0

Các yếu tố liên quan đến hành vi tự chăm sóc của người già suy tim tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

8 1 0
  • Các yếu tố liên quan đến hành vi tự chăm sóc của người già suy tim tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:28

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra mối liên quan giữa hành vi tự chăm sóc bản thân và mọi liên quan giữa các yếu tố bao gồm giới, trình độ học vấn, thu nhập, bệnh kèm theo, kiến thức suy tim và sự hỗ trợ xã hội với hành vi tự chăm sóc bản thân ở người già mắc suy tim tại Thái Nguyên, Việt nam. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI GIÀ SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Nguyễn Ngọc Huyền Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên TÓM TẮT Hành vi tự chăm sóc biết để ngăn ngừa tái nhập viện giảm tỉ lệ chết người già suy tim Đây nghiên cứu mơ tả tương quan để tìm mức độ hành vi tự chăm sóc yếu tố liên quan (giới, thu nhập, trình độ học vấn, bệnh kèm theo, kiến thức suy tim hỗ trợ xã hội) với hành vi 126 người già suy tim tham gia vào nghiên cứu thời gian từ tháng đến tháng năm 2012 Số liệu thực khoa Nội Tim mạch –Cơ xương khớp, Bệnh Viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên sử dụng câu hỏi: Thông tin bệnh, Hành vi tự chăm sóc thân(.73), Hỗ trợ xã hội(.74), Kiến thức suy tim(.72) Tỉ lệ %, Mean, SD, Spearman Correlation Coefficient Pearson Product Moment Correlation Coefficient sử dụng để phân tích số liệu Kết nghiên cứu đưa người già suy tim có hành vi tự chăm sóc thấp ( X =33.58, SD = 5.32) Kiến thức suy tim hỗ trợ xã hội liên quan với hành vi tự chăm sóc (r =.66, and r =.53, p 12) Mean = 9.12, SD = 5.224 Range = 0-20 Chi phí điều trị Thẻ bảo hiểm Tự chi trả Thu nhập hàng tháng (Vietnam dong) ≤ 4,500,000 4,500,001 - 5,500,000 5,500,001 - 6,500,000 ≥ 6,500,000 Mean = 5,634,127 SD = 2,239,934 60 58 17 43 6.3 46 13.5 34.1 17 11 98 13.5 8.7 77.8 10 86 7.9 68.3 30 23.8 98 28 77.8 22.2 36 18 26 46 28.6 14.3 20.6 36.5 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 Biến Bệnh kèm theo Không Tăng huyết áp Đái tháo đường COPD Bệnh khác (Viêm phổi, xơ gan, viêm phế quản, hen phế quản, viêm khớp) n % 64 25 17 15 50.8 19.8 13.5 4.0 11.9 Kết nghiên cứu đưa người già suy tim có hành vi tự chăm sóc mức độ thấp ( X = 33.58, SD= 5.32) Có liên quan kiến thức suy tim, hỗ trợ xã hội hành vi tự chăm sóc thân (r = 66, and r = 53, p
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố liên quan đến hành vi tự chăm sóc của người già suy tim tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Các yếu tố liên quan đến hành vi tự chăm sóc của người già suy tim tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên