0

Bai 24 Su nong chay va su dong dac

10 2 0
  • Bai 24 Su nong chay va su dong dac

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:54

Năm 1677 các nghệ nhân của làng này đã đúc thành công pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen, là một trong những pho tượng đồng lớn nhất ở nước ta.. Tượng đồng Huyền Thiên Trấn Vũ..[r] (1)(2) Làng Ngũ Xá Hà Nội ,nổi tiếng việc đúc đồng Năm 1677 các nghệ nhân làng này đã đúc thành công tượng Huyền Thiên Trấn Vũ đồng đen, là tượng đồng lớn nước ta Tượng cao 3,48m ,có khối lượng 4000kg,hiện đặt đền Quán Thánh Hà Nội Tượng đồng Huyền Thiên Trấn Vũ (3) Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm chính gồm có: Ống nghiệm có chứa Băng phiến Đèn cồn Cm3 250 200 150 Cốc chứa nước 100 50 Nhiệt kế Giá đỡ (4) Thí nghiệm mô 1000C 800 C 600C 300c Cm3 250 200 150 100 50 00C Chú ý băng phiến thể gì? (5) Thờigian đun (phút) Nhiệt độ (0C) Thể rắn hay lỏng 86 60 rắn 84 63 rắn 66 rắn 69 rắn 82 81 80 79 72 rắn 77 75 rắn 77 rắn 79 rắn 80 rắn và lỏng 80 rắn và lỏng 10 80 rắn và lỏng 11 80 rắn và lỏng 12 81 lỏng 13 82 lỏng 14 84 lỏng 15 86 Nhiệt độ (0C) 75 72 69 66 63 Thời gian (phút) 600 10 1112131415 (6) Thờigian đun (phút) Nhiệt độ (0C) Thể rắn hay lỏng 86 60 rắn 84 63 rắn 66 rắn 69 rắn 82 81 80 79 72 rắn 77 75 rắn 77 rắn 79 rắn 80 rắn và lỏng 80 rắn và lỏng 10 80 rắn và lỏng 11 80 rắn và lỏng 12 81 lỏng 13 82 lỏng 14 84 lỏng 15 86 Nhiệt độ (0C) 75 72 69 66 63 60 Thời gian (phút) 10 1112131415 (7) Thờigian đun (phút) Nhiệt độ (0C) Thể rắn hay lỏng 60 rắn 63 rắn 66 rắn 69 rắn 72 rắn 75 rắn 77 rắn 79 rắn 80 rắn và lỏng 80 rắn và lỏng 10 80 rắn và lỏng 11 80 rắn và lỏng 12 81 lỏng 13 82 lỏng 14 84 lỏng 15 86 (8) Thờigian đun (phút) Nhiệt độ (0C) Thể rắn hay lỏng 86 60 rắn 84 63 rắn 66 rắn 69 rắn 82 81 80 79 72 rắn 77 75 rắn 77 rắn 79 rắn 80 rắn và lỏng 80 rắn và lỏng 10 80 rắn và lỏng 11 80 rắn và lỏng 12 81 lỏng 13 82 lỏng 14 84 lỏng 15 86 Nhiệt độ (0C) 75 72 69 66 63 60 Thời gian (phút) 10 1112131415 (9) Thờigian đun (phút) Nhiệt độ (0C) Thể rắn hay lỏng 86 60 rắn 84 63 rắn 66 rắn 69 rắn 82 81 80 79 72 rắn 77 75 rắn 77 rắn 79 rắn 80 rắn và lỏng 80 rắn và lỏng 10 80 rắn và lỏng 11 80 rắn và lỏng 12 81 lỏng 13 82 lỏng 14 84 lỏng 15 86 Nhiệt độ (0C) 75 72 69 66 63 60 Thời gian (phút) 10 1112131415 (10) Trong các tương sau đây ,hiện tương nào không liên quan đến sư nóng chảy? A Bỏ cục nước đá vào cốc nước B Đốt nến C Đốt đèn dầu D Đúc cái chuông đồng Tiếc Bạn chọn sai ! Hoanquá hô …! Bạn chọn đúng Làm lại Đáp án (11)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 24 Su nong chay va su dong dac, Bai 24 Su nong chay va su dong dac