành tựu phát triển này) hội cho nhà quản lí khu vực giới Lần vòng 150 năm, tổng sản lượng ba kinh tế hàng đầu số nước phát triển Braxin, Trung Quốc HD Sự trỗi dậy nước Nam bán cầu 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 HDI, 1990 Nổi bật 18 Cải thiện lớn Khác Ghi chú: Các nước nằm phía đường 45 độ có số HDI năm 2012 cao so với năm 1990 Các điểm màu xám đen để quốc gia có mức độ tăng số HDI từ 1990 đến 2012 cao nhiều so với dự đoán (dựa giá trị HDI nước năm 1990) Các quốc gia xác định dựa xem xét mức độ chênh lệch kết hồi quy mức tăng trưởng HDI từ năm 1990 đến năm 2012 so với số liệu dự báo dựa số liệu HDI ban đầu năm 1990 Quốc gia ghi tên biểu đồ nhóm có tốc độ tăng trưởng HDI nhanh, phân tích cụ thể Chương Nguồn: Theo tính tốn HDRO TÓM TẮT l Phương Nam lên bên cạnh phương Bắc nơi ươm mầm cho cải tiến kĩ thuật sáng kiến kinh doanh Ấn Độ tương đương với tổng GDP công nghiệp lâu đời phương Bắc Canada, Pháp, Đức Ý, Anh Mỹ Điều thể điều chỉnh lớn kinh tế giới: Năm 1950, Braxin, Trung Quốc Ấn Độ cộng lại chiếm 10% kinh tế giới sáu cường quốc kinh tế truyền thống phía Bắc chiếm đến nửa Báo cáo dự đoán, đến năm 2050 Braxin, Trung Quốc Ấn Độ nắm giữ 40% tổng sản lượng tồn giới (hình 2), vượt xa tổng sản lượng ước tính nhóm G7 Tầng lớp trung lưu nước Nam bán cầu tăng mạnh quy mơ, thu nhập kì vọng (hình 3) Một số lượng lớn dân số phía Nam – nghĩa hàng tỉ người dân người tiêu dùng – nhân rộng kết hành động nhằm phát triển người phủ, cơng ty tổ chức quốc tế Nam bán cầu Phương Nam lên bên cạnh phương Bắc nơi ươm mầm cho cải tiến kĩ thuật sáng kiến kinh doanh Trong quan hệ thương mại Bắc-Nam, nước công nghiệp xây dựng lực để sản xuất có hiệu sản phẩm phức tạp cho thị trường nước phát triển Mặt khác, tương tác Nam-Nam tạo điều kiện cho nước Nam bán cầu thích nghi đổi sản phẩm quy trình sản xuất để phù hợp nhu cầu nội địa Tình hình phát triển người Chỉ số phát triển người (HDI) năm 2012 cho thấy nhiều tiến Trong vài thập kỉ qua, quốc gia giới hướng đến phát triển người mức cao Tốc độ tăng trưởng HDI đạt cao nước thuộc nhóm có mức phát triển người thấp trung bình Đây tín hiệu đáng mừng Tuy nhiên cải thiện HDI chưa đủ Sẽ khơng bền vững tăng HDI kèm với bất bình đẳng thu nhập ngày gia tăng, tiêu dùng không bền vững, chi phí cao cho quân gắn kết xã hội Một phần thiết yếu phát triển người bình đẳng Mọi người có quyền sống HÌNH Brazin, Trung Quốc Ấn Độ dự đoán chiếm 40% tổng sản lượng kinh tế toàn cầu vào năm 2050, so với mức 10% vào năm 1950 Thị phần sản lượng toàn cầu (%) 60 PROJECTION 50 40 30 20 10 1820 1860 1900 Briazil, Trung Quốc, Ấn Độ 1940 1980 2010 Canada, Pháp, Đức, Ý, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ Ghi chú: Sản lượng tính theo đơla Mỹ theo sức mua tương đương năm 1990 Nguồn: Nội suy HDRO dựa số liệu lịch sử từ Maddison (2010) mơ hình dự đốn Trung tâm Pardee Center for International Futures l BAÙO CAÙO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI NĂM 2013 2050 sống viên mãn, đầy đủ theo giá trị nguyện vọng Khơng phải chịu sống ngắn ngủi hay khổ sở họ vơ tình “sinh nhầm” vào giai cấp, đất nước, chủng tộc, hay giới tính yếu Bất bình đẳng làm giảm tốc độ phát triển người, chí số trường hợp, chặn đứng hoàn toàn phát triển Trên phạm vi tồn cầu hai thập kỉ qua, bất bình đẳng y tế giáo dục cải thiện nhiều so với bất bình đẳng thu nhập (hình 4) Hầu tất nghiên cứu giới có chung nhận định bất bình đẳng thu nhập tồn cầu cịn mức cao, khơng có đồng xu hướng gần HÌNH 3: Tầng lớp trung lưu Nam bán cầu dự đoán tiếp tục tăng trưởng Tầng lớp trung lưu (tỉ) 2009 Thế giới: 1,845 tỉ ,032 ,105 ,181 2020 2030 Thế giới: 3,249 tỉ Thế giới: 4,884 tỉ ,107 ,057 ,664 ,251 ,234 ,165 ,525 1,740 3.228 Một Nam bán cầu hội nhập Sản xuất tồn cầu q trình tái phân bố chưa có vịng 150 năm qua Trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nhân lực sáng kiến xuyên biên giới tăng mạnh Năm 2011 hoạt động thương mại chiếm đến gần 60% tổng sản lượng tồn cầu Trong nước phát triển đóng vai trị quan trọng (ơ số 2): từ năm 1980 đến năm 2010, nước góp phần tăng tỉ trọng hoạt động mậu dịch hàng hóa tồn cầu từ 25% lên 47% tỉ trọng tổng sản lượng toàn cầu từ 33% lên 45% Các khu vực phát triển tăng cường củng cố mối liên hệ với nhau: giai đoạn 1980 – 2010, tỉ trọng quan hệ thương mại Nam-Nam mậu dịch hàng hóa tồn cầu tăng từ 8.1% lên 26.7% (hình 5) Sự tăng trưởng nước phát triển Nam bán cầu không đồng Ví dụ, hầu hết số 49 quốc gia phát triển có tốc độ tăng trưởng chậm hơn, đặc biệt nước bị cô lập tách biệt với thị trường giới Mặc dù vậy, nhiều quốc gia số bắt đầu hưởng lợi từ hoạt động thương mại, đầu tư, tài chuyển giao kĩ thuật Nam-Nam Ví dụ, tăng trưởng Trung Quốc có tác động lan tỏa tích cực sang nước phát triển khác, đặc biệt đối tác thương mại gần gũi Những lợi ích phần bù đắp cho sụt giảm nhu cầu từ nước phát triển Lẽ tăng trưởng nước thu nhập thấp thấp khoảng 0.3 - 1.1% tăng trưởng Trung Quốc Ấn Độ giai đoạn 2007 - 2010 sụt giảm nước phát triển ,680 ,322 ,333 ,338 ,313 ,703 Châu Âu Châu Á – Thái Bình Dương Bắc Mỹ Trung Nam Mỹ Trung Đông Bắc Phi Châu Phi Cận Sahara Ghi chú: Tầng lớp trung lưu người có thu nhập chi tiêu khoảng từ 10 USD đến 100 USD ngày (theo cách tính sức mua tương đương thời điểm năm 2005) Nguồn: Viện Brookings 2012 Rất nhiều quốc gia hưởng lợi từ việc tăng trưởng lan tỏa sang lĩnh vực có đóng góp vào phát triển người, đặc biệt y tế Các công ty Ấn Độ sản xuất thuốc men, thiết bị y tế sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin giá rẻ cho nước châu Phi Các công ty Braxin Nam Phi làm tương tự thị trường khu vực Mặc dù vậy, hoạt động xuất từ quốc gia lớn có nhiều bất cập Các nước lớn tạo áp lực cạnh tranh lên nước nhỏ hơn, từ kìm hãm q trình đa dạng hóa cơng nghiệp hóa kinh tế Tuy nhiên có ví dụ việc cạnh tranh khốc liệt dẫn đến phục hồi cơng nghiệp Vai trị cạnh tranh dễ dàng chuyển thành vai trò hợp tác bổ sung cho tương lai Việc chuyển từ cạnh tranh sang hợp tác tùy thuộc vào sách đối phó với thách thức Sự tăng trưởng nước phát triển Nam bán cầu không đồng Các nhân tố thúc đẩy biến đổi phát triển Rất nhiều quốc gia có tiến đáng kể vòng hai thập kỉ qua: trỗi dậy Nam bán cầu diễn quy mô tương đối TÓM TẮT l Ơ SỐ Amartya Sen, Nobel Kinh tế Cuộc sống người nào? Gần nửa kỉ trước, nhà triết học Thomas Nagel viết báo tiếng có tên gọi “Cuộc sống dơi nào?” Câu hỏi muốn đặt là: “Cuộc sống người nào?” Thực chất, báo sâu sắc Tom Nagel tạp chí The Philosophical Review người, khơng liên quan nhiều đến dơi Trong số luận điểm mình, Nagel bày tỏ thái độ đặc biệt hoài nghi với việc nhà khoa học cố gắng mô tả cảm giác làm dơi thông qua theo dõi tượng tự nhiên não phận thể khác chúng dễ dàng quan sát từ bên Điều tương tự việc mô tả cảm giác làm người Cảm giác làm dơi hay làm người đánh giá vài phản ứng định não thể Vấn đề phức tạp để giải phương pháp dễ dãi (mặc dù phương pháp có sức hấp dẫn lớn nhà nghiên cứu) Phương pháp tiếp cận tân tiến nghiên cứu vấn đề phát triển người dựa kỹ thuật so sánh, đối chiếu – dù có khác chút so với đối lập mà Nagel nói tới Phương pháp tiếp cận mà Mahbub-ul-Haq khởi xướng qua loạt Báo cáo phát triển người từ năm 1990 dựa đối chiếu bên đa dạng, nhiều mặt, phức tạp đời sống người, bao gồm quyền tự mà người trân trọng (mà việc đánh giá khó khăn), với bên việc thống kê thu nhập nguồn ngoại lực mà người – quốc gia – có (dễ nhiều) Tổng thu nhập quốc nội (GDP) quan sát đo lường cách dễ dàng nhiều so với việc đo lường chất lượng sống người Tuy nhiên, sung mãn, hạnh phúc tự người, mối liên hệ người với bình đẳng công giới tính tốn đơn giản GDP hay tốc độ tăng trưởng, nhiều người có ý định làm Thừa nhận phức tạp nội phát triển người quan trọng, phần không nên lạc hướng sang việc cố gắng thay đổi vấn đề: điểm cốt yếu thúc đẩy Mahbub-ul-Haq dũng cảm đầu việc bổ sung – chí thay - số GDP Nhưng vấn đề phức tạp lại nảy sinh, phần tránh khỏi gọi “phương pháp tiếp cận phát triển người” Để thuận tiện, thường sử dụng nhiều số đơn giản phát triển người, ví dụ HDI - dựa ba biến số dễ định lượng Nhưng dừng lại Dĩ nhiên khơng nên loại bỏ phương thức đơn giản hữu dụng khả thi – HDI cho biết nhiều chất lượng sống người GDP Nhưng mặt khác tự thỏa mãn với kết có tức từ phương pháp bối cảnh giới phức tạp không ngừng vận động Đánh giá chất lượng sống vấn đề phức tạp, qua số, cho dù có lựa chọn biến số hay quy trình đo lường cẩn thận kĩ đến đâu Việc nhận thức tính phức tạp vấn đề cịn có nhiều ý nghĩa quan trọng khác Sự thừa nhận vai trò then chốt tranh luận công khai, đặc biệt nhấn mạnh Báo cáo phát triển người này, bắt nguồn phần từ việc nhận thức phức tạp “Chỉ người giày biết đơi giày có gây đau chân hay khơng.” Chúng ta giải “những đôi giày gây đau chân” cách có hiệu khơng cho phép người dân lên tiếng cho họ hội thảo luận công khai Giá trị biện pháp đánh giá mức độ hạnh phúc tự người nhận thức đánh giá xác thơng qua việc thúc đẩy đối thoại, trao đổi thường xuyên rộng rãi dân chúng, giúp đối thoại tác động lên q trình xây dựng sách Ý nghĩa trị phong trào Mùa xuân Ả rập phong trào quần chúng khác giới quan trọng ý nghĩa mặt lý luận việc người dân bày tỏ ý kiến cá nhân, đối thoại với người vấn đề ảnh hưởng xấu đến sống họ bất cơng mà họ muốn xóa bỏ Vẫn cịn nhiều điều cần phải bàn bạc – người dân với với người giữ vai trò hoạch định sách phủ Trách nhiệm đối thoại, nhận thức mức xuyên suốt qua cấp quản lí, cịn phải bao gồm việc đại diện cho lợi ích người khơng thể tự lên tiếng vấn đề họ quan tâm Phát triển người bàng quan với cư dân hệ tương lai cư dân chưa đời Con người có khả suy nghĩ cho người khác cho sống họ, trị có trách nhiệm phải mở rộng đối thoại từ vấn đề nhỏ hẹp cá nhân thành nhận thức xã hội rộng tầm quan trọng nhu cầu quyền tự toàn thể người nói chung, tương lai Khơng đơn giản đưa hết vấn đề vào tiêu – ví dụ việc sức bổ sung thêm biến số vào số HDI tải (là số thể mức độ hạnh phúc tự người tại) – mà đảm bảo vấn đề phải nói đến bàn phát triển người Các Báo cáo phát triển người tiếp tục đóng góp vào việc mở rộng đối thoại thơng qua việc diễn giải trình bày thơng tin, số liệu có liên quan Phương pháp tiếp cận phát triển người thành tựu bật việc giải tốn khó nhận thức sống người, việc đánh giá tầm quan trọng nhìn nhận đối thoại, qua tăng cường bình đẳng cơng lý giới Chúng ta giống lồi dơi, khơng dễ dàng để nhà khoa học thiếu kiên nhẫn tiếp cận nghiên cứu, đánh giá với thiết bị đo đạc họ, lại có khả suy nghĩ, bàn luận sống đa chiều người khác – tương lai – theo cách mà lồi dơi khơng thể làm Làm người vừa giống lại vừa không giống loài dơi lớn Tuy nhiên với số nước đặc biệt thành cơng khơng thu nhập quốc dân nâng cao mà tiêu xã hội y tế giáo dục cải thiện đáng kể (hình 6) Làm cách mà nhiều quốc gia Nam bán cầu biến đổi tiềm phát triển người quốc gia vậy? Ở hầu hết quốc gia này, có ba nhân tố đáng ý tác động đến phát triển, là: phủ chủ động tăng l BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI NĂM 2013 trưởng, khai thác tác động thị trường toàn cầu, cải tiến sách xã hội kiên Các tác nhân không bắt nguồn từ quan niệm trừu tượng, sách việc phát triển phải nào, thay vào đó, chúng chứng minh qua kinh nghiệm phát triển trỗi dậy thực tế nhiều quốc gia phương Nam Trên thực tế, tác nhân thách thức phương pháp tiếp cận chuẩn tắc định sẵn: HÌNH 7: Giá trị HDI chi tiêu phủ khứ có quan hệ tỉ lệ thuận HDI, 2012 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 10 11 12 13 14 Số liệu chi tiêu công cho y tế giáo dục theo đầu người, 2000 Nguồn: Theo tính tốn HDRO số liệu Ngân hàng giới (2012a) HÌNH 8: … tỉ lệ sống sót trẻ em chi tiêu cho y tế phủ khứ Tỷ lệ tử vong trẻ năm, 2010-2011 Duy trì động lực 10 12 Số liệu chi tiêu công cho y tế theo đầu người,2000 Nguồn: Theo tính tốn HDRO dựa số liệu Ngân hàng giới (2012a) l trình phát triển Cân theo khu vực – đặc biệt khu vực nông thôn – với chất tốc độ tăng trưởng cơng ăn việc làm đóng vai trị định việc phát triển giúp tăng thu nhập Nhưng cơng cụ sách khơng tác động đến nhóm người khơng hưởng đầy đủ quyền Các nhóm người nghèo bị đẩy bên lề xã hội phải đương đầu với nhiều khó khăn để có tiếng nói vấn đề mà họ quan tâm, phủ khơng phải lúc đánh giá liệu dịch vụ công có thực đến với tất người hay khơng Chính sách xã hội phải khuyến khích tính đa dạng – đảm bảo bình đẳng khơng phân biệt đối xử có tính định với ổn định trị xã hội – phải cung cấp dịch vụ xã hội giúp củng cố tăng trưởng kinh tế dài hạn thông qua việc xây dựng lực lượng lao động khoẻ mạnh có tri thức Khơng phải tất dịch vụ công nhiên nhà nước phải đảm bảo tất cơng dân tiếp cận điều kiện phát triển người (xem ô số 3) Như vậy, lộ trình để đột phá phát triển nhằm khuyến khích tiến người trình nhiều mặt Lộ trình mở rộng nguồn cải vật chất người qua việc phổ cập khả tiếp cận dịch vụ bản, cải thiện hoạt động phủ tổ chức xã hội để từ khuyến khích tăng trưởng phân phối lợi ích cơng bằng, giảm thiểu tình trạng quan liêu hạn chế xã hội hoạt động kinh tế xã hội, buộc máy lãnh đạo phải làm việc có trách