0

T35 tiet 68 On tap cuoi nam

2 0 0
  • T35 tiet 68 On tap cuoi nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:10

Mục Tiêu: 1 Kiến thức: - Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức học kì II 2 Kĩ năng: - Vận dụng các kiến thức đã học để giải toán và giải quyết một số tình huống cụ thể 3 Thái độ: - Giáo d[r] (1)Ngày Soạn: 14/ /2015 Ngày dạy : 16/ /2015 Tuần: 35 Tiết: 68 ÔN TẬP CUỐI NĂM (t1) I Mục Tiêu: 1) Kiến thức: - Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức học kì II 2) Kĩ năng: - Vận dụng các kiến thức đã học để giải toán và giải số tình cụ thể 3) Thái độ: - Giáo dục linh linh hoạt Tính cẩn thận, chính xác II Chuẩn Bị: - GV : Thước thẳng, đo góc, eke - HS : Thước thẳng, đo góc, eke III Phương Pháp Dạy Học: - Quan sát, đặt và giải vấn đề , nhóm IV Tiến Trình Bài Dạy: Ổn định lớp: (1’) 7A1: 7A2 : Kiểm tra bài cũ: - Xen vào lúc ôn tập Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Hoạt động 1: (11 ‘) - GV: Yêu cầu HS đọc câu hỏi - HS: đọc chương II - GV: Yêu cầu trả lời các câu - HS: trả lời hỏi chương II - HS: nhân xét lẫn GHI BẢNG I/ ÔN TẬP LÝ THUYẾT: KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1/ Định lí tổng ba góc tam giác + 2/ Định nghĩa tính chất tam giác cân   * Tính chất: ABC cân A B C ; 3/ Định nghĩa tính chất tam giác đều: 4/ Tam giác vuông: ABC vuông A  BC2 * Định lí Pytago:  = AB2 + AC2 ABC có BC2 = AB2 + * Định lí Pytago đảo:  AC2  ABC vuông A 5/ Tam giác vuông cân:  * Định nghĩa: : Tam giác ABC có A 90 và ABC là vuông cân A AB = AC   - GV: nhận xét và chốt ý - HS: ghi Hoạt động 2: (30 ‘) - GV: cho học sinh đọc đề - GV: yêu cầu HS lên bảng - HS: thực thực bài 1 HS thực   * Tính chất: B C 45 6/ Ba trưòng hợp hai tam giác 7/ Bốn trường hợp tam giác vuông II/ ÔN TẬP BÀI TẬP: Bài 1: Cho  ABC cân A biết  = 800 Tính góc C (2) - GV: nhận xét và chốt ý - HS: ghi Giải  ABC cân A  B̂ = Ĉ (1)  ABC có  + B̂ + Ĉ  B̂ + Ĉ =1800 -  =1800 – 800 =1000 (2) (0,25 đ) 1000 500  Ĉ Từ (1) và (2) = Bài 2: Cho  ABC cân A Kẻ AH vuông góc với BC (H  BC) - GV: yêu cầu HS đọc và ghi GT, KL - HS: thực - GV: Để chứng minh HB = HC ta phải làm gì - HS: Chứng minh hai tam b) Biết AB= 5cm, BC = 6cm giác vuông AHB và AHC Tính độ dài AH Hướng dẫn: - HS: thực - GV: yêu cầu HS thực Câu b hướng dẫn hs áp dụng định lí pytago - GV: nhận xét chốt ý a) Chứng minh : HB = HC - HS: ghi (0,25 đ) a) Chứng minh HB = HC b) Tính HB =3cm Áp dụng định lí pitago ta có: AB2 = HB2+AH2  52 = 32 + AH2  AH2  25 - =16 (cm)  AH = 4(cm) Củng Cố : Xen vào lúc ôn tập Hướng Dẫn Và Dặn Dò Về Nhà: ( 3’) - Xem lại lý thuyết v cc bi tập đ sửa - Tiết sau ơn tập tiếp Rút kinh nghiệm tiết dạy: (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: T35 tiet 68 On tap cuoi nam, T35 tiet 68 On tap cuoi nam