0

Đồ án tốt nghiệp “tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7 vinaconex7”

60 0 0
  • Đồ án tốt nghiệp “tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7 vinaconex7”

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:07

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only LờI NóI ĐầU Hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải quản lý, hạch toán kế toán công cụ hữu hiệu thiếu hệ thống quản lý kinh tế, tài đơn vị phạm vi toàn kinh tế quốc dân Nguyên tắc hạch toán kinh tế tự trang trải chi phí có lợi nhuận.Vấn đề đặt làm để xác định định mức chi phí mà đơn vị cần tự trang trải làm để xác định kết kinh doanh.Điều thực thông qua hạch toán xác trình sản xuất kinh doanh tính đúng,tính đử giá thành sản phẩm.Hoạt động quan trọng tất đơn vị sản xuất sản phẩm Thực định mức chi phí dự toán chi phí,tình hình sử dụng tài sản vật tư máy móc thiết bị,lao ®éng ,tiỊn vèn…tiÕt kiƯm hay l·ng phÝ,cã hiƯu qu¶ hay không.Từ có biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất sở hạ giá thành sản phẩm đưa định quản lý thích hợp cho phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp góp phần cải thiện nâng cao đời sống cán công nhân viên Chính việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm yêu cầu thiết yếu doanh nghiệp quan tâm ý Công ty cổ phần xây dựng số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng bản, khối lượng sản phẩm xây lắp lớn, đa dạng chủng loại,hình thức.Vì vậy,cũng doanh nghiệp sản xuất khác việc tổ chức công tác chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm công ty vấn đề lớn cần đặc biệt quan tâm Nhận thức phần quan trọng đó, thời gian thực tập công ty cổ phần xây dựng số 7, em đà sâu tìm hiểu thực tế tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm công ty Dựa vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh công ty kết hợp với lý luận trang bị trường đại học, em viết báo cáo thực tập báo cáo chuyên đề tốt nghiệp với đề tài Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7 Báo cáo gồm phần: Phần I : Báo cáo thực tập tổng hợp Phần II: Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Phần I Báo cáo thực tập tổng hợp I Khái quát chung công ty cổ phần xây dựng số Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty cổ phần xây dựng số (Thuộc tổng công ty xuất nhập xây dựng Việt Nam-VINACONEX) trước công ty xây dựng số trực thuộc Tổng công ty xuất nhập xây dựng Việt Nam - Bộ xây dựng (tên giao dịch quốc tế VINANICO) thành lập theo định số 170A/BCĐ-TCLD ngày tháng năm 1993 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: - Xây dựng công trình công nghiệp,công cộng,nhà xây dựng khác - Sản xuất vật liệu xây dựng(gạch ,ngói,tấm lợp,đá ốp lát) - Sản xuất cấu kiện bê tông - Kinh doanh vật liệu xây dựng Ngày 19 thá-ng năm 1995 theo định số 703/BCD-TCLĐ Bộ trưởng Bộ xây dựng đổi tên công ty xây dựng số thành công ty xây dựng số 9-1.Tên giao dịch VINANICO Ngày 02/01/1996 theo định số 02/BXD-TCLĐ Bộ trưởng Bộ xây dựng đổi tên công ty xây dưng 9-1 thành Công ty CP xây dựng số tên giao dịch VINACONCO Ngày 19/02/2002 theo định số 0265/QĐ-BXD Bộ xây dựng Công ty chuyển đổi hình thức từ sở hữu nhà nước sang hình thức cổ phần với tên giao dịch Công ty cổ phần xây dùng sè 7- VINACONEX - No7 Trô së :Sè - Ngõ 475 - Đường Nguyễn TrÃi - Thanh Xuân - Hà Nội Các ngành kinh doanh công ty là: - Xây dựng công trình dân dụng,công nghiệp,giao thông đường cấp, cầu cống,thuỷ lợi, bưu điện, móng, công trình kĩ thuật hạ tầng đô thị khu công nghiêp,công trình đường dây,trạm biến điện đén 110kv, thi công san đắp móng, xử lý đất yếu,công trình xây dựng cấp thoát nước, lắp đặt đường ống công nghệ áp lực, điện lạnh - Xây dựng phát triển nhà,kinh doanh bất động sản - Sửa chữa, thay thế, lắp đặt loại máy móc thiết bị,các loại kết cấu bê tông, kết cấu thép,các hệ thống kĩ thuật công trình(thang máy,điều hoà,thông gió, phòng cháy,cấp thoát nước) -Sản xuất,kinh doanh vật liệu xây dựng(Sản xuất kính dán cao cấp,cấu kiện bê tông,bê tông thương phẩm) -Nghiên cứu đầu tư,thực dự án đầu tư phát triển công nghệ thông tin,sản xuất vật liệu xây dựng,máy móc,thiết bị xây dựng -Các dịch vụ cho thuê xe máy, thiết bị,các dịch vụ sửa chữa,bảo dưỡng xe máy,kinh doanh thiết bị xây dựng -Kinh doanh ngành nghề khác phạm vi đăng kí phù hợp với quy định pháp luật Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Thống kê nhân năm 2003: STT Nghề nghiệp Kỹ sư Kỹ thuật viên Công nh©n kü thuËt - BËc 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp “tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7 vinaconex7” , Đồ án tốt nghiệp “tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7 vinaconex7”