nhiệm BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI NĂM 2013 14 Rất nhiều quốc gia Nam bán cầu đạt nhiều thành tựu Nhưng với nước đặc biệt thành cơng việc có tiếp tục thành cơng hay khơng khơng có bảo đảm Làm để quốc gia Nam bán cầu giữ tốc độ tăng trưởng phát triển người, làm để tăng trưởng mở rộng sang quốc gia khác? Báo cáo đề xuất bốn lĩnh vực quan trọng để đạt điều này, bao gồm: tăng cường bình đẳng, đảm bảo tham gia người dân, đối mặt với thách thức môi trường quản lí biến động nhân Báo cáo giá đắt phải trả trì trệ Ơ SỐ Michael Bloomberg, Thị trưởng thành phố New York Tại Thành phố New York cần phải học hỏi từ sách giảm nghèo Nam bán cầu? Ở New York, cố gắng đem lại sống tốt đẹp cho người dân nhiều cách Chúng tiếp tục cải thiện chất lượng giáo dục trường học Cải thiện sức khỏe người dân nỗ lực giảm hút thuốc béo phì Cải thiện cảnh quan thành phố cách thêm đường dành cho xe đạp trồng hàng trăm ngàn xanh Chúng phần giảm thiểu đói nghèo cách tìm phương thức hiệu để xây dựng tính tự lập giúp hệ trẻ chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai tươi sáng phía trước Chúng tơi thành lập Trung tâm Cơ hội Kinh tế để mở đường cho nỗ lực Nhiệm vụ quan tìm chiến lược để phá bỏ vòng tròn luẩn quẩn đói nghèo thơng qua sáng kiến đổi giáo dục, y tế, việc làm Trong vòng sáu năm qua, Trung tâm khởi xướng 50 chương trình thí điểm, hợp tác với quan thành phố hàng trăm tổ chức quần chúng Trung tâm phát triển chiến lược đánh giá riêng cho chương trình thí điểm, giám sát q trình thực hiện, so sánh kết xác định chiến lược có hiệu việc giảm thiểu đói nghèo mở rộng hội Các chương trình thành công hỗ trợ quỹ nhà nước tư nhân Các chương trình khơng thành công bị ngừng hoạt động tái đầu tư vào chiến lược Những phát kiến Trung tâm chia sẻ với quan phủ, nhà hoạch định sách nơi giới tìm kiếm phương thức để phá vỡ chu trình đói nghèo New York may mắn có số óc ưu việt giới làm việc doanh nghiệp trường đại học chúng tôi, nhiên chúng tơi nhận thấy cịn nhiều điều phải học hỏi từ chương trình phát triển quốc gia khác Đó lí mà Trung tâm bắt đầu thực khảo sát phạm vi toàn cầu chiến lược tiềm để chống lại đói nghèo sách, đồng thời ủng hộ việc hoạch định sách tham vọng Mở rộng bình đẳng Tăng cường bình đẳng, bao gồm bình đẳng giới nhóm người, khơng có ý nghĩa tự thân, mà cịn đóng vai trị thiết yếu để thúc đẩy phát triển người Một cơng cụ có hiệu giáo dục, giúp người tự tin hơn, dễ dàng tìm kiếm cơng ăn việc làm, tham gia vào tranh luận cơng khai địi hỏi quyền lợi từ phủ y tế, phúc lợi xã hội quyền lợi khác Giáo dục đem lại lợi ích đáng kể y tế giảm tỉ lệ tử vong (ô số 2) Nghiên cứu Báo cáo cho thấy trình độ học vấn người mẹ đóng vai trị quan trọng đến tỉ lệ sống cải thu nhập gia đình Đồng thời, báo cáo sách can thiệp có tác động mạnh mẽ trình độ học vấn ban đầu thấp Điều có ý nghĩa sâu sắc Năm 2007, Trung tâm khởi động chương trình Cơ hội New York: Giải thưởng gia đình, chương trình trợ cấp trực tiếp có điều kiện Mỹ Dựa chương trình tương tự thực 20 quốc gia, Giải thưởng gia đình giảm đói nghèo cách chu cấp tiền cho hộ gia đình nhằm khuyến khích hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo nghề Khi xây dựng chương trình Giải thưởng gia đình, chúng tơi học tập từ kinh nghiệm Braxin, Mexico nhiều nước khác Sau kết thúc ba năm thử nghiệm, xác định yếu tố phù hợp với New York yếu tố khơng, thơng tin hữu ích cho việc phát triển loạt chương trình tồn cầu Trước khởi động chương trình Cơ hội New York: Giải thưởng gia đình, tơi thăm Toluca, Mexico để xem tận mắt chương trình trợ cấp tiền mặt có điều kiện tiếng Mexico Oportunidades Chúng tham gia vào chương trình trao đổi kinh nghiệm Bắc-Nam Liên Hợp Quốc tổ chức Chúng làm việc với Tổ chức Rockefeller, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức quốc gia châu Mỹ (OAS), quan phủ giới để chia sẻ kinh nghiệm chương trình trợ cấp trực tiếp có điều kiện Mỹ Latinh, Indonesia, Nam Phi Thổ Nhĩ Kì Việc trao đổi kinh nghiệm với quốc tế không dừng lại chương trình hỗ trợ trực tiếp tiền mặt mà bao gồm phương thức tiếp cận giao thông đô thị, cải cách giáo dục chương trình khác Khơng độc quyền ý tưởng, lí New York tiếp tục học hỏi kinh nghiệm từ thành phố quốc gia khác Cùng với việc cải tiến đánh giá chương trình thành phố mình, chúng tơi cam kết đền đáp lại tạo nên thay đổi lâu dài khắp nơi giới cơng tác hoạch định sách, có khả làm dịch chuyển trọng tâm từ việc nỗ lực để tăng thu nhập cho hộ gia đình sang biện pháp khác nhằm nâng cao trình độ học vấn trẻ em gái Báo cáo giải thích rõ lí phải tham vọng hoạch định sách Viễn cảnh tăng trưởng nhanh cho thấy nước có HDI mức thấp tiến tới mức độ phát triển người nước có HDI cao cao Đến năm 2050, HDI tăng 52% khu vực châu Phi cận Sahara (từ 0.402 lên 0.612) 36% Nam Á (từ 0.527 lên 0.714) Các can thiệp sách sở giả định có tác động tích cực lên chiến chống đói nghèo Ngược lại, giá phải trả cho trì trệ cao hơn, đặc biệt nước HDI thấp dễ bị tổn thương Ví dụ, việc khơng thực sách phổ cập giáo dục đủ tham vọng có tác động bất lợi nhiều trụ cột quan trọng phát triển người tương lai Báo cáo giải thích rõ lí phải tham vọng hoạch định sách TÓM TẮT l HÌNH 9: Kết phát triển người đến năm 2050 cải thiện nhiều mơ hình tắt đón đầu Mức tăng GDP bình qn đầu người đến năm 2050 đặc biệt cao mơ hình tắt đón đầu HDI GDPđầu người (2000 đơn vị: Nghìn $ PPP) 1,00 60 0,95 50 0,90 40 0,85 0,80 30 0,75 20 0,70 0,65 10 0,60 0,55 2010 2015 2020 2025 Mơ hình bản: Các quốc gia có HDI cao 2030 2035 2040 2045 2050 Mơ hình tắt: Các quốc gia có HDI cao 2010 2015 2020 2025 2030 Mơ hình bản: Các quốc gia có HDI cao, trung bình, thấp 2035 2040 2045 2050 Mơ hình tắt: Các quốc gia có HDI cao, trung bình, thấp Xét phương diện phát triển người, giá phải trả cho trì hỗn hành động nước có HDI thấp cao Xét phương diện giảm sút GDP bình quân đầu người, giá phải trả cho trì hỗn hành động quốc gia HDI quốc gia mức Nguồn: Theo tính tốn HDRO dựa số liệu Trung tâm Pardee Center for International Futures (2013) Tạo điều kiện cho người dân tham gia có tiếng nói Chừng người dân cịn chưa tham gia cách có ý nghĩa vào kiện trình định hình nên sống họ, phát triển người quốc gia khơng thể coi bền vững hay đáng mong ước Con người phải có quyền tác động lên q trình hoạch định sách kết nó, hệ trẻ phải quyền trông đợi xã hội với nhiều hội kinh tế hơn, có quyền tham gia gánh vác trách nhiệm cao hệ thống trị Ở Bắc Nam bán cầu, người dân ngày khơng thỏa mãn địi hỏi có nhiều hội tham gia nhiều