0

Tiết 23: hình chữ nhật,hình tam giác

7 941 0
  • Tiết 23: hình chữ nhật,hình tam giác

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 05:10

Bài giảng môn Toán lớp 2 Tiết 23: Năm học: 2010-2011 Sinh viên thực hiện : Phạm Diệu Linh Trường CĐSP Hà Nội Thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2010 Toán: 1.Đặt tính rồi tính: 38 + 15 78 + 9 35 15 35 9 + + 51 44 2.Giải bài toán theo tóm tắt sau: Gói kẹo chanh : 28 cái Gói kẹo dừa : 26 cái Cả hai gói : . . . cái ? Bài giải: Số kẹo chanh và kẹo dừa cả hai gói có là : 28 + 26 = 54 (cái) Đáp số: 54 cái HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH TỨ GIÁC A B CD Hình chữ nhật ABCD Hình chữ nhật MNPQ Hình chữ nhật EGHI M N PQ E G HI D E G C P Q R S K M NH Hình tứ giác CDEG Hình tứ giác PQRS Hình tứ giác HKMN Thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2010 Toán: Bài 1: Dùng thước và bút để nối các điểm để có : a) Hình chữ nhật. b) Hình tứ giác. Hình chữ nhật ABDE Hình tứ giác MNPQ HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH TỨ GIÁC Thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2010 Toán: Bài 2: Trong mỗi hình dưới đây có mấy hình tứ giác ? a) b)c) HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH TỨ GIÁC Thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2010 Toán: Hình chữ nhật Hình tứ giác . HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH TỨ GIÁC A B CD Hình chữ nhật ABCD Hình chữ nhật MNPQ Hình chữ nhật EGHI M N PQ E G HI D E G C P Q R S K M NH Hình tứ giác CDEG Hình. giác. Hình chữ nhật ABDE Hình tứ giác MNPQ HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH TỨ GIÁC Thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2010 Toán: Bài 2: Trong mỗi hình dưới đây có mấy hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 23: hình chữ nhật,hình tam giác, Tiết 23: hình chữ nhật,hình tam giác, Tiết 23: hình chữ nhật,hình tam giác

Hình ảnh liên quan

HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH TỨ GIÁC - Tiết 23: hình chữ nhật,hình tam giác
HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH TỨ GIÁC Xem tại trang 3 của tài liệu.
a) Hình chữ nhật. b) Hình tứ giác. - Tiết 23: hình chữ nhật,hình tam giác

a.

Hình chữ nhật. b) Hình tứ giác Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bài 2: Trong mỗi hình dưới đây có mấy hình tứ giác ? - Tiết 23: hình chữ nhật,hình tam giác

i.

2: Trong mỗi hình dưới đây có mấy hình tứ giác ? Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình chữ nhật Hình tứ giác - Tiết 23: hình chữ nhật,hình tam giác

Hình ch.

ữ nhật Hình tứ giác Xem tại trang 6 của tài liệu.