0

Cẩm nang Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại

23 2 0
  • Cẩm nang Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 17:56

Cẩm nang Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Những vấn đề chung; Công tác giống và các tiêu chí lựa chọn bò cái nền; Chuồng trại và chăm sóc nuôi dưỡng; Phòng và trị một số bệnh thường gặp trên bò; Kỹ thuật trồng một số giống cỏ phù hợp tại thành phố Hồ Chí Minh. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KHUYẾN NƠNG CẨM NANG KỸ THUẬT CHĂN NI BỊ THỊT LAI GIỐNG NGOẠI LƯU HÀNH NỘI BỘ LỜI MỞ ĐẦU Trước nghề chăn nuôi bò sữa bắt đầu phát triển mạnh TP.HCM năm đầu thập niên 90 nghề chăn ni bò thịt phát triển từ lâu Con bò thịt nuôi nông hộ quy mô nhỏ lẻ, mang tính chất gia đình ni bị thịt xem bỏ ống để dành, kinh nghiệm kiến thức người chăn nuôi chưa nhiều nên người nuôi lựa chọn giống bò phát triển lâu đời địa phương bò vàng, bò lai Sind… khả phát triển hiệu chăn nuôi thấp Trong năm gần đây, đời sống kinh tế xã hội nâng cao, cộng với gia tăng dân số địa bàn, nên nhu cầu tiêu thụ thịt bò người dân TP.HCM tăng mạnh, khả sử dụng thịt bò chất lượng cao dự đoán tăng nhiều thời gian tới cả về số lượng và chất lượng Tuy nhiên, hiện ngành chăn ni bị thịt thành phố nguồn cung chưa đáp ứng nhu cầu, nhập thịt cách để đáp ứng nhu cầu Ngồi số lượng bị sống ngun nhập ngạch từ Úc, bò nhập theo đường tiểu ngạch nhập vào nước ta nhiều Theo ước tính nay, thịt bò sản xuất thành phố đáp ứng chưa tới 40% tổng nhu cầu Trước thực tế này, Thành phố Hồ Chí Minh cần phải có chiến lược phù hợp để phát triển chăn ni bị thịt So với nước mạnh chăn ni bị thịt Úc, Mỹ… Việt Nam khơng có lợi nhiều đất đai, đồng cỏ bù lại với tính cần cù, siêng ưu nguồn lao động nhàn rỗi huyện ngoại thành phát triển chăn ni bị thịt tốt, thứ nhờ vào nguồn thức ăn phong phú từ phụ phẩm rơm, bắp, bã mía; Thứ hai, ni bị thịt khơng chăn thả diện tích đất nơng nghiệp ngày thu hẹp nên chủ yếu nuôi nhốt bổ sung thức ăn chuồng để tăng hiệu quả, rút ngắn thời gian nuôi giảm giá thành sản xuất đủ sức cạnh tranh với sản phẩm nhập Để hỗ trợ người chăn ni bị thịt địa bàn Thành phố, Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn cẩm nang Kỹ thuật chăn ni bò thịt lai giống ngoại” Tài liệu đúc kết qua kinh nghiệm thực tiễn, từ kết triển khai thực mơ hình trình diễn khuyến nông, nhằm giải đáp thắc mắc xoay quanh vấn đề kinh tế, kỹ thuật, sách nhà nước việc phát triển ngành chăn ni bị thịt địa bàn Thành phố Chúng hy vọng cẩm nang giúp ích cho người ni bị thịt có kiến thức để sản xuất thành công Trong q trình biên soạn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận nhiều ý kiến đóng góp Quý quan, đơn vị, nhà khoa học người nuôi để chất lượng cẩm nang ngày hồn thiện TRUNG TÂM KHUYẾN NƠNG TP HỒ CHÍ MINH MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Trang Lợi ích việc chăn ni bị thịt lai giống ngoại với bị lai Sind? Hướng phát triển chăn ni bị thịt lai giống ngoại địa bàn TP.HCM thời gian tới? Chương trình phát triển giống bị thịt UBND TP.HCM mang đến lợi ích cho người chăn ni? 1 Tại chọn giống bò thịt lai ngoại để nuôi TP.HCM? Tại phải áp dụng phương pháp gieo tinh nhân tạo cho bò? Cho biết lợi ích phương pháp này? Cho biết tiêu chí lựa chọn bị để gieo tinh nhân tạo với dòng tinh bò thịt cao sản? Các dòng tinh bò thịt cao sản chọn lọc để hỗ trợ cho người chăn nuôi? PHẦN CHUỒNG TRẠI VÀ CHĂM SĨC NI DƯỠNG Chuồng trại ni bị thịt đạt u cầu? Các kiểu chuồng ni áp dụng chăn ni bị thịt? Cho biết cách làm giảm stress nhiệt đàn bò thịt? Cho biết cách chăm sóc, ni dưỡng bị sinh sản? Cách chăm sóc bê theo giai đoạn phát triển nào? Cho bê ăn phần để đảm bảo phát triển tốt? Cho biết cách xác định trọng lượng bò? Những loại thức ăn phù hợp cho chăn nuôi bị thịt? Có cần thiết phải ni bị thịt phần thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR)? 10 Thức ăn ủ chua gì? Ưu điểm loại thức ăn này? 11 Cho biết cách ủ chua men vi sinh? 4 PHẦN CÔNG TÁC GIỐNG VÀ CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN BỊ CÁI NỀN PHẦN PHÒNG VÀ TRỊ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN BỊ Làm để nhận biết tình trạng sức khỏe đàn bò? Cho biết biện pháp phịng bệnh hiệu chăn ni bị? 10 11 12 13 16 17 18 18 19 21 21 Tại bò tiêm vaccine phòng bệnh mắc bệnh? Nguyên nhân, triệu chứng cách phòng bệnh tiêu chảy bê? Cho biết cách phòng trị bệnh giun đũa bê? Nguyên nhân, triệu chứng cách phịng bệnh lở mồm long móng (LMLM)? Cách nhận biết phòng trị bệnh tụ huyết trùng bò? Cho biết biểu cách phòng trị bệnh tiên mao trùng? Bò bị chướng dạ cỏ (hay gọi chướng bụng đầy hơi) phải xử lý nào? PHẦN KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ GIỐNG CỎ PHÙ HỢP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kỹ thuật trồng cỏ voi xanh Kỹ thuật trồng cỏ VA06 Kỹ thuật trồng cỏ sả Giống cỏ Hamil PHỤ LỤC I Ước tính hiệu kinh tế ni bị thịt lai giống ngoại II Địa liên hệ hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, đăng kí tham gia mơ hình trình diễn khuyến nơng chăn ni bị thịt lai giống ngoại; tham dự tập huấn, tham quan, hội thảo phát triển chăn ni bị thịt lai giống ngoại III Địa liên hệ đăng ký hỗ trợ phối tinh bò thịt cao sản IV Địa liên hệ hướng dẫn thủ tục vay vốn ưu đãi phát triển chăn ni bị thịt V Địa liên hệ đội ngũ dẫn tinh viên uy tín, nhiều kinh nhiệm VI Hình ảnh kết lai tạo với tinh bò BBB, Red Angus Brahman TP.HCM TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 22 23 23 24 25 26 28 28 31 32 34 PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Lợi ích việc chăn ni bị thịt lai giống ngoại với bị lai Sind? Qua thực tế triển khai mơ hình trình diễn khuyến nơng TP.HCM, so với chăn ni bị thịt lai Sind điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng với phần phù hợp theo giai đoạn phát triển, việc đầu tư ni bị thịt lai giống ngoại (BBB, Red Angus, Brahman ) cho nhiều lợi ích kinh tế vượt trội so với nuôi bò lai Sind Cụ thể: - Trọng lượng sơ sinh bê lai giống ngoại 24–32 kg/con (bê lai Sind – 20 21 kg) Các bê lai giống ngoại thể ưu lai, ngoại hình đẹp, cân đối, bắp phát triển, hiền lành, dễ nuôi, đề kháng tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu thời tiết địa phương - Khả tăng trọng bình quân 800 gr/con/ngày (Bê lai Sind bình quân 500 gr/con/ngày), tăng trọng cao bê lai Sind gần 40% - Giá thành sản xuất kg thịt bò lai giống ngoại F1 86% so với bò lai Sind Do vậy, giá thành sản xuất bò lai giống ngoại F1 thấp 14% so với bò lai Sind - Bị thịt lai giống ngoại có khối lượng thể lớn 1,7 lần so với bò lai Sind thời gian nuôi - Lợi nhuận thu ni bị thịt lai giống ngoại cao gấp 3,5 lần so với ni bị thịt lai Sind Ngồi ra, tỉ lệ thịt tinh bị lai giống ngoại đạt 42–44% vượt trội so với bò lai Sind khoảng 30–35% tính trọng lượng bị, góp phần tăng hiệu kinh tế chăn ni Ngồi ra, chất lượng thịt bị lai giống ngoại đánh giá thơm hơn, mềm so với giống bị lai Sind (Nguồn: Trung tâm Khuyến nơng Thành phố Hồ Chí Minh) Hướng phát triển chăn ni bị thịt lai giống ngoại địa bàn TP.HCM thời gian tới? Để nâng cao chất lượng hình thành đàn bò thịt giống chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cung ứng giống nguồn thịt bò chất lượng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững nghề ni bị thịt, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 phê duyệt Chương trình phát triển giống bò thịt địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016–2020, tầm nhìn đến 2030: Trong đó, tiếp tục lựa chọn đàn bò lai Sind, bò lai hướng thịt có khối lượng thể từ 280 kg trở lên bị sữa có suất sữa thấp (< 5.000 kg/con/chu kỳ 305 ngày) khả sinh sản tốt (đã bình tuyển, bấm số tai, lập lý lịch cá thể) để gieo tinh dòng tinh bò thịt cao sản chuyên dụng thịt Brahman, Droughtmaster, Red Angus, BBB Hướng phát triển chăn ni bị thịt lai giống ngoại địa bàn TP.HCM, gồm: Đến năm 2020, tổng đàn bò thịt cao sản địa bàn Thành phố 30.000 con, đàn bị đạt 30% tổng đàn bò thịt với tiêu kỹ thuật khối lượng trưởng thành đạt 300–350 kg/con, tỉ lệ thịt xẻ 50–55% Hàng năm, cung ứng 10.000 thịt bò 7.000 bò giống cho người chăn nuôi địa bàn thành phố tỉnh Năm 2030, phấn đấu tổng đàn bò thịt cao sản địa bàn Thành phố đạt 40.000 con, tăng tiêu kỹ thuật khối lượng trưởng thành đạt 350400 kg/con, tỉ lệ thịt xẻ 55–60% Cung ứng 15.000 thịt bò hơi, 10.000 bò giống đáp ứng 20% liều tinh bò thịt cao sản cho người chăn nuôi thành phố tỉnh Hình thành chuỗi liên kết sản xuất xây dựng thương hiệu giống bị thịt Thành phố Hồ Chí Minh Chương trình phát triển giống bị thịt UBND TP.HCM mang đến lợi ích cho người chăn ni? a) Hỗ trợ dịng tinh bị thịt cao sản như: BBB, Red Angus, Brahman, Droughtmaster (Do Trung tâm Giống trồng, vật nuôi thủy sản thực hiện) Nơng hộ tham gia chương trình hỗ trợ: - Miễn phí 02 liều tinh/1 bị dẫn tinh viên đến tận nhà phối tinh cho bò chủ nhà phát lên giống thời điểm - Nông hộ trả tiền công khám thai bị cho dẫn tinh viên Tuy nhiên, nơng hộ chịu trách nhiệm tốn cơng gieo tinh cho dẫn tinh viên Mọi nơng hộ chăn ni bị có nhu cầu đăng ký tham gia Chương trình phát triển giống bị thịt, liên hệ với Hội Nơng dân địa phương để đăng ký số lượng bò nhu cầu hỗ trợ dòng tinh bò thịt cao sản Địa liên hệ để hỗ trợ: - Trung tâm Giống trồng, vật nuôi thủy sản: số 4A181, ấp 4, đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM Điện thoại: (028)37.685.374 - Chi cục Chăn nuôi Thú y: số 151, đường Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, TP.HCM Điện thoại: (028)38.536.132 – (028)38.536.133 + Trạm CNTY huyện Củ Chi: (028)38.920.342 + Trạm CNTY huyện Hóc Mơn: (028)37.182.468 + Trạm CNTY huyện Bình Chánh: (028)37.602.220 - Cơng ty TNHH MTV Bị sữa TP.HCM: xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM Điện thoại: (028)37.941.489 b) Hỗ trợ vật tư (Do Trung tâm Khuyến nông TP.HCM thực hiện): - Nông hộ chăn nuôi bị đăng ký tham gia thực mơ hình trình diễn khuyến nơng “Chăn ni bị thịt lai giống ngoại” hỗ trợ cám công nghiệp theo định mức quy định; hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng, biện pháp phòng trị bệnh Được mời tham dự lớp tập huấn, hội thảo, tham quan học tập mơ hình chăn ni hiệu ngồi tỉnh - Đối với mơ hình trình diễn “Trồng cỏ thâm canh chất lượng cao”, nông hộ hỗ trợ 50% chi phí mua giống cỏ phân bón; hướng dẫn kỹ thuật trồng cỏ chế biến thức ăn chăn nuôi để đảm bảo đủ nguồn thức ăn thơ xanh cung cấp cho đàn bị Địa liên hệ để hỗ trợ: - Trung tâm Khuyến nơng Thành phố Hồ Chí Minh, Số 98 Trần Quang Khải - Phường Tân Định - Q - TP.HCM, điện thoại: 0283.9313016 (Phịng Kỹ thuật) - Trạm Khuyến nơng Củ Chi, Khu phố 4, Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, điện thoại: 0283.8921877 - Trạm Khuyến nơng Hóc Mơn, Ấp Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Mơn, điện thoại: 0283.7132589 - Trạm Khuyến nơng Bình Chánh - Bình Tân, B3/7A Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, điện thoại: 0283.7602274 PHẦN CÔNG TÁC GIỐNG VÀ CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN BỊ CÁI NỀN Tại chọn giống bị thịt lai ngoại để ni TP.HCM? Hiện nay, bị thịt Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu bị lai Sind có tầm vóc nhỏ khoảng 220–300 kg trưởng thành, tỉ lệ thịt tinh khoảng 30% bò đực lai HF có khối lượng thể lớn chất lượng thịt nhão, khơng thơm ngon giống bị thịt chun dụng Tuy nhiên, nhập trực tiếp giống bò thịt cao sản ni khơng khả thi đa số giống bị thịt cao sản có nguồn gốc vùng khí hậu ơn đới, bị: BBB, Red Angus Vì vậy, để phát triển giống bị thịt đạt suất, chất lượng cao tốt dùng dòng tinh bò thịt cao sản cho phối với giống bò địa phương bò lai Sind bò lai HF phương pháp gieo tinh nhân tạo, hệ bê lai tạo vừa mang ưu điểm giống bò địa phương khả thích nghi tốt với điều kiện khí hậu chăm sóc ni dưỡng, đồng thời phát huy ưu điểm giống bò thịt cao sản Cụ thể, qua thực mơ hình trình diễn khuyến nơng “Chăn ni bị thịt lai giống ngoại” ghi nhận kết sau: Bê lai F1 (lai Sind x BBB): sơ sinh (28 kg/con); 06 tháng tuổi (165 kg/ con); 12 tháng tuổi (334 kg/con); 15 tháng tuổi (385 kg/con); 19 tháng tuổi (503 kg/con) Bê lai F1 (lai Sind x Red Angus): sơ sinh (25 kg/con); 06 tháng tuổi (162 kg/con); 12 tháng tuổi (331 kg/con) Bê lai F1 (HF x BBB): sơ sinh (30 kg/con); 06 tháng tuổi (193 kg/con); 15 tháng tuổi (422 kg/con) Bê lai F1 (HF x Red Angus): sơ sinh (27 kg/con); 06 tháng tuổi (187 kg/ con); 12 tháng tuổi (364 kg/con) Tại phải áp dụng phương pháp gieo tinh nhân tạo cho bò? Cho biết lợi ích phương pháp này? Các giống bò chuyên dụng thịt có đặc điểm bật tỷ lệ thịt xẻ tỷ lệ thịt tinh cao, tăng trọng nhanh, tầm vóc lớn, nhập nội bị để ni với quy mơ lớn gặp nhiều khó khăn sau: - Tiền nhập bò cao - Bò có yêu cầu cao chuồng trại, chăm sóc ni dưỡng nên khơng thích hợp với điều kiện chăn ni nơng hộ - Khó thích nghi với điều kiện khí hậu nóng ẩm nhiệt đới khả chống chịu bệnh tật Do đó, để cải thiện chất lượng giống bò thịt địa phương, tốt nông hộ cần áp dụng phương pháp gieo tinh nhân tạo cách sử dụng dòng tinh bò chuyên dụng thịt phối cho bò lai Sind lai HF vì: - Khắc phục chênh lệch tầm vóc thể truyền giống - Khai thác tối đa tiềm di truyền đực giống chuyên thịt tốt chọn lọc - Tránh bệnh lây lan qua đường sinh dục - Hạn chế tình trạng đồng huyết Cho biết tiêu chí lựa chọn bị để gieo tinh nhân tạo với dòng tinh bò thịt cao sản? - Đối với bò lai Sind: Đây giống bò lai tạo giống bị Sind có nguồn gốc từ Pakistan với giống bị vàng địa phương Bị có lơng màu vàng hay vàng cánh gián, có u yếm phát triển Bị có khối lượng 250–300 kg, bê sơ sinh nặng 17–19 kg Sản lượng sữa bình quân 1200–1500 kg/chu kỳ Tỷ lệ béo sữa cao 5,1–5,5% Khoảng cách 02 lứa đẻ 13 tháng Tỷ lệ thịt xẻ đạt thấp khoảng 45% Bò lai Sind Để lựa chọn bò lai Sind làm cho gieo tinh nhân tạo với dòng tinh bò thịt cao sản phải chọn bò lai Sind đẻ từ lứa thứ 02 trở lên Trong đó: + Bị có trọng lượng từ 250–300 kg: sử dụng dòng tinh bị Brahman, Droughtmaster để phối giống + Bị có trọng lượng từ 300 kg trở lên: cho phối với dịng tinh bị BBB, Red Angus Khuyến cáo: Nơng hộ nên sử dụng dòng tinh bò thịt cao sản BBB, Red Angus, Droughtmaster, Brahman phối giống 70% tổng đàn bị lai Sind có chuồng, 30% đàn lại nên sử dụng dòng tinh bò Sind để phối giống nhằm trì ổn định đàn bò nền, kể bò đạt trọng lượng để phối giống với dòng tinh bò thịt cao sản - Đối với bò lai HF: Đặc điểm bò lai HF: Là giống bò đựơc lai tạo bò lai Sind với tinh bò Holstein Friesian Dựa vào màu sắc lông để nhận biết tỉ lệ máu lai bị lai F1 thường có màu lơng đen tuyền, bị lai F2 màu lơng lang trắng đen (màu trắng hơn), bị lai F3 màu lông lang trắng đen (màu trắng nhiều hơn) Các bị lai thích nghi với điều kiện mơi trường chăn nuôi Việt Nam Trọng lượng khoảng 350–400 kg Bị có tỉ lệ máu lai sức đề kháng, khả thích nghi chống chịu bệnh tốt, bị F1 có sức chịu đựng nhiệt độ nóng ẩm tốt bị F2, F3, F4 Để lựa chọn bò lai HF làm bò nền, nơng hộ nên chọn bị có śt sữa thấp 5.000 kg/con/chu kỳ 305 ngày khả sinh sản tốt cho phối tinh bò BBB, Red Angus, Brahman, Droughtmaster để tạo lai hướng thịt có suất cao Lưu ý: Đối với dịng tinh bị BBB, nơng hộ nên sử dụng lai F1 để nuôi thịt, không nên giữ lại lai F1 làm tiếp tục nhân giống để tránh bị đẻ khó Các dịng tinh bị thịt cao sản chọn lọc để hỗ trợ cho người chăn ni? Bị Red Brahman: Là giống bị nhiệt đới lai tạo Mỹ, nuôi phổ biến hầu nhiệt đới cận nhiệt đới Bị có lơng màu nâu đỏ, hệ phát triển, tai to cụp xuống, u vai to; Trọng lượng bê sơ sinh 23–24 kg Bò đực trưởng thành đạt 600–850 kg, bò cái nặng 450–630 kg Tỷ lệ thịt xẻ 52–58% Bò đực Red Brahman Bò Red Angus: Có nguồn gốc từ Anh, lơng màu nâu đỏ, thường khơng có sừng, bệnh tật thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nước ta Trọng lượng bê sơ sinh 24–30 kg; Khả tăng trọng khoảng 1.000 gr/ ngày Con đực trưởng thành nặng đến 1.000 kg tỷ lệ thịt xẻ khoảng 70% Bê lai F1 (lai HF x Red Angus) Bò Droughtmaster: Nguồn gốc từ Úc, thân hình dài, yếm tương đối phát triển, lơng ngắn, màu đỏ nhạt đậm; có sừng khơng sừng Bị có tính thích nghi tốt, kháng bệnh ve tốt Trọng lượng bò trưởng thành 650–800 kg, bò đực 750–1.000 kg Tỷ lệ thịt xẻ đạt 60% Bò đực Droughtmaster Bò BBB (Blanc - Blue - Belgium): Nguồn gốc Bỉ, có màu lông chủ yếu trắng, trắng loang xanh xám, bắp phát triển mông đùi sau Bị đực trưởng thành có khối lượng thể 1.100–1.200 kg, bò 700–750 kg Khả tăng trọng khoảng 1.300 gr/ngày Tỷ lệ thịt xẻ 70% Bò đực BBB Bê đực lai F1 (lai Sind x Brahman) Bò đực Red Angus Bê lai F1 (HF x BBB) Bê đực lai F1 (lai Sind x BBB) Bê đực lai F1 (lai Sind x Red Angus) PHẦN CHUỒNG TRẠI VÀ CHĂM SĨC NI DƯỠNG Chuồng trại ni bị thịt đạt u cầu? Mục đích làm chuồng ni bị để bị sống mơi trường tốt so với sống ngồi tự nhiên, tránh khí hậu thời tiết khắc nghiệt mưa, nắng, nóng, gió mạnh, để người chăn ni dễ dàng chăm sóc, quản lí ni dưỡng theo khoa học, giữ gìn sức khỏe cho bị, vệ sinh sản phẩm vệ sinh mơi trường Kết mong đợi bò khỏe mạnh, ăn nhiều cho suất cao, người chăn nuôi thu lợi nhuận cao từ đàn bò Bò thịt lai giống ngoại có suất cao bị địa phương Những giống bị có phần nguồn gốc ơn đới khơng thích hợp với mơi trường nóng ẩm độ cao nước ta, chuồng trại chúng đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, phải thỏa mãn u cầu thơng thống mát mẻ Hiện nay, có nhiều trại bị thịt quy mơ khác thiết kế chuồng ni bị sáng tạo đáp ứng yêu cầu trại bò thịt, nên khơng có hình mẫu tốt hay nhất, yêu cầu bò phải sống điều kiện thoải mái nhất, an tồn Với điều kiện khí hậu TP.HCM nóng ẩm quanh năm, nhiệt độ cao vào tháng từ 37–39oC, thấp tháng 12 khoảng 25–27oC; độ ẩm khơng khí trung bình năm dao động từ 76–78% Với điều kiện khí hậu trên, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cần diện tích tối thiểu cho 01 bị thịt 03 m2, chuồng khơng trơn trượt bị có trọng lượng lớn dễ bị ngã dẫn đến gãy, què chân khó điều trị làm giảm hiệu chăn ni, nhiên cần cải tạo chiều cao mái chuồng tối thiểu 03 m Các hộ chăn ni bị thịt ni quy mô trang trại yêu cầu chuồng nuôi thiết phải đáp ứng điều kiện sau: - Chuồng phải xây dựng đất cao chuồng cao mặt đất tối thiểu 20 cm, dễ thoát nước, không bị ngập nước trời mưa Nên làm chuồng theo hướng Đông Bắc để tránh ánh nắng chiều chiếu trực tiếp vào chuồng bò Mái chuồng cao tối thiểu 3,5 m, tốt sử dụng vật liệu cách nhiệt để chống nóng hiệu - Nền chuồng phải có độ nhám, khơng trơn láng để tránh gây thương tổn cho bị Nền có độ dốc 2–2,5% phía nước - Chuồng trại bố trí cho thuận lợi việc cung cấp thức ăn, nước uống thu dọn phân, nước thải, thức ăn dư thừa - Phải đảm bảo đủ diện tích cho hoạt động hàng ngày đàn bò ăn, uống, nghỉ ngơi, lại Cụ thể: + Đối với bò trưởng thành: Máng ăn nên xây gạch, láng xi-măng, không xây máng ăn sâu dễ gây tồn đọng thức ăn khó vệ sinh Các góc máng ăn phải trơn nhẵn, đáy máng phải dốc có lỗ thoát nước cuối để thuận tiện cho việc vệ sinh máng Nếu xây máng ăn chuồng kích thước máng ăn rộng 80 cm; cao mặt ngồi 50 cm; cao mặt 25 cm Mỗi bị có 60–75 cm chiều dài máng ăn Máng uống: tốt nông hộ nên sử dụng máng uống tự động để đảm bảo cung cấp đủ nước cho nhu cầu hàng ngày bị Nếu ni thả tự chuồng phải xây máng uống phải đảm bảo đủ lượng nước cho bị uống tự Diện tích chuồng ni trung bình m²/con Mỗi bị có m² mái lợp, cịn lại sân bê tơng khơng cần mái che Ơ bị nằm: rộng 90–95 cm; dài 150–160 cm; cao chắn: 105–110 cm, dài chắn 1,0–1,05 m + Đối với bê sơ sinh: Nên nuôi cũi Kích thước cũi bê dài 1,2 m x rộng 0,9 m x cao 0,9 m, sàn cao cách mặt 30 cm + Đối với bê sau cai sữa: diện tích chuồng sân chơi tối thiểu m²/ Máng ăn: rộng 25 cm, sâu 15 cm, đáy máng ăn cao chuồng 30 cm, chiều dài máng ăn 60 cm/bê Trồng nhiều tán xung quanh chuồng bò để làm giảm nhiệt độ vào mùa hè Trồng tạo bóng mát xung quanh chuồng ni Các kiểu chuồng ni áp dụng chăn ni bị thịt? - Kiểu chuồng cải tạo: Tùy điều kiện kinh tế nơng hộ chăn ni bị sữa muốn chuyển sang ni bị thịt lai giống ngoại cải tạo chuồng ni bị sữa hữu theo hướng tiết kiệm chi phí chuồng có mái che mưa nắng mà khơng có tường bao quanh, có xây máng ăn máng uống chuồng Kiểu chuồng phù hợp với nơi có đồng bãi chăn thả rộng rãi uống cần che nắng Khi nhiệt độ khơng khí 33oC, bị uống nước nhiều gấp đôi so với nhiệt độ 20oC Vì vậy, cải tạo chuồng ni thống mát, cung cấp thức ăn cho bò theo phần TMR, cho bò uống nước đầy đủ, tốt sử dụng máng uống tự động cho bò uống nước tự ngày Cho biết cách chăm sóc, ni dưỡng bị sinh sản? Kiểu chuồng cải tạo từ chuồng ni bị sữa nơng hộ huyện Củ Chi - Kiểu chuồng hai dãy: Có thể bố trí lối dãy chuồng Máng ăn máng uống xây dọc theo lối Đây kiểu chuồng thích hợp với quy mơ chăn ni trang trại Kiểu chuồng có ưu điểm tiết kiệm diện tích xây dựng, chứa nhiều đầu đơn vị diện tích - Kiểu chuồng dãy: Thích hợp cho quy mơ trung bình nhỏ nơng hộ Ưu điểm kiểu chuồng tận dụng, tiết kiệm nguyên vật liệu để làm chuồng (có thể tận dụng chuồng ni heo cải tạo thành chuồng ni bị thịt lai giống ngoại) Kiểu chuồng bố trí lối cho bị ăn phía trước Máng ăn máng uống xây dọc theo lối Kiểu chuồng dãy Kiểu chuồng dãy Cho biết cách làm giảm stress nhiệt đàn bị thịt? Hiện nay, chưa có nhiều nghiên cứu stress nhiệt đàn bò thịt lai ngoại TP.HCM nghiên cứu bước đầu cho thấy đàn bị thịt lai ngoại có khả phát triển tốt khí hậu vùng Đơng Nam Bộ Tuy nhiên, để đàn bò thịt lai phát triển tốt thành phố người chăn nuôi cần nắm đặc điểm sau: Khí hậu vào mùa khơ thành phố dễ xảy tượng stress nhiệt làm giảm sức đề kháng vật ni Người ni khắc phục tượng cách cung cấp nước đầy đủ cho bị, tạo thơng thống cho chuồng trại Nhiệt độ khơng khí mùa hè lên cao, 50 kg thể trọng bị cần cho uống 08 lít nước, tốt nên cho bò uống nước lạnh bồn chứa nước, máng 10 Bò mang thai từ 274–290 ngày Ngày sinh dự kiến ngày phối giống lần cuối cộng thêm 09 tháng 05 ngày Bị sinh sớm 05 ngày muộn 10 ngày Bị sinh có biểu sau: - 01 tuần trước sinh bầu vú từ từ căng lên - 1–3 ngày trước sinh âm hộ chảy dịch nhờn đặc màu trắng - Vào ngày sinh, dây chằng hai bên lõm sâu xuống Bị trước ngày sinh dự kiến tuần cần đưa đến chuồng chờ sinh tách biệt với đàn Chuồng chờ sinh phải n tĩnh, khơ ráo, có lót rơm khơ Bị mẹ trước đưa vào chuồng chờ sinh tắm rửa Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ xô đựng nước, xà bông, lọ nhỏ đựng thuốc sát trùng rốn (cồn iod 2%), khăn sạch, Bị sinh bình thường túi nước ối âm hộ Túi nước ối vỡ, nhìn thấy hai móng chân trước mũi thai trước Thời gian sinh khơng q Có thể lau khơ bê cách cho bị mẹ liếm dùng rơm chà nhớt cịn lại bê, dùng khăn lau khô lại lần Nhúng cuống rốn vào dung dịch thuốc sát trùng (không cắt cuống rốn), sau đưa bê vào nơi ấm kín gió, lót ổ rơm cho bê nằm Sau đẻ 1–2 cho bê bú sữa đầu Những bê yếu, cần trợ giúp để bê bú sữa đầu sớm tốt Cho bê bú tối thiểu 04 lần 24 đầu sau sinh Việc bú bê cịn kích thích hoạt động tử cung làm thai nhanh Theo dõi thai ra, bình thường thai vịng 12 sau sinh Sau 24 chưa cần