vào vấn đề họ quan tâm vào việc hoạch định sách, đặc 10 l BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI NAÊM 2013 biệt phúc lợi xã hội Những người phản ứng mạnh mẽ thường trước tình trạng thất nghiệp thiếu hội việc làm cho niên có tri thức giới trẻ Lịch sử có nhiều dậy chống lại phủ trì trệ Thực trạng làm chệch hướng q trình phát triển người tình trạng bất ổn cản trở đầu tư tăng trưởng phủ chuyên quyền phải dành toàn nguồn lực vào việc trì luật pháp trật tự xã hội Khó dự đốn xã hội tiến đến bước ngoặt nguy hiểm Các biểu tình quần chúng, đặc biệt giới trí thức, thường bùng nổ viễn cảnh kinh tế ảm đạm làm giảm chi phí hội tham gia vào hoạt động trị Khi “sự tham gia trị phải khó khăn giành được” dễ dàng phối hợp thơng qua phương tiện truyền thơng đại chúng Ơ SỐ Tại viễn cảnh dân số Hàn Quốc Ấn Độ có khả thay đổi? Hàn Quốc đạt thành tựu nhanh chóng giáo dục Vào năm 1950, phần lớn trẻ em đến độ tuổi học không giáo dục mức Ngày nay, nữ niên Hàn Quốc nằm số phụ nữ có tri thức giới với nửa số tốt nghiệp cao đẳng Hệ người cao tuổi Hàn Quốc tương lai có tri thức người cao tuổi thời điểm (xem biểu đồ), họ có nhiều khả khỏe mạnh quan hệ tỉ lệ thuận trình độ học vấn sức khỏe Giả định tỉ lệ học giữ nguyên mức cao, tỉ trọng dân số 14 tuổi giảm từ 16% năm 2010 xuống 13% năm 2050 Sẽ có dịch chuyển đáng ý cấu trình độ học vấn dân số, với tỉ trọng dân số có trình độ đại học dự đốn tăng từ 26% lên 47% Tình hình Ấn Độ lại hồn tồn khác Trước năm 2000, nửa số người trưởng thành không giáo dục mức Mặc dù gần có mở rộng giáo dục tăng trưởng ấn tượng số lượng người Ấn Độ có trình độ học vấn cao (đây nhân tố cho phát triển kinh tế Ấn Độ thời gian gần đây) tỉ trọng dân số trưởng thành không học giảm cách chậm chạp Một phần trình độ học vấn thấp, đặc biệt nữ niên nên dân số Ấn Độ dự đoán tăng mạnh Ấn Độ vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân giới Ngay với dự đoán lạc quan dựa giả định mức tăng trình độ học vấn Ấn Độ tương đương với Hàn Quốc cấu trình độ học vấn Ấn Độ năm 2050 không đồng với số lượng lớn người trưởng thành (thường người cao tuổi) không giáo dục Tuy nhiên theo viễn cảnh tăng trưởng nhanh giáo dục bậc đại học hình thành nên lực lượng lao động trẻ có tri thức tốt Tương quan dân số trình độ học vấn tương lai Hàn Quốc Ấn Độ Hàn Quốc, tỷ lệ đăng ký nhập học Ấn Độ, kịch tắt Dân số (triệu người) Dân số (triệu người) 50 2.000 TERTIARY 40 TERTIARY 1.500 TERTIARY SECONDARY 30 SECONDARY SECONDARY 1.000 PRIMARY 20 NO EDUCATION PRIMARY PRIMARY 500 10 NO EDUCATION 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Nguồn: Theo tính toán HDRO dựa số liệu Ngân hàng giới (2012a) Đối mặt với thách thức môi trường Tuy hiểm họa môi trường biến đổi khí hậu, chặt phá rừng, nhiễm khơng khí nguồn nước thảm họa thiên nhiên có ảnh hưởng đến tất người quốc gia phát triển người dân nghèo thường phải chịu tổn thất nhiều Biến đổi khí hậu làm trầm trọng vấn nạn môi trường có từ lâu, thiệt hại hệ sinh thái cản trở hội sống người, đặc biệt người nghèo Mặc dù quốc gia có HDI thấp đóng góp vào tình trạng biến đổi khí hậu tồn cầu nhiều khả họ lại phải gánh chịu sụt giảm mạnh biến động khó lường lượng mưa hàng năm, từ tác động nặng nề lên hoạt động sản xuất nông nghiệp đời sống người Những tổn thất nghiêm trọng cho thấy tính cấp thiết việc phải áp dụng biện pháp ứng phó để tăng cường sức chịu đựng người trước tình trạng biến đối khí hậu Cái giá phải trả cho trì trệ thụ động thường lớn Càng trì hỗn hành động, phải trả giá đắt Để đảm bảo bền vững TÓM TẮT l 11 kinh tế xã hội, cần có thay đổi cấu sách để cân phát triển người mục tiêu biến đổi khí hậu thơng qua chiến lược tăng trưởng phát thải, thích ứng cao với biến đổi khí hậu, chế tài hợp tác cơng-tư Một số hoạt động liên phủ hiệu có tham gia sâu rộng nước Nam bán cầu 12 l Quản lí biến động nhân Trong giai đoạn từ 1970 đến 2011, dân số giới tăng từ 3.6 tỉ lên tỉ người Do trình độ học vấn dân số giới ngày cao, tỉ lệ tăng dân số giảm dần Tiềm phát triển giới chịu tác động cấu độ tuổi quy mô dân số Một vấn đề ngày trở nên cấp bách tỉ lệ người bị phụ thuộc – nghĩa là, số lượng trẻ em từ 0-14 tuổi người cao tuổi 65 tuổi tổng số dân độ tuổi lao động từ 15-64 tuổi Một số quốc gia nghèo hưởng lợi từ “lợi tức dân số” tỉ trọng lực lượng lao động tổng dân số tăng lên Tuy nhiên, lợi ích đạt họ có sách thực mạnh mẽ Chẳng hạn, giáo dục cho trẻ em gái công cụ quan trọng giúp khai thác lợi tức dân số Phụ nữ có tri thức thường có xu hướng sinh hơn, họ khỏe mạnh giáo dục đầy đủ hơn; nhiều quốc gia, phụ nữ có tri thức hưởng lương cao so với nhân công khơng có trình độ học vấn Các khu vực giàu có Nam bán cầu, ngược lại, phải đối mặt với vấn đề hoàn toàn khác: dân số nước già đi, tỉ trọng lực lượng lao động tổng dân số sụt giảm Tốc độ già hóa dân số có ý nghĩa quan trọng nước phát triển phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu xã hội già thân nước cịn nghèo Đa số quốc gia phát triển cịn thời gian hội để hưởng lợi từ lợi tức dân số Mặc dù vậy, xu hướng biến động nhân bất di bất dịch Các xu hướng thay đổi, gián tiếp, thơng qua sách giáo dục Báo cáo trình bày hai kịch cho giai đoạn 2010-2050: mơ hình bản, theo tỉ lệ trẻ em học không đổi tất bậc học, hai mơ hình tắt đón đầu, theo nước có trình độ học vấn với xuất phát điểm thấp đặt mục tiêu đầy tham vọng cho giáo dục Mức độ giảm tỉ lệ người phụ thuộc nước HDI thấp theo mơ hình tắt đón đầu lớn gấp đơi so với BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI NĂM 2013 mơ hình Các sách giáo dục giúp nước có HDI trung bình cao hạn chế mức tăng tỉ lệ người phụ thuộc, từ q trình chuyển đổi nhân sang giai đoạn dân số già trở nên dễ dàng Giải thách thức nhân đòi hỏi phải đẩy mạnh thành tựu giáo dục đồng thời mở rộng hội việc làm – cách giảm thất nghiệp, tăng suất lao động tăng cường tham gia vào lực lượng lao động, đặc biệt nhóm lao động nữ lao động cao tuổi Quản lí hợp tác kỉ nguyên Trật tự Nam bán cầu tạo hệ chủ nghĩa đa cực thách thức thể chế phương thức vận hành lĩnh vực truyền thống – tài chính, thương mại, đầu tư y tế – trực tiếp gián tiếp thông qua hệ thống khu vực nội vùng Quản lí cấp độ khu vực quốc tế cần có hỗ trợ tập thể theo nhiều cách để giúp kết nối trật tự cấu trúc cũ Cải cách tổ chức quốc tế phải thực sở hợp tác chặt chẽ với tổ chức địa phương – số trường hợp nên trao nhiều quyền hạn cho tổ chức địa phương Trách nhiệm điều hành tố chức quốc tế phải chia sẻ cho nhiều quốc gia cho nhiều bên liên quan Rất nhiều thể chế nguyên tắc quản lí quốc tế xây dựng cho trật tự giới lỗi thời Hậu tổ chức đại diện cho nước Nam bán cầu Để tồn tại, tổ chức cần phải tăng cường tính đại diện, minh bạch, có trách nhiệm Thực tế, số hoạt động liên phủ hiệu có tham gia sâu rộng nước Nam bán cầu với nguồn lực lớn tài chính, kĩ thuật người họ Xuyên suốt q trình này, phủ dĩ nhiên quan ngại vấn đề bảo vệ chủ quyền Nhưng tuân theo nguyên tắc đảm bảo chủ quyền cách cực đoan, cuối quốc gia khơng hưởng lợi từ hội nhập Chiến lược tốt bảo vệ chủ quyền cách có trách nhiệm, theo quốc gia tham gia vào quan hệ hợp tác quốc tế cơng bằng, luật có trách nhiệm, đóng góp vào nỗ lực chung để nâng cao thịnh vượng tồn cầu Bảo vệ chủ quyền cách có trách nhiệm địi hỏi phủ phải đảm bảo quyền người an ninh cho người dân Dưới góc độ này, chủ quyền khơng quyền mà cịn nghĩa vụ Thế giới khơng ngừng biến động có ảnh hưởng sâu sắc đến việc cung ứng hàng hóa cơng cộng thiết yếu Các lĩnh vực thu hút quan tâm hợp tác phạm vi toàn cầu thương mại, di cư, biến đổi khí hậu Trong số trường hợp, hàng hóa cơng cộng phân phối tổ chức cấp khu vực, giúp tránh phân chia manh mún làm chậm tiến trình phát triển diễn đàn lớn, đa phương Tuy nhiên, tăng cường hợp tác khu vực có nhiều bất cập – làm nặng nề thêm quan tổ chức vốn phức tạp, cồng kềnh Thách thức phải đảm bảo đa dạng thống nhất, theo quan tất cấp phải phối hợp nhịp nhàng với Các quan quản lí quốc tế phải có trách nhiệm giải trình khơng với phủ thành viên mà cịn với tồn xã hội dân toàn cầu Các tổ chức xã hội dân thúc đẩy tính minh bạch phạm vi tồn cầu tác động đến q trình xây dựng quy tắc hoạt động cứu trợ, vay nợ, nhân quyền, y tế biến đổi khí hậu Mạng lưới tổ chức xã hội dân ngày tận dụng phương tiện thông tin liên lạc tân tiến Tuy nhiên, thân tổ chức phải đối mặt với câu hỏi tính pháp lý, trách nhiệm giải trình biến thể khơng mong muốn Dù nữa, tương lai, tính đáng việc lãnh đạo, quản lý tầm quốc tế phụ thuộc vào lực tổ chức việc tương tác với mạng lưới quần chúng cộng đồng thành công kinh tế giới động cạnh tranh Cụ thể, phải tập trung đầu tư cho người nghèo – kết nối họ với thị trường nâng cao hội sống cho họ Đói nghèo bất cơng cần phải xóa bỏ hành động kiên Để hoạch định sách có hiệu địi hỏi phải tập trung nhiều vào việc nâng cao lực xã hội không lực cá nhân Môi trường thể chế xã hội tạo hạn chế, mở rộng tiềm phát triển cá nhân Những sách thay đổi quy tắc xã hội kìm hãm tiềm người, xiết chặt tình trạng kết sớm hủ tục địi hồi mơn, mở thêm nhiều hội cho cá nhân phát triển lực cách trọn vẹn Các nước phát triển học hỏi hưởng lợi từ thành công kinh tế Nam bán cầu Rất nhiều quốc gia Nam bán cầu cho thấy cần phải làm để đảm bảo phát triển người theo hướng vừa hiệu vừa bền vững, chặng đường Báo cáo đưa năm kết luận sau: Sự tích lũy chưa có nguồn lực tài tài sản quốc gia Nam Bắc bán cầu mở hội cho phát triển nhanh diện rộng Chỉ cần phần nhỏ quỹ đầu tư cho phát triển người xóa bỏ đói nghèo đủ để tạo tầm ảnh hưởng lớn Đồng thời, quan hệ thương mại đầu tư Nam - Nam tạo tác dụng địn bẩy cho thị trường nước ngồi giúp mở nhiều hội phát triển, hội tham gia vào chuỗi giá trị khu vực toàn cầu Đặc biệt, hoạt động thương mại đầu tư Nam - Nam tạo tảng cho việc dịch chuyển lực sản xuất sang nước khu vực phát triển Trong thời gian gần đây, công ty liên doanh doanh nghiệp sản xuất thành lập Trung Quốc Ấn Độ Nam Phi đóng vai trị mở cho xu lớn Các mạng lưới sản xuất quốc tế tạo nhiều hội để đẩy mạnh trình phát triển cách cho phép quốc gia chuyển thẳng lên trình độ sản xuất phức tạp Tăng trưởng kinh tế Nam bán cầu phải đôi với cam kết mạnh mẽ phát triển người Các thể chế quan hệ hợp tác tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập khu vực quan hệ Nam - Nam Đầu tư cho phát triển người khơng vấn đề đạo đức mà cịn thành tựu giáo dục, y tế phúc lợi xã hội chìa khóa cho Các thể chế quan hệ hợp tác giúp quốc gia chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức kĩ thuật với Kéo theo đời Kết luận: Hợp tác kỉ nguyên TÓM TẮT l 13 thể chế mạnh thúc đẩy thương mại, đầu tư chia sẻ kinh nghiệm nhanh chóng nước Nam bán cầu Một số thành lập Hội đồng nước Nam bán cầu nhằm đem đến nhìn mẻ việc nước Nam bán cầu đoàn kết chặt chẽ Tăng cường mức độ đại diện Nam bán cầu xã hội dân thúc đẩy tăng trưởng trước thách thức toàn cầu Một Sự trỗi dậy Nam bán cầu cho thấy hội để phân phối hàng hóa quốc tế hiệu giải mã nhiều vấn đề bế tắc giới Sự trỗi dậy nước Nam bán cầu giúp cho sân chơi toàn cầu trở nên đa dạng Điều cho thấy hội để thành lập quan quản lý quốc tế có khả đại diện công cho tất bên tham gia, từ tận dụng hiệu đa dạng để giải vấn nạn toàn cầu Cần xây dựng nguyên tắc đạo cho tổ chức quốc tế sở xem xét kinh nghiệm Nam bán cầu Sự xuất nhóm G20 bước quan trọng hướng này, nhiên quốc gia phía Nam cần đại diện bình đẳng thể chế Bretton Woods, Liên Hợp Quốc quan quốc tế khác Xã hội dân phong trào xã hội phạm vi quốc gia xuyên quốc gia sử dụng phương tiện truyền thông để kêu gọi thể chế quản lý xã hội cơng bình đẳng Sự lan rộng phong trào xã hội cộng với việc người dân có thêm nhiều hội để gửi thơng điệp u cầu buộc tổ chức công quyền phải áp dụng ngun tắc dân chủ hịa nhập Nói rộng ra, giới cơng bình đẳng địi hỏi phải có chỗ cho ý kiến đa chiều có hệ thống ngơn luận cơng khai Sự trỗi dậy Nam bán cầu cho thấy hội để tăng nguồn cung cấp hàng hóa cơng cộng Một giới bền vững địi hỏi phải có nguồn cung cấp hàng hóa cơng cộng lớn Hiện tại, vấn đề toàn cầu tăng số lượng tính cấp bách, từ giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu bất ổn kinh tế, tài giới đến chống khủng bố phổ biến vũ khí hạt nhân Tất cần giải phạm 14 l BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI NĂM 2013 vi toàn cầu Mặc dù vậy, nhiều nơi, hợp tác quốc tế diễn chậm chạp đơi cịn có dự Sự trỗi dậy Nam bán cầu cho thấy hội để phân phối hàng hóa quốc tế hiệu giải mã nhiều vấn đề bế tắc giới Đối với hầu hết hàng hóa cơng cộng, “Tính cơng cộng” hay “Tính tư nhân” khơng phải đặc tính nội hàng hóa mà cấu trúc xã hội gán cho Theo đó, thực tế lựa chọn sách Chính quyền trung ương can thiệp hàng hóa có khan tầm quốc gia Nhưng thách thức tồn cầu lên, cần có hợp tác quốc tế Sự hợp tác có phủ hành động sở tự nguyện Đứng trước nhiều thách thức nảy sinh nay, việc xác định đâu trách nhiệm cơng cộng đâu tư nhân địi hỏi phải có tầm nhìn lãnh đạo mạnh mẽ tận tâm cá nhân tổ chức * * * Báo cáo phát triển người năm 2013 phản ánh bối cảnh giới đường cho nhà hoạch định sách người dân để định hướng phát triển mối quan hệ ngày chặt chẽ nước giới đối mặt với thách thức toàn cầu ngày gia tăng Báo cáo mô tả nhân tố quyền, tiếng nói, cải giới thay đổi – sách, thể chế cần có để xử lý vấn đề thực tế đặt kỉ 21, thúc đẩy phát triển người cách bình đẳng hơn, bền vững hơn, hịa nhập xã hội sâu rộng Tiến phát triển người địi hỏi phải có hành động thể chế tầm quốc gia quốc tế Ở tầm quốc tế, cải cách đổi thể chế điều kiện cần thiết để bảo vệ cung cấp hàng hóa cơng cộng mang tính quốc tế Ở tầm quốc gia, cam kết phủ cơng xã hội quan trọng, thực tế sách rập khn máy móc khơng hiệu quốc gia có điều kiện xã hội, văn hóa thể chế đa dạng khác Ngược lại, nguyên tắc bao trùm gắn kết xã hội, cam kết phủ giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, mở cửa hội nhập thương mại phương tiện tiên phong đưa đến mục tiêu phát triển người bền vững bình đẳng Armenia 87 –1 Australia 133 Guinea 178 Guinea-Bissau 176 Guyana 118 Haiti 161 Honduras 120 Azerbaijan 82 Bahamas 49 Hong Kong, China (SAR) 13 Bahrain 48 Hungary → 146 Iceland 108 –1 → 72 Saint Lucia 88 Saint Vincent and the Grenadines 83 Samoa 96 Israel 16 Italy 25 Jamaica 85 Japan 10 100 Sao Tome and Principe –2 Saudi Arabia Senegal Serbia 167 57 154 30 Kazakhstan Bulgaria 57 Kenya 145 Sierra Leone Burkina Faso 183 Kiribati 121 Singapore 18 Burundi 178 Korea, Republic of 12 Slovakia 35 Cambodia 138 Kuwait 54 Cameroon 150 Kyrgyzstan 125 Lao People's Democratic Republic 138 72 Lesotho 158 Chile 40 Liberia 174 China 101 169 –1 Lithuania 41 26 23 Suriname 105 Swaziland 141 Switzerland 142 Congo, Democratic Republic of the 186 Madagascar 151 Malawi 170 Tanzania, United Republic of Malaysia 64 Maldives 104 –1 182 –1 The former Yugoslav Republic of Macedonia 32 –1 Cuba 59 Mali Cyprus 31 Malta Czech Republic 28 Mauritania Denmark 15 Mauritius 80 Djibouti 164 Mexico 61 89 Equatorial Guinea 136 Eritrea 181 Estonia 33 Ethiopia 173 –1 –1 67 Tunisia 94 117 113 Mongolia 108 52 –2 Morocco 130 Mozambique 185 Myanmar 149 Namibia 128 Nepal 157 Netherlands Turkey 102 Uganda 161 Ukraine 78 United Arab Emirates 41 United Kingdom 26 Uruguay 96 Finland 21 New Zealand France 20 Nicaragua 129 Gabon 106 Niger 186 Gambia 165 Nigeria 153 –1 –1 51 Uzbekistan 114 Vanuatu 124 –2 71 –1 Venezuela, Bolivarian Republic of Viet Nam 127 Yemen 160 Zambia 163 Zimbabwe 172 –2 TÓM TẮT → Fiji 90 Turkmenistan United States –1 → → Trinidad and Tobago → 107 –2 → El Salvador 78 95 Moldova, Republic of → 112 → Egypt 103 159 Micronesia, Federated States of Montenegro Thailand Tonga → Ecuador 152 134 → → 96 → → 72 Dominican Republic 125 Togo → Dominica Tajikistan Timor-Leste 155 –1 116 → 47 → Croatia Syrian Arab Republic → –1 → 168 → Côte d'Ivoire 62 –1 → Congo Luxembourg Costa Rica 92 171 Sweden 23 Sudan → → 24 121 Spain → 64 Liechtenstein South Africa → → Comoros Libya 143 Sri Lanka 21 Solomon Islands → 91 → Colombia → Lebanon → –1 184 → 180 Chad 44 → Central African Republic Latvia → –1 Slovenia 46 177 → –1 132 –1 → 11 Cape Verde → → → Canada –1 → Brunei Darussalam → Jordan Seychelles –2 64 85 –1 –2 144 Brazil 69 –1 → 119 Saint Kitts and Nevis → –1 → → Botswana → Bolivia, Plurinational State of Ireland Rwanda –1 → 140 81 55 –3 → 166 Bhutan Bosnia and Herzegovina 56 Russian Federation → Benin Romania Iraq 114 13 131 96 –1 Philippines 36 Belize –2 77 43 –2 Iran, Islamic Republic of 111 Peru Qatar 76 17 Paraguay 37 121 50 Belgium 156 39 Indonesia 38 Papua New Guinea Portugal 136 Belarus 59 Poland India Barbados –1 → Bangladesh –1 Panama 52 110 → 18 → Austria Palestine, State of → → → –1 Guatemala → 45 Palau –1 → Argentina 63 → → –1 29 Grenada → 67 → → → Antigua and Barbuda Greece –1 146 → –1 148 Pakistan → 33 Angola 135 → → → Andorra Ghana 84 → –1 Oman → –1 93 Norway → 70 Algeria → → Albania → 72 Germany → Georgia → → → 175 → Afghanistan → Bảng xếp hạng HDI năm 2012 thay đổi thứ hạng HDI từ năm 2011 đến 2012 l 15 Chỉ số phát triển người Chỉ số phát triển người Thứ hạng HDI PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI RẤT CAO Na uy Australia Hoa kỳ Hà Lan Đức New Zealand Ireland Thụy điển Thụy Sỹ 10 Nhật 11 Canada 12 Cộng hòa Hàn Quốc 13 Hồng Kông, Trung Quốc (SaR) 13 Iceland 15 Đan Mạch 16 Israel 17 Belgium 18 Austria 18 Singapore 20 Pháp 21 Phần Lan 21 Slovenia 23 Tây Ban Nha 24 Liechtenstein 25 Ý 26 Luxembourg 26 Vương quốc Anh 28 Cộng hòa Séc 29 Hy Lạp 30 Brunei Darussalam 31 Cộng hịa Síp 32 Malta 33 Andorra 33 Estonia 35 Slovakia 36 Qatar 37 Hungary 38 Barbados 39 Ba Lan 40 Chile 41 Lithuania Các tiểu vương quốc Ảrập thống 41 43 Bồ Đào Nha 44 Latvia 45 Argentina 46 Seychelles 47 Croatia PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CAO 48 Bahrain 49 Bahamas 50 Belarus 51 Uruguay 52 Montenegro 52 Palau 54 Kuwait 55 Russian Federation 56 Romania 57 Bulgaria 57 Saudi Arabia 59 Cuba 59 Panama 61 Mexico 16 l HDI điều chỉnh theo bất bình đẳng Chỉ số bất bình đẳng giới Chỉ số nghèo đa chiều Giá trị Giá trị Xếp hạng Giá trị Xếp hạng Giá trị 0,955 0,938 0,937 0,921 0,920 0,919 0,916 0,916 0,913 0,912 0,911 0,909 0,906 0,906 0,901 0,900 0,897 0,895 0,895 0,893 0,892 0,892 0,885 0,883 0,881 0,875 0,875 0,873 0,860 0,855 0,848 0,847 0,846 0,846 0,840 0,834 0,831 0,825 0,821 0,819 0,818 0,818 0,894 0,864 0,821 0,857 0,856 0,850 0,859 0,849 0,832 0,758 0,848 0,845 0,790 0,825 0,837 0,812 0,839 0,840 0,796 0,776 0,813 0,802 0,826 0,760 0,751 0,778 0,770 0,788 0,769 0,740 0,664 0,727 16 13 28 21 15 12 18 11 10 20 24 17 19 14 27 29 23 25 22 26 30 41 33 0,065 0,115 0,256 0,045 0,075 0,164 0,121 0,055 0,057 0,131 0,119 0,153 0,089 0,057 0,144 0,098 0,102 0,101 0,083 0,075 0,080 0,103 0,094 0,149 0,205 0,122 0,136 0,134 0,236 0,158 0,171 0,546 0,256 0,343 0,140 0,360 0,157 0,241 17 42 31 19 21 18 27 10 25 12 14 13 15 11 26 34 20 23 22 39 29 32 117 42 61 24 66 28 40 0,000 0,010 0,026 0,000 0,016 0,002 0,816 0,814 0,811 0,806 0,805 0,729 0,726 0,653 0,683 32 35 43 39 0,114 0,216 0,380 0,179 16 36 71 33 0,006 0,011 0,016 0,796 0,794 0,793 0,792 0,791 0,791 0,790 0,788 0,786 0,782 0,782 0,780 0,780 0,775 0,727 0,662 0,733 0,687 0,704 0,588 0,593 33 42 31 38 36 57 55 0,258 0,316 0,367 0,274 0,312 0,327 0,219 0,682 0,356 0,503 0,382 45 53 69 47 51 55 38 145 63 108 72 0,000 0,006 0,006 0,005 0,015 BAÙO CAÙO PHAÙT TRIỂN CON NGƯỜI NĂM 2013 Năm 2003 2002/2003 2003 2003 2003 2003 2003 2005 2003 2005 2002/2003 2005/2006 2003 2006 Chỉ số phát triển người Thứ hạng HDI 62 63 64 64 64 67 67 69 70 71 72 72 72 72 76 77 78 78 80 81 82 83 84 85 85 87 88 89 90 91 92 93 94 Costa Rica Grenada Libya Malaysia Serbia Antigua and Barbuda Trinidad and Tobago Kazakhstan Albania Cộng hòa Bolivar Venezuela Dominica Georgia Lebanon Saint Kitts and Nevis Cộng hòa Hồi giáo Iran Peru Cựu Cộng hòa Nam Tư Makedonija Ukraine Mauritius Bosnia and Herzegovina Azerbaijan Saint Vincent and the Grenadines Oman Brazil Jamaica Armenia Saint Lucia Ecuador Thổ Nhĩ Kỳ Colombia Sri Lanka Algeria Tunisia PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TRUNG BÌNH 95 Tonga 96 Belize 96 Dominican Republic 96 Fiji 96 Samoa 100 Jordan 101 Trung Quốc 102 Turkmenistan 103 Thái Lan 104 Maldives 105 Suriname 106 Gabon 107 El Salvador 108 Mông cổ 108 Mongolia 110 Nhà nước Palestine 111 Paraguay 112 Ai Cập 113 Cộng hòa Moldova 114 Philippines 114 Uzbekistan 116 Cộng hòa Ảrập Syria 117 Liên bang Micronesia 118 Guyana 119 Botswana 120 Honduras 121 Indonesia 121 Kiribati 121 Nam Phi HDI điều chỉnh theo bất bình đẳng Chỉ số bất bình đẳng giới Chỉ số nghèo đa chiều Giá trị Giá trị Xếp hạng Giá trị Xếp hạng Giá trị 0,773 0,770 0,769 0,769 0,769 0,760 0,760 0,754 0,749 0,748 0,745 0,745 0,745 0,745 0,742 0,741 0,740 0,740 0,737 0,735 0,734 0,733 0,731 0,730 0,730 0,729 0,725 0,724 0,722 0,719 0,715 0,713 0,712 0,606 0,696 0,644 0,652 0,645 0,549 0,631 0,575 0,561 0,631 0,672 0,639 0,650 0,650 0,531 0,591 0,649 0,537 0,560 0,519 0,607 54 37 49 44 48 66 51 59 62 51 40 50 45 45 70 56 47 69 63 74 53 0,346 0,216 0,256 0,311 0,312 0,251 0,466 0,438 0,433 0,496 0,387 0,162 0,338 0,377 0,323 0,340 0,447 0,458 0,340 0,442 0,366 0,459 0,402 0,391 0,261 62 36 42 50 51 41 93 81 78 107 73 30 57 70 54 59 85 87 59 83 68 88 75 74 46 0,003 0,020 0,002 0,005 0,003 0,066 0,008 0,008 0,003 0,021 0,011 0,001 0,009 0,028 0,022 0,021 0,010 0,710 0,702 0,702 0,702 0,702 0,700 0,699 0,698 0,690 0,688 0,684 0,683 0,680 0,675 0,675 0,670 0,669 0,662 0,660 0,654 0,654 0,648 0,645 0,636 0,634 0,632 0,629 0,629 0,629 0,510 0,568 0,543 0,543 0,515 0,526 0,550 0,499 0,444 0,568 0,503 0,584 0,524 0,551 0,515 0,514 0,458 0,514 80 60 67 67 76 72 65 83 85 60 82 58 73 64 76 78 84 78 0,462 0,435 0,508 0,482 0,213 0,360 0,357 0,467 0,492 0,441 0,474 0,328 0,472 0,590 0,303 0,418 0,551 0,490 0,485 0,483 0,494 0,462 90 79 109 99 35 66 64 94 105 82 97 56 95 126 49 77 118 104 102 100 106 90 0,024 0,018 0,008 0,056 0,006 0,018 0,039 0,089 0,065 0,005 0,064 0,024 0,007 0,064 0,008 0,021 0,030 0,159 0,095 0,057 Năm 2005/2006 2006 2006 2008/2009 2005 2008 2005 2007 2006 2006 2006 2010 2003 2003 2010 2003 2003 2006 2007 2009 2002 2005/2006 2009 2006 2008 2005 2006/2007 2002/2003 2008 2005 2008 2006 2006 2009 2005/2006 2007 2008 TÓM TẮT l 17 Chỉ số phát triển người Thứ hạng HDI 124 125 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 136 138 138 140 141 Vanuatu Kyrgyzstan Tajikistan Việt Nam Namibia Nicaragua Ma rốc Iraq Cape Verde Guatemala Đơng Timor Ghana Guinea xích đạo Ấn Độ Cambodia Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bhutan Swaziland PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI THẤP 142 Congo 143 Quốc đảo Solomon 144 Sao Tome and Principe 145 Kenya 146 Bangladesh 146 Pakistan 148 Angola 149 Myanmar 150 Cameroon 151 Madagascar 152 Cộng hòa Thống Tanzania 153 Nigeria 154 Senegal 155 Mauritania 156 Papua New Guinea 157 Nepal 158 Lesotho 159 Togo 160 Yemen 161 Haiti 161 Uganda 163 Zambia 164 Djibouti 165 Gambia 166 Benin 167 Rwanda 168 Côte d’Ivoire 169 Comoros 170 Malawi 171 Sudan 172 Zimbabwe 173 Ethiopia 174 Liberia 175 Afghanistan 176 Guinea-Bissau 177 Sierra Leone 178 Burundi 178 Guinea 180 Cộng hòa Trung Phi 181 Eritrea 182 Mali 183 Burkina Faso 184 Chad 185 Mozambique 186 Congo, Democratic Republic of the 186 Niger 18 l HDI điều chỉnh theo bất bình đẳng Chỉ số bất bình đẳng giới Chỉ số nghèo đa chiều Giá trị Giá trị Xếp hạng Giá trị Xếp hạng Giá trị 0,626 0,622 0,622 0,617 0,608 0,599 0,591 0,590 0,586 0,581 0,576 0,558 0,554 0,554 0,543 0,543 0,538 0,536 0,516 0,507 0,531 0,344 0,434 0,415 0,389 0,386 0,379 0,392 0,402 0,409 0,430 0,346 75 81 70 101 86 88 92 93 94 91 90 89 87 99 0,357 0,338 0,299 0,455 0,461 0,444 0,557 0,539 0,565 0,610 0,473 0,483 0,464 0,525 64 57 48 86 89 84 120 114 121 132 96 100 92 112 0,129 0,019 0,068 0,017 0,187 0,128 0,048 0,059 0,127 0,360 0,144 0,283 0,212 0,267 0,119 0,086 2007 2005/2006 2005 2010/2011 2006/2007 2006/2007 2007 2006 0,534 0,530 0,525 0,519 0,515 0,515 0,508 0,498 0,495 0,483 0,476 0,471 0,470 0,467 0,466 0,463 0,461 0,459 0,458 0,456 0,456 0,448 0,445 0,439 0,436 0,434 0,432 0,429 0,418 0,414 0,397 0,396 0,388 0,374 0,364 0,359 0,355 0,355 0,352 0,351 0,344 0,343 0,340 0,327 0,304 0,304 0,368 0,358 0,344 0,374 0,356 0,285 0,330 0,335 0,346 0,276 0,315 0,306 0,304 0,296 0,305 0,310 0,273 0,303 0,283 0,285 0,280 0,287 0,265 0,287 0,284 0,269 0,251 0,213 0,210 0,217 0,209 0,226 0,203 0,220 0,183 0,200 96 97 101 95 98 114 104 103 99 119 105 107 109 111 108 106 120 110 117 114 118 112 122 112 116 121 123 127 128 126 129 124 130 125 132 131 0,610 0,608 0,518 0,567 0,437 0,628 0,556 0,540 0,643 0,617 0,485 0,534 0,566 0,747 0,592 0,517 0,623 0,594 0,618 0,414 0,632 0,573 0,604 0,544 0,658 0,712 0,643 0,476 0,654 0,649 0,609 0,582 0,681 0,707 132 130 111 123 80 137 119 115 139 134 102 113 122 148 127 110 136 128 135 76 138 124 129 116 143 147 139 98 142 141 131 125 144 146 0,208 0,154 0,229 0,292 0,264 0,287 0,357 0,332 0,310 0,439 0,352 0,217 0,156 0,284 0,283 0,299 0,367 0,328 0,139 0,324 0,412 0,350 0,353 0,334 0,172 0,564 0,485 0,439 0,530 0,506 0,558 0,535 0,344 0,512 0,392 0,642 2009 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI NĂM 2013 Năm 2003 2009/2010 2008 2005/2006 2010 2006 2010 2010 2008/2009 2008/2009 2007 2006/2007 2004 2008/2009 2010 2008 2010/2011 2007 2011 2009 2006 2006 2005/2006 2011 2007 2006 2005/2006 2006 2010 2005 2010 2010/2011 2011 2007 2008 2005 2005 2006 2010 2003 2009 2010 2006 Chỉ số phát triển người Thứ hạng HDI Giá trị CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ KHÁC Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều tiên Quần đảo marshall Monaco Nauru San Marino Somalia Nam Sudan Tuvalu Các nhóm số phát triển người Phát triển người cao 0,905 Phát triển người cao 0,758 Phát triển người trung bình 0,640 Phát triển người thấp 0,466 Các khu vực Các quốc gia Ả rập 0,652 Đông Á Thái Bình Dương 0,683 Châu Âu Trung Á Mỹ latin Caribê Nam Á Châu Phi Cận Sahara Các quốc gia phát triển Các đảo quốc