0

Cẩm nang Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa bền vững quy mô nông hộ

31 3 0
  • Cẩm nang Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa bền vững quy mô nông hộ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 17:56

Cẩm nang Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa bền vững quy mô nông hộ cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chuồng trại trong chăn nuôi bò sữa; Sữa và các yếu tố ảnh hưởng chất lượng sữa; Thức ăn và đồng cỏ trong chăn nuôi bò sữa; Chăm sóc và nuôi dưỡng; Phòng và trị các bệnh thường gặp trên bò sữa. Mời các bạn cùng tham khảo! MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I CHUỒNG TRẠI TRONG CHĂN NI BỊ SỮA Với điều kiện khí hậu nóng ẩm Thành phố Hồ Chí Minh chuồng ni bị sữa cần đáp ứng u cầu nào? Ảnh hưởng nhiệt độ ẩm độ cao chăn ni bị sữa? Stress nhiệt gì? Nguyên nhân cách khắc phục? Các loại máy móc, thiết bị chăn ni bị sữa nơng hộ? Nhà nước có sách hỗ trợ máy móc, thiết bị cho người chăn ni bị sữa khơng? Muốn hỗ trợ, nông hộ đăng ký nào? PHẦN II SỮA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG SỮA Đặc điểm thành phần sữa bò tươi? Các biện pháp thực bảo quản sữa? Các yếu tố ảnh hưởng đến suất chất lượng sữa? Làm để phát nhanh bệnh viêm vú bò sữa? Kỹ thuật vắt sữa bò máy? PHẦN III THỨC ĂN VÀ ĐỒNG CỎ TRONG CHĂN NUÔI BỊ SỮA Các loại thức ăn chăn ni bò sữa? Cho biết kỹ thuật trồng số giống cỏ phổ biến chăn ni bị sữa Thành phố Hồ Chí Minh? Thức ăn ủ chua gì? Ưu điểm loại thức ăn này? Cho biết cách ủ chua men vi sinh? Yêu cầu chung sử dụng thức ăn TMR? Lợi ích cho bị sữa ăn phần phối trộn TMR? Những lưu ý áp dụng phần phối trộn TMR? PHẦN IV CHĂM SĨC VÀ NI DƯỠNG Cách chăm sóc bê từ sơ sinh đến cai sữa? Cách chăm sóc bê từ cai sữa đến 06 tháng tuổi? Cách chăm sóc bê từ 7–12 tháng tuổi (hậu bị)? Cách chăm sóc bê giai đoạn từ 13–18 tháng tuổi (cái tơ)? Thời điểm phát bò động dục quan trọng nào? Cách khắc phục tượng chậm sinh – vơ sinh bị sữa? Cách đơn giản để dự tính ngày bị sinh? Cách chăm sóc ni dưỡng bị mang thai, sinh đẻ? Cho biết cách xử lý chậm nhau, sót nhau? 10 Tại cần phải đánh giá điểm thể trạng bò sữa? 11 Phương pháp đánh giá điểm thể trạng? 12 Cho biết cách xác định trọng lượng bò sữa? PHẦN V PHÒNG VÀ TRỊ CÁC BỆNH THƯỜNG GĂP TRÊN BÒ SỮA Cho biết nguyên nhân cách phòng bệnh cho bò sữa? Trang 4 12 14 14 14 15 16 19 20 27 28 30 31 32 34 35 35 35 36 37 37 38 39 39 40 42 43 Bệnh viêm chân móng gây thiệt hại nhiều cho người chăn ni Vậy nguyên nhân cách phòng bệnh hiệu nhất? Cho biết nguyên nhân cách trị bệnh viêm vú nào? Triệu chứng cách phòng bệnh sốt sữa bò sinh sản? Bị sau sinh bỏ ăn, khơng nhai lại, không đại tiểu tiện được, nhiệt độ thân nhiệt giảm, bồn chồn đứng khơng vững Hỏi bị bị bệnh gì? Ngun nhân cách phịng bệnh? Cho biết tác hại cách phòng bệnh Ký sinh trùng đường máu? Cho hỏi nguyên nhân, triệu chứng cách phòng bệnh Tụ huyết trùng? Cho biết nguyên nhân, triệu chứng cách phịng bệnh Lở mồm long móng (LMLM)? Tại bị ăn uống bình thường, sau bỏ ăn, khó thở, mắt trợn ngược, bụng căng dần, ấn tay vào bóng đầy Đây bệnh gì? Ngun nhân cách phịng trị bệnh? PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 45 46 46 47 48 48 49 30 182 36 218 55 273 20-50 Quạt làm mát chuồng KHU CHẾ BIẾN THỨC ĂN Máng ăn Hành lang chuồng Cửa vào Vị trí đánh giá điểm thể trạng-BCS Nhìn bên hơng bị Mõm xương chậu Mõm xương chóp đuôi Mõm xương mông Xương sườn cụt 27 Trọng lượng bò (P) = Vòng ngực (m) x vòng ngực (m) x dài thân chéo (m) x 87,5 ... sữa bò tươi? Các biện pháp thực bảo quản sữa? Các yếu tố ảnh hưởng đến suất chất lượng sữa? Làm để phát nhanh bệnh viêm vú bò sữa? Kỹ thuật vắt sữa bò máy? PHẦN III THỨC ĂN VÀ ĐỒNG CỎ TRONG CHĂN... thiết bị chăn ni bị sữa nơng hộ? Nhà nước có sách hỗ trợ máy móc, thiết bị cho người chăn ni bị sữa khơng? Muốn hỗ trợ, nông hộ đăng ký nào? PHẦN II SỮA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG SỮA Đặc... máy? PHẦN III THỨC ĂN VÀ ĐỒNG CỎ TRONG CHĂN NI BỊ SỮA Các loại thức ăn chăn ni bị sữa? Cho biết kỹ thuật trồng số giống cỏ phổ biến chăn ni bị sữa Thành phố Hồ Chí Minh? Thức ăn ủ chua gì? Ưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Cẩm nang Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa bền vững quy mô nông hộ, Cẩm nang Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa bền vững quy mô nông hộ