0

HDH tuan 6 Ha

10 4 0
  • HDH tuan 6 Ha

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2021, 01:58

- GV hỏi có những HS nào chưa hoàn thành từng môn buổi sáng.. - Cho HS hoàn thành nốt các bài tập buổi sáng..[r] (1)HƯỚNG DẪN HỌC I MỤC TIÊU: Kiến thức: * Hoàn thành các bài tập ngày * Củng cố và phát triển kiến thức, kĩ về: - So sánh số tự nhiên ( có nhiều chữ số) - Đại lượng thời gian ( giây, kỉ), khối lượng ( tấn, kg) - Giải toán trung bình cộng Kĩ năng: - HS làm thành thạo các dạng toán trên Thái độ: - HS yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG: - Phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Tg Nội dung 12’ Hoạt động Hoàn thành các bài tập buổi sáng 23’ Hoạt động a BT củng cố Bài So sánh các số tự nhiên Bài Hoạt động GV + Sáng thứ hai em có môn học nào? - GV hỏi có HS nào chưa hoàn thành môn buổi sáng - Cho HS hoàn thành nốt các bài tập buổi sáng Hoạt động HS + HS nêu Sắp xếp các số sau theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn 287 356; 287 635; 278 635; 278 356; 287 536 b) Từ lớn đến bé 387 695; 375 869; 367 958; 375 698; 386 759 - Cả lớp làm bài vào vở, sau đó lên bảng chữa bài - Nhận xét a) 278 356; 278 635; 287 356; 287 536; 287 635 Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a) 7giờ 30 phút = ….phút phút 10 giây =…….giây - Thế kỉ XI kéo dài từ năm …… đến năm … - Thế kỉ XVIII kéo dài từ - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng chữa bài - Nhận xét 7giờ 30 phút = 450 phút phút 10 giây = 190 giây - Thế kỉ XI kéo dài từ năm 1001 đến năm 1100 - HS giơ tay theo môn - HS tự hoàn thành nốt các bài tập buổi sáng b) 387 695; 386 759; 375 869; 375 698; 367 958 (2) năm …… đến năm … - Thế kỉ XVIII kéo dài từ năm - Thế kỉ XXI kéo dài từ năm 1701 đến năm 1800 …… đến năm…… - Thế kỉ XXI kéo dài từ năm 2001 đến năm 2100 b) 13 91kg =…… kg yến 7kg = …….kg b) 13 91kg = 13091 kg yến =…… kg yến 7kg = 27kg 3065kg = … tấn…… kg yến = 4050 kg 3065kg = 65kg b BT phát triển Bài Giải bài toán TBC Số thứ là 18, số thứ hai là 24 Số thứ ba TBC ba số là Tìm số thứ ba - Đọc đề bài - Thảo luận nhóm - Cả lớp làm bài vào vở, HS lên bảng chữa bài - Nhận xét BG Theo đề bài ta có: TBC ba số là: ( 18 + 24 + ) : = 22 Số thứ ba là: 22 + = 24 ĐS: 24 5’ Hoạt động - GV nhận xét tiết học Củng cố - dặn - Dặn HS nhà ôn bài dò (3) HƯỚNG DẪN HỌC I MỤC TIÊU: Kiến thức: * Hoàn thành các bài tập ngày * Củng cố và phát triển kiến thức, kĩ về: - Đổi số đo khối lượng, thời gian - Giải toán có lời văn liên quan đến tìm số TBC Kĩ năng: - HS biết làm thành thạo các bài toán TBC Thái độ: - HS yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG: - Phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Tg Nội dung 12’ Hoạt động Hoàn thành các bài tập buổi sáng 23’ Hoạt động GV + Sáng thứ tư em có môn học nào? - GV hỏi có HS nào chưa hoàn thành môn buổi sáng - Cho HS hoàn thành nốt các bài tập buổi sáng Hoạt động a BT củng cố Viết số thích hợp vào chỗ Bài chấm: a) yến kg =…… kg 600kg =…….kg 13 000kg =…….tấn 17kg =…….kg Hoạt động HS + HS nêu - HS giơ tay theo môn - HS tự hoàn thành nốt các bài tập buổi sáng - Cả lớp làm bài vào vở, sau đó 2HS lên bảng chữa bài - Nhận xét a) yến kg = 76 kg 600kg = 2600kg 13 000kg = 13 tấn 17kg = 2017 kg b) phút 15 giây =……giây 180 giây =…… phút b) phút 15 giây = 135 giây 1/5 phút =…….giây 180 giây = phút 1/4 kỉ =……năm 1/5 phút = 12 giây 1/4 kỉ = 25 năm Bài Giải toán có lời Một ô tô thứ chạy văn 49km, thứ hai chạy 53km, thứ ba chạy 1/3 quãng đường hai đầu cộng thêm 5km Hỏi TB ô tô - Đọc đề bài - Cả lớp làm bài vào vở, sau đó HS lên chữa bài BG Giờ thứ ba ô tô số km là: ( 49 + 53 ) : + = 39(km) (4) b BT phát triển Bài 5’ đó chạy bao nhiêu km? TB ô tô số km là: ( 49 + 53 + 39 ) : = 47(km) ĐS: 47km Tuổi TB 11 cầu thủ đội bóng là 23 tuổi Nếu không kể thủ môn thì tuổi TB 10 cầu thủ còn lại là 22 tuổi Hỏi thủ môn bao nhiêu tuổi? - Đọc đề bài - Thảo luận nhóm - HS lên bảng chữa bài - Nhận xét BG Tổng số tuổi 11 cầu thủ là: 23 x 11 = 253 ( tuổi) Nếu không kể thủ môn thì tổng số tuổi 10 cầu thủ còn lại là: 22 x 10 = 220 ( tuổi) Tuổi thủ môn là: 253 – 220 = 33 ( tuổi) ĐS: 33 tuổi Hoạt động - GV nhận xét tiết học Củng cố - dặn - Dặn HS nhà ôn bài dò (5) HƯỚNG DẪN HỌC I MỤC TIÊU: Kiến thức: * Hoàn thành các bài tập ngày * Củng cố danh từ chung và danh từ riêng Kĩ năng: - HS nhận biết DT chung và DT riêng, biết cách viết DT riêng Thái độ: - HS yêu thích môn Tiếng Việt II ĐỒ DÙNG: - Phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Tg Nội dung 12’ Hoạt động Hoàn thành các bài tập buổi sáng 23’ Hoạt động GV + Sáng thứ tư em có môn học nào? - GV hỏi có HS nào chưa hoàn thành môn buổi sáng - Cho HS hoàn thành nốt các bài tập buổi sáng Hoạt động Gạch các DT đoạn thơ, BT củng cố sau đó viết vào chỗ chấm: Bài Việt Nam Tìm DT chung, Có nơi đâu đẹp tuyệt vời DT riêng Như sông, núi, người VN Đầu trời ngất đỉnh Hà Giang, Cà Mau mũi đất mỡ màng phù sa Trường Sơn: chí lớn ông cha Cửu Long: lòng mẹ bao la sóng trào Bài Tìm DT riêng Gạch các DT riêng chưa viết hoa đoạn thơ sau và viết hoa cho đúng vào chỗ trống dưới: Than phấn mễ, thiếc cao Phố phường nấm măng trời Ai mua vại hương canh Ai lên mình gửi cho anh với nàng Chiếu nga sơn, gạch bát tràng Hoạt động HS + HS nêu - HS giơ tay theo môn - HS tự hoàn thành nốt các bài tập buổi sáng - Cả lớp làm bài vào vở, sau đó lên bảng chữa bài - Nhận xét + DT chung: nơi, sông, núi, người, đầu, trời, đỉnh, mũi, đất, phù sa, ông cha, lòng, mẹ, sóng + DT riêng: Việt Nam, Hà Giang, Cà Mau, Trường Sơn, Cửu Long - Viết lại các DT riêng cho đúng: Phấn Mễ, Cao Bằng, Hương Canh, Nga Sơn, Bát Tràng, Nam Định, Hà Đông (6) 5’ Hoạt động Vải tơ nam định lụa hàng hà đông Củng cố - dặn - GV nhận xét tiết học dò - Dặn HS nhà ôn bài (7) HƯỚNG DẪN HỌC I MỤC TIÊU: Kiến thức: * Hoàn thành các bài tập ngày * Củng cố và phát triển kiến thức, kĩ về: - Phép cộng, phép trừ các số có sáu chữ số - Giải bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ Kĩ năng: - HS biết làm thành thạo các bài toán liên quan đến cộng, trừ Thái độ: - HS yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG: - Phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Tg Nội dung 12’ Hoạt động Hoàn thành các bài tập buổi sáng 23’ Hoạt động GV + Sáng thứ sáu em có môn học nào? - GV hỏi có HS nào chưa hoàn thành môn buổi sáng - Cho HS hoàn thành nốt các bài tập buổi sáng Hoạt động HS + HS nêu - HS giơ tay theo môn - HS tự hoàn thành nốt các bài tập buổi sáng Hoạt động Đặt tính tính: a BT củng cố 71 287 + 625 436 Bài 361 482 + 280 729 183 908 – 96 517 276 500 – 85 611 - Cả lớp làm bài vào vở, sau đó HS lên bảng chữa bài - Nhận xét Bài Một huyện trồng Giải toán có lời 727 564 cây lấy gỗ, số cây văn ăn trồng ít cây lấy gỗ là 5635 cây Hỏi huyện đó trồng tất bao nhiêu cây ăn và cây lấy gỗ? - Đọc đề bài - Cả lớp làm bài vào vở, sau đó HS lên chữa bài BG Trồng số cây ăn là: 727 564 – 5635 = 721 929 ( cây) Trồng tất số cây là: 727 564 + 721 929 = 1449493 ( cây) ĐS: 1449493 cây - Đọc đề bài - Thảo luận nhóm - HS lên bảng chữa bài - Nhận xét b BT phát triển Bài Sau thêm vào số bị trừ 735 đơn vị và bớt số trừ 217 đơn vị thì hiệu hai số là 42681 Tìm hiệu hai số ban (8) đầu 5’ Hoạt động - GV nhận xét tiết học Củng cố - dặn - Dặn HS nhà ôn bài dò BG Sau thêm vào SBT 735 đơn vị và bớt số trừ 217 đơn vị thì hiệu tăng thêm là: 735 + 217 = 952 Hiệu hai số ban đầu là: 42 681 – 952 = 41729 ĐS: 41 729 (9) HƯỚNG DẪN HỌC I MỤC TIÊU: Kiến thức: * Hoàn thành các bài tập ngày * Biết thêm số từ cùng nghĩa và trái nghĩa với từ trung thực - Củng cố từ láy và từ ghép,… Kĩ năng: - HS làm thành thạo các bài tập Thái độ: - HS yêu thích môn Tiếng Việt II ĐỒ DÙNG: - Phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Tg Nội dung 12’ Hoạt động Hoàn thành các bài tập buổi sáng Hoạt động GV + Sáng thứ sáu em có môn học nào? - GV hỏi có HS nào chưa hoàn thành môn buổi sáng - Cho HS hoàn thành nốt các bài tập buổi sáng Hoạt động HS + HS nêu 23’ a) Khoanh vào chữ cái trước từ cùng nghĩa với trung thực: a- thẳng b- bình tĩnh c- thành thực d- tự tin e- thật thà g- chân thực h- chân thành i- nhân đức - Cả lớp làm bài vào vở, sau đó lên bảng chữa bài - Nhận xét Đáp án: a) Khoanh vào a, c, e, g, h Hoạt động BT củng cố Bài Phân biệt từ cùng nghĩa và trái nghĩa với từ trung thực b) Khoanh vào chữ cái trước từ trái nghĩa với trung thực: a- độc ác b- gian dối c- lừa đảo d- thô bạo e- tò mò g- nóng nảy h- dối trá i- xảo quyệt Bài Củng cố từ ghép và từ láy Tìm các từ ghép và từ láy nói tính trung thực người: - Từ có chứa tiếng ngay:………… - Từ có chứa tiếng thẳng:……… - Từ có chứa tiếng thật:………… Bài Viết các thành ngữ, tục ngữ - HS giơ tay theo môn - HS tự hoàn thành nốt các bài tập buổi sáng b) Khoanh vào b, c, h, i - Cả lớp làm vở, sau đó đọc kết - thẳng, ngắn - thẳng tính; thẳng thắn - thật tình, thật lòng; thật thà (10) đây thành nhóm: a Thẳng ruột ngựa b Ăn thẳng c Cây không sợ chết đứng d Giấy rách phải giữ lấy lề e Thuốc đắng dã tật g Đói cho sạch, rách cho thơm ’ Hoạt động - GV nhận xét tiết học Củng cố - dặn - Dặn HS nhà ôn bài dò Đáp án: - Các thành ngữ, tục ngữ nói lòng tự trọng: d, g - Các thành ngữ, tục ngữ nói tính trung thực: a, b, c, e (11)
- Xem thêm -

Xem thêm: HDH tuan 6 Ha, HDH tuan 6 Ha