phải nhờ thú y theo dõi Lưu ý: Sau sinh bò mẹ tiếp tục thải dịch màu đỏ kéo dài tới 02 tuần sau dừng Tháng trước sinh bò mẹ cho ăn thêm thức ăn tinh Tuần cuối gần ngày sinh số lượng thức ăn tinh khoảng 01 kg/bò Tuần đầu sau sinh cần cho bò mẹ ăn thức ăn nhẹ dễ tiêu cám gạo, rỉ mật cỏ xanh non Sau tuần tăng từ từ loại thức ăn khác Trong giai đoạn bị mẹ ni con, trung bình bị mẹ tiết từ 4–5 kg sữa ngày Vì thức ăn cho bị mẹ ngồi dinh dưỡng trì cần cộng thêm dinh dưỡng cho sản xuất sữa ni Ln có đủ nước cho bị mẹ uống tự 11 Bảng 1: Khẩu phần ăn bị sinh sản lai Sind có trọng lượng bình quân 280 kg Cỏ xanh (kg) Rỉ mật đường (kg) 01 tháng trước sinh 0,5 24 0,5 05 tháng nuôi 1,5 24 0,5 01 tháng trước cai sữa bê 0,5 24 0,5 24 0,5 Giai đoạn Bị cạn sữa Cám cơng nghiệp (kg) * Một số lưu ý Trường hợp tư bê bình thường: tốt bò mẹ sinh tự nhiên Nếu cần thiết phải hỗ trợ dùng dây thừng cột vào 02 chân bê kéo theo nhịp rặn bị mẹ Kéo chếch xuống phía theo chiều dốc mông, không kéo thẳng theo hướng chếch lên Không kéo mạnh làm lộn tử cung, nguy hiểm Nhờ thú y can thiệp bê có biểu sinh khó sau: - Bị rặn đẻ mà khơng nhìn thấy bọc nước ối; - Đã vỡ bọc nước ối mà sau 02 chưa thấy bê sinh ra; - Từ bê xuất 30 phút sau bê chưa sinh hồn tồn, bị mẹ lộ rõ vẻ đau đớn, mệt mỏi; - Tư bê sinh không bình thường đàn bị lai Do đó, chăm sóc ni dưỡng tốt phát huy hết tiềm giống bị thịt lai cao sản, muốn vậy, nơng hộ chăn nuôi phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật sau: Giai đoạn sơ sinh đến cai sữa: Sau sinh phải móc hết nhớt bẩn miệng, mũi bê Có thể để bị mẹ liếm dùng khăn, rơm khơ mềm lau tồn thể bê Nhúng cuống rốn bê vào dung dịch thuốc sát trùng, sau đưa bê vào nơi kín gió, lót ổ rơm cho bê nằm Trong 10 ngày đầu sau sinh nên cho bê vận động ánh nắng mặt trời để tăng tỷ lệ tiêu hóa hấp thu canxi tránh bệnh còi xương Giai đoạn từ sau cai sữa đến 12 tháng tuổi: Chuồng nuôi phải đảm bảo thơng thống chuồng khơng trơn trợt q nhám; nước tốt để chuồng trại ln khơ ráo, Tùy điều kiện chăn nuôi, tốt không nên cầm cột để bê vận động tự chuồng Giai đoạn bê từ 13 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi: Giai đoạn nhiều bê lên giống lần đầu, tiến hành chọn lọc giữ lại làm bê đạt trọng lượng thể 70% trọng lượng lúc trưởng thành Tốt cho phối giống bê lai 17–18 tháng tuổi để đảm bảo hiệu thụ tinh cao Phải đảm bảo có đầy đủ nước cho bê uống tự Giai đoạn ni dưỡng bị vỗ béo: Chuồng ni bị vỗ béo phải đảm bảo thống mát, Ni nhốt bị chuồng cung cấp thức ăn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng Xác định trọng lượng bò hàng tháng thước dây chuyên dụng để kịp thời điều chỉnh phần thức ăn phù hợp Phải tẩy giun sán cho bò trước đưa vào vỗ béo Cho bê ăn phần để đảm bảo phát triển tốt? Tư bê không bình thường Trợ sức cho bị đẻ Thơng thường, vòng 12 sau sinh thai tống hoàn toàn Nếu Sau 24 chưa cần phải nhờ thú y theo dõi Cách chăm sóc bê theo giai đoạn phát triển nào? Thực tế cho thấy chăn ni bị thịt lai giống ngoại chưa đạt hiệu cao mong muốn, nguyên nhân chủ yếu phần thức ăn cung cấp cho nhu cầu hàng ngày đàn bị chưa người chăn ni quan tâm mức Điều ảnh hưởng lớn đến tốc độ sinh trưởng phát triển 12 Muốn bò thịt tăng trọng nhanh phải đảm bảo phần thức ăn cung cấp hàng ngày phù hợp với nhu cầu dựa thực liệu sẳn có địa phương, theo mùa vụ để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu Người chăn ni áp dụng phần sau: Giai đoạn bê sơ sinh đến cai sữa Bê cần bú sữa đầu sớm tốt, chậm 1–1,5 sau sinh sữa đầu chứa nhiều kháng thể, làm tăng sức đề kháng cho bê Sau 02 tuần tuổi tập cho bê ăn cám cơng nghiệp Sau 01 tháng tuổi cho bê ăn cỏ tươi (nếu cỏ non phải phơi tái trước cho bê ăn) Sau 03 tháng tuổi giảm số lần bú sữa mẹ, cho bê bú lần/ngày, sử dụng sữa thay cho bê uống Sau 05 tháng tuổi cai sữa cho bê Nhu cầu nước bê sau 01 tháng tuổi từ 5–10 lít ngày 13 Bảng 2: Khẩu phần cho bê giai đoạn từ sơ sinh đến tháng tuổi Ngày tuổi Tháng tuổi Khẩu phần (kg/con/ngày) Trọng lượng thể (kg) Cỏ tươi Cám công nghiệp Premix vitamin khoáng Bảng 4: Khẩu phần ăn giai đoạn bê từ 13 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi Tổng cộng Ghi Trọng lượng thể (kg) Khẩu phần (kg/con/ngày) Cỏ tươi Rơm khơ Xác mì Cám cơng nghiệp Urê Premix vitamin khoáng Muối Tổng cộng 13 320 27 1,5 7,5 02 0,05 0,04 0,3 38,39 Sơ sinh - 30 30 - 55 - 0,1 0,01 0,11 Bú sữa tự 14 350 28 1,5 09 02 0,05 0,04 0,3 40,89 31 - 60 60 - 75 1,5 0,5 0,02 2,02 Bú sữa tự 15 380 30 1,5 9,5 2,5 0,03 0,04 0,4 43,97 61 - 90 80 - 100 2,5 01 0,02 3,52 Bú sữa tự 16 410 30 1,3 10 3,5 0,04 0,5 45,34 91 - 120 105 - 125 06 1,5 0,02 7,52 Bú sữa lần/ngày 17 32 1,5 12 3,5 0,04 0,6 49,64 121 - 150 10 440 130 - 150 1,5 0,02 11,52 Bú sữa lần/ngày 18 470 33 1,5 12 04 0,04 0,4 50,94 Giai đoạn từ 06 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi Bảng 3: Khẩu phần cho bê từ 06 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi Tháng tuổi Trọng lượng thể (kg) Khẩu phần (kg/con/ngày) Cỏ tươi Rơm khơ Xác mì Cám cơng nghiệp Urê Premix vitamin khoáng Muối Tổng cộng 18 01 03 1,5 0,03 0,04 0,2 23,77 0,04 0,2 25,77 06 170 07 190 19 01 04 1,5 0,03 08 210 19 01 05 1,5 0,02 0,04 0,3 26,86 09 230 21 01 06 1,5 0,02 0,04 0,3 29,86 10 250 23 01 07 1,5 0,03 0,04 0,3 32,87 11 270 24 1,5 06 02 0,05 0,04 0,4 33,99 12 290 26 1,5 6,5 02 0,05 0,04 0,3 36,39 Trong giai đoạn 10–12 tháng tuổi, nhiều bê thành thục tính Vì phải ni tách riêng bê đực khỏi đàn thiến bê đực để bê tăng trọng nhanh Giai đoạn từ 13 tháng đến 18 tháng tuổi Giai đoạn ni vỗ béo: Mục đích ni vỗ béo rút ngắn thời gian ni, bị đạt tăng trọng cao thời gian ngắn để nâng cao hiệu kinh tế Thời gian nuôi vỗ béo kéo dài khoảng 60–90 ngày, giai đoạn phần cần có tỷ lệ thức ăn tinh cao, nên nuôi nhốt cung cấp thức ăn, nước uống chuồng - Có thể bổ sung rỉ mật đường vào phần với lượng khoảng 20–30% so với lượng thức ăn tinh suốt giai đoạn vỗ béo bò - Đảm bảo nước uống đầy đủ cho bò thời gian vỗ béo Bảng 5: Khẩu phần thức ăn bò vỗ béo (giai đoạn từ 19-21 tháng tuổi) Trọng lượng thể (kg) Khẩu phần (kg/con/ngày) Cỏ tươi Rơm khô Xác mì Cám cơng nghiệp Premix vitamin khống Muối Tổng cộng 510 33 02 13 4,5 0,04 0,4 52,94 540 38 02 14 4,5 0,04 0,4 58,94 580 40 02 14 4,5 0,04 0,4 60,94 Giai đoạn sử dụng thức ăn thô xanh là chủ yếu Có thể nuôi chăn thả kết hợp bổ sung thức ăn tại chuồng nuôi 14 15 Cho biết cách xác định trọng lượng bị? Thơng thường bị có trọng lượng lớn nhu cầu dinh dưỡng lớn ngược lại Vì vậy, xác định trọng lượng bị thịt việc làm cần thiết để làm sở tổ hợp phần thức ăn, từ xây dựng phần ăn cho bò thịt đáp ứng nhu cầu, tiết kiệm chi phí nhằm đạt hiệu chăn ni cao Để xác định trọng lượng bị thực theo cách sau: - Cách 1: Sử dụng thước dây đo trọng lượng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam (ký hiệu: ILRI–IAS– L1): Đo chu vi vịng ngực, chổ tiếp giáp phía sau xương bả vai 02 chân trước bò để biết trọng lượng thực tế bò Những loại thức ăn phù hợp cho chăn ni bị thịt? Bị thịt động vật nhai lại, dày có 04 túi, có khả tiêu hóa sử dụng nhiều loại thức ăn khác Nhìn chung, thức ăn bị thịt rẻ tiền, dễ tìm chia thành 03 nhóm chính, gồm: thức ăn thơ, thức ăn tinh thức ăn bổ sung - Thức ăn thô: loại thức ăn có khối lượng lớn hàm lượng chất dinh dưỡng 01 kg thức ăn nhỏ, bao gồm nhóm: + Thức ăn xanh: loại thức ăn chứa nhiều nước, dễ tiêu hóa, gồm: cỏ trồng, cỏ tự nhiên, vỏ mía, thân bắp… cho bị ăn dạng thu cắt hay chăn thả Có thể ủ chua thức ăn xanh trước cho bò ăn để kích thích tiêu hóa, tăng lượng ăn vào Trong đó, 01 kg cỏ tươi thay 01 kg bắp ủ chua Thước dây đo trọng lượng bị - Cách 2: Áp dụng cơng thức tính trọng lượng bò Trọng lượng bò (P)= Vòng ngực (m) x vòng ngực (m) x dài thân chéo (m) x 88,4 Trong đó: - Trọng lượng (P) tính Kg - Vòng ngực đo thước dây - Dài thân chéo đo thước dây thước gậy tính theo đơn vị mét (m) Đo dài thân chéo vòng ngực bị 16 Bắp ủ chua + Cỏ khơ rơm lúa: cho ăn trực tiếp ủ với urê trước cho bò ăn để tăng thêm chất lượng thức ăn Trong đó, 01 kg cỏ khơ thay 4–5 kg cỏ tươi; 01 kg rơm khô (không ủ) thay 05 kg cỏ tươi - Thức ăn tinh: bao gồm xác mì, cám cơng nghiệp, xác đậu nành, bánh dầu phộng,…Trong đó, 01 kg cám cơng nghiệp thay 06 kg xác mì 07 kg xác đậu nành 03 kg xác mì + 3,5 kg xác đậu nành; 01 kg bánh dầu vải thay 750 gr bánh dầu phộng; 01 kg bánh dầu phộng thay 02 kg bánh dầu dừa - Thức ăn bổ sung: + Urê hỗn hợp khoáng - vitamin Tuy nhiên, sử dụng urê cho bò trưởng thành, khơng dùng cho bê, cỏ chúng chưa phát triển hồn chỉnh Phải tập cho bị ăn urê vòng 5–10 ngày Khi cho ăn phải chia urê làm nhiều bữa ngày, lần Nên trộn với thức ăn khác (rỉ mật đường) bị ăn, tuyệt đối khơng hịa urê vào nước cho bị uống Cung cấp khống cách sử dụng đá liếm cho bò + Rỉ mật đường nên bổ sung khoảng 1–2 kg/con/ngày Không nên ăn 02 kg rỉ mật nhuận trường gây tiêu chảy 17 Có cần thiết phải ni bị thịt phần thức ăn hỗn hợp hồn chỉnh (TMR)? Để đảm bảo bị thịt lai giống ngoại tăng trọng nhanh, sức đề kháng cao, hạn chế bệnh tật, rút ngắn thời gian nuôi tăng hiệu kinh tế, nơng hộ nên cho bị ăn theo phần thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) TMR (Total Mixed Ration) loại phần cân dinh dưỡng trộn lẫn nhóm thức ăn tinh, thức ăn thô thức ăn bổ sung theo tỷ lệ định Sau phối trộn, đem hỗn hợp cho bò ăn Phương thức cho ăn đảm bảo lúc bò ăn loại thức ăn khác nhau, giúp sử dụng hiệu lượng thức ăn ăn vào Ưu điểm cách cho ăn theo TMR: - Trộn lẫn nhiều loại thức ăn phần, khắc phục tình trạng bị lựa chọn loại thức ăn mà chúng khơng ưa thích - Khẩu phần cân đối chất dinh dưỡng, giúp bò tăng khả hấp thụ, giảm nguy gây xáo trộn tiêu hóa, giảm tỷ lệ mắc bệnh đường tiêu hóa, bệnh chân móng bị - Ni bị TMR ta dễ dàng xác định xác lượng chất khơ phần mà bị ăn vào Từ đó, kiểm sốt, quản lý cách cho ăn; phần ăn thích hợp Ưu điểm thức ăn ủ chua: Làm tăng độ ngon miệng gia súc, tăng khả tiêu hóa, hấp thu tốt so với thức ăn chưa ủ phương pháp giúp dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc thừa không ăn hết thiếu tính thời vụ bắp, cỏ chăn ni… giúp đảm bảo đáp ứng nhu cầu quanh năm nguồn cung cấp thức ăn 11 Cho biết cách ủ chua men vi sinh? Hiện nay, ủ chua cách cũ thời gian ủ từ 45 đến 60 ngày sử dụng được, việc khơng khuyến khích hộ áp dụng Vì vậy, Trung tâm Khuyến nông giới thiệu cho người chăn nuôi phương pháp ủ chua men vi sinh, nhằm rút ngắn thời gian ủ dễ áp dụng chăn nuôi nông hộ Có 02 loại men ủ thị trường người chăn nuôi sử dụng, gồm dạng bột dạng nước Trong đó, dịng vi sinh tuyển chọn an toàn bao gồm Lactobacillus, Saccharomyces, Bacillus Cách ủ chua cỏ hay thân bắp chế phẩm BIO–PT1: 10 Thức ăn ủ chua gì? Ưu điểm loại thức ăn này? Theo ước tính, lượng thức ăn thô xanh đáp ứng 60% nhu cầu chăn ni gia súc Thành phố Hồ Chí Minh, điều đồng nghĩa với việc gia súc thành phố không đủ lượng thức ăn thô xanh Nếu bù đắp lượng thức ăn thô xanh bị thiếu cách mua địa phương lân cận, chi phí vận chuyển cao, thức ăn thơ xanh phải mua bổ sung hàng ngày, nhập với số lượng nhiều khơng thể dự trữ lâu dẫn đến lãng phí Nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ thức ăn, tăng giá trị dinh dưỡng kích thích tiêu hóa cho gia súc, người chăn ni áp dụng phương pháp ủ chua cỏ, bắp lượng thay lên đến 1/2 thức ăn thơ xanh phần (tính theo vật chất khơ), việc cịn làm giảm thêm 08–10% chi phí thức ăn đảm bảo sản lượng chất lượng sữa Vậy thức ăn ủ chua gì? Thức ăn ủ chua trình ủ lên men hạn chế tối đa khơng khí (hay cịn gọi yếm khí) thực liệu cỏ, bắp, rơm, 18 19 - Công thức ủ: 600 kg cỏ hay thân bắp, 06 kg cám gạo, 1,5 kg muối ăn, 01 kg chế phẩm BIO–PT1 - Dụng cụ: dao máy cắt thân bắp, bao Jumbo túi nylon dày dẻo, cân đồng hồ loại 100 kg… - Các bước thực hiện: + Thu hoạch cỏ bắp, thường thu hoạch tươi nên cần đem phơi nắng để hàm lượng nước cỏ, bắp khoảng 65–70% Cắt cỏ thân bắp thành đoạn nhỏ khoảng 3–5 cm (độ dài khoảng 1,2 lóng tay đạt yêu cầu); + Trộn 01 kg BIO–PT1 với 06 kg cám gạo 1,5 kg muối Sau rắc hỗn hợp lên 600 kg cỏ thân bắp cách: Cho nguyên liệu cắt nhỏ vào túi nhựa dầy thành lớp, rắc chế phẩm cho xong nén chặt, làm đến hết nguyên liệu Sau buộc chặt miệng túi dây cao su, để nơi râm mát, tránh nước mưa chuột PHẦN PHÒNG VÀ TRỊ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN BÒ Làm để nhận biết tình trạng sức khỏe đàn bị? Tình trạng sức khỏe gia súc nhận biết nhờ quan sát số biểu sau: - Thể trạng: bị có vấn đề sức khỏe thường gầy ốm - Tư đứng: khơng bình thường biểu rõ ràng bị bị đau móng - Lơng: bị khỏe mạnh lơng phải mượt bóng Trong trường hợp thiếu máu, nhiễm ký sinh trùng, thiếu vitamin lông trở nên khơ khơng bóng - Niêm mạc: mắt, mũi, âm hộ phải có màu hồng đến đỏ phải ẩm Khi bò bệnh niêm mạc trở nên đỏ nhạt - Nhai lại: bò nằm nghỉ không nhai lại dấu hiệu xáo trộn tiêu hóa - Nhịp thở bình thường bị trưởng thành vào mùa nóng từ 30–70 lần/phút, bê khoảng 100 lần/phút - Thân nhiệt bình thường bò: 38,0–39,5oC; bê 39,5–40oC; bò bị sốt thân nhiệt cao giới hạn bình thường Trừ trường hợp bò bị stress nặng đứng nắng ngày nắng nóng Thân nhiệt đo cách đặt nhiệt kế vào trực tràng vài phút gắn chip vào âm đạo bò Cho biết biện pháp phịng bệnh hiệu chăn ni bị? Thời gian ủ chua khoảng 10–15 ngày sử dụng cho gia súc ăn Thức ăn ủ chua chất lượng tốt có màu vàng nâu đậm mùi chua nhẹ, khơng mốc - Cách sử dụng thức ăn ủ chua cho bò: Mỗi ngày lấy thức ăn ủ chua lần, buộc kín túi ủ sau lấy thức ăn Khi túi ủ mở cho ăn kéo dài thời gian 20 ngày Lượng thức ăn ủ chua cho bò: 5–7 kg/100 kg thể trọng/ngày Không nên cho gia súc ăn thức ăn ủ chua riêng mà cần trộn lẫn với loại thức ăn khác 20 Người chăn nuôi cần phải chủ động phịng bệnh cho đàn vật ni để nâng cao sức đề kháng, tiết kiệm chi phí thuốc thú y Cụ thể: * Phịng bệnh chăm sóc, ni dưỡng: - Nên mua bị từ sở chăn ni uy tín, vùng khơng có dịch bệnh nguy hiểm Chọn khỏe mạnh, không bệnh tật đã tiêm phòng đầy đủ theo quy định quan thú y - Bị mua phải ni cách ly theo dõi 02 đến 03 tuần Nếu khơng có biểu bệnh nhập chung đàn - Vệ sinh, quét dọn chuồng nuôi hàng ngày khơng có dịch bệnh, định kỳ 02 tuần sát trùng chuồng ni lần; Nếu có dịch bệnh xảy ra, phải thực sát trùng tuần 1–2 lần, dùng nước vôi 10% rắc vôi bột lên chuồng xung quanh chuồng - Sử dụng phần thức ăn cân đối nhu cầu dinh dưỡng Không chăn thả bị nơi sình lầy, đọng nước gần khu công nghiêp, gần cống, hố nước thải - Không bán chạy gia súc, không giết mổ ăn sản phẩm thịt bò mắc bệnh truyền nhiễm mà phải báo cho quan thú y để có biện pháp xử lý phù hợp - Tẩy giun sán lần đầu cho bê lúc 60–80 ngày tuổi, sau đó 06 tháng tẩy 01 lần 21 * Phòng bệnh cách tiêm vaccine: Để tránh thiệt hại kinh tế, biện pháp phòng bệnh hiệu là tiêm phòng cho 100% bê, bò các bệnh truyền nhiễm thường xảy như: tụ hút trùng, lở mờm long móng Lịch tiêm phịng hàng năm bò Tháng tiêm phòng Phòng bệnh lần lần lần Tụ huyết trùng 11 Lở mồm long móng 12 Tại bò tiêm vaccine phòng bệnh mắc bệnh? - Khơng tiêm phịng vaccine 100% đàn bị, bê chuồng Do vậy, số vật nuôi chưa tiêm phịng vật mang trùng thời tiết thay đổi sức đề kháng thể suy yếu bò phát bệnh - Đàn bò giai đoạn ủ bệnh tiêm vaccine vào làm bệnh bùng phát nhanh Ngồi ra, cho tiêm vaccine không đủ liều lượng; vaccine hết hạn sử dụng; chất lượng vaccine thấp bảo quản không cách, không nhiệt độ khuyến cáo nhà sản xuất Nguyên nhân, triệu chứng cách phòng bệnh tiêu chảy bê? Nguyên nhân: - Do ngộ độc thức ăn, nước uống: thức ăn bị ôi thiu, nhiễm loại nấm mốc độc, loại hóa chất thuốc trừ sâu, loại phân bón hóa học thuộc nhóm photpho hữu cơ, nhiễm kim loại nặng… thay đổi thức ăn đột ngột, thức ăn chứa nhiều nước - Do nhiễm vi khuẩn, đặc biệt nhóm vi khuẩn đường ruột: E.coli, Salmonella, họ vi khuẩn yếm khí Clostridium, họ cầu khuẩn Streptococcus - Do nhiễm loại virus: nhóm Rotavirus, Adenovirus, virus dịch tả trâu bị, virus viêm ruột bò - Do nhiễm ký sinh trùng: giun đũa bê nghé, giun xoăn múi khế, loại sán gan, sán cỏ, loại sán dây, cầu trùng - Do số nấm mốc có hại sản xuất, loại độc tố lẫn thức ăn, nước uống đường tiêu hóa gây viêm ruột dẫn đến tiêu chảy Triệu chứng: - Do tiêu chảy nước nên bê gầy cịm, ốm yếu, lơng xù, kèm theo biểu ăn ít, niêm mạc nhợt nhạt, tiêu chảy kéo dài thể suy nhược hồn tồn, bê run rẩy đứng khơng vững Nếu tiêu chảy nặng bị trụy tim dẫn 22 đến chết - Nếu nguyên nhân vi khuẩn, độc chất virus kế phát vi khuẩn dẫn đến nhiễm trùng huyết, nhiễm độc huyết chết Điều trị: - Nếu nguyên nhân thức ăn phải thay đổi thức ăn - Nếu nguyên nhân vi khuẩn phải dùng kháng sinh, hóa dược để tiêu diệt mầm bệnh, dùng hóa dược để tiêu diệt nấm mốc, diệt ký sinh trùng Đồng thời bổ sung nước, chất điện giải đường uống tiêu chảy nhẹ truyền tĩnh mạch dung dịch nước muối sinh lý 0,9%, dung dịch đường ưu trương 20%, uống dung dịch orezol Ngoài phải dùng chất kháng viêm Dexamethazon kết hợp với vitamin C, K, B1 để chống xuất huyết đường tiêu hóa nâng cao sức đề kháng thể bê Các loại kháng sinh thường dùng điều trị bệnh tiêu chảy: Tetracyclin, Neomycin, Colistin, Sulphamid, Trimethoprim, Enrofloxacin, Ampicillin, Amoxicyllin Cho biết cách phòng trị bệnh giun đũa bê? Nguyên nhân: Do loài giun tròn Neoascaris Vitulorum ký sinh tá tràng bê gây Bệnh lây lan qua đường tiêu hóa bê nuốt phải ấu trùng giun, lây truyền từ mẹ sang qua thai Triệu chứng: Bê tiêu phân sống, màu phân giống màu xi-măng nhạt, xù lông, bụng to, chậm lớn Điều trị: Dùng Piperazin cho uống; Levamisol tiêm bắp tiêm da Phịng bệnh: Định kỳ tẩy giun cho bê, chăm sóc nuôi dưỡng tốt để nâng cao sức đề kháng cho bê Nguyên nhân, triệu chứng cách phòng bệnh lở mồm long móng (LMLM)? Nguyên nhân: Bệnh loại siêu vi trùng gây nên Tốc độ lây lan nhanh, nên nơi có thú phát bệnh phát thành dịch Theo Tổ chức Thú y giới (OIE), bệnh dịch xếp bảng A (gồm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho chăn nuôi hạn chế thương mại động vật, sản phẩm động vật) 23 Triệu chứng: Bò sốt 3–6 ngày, nhiệt độ 40–41oC, ủ rũ, ăn uống kém, lông xù, miệng chảy nhiều nước bọt bọt bia; khóe miệng, nướu răng, viền móng chân lở lt, mưng mủ, bị lại khó khăn Phịng bệnh: Tiêm phòng vaccine Tụ huyết trùng theo liều lượng hướng dẫn nhà sản xuất Định kỳ vệ sinh, tiêu độc chuồng trại; chăm sóc ni dưỡng tốt; khơng chăn thả bò ngày trời mưa Cho biết biểu cách phòng trị bệnh tiên mao trùng? Nguyên nhân: Bò nhiễm bệnh chủ yếu qua đường máu thông qua tác nhân truyền bệnh loại ruồi trâu, mòng, chúng hút máu từ bò bệnh hút máu bò khỏe truyền bệnh cho chúng Bò bắt đầu phát bệnh sau khoảng 01 tuần Bệnh thường lây lan mạnh vào tháng nóng ẩm, thường từ tháng 04 đến tháng 09 có nhiều ruồi, mịng phát triển Mụn nước nướu Lở loét viền móng chân Phịng bệnh: Bệnh virus nên khơng có thuốc đặc trị Do vậy, phát hiện bệnh phải báo cho quan thú y địa phương để có hướng xử lý đúng theo qui định Để phòng bệnh, phải thực tiêm phòng vaccine LMLM định kỳ 02 lần/năm (6 tháng/1lần) Triệu chứng: Bò sốt cao 40– 41°C 1–2 ngày, sau giảm sốt lại sốt cao trở lại Khi sốt cao có triệu chứng thần kinh quay cuồng, run rẩy; phân bón có lẫn máu phân lỏng, mùi khẳm Cách nhận biết phòng trị bệnh tụ huyết trùng bò? Nguyên nhân: Bệnh vi khuẩn gây Vi khuẩn vào máu gây nhiễm trùng máu, thể nặng gọi bại xuất huyết bò Bệnh có thể xảy quanh năm, thường tập trung vào các tháng mùa mưa, ẩm ướt hoặc tháng giao mùa, từ mùa khô sang mùa mưa hoặc ngược lại Bệnh có thể phát thành dịch Trên đàn gia súc xảy bệnh, có đến 40% bị khỏe mạnh mang trùng Triệu chứng: - Thể nhẹ: Niêm mạc mắt, miệng tụ máu; ho, thở khó, chảy nước mũi, tiêu chảy - Thể nặng: Sốt cao, xuất huyết niêm mạc miệng, mắt; phù cổ, sưng cuống họng, lưỡi bầm tím, thở khó, ỉa máu; bị chết sau 2–3 ngày mắc bệnh - Thể cấp tính: bò chết rất nhanh sau phát bệnh - Liều điều trị: Pha 01 lọ Trypanosoma với 06 ml nước cất, tiêm sâu bắp thịt không tiêm 15 ml vị trí tiêm thật chậm vào tĩnh mạch Với liều lượng 0,25–0,5 mg/kg thể trọng - Tiêm trợ lực: + Nước sinh lý mặn 0,9%: 150–250 ml, tiêm tĩnh mạch + Nước sinh lý 5%: 200–300 ml, tiêm tĩnh mạch + Cafein 20%: 11–20 ml long não nước 10% liều lượng 40–50 ml + Clorua canxi 10%: 70–100 ml, tiêm tĩnh mạch Phòng bệnh: Bị thở khó, dịch mũi lỏng đặc Điều trị: Dùng kháng sinh liên tục 3–5 ngày (ceftriaxone, ceftiofur, trioxyl (Amox 15% LA)), thuốc trợ lực, thuốc hạ sốt 24 Điều trị: - Chăm sóc, ni dưỡng tốt Khẩu phần thức ăn đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng - Vệ sinh chuồng trại môi trường xung quanh hàng ngày Tiêu diệt côn trùng (ruồi, muỗi…) Agritar Chú ý phát bệnh sớm chữa bệnh kịp thời, dùng naganin để trị bệnh tiên mao trùng với mức độ khác nhau: + Nơi nhiễm tiên mao trùng chưa có biểu lâm sàng năm nên phịng bệnh lần naganin, với liều 0,01 gr/kg khối lượng thể vào dịp tháng 9–10 dương lịch 25 + Nơi có bệnh xảy ra, có bị bệnh, chết: năm phòng bệnh 02 lần naganin (tháng 3–4 tháng 9–10 dương lịch) Từ năm thứ hai trở đi, năm cần phòng bệnh lần vào tháng 9–10 dương lịch Nếu dùng liên tục nhiều năm vậy, khống chế bệnh tiên mao trùng Bò bị chướng dạ cỏ (hay gọi chướng bụng đầy hơi) phải xử lý nào? Nguyên nhân: Là tượng lên men mức, làm giãn nở cỏ tổ ong Bệnh xảy bò ăn nhiều cỏ non, đặc biệt vào đầu mùa mưa Cũng ăn phải loại thức ăn bị thối, mốc, thức ăn chua thay đổi thức ăn đột ngột Triệu chứng: Các loại thức ăn vào cỏ, lên men sinh nhiều hơi, bụng gia súc căng to dần (đặc biệt phía hõm hơng bên trái) Bị biếng ăn, không nhai lại, đứng lên nằm xuống bứt rứt, khó chịu, nét mặt lo lắng, hay nhìn phía sườn thở khó khăn Khi bị nặng, bị khơng đứng được, nằm nghiêng, bốn chân bơi bơi, bí đái, bí ỉa Gõ vào phần hơng trái, tiếng kêu tiếng trống, tim đập gấp, yếu Trường hợp bệnh cấp tính, khơng can thiệp kịp thời, bị chết vòng vài ngạt thở - Dùng pilocarpin 3% tiêm da, liều 6–10 ml, ngày tiêm lần, 2–3 ngày liên tiếp - Cho uống 50 gr muối bicarbonat Na magiê sunphat, pha với 2–3 lít nước Trường hợp bị bị chướng cấp tính, phải can thiệp cách chọc troca vào lõm hơng trái Nhưng phải lưu ý sát trùng troca sát trùng chỗ chọc cẩn thận; phải thoát từ từ, tránh cho bò bị chết sốc Sau chọc, tiêm thuốc trợ sức cho bò cho ăn cháo lỗng có pha chút muối Phịng bệnh: - Bảo quản tốt thức ăn cho bò, tránh thối mốc - Cỏ non, đặc biệt sau mưa, nên thu cắt cho ăn chuồng, trước cho ăn cần phơi tái - Không thay đổi loại thức ăn cách đột ngột, phải có giai đoạn chuyển tiếp để bò quen với thức ăn Dạ cỏ đầy căng cứng Điều trị: Phải phát điều trị kịp thời Tùy theo mức độ bệnh nặng hay nhẹ mà áp dụng biện pháp sau đây: - Để bò đứng với phần thân trước cao thân sau, cho ống thông cao su (đường kính 3–4 cm) vào thượng vị cỏ để làm cho - Dùng nắm rơm khơ dùng bọc giẻ gồm muối rang gừng, rượu, dấm trộn lẫn với chà mạnh lên hai bên sườn hơng trái - Cho bị uống thuốc gồm tỏi (10–20 tép), trầu không (10 lá), chén nhỏ than củi tán nhỏ pha trộn với dấm khoảng 01 lít nước dưa chua - Dùng 03 bồ kết bỏ hạt, nướng giòn, sau giã nhỏ với 03 