0

T7 tiet 14 Hinh chu nhat

2 2 0
  • T7 tiet 14 Hinh chu nhat

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2021, 03:22

Kỹ năng: - Vận dụng được định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết để giải các bài tập, chứng minh đơn giản.. Thái độ: - Vận dụng các tính chất của hình chữ nhật trong các bài toán thự[r] (1)Tuần: Tiết: 14 Ngày soạn: 07 / 10 / 2015 Ngày dạy: 10 /1 / 2015 §9 HÌNH CHỮ NHẬT I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật Kỹ năng: - Vận dụng định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết để giải các bài tập, chứng minh đơn giản Thái độ: - Vận dụng các tính chất hình chữ nhật các bài toán thực tế, nhanh nhẹn, suy luận hợp lý II Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng, êke, compa - HS: Thước thẳng, êke, compa, đọc trước bài III Phương Pháp: - Đặt và giải vấn đề Hoạt động cá thể và thảo luận nhóm IV Tiến trình: Ổn định lớp: (1’) 8A1………………………………………………………………… 8A2………………………………………………………………… Kiểm tra bài cũ: - Xen vào lúc làm bài tập Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Hoạt động 1: (10’) - GV: Vẽ hình chữ nhật - HS: Chú ý theo dõi và vẽ ABCD trên bảng với kí hiệu hình vào góc vuông - GV: Tứ giác ABCD có đặc µ µ µ µ - HS: A B C D 90 điểm gì đặc biệt? - GV: Tứ giác ABCD gọi là hình c.nhật - HS: Chú ý theo dõi ABCD - GV: Thế nào là hình - HS: Trả lời ch.nhật? - GV: Giới thiệu định nghĩa hình chữ nhật và chốt lại - GV: Cho HS thảo luận theo nhóm chứng minh hình chữ - HS: Thảo luận nhật là hình bình hành, hình thang cân HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG Định nghĩa: Định nghĩa: Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông GHI BẢNG (2) Hoạt động 2: (7’) - GV: Hình chữ nhật là hình bình hành, là hình thang cân Vậy Hình chữ nhật có các tính chất hình bình hành, hình thang cân hay không? Hoạt động 3: (10’) - GV: Lần lượt hướng dẫn HS chứng minh các tính chất: - GV: Tứ giác có góc vuông thì góc còn lại bao nhiêu? - GV: Tứ giác đó là hình gì? - GV: Các tính chất còn lại, hs nhà cm - GV: Với compa, hãy kiểm tra xem tứ giác ABCD có là hình chữ nhật hay không? Hoạt động 3: (10’) - GV: ABCD là hình gì? - GV: So sánh AM và BD - GV: Giới thiệu tính chất ABCD là hình gì? - GV: ABC là tam giác gì? - GV: Giới thiệu tính chất Tính chất: Hình chữ nhật có tất các tính chất - HS: Có đầy đủ các tính hình bình hành, hình thang cân chất hình bình hành và Trong hình chữ nhật, hai đường chéo và cắt trung điểm hình thang cân đường - HS: 900 Dấu hiệu nhận biết: - Tứ giác có góc vuông - Hình thang cân có góc vuông - Hình bình hành có góc vuông - Hình b.hành có đường chéo - HS: Hình chữ nhật - HS: Suy nghĩ và trả lời Áp dụng vào tam giác: ?3: - HS: ABCD là hình ch.nhật vì nó là hình bình hành có góc vuông AM = BD ?4: - HS: ABCD là hình chữ nhật vì nó là hình bình hành có hai đường chéo - HS: ABC vuông B Tính chất:(sgk) Củng Cố: (5’) Cho HS làm bài tập 60 Hướng Dẫn Và Dặn Dò Về Nhà: (2’) - Về nhà học bài theo ghi và SGK - Làm các bài tập phần luyện tập Rút Kinh Nghiệm Tiết Dạy: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: T7 tiet 14 Hinh chu nhat, T7 tiet 14 Hinh chu nhat