nhỏ phát triển Toàn giới 0,771 0,741 0,558 0,475 0,449 0,648 0,694 HDI điều chỉnh theo bất bình đẳng Giá trị Xếp hạng Chỉ số bất bình đẳng giới Giá trị Xếp hạng Chỉ số nghèo đa chiều Giá trị 0,514 0,807 0,602 0,485 0,310 — — — — 0,193 0,376 0,457 0,578 — — — — — — — — 0,486 0,537 — — 0,555 0,333 — — — — 0,672 0,550 0,395 0,309 0,303 0,459 0,532 — — — — — — — 0,280 0,419 0,568 0,577 0,566 0,481 0,463 — — — — — — — — — — — — — — Năm 2006 Ghi Các số sử dụng số liệu từ năm khác – xem Phụ lục số liệu thơng kê tồn văn Báo cáo (tại http://hdr.undp.org) để có thêm thơng tin chi tiết, ghi đầy đủ, nguồn số liệu Việc phân nhóm quốc gia dựa chia số HDI vào khoảng nhau: Các quốc gia có số rơi vào khoảng 76 – 100% thuốc nhóm phát triển người cao, từ 51 – 75% thuộc nhóm phát triển cao, 26 – 50% thuộc nhóm trung bình, – 25% thuộc nhóm thấp Các báo cáo trước sử dụng số tuyệt đối thay ngưỡng tương đối TÓM TẮT l 19 Báo cáo phát triển người toàn cầu: Báo cáo phát triển người toàn cầu 2013 loạt Báo cáo phát triển người toàn cầu UNDP bắt đầu phát hành từ năm 1990 với tư cách phân tích độc lập dựa khảo chứng vấn đề, xu hướng, sách phát triển chủ đạo Độc giả truy cập thơng tin liên quan đến Báo cáo phát triển người 2013 địa hdr.undp.org, bao gồm toàn văn Báo cáo tóm tắt dịch 20 thứ tiếng; Nghiên cứu phát triển người thực phục vụ việc soạn thảo Báo cáo 2013; đồ tương tác sở liệu số phát triển người quốc gia; thích nguồn số liệu phương pháp thống kê sử dụng tính tốn Chỉ số phát triển người; hồ sơ quốc gia; tài liệu thông tin khác Báo cáo phát triển người (HDR) năm trước, bao gồm Báo cáo toàn cầu, khu vực, quốc gia, đăng tải trang hdr.undp.org Báo cáo phát triển người cấp khu vực: Trong hai thập kỷ qua, báo cáo HDR riêng khu vực xuất tất khu vực giới phá triển với hỗ trợ từ văn phịng UNDP khu vực Với phân tích mang tính khơi gợi nhiều khuyến nghị sách rõ ràng, báo cáo HDR khu vực xem xét nhiều vấn đề trọng yếu tăng cường lực trị quốc gia Ả rập, an ninh lương thực Châu Phi, biến đổi khí hậu Châu Á, ứng xử với dân tộc thiểu số Trung Âu, thách thức bất bình đẳng an ninh cá nhân Mỹ latin Caribê Báo cáo phát triển người cấp quốc gia: Từ Báo cáo phát triển người cấp quốc gia lần năm 1992, Báo cáo loại xây dựng phát hành 140 quốc gia ban biên tập quốc gia thực với hỗ trợ từ UNDP Tính đến tại, gần 700 báo cáo đời mang đến nhiều phân tích có giá trị sách quốc gia từ góc độ phát triển người, dựa tham vấn nghiên cứu chỗ Các báo cáo HDR quốc gia bao phủ nhiều vấn đề phát triển lớn, từ biến đổi khí hậu, việc làm cho niên, tới bất bình đẳng giới dân tộc Các Báo cáo phát triển người 1990–2013 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007/2008 2009 2010 2011 2013 Khái niệm thước đo phát triển người Tài cho phát triển người Các khía cạnh tồn cầu phát triển người Sự tham gia người dân Các khía cạnh anh sinh người Giới phát triển người Tăng trưởng kinh tế phát triển người Phát triển người để xóa đói giảm nghèo Tiêu dùng phát triển người Tồn cầu hóa phương diện người Nhân quyền phát triển người Phát huy hiệu công nghệ phát triển người Tăng cường dân chủ giới phân tách Các mục tiêu thiên niên kỷ: Thỏa ước quốc gia nhằm chấm dứt đói nghèo Tự văn hóa giới đa dạng ngày Hợp tác quốc tế trước ngã ba đường: Viện trợ, thương mại, an ninh giới khơng bình đẳng Hơn khan hiếm: Quyền lực, nghèo đói, khủng hoảng nước tồn cầu Đấu tranh chống biến đổi khí hậu: Đồn kết nhân loại giới bị chia rẽ Vượt qua rào cản: Khả di chuyển phát triển người Tài sản thực quốc gia: Con đường đến phát triển người Bền vững công bằng: Tương lai tốt đẹp cho tất người Sự trỗi dậy nước Nam bán cầu: Tiến người giới đa dạng Chương Trình Phát Triển Liên Hợp Quốc Tòa nhà One United Nations Plaza NewYork, NY10017 www.undp.org Thế kỷ 21 chứng kiến chuyển dịch sâu sắc xu vận động toàn cầu mà nguyên nhân chủ yếu trỗi dậy nhanh chóng sức mạnh từ quốc gia phát triển Trung Quốc vượt qua Nhật Bản để trở thành kinh tế lớn thứ hai giới, kéo hàng trăm triệu người khỏi tình trạng đói nghèo Ấn Độ định hình cho tương lai với tinh thần doanh nhân sáng tạo đổi sách cơng Brazil nâng cao mức sống cách mở rộng quan hệ quốc tế thực chương trình giảm nghèo giới noi theo Nhưng “Sự trỗi dậy nước Nam bán cầu” tượng lớn nhiều Indonesia, Mexico, Nam Phi, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ quốc gia phát triển khác lên thành tác nhân dẫn đầu trường quốc tế Báo cáo phát triển người 2013 xác định 40 quốc gia phát triển đạt thành tựu vượt xa mong đợi phát triển người thập kỷ gần đây, đặc biệt tăng nhanh 10 năm vừa qua Mỗi quốc gia số có lịch sử phát triển riêng lựa chọn đường phát triển khác Nhưng họ chia sẻ nhiều đặc điểm quan trọng đối mặt với thách thức chung Do đó, quốc gia liên hệ phụ thuộc lẫn ngày chặt chẽ Và người dân từ khắp quốc gia phát triển ngày yêu cầu mạnh mẽ để tiếng nói họ lắng nghe họ chia sẻ ý tưởng qua kênh giao tiếp đại địi hỏi phủ thể chế quốc tế có trách nhiệm Báo cáo phát triển người 2013 phân tích nguyên nhân hệ từ “Sự trỗi dậy nước Nam bán cầu” diễn ra, xác định sách cần thiết bối cảnh để đẩy nhanh tiến trình phát triển toàn cầu thập kỷ Báo cáo kêu gọi vị đại diện xứng đáng dành cho nước Nam bán cầu hệ thống quản trị quốc tế nguồn lực tiềm khai thác để phục vụ phát triển hàng hóa cơng cộng thiết yếu nước Nam bán cầu Với tầm sâu phân tích đề xuất rõ ràng cải cách sách, Báo cáo vạch đường giúp người dân tất khu vực chia sẻ khó khăn thách thức phát triển người cách bình đẳng hiệu “Báo cáo này giúp thay đổi nhận thức của chúng ta về thực trạng hiện tại của sự phát triển toàn cầu, và cho thấy chúng ta có thể học được gì từ kinh nghiệm tăng trưởng nhanh của rất nhiều quốc gia ở Nam bán cầu.” —Tổng giám đốc UNDP Helen Clark, trích từ Lời nói đầu “Phương thức tiếp cận dựa phát triển người tiến lớn nhiệm vụ khó khăn tìm hiểu coi thành cơng mát sống người, đánh giá tầm quan trọng suy nghĩ đối thoại, qua tăng cường bình đẳng cơng lý giới.” —Nobel Laureate Amartya Sen, từ Chương “Không độc quyền về ý tưởng, đó là lí New York sẽ tiếp tục học hỏi kinh nghiệm từ các thành phố và quốc gia khác.” — Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg, từ Chương “Nghiên cứu kỹ lưỡng đường đa dạng khác mà quốc gia phát triển thành công theo đuổi giúp làm giàu thêm kho ý tưởng sách tất quốc gia khu vực.” —Tác giả Báo cáo, Khalid Malik, từ phần Giới thiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Báo Cáo Phát Triển Con Người Năm 2013, Tóm tắt Báo Cáo Phát Triển Con Người Năm 2013