củ tỏi to, 01 củ gừng 01 nắm rau răm, hòa tất với 50 ml nước sạch cho bò uống 26 27 PHẦN KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ GIỐNG CỎ PHÙ HỢP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kỹ thuật trồng cỏ voi xanh Cỏ Voi xanh loại cỏ hịa thảo, thân cứng có lóng mía Sinh trưởng nhanh, suất cao, chất lượng tốt Thời vụ trồng: Thời gian thích hợp đầu mùa mưa Làm đất: Những vùng ngập cần phải lên liếp cỏ voi có khả chịu úng kém, phù hợp với đất cao Rạch thành hàng sâu 15–20 cm, hàng cách hàng từ 50–60 cm Bón lót phân chuồng (15–20 tấn/ha), Super lân (250– 300 kg/ha), Sulfat Kali (150–200 kg/ha) Cách trồng: Trồng hom dùng thân cỏ có độ tuổi 80–100 ngày để làm giống Hom chặt xéo dài 30 cm có từ 3–5 mắt mầm Đặt hom chếch 45 độ, hom cách hom 30–40 cm Lấp đất cho 20 cm nằm mặt đất Khi cỏ chưa lên cao cần phải làm cỏ dại Khi cỏ trồng 25–30 ngày, bón thúc urê (100 kg/ha) Thu hoạch: + Sau 50–60 ngày thu hoạch lứa đầu Các đợt 45 ngày lần Mỗi lần cắt, cắt cách gốc 5–7 cm cắt gọn để cỏ mọc lại + 10–15 ngày sau cắt bón thúc urê (50 kg/ha) chứa nhiều vitamin cần cho thể bò sữa, dùng cho trâu bị ăn tươi làm thức ăn ủ chua, nghiền làm bột cỏ khơ bị sữa ăn dần Cây cỏ VA06 dễ trồng, tốn cơng chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, có suất vượt trội trung bình 400–500 tấn/ha/năm Chu kỳ thu hoạch 3–4 năm, chăm sóc tốt thu hoạch 10 năm Cỏ VA06 Thời vụ: Thời gian trồng thích hợp đầu mùa mưa Chuẩn bị đất trồng: Cỏ VA06 trồng tất loại đất Trước trồng cần cày bừa kỹ, nhặt cỏ Trồng đất nên trồng theo luống để tiện chăm sóc tưới tiêu nước Chăm sóc: - Chọn thành thục đạt đến tháng tuổi trở lên có đường kính thân 0,8 cm, khoẻ, khơng bị sâu bệnh, bóc hết bẹ mầm nách dùng dao sắc cắt thành đoạn (không bẻ kê lên miếng gỗ chặt để tránh làm dập hom ảnh hưởng đến mầm non dễ gây sâu bệnh sau này) Cỏ Voi xanh Hom giống Kỹ thuật trồng cỏ VA06 Cỏ VA06 giống cỏ lai tạo giống cỏ Voi quen thuộc Việt Nam với giống cỏ Sói Châu Mỹ, thân giống mía, thuộc thân thảo, mọc thẳng, chiều cao trung bình 4–5 m, dạng bụi, đường kính thân từ 2–3 cm, phiến rộng, mềm, có sức chống chịu khí hậu thời tiết nhiều vùng miền Cỏ VA06 có hàm lượng dinh dưỡng cao, đó: Protein thơ: 8–11%, 28 - Hom giống ý nên cắt xéo: + Nếu trồng vào mùa mưa nên trồng nghiêng 45 độ cắt đoạn có 02 mắt, mắt nên có 01 mầm nách Đoạn thân (phía gốc) mắt ngắn đoạn thân để tăng tỷ lệ sống cho + Nếu trồng vào mùa khô nên trồng nằm cắt hom dài 30 đến 40 cm (có từ 2–4 mắt mầm) - Khoảng cách hàng 30–50–65 cm, khoảng 12.000–15.000 hom/ha 29 - Làm cỏ dại 2–3 lần trước cỏ trồng phủ kín đất, kết hợp bón gốc 25 gr urê ép chặt gốc để tránh đổ thời kỳ cỏ phát triển nhanh - Sau trồng 10–15 ngày, kiểm tra tỉ lệ nảy mầm Tiến hành trồng dặm chỗ bị chết - Mùa nắng thường xuyên tưới nước cho cỏ Khi mưa lớn cần phải tiêu nước tránh để ngập úng - Sau lần thu hoạch làm cỏ dại, vun gốc bón thêm phân urê thúc cho cỏ để tăng suất Cỏ VA06 chống sâu bệnh tốt bị bệnh nên dùng biện pháp phòng trừ sinh học, tránh dùng thuốc hố chất, tốt nên giữ đất thơng thống Chuẩn bị phân bón: Tính cho ha/năm: Phân chuồng hoai mục: 30–40 tấn, Super lân: 300 kg (60 kg P2O5), Sulfat kali: 200 kg (120 kg K2O), phân urê: 400 kg, vơi: 300–500 kg - Bón lót: Tồn lượng phân chuồng vôi rãi đất trước cày Phân lân, kali rãi đất trước bừa lần cuối - Bón thúc: Sau trồng 20–30 ngày mầm cao 20–25 cm nên bón thúc, sau: + Lần một, phân rãi theo hàng, liều lượng 50–100 kg urê/ha + Lần hai bón cách lần 01 từ 1–1,5 tháng kết hợp xới xáo làm cỏ dại lần hai Các lần tiếp theo, urê bón sau lứa cắt từ 7–10 ngày với liều lượng lần đất 15 cm, không cắt thấp để tránh ảnh hưởng xấu đến khả tái sinh tránh cắt vào ngày mưa dễ gây sâu bệnh Lưu ý: Trồng cỏ để làm giống nên cắt 2–3 lứa đầu vào trước tháng 07 sau khơng cắt tiếp mà bóc phải trừ lại 6–8 (những bóc nên để lại phần bẹ bao mầm nách) Để nguồn thức ăn gia súc đạt giá trị dinh dưỡng tốt nhất, bà cần thu hoạch cỏ độ tuổi, phải thu hoạch cỏ đồng loạt, với diện tích lớn Nhằm giảm bớt cơng sức thời gian thu hoạch cỏ, bà chăn ni bị thịt kết hợp chăn ni bị sữa đăng ký tham gia Đề án Nâng cao chất lượng đàn bò sữa để hỗ trợ 50% chi phí mua máy cắt cỏ Máy có khả cắt hầu hết loại cỏ trồng phổ biến cỏ VA06, cỏ sả, cỏ Mulato, cỏ Stylo, cỏ Voi… làm thức ăn cho gia súc Máy hoạt động tốt đất cứng phẳng, chất lượng bền bỉ, vận hành đơn giản Kỹ thuật trồng cỏ sả Cỏ Sả (Panicum maximum) loại cỏ hồ thảo, thân bụi Có 02 loại cỏ sả: Cỏ sả lớn suất chất xanh cao, trồng để thu cắt; Cỏ sả nhỏ dùng để trồng bãi chăn thả đặc tính tái sinh cao, chịu dẫm đạp tốt Cỏ sả sinh trưởng nhanh, suất cao, chất lượng tốt chịu hạn tốt Cỏ sả có khả chịu úng kém, phù hợp với đất cao Tình hình sâu bệnh: Loại sâu bệnh Sâu đục thân Bệnh đốm nâu Biểu Cách phòng trừ Thường xuất non Trên có lỗ thủng thẳng hàng nhau, bị sâu hại nặng làm rách Khi lớn, sâu đục vào thân cỏ làm cho suy yếu, còi cọc Exin 2.0 SC – SAT Làm theo hướng dẫn nhà sản xuất Vết bệnh có tượng gốc xuất nốt đốm nâu giữa, xung quanh màu vàng, sau lan dần hết Phun thuốc sinh học có gốc Đồng (Cu) Làm theo hướng dẫn nhà sản xuất Sau lần phun thuốc bà cần ý khoảng 10–14 ngày tiếp tục thu hoạch cỏ cho bò ăn Thu hoạch: Sau trồng 40 ngày cắt lứa đầu, 20–40 ngày cắt 01 lần, nói chung cao khoảng 01 m cắt được, thu 6–7 lứa/năm Nên cắt cách mặt 30 Cỏ sả lớn Gieo thành hàng Thời vụ trồng: Quanh năm tránh thời điểm mưa có khả gây ngập úng Làm đất: Chuẩn bị đất trồng cỏ voi Rạch thành hàng sâu 15 cm, hàng cách hàng từ 40–50 cm Cách trồng: Trồng bụi hay hạt tốt bụi tăng trưởng thu hoạch nhanh Dùng bụi cỏ cắt bỏ phần ngọn, chừa lại khoảng 25–30 cm, cắt bớt rể chìa ra, tách thành cụm khoảng 4–5 tép Lấp đất 1/2 thân giống Khi cỏ chưa lên cao cần phải làm cỏ dại Khi cỏ trồng 15–20 ngày, bón thúc urê (60 kg/ha) 31 Cỏ cho suất chất xanh cao khoảng 230–250 tấn/ha/năm Cỏ thu cắt trung bình từ 8–9 lứa/năm Năng suất vật chất khơ 71,02 tấn/ha/năm, suất protein 7,9 tấn/ha/năm Cỏ có thành phần dinh dưỡng cao đặc biệt hàm lượng protein cỏ khoảng 11–13%, vật chất khô 20–22%, hàm lượng lipid 0,35%, xơ 37–39% khống tổng số 1,8–1,9% Cỏ Hamil có khả tái sinh nhanh khỏe Cỏ lứa đầu thu hoạch 60 ngày, lứa 30–35 ngày Thích hợp dùng đồng cỏ thâm canh thu cắt cho ăn trực tiếp, hay ủ chua phơi khô làm thức ăn dự trữ Kỹ thuật trồng: Tách bụi để trồng - Trồng hạt: Hạt giống trồng chủ yếu vào tháng 4–6 hàng năm Sau chuẩn bị đất, hạt cỏ rãi theo hàng Trước gieo nên xịt thêm thuốc kiến vào hạt để tránh kiến tha hạt Sau dùng cành hay chân lấp 01 lớp đất mỏng khoảng 1–2 cm giúp hạt giữ độ ẩm để nảy mầm tốt Lượng hạt sử dụng cho khoảng 6–8 kg Thu hoạch: + Sau 60 ngày, thu hoạch lứa đầu Các đợt khoảng 30–45 ngày/lần Mỗi lần cắt, cắt cách gốc 10 cm cắt gọn để cỏ mọc lại Tránh tưới nước trực tiếp lên gốc cỏ sau cắt làm thối gốc cỏ + 10–15 ngày sau cắt bón thúc urê (50 kg/ha) Giống cỏ Hamil Cỏ có tên khoa học Panicum maximum cv Hamil, thuộc giống cỏ hòa thảo có nguồn gốc Châu phi Cỏ dạng bụi đứng, chiều cao thu hoạch khoảng 1,2–1,8 cm Phiến có lơng, mềm, gia súc thích ăn Lá cỏ dài từ 60–100 cm, rộng từ 1,5–3 cm Đây giống cỏ không kén đất, chịu biên độ pH rộng (4,8–6,5) Là loại cỏ lâu năm, có khả sống sót qua mùa khơ khơng tưới, trồng năm thu hoạch 5–6 năm Thích hợp với trồng thâm canh thu cắt, ủ chua có suất cao Cỏ trồng hạt, non trồng thân nên dễ dàng nhân rộng diện tích 32 - Trồng gốc: Khi có hạt để nhân giống sử dụng gốc để làm giống Với diện tích để làm giống cần vệ sinh đồng cỏ, nhổ loại cỏ tạp, bón phân chăm sóc tốt Không nên lựa đồng cỏ già để chọn làm giống đánh gốc, rũ đất, cắt ngọn, phần thân gốc lại dài từ 35–40 cm Lưu ý phần cịn lại nên cịn xanh để cỏ dễ sống Loại bỏ gốc có cành yếu khơ Sau tách khóm 3–4 nhánh đặt tựa vào thành rãnh, tất ngả phía vng góc với lịng rãnh nghiêng góc 45 độ so với lịng rãnh Lấp đất sâu 7–10 cm dậm chặt đất để rễ cỏ liên kết chặt với đất 33 Trạm Khuyến nông Củ Chi Địa chỉ: Khu phố 4, Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi Số điện thoại: 0283.8921877 Số điện thoại cán phụ trách: 0907.217.164 (Anh Trần Anh Minh); 0909.642.006 (Anh Nguyễn Ái Nhân) PHỤ LỤC I Ước tính hiệu kinh tế ni bị thịt lai giống ngoại STT Nguyên liệu ĐVT Số lượng Đơn giá (đ) lần phối 02 100.000 Thành tiền (đ) Chi phí gieo tinh, khám thai Chi phí sản xuất bê sơ sinh 01 6.720.000 6.720.000 Cám hổn hợp kg 1.380 7.500 10.764.000 Cỏ tươi kg 13.821 300 4.146.300 Rơm khô kg 630 2.000 1.260.000 Xác mì kg 4.131 1.000 4.131.000 Urê kg 10,8 7.000 75.600 Khoáng kg 21,9 80.000 1.752.000 Muối kg 171 5.000 855.000 Chi phí khác (thú y, điện, nước ) lứa 01 200.000 200.000 Khấu hao chuồng lứa 01 100.000 10 11 Tổng chi phí (1) 200.000 100.000 29.789.900(1) đồng Uớc tính hiệu kinh tế STT Hạng mục ĐVT Giá thành kg thịt bò đồng Tiền bán bò (thịt hơi) đồng Lãi thu được: (2) – (1) đồng/con Số lượng (kg) Đơn giá (đ/kg) Thành tiền (đ) 51.361 580 75.000 43.500.000(2) 13.710.100 II Địa liên hệ hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, đăng kí tham gia mơ hình trình diễn khuyến nơng chăn ni bị thịt lai giống ngoại; tham dự tập huấn, tham quan, hội thảo phát triển chăn ni bị thịt lai giống ngoại Trung tâm Khuyến nơng Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: Số 98 Trần Quang Khải – Phường Tân Định – Q – TP.HCM Số điện thoại: 0283.9313016 (Phòng Kỹ thuật) Số điện thoại cán phụ trách: 0908.113.777 (Anh Lê Văn Thuận) 34 Trạm Khuyến nơng Hóc Mơn Địa chỉ: Ấp Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Mơn Số điện thoại: 0283.7132589 Số điện thoại cán phụ trách: 0937.751.881 (Chị Nguyễn Thị Doãn Ly); 0909.508.032 (Anh Huỳnh Quốc Q) Trạm Khuyến nơng Bình Chánh - Bình Tân Địa chỉ: B3/7A Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh Số điện thoại: 0283.7602274 Số điện thoại cán phụ trách: 0938.473.692 (Anh Nguyễn Lê Trung) III Địa liên hệ đăng ký hỗ trợ phối tinh bò thịt cao sản Trung tâm Giống trồng, vật nuôi thủy sản TP.HCM Địa chỉ: 4A181, ấp 4, đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh Số điện thoại: 0283.7685374 IV Địa liên hệ hướng dẫn thủ tục vay vốn ưu đãi phát triển chăn ni bị thịt - Chi cục Phát triển nông thôn Địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0283.8226793 - Hội Nơng dân Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: 271/1 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0283.8441271 - Hội Nông dân huyện Củ Chi Địa chỉ: Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0283.8920215 –0283.8920215 - Hội Nơng dân huyện Bình Chánh Địa chỉ: E8/94 Nguyễn Hữu Trí, Thị Trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0283 7602129 - Hội Nơng dân huyện Hóc Mơn Địa chỉ: 11 Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Mơn, huyện Hóc Mơn, TP Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0283.7112471 35 V Địa liên hệ đội ngũ dẫn tinh viên uy tín, nhiều kinh nghiệm Chi cục Chăn nuôi Thú y: số 151, đường Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, TP.HCM Điện thoại: (028)38.536.132 – (028)38.536.133 - Trạm CNTY huyện Củ Chi: (028)38.920.342 - Trạm CNTY huyện Hóc Mơn: (028)37.182.468 - Trạm CNTY huyện Bình Chánh: (028)37.602.220 VI Hình ảnh kết lai tạo với tinh bò BBB, Red Angus Brahman TP.HCM Chủ hộ: Đặng Anh Đức Địa chỉ: Số 62 Đường 89, Tổ 10, Ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, Củ Chi Bê lai F1 (HF x BBB) Trọng lượng: 378 kg/16 tháng tuổi Chủ hộ: Đặng Anh Đức Địa chỉ: Số 62 Đường 89, Tổ 10, Ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, Củ Chi Bê đực lai F1 (HF x BBB) Trọng lượng: 422 kg/16 tháng tuổi Chủ hộ: Nguyễn Văn Ngùng Địa chỉ: số 3A đường 571, tổ 4, ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, Củ Chi Bê lai F1(Red Angus x lai Sind) Trọng lượng: 300 kg/12 tháng tuổi Chủ hộ: Nguyễn Thanh Việt Địa chỉ: 546/7 đường Tỉnh Lộ 7, tổ 1, ấp Trung Hòa, xã Trung Lập Hạ, Củ Chi Bê lai F1 (Red Angus x lai Sind) Trọng lượng: 351 kg/16 tháng tuổi Chủ hộ: Đặng Anh Đức Địa chỉ: Số 62 Đường 89, Tổ 10, Ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, Củ Chi Bê lai F1 (HF x Red Angus) Trọng lượng: 364 kg/11 tháng tuổi Chủ hộ: Nguyễn Văn Tèo Địa chỉ: 59/1/5 Đường 558, ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi Bê đực lai F1 (lai Sind x BBB) Trọng lượng: 172 kg/8 tháng tuổi Chủ hộ: Nguyễn Minh Hùng Địa chỉ: Số 170 Đường Bến Đình, Tổ Ấp Xóm Bưng, xã Nhuận Đức, Củ Chi Bê đực lai F1 (BBB x lai Sind) Trọng lượng: 478 kg/21 tháng tuổi 36 Chủ hộ: Trương Minh Cảnh Địa chỉ: Số 96/1 Đường Trung Lập, Tổ 3, Ấp Phú Hòa, xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi Bê đực lai F1 (BBB x lai Sind) Trọng lượng: 338 kg/15 tháng tuổi Chủ hộ: Phạm Văn Ri Địa chỉ: đường Trung Viết, ấp Mũi Côn Tiểu, xã Phước Hiệp, Củ Chi Bê đực lai F1 (BBB x lai Sind) Trọng lượng: 503 kg/19 tháng tuổi Chủ hộ: Nguyễn Văn Tèo Địa chỉ: 59/1/5 Đường 558, ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi Bê lai F1 (lai Sind x BBB) Trọng lượng: 196 kg/9 tháng tuổi Chủ hộ: Nguyễn Văn Ngùng Địa chỉ: số 3A đường 571 tổ ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, Củ Chi Bê lai F1 (BBB x lai Sind) Trọng lượng: 334 kg/12 tháng tuổi 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO NGƯT.TS Nguyễn Văn Bảy, Tài liệu tập huấn phần chăn ni bị thịt, 2017 PGS.TS Đinh Văn Cải, Kỹ thuật chăn ni bị thịt, NXB Nơng Nghiệp, 2007 Kết thực mơ hình Chăn ni bị thịt lai giống ngoại (BBB, Red Angus Brahman) Trung tâm Khuyến nông TP.HCM 38 Chủ hộ: Nguyễn Vũ Phương Địa chỉ: Số 8A, đường 423, tổ 6A, ấp 6, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi Bê lai F1 (lai Sind x Brahman) Trọng lượng: 151 kg/7 tháng tuổi Chủ hộ: Cao Bá Tùng Địa chỉ: 20 Đường 700, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi Bê đực lai F1 (lai Sind x BBB) Trọng lượng: 194 kg/6 tháng tuổi Chủ hộ: Võ Văn Minh Địa chỉ: 66 Đường 624, tổ 1, Ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi Bê đực lai F1 (lai Sind x BBB) Trọng lượng: 305 kg/12 tháng tuổi Chủ hộ: Nguyễn Văn Hồng Địa chỉ: Số 53A, tổ 4, đường Trần Thị Dữ, Ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An Hội Bê đực lai F1 (lai Sind x Red Angus) Trọng lượng: 375 kg/12 tháng tuổi 39 TRUNG TÂM KHUYẾN NƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: 98 (lầu3B) - Trần Quang Khải - P Tân Định - Quận - TP HCM Điện thoại: 028 39313016 Fax: 028.39312018 Email: ttkn.snn@tphcm.gov.vn Website: http://www.khuyennongtphcm.com ... so với bò lai Sind - Bị thịt lai giống ngoại có khối lượng thể lớn 1,7 lần so với bò lai Sind thời gian nuôi - Lợi nhuận thu ni bị thịt lai giống ngoại cao gấp 3,5 lần so với ni bị thịt lai Sind... MINH Kỹ thuật trồng cỏ voi xanh Kỹ thuật trồng cỏ VA06 Kỹ thuật trồng cỏ sả Giống cỏ Hamil PHỤ LỤC I Ước tính hiệu kinh tế ni bị thịt lai giống ngoại II Địa liên hệ hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, ... (Bê lai Sind bình quân 500 gr/con/ngày), tăng trọng cao bê lai Sind gần 40% - Giá thành sản xuất kg thịt bò lai giống ngoại F1 86% so với bò lai Sind Do vậy, giá thành sản xuất bò lai giống ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: Cẩm nang Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại, Cẩm